นิทานเรื่อง แกงส้มมารยาทดี
หนังสือนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี นิทานสอนมารยาทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นต้องเรียนรู้ เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น เรียนรู้ระเบียบวินัยและฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications