The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by linda7281, 2021-03-21 01:25:25

PEL 6 SP3-6

PEL 6 SP3-6

DISEDIAKAN OLEH :
HASLINDA BINTI HASHIM
SMK INDAHPURA ( 1 )
KULAIJAYA , JOHOR.

USTAZAH HASLINDA BINTI HASHIMJENIS-JENIS ALAM

ALAM ALAM GHAIB
MUSYAHADAH

MAKSUD : MAKSUD :

Alam nyata yang dapat Alam yang tidak dapat

ditanggapi dengan ditanggapi oleh

pancaindera dan akal pancaindera dan akal.

manusia. Kewujudannya diketahui

melalui al-Quran dan As-

Contohnya : Manusia, sunnah

haiwan, tumbuhan Contohnya : Alam

barzakh, syurga, al-mizan

PERBEZAAN ALAM MUSYAHADAH DAN ALAM GHAIB

CIRI ALAM MUSYAHADAH CIRI ALAM GHAIB

Alam yang dapat ditanggapi Alam yang tidak boleh
dengan pancaindera ditanggapi dengan pancaindera

Boleh dimanfaatkan oleh Tujuan diadakan adalah untuk
manusia untuk membina menguji keimanan manusia
tamadun
Akal tidak mampu memikirkan
Akal mampu mentafsir, hakikat sebenar alam ghaib
mengkaji dan menyelidik

Manusia yang hidup dapat Hanya manusia yang telah mati
menyaksikan alam akan berada di alam ghaib
musyahadah
Kenikmatan yang di peroleh di
Kenikmatan yang di peroleh alam akhirat kekal selama-
di alam musyahadah tidak lamanya
kekal

HIKMAH BERIMAN DENGAN PERKARA GHAIB

Melakukan Taat dan patuh MS
ibadah melakukan 60
secara perintah
Allah SWT. Berakhlak
istiqamah. mulia dan
HIKMAH bersopan
Takut untuk BERIMAN
melakukan DENGAN santun.
PERKARA
maksiat Sentiasa
dan GHAIB menjaga

kemungkaran. Sentiasa dan
berbuat memakmurkan
baik sesama
manusia. alam.

HIKMAH ( KEBAIKAN ) DIRAHSIAKAN
ALAM GHAIB

- Menunjukkan kekuasaan Allah yang
menjadikan seluruh alam ini dengan
kehendak-Nya

- Untuk menguji keimanan hamba-Nya
- Manusia dapat mempertingkatkan

ilmu pengetahuan
- Menilai sejauh mana ketaatan hamba-

Nya
- Mengukuhkan keimanan dan

ketakwaan hamba kepada

SABDA RASULULLAH SAW

Ada 3 cahaya yang berlainan di hari kiamat
nanti. Apabila ditanya “ cahaya apakah itu?”
Lalu dijawab cahaya
1. Wajah manusia yang ketika didunia , mereka

meninggalkan pekerjaan dan terus bewuduk
apabila terdengan azan
2. Cahaya wajah mereka yang mengambil
wuduk sebelum azan
3. Cahaya wajah mereka yang semasa didunia
sudah bersiap sedia di dalam masjid
sebelum azan lagi

2.1.4 Menghuraikan keistimewaan

insan yang dikurniakan akal untuk
membentuk jati diri.

Dikurniakan Dianugerahkan
akal fikiran rasul
untuk berfikir
sebagai
pembimbing

KEISTIMEWAAN
INSAN

Diberikan kitab Diberikan
sebagai tanggungjawab
panduan sebagai khalifah

DALIL BERKAITAN KEISTIMEWAAN MANUSIA

‫ٱل۞ َّ َطولَّيِ ََق�ٰ ۡد ِت َكَو َّرَف ۡم َّ َنضا ۡل َبَ�ٰ ُِه ٓ�ۡم ََءاَ َٰد� َم َكثَِو َ ٖ� َ� ۡلِّم َ َّ�ٰم ُهۡن ۡم َخ ِ َل� ۡق َنٱالۡ َ َ�ّ�ِ ۡف َِوضٱ ۡي�َٗ�ۡح ِر َو َر َز ۡق َ�ٰ ُهم ِّم َن‬

70. Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-
anak Adam dan Kami telah beri mereka
menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat
dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki
kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik
serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-
lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah
Kami ciptakan
( Surah al-Isra’ : 70 )

KELEMAHAN INSAN.

•Mudah dipengaruhi bisikan syaitan
untuk membuat perkara maksiat

•Tidak mengetahui alam ghaib
selagi tiada wahyu

•Memikili akal yang terbatas kerana
hanya mengetahui apa yang ada
disekelilingnya sahaja

•Tidak dapat menikmati segala
ciptaan dan nikmat Allah sekaligus

PERBEZAAN ANTARA MALAIKAT, JIN DAN MANUSIA

MALAIKAT JIN MANUSIA
Dicipta Dicipta Dicipta
daripada daripada api daripada tanah
cahaya

Tidak Bernafsu dan Bernafsu dan

bernafsu berakal berakal

Dijadikan Dijadikan Dijadikan

tidak berjisim tidak berjisim berjisim

HIKMAH MERENUNG / MEMIKIRKAN KEJADIAN INSAN

•Dapat menginsafi / menyedari
kelemahan diri manusia dalam
semua aspek
•Dapat meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kepada Allah
•Dapat mengakui keagungan
dan kekuasaan Allah terhadap
makhluknya

2.1.5 Menilai kepentingan

memelihara fitrah kejadian insan
sebagai hamba dan Khalifah Allah
SWT.

KEPENTINGAN MEMELIHARA FITRAH KEJADIAN INSAN

1 Mendapat keredaan dan petunjuk Allah SWT.
2 Mengukuhkan keimanan dan menyemai

ketakwaan.
3 Menerima kebenaran dan menolak kebatilan.
4 Membentuk kehidupan yang aman dan

harmoni.
5 Dapat memakmurkan bumi.

Manusia perlu memelihara fitrah kejadian insan
sebagai hamba dan khalifah Allah

2.1.6 Mencadangkan tindakan yang

sesuai dilaksanakan untuk
mengembalikan manusia kepada
fitrahnya yang sebenar.

CARA MEMELIHARA FITRAH KEJADIAN MANUSIA
SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAH ALLAH SWT

• Menjaga sikap dan tingkah laku / memupuk akhlak mulia agar
dapat menjaga kesucian diri. ( Surah al-Syams : 9-10 )

• Berusaha membina keluarga yang bertakwa dan berkasih-sayang
agar hidup tenteram. ( surah an-Nisa’:1)

• Mengambil berat, membantu dan membimbing rakan supaya
sentiasa positif melakukan kebaikan (.surah al-Hujurat : 10 )

• Wajib melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab,
berlaku adil dan menjauhi kezaliman. ( Surah an-Nisa’ : 58)

Cara jaga kesucian diri
1. Memakai pakaian yang menutup aurat
2. Menjaga percakapan dan pergaulan
3. Bertingkah laku sesuai dengan fitrah kejadian
4. Mengamalkan akhlak mulia


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ujian Mendengar Tg 3 (Demo)
Next Book
BUKU PROGRAM PERSARAAN SYP 2