The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2019 BUKU PROGRAM MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Catherine Kiu, 2019-11-19 19:26:26

2019 BUKU PROGRAM MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH

2019 BUKU PROGRAM MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH

Perutusan Guru Besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam
sejahtera.

Syukur Alhamdulilah, atas limpah kurnia-Nya pada tahun ini, kita masih dapat
mengadakan Majlis Penyampaian Sijil dan Hadiah Peringkat Sekolah bagi Tahun 2019 dalam
suasana sejahtera dan harmoni. Syabas dan setinggi-tinggi tahniah serta jutaa terima kasih
diucapkan kepada semua warga pendidik SKJMT serta jawatankuasa pengelola atas kejayaan
dan jasa bakti yang ditaburkan bagi membuktikan kesungguhan semua ke arah kececmerlangan
dalam semua bidang yang disasarkan. Sesungguhnya pengiktirafan kecemerlangan ini menepati
komitmen semua pihak dalam usaha membantu merealisasikan hasrat untuk membawa
perubahan yang boleh meletakkan sesebuah sekolah, guru, serta murid dalam kecemerlangan
yang boleh dibanggakan bersama.

Dalam pada itu juga, ketetapan panduan melalui sinergi tenaga, daya kreatif serta
perkongsian visi dan misi yang jelas mampu mewujudkan sistem pendidikan berkualiti di
samping menggalakkan serta membentuk kemenjadian murid yang menjadi salah satu
pengukuran kejayaan sesebuah sekolah. Dalam era ledakan maklumat dan kehidupan serba
canggih dan mencabar ini, sebagai seorang pendidik haruslah memainkan peranan supaya
bersama-sama menggembleng tenaga dan intelek menuju kecemerlangan akademik, sahsiah dan
rohani.

Dalam konteks ini, usaha bersama untuk menjulang pendidikan Sarawak dan SK
Jalan Muara Tuang adalah jelas dapat kita realisaikan sekiranya agenda tahunan ini dapat
diteruskan serta dikaji dari semasa ke semasa penambahbaikannya. Sebagai agen perubahan,
kemampuan untuk mendokong dan menggerakkan generasi muda (murid) supaya berfikiran
global dan berdaya saing merupakan cabaran yang harus dipikul bersama. Saya percaya
program, yang kita jalankan ini mampu memberikan salah satu daripada pendekatannya,

Semoga hasrat kita melahirkan modal insan berkualiti yang berupaya membawa
perubahan pada masa yang akan datang dapat dikekalkan. Kepada semua warga pendidik
teruskan usaha ini demi masa depan anak-anak kita ke arah kecemerlangan bersama.

Sekian, terima kasih.

______________
Osman Bin Bujang

ATUR CARA MAJLIS

-

- -
- -
-
-
-

-
-
-

JAWATANKUASA PENGELOLA
MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH

SK JALAN MUARA TUANG, SAMARAHAN

-

JAWATANKUASA KERJA
MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL DAN HADIAH

SK JALAN MUARA TUANG, SAMARAHAN

-

SIJIL DAN HADIAH PRESTASI TERBAIK DALAM KELAS—TAHAP 1

SIJIL DAN HADIAH PRESTASI TERBAIK DALAM KELAS—TAHAP 2

SIJIL DAN HADIAH PRESTASI TERBAIK DALAM KELAS—TAHAP 2

SIJIL DAN HADIAH PRESTASI TERBAIK DALAM KELAS—TAHAP 2

SIJIL DAN HADIAH MATA PELAJARAN TERBAIK DALAM KELAS
( TAHAP 2 - ALIRAN MELAYU )

SIJIL DAN HADIAH MATA PELAJARAN TERBAIK DALAM KELAS
( ALIRAN CINA)

TAHUN M/P NAMA MURID KELAS

SIJIL DAN HADIAH PENINGKATAN AKADEMIK (30%) TAHAP 2
(ALIRAN CINA)

TAHUN NAMA MURID KELAS % PENINGKATAN

SIJIL DAN HADIAH PRESTASI TERBAIK KELAS KAFA

TAHUN KELAS KEDUDUKAN NAMA MURID MARKAH
(%)

SIJIL DAN HADIAH PRESTASI TERBAIK KELAS KAFA

TAHUN KELAS KEDUDUKAN NAMA MURID MARKAH
(%)

KETUA DAN PENOLONG KELAS
TAHUN 2019

KETUA DAN PENOLONG KELAS
TAHUN 2019

PENGAWAS-PENGAWAS PUSAT SUMBER
TAHUN 2019

PENGAWAS-PENGAWAS SEKOLAH (SESI PAGI)
TAHUN 2019

PENGAWAS-PENGAWAS SEKOLAH (SESI PAGI)
TAHUN 2019

PENGAWAS-PENGAWAS SEKOLAH (SESI PETANG)
TAHUN 2019

GRADUASI PRASEKOLAH
TAHUN 2019

GRADUASI PRASEKOLAH
TAHUN 2019

TOKOH MURID PRA SEKOLAH

GRADUASI TAHUN 6
TAHUN 2019

-

GRADUASI TAHUN 6
TAHUN 2019

GRADUASI TAHUN 6
TAHUN 2019

GRADUASI TAHUN 6
TAHUN 2019

GRADUASI TAHUN 6
TAHUN 2019PENGHARGAAN

Pengerusi dan Jawatankuasa Pengelola Majlis Penyampaian Sijil
dan Hadiah SK Jalan Muara Tuang Tahun 2019 ingin merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada :

! Pegawai Pendidikan Daerah Samarahan
! Guru Besar SK Jalan Muara Tuang
! Penolong Kanan - Penolong Kanan
! Persatuan Ibu Bapa dan Guru SKJMT
! Guru - guru Kelas
! Guru - guru
! Kakitangan Sekolah
! Individu dan semua pihak yang terlibat secara langsung atau

tidak langsung dalam menjayakan Majlis Penyampaian Sijil
dan Hadiah pada tahun ini
Click to View FlipBook Version