The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

manual kesedaran sivik dan amalan nilai murni

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cikgutaufik72, 2018-12-26 07:33:57

manual kesedaran sivik dan amalan nilai murni

manual kesedaran sivik dan amalan nilai murni

KERTAS MAKLUMAN
MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI

MURNI
(MKSANM)

NILAI TERAS

KEBAHAGIAAN 01 BERTANGGUNGJAW
AB
Keadaan hidup yang aman
damai serta gembira Kesanggupan diri seseorang
untuk memikul dan
04 melaksanakan tugas serta
kewajipan dengan
HORMAT- 02 sempurna
MENGHORMATI
03 KASIH SAYANG
Menghargai dan memuliakan
seseorang serta Kepekaan dan perasaan
menghormati peraturan cinta yang lahir daripada
institusi sosial hati yang ikhlas

NILAI TERAS BERDASARKAN LIMA DOMAIN

DIRI

01 44 contoh teks manual berkaitan nilai
disediakan

05EKOSISTEM 02 KELUARGA PEMBAHAGIAN
BERDASARKAN DOMAIN

Hormat-menghormati DOMAIN SEKOLAH SEKOLAH JUMLAH
Kasih sayang RENDAH MENENGAH 12
Kebahagiaan Diri 9
Keluarga 6 6
Bertanggungjawab Komuniti (Rakan, 6 3 13
Guru &
04NEGARA 03 KOMUNITI Masyarakat) 6 7 4
Negara 6
DOMAIN KESEDARAN SIVIK DAN Ekosistem 1 3 44
AMALAN NILAI MURNI 3 3
JUMLAH 22 22

Berdasarkan Teori Strategi Pendidikan Akhlak Imam al Ghazali

ITEM DOMAIN
MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI

      SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
BULAN MINGGU NILAI TERAS
DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM
  Minggu Pertama dan
JANUARI Kedua DOMAIN DOMAIN

FEBRUARI Minggu Ketiga dan Bertanggungjawab Domain Diri Setiap Murid Mesti Domain Diri Wawasan diri
Keempat
MAC   Mempunyai Matlamat  
Minggu Pertama dan
APRIL Kedua Belajar
Minggu Ketiga dan
MEI Keempat Kasih Sayang Domain Diri Sentiasa Domain Komuniti Toleransi
Minggu Pertama dan
Kedua   Mengutamakan  
Minggu Ketiga dan
Keempat Keselamatan 
Minggu Pertama dan
Kedua Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormati Ibu bapa Domain Diri Menjaga Maruah
Minggu Ketiga dan
Keempat     
Minggu Pertama dan
Kedua Kebahagiaan Domain Diri Kesederhanaan Domain Keluarga Bersyukur
Minggu Ketiga dan
Keempat     

Bertanggungjawab Domain Diri Menjaga Kebersihan Domain Diri Kesejahteraan Rohani

  Diri  

Kasih Sayang Domain Ekosistem Flora dan Fauna Domain Ekosistem Menghargai Sumber

    Alam

Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormat Kepada Domain Keluarga Mengurus Konflik

  Keluarga  

Kebahagiaan Domain Diri Keikhlasan Domain Komuniti Pemurah

Bertanggungjawab Domain Keluarga Tanggungjawab Domain Diri Kesejahteraan Emosi
  Domain Komuniti Terhadap Keluarga  
Kasih Sayang Peka Terhadap Domain Komuniti Mengutamakan Orang
  Komuniti   Lain

      SEKOLAH RENDAH  SEKOLAH MENENGAH
BULAN MINGGU NILAI TERAS
DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM
JUN Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati
Kedua   DOMAIN DOMAIN
JULAI
OGOS Minggu Ketiga dan Domain Komuniti Menghormati Guru Domain Diri Malu Melakukan
SEPTEMBER Keempat
Minggu Pertama dan     Perkara yang dibenci
OKTOBER Kedua
Minggu Ketiga dan agama
NOVEMBER Keempat
Minggu Pertama dan Kebahagiaan Domain Keluarga Berterima Kasih Domain Komuniti Kepedulian Sosial
Kedua Kepada Ibu Bapa
Minggu Ketiga dan   Menghargai masa  
Keempat  
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Komuniti Kelestarian Alam Domain Keluarga Belas Kasihan
Kedua  
Minggu Ketiga dan   Menghormati Jiran  
Keempat  
Minggu Pertama dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Ramah Mesra Domain Ekosistem Pemuliharaan Alam
Kedua  
  Menjaga Kebersihan Sekitar
Kawasan Sekolah
Hormat-Menghormati Domain Komuniti Cinta kepada Negara Domain Komuniti Menghormati

  Memberi Sokongan   Kepelbagaian
Kepada Rakan
Kebahagiaan Domain Komuniti Domain Komuniti Semangat

    Bermasyarakat

Bertanggungjawab Domain Ekosistem Domain Negara Integriti

   

Kasih Sayang Domain Negara Domain Negara Patriotik

   

Hormat- Menghormati Domain Komuniti Domain Komuniti Menghormati Orang

    Kelainan Upaya (OKU)

Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Prihatin kepada Domain Diri Keredaan
Keempat   Domain Diri Keluarga  
Ketaatan/patuh
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Keluarga Jujur Domain Negara kepada melaksanakan
Kedua   tugas
Menghargai Alam
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Menyayangi keluarga Domain Ekosistem Sekitar
Keempat    

KAEDAH PELAKSANAAN

01 Dua nilai teras dilaksana setiap bulan
02
03 Manual ini dibacakan oleh pihak pentadbir pada
04 setiap kali perhimpunan rasmi sekolah
05
Sekolah melaksana tema dan aktiviti mengikut
turutan dalam manual

Aktiviti pengukuhan nilai dilakukan mengikut
kreativiti pihak sekolah

Setiap aktiviti dalam perhimpunan tidak melebihi 10
minit

PENINGKATAN NILAI

PEMBUDAYAAN

AMALAN

KEFAHAMAN

KESEDARAN 02 03 04

01

JANUARI

Minggu Pertama dan Kedua

 
Domain Diri; Kesanggupan dan kesungguhan setiap individu untuk meningkatkan kecemerlangan dan fokus mencapai cita-cita.
 
Tajuk : “Rajin Seperti Semut”
 
Semut haiwan yang rajin. sifat rajin. Saya yakin murid-murid sudah biasa melihat semut, serangga kecil .

Haiwan kecil ini memberi contoh sistem kerja yang sangat efektif. Semut sangat rajin dan berdisiplin, tidak pernah diam, selalu
berjalan ke sana ke mari mencari makan. Mereka hidup berkumpulan, terdapat semut peninjau yang berfungsi sebagai pencari
sumber makanan. Dia akan meninggalkan jejak berupa feromon (bau) di sepanjang perjalanan sebagai panduan kepada semut
lain sekiranya mereka terjumpa sumber makanan. Begitulah cara semut berinteraksi dengan koloninya( kumpulannya).

Di sebalik kelemahan semut yang sangat kecil, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Semut boleh mengangkat beban melebihi
berat badannya. Haiwan ini juga menunjukkan semangat kerjasama yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam melakukan
kerjanya.

Cuba fikirkan bagaimana kita boleh mencontohi haiwan kecil ini dalam kehidupan seharian kita untuk mencapai kejayaan?
(Berikan masa untuk murid berfikir)

Pertama : Kita hendaklah mempunyai keazaman yang tinggi untuk berjaya.

Kedua : Rajin berusaha secara bersungguh-sungguh contohnya mengulangkaji pelajaran.

Ketiga: Sentiasa bekerjasama dengan rakan-rakan untuk mendapatkan ilmu. CONTOH TEKS LAMPIRAN
Keempat: Tidak mementingkan diri sendiri contohnya tidak berkongsi nota atau catatan.

Manusia diciptakan dengan kelebihan bahkan lebih hebat berbanding makhluk yang lain.


Click to View FlipBook Version