นิทานเรื่อง ลูกหมีเสื้อเหม็น
หนังสือนิทานส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านต่างๆ และส่งเสริมอีคิวของเด็กเล็กอายุระหว่าง 2-6 ปี ที่จะฝึกให้เด็กรู้จักร่างกายของตัวเด็กเอง ฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ให้เด็กสามารถดูแลร่างกายตนเองให้สะอาดปลอดภัย
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications