The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kimheikoop70, 2019-04-08 19:12:22

stageverslag

stageverslag

STAGE
VERSLAG

Gegevens

Kim Heikoop
Klas: 3CM1
Stagebegeleider: Raoul van Postel/Aad Metz
Stagebedrijf: Jalt
Praktijkbegeleider: Lars van Rossum
Periode: 3 september 2018- 26 april 2019

2

INLEIDING

MIJN STAGE
BIJ JALT

Dit is mijn verslag over mijn stage als designer bij
Jalt in Amsterdam. Ik heb hier 8 maanden stage-
gelopen en in dit verslag lees je over hoe ik dat
heb ervaren en wat ik geleerd heb. Ook staan
er een paar voorbeelden in van het werk dat ik
tijdens mijn stage heb gemaakt.

3

STAGEVERSLAG INHOUDSOPGAVE
* 6 VOORSTELLEN
Mijn stageverslag bestaat uit * 8 OVER JALT
meerdere onderdelen. Dit * 10 STRUCTUUR
magazine is één onderdeel van * 12 STAGEDAG
het verslag, en er zijn nog twee * 14 MIJN WERK
andere onderdelen: dat is een * 18 LEERDOELEN
animatie en een game waarbij * 21 CONCLUSIE
je meer te weten komt over * 22 BRONNEN
hoe een stage bij Jalt eruit ziet.
Veel plezier met het lezen van
dit magazine, kijken van de ani-
matie en spelen van de game.

4

5

• VOORSTELLEN

6

VOORSTELLEN

Mijn naam is Kim Heikoop.
Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Nieuwland.
Sinds 2016 doe ik de opleiding mediavorm-
gever-crossmedia op het Grafisch Lyceum
in Utrecht. Ik zit nu in het derde jaar van de
opleiding. In de eerste twee jaar hebben we
projecten gehad waarbij we met een pro-
jectgroep crossmediale campagnes moesten
bedenken en uitwerken. De projecten waren
meestal een korte periode waarin we veel
moesten opleveren. Tijdens die projecten
kwamen er verschillende programma’s aan
bot zoals Illustrator, Photoshop, After effects,
Premiere pro, Blender en nog wat andere
programma’s. We kregen soms lessen in
die programma’s en voor de rest heb ik het
geleerd door veel tutorials te bekijken. Voor
de projecten moesten we bijvoorbeeld flyers,
logo’s, posters, websites, video’s, animaties,
magazines of games ontwerpen. Het leukste
om te doen vond ik animaties maken. Aan
het einde van het tweede jaar moesten we
opzoek naar een stageplek, daarbij heb ik
daar ook op gelet.
In het derde jaar begon de stageperiode van
ongeveer acht maanden. Toen kon ik wat
ik in de voorgaande twee jaar geleerd had to-
epassen in de praktijk. Tijdens mijn stage heb
ik veel geleerd en ervaring opgedaan van hoe
het in het echt gaat.

7

• OVER JALT

CREATIVE. DATA. SOCIAL.

It takes creativity to perform

“ W I J ZI JN JALT, Over Jalt
EEN TEAM VAN
DATA DRIVEN Jalt is een bedrijf dat social media campagnes bedenkt en uitvoert. Om de
campagnes zo effectief mogelijk te maken analyseren ze data en ontwikkelen
CREATIVES. VANUIT ze campagnes die het meeste effect voor de bepaalde doelgroepen hebben.
DE HOUTHAVENS VAN Jalt is een team van iets minder dan 30 gezellige en creatieve mensen, ze
AMSTERDAM HELPEN houden vaak uitjes en borrels, en tijdens de lunch wordt er altijd getafeltennist
en getafelvoetbald.
WE DE LEUKSTE
I N T E R N AT I O N A L E
MERKEN HET BESTE
O N L I N E RES ULTAAT

TE BEHALEN.”

Jalt zit sinds vorig jaar in een pand in de houthavens in Amsterdam, daarvoor
zaten ze in het centrum van Amsterdam maar dat werd te klein dus zijn ze
verhuisd. Op de benedenverdieping zijn twee meetingrooms een keuken en
voor de rest staan er picknicktafels waar we aan kunnen lunchen en een
tafeltennistafel en een tafelvoetbaltafel. Boven staan blokken met bureaus voor
de verschillende teams en er is een ruimte waar presentaties kunnen worden
gegeven.

8

Klanten Bij Jalt werken ze voor bedrijven zoals Asn Bank,
Deloitte, KWF, Landal, Greenpeace, Warchild en
nog veel meer. Voor deze bedrijven maken ze
campagnes die goed bij het bedrijf passen. En
door big data te analyseren en dit met cre-
ativiteit te combineren maken ze mooie social
campagnes die mensen verbinden en activeren.

Nu zijn we bezig met een campagne van
Deloitte voor studenten in IT. Het zijn verschil-
lende video’s op verschillende socialmedia
platformen met daarin codes verstopt en als
je ze allemaal vindt kan je tickets winnen voor
het Deloitte event. Ik heb ook meegeholpen
aan deze campagne, ik heb bijvoorbeeld een
video geëdit in Premiere Pro, en verschillende
animaties gemaakt of aangepast in After effects.
Ook heb ik achtergrondmuziek uitgezocht en
geluidseffecten aan een video toegevoegd.

9

• STRUCTUUR

HOE IS DE ORGANISATIE
WAAR JE WERKT

GESTRUCTUREERD?
WELKE INFORMATIE- EN
C O M M U N I C AT I E S T R O M E N

VINDEN ER OP WELKE
MANIER PLAATS?

We hebben vier teams :
• Team Creative
• team Data
• team Social
• team Developers
Er is één officemanager die dagelijkse coördinatie regelt.
En we hebben ook verschillende klanten teams met mensen uit de verschil-
lende teams. Elk klantenteam houdt elke week een meeting over hoe het gaat
binnen het team en hoe de campagnes ervoor staan. Een keer in de maand
hebben we een maandmeeting met heel Jalt en bespreken ze nieuwtjes en
statestieken over het bedrijf en daar worden problemen aangekaart, en hoe
het verbeterd zou kunnen worden. We hebben ook één keer in de maand een
creative meeting met alle creatives en designers van Jalt. Dan laten we dingen
zien waar we mee bezig zijn en bespreken we hoe het voor de rest gaat en hoe
het nog beter zou kunnen.

10

11

• STAGEDAG

EEN STAGEDAG BIJ JALT

HOE WAS MIJN DAG INGEDEELD?

06:30 opstaan
Met OV richting Jalt 07:15

08:45 Aan het werk bij Jalt

Lunch 12:30

13:00 Weer aan het werk
Naar huis 17:00

12

E E N STAGE DAG B IJ JA LT

WAT ZIJN MIJN TAKEN?

Wat doe ik allemaal bij Jalt? ik klaar was met een opdracht dan moest ik mijn uren
Ik kom meestal tussen 8:30 en 8:45 bij Jalt aan en dan in timeChimp zetten. Dat is een programma waar ie-
zet ik mijn iMac aan en kijk ik in mijn agenda wat ik al- dereen de tijd in kan zetten per campagne. Om meer
lemaal moet gaan doen. Dan word ik meestal gebrieft inzicht te krijgen in de uren die aan een campagne
op de opdrachten en dan ga ik aan de slag. Sommige zijn besteed. Ook moest ik soms advertenties in de
opdrachten zijn heel snel gedaan zoals een platte facebook ad manager zetten die moest ik dan een
advertentie aanpassen en soms heb ik opdrachten bepaalde naam geven met de code van de campagne
waar ik een paar weken aan werk. Ik sta daar dan niet en de datum en het soort advertentie.
de hele dag op ingepland maar het is aftgewisseld Als ik gebrieft word op een opdracht dan krijg ik
met opdrachten tussendoor. De advertenties die ik meestal een email met alle info en linkjes en dan
moest ontwerpen waren vooral facebook adver- wordt er uitgelegd wat ik moet doen. Als ik iets moet
tenties, instagram advertenties, instagramstories, laten checken door iemand die niet in de buurt is of
snapchat advertenties en ook soms advertenties voor een vraag heb dan stuur ik een chatbericht met gmail.
op twitter, Linkedin of Youtube. Andere opdrachten
die ik kreeg waren bijvoorbeeld het mooier maken van Mijn stagebegeleider
powerpoints voor resultaten of concept presentaties. Mijn stage begeleider is Lars van Rossum. Hij zit naast
Soms kreeg ik ook opdrachten voor Jalt intern zoals mij dus dat is makkelijk als ik iets moet laten checken
een keer het logo animeren voor op Linkedin of posts of als ik een vraag heb. Ik vond dat hij een goede
ontwerpen voor hun eigen social media.Rond half 12 stagebegeleider was, omdat hij zich niet te veel met
hebben we lunch en op vrijdag zet ik samen met nog mij bemoeide en erg behulpzaam was. Soms was hij
een stagier de lunch klaar en we ruimen het weer op. afwezig omdat hij bezig was met afstuderen, maar dan
Op maandag help ik ook met opruimen. Om 1 uur zijn kon ik het aan andere mensen vragen want die waren
we dan meestal weer klaar met lunchen en dan ga ik ook allemaal erg behulpzaam. Hij is ook best wel een
verder aan de opdracht waar ik mee bezig was. Om grappenmaker dus het is meestal heel gezellig
17:00 ga ik meestal naar huis, soms blijf ik wat langer
als er bijvoorbeeld iets af moet worden gemaakt voor Programma’s
die dag. Doordat ik zoveel diverse opdrachten kreeg heb ik
ook met veel verschillende programma’s gewerkt zoals
Werkwijze Photoshop, Illustrator, After effects, Premiere Pro en
De opdrachten die ik had gemaakt moest ik ops- blender. Ik heb vooral veel met Illustrator en After
laan in Droppbox in de juiste map van de klant, de Effects gewerkt. Dat vond ik heel fijn want dat zijn
campagne, de design map en in de map van wat het de programma’s waar ik het prettigst mee werk en ik
was. En daarbij moesten we ook een open bestand wilde vooral in After Effects nog veel meer leren en er
opslaan met de datum erbij zodat we die later weer sneller in kunnen werken, en dat is goed gelukt vind
konden aanpassen en iedereen er aan kan werken. Als ik zelf.

13

• MIJN WERK

RICHTLIJNEN ANIMATIE

ASN BANK
Voor de ASN bank heb ik een animatie gemaakt
over de richtlijnen van het gebruik van social me-

dia voor mensen die daar werken.

14

0.0% ZONE

GEMEENTE AMSTERDAM
Dit is een snapchat advertentie voor Gemeente

Amsterdam. Over de 0.0% zone

15

JONGERENREIS

POLE4
Voor Pole4 heb ik een animatie gemaakt om meer
aanmeldingen voor hun jongerenreis naar Mallorca

te krijgen.

16

LEVEN NA KANKER

KWF
Voor KWF heb ik een Instant Experience gemaakt,

dat is een advertentie op facebook, op je volle-
dige scherm van je mobiel, bij jalt maken ze vaak
gebruik van dit soort advertenties want je kan er
makkelijk informatie in kwijt, en het wordt ook

gebruikt om games te maken.

17

• LEERDOELEN

LEERDOELEN

Aan het begin van mijn stage heb ik 3 leerdoelen opgesteld
aan de hand van de smart methode.

LEERDOEL ÉÉN:
AFTER EFFECTS

Specifiek: Ik wil after effects goed beheersen zodat ik er uiteindelijk sneller en
beter mee kan werken. Meetbaar: Ik wil elke week minimaal 2 keer met het
programma werken of een tutorial volgen. Acceptabel: Ik wil me graag meer
specialiseren in het maken van animaties, dus ik ben erg gemotiveerd om te
leren om met dat programma te werken. Consequenties zijn bijvoorbeeld dat
ik opdrachten niet goed kan maken of deadlines niet haal. Realistisch: Ik heb
voldoende tijd en ik heb een iMac met adobe programma’s tot mijn beschikking,
en als ik hulp nodig heb kan ik het vragen aan mijn praktijkbegeleider of iemand
anders. Dus het is realistisch. Tijdsgebonden: begin september 2018 -eind april
2019
Wat was de Aanleiding, het moment waarvan je dacht hier moet ik iets mee?
Ik wilde graag leren animeren.
Wat was daaraan voor mij Belangrijk?
Ik wil in de toekomst graag verder met animaties maken.
Welke Conclusie kan ik daaruit trekken?
Ik heb bij Jalt veel opdrachten gehad waarbij ik After Effects moest gebruiken
en hierdoor heb ik goed ermee leren werken. Ik heb ook veel handige tips van
Lars gehad.
Wat ga ik er mee Doen?
Mooie animaties maken

18

? LEERDOEL TWEE:
VRAGEN STELLEN

Specifiek: Ik wil, wanneer ik iets niet weet of vergeten ben, dat ik dan niet te
lang ga wachten voordat ik het vraag aan iemand. Uiteraard eerst zelf uitzoeken
of ik eruit kom maar als dat niet lukt dan gelijk vragen en niet mee wachten. En
ook de vragen duidelijk stellen zodat ze begrijpen wat ik bedoel en dat ze mij
kunnen helpen. Meetbaar: Ik wil na verloop van tijd steeds beter er in worden.
Acceptabel: Ik wil graag misverstanden voorkomen zodat ik niet bijvoorbeeld
iets ga doen wat uiteindelijk niet nodig was of heel anders bedoeld was dus dan
is het handig als ik het op tijd vraag. Realistisch: Mijn praktijkbegeleider kan ik
altijd iets vragen en de rest van het team ook. Tijdsgebonden: begin september
2018 -eind april 2019

Wat was de Aanleiding, het moment waarvan je dacht hier moet ik iets mee?
Ik vond het moeilijk om goede vragen te stellen.
Wat was daaraan voor mij Belangrijk?
Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan. Of dat ik werk ga doen dat
achterafgezien niet nodig was
Welke Conclusie kan ik daaruit trekken?
Ik heb bij Jalt veel opdrachten gedaan waar ik ook soms vragen over moest stel-
len en daardoor heb ik dat steeds beter geleerd.
Wat ga ik er mee Doen?
Meenemen als ervaring voor later.

19

LEERDOEL DRIE:
Z E L F S TA N D I G
WERKEN

Specifiek: Ik wil opdrachten zelf kunnen maken zonder al te veel hulp. Meet-
baar: Ik wil elke dag opdrachten maken en optijd af hebben, Acceptabel: Ik
wil graag zelfstadig kunnen werken omdat dat handig is voor in de toekomst
als ik ergens een baan wil. Realistisch: Ik krijg veel leuke opdrachten en ik mag
werken aan een iMac en als ik er toch niet uit kom kan ik altijd om hulp vragen.
Tijdsgebonden: begin september 2018 -eind april 2019
Wat was de Aanleiding, het moment waarvan je dacht hier moet ik iets mee?
Ik wilde graag zelf opdrachten kunnen oppakken zonder al te veel hulp.
Wat was daaraan voor mij Belangrijk?
Ik wil in de toekomst ook graag zelfstadig kunnen werken.
Welke Conclusie kan ik daaruit trekken?
Tijdens mijn stage heb ik goed geleerd om zelfstandig te werken.
Wat ga ik er mee Doen?
Meenemen als ervaring voor later.

20

• CONCLUSIE

CONCLUSIE

Ik heb bij Jalt een hele leuke tijd gehad en ik heb veel geleerd en
ervaring opgedaan. De sfeer bij Jalt was erg gezellig. Ik had leuke
collega’s en ik heb veel leuke opdrachten mogen doen, voor veel ver-
schillende bedrijven. Daarom ben ik heel blij dat ik juist bij dit bedrijf
mijn stage heb gelopen, en niet gekozen heb om dichter bij huis een
bedrijf te zoeken. Ik moest wel vroeg opstaan en lang reizen, maar
het is het zeker waard geweest.

21

• BRONNEN

Bronnen

Websites: http://timvantergouw. Personen:
nl/gallery/stagever-
http://www.carrieretijger. slag-2016/ Lars van Rossum
nl/functioneren/manage- Lyzanne Jonker
ment/leidinggeven/doel- https://issuu.com/helen- Daryl Franz
en-stellen/smart bouman/docs/eindver- Tom de Hooge
slag-issuu
https://reflectiesite.nl/
abcd-reflectiemodel/#. https://issuu.com/es-
XKu7Si-iHOQ smeevd/docs/100_da-
gen_stage___2017
https://jalt.nl

https://jalt.nl/jobs/

https://album.michel-
egiebing.nl/g/jalt/

22


Click to View FlipBook Version