The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-77267254, 2021-04-26 21:31:37

MATEMATIK T4 - 1

MATEMATIK T4 - 1

Keywords: BUKU TEKS

MATEMAT KKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2017)
TAHUN 4

SEKOLAH KEBANGSAAN

Penulis
Gobi a/l Krishnan
Rozaili bin Mohd Ali
Mutharasan a/l S Sellaya @ Sellaiah

Editor
Ainol Rafezah binti Alias

Pereka Bentuk
Aini binti Abd. Hamid
Awaludin bin Mohd Arof

Ilustrator
Nurfatin Nadiah binti Tukiran
Ahmad Hisyamuddin bin Mohamad Mokhtar

Dewan Bahasa dan Pustaka
Kuala Lumpur
2019

KEMENTERIAN
PMEANLDAYIDSIIAKAN

No. Siri Buku: 0003

KANDUNGAN

PENDAHULUAN v Tambah Pecahan 71

1 Tolak Pecahan 75
NOMBOR DAN OPERASI 1 Akal Pintar 79

Kenal dan Tulis Nombor 1 Tambah dan Tolak Pecahan 80

Akal Pintar 3 Akal Pintar 82

Teroka Nombor 4 Pecahan daripada Suatu Kuantiti 83

Akal Pintar 5 Akal Pintar 83

Banding dan Susun Nombor 6 Tambah Perpuluhan 86

Nombor Genap Akal Pintar 87

dan Nombor Ganjil 9 Tolak Perpuluhan 88

Teroka Ria 1 0 Darab Perpuluhan 90

Pola Nombor 1 1 Bahagi Perpuluhan 92

Anggaran 13 Tukar Pecahan dan Peratus 94

Bundar Nombor 15 Akal Pintar 95

Akal Pintar 16 Peratusan Objek 96

Tambah 18 Selesaikan Masalah 97

Akal Pintar 18 Aktif Minda 102

Akal Pintar 19 Maju Minda 103

Anu dalam Tambah 22

Akal Pintar 22 3 WANG 105
Tolak 23 Tambah Wang 105
Akal Pintar 24 Akal Pintar 107
Akal pintar 26 Tolak Wang 108
Anu dalam Tolak 109
Tambah dan Tolak 27 Akal Pintar 110
Darab 28 Tambah dan Tolak Wang 11 1
Teroka Ria 30 Akal Pintar 112
Akal Pintar 33 Darab Wang 11 4
Aktif Minda 35 Bahagi Wang 116
Bahagi 36 Darab dan Bahagi Wang 118
Akal Pintar 37 Bijak Urus Wang 121
Akal Pintar 38 Teroka Ria 122
Akal Pintar 4 1 Bijak Buat Keputusan
Darab dan Bahagi 43 Mata Wang Utama Dunia 124
Akal Pintar 44 dan Nilainya 126
Akal Pintar 45 Instrumen Pembayaran 128
Selesaikan Masalah 47 Selesaikan Masalah 133
Aktif Minda 48 Aktif Minda 134
Maju Minda 62 Maju Minda
63 JANA MINDA 135
PECAHAN, PERPULUHAN
2 DAN PERATUS 67 4 MASA DAN WAKTU 139

Tukar Pecahan Tak Wajar Sistem 12 Jam dan 24 Jam Sai11z3492sebenar
Teroka Ria
dan Nombor Bercampur 67 Tempoh 143
70
Teroka Ria 70 iii

Akal Pintar

Anggaran Masa 145 Maju Minda 197

Perkaitan Alaf, Abad, 146 6
146
Dekad dan Tahun 147 RUANG 199
147
Akal Pintar 148 Kenal Sudut 199
149
Tukar Unit Masa 150 Akal Pintar 200
151
A Jam dan Hari 152 Teroka Ria 200
155
B Hari dan Minggu 155 Garis Selari dan
156
C Bulan dan Tahun 158 Garis Serenjang 201
160
D Tahun, Dekad dan Abad 161 Perimeter 204
163
Teroka Ria 164 Akal Pintar 205
168
Tambah Masa 168 Luas 206

Tolak Masa 171 Akal Pintar 208
17 1
Akal Pintar 173 Isi Padu 209
173
Akal Pintar Akal Pintar 210
174
Darab Masa Selesaikan Masalah 2 11
175
Akal Pintar 176 Aktif Minda 2 13
177
Bahagi Masa 179 Maju Minda 2 14
180
Akal Pintar 181 KOORDINAT, NISBAH
182 DAN KADARAN
Selesaikan Masalah 184 7 215
186 2 15
Aktif Minda Kenal dan Tentukan Koordinat 2 16
188 217
Maju Minda 189 Akal Pintar 217
2 18
5 PANJANG, JISIM 190 Tanda Titik Koordinat 220
DAN ISI PADU CECAIR 192 222
196 Akal Pintar 225
Kenal Milimeter dan Kilometer 226
Nisbah 230
Ukur Panjang Objek 231
Akal Pintar
Akal Pintar
Kadaran
Perkaitan Sentimeter
Teroka Ria
dengan Milimeter
Selesaikan Masalah
Perkaitan Kilometer
Aktif Minda
dengan Meter
Maju Minda
Anggaran Jarak

Tambah Ukuran Panjang 8 PENGURUSAN DATA 233

Tolak Ukuran Panjang Bina Piktograf dan 233
Carta Palang 235
Akal Pintar Teroka Ria
Tafsir Piktograf dan 236
Darab Ukuran Panjang Carta Palang 237
Akal Pintar 239
Bahagi Ukuran Panjang Selesaikan Masalah 241
Aktif Minda 242
Tambah dan Tolak Jisim Maju Minda 243
247
Darab dan Bahagi Jisim JANA MINDA 249

Tambah dan Tolak GLOSARI

Isi Padu Cecair JAWAPAN

Akal Pintar

Darab dan Bahagi

Isi Padu Cecair

Saiz sSAeekblteeifsnMaaiiknradna Masalah

iv

PENDAHULUAN

Penerbitan buku teks Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) telah beralih

ke tahap dua dengan penerbitan buku teks Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan (SK).

Penulisan buku teks Matematik Tahun 4 SK adalah berteraskan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan serta Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia (PPPM) 2013-2025. Penekanan pembelajaran berasaskan inkuiri dan projek

yang disokong dengan kaedah pentaksiran secara berterusan dan juga penyepaduan

enam tunjang kerangka KSSR diharapkan akan dapat membentuk modal insan

yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Selain

itu, penerapan sosial budaya masyarakat Malaysia juga dititikberatkan dalam isi

kandungannya di samping Elemen Merentas Kurikulum (EMK), Teknologi Maklumat

dan Komunikasi, Keusahawanan, serta Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21) untuk

menuju ke arah pendidikan bertaraf dunia yang setanding dengan standard

antarabangsa.

Kandungan buku teks Matematik Tahun 4 SK ini mengandungi lapan tajuk yang

dimuatkan secara terancang agar memenuhi kehendak Dokumen Standard Kurikulum

dan Pentaksiran (DSKP) Matematik Tahun 4 SK yang digubal oleh pihak Bahagian

Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku teks ini menekankan

konsep dan kemahiran yang terkandung dalam Standard Pembelajaran yang

mengutamakan penglibatan murid dalam pembelajaran. Soalan penaakulan dalam

aktiviti pembelajaran diharapkan dapat menjanakan idea murid dan menggalakkan

komunikasi dua hala antara murid dengan guru dan rakan. Soalan Kemahiran Berfikir

Aras Tinggi (KBAT) pula bermatlamat untuk melahirkan murid pintar yang mampu

bersaing dalam penarafan antarabangsa. Fungsi buku ini dioptimumkan dengan

menyediakan tip, fakta berkaitan serta pelbagai aktiviti yang merangkumi latihan

amali, nyanyian, projek dan permainan. Kandungan buku ini juga dilengkapkan

dengan latihan formatif dan sumatif dalam setiap unit untuk membolehkan guru

mengesan tahap kefahaman murid bagi melaksanakan pembelajaran susulan untuk

meningkatkan penguasaan murid. Soalan ulang kaji pula disediakan untuk menilai

tahap penguasaan murid yang merangkumi beberapa tajuk.

Nota guru akan membantu guru melaksanakan aktiviti Pembelajaran dan

Pemudahcaraan (PdPc) dengan lebih berkesan. Cadangan laman web disediakan

untuk murid meneroka ilmu yang dipelajari dan membuat latihan lanjutan. Kandungan

buku teks dipersembahkan agar mesra pengguna dan mengandungi unsur kecindan

untuk menarik minat murid, serta diolah supaya menerapkan integrasi nasional,

patriotisme dan budaya melalui penggunaan nama, watak dan bahan grafik.

Penerangan tentang penggunaan buku teks ini pada halaman seterusnya

diharapkan dapat membantu pengguna memahami pengisian penulisan serta fungsi

ikon-ikon yang terkandung dalam buku ini. Saiz sebenar

v

TAJUK 1 NOMBOR DAN MASKOT
Tajuk berpandukan OPERASI Mengemukakan soalan
bidang pembelajaran. dan pernyataan bagi
KENAL DAN TULIS NOMBOR menggalakkan murid
SUBTAJUK
Standard 1 Skor murid-murid dalam kuiz Kahoot. menaakul.
a
pembelajaran yang
perlu dikuasai. Markah saya
NOTA GURU sembilan ribu
lapan ratus.
Memberikan penegasan
tentang aktiviti Bagaimanakah NOMBOR STANDARD
kita menyebut KANDUNGAN DAN
pembelajaran dan markah Nithia? STANDARD PEMBELAJARAN
mencadangkan aktiviti Indikator kemahiran yang perlu
b Mari sebut TIP dikuasai berdasarkan DSKP.
markah Nithia. Sebut nombor
ddiiakulatimolkeuhmtipgualannomribbuor

seterusnya.

puluh ribu ribu ratus puluh sa

13 7 0 1 Sebut
tiga belas ribu tujuh ratus satu markah
Afani. Selasa 1 1 . 2 . 2020
4 801 × 100
Saiz sebenar
Lengkapkan.
NGoUtRaU • TJkLae•a•aglydaGAsaanncussrkihokkiahdeamptnedtnpubuap:pso/lkueei/rltpcs.biovriueltifstotaitaetbtsoenltee.akrrnvetkaioesauhmimdaoononboptdo.upuirttolr/aodlabongengtarnmdianignmreuaeinnnnmcytfouboeerkersbdmmtuautahtenl.netndiocasnimpccttohbaivnooiktoriuoelsitzshaeiecicnntraiivstrahiaetciebetriaasvp.igwticiaeatiuskarsekmutsivc.eihtni pgaegsnugnaaykaaann. 1.1.1 1
• (i), (ii)

• 6 875 × 10

93 000

alternatif serta laman web TEROKA RIA TEROKA RIA DARAB 100 DAN 1 000
untuk aktiviti pembelajaran Aktiviti berbentuk latihan amali,
Kutahu darab nombor dengan seratus
dan latihan tambahan. projek dan didik hibur untuk Mudahnya inilah caranya
Tulis nombor itu dengan dua sifar
Darab dengan seratus sangat mudah

Aku sudah tahu, Aku pasti maju
Darab sebarang nombor dengan seratus... (ulang 2 kali)

mengukuhkan kemahiran Kutahu darab nombor dengan seribu IMBAS INI
yang dipelajari. Mudahnya inilah caranya
Tulis nombor itu dengan tiga sifar
Darab dengan seribu sangat mudah

Aku sudah tahu, Aku pasti maju

3 AKAL SEKILAS FAKTA Darab sebarang nombor dengan seribu... (ulang 2 kali)

PINTAR Berdasarkan fakta,

nyatakan nisbah: SEKILAS FAKTA 5 Darab 4 dengan 10 395.
Ada 8 buah planet a bilangan Matahari Maklumat tambahan untuk 4 × 10 395 = Darab dari sa, diikuti
dalam sistem suria. pengetahuan murid dalam puluh, ratus, ribu dan
Saiz Bumi ialah kepada bilangan
aktiviti pembelajaran. puluh ribu.
planet.
4 kali saiz Bulan. Cara 1 Cara 2
b saiz Bulan kepada
1 32
saiz Bumi. Darab 1 32 1 0 395
ialah 1 0 395 ×4
4 1 580
4 Gambar menunjukkan harga tiga jenis barang yang dibeli oleh tambah 1 0 3 9 5
abang Fuad. berulang. 1 0 3 9 5

+ 1 0 395

Teliti kedua-dua jawapan di atas. 41 580
Yang manakah betul? Mengapa?

4 × 10 395 = 41 580 Saiz sebenar

AKAL 6 3RM 100 8 4 RM 1 0100 NGoUtRaU • Jalankan aktiviti melengkapkan peta pemikiran dalam contoh 4 di atas 1.6.4
RM 1 secara berkumpulan dan bentangkan jawapan. 33

PINTAR Bentukkan tiga nombor 5 digit daripada kad-kad angka AKAL PINTAR • Gunakan melodi lagu ‟Aku Negaraku” untuk nyanyian lagu Teroka Ria.
• Ingatkan murid supaya mengumpul semula dengan betul.

a Nyatadkiaantansis.bMauhlahkaargnanpoemnbaonrdatebrsuekbuuktedpeandgaahnadrgigaitkpaasulint.g
besar. Letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan
hadrugaaspeebnaagnadiadibguitktuerakhir. Sebuhtadrgaan ktualsisutnombor itu. Soalan KBAT yang mencabar
daya intelektual serta
CONTOH CONTOH QR CODE
menggalakkan pemikiran Akses aktiviti
1 Sebut nombor. kritis dan kreatif. pembelajaran
AKTIF MINDA dalam QR Code.
a 18 927 b 61 700 c 45 011 d 96 075 Aktiviti rekreasi matematik
berbentuk permainan dan TTIIFF MMII1NN23D45J61h75a84it191jwa30aj02a×K88h8au20t6m1uAa21b33×tmm0nTha555sAj02uhaei4o5tntnauanmhhKagbmhnhga1a4Uglua1uui4rriu÷kNlibnninn0au–5iu–.C6ntt=+mIl4I–9jan=sa+8i21noin3mm0k857mhia+t1jianab=n÷bt2gmrauoihg4hltr–auau5u=s1nrh3n1uo6Kmu=famO=hniylnaaDian8irntignR=nb7–gg1Ayu01uHmalam1SnueihInnw+Aagt2aur8g4ikku6=ilmi2bjaeuhwnlaa3d3raniap==paantkdaa1nl5ka2104ak8Gmjadammt2K2tam3aYpii915jhhnn0aUjeauigatmk4tawbtnrLgmuaihiunuanukli8atcpntan1imaI.1605h6M0niu11hna91tSnatgab1a1bAr7gha6hiuNuudhuljanaannmri
2 Tulis nombor dalam perkataan1. : 100 projek yang mengandungi
Naisba4h7h2a9r3ga penbanda50b8u1k3u kepadachar2g0a0k0a8sut ialah d1 : 170601.00 beberapa kemahiran.
MAJU MINDA
3 Tulbis nNoymabtaokradnanlaismbaahnghkaarg. a penanda buku kepada harga telefon.
Latihan sumatif untuk
a tujuh puhlaurhgatigpaernibaundlaapbaunkruatusheanragma tpeulelufohntiga menilai dan mengukuhkan
pemahaman murid dalam
b lapan puluh riRbMu1tiga ratus sembilaRnM1 000

c lima belas ribu enam :

Saiz sebeNndiasrbadhuahaprugluahplaenpaanndriabubulimkuakpeuplauhda harga telefon ialah :Saiz .sebenar

22NGo0UtRaU NGoU•tRaOyUalanhgadk••itbivpGTinieetuiagrnAlaudaksakdakalilaatnPunmilkniasetA.parktaraabmsliPlegainnrmigdtagedrunaunynnatkkutaaekkrnataakknsatinvdgii-rtsiakbmafaduehnn,atyuunenkgbiktmuasteeydwpaaeannrkgtiimliclanmeiinns,.ubmGlaisℓuhnnd1oaa:mkn1a0bkn,og1nr.t:oid1m0a0bkor 1.1.1 7.2.1
dan 1 : 1 000. 3

AK A

UJI DIRI
Latihan formatif untuk
menilai tahap penguasaan
murid dalam kemahiran
yang baru dipelajari.

JANA MINDA semua kemahiran yang telah IS12aMi3zT4sAuaNe1al6ibLJsyA8JeSeaUaA8nwuAJnkTtm:mdya4aneoaabMarm5krgukNee1jGhaoatgrr3aaU:tu0naRnah5dm.U6GmtNdy9retwp1ke.aua5:.DaL/anKa/laa•swnuk•iArrnemLwtdpnaUamumgjakwiabgnlesiktasnd.aaungecihgain.gbyasshambsauccwDautlekklneaia3aupnpiiig1anhaymmg0Jso20ktnaoaaammm0:hkaekn22nmtslew1iamvp0ndo84iugnisstejia.tilm1.dtcApaaopjwd1eaoaka1.asnemtimmh0bmibabfiakrk/Meeaammir..naaitk1nrraaa2cgkdlkbnnekaaapuksimjmland/ayayulcaeoemirtuudnlia-cdldactepmhhaao..nlhue.gakpk3r.mur-aemd:Jat5aaaeylpdka5-mutmaliaavljauiphtnaniJag1Aaba6ukktnegate1mnrif2ewil6Mtmaiu-i01nph2k0da0kat31d.k8mKu0/ienumstmdtudatdskeepgeaumneljn1a-aJa11np:/amt3nryaeama3gs.mntuigml2toas2/late5plha5am4d.1a- 4.5
dipelajari dalam setiap tajuk.
A Pilih jawapan yang betul.

1 49 352 dalam perkataan ialah 7 5 2 + = 8 1
3 3
A empat ratus sembilan puluh
ribu tiga ratus lima puluh dua. A 1 1 B 2 2 C 3 1 D 3 2
3 3 3 3

B empat puluh sembilan ribu 3 JANA MINDA
4 Latihan ulang kaji
tiga ratus lima puluh dua. 8 6 daripada 96 ialah bagi memantapkan
C empat ribu sembilan ratus
A 72 B 576 C 634 D 648 kefahaman
tiga puluh lima dua. murid.

D empat sembilan tiga lima dua. 9 90.874 + 56 + 102.34 =

2 Antara nombor berikut, digit 8 A 101.164 B 157.108
yang manakah bernilai 8 000? C 249.214 D 2 492.14

A 98 034 B 75 380 10 360.8 – 217.645 – = 9.23 ABC GLOSARI
C 32 819 D 80 745 A 142.232 B 133.925
anggaran Kuantiti atau nilai sesuatu yang dinyatakan secara kasar.
3 Pillih pasangan yang betul. C 213.114 D 2 467.355 anu Nilai atau kuantiti yang tidak diketahui dan ditulis dalam bentuk simbol
atau huruf.
Genap Ganjil 11 Kira peratusan bagi 16 biji belon bajet Anggaran wang pendapatan dan perbelanjaan. Bajet dikenali sebagai
merah daripada 40 biji belon. belanjawan.
A 71 90 A 8% B 16% C 20% D 40% banding Menyatakan persamaan atau perbezaan antara dua atau beberapa nilai,
kuantiti dan objek.
B 125 136 12 Cari beza antara hasil tambah beza Perbezaan kuantiti atau nilai antara dua kumpulan objek atau nilai.
RM26 758 dan RM31 075 dengan carta palang Gambar rajah yang menggunakan jalur yang sama lebar secara
C 388 462 mencancang atau mengufuk untuk mewakili maklumat atau data.

D 3 644 7 033

4 Bundarkan 72 963 kepada ribu RM19 846. cerakin Proses mengasingkan nombor mengikut nilai tempat atau nilai digit.
A RM77 679 congak Proses pengiraan dalam minda secara pantas.
terdekat. C RM37 987 B RM57 833 digit Nombor dari 0 hingga 9 yang boleh membentuk nombor lain.
D RM15 529 garis selari Garis-garis lurus yang sama jaraknya antara satu sama lain dan tidak
A 72 000 B 72 900 bersilang atau bertemu.

C 72 960 D 73 000

5 86 040 ÷ 12 × 4 = 13 Apakah nama mata wang GLOSARI garis serenjang Garis lurus yang bertemu atau bersilang dengan satu garis lurus lain
Great Britain? pada sudut tegak.
A 1 793 B 2 868 A Dolar B Riyal instrumen pembayaran Alat yang digunakan untuk membuat pembayaran ke atas harga barang
atau nilai perkhidmatan yang diterima.
C 28 680 D 1 792 C Yen D Paun Sterling isi padu Ukuran ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair dan gas.
jam Unit ukuran bagi masa.
Saiz sebenar Senadraani imstialakhsumdantyeam. atikA231 jarak Ukuran panjang di antara dua titik atau objek.
6 3 5 + 1 4 – 2 10 = 14 Apakah alat pembayaran untuk kadaran Pernyataan matematik yang menunjukkan hubungan antara dua kuantiti
atau nilai dalam nisbah yang sama.
membayar tol? kaedah cuba jaya Kaedah mencuba pelbagai cara untuk mencari jawapan yang betul.
koordinat Pasangan nombor yang menentukan kedudukan sesuatu titik terhadap
2 4 B 2 1 C 3 1 D 3 1 A Kad debit B Cek paksi-x dan paksi-y.
5 5 4 20 C Kad prabayar D WaSnagizpsoesbenar kuboid Bentuk tiga dimensi yang mempunyai enam permukaan berbentuk segi

135

empat tepat.

kubus Bentuk tiga dimensi yang mempunyai enam permukaan berbentuk segi

empat sama. Kubus dikenali sebagai kiub.

lajur Susunan nombor atau benda secara menegak.

lebar Jarak dari tepi ke tepi bagi sisi yang lebih pendek.

luas Ukuran besarnya sesuatu permukaan.

vi luas tapak Luas permukaan paling bawah sesuatu bentuk tiga dimensi.
mata wang Jenis atau unit wang yang digunakan di sesebuah negara. Setiap negara
mempunyai mata wang yang berbeza-beza.

matlamat kewangan Sesuatu matlamat yang hendak dicapai dari segi kewangan.

nisbah Perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain.

nombor bercampur Satu nombor yang diwakili oleh nombor bulat dan pecahan wajar.

nombor ganjil Nombor bulat yang mempunyai baki satu apabila dibahagikan dengan

dua.

nombor genap Nombor bulat yang boleh dibahagi dengan dua tanpa baki.

operasi bergabung Gabungan dua atau lebih operasi matematik.

paksi Garis yang melintang atau menegak untuk menanda maklumat, ukuran

atau nilai pada graf.

paksi mencancang Paksi yang menegak dalam graf.

paksi mengufuk Paksi yang melintang dalam graf. Saiz sebenar

1 NOMBOR DAN
OPERASI

KENAL DAN TULIS NOMBOR

1 Skor murid-murid dalam kuiz Kahoot.
a

Markah saya
sembilan ribu
lapan ratus.

Bagaimanakah
kita menyebut
markah Nithia?

b Mari sebut TIP
markah Nithia.
Sebut nombor
dalam kumpulan ribu
diikuti oleh tiga nombor

seterusnya.

puluh ribu ribu ratus puluh sa

13 7 0 1 Sebut
tiga belas ribu tujuh ratus satu markah
Afani.

Saiz sebenar

NGoUtRaU • Te•g Gauskidaenpsuepbiulstaton rneoamdboourt daenndgraencobredtuthlneyaac.tivities in the pictures. 1.1.1 1
• Ja•la Anskkapnuapkiltsivtitoi bsteartkeumanpduolabntamineinnyfoerbmuat ntionmobnorostheecraraactriaviwtieasksmucehngagsunakan (i), (ii)

kadsnchoemdbuoler.of television programmes and school activities.
• Layari http://create.kahoot.it/login untuk mencipta kuiz ini sebagai aktiviti pengayaan.

c Dua ribu empat. Siapakah yang
Cassie menyebut markah
Dua puluh ribu Kavi Ban Leong dengan
empat. betul? Mengapa?

20 004 20 004

2

Saya tulis dua puluh
sembilan ribu enam ratus

lapan dalam angka.

Empat puluh ribu
tiga ratus.

Saya tulis nombor dalam
angka dan perkataan.

Saiz sebenar • Gunakan kad imbasan untuk aktiviti menulis nombor dalam angka dan 1.1.1
perkataan. (i), (ii),
2 NGoUtRaU
• Jalankan aktiviti menyebut nombor menggunakan pembilang dan blok Dienes (iii)
serta aktiviti mencantumkan kad nombor dengan kad perkataannya.

3

Teliti kedua-dua jawapan di atas.PINTAR
Yang manakah betul? Mengapa?

AKAL 6 3 8 4 1
Bentukkan tiga nombor 5 digit daripada kad-kad angka
di atas. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling
besar. Letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan
dua sebagai digit terakhir. Sebut dan tulis nombor itu.

1 Sebut nombor.

a 18 927 b 61 700 c 45 011 d 96 075
c 20 008 d 76 100
2 Tulis nombor dalam perkataan.

a 47 293 b 50 813

3 Tulis nombor dalam angka. Saiz sebenar
a tujuh puluh tiga ribu lapan ratus enam puluh tiga
b lapan puluh ribu tiga ratus sembilan 1.1.1
c lima belas ribu enam
d dua puluh lapan ribu lima puluh 3

NGoUtRaU • Olah aktiviti Akal Pintar menggunakan kad-kad angka yang lain. Gunakan nombor
yang dibina dalam Akal Pintar untuk aktiviti menyebut dan menulis nombor.

TEROKA NOMBOR

1

”Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM),
hari ini mengesahkan sebanyak
62 307 tiket perlawanan itu sudah
pun terjual.”

Sumber: https://www.bharian.com.my/sukan/
bola/2018/11/501505/aksi-malaysia-myanmar-
pecah-rekod-kehadiran-penonton

a Apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor 62 307?

Nilai tempat Digit 6 2 3 0 7
ialah nilai bagi
kedudukan digit Nilai puluh ribu puluh sa
dalam sesuatu tempat ribu
nombor. Digit 6
di puluh ribu. Nilai 60 000 300 0 7
digit

Nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukannya
dalam sesuatu nombor. Digit 6 bernilai 60 000.

Nilai tempat bagi 3 ialah .

Nilai digit bagi 2 ialah .

b Cerakinkan 62 307 mengikut nilai tempat dan nilai digit.

Saya cerakin 62 307 = 6 puluh ribu + 2 ribu + 3 ratus + 0 puluh + 7 sa
mengikut

nilai tempat. 62 307 = 60 000 + 2 000 + 300 + 0 + 7

atau62 3

= 60 000 +
2 000

62 307 = 60 000 + 2 000 + 300 + 7

TIP Saya cerakin
mengikut
0 boleh diabaikan nilai digit.
apabila mencerakinkan
Saiz sebenar
nilai digit.
4 NGoUtRaU
• Secara berkumpulan, minta murid mencari maklumat nombor daripada 1.1.2
majalah, surat khabar atau artikel. Jalankan aktiviti menulis nilai tempat, (i), (ii)
nilai digit dan seterusnya mencerakinkan nombor itu.

2 Apakah nilai yang tidak ditunjukkan?

80 000 + 30 + 9 + = 80 439 Nilai yang dicerakin
boleh ditulis seperti ini.

8 puluh ribu + + 9 sa + 4 ratus + 0 ribu = 80 439

4 + 70 + 100 + 65 000 = 65 174
Adakah 65 174 dicerakinkan
dengan betul? Bincangkan.

AKAL Kod rahsia Halim ada lima digit. Nilai tempat bagiPINTAR
digit 3 ialah ribu. Nilai digit 8 ialah 80 000. Digit 9
berada di antara dua sifar. Apakah kod rahsia Halim?

1 Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris.
a 20 147 b 69 073 c 52 148 d 78 350 e 96 106

2 Lengkapkan.

a Nilai tempat bagi 9 dalam 92 615 ialah .

b Nilai digit bagi 8 dalam 14 087 ialah .

c Dalam 45 009, digit di tempat ribu ialah dan bernilai .

3 Lengkapkan.

a 11 568 = 10 000 + 1 000 + + 60 +

b 72 904 = 7 puluh ribu + 2 ribu + + +

c = 600 + +9+ + 40 000

Saiz sebenar

NGoUtRaU • Ingatkan murid bahawa nilai cerakinan bagi suatu nombor lebih mudah 1.1.2 5
dinyatakan dengan menyusun nilai digit daripada yang paling besar kepada (i), (ii)
yang paling kecil.

BANDING DAN SUSUN NOMBOR PULAU LABUAN
WILAYAH

PERSEKUTUAN

BRUNEI
DARUSSALAM

Limbang BRUNEI
DARUSSALAM

Miri
BAHAGIAN
LIMBANG

LAUT CHINA SELATAN LAUT CHINA SELATAN

BAHAGIAN MIRI

1 Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di empat Bintulu
buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. BAHAGIAN BINTULU

Lawas Lubok Antu Bintulu Sibu BAHAGIAN SIBU SARAWAK
1 105 24 712 75 141 Sibu
BAHAGIAN KAPIT
Sarikei Kapit
BAHAGIAN
69 711BAHAGIAN Kuching
KUCHING Kota Samarahan SARIKEI

BAHAGIAN BAHAGIAN
SAMARAHAN SRI AMAN
Sri Aman

Sumber: http://www.malaysiaeconomy.net/download/18072016_2.pdf

a Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang
lebih banyak?

puluh ribu ribu ratus puluh sa
7 5 1 4 1
6 9 7 1 1

Nilai digit 7 lebih besar daripada 6 75 141 lebih
dan bernilai 70 000. daripada 69 711.

Penduduk Iban lebih banyak di Bintulu.

b Susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam
tertib menaik.

Bandingkan puluh ribu ratus puluh sa
bilangan digit. ribu
Ada satu nombor 1 10 5
4 digit. 1 105 nilai 2 4 71 2
7 5 14 1
paling kecil. 6 9 71 1

Bandingkan pula digit puluh ribu, 2, 7 dan 6.

Nilai digit 2 bernilai 20 000 kurang daripada nilai digit 6 bernilai 60 000.
Nilai digit 6 bernilai 60 000 kurang daripada nilai digit 7 bernilai 70 000.

Tertib menaik 1 105, 24 712, 69 711, 75 141

Saiz sebenar • Tegaskan nilai nombor semakin besar dalam tertib menaik dan sebaliknya dalam 1.1.2
tertib menurun. (iii), (iv)
6 NGoUtRaU
• Jalankan aktiviti berkumpulan untuk mencari data daripada laman web,
contohnya data bilangan pelancong. Teruskan dengan aktiviti menyusun kad
nombor secara tertib menaik dan menurun dalam tempoh yang paling cepat.

BAHAGIAN
SANDAKAN

Pendalaman SABAH

BAHAGIAN BAHAGIAN
PENDALAMAN TAWAU

2Tawau JadualLAUTSULAWESI menunjukkan bilangan kanak-kanak
yang meminati permainan tradisional
di sebuah daerah.

Permainan Galah Lompat Lompat Batu
Panjang Tikus Getah Seremban

Bilangan 15 367 13 719 15 202 14 419
kanak-kanak

a Nyatakan permainan yang kurang diminati, Lompat
Tikus atau Batu Seremban.

puluh ribu ratus puluh sa Bandingkan
ribu digit ribu kerana
3 71
1 4 41 digit puluh ribu
1
9 adalah sama.

9

Nilai digit 3 bernilai 3 000 kurang daripada nilai digit 4 bernilai 4 000.

13 719 14 419

Permainan yang kurang diminati ialah Lompat Tikus.

b Susun nombor dalam tertib menurun.

13 719 14 419 15 202 15 367

13 700 14 000 15 000

Tulis nilai paling besar hingga nilai paling kecil berpandukan garis nombor.

Tertib menurun 15 367, 15 202, 14 419, 13 719

Apakah nombor di tengah jika 14 089 dimasukkan
dalam susunan nombor di atas?

Saiz sebenar

NGoUtRaU • Gunakan pelbagai perwakilan lain untuk membandingkan nilai nombor seperti 1.1.2 7
blok Dienes. (iii), (iv)

3 Empat kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik.

40 298 52 173 K 59 000

Siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul?

Saya Saya Saya
Ray. Kim. Rina.

52 171 54 001 58 145

Nilai K mesti 52 171 54 001 58 145
lebih besar
daripada 50 000 52 173 55 000 60 000
52 173 dan 59 000
lebih kecil
daripada 54 001 dan 58 145 lebih besar daripada 52 173.

59 000. 54 001 dan 58 145 lebih kecil daripada 59 000.

Kim dan Rina menunjukkan nilai K yang betul.

Nyatakan nilai lain yang mungkin bagi K.

1 Tulis nombor yang lebih kecil.
a 6 387 atau 53 127 b 42 093 atau 45 909 c 89 127 atau 89 413

2 Bandingkan setiap set nombor menggunakan”lebih daripada” atau
”kurang daripada”.

a 24 691, 31 002 b 77 115, 74 810 c 93 017, 93 054

3 Susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun.
a 18 031, 18 310, 18 013, 18 103 b 65 501, 65 096, 65 609, 65 820, 65 090

4 Lengkapkan nilai yang mungkin bagi tertib menaik di bawah.

Saiz sebeana5r 9 042, 59 109, , 59 114 b 70 061, , 70 068, 70 120

8 NGoUtRaU • Gunakan kad nombor untuk aktiviti simulasi membanding dan menyusun nombor. 1.1.2
(iii), (iv),

(v)

NOMBOR GENAP DAN NOMBOR GANJIL

1

Ayah, mengapakah susunan
nombor itu bukan dalam
urutan satu-satu?

Nombor itu disusun
dalam nombor ganjil
dan nombor genap.

Semua
nombor
genap ada
dalam sifir 2.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ... nombor ganjil
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ... nombor genap

2 Yang manakah nombor genap atau ganjil, 13 atau 18?

Bahagikan 13 dengan 2. Bahagikan 18 dengan 2 juga.
Ada baki bermakna 13 ialah Tiada baki bermakna 18 ialah

nombor ganjil. nombor genap.

6 9 tiada baki
2 13 2 18

–12 –18
1 baki 0

TIP 32 nombor genap
dan 85 nombor ganjil.
Nombor ganjil berakhir dengan
1, 3, 5, 7 dan 9. Buktikan.

Nombor genap berakhir dengan
0, 2, 4, 6 dan 8.

NGoUtRaU • Bincangkan nombor genap dan nombor ganjil berpandukan satu set nombor dan Saiz sebenar
sebarang sifir.
1.2.1
• Kaitkan situasi harian melibatkan nombor genap dan nombor ganjil seperti tarikh
lahir, empat nombor terakhir dalam MyKid dan nombor rumah di tempat 9
kediaman murid.

3 Kelaskan nombor genap

atau nombor ganjIl

Saya tampal
nombor genap.

Saya tampal
nombor ganjil.

Ada berapakah nombor ganjil dari 6 020 hingga 6 030?

TEROKA RIA

Alat/Bahan Petak nombor
Tugasan dan pensel
warna.

1 Warnakan nombor genap
atau nombor ganjil.

2 Kumpulkan hasil kerja
sebagai buku skrap.

1 Nyatakan semua nombor ganjil dari 520 hingga 531.

2 Senaraikan semua nombor genap dari 2 001 hingga 2 012.

3 Kelaskan nombor-nombor yang berikut kepada nombor genap dan
nombor ganjil.

Saiz sebenar 50 204 16 783 76 000 84 316 64 271 90 909

10 NGoUtRaU • Jalankan aktiviti permainan membaling gelung bernombor pada skital yang 1.2.2
dilabelkan nombor genap atau nombor ganjil.

• Layari https://www.belajaroffice.com/menentukan-bilangan-ganjil-genap-

rumus-excel/

POLA NOMBOR +6 +6 Ini pola nombor tertib
menaik enam-enam.
1 +6

28 010 28 016 28 022 28 028

2 Ini pula pola nombor

tertib menurun tujuh-tujuh.

a
10 017 10 010 10 003 9 996 9 989

b 9 996 10 003 10 010 10 017
9 989

–7 –7 –7 –7

3

Apakah pola nombor di atas? IMBAS INI
20 730 30 730 40 730 50 730 60 730

Lihat digit puluh ribu. Nilainya bertambah 10 000.

Pola nombor di atas ialah tertib menaik
sepuluh ribu-sepuluh ribu.

NGoUtRaU • Jalankan pertandingan menyatakan pola nombor bagi beberapa set kad nombor Saiz sebenar
dalam tertib menaik dan tertib menurun.
1.5.1
• Galakkan murid meneroka pelbagai pola nombor menggunakan kalkulator.
11

4 Pola nombor di bawah tidak lengkap.

88 275 Digit ribu tidak sama.
87 275 Nilainya berkurang 1 000.

85 275 88 275 – 87 275
= 1 000

a 87 275 kurang 1 000 ialah 86 275.

b 85 275 kurang 1 000 ialah .

5 Pola nombor tertib menaik seratus-seratus.

15 507 15 607 15 707

Apakah nombor keenam dalam pola nombor ini?

6 60 120 60 140 Susun enam nombor ini
dalam tertib menurun.
60 100 60 110 Nyatakan pola nombor

60 130 60 150 yang terhasil.

1 Tentukan pola nombor ini. 19 555 19 560
a
19 540 19 545 19 550

b 26 709 26 705 26 701 26 697 26 693

c 74 027 74 025 74 023 74 021 74 019
2 Kenal pasti pola nombor tertib menaik lapan-lapan.

81 012, 81 020, 81 028, 81 036 49 383, 49 390, 49 397, 49 404
3 Lengkapkan garis nombor berikut. Nyatakan polanya.

Saiz sebenar 87 527 87 545 87 554

12 NGoUtRaU • Jalankan aktiviti menggunakan alat mengira seperti kalkulator dan perisian 1.5.1
MS Excel untuk membina dan melengkapkan pola nombor. 1.5.2

ANGGARAN Cuba teka bilangan
bebola air di dalam
1
balang B.

Bilangan bebola air Lebih kurang
di dalam balang B mesti 10 000 biji.
kurang daripada 20 000.

B
A

20 000

Hampir
10 000 biji.

Tiga orang murid Hazel Vinod Anis
ini menganggar 5 500 10 005 15 725
bilangan bebola
Saiz sebenar
air di atas.
Anggaran 1.3.1
siapakah yang
paling tepat? 13
Mengapa?

NGoUtRaU • Tegaskan anggaran kuantiti sangat penting dalam kehidupan harian
seperti menganggarkan sesuatu bahan masakan sebelum memasak dan
menganggarkan perbelanjaan sebelum berbelanja.

2 S
R T

4 000 ℓ ? ?

Isi padu air di dalam kolam R dan T kurang daripada isi padu air
di dalam kolam S. Tinggi kolam S hampir 4 kali tinggi kolam R.
Tinggi kolam T lebih kurang 2 kali tinggi kolam R.

Anggarkan isi padu air di dalam kolam S dan T.
S

T
R

4 000 ℓ 4 × 4 000 ℓ = 16 000 ℓ × 4 000 ℓ = ℓ

Anggaran isi padu air di dalam kolam S hampir 16 000 ℓ.
Anggaran isi padu air di dalam kolam T lebih kurang ℓ.

1 Anggarkan: b isi padu air di dalam
a bilangan manik di dalam bekas A botol C.
dan bekas B.
C
AB

Saiz sebenar 17 000 biji 10 000 mℓ

14 NGoUtRaU • Jalankan aktiviti simulasi untuk menganggar kuantiti menggunakan situasi 1.3.1
harian seperti teka bilangan biji kacang di dalam bekas berpandukan satu
set rujukan.

BUNDAR NOMBOR SEKILAS FAKTA

1 ”... penyertaan keseluruhan rakyat Sambutan Hari Kebangsaan
Malaysia seramai 12 295 orang terdiri 2018 dengan tema ”SAYANGI
daripada pelbagai golongan yang MALAYSIAKU” menekankan
melibatkan agensi kerajaan dan kepentingan perpaduan dan
swasta, pelajar sekolah ...” semangat cinta akan negara.

Sumber: http://malaysiamerdeka.my/web/wp-
content/uploads/2018/08/SIARAN-MEDIA-ACARA-
HARI-KEBANGSAAN-2018.pdf

Bundarkan 12 295 kepada ribu terdekat.
12 295

12 000 13 000

12 295 terletak di antara 12 000 dengan 13 000.
12 295 hampir kepada 12 000.
12 295 menjadi 12 000 apabila dibundarkan kepada ribu terdekat.

2 Bundarkan 38 704 kepada puluh ribu terdekat.

Cara 1 38 704

30 000 40 000

38 704 hampir kepada

Cara 2 +1

38 704 40 000

puluh Jika digit ribu 5, 6, 7, 8 atau
ribu 9, tambah 1 kepada nilai
terdekat
puluh ribu. Digit 8, 7, 0 dan 4
masing-masing dijadikan 0.

38 704 menjadi apabila dibundarkan kepada puluh ribu terSdaeikzaste. benar

NGoUtRaU • Bincangkan kepentingan pembundaran dari segi persediaan dan pengurusan 1.4.1
kewangan sesuatu acara bagi mengelakkan pembaziran.
15
• Kaitkan pembundaran dengan anggaran.

3 Bundarkan 19 500 mℓ kepada ribu mℓ terdekat.
19 500 mℓ

19 000 mℓ 20 000 mℓ

19 500 mℓ dibundarkan kepada ribu mℓ terdekat
menjadi 20 000 mℓ.

Nilai yang berada di tengah akan dibundarkan kepada nilai
puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang lebih besar.

4 Bundarkan RM63 988 kepada puluh ribu ringgit terdekat.
RM63 988

RM60 000 RM65 000 RM70 000

RM63 988 lebih hampir kepada RM60 000.
RM63 988 dibundarkan kepada puluh ribu ringgit

terdekat menjadi RM60 000.

Bundarkan RM85 090 kepada
ribu ringgit terdekat.

PINTARAKAL 2 999

Nombor di atas apabila dibundarkan kepada puluh ribu,
ribu, ratus dan puluh terdekat menjadi 30 000. Apakah
digit ribu bagi nombor itu?

Saiz sebenar • Berikan contoh penggunaan pembundaran dalam kehidupan harian seperti 1.4.1
membayar barang keperluan rumah, bil air, bil elektrik, bil telefon dan
16 NGoUtRaU sebagainya.

5 Yang berikut ialah bilangan pembaca empat buah buku cerita.

Apakah buku cerita yang mempunyai 50 000 orang
pembaca apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat?

54 200 44 900 58 600 48 720


 
 
 
 

44 900 48 720 54 200 58 600

40 000 45 000 50 000 55 000 60 000

Nombor dari 45 000 hingga 54 999 menjadi 50 000
apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat.

Bilangan pembaca buku Kukundayo dengan Monyet
dan Aku Tiung Mas menjadi 50 000 orang apabila
dibundarkan kepada puluh ribu terdekat.

Selain 44 900, sebut nombor lain yang apabila
dibundarkan kepada puluh ribu terdekat menjadi 40 000.

1 Pilih jawapan yang betul.
a (68 790, 68 565, 68 489) dibundarkan kepada ribu terdekat
menjadi 69 000.
b (72 103, 76 092, 85 520) dibundarkan kepada puluh ribu terdekat
menjadi 80 000.

2 Bundarkan RM83 609 kepada puluh ribu ringgit terdekat.

3 Bundarkan nombor yang berikut kepada ratus terdekat, ribu terdekat
dan puluh ribu terdekat.

a 14 278 b 46 195 c 62 045 d 79 638 e 95 307

4 Berikan tiga nombor yang menjadi 50 000 apabila dibundarkan

kepada puluh ribu terdekat. Saiz sebenar

NGoUtRaU • Jalankan kuiz melibatkan pembundaran untuk mengukuhkan pemahaman murid 1.4.1
berkaitan kemahiran pembundaran yang telah dipelajari.
17

TAMBAH Item Bilangan
jualan
1 Rashid, bantu saya kira jumlah papan setahun

selaju dan papan roda yang telah dijual. Papan roda 7 237

Baik, puan.

Kereta mini 653

9 084

Skuter

18 045

Papan selaju

a Berapakah jumlah papan selaju dan papan roda yang dijual?

18 045 + 7 237 =

puluh ribu ratus puluh sa
ribu
1 5 Tambah ikut nilai
1 7 tempat. Mula dari sa.
04 2
18 23 5 sa + 7 sa = 12 sa
+7 28 12 sa = 1 puluh + 2 sa

25

8 ribu + 7 ribu = 15 ribu
15 ribu = 1 puluh ribu + 5 ribu

18 045 + 7 237 = 25 282
Jumlah papan selaju dan papan roda yang dijual ialah 25 282.

PINTARAKAL Berikan dua nombor 4 digit yang memberikan jumlah nombor
5 digit.

Saiz sebenar += 1.6.1

18 NGoUtRaU • Layari https://www.ixl.com/math/grade-5/add-and-subtract-whole-numbers-
up-to-billions

• Kaitkan situasi harian yang melibatkan penambahan seperti bilangan pesanan
dan bilangan penyertaan dalam sesuatu aktiviti.

b Jumlahkan bilangan jualan kereta mini, skuter
dan papan selaju.

653 + 9 084 + 18 045 =

Cara 1 11 Cara 2

1 9 737 1 11
+ 18 045
653 18 045
+ 9 084 27 782 9 084

9 737 + 653
27 782

653 + 9 084 + 18 045 = 27 782

Jumlah jualan kereta mini, skuter dan papan
selaju ialah 27 782.

2 Jumlahkan 17 806, 4 029, 59 164 dan 3 860.
17 806 + 4 029 + 59 164 + 3 860 =

21 11 Jumlahkan penggenap
10 serta digit yang
1 7 806 sama dahulu.
4 029

59 164
+ 3 860

84 859

17 806 + 4 029 + 59 164 + 3 860 = 84 859

AKAL PINTAR

Diberi P + Q = 21 490 dan R + T = 67 578.
Hitung P + Q + R + T.

NGoUtRaU • Banyakkan latihan untuk memantapkan lagi kemahiran menjumlahkan Saiz sebenar
penggenap 10 dan digit yang sama.
1.6.1

19

3 Jadual menunjukkan enrolmen pelajar universiti pada tahun 2017.

Universiti Pelajar lelaki Pelajar perempuan
UM 10 569 17 391
UKM 11 374 19 500
USM 11 080 18 093
UPSI 7 020 16 679

Sumber: http://www.moe.gov.my/muat-turun/laporan-dan-statistik/pendidikan-tinggi/
buku-perangkaan/2017-5/2393-statistik-pendidikan-tinggi-2017-bab-2-pdf/file

Jumlahkan enrolmen pelajar lelaki berpandukan jadual di atas.

10 569 + 11 374 + 11 080 + 7 020 = Anggarkan
jawapan dengan
10 569 1 1 000 1 membundarkan
1 1 374 1 1 000 nombor kepada
1 1 080 1 1 000 1 1 000
1 1 000 ribu terdekat.
7 020 7 000 1 1 000
+ 7 000

40 000

Kira jumlah 11 11 1
sebenar.
1 0 569 2 1 943 33 023
+ 1 1 374 + 1 1 080 + 7 020

2 1 943 33 023 40 043

40 043 hampir kepada 40 000. Jawapan munasabah.
10 569 + 11 374 + 11 080 + 7 020 = 40 043
Jumlah enrolmen pelajar lelaki ialah 40 043 orang.

Jumlahkan enrolmen pelajar perempuan pula.

Saiz sebenar • Tegaskan kepentingan membuat anggaran penjumlahan dalam kehidupan harian. 1.6.1
• Minta murid membundarkan jawapan kepada ratus dan puluh terdekat. Tegaskan
20 NGoUtRaU
pembundaran kepada puluh terdekat akan memberikan jawapan anggaran yang
hampir tepat dengan jawapan sebenar kerana semakin kecil nilai pembundaran,

semakin tepat jawapan yang diperoleh.

4 Terengganu Sarawak
13 035 km2 124 450 km2
Perlis
km2

Perak Pahang Sabah
21 035 km2 36 137 km2 73 631 km2

Melaka SEKILAS FAKTA
1 664 km2

Sumber: https://www.rurallink.gov.my/wp-content/uploads/ Sabah dikenali sebagai
2015/05/64.pdf ‟Negeri di Bawah Bayu”.
Sabah ialah negeri kedua
Jumlah keluasan negeri Sabah, Melaka dan Perlis terbesar selepas Sarawak.
ialah 76 116 km2. Hitung keluasan negeri Perlis.

73 631 + 1 664 + = 76 1 16

Langkah 1 Kaitkan tambah
dengan tolak
1
untuk selesaikan.
73 631
+ 1 664 5+1 + 2 =8
6+ 2 =8
75 295 2 =8–6

Langkah 2

10
5 0 11

76 1 16
– 75 295

82 1

73 631 + 1 664 + 821 = 76 116
Keluasan negeri Perlis ialah 821 km2.

Nyatakan tiga buah negeri yang mempunyai Saiz sebenar
jumlah keluasan 50 836 km2.

NGoUtRaU • Gunakan analogi nombor yang lebih kecil untuk memudahkan pemahaman murid. 1.6.1 21
• Gunakan sumber di atas dan pelbagaikan soalan menambah hingga empat nombor

mengikut aras kesukaran berdasarkan data keluasan negeri-negeri lain di Malaysia.
• Layari https://www.ixl.com/math/grade-4/addition-fill-in-the-missing-digits

ANU DALAM TAMBAH

1 18 + n = 30 Gunakan nilai 2 m + 45 = 82
Apakah nilai n? nombor yang kecil Apakah nilai m?
untuk selesaikan anu.
3 +1=4
3+ 1 =4 3 =4–1
1 =4–3

18 + n = 30 2 10 m + 45 = 82 7 12
n = 30 – 18 m = 82 – 45
n = 12 30 m = 37 82
– 18 – 45

12 37

18 + 12 = 30 37 + 45 = 82
Nilai n ialah 12. Nilai m ialah 37.

AKAL p + q = 97
PINTAR
p ialah nombor genap dan q ialah nombor ganjil.
Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi p dan q?

1 Tambah. b 18 607 + 596 =
a 50 326 + 1 240 = d 37 159 + 4 025 + 891 + 67 =
c 23 510 + 17 008 + 491 =

2 a Jumlahkan 51 902, 3 497 dan 12 854.
b Tambah 632, 1 740, 895 dan 64 932.

3 Jadual di sebelah menunjukkan Daerah R S T

bilangan penduduk di daerah R, Bilangan 14 029 25 340 19 880
S dan T. Hitung jumlah penduduk penduduk

di ketiga-tiga daerah itu.

4 Lengkapkan ayat matematik. b 32 907 + + 5 401 = 64 020
a 23 098 + = 50 000

5 Cari nilai p.

Saiz sebean ar20 + p = 28 b p + 36 = 98 c 19 + p = 40 d p + 54 = 75

22 NGoUtRaU • Lakukan aktiviti simulasi dengan menggunakan bahan maujud untuk 1.6.1
mendapatkan nilai anu. 1.8.1

• Layari https://www.ixl.com/math/grade-4/addition-fill-in-the-missing-digits

TOLAK

1 Bilangan calon UPSR di Kedah pada tahun 2018

Jenis Sekolah Sekolah Jenis Sekolah Jenis Sekolah
sekolah Kebangsaan Kebangsaan Kebangsaan Swasta

Bilangan (SK) Cina (SJKC) Tamil (SJKT)
calon
26 467 3 429 1 295 1 117

a Hitung beza bilangan calon SK dengan SJKT.
26 467 – 1 295 =

Tolak ikut nilai tempat. Mula dari sa.

puluh ribu ratus puluh sa
ribu
4 ratus − 1 ratus = 3 ratus
3 16
1 ratus + 6 puluh
2 6 4 67 = 10 puluh + 6 puluh
– 1 2 95 = 16 puluh

2 5 1 72

26 467 – 1 295 = 25 172
Beza bilangan calon SK dengan SJKT ialah 25 172 orang.

b Berapakah kurangnya calon sekolah swasta berbanding calon SK?

26 467 – 1 117 =

Kiraan 1 Kiraan 2
26 467
3 16
– 1 117
26 467
– 11 17 25 350

1 5 297

Kiraan manakah yang Berapakah lebihnya calon SK
betul? Mengapa? berbanding calon SJKC? Saiz sebenar

NGoUtRaU • Tegaskan digit mesti disusun pada nilai tempat yang betul sebelum menolak. 1.6.2 23
• Kaitkan pelbagai situasi harian dengan penolakan seperti situasi penumpang feri.

Contohnya, mencari beza bilangan penumpang lelaki dengan perempuan dan
berapa kurangnya penumpang semasa bukan musim cuti berbanding musim cuti.

2 Tolak 3 020 daripada 79 400. Semak jawapan
dengan tambah.
79 400 − 3 020 =

310

79 400
– 3 020

76 380

79 400 − 3 020 = 76 380

AKAL PINTAR

19 ribu − 5 puluh =

Apakah nilai ?

3 Kurangkan RM8 238 daripada RM65 916.

RM65 916 − RM8 238 =

Langkah 1 Langkah 2
Anggarkan jawapan. Kira jawapan sebenar.

Bundarkan nilai wang 10
kepada ribu ringgit terdekat. 5 15 8 0 16

RM65 916 RM66 000 RM 6 5 9 1 6
RM8 238 RM8 000 – RM 8 2 3 8

5 16 RM 5 7 6 7 8

RM 6 6 0 0 0
– RM 8 0 0 0

RM 5 8 0 0 0

RM57 678 hampir kepada RM58 000.
Jawapan munasabah.

RM65 916 − RM8 238 = RM57 678
Saiz sebenar
• Bimbing murid melakukan aktiviti menolak menggunakan perwakilan seperti

24 NGoUtRaU dekak-dekak atau bahan yang sesuai untuk mewakili puluh ribu, ribu, ratus, 1.6.2
puluh dan sa.
• Layari https://www.ixl.com/math/grade-5/add-and-subtract-whole-numbers-

up-to-billions

4 Berapakah lebihnya 60 000 daripada 7 085?

60 000 – 7 085 = Cerakinkan nombor.
Cara 1 Kemudian, tolak.

Akhir sekali, jumlahkan.

9 0 0 0 9 0 0 9 0
5 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 10 0 1 0
60 000 + 0+ 0+ 0+0 60 000
7 085
– + 7 000 + 0 + 80 + 5

5 0 0 0 0 + 2 0 0 0 + 9 0 0 + 1 0 + 5 = 52 915

Cara 2 Apabila menolak 1
daripada kedua-dua
60 000 – 7 085 =
–1 –1 nombor, bezanya
adalah sama.
59 999 – 7 084

59 999
– 7 084

52 91 5

60 000 – 7 085 = 52 915

5 Tolak 739 dan 4 027 daripada 58 669.

58 669 – 739 – 4 027 =

7 16 2 10 Cuba cara ini.

58 669 57 930 4 027 58 669
– 739 – 4 027 + 739 –

57 930 53 903

58 669 – 739 – 4 027 = 53 903

NGoUtRaU • Tegaskan dalam penolakan berturut-turut, operasi diselesaikan secara Saiz sebenar
berperingkat dengan menolak dua nombor dahulu, sebelum menolak
nombor seterusnya. 1.6.2
• Jelaskan cara penyelesaian pada maskot.
1.6.3 25

6 84 590 – 74 – 23 806 =

Cara 1 Cara 2

3 15 810 8 10 84 516
– 23 806
84 590 84 590
– 23 806 – 74

60 784 84 516
– 74

Bandingkan pengiraan
cara 1 dan cara 2.

Yang manakah mudah?

7 Berapakah perlu ditolak daripada 90 236 supaya menjadi 10 132?
90 236 − = 10 132

90 236 6– 1 =5
– 10 1 32 6−5= 1

80 1 04

90 236 − 80 104 = 10 132
80 104 perlu ditolak daripada 90 236 supaya menjadi 10 132.

Suatu nombor dikurangkan 1 270 menjadi
90 486. Apakah nombor itu?

AKALPINTAR

Diberi R – T = 49 058.
Cari nilai R – T – 12 000.

Saiz sebenar • Jalankan simulasi menyelesaikan anu. 1.6.3
• Layari https://www.ixl.com/math/grade-4/subtraction-patterns-over-increasing
26 NGoUtRaU
-place-values

ANU DALAM TOLAK

1 92 − y = 73 Gunakan nilai 2 k – 56 = 28
Apakah nilai y? nombor yang kecil Apakah nilai k?
untuk selesaikan anu.
5 –1=4
5– 1 =4 5 =4+1
5–4= 1

92 – y = 73 8 12 k – 56 = 28 1
92 – 73 = y k = 28 + 56
92 k = 84 28
19 = y – 73 + 56

19 84

92 − 19 = 73 84 – 56 = 28
Nilai y ialah 19. Nilai k ialah 84.

1 Kira baki. b 93 000 – 16 000 =
a 67 592 − 45 102 = d 80 000 – 6 327 =
c 63 800 − 1 400 = f 72 906 − 67 – 4 759 =
e 28 058 – 3 965 – 708 =

2 Jadual menunjukkan bilangan pengunjung di dua buah taman rekreasi.

Taman rekreasi J K
Bilangan pengunjung 29 305 40 890

Berapakah lebihnya pengunjung di Taman Rekreasi K berbanding
dengan Taman Rekreasi J?

3 Lengkapkan ayat matematik.

a 31 970 − = 28 654 b – 18 435 = 67 913

4 a Berapakah perlu ditolak daripada 18 406 supaya menjadi 6 249?
b Tolak 583 dan 2 046 daripada 97 510.

5 Cari nilai k.

a 79 − k = 36 b k − 22 = 73 c 80 – k = 65 d k − 68 =Sa1i9z sebenar

NGoUtRaU • Terangkan cara memudahkan kes menggunakan nilai nombor yang kecil untuk 1.6.2 27
mencari anu. 1.6.3
• Gunakan garis nombor untuk memantapkan pemahaman murid bagi menyelesaikan 1.8.2
anu.

TAMBAH DAN TOLAK

1 24 336 bungkusan

tisu telah siap.

4 120 bungkusan tisu
perlu dihantar

ke Pasar Raya Waja.

1 560 bungkusan
tisu lagi baru siap.

Berapakah baki bungkusan tisu?

24 336 + 1 560 − 4 120 =

Cara 1 25 896 Selesaikan
– 4 120 tambah dahulu.
24 336 Kemudian, tolak.
+ 1 560 21 776

25 896

Cara 2

24 336 + 1 560 Adakah
– 4 1 20 jawapannya

sama?
Bincangkan.

24 336 + 1 560 − 4 120 = 21 776

Saiz sebeBnaakri bungkusan tisu ialah 21 776.

28 NGoUtRaU • Berikan beberapa contoh situasi harian yang melibatkan gabungan operasi 1.7.1
tambah dan tolak, dan minta murid menyelesaikannya.

Contoh situasi: Bilangan penumpang yang naik dan turun dari kereta api.

2 43 098 – 1 270 + 635 =

Kiraan 1 11 Kiraan 2 2 10

2 10 41 828 1 43 098
+ 635 – 1 905
43 098 1 270
– 1 270 42 463 + 635 41 193

41 828 1 905

Teliti kedua-dua pengiraan.
Kiraan yang manakah betul?

Bincangkan.

3 + 7 861 – 930 = 51 547

Gunakan nilai 5 +4–3=6 IMBAS INI
nombor yang 5 +1=6
5 =6–1
kecil untuk
selesaikan anu.

+ 7 861 – 930 = 51 547

6 18 10
4 0 15
7 861
– 930 51 547
– 6 931

6 931 44 616

44 616 + 7 861 – 930 = 51 547

1 Selesaikan. b 90 478 – 12 625 + 587 =
a 85 796 + 2 031 – 413 = d 60 217 – 45 709 + 1 260 =
c 26 143 + 681 – 3 795 =

2 Lengkapkan ayat matematik.

a + 492 – 175 = 615 b – 11 325 + 891 = 19S7a3iz3sebenar

NGoUtRaU • Banyakkan kaedah simulasi yang melibatkan operasi bergabung untuk mengukuhkan 1.7.1 29
pemahaman murid.

DARAB Kita terima Setiap peket
tempahan saya masukkan
1 12 peket
kuih ros. 10 keping
kuih ros.

Berapakah jumlah kuih ros di dalam 12 peket?
12 × 10 =

Cara 1

12 × 10 12 × 1 puluh = 12 puluh

100 ialah 12 puluh = 10 puluh + 2 puluh
10 puluh. = 100 + 20
= 120
100 + 20 = 120

Cara 2

12 × 1 = 12 IMBAS INI
12 × 10 = 120

12 × 10 = 120
Jumlah kuih ros di dalam 12 peket ialah 120 keping.

Saiz sebenar Berapakah bilangan kuih ros 1.6.4
di dalam 25 peket yang sama?
30 NGoUtRaU
• Galakkan murid menggunakan cara pantas (kiraan mental) untuk mendarab
sebarang nombor dengan 10.

2 Setiap bakul ada
34 biji buah

tembikai susu.

34 biji

Berapakah bilangan buah tembikai susu di dalam 20 buah bakul
yang sama?
20 × 34 =

Cara 1

Darab nilai Darab nilai Jumlahkan
digit sa digit puluh hasil darab
34
34 34
×20 ×20 ×20
0 0 34 × 0
00 00
Cara 2 6 8 0 34 × 20 +680

680

34 = 30 + 4
20 = 10 × 2

× 10 × 2

340 × 2 = 680

34 × 10 = 340

20 × 34 = 680

Ada 680 biji buah tembikai susu di dalam 20 buah bakul yang sama.
Saiz sebenar
• Galakkan murid menulis ayat matematik darab berpandukan kad gambar situasi

NGoUtRaU seperti balang berisi biskut, papan telur dan sebagainya. 1.6.4 31
• Tekankan apabila sebarang nombor didarab dengan gandaan 10 yang kurang
daripada 100, darab nombor itu dengan nilai digit puluh gandaan 10 itu dan tulis

0 pada sa.

3 Ada 65 buah
mesin cetak yang
420 buah kotak buku masing-masing boleh
masing-masing mencetak 1 000 buah
berisi 100 buah buku dalam sehari.
buku dikeluarkan
dalam sehari.

a Berapakah jumlah buku yang dikeluarkan dalam sehari?
420 × 100 =

420
× 1 00

42 000

420 × 100 = 42 000
42 000 buah buku dikeluarkan dalam sehari.

Lengkapkan.
a. 145 × 100 =
b. 708 × 100 =

b Kira jumlah buku yang dicetak dalam sehari.

65 × 1 000 = Cara 2 Lihat
pola
Cara 1 65 × 10 = 650 untuk
65 × 100 = 6 500 dapat
65 65 × 1 000 = jawapan.
× 1 000

65 000

65 × 1 000 = 65 000

Jumlah buku yang dicetak dalam sehari ialah 65 000 buah.

Saiz sebenar Darab 100 dengan 1 000. 1.6.4
Apakah jawapannya?
32 NGoUtRaU
• Jalankan aktiviti kuiz atau pengiraan pantas bagi meningkatkan kecekapan
murid menaakul untuk mengira hasil darab melibatkan 10, 100 dan 1 000.

Selasa 1 1 . 2 . 2020

4 801 × 100
Lengkapkan.

6 875 × 10

93 000

TEROKA RIA DARAB 100 DAN 1 000

Kutahu darab nombor dengan seratus
Mudahnya inilah caranya
Tulis nombor itu dengan dua sifar
Darab dengan seratus sangat mudah

Aku sudah tahu, Aku pasti maju
Darab sebarang nombor dengan seratus... (ulang 2 kali)

Kutahu darab nombor dengan seribu IMBAS INI
Mudahnya inilah caranya
Tulis nombor itu dengan tiga sifar
Darab dengan seribu sangat mudah

Aku sudah tahu, Aku pasti maju
Darab sebarang nombor dengan seribu... (ulang 2 kali)

5 Darab 4 dengan 10 395. Darab dari sa, diikuti
4 × 10 395 = puluh, ratus, ribu dan

puluh ribu.

Cara 1 Cara 2

Darab 1 32 1 32
ialah
1 0 395 1 0 395
×4
tambah 1 0 3 9 5
berulang. 1 0 3 9 5 4 1 580

+ 1 0 395

41 580

4 × 10 395 = 41 580 Saiz sebenar

NGoUtRaU • Jalankan aktiviti melengkapkan peta pemikiran dalam contoh 4 di atas 1.6.4
secara berkumpulan dan bentangkan jawapan.
• Gunakan melodi lagu ‟Aku Negaraku” untuk nyanyian lagu Teroka Ria. 33
• Ingatkan murid supaya mengumpul semula dengan betul.

6 Berapakah hasil darab 49 dengan 76?
49 × 76 =

Cara 1 Cara 2

Darab sa 49 9×6
× 76 40 × 6
25 9 × 70
1 54 40 × 70
49 240
× 76 1 630
+ 2 800
2 9 4 49 × 6
3 724
36

49
Darab × 7 6
puluh 2 9 4

3 4 3 0 49 × 70

36 Cara 3
25
49 × 76 = 76 × 7 × 7
49

Jumlahkan × 7 6 4 21

hasil darab 1 76 532
×7 ×7
294
532 3 724
+ 3 430

3 724

49 × 76 = 3 724

Hasil darab 49 dengan 76 ialah 3 724. 51 × 28 =

51
× 28

Kenal pasti kesilapan 8
dalam pengiraan ini. 40
20
+ 1 000

Saiz sebenar 1 068

34 NGoUtRaU • Banyakkan latihan mendarab nombor dua digit dengan nombor dua digit 1.6.4
untuk memantapkan pemahaman murid.
• Layari https://www.ixl.com/math/grade-5/box-multiplication

7 138 × 64 = 138 = 100 + 30 + 8 Cara 2
Cara 1 64 = 60 + 4
24
Langkah 1 13

Langkah 2 × 100 30 8 1 38
60 6 000 1 800 480 × 64
4 400 1 20
Jumlah 6 400 1 920 32 1
512
552
+ 8 280

8 832

Langkah 3 1

IMBAS INI 6 400
1 920
138 × 64 = 8 832 + 512

8 832

AKAL 24 × 17 =PINTAR

Apakah digit ratus yang paling kecil supaya
jawapannya nombor lima digit?

8 39 × 2 094 = Darab kekisi untuk dapat
jawapan sebenar.

Anggarkan jawapan dahulu. 2 0 9 4×

39 40 002 1 23
2 094 2 000 0 60 7

40 × 2 000 = 80 000 11 0 8 3 9
8 18 0 1 6

1 666

81 666 hampir kepada 80 000. Jawapan munasabah.

39 × 2 094 = 81 666 Saiz sebenar

NGoUtRaU • Tegaskan nombor yang ada banyak digit perlu disusun di atas untuk 1.6.4
memudahkan pengiraan.
35
• Layari https://www.ixl.com/math/grade-5/lattice-multiplication

Pengiraan P Q
yang

manakah
betul,

P atau Q?

AK TTIIFF MMIINND
A

RODA DARAB

Bahan Dua roda nombor dan petak giliran.

Peserta 6 orang. 243 16 60 7
Cara bermain

1 Pusing kedua-dua roda serentak. 507 952 100 10
2 Cari hasil darab dua nombor yang 1 000 29

ditunjukkan oleh anak panah.
Contohnya 29 dan 1 000 menjadi A B

29 × 1 000 = 29 000. Kim Ravi Lisa Nawi Lin

3 Pengadil semak jawapan dengan kalkulator. ✓✓

Jika jawapan betul, pengadil tandakan ✓ ✓✓

(✓) dalam petak nama pemain. ✓✓ ✓

4 Ulang langkah 1 hingga 3 sebanyak ✓✓✓

5 pusingan. ✓ ✓✓

5 Murid yang mendapat tanda (✓) paling

banyak ialah pemenang.

1 Kira cepat. b 105 × 100 = c 64 × 1 000 =
a 92 × 10 =
d 57 × 1 ribu = e 96 × = 9 600 f × 1 000 = 47 000

2 Selesaikan. b 10 638 × 8 = c 68 × 45 =
a 2 805 × 9 = e 42 × 2 070 = f 35 × 1 792 =
d 406 × 81 =

3 Tunjukkan dua cara untuk menjawab soalan di bawah.

Saiz sebeanarDarab 48 dengan 39. b Cari hasil darab 103 dengan 54.

36 NGoUtRaU • Minta murid menentukan giliran bermain dan seorang pengadil sebelum 1.6.4
mula bermain.
• Ubah suai nombor dalam aktiviti Aktif Minda mengikut tahap keupayaan

murid.

BAHAGI

1 Dalam sehari kita hasilkan Jika ada 10 perisa dadih yang sama
12 400 bekas dadih. banyak, berapakah bekas dadih
KILANG bagi setiap perisa?

DADIH 12 400 ÷ 10 =

1 240 Mula bahagi dari
10 1 2 4 0 0 kiri ke kanan.

–1 0
24

–2 0
40

–40
00

–0
0

12 400 ÷ 10 = 1 240
Setiap perisa dadih ada 1 240 bekas.

2 Bahagikan 59 300 dengan 100.

59 300 ÷ 100 = Cerakinkan 59 300.

Cara 1 Kemudian, bahagi

593 Cara 2 setiap nilai digit.
100 5 9 3 0 0
Akhir sekali, jumlahkan
–50 0
9 30 3 hasil bahagi.

–9 00 9 0 593
300
500
–300
0 100 5 9 3 0 0

–50 000

9 300

–9 000

300

–300

0

59 300 ÷ 100 = 593 Saiz sebenar

NGoUtRaU • Berikan soalan teka silang nombor melibatkan bahagi 10, 100 dan 1 000. 1.6.5
• Bincangkan tentang pergerakan titik perpuluhan sebagai satu strategi
37
pengiraan untuk membahagi suatu nombor dengan 10, 100 dan 1 000.

3 43 000 ÷ 1 000 =

Cara 1 Cara 2 Lengkapkan
pola bahagi.

43 000 ÷ 1 000 = 43 000 43 000 ÷ 10 = 4 300
1 000
43 000 ÷ 100 =

= 43 43 000 ÷ 1 000 =

43 000 ÷ 1 000 = 43

4 Rabu 1 2 .2 .2020

70 600 ÷ = 706 ÷ 1 000 = 85 Apakah
706 × 1 = 706
706 × 10 = 7 060 85 × 1 = 85 jawapannya?
706 × 100 = 70 600
85 × 10 = 850
Jadi, 70 600 ÷ 100 = 706
85 × 100 =
Bahagi ialah
songsangan 85 × 1 000 =

darab.

AKAL Lengkapkan.
PINTAR
57 200 ÷ 10 60 800 ÷ 100
96

Saiz sebenar • Kaitkan bahagi sebarang nombor dengan 10, 100 dan 1 000 melibatkan anu 1.6.5
dengan darab serta galakkan murid mengira secara kaedah pemansuhan.
38 NGoUtRaU
• Tegaskan suatu nombor yang sama akan membentuk suatu pola apabila
dibahagi dengan 10, 100 dan 1 000.

Stok mihun di 6 buah

5 pasar raya hampir habis.
M I HUN
STOK KELUARAN MIHUN

M I HUN Edarkan 30 546 buah
kotak mihun.

Saya akan edarkan
sama banyak ke setiap

pasar raya.

Berapakah kotak mihun yang diedarkan ke sebuah pasar raya?

30 546 ÷ 6 =

puluh ribu ribu ratus puluh sa

0 05 05 0 05 09 05 091
6 30 546 6 30 546 6 30 546 6 30 546 6 30 546

–0 –0 –0 –0 –0
3 30 30 30 30

–30 –30 –30 –30
0 05 05 05

–0 –0 –0
5 54 54

Mula membahagi –54 –54
daripada puluh ribu. 0 06
–6
0

30 546 ÷ 6 = 5 091 Saiz sebenar
5 091 kotak mihun diedarkan ke sebuah pasar raya.
1.6.5
NGoUtRaU • Tegaskan penghafalan sifir untuk memudahkan proses membahagi.
39

Ada 100 biji ciku. Kita akan masukkan

sama banyak ciku ini

6 ke dalam 25 bekas

plastik.

Berapakah biji ciku yang dimasukkan ke dalam setiap bekas?
100 ÷ 25 =
Cara 1

0 25 50 75 100

– 25 – 25 – 25 – 25
432 1

Cara 2

25 = 5 × 5

100 ÷ 25 = 100 ÷ 5 ÷ 5

20 4
5 100 5 20

–10 –20
00 0

–0
0

100 ÷ 25 = 4
Ada 4 biji ciku yang dimasukkan ke dalam setiap bekas.

Saiz sebenar Berdasarkan kaedah garis nombor di atas, 1.6.5
apakah jawapan bagi 175 bahagi 25?
40 NGoUtRaU
• Tegaskan bahagi ialah penolakan berturut-turut.
• Bimbing murid membahagi nombor tanpa baki secara simulasi menggunakan

objek dan menggunakan sifir.

7 Sebanyak 2 592 buah buku Berapakah bilangan buku cerita
yang diterima oleh sebuah sekolah?
cerita perlu diagihkan sama
banyak ke 12 buah sekolah. 2 592 ÷ 12 =

Baik, Puan Rina. 216
12 2 5 9 2

–2 4
19

–1 2
72

–72
0

2 592 ÷ 12 = 216

Bilangan buku cerita yang diterima
oleh sebuah sekolah ialah 216 buah.

8 79 497 ÷ 73 =

0 1 089 IMBAS INI
73 7
79 64 649 657 Selesaikan setiap digit
–0 – 73 – 0 – 584 – 657 dari kiri ke kanan.

7 6 64 65 0

79 497 ÷ 73 = 1 089

AKAL PINTAR

Kaitkan 12 096 ÷ 6 = 2 016 untuk
menjawab 12 096 ÷ 24 = .

NGoUtRaU • Beri penegasan tentang menyemak jawapan menggunakan operasi darab untuk Saiz sebenar
memastikan jawapan yang diperoleh adalah betul.
1.6.5

41

9 62 197 ÷ 1 000 = Cara 2

Cara 1 62 197 ÷ 10 = 6 219 baki 7
62 197 ÷ 100 = 621 baki 97
62 62 197 ÷ 1 000 = 62 baki 197
1 000 6 2 1 9 7

–60 00
2 1 97

–2 000
1 9 7 baki

62 197 ÷ 1 000 = 62 baki 197

10 Sebanyak 98 070 botol cecair mandian hendak diagihkan sama banyak
ke 65 buah kedai. Berapakah baki botol cecair mandian?

98 070 ÷ 65 =

Bina sifir 65 × 6 × 5 × 65 1 508
daripada sifir 6 6 05 65 65 9 8 0 7 0
12 10 130
dan sifir 5. 18 15 195 –65
24 20 260 33 0

30 25 325 –32 5
36 30 390 57
42 35 455
48 40 520 –0
54 45 585 570

–520
5 0 baki

98 070 ÷ 65 = 1 508 baki 50
Baki botol cecair mandian ialah 50 botol.

Semak jawapan 34 98 020
menggunakan darab. 24 + 50

1 508 98 070
× 65

11

7 540
+ 90 480

Saiz sebenar 98 020

42 NGoUtRaU • Tegaskan tentang kepentingan fakta asas untuk menyelesaikan operasi bahagi. 1.6.5
• Jelaskan tentang pembinaan sifir darab 65 dan pola sifir dua digit yang lain.

11 89 930 ÷ 29 =

Saya Saya kira
anggarkan jawapan
jawapan. sebenar.

89 930 90 000 3 101
29 30

90 000 ÷ 30
= 90 ribu ÷ 30
= 3 ribu
= 3 000

3 101 baki 1

3 101 baki 1 hampir kepada 3 000. Jawapan munasabah.
89 930 ÷ 29 = 3 101 baki 1

PINTARAKAL Gunakan semua digit yang
diberikan untuk mendapatkan 9 2 3 6 7
hasil bahagi paling besar.

÷ 100 = baki 97

1 Kira cepat. b 64 500 ÷ 100 = c 15 000 ÷ 1 000 =
a 4 090 ÷ 10 =
d 87 000 ÷ 10= e 30 200 ÷ = 302 f ÷ 1 000 = 98

2 Bahagi. b 44 856 ÷ 9 = c 162 ÷ 18 =
a 98 392 ÷ 7 = e 51 982 ÷ 47 = f 49 599 ÷ 99 =
d 9 282 ÷ 34 =

3 Hitung. b 36 402 ÷ 100 = c 98 324 ÷ 1 000 =
a 17 245 ÷ 10 = e 5 618 ÷ 59 = f 48 904 ÷ 72 =Saiz sebenar
d 65 369 ÷ 86 =
1.6.5
NGoUtRaU • Layari https://ca.ixl.com/math/grade-5/divide-by-two-digit-numbers
43

DARAB DAN BAHAGI

1

Ibu tempah 8 kotak. Saya bantu ibu
Setiap kotak berisi hidangkan kesemua
tart keju sama banyak
6 biji tart keju.
ke dalam 4 buah
pinggan.

Berapakah biji tart keju di dalam setiap pinggan?

8×6÷4=

Cara 1 Darab dulu. Cara 2
Kemudian,
8 12 2
×6 4 48 bahagi.

48 –4 8 × 6 = 2×6
08 4 1
1
= 12
– 8

0

8 × 6 ÷ 4 = 12

Setiap pinggan ada 12 biji tart keju.

2 Darabkan 630 dengan 15. Bahagikan hasil darabnya dengan 30.

630 × 15 ÷ 30 =

Cara 1 Cara 2

1 315 21
30 9 4 5 0
630 630 × 15 = 21 × 15
–9 0 30
× 15 45 1 = 315
21
3 150 – 30 × 15

+ 6 300 150 105
+ 210
9 450
315
– 150

0

Saiz sebena6r30 × 15 ÷ 30 = 315

44 NGoUtRaU • Pelbagaikan aktiviti simulasi dengan menggunakan objek, gambar dan 1.7.2
gambar rajah.


Click to View FlipBook Version