The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farishakamaruddin, 2022-04-09 01:43:26

KATA HUBUNG

CIKGU FARISHA IDAYU

Bahasa Melayu Tahun 1

KATA

HUBUNG

Cikgu Farisha Idayu

OBJEKTIF
Mengenal pasti jenis-

PEMBELAJARAN jenis kata hubung

Mengenal pasti

kesalahan penggunaan

kata hubung dalam

ayat

Membina ayat yang betul

dengan menggunakan kata

hubung yang sesuai.

PENGENALAN KATA

HUBUNG

Perkataan yang bertugas untuk

menghubungkan atau


menyambungkan dua ayat

tunggal atau lebih daripada dua


ayat tunggal

Ayat yang terhasil daripada penyambungan dua ayat atau lebih daripada

dua ayat dinamakan ayat majmuk.

KATA HUBUNG

kata
kata
kata hubung

hubung
hubung
BERPASANGAN
gabungan PANCANGAN

KATA HUBUNG
PENGENALAN
GABUNGAN
Kata hubung gabungan

menyambungkan dua ayat yang


sama penting kedudukan.

CONTOH KATA HUBUNG

GABUNGAN

dan, atau, serta, kecuali, maka, tetapi,
lalu, sambil

CONTOH AYAT

Roziah mendengar radio sambil

menggosok baju.

KATA HUBUNG

PANCANGAN

PENGENALAN KATA HUBUNG: CONTOH KATA HUBUNG

PANCANGAN
Wow any audience with your

Canva presentation. Design, plan, PANCANGAN RELATIF apabila, yang, jika, kalau,

PANCANGAN KOMPLEMEN sekiranya, bahawa, hingga,

and present all in one place. PANCANGAN KETERANGAN supaya, agar, sejak, manakala,

walaupun, kerana, sementara

KATA HUBUNG
PENGENALAN
BERPASANGAN
Kata hubung ini selalunya wujud

dalam berpasangan dan merupakan

gabungan kata hubung pancangan


dan kata hubung gabungan

CONTOH KATA HUBUNG

BERPSANGAN

Baik...mahupun
Baik...ataupun
Sedangkan...tambahan
Entah...entah
Sungguhpun...namun
Daripada...lebih baik

SEKIAN,

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version