The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aidil.sms79, 2021-02-09 04:16:16

PJK unit 2

PJK unit 2

UNIT 2

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN
KATEGORI SERANGAN

Bola Sepak

STANDARD KANDUNGAN PENGENALAN

1.2 Melakukan kemahiran bola sepak menggunakan pelbagai strategi dalam Bola sepak ialah permainan yang dimainkan di antara dua pasukan yang
situasi permainan. mempunyai 11 orang pemain yang masing-masing cuba memenangi perlawanan
dengan menjaringkan lebih banyak gol berbanding pasukan lawannya.
2.2 Mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam Permainan bola sepak merupakan permainan menyerang dan bertahan. Oleh
permainan bola sepak. yang demikian, setiap pemain perlu mempunyai kecergasan dan menguasai taktik,
strategi serta teknik untuk membentuk pasukan yang mantap. Di samping itu,
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. sistem permainan untuk menyerang dan bertahan merupakan faktor penting dalam
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti. permainan bola sepak bagi menentukan kejayaan sebuah pasukan.
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Bola sepak untuk murid pendidikan khas juga tidak dipinggirkan. Permainan ini
5.5 Memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti. boleh dimainkan oleh murid pendidikan khas mengikut kategori masing-masing dan
disesuaikan berdasarkan tahap keupayaan murid.
12
13

UNIT 2

PERMAINAN KATEGORI
SERANGAN

Hebat Seranganku

Cara Bermain Syarat Permainan penalti akan diberikan memulakan semula
kepada kumpulan permainan dan kumpulan
Murid dibahagikan Permainan dimulakan pemain C dapat meloloskan Kawasan permainan menyerang. bertahan mendapat satu
kepada dua kumpulan. separuh padang bola. jaringan.
dengan pemain C berlari diri dari benteng pertahanan Jika kumpulan
Kumpulan menyerang Kumpulan bertahan bertahan dapat Tiada tendangan sudut dan
seramai 5 orang (3 ke arah kiri padang diikuti untuk menjaringkan gol tidak dibenarkan merampas bola, tiada offside.
penyerang dan 2 melakukan takel. bola perlu disepak ke
pemain tengah). oleh pemain B berlari (penetration). kawasan penyerang. Kumpulan yang berjaya
Kumpulan bertahan memperoleh jaringan
Kumpulan bertahan menyokong di bahagian Serangan boleh bermula perlu berada 10 meter Kumpulan terbanyak akan dikira
seramai 4 orang. tengah (depth & mobiliti). dari bahagian tengah, kiri dari kawasan gol. Jika menyerang akan sebagai pemenang.
masuk dalam kawasan
Satu gol kecil Pemain A membuat atau kanan. tersebut, sepakan
digunakan tanpa
penjaga gol. hantaran bola dari arah Kumpulan menyerang
kanan padang kepada perlu mengaplikasi strategi
pemain C. menyerang yang berkesan

Pemain B bertindak dan tepat mengikut

memberi tekanan kepada situasi permainan. Variasi Tip Keselamatan Info
Guru boleh ubah suai: Terdapat enam strategi menyerang
kumpulan pertahanan agar • Saiz padang. Pastikan murid-murid dalam bola sepak, iaitu:
• Bilangan pemain. melakukan sesi 1. Penetration (menembusi).
• Masa permainan. memanaskan badan 2. Depth (sokongan tanpa bola).
• Gantikan tiang gol sebelum memulakan 3. Width (melebar di bahagian
permainan.
dengan kon. sayap).
4. Mobiliti (pergerakan mencari
Pastikan anda Saya perlu berlari
menggunakan dengan pantas untuk ruang kosong).
kemahiran mengelecek. membuka peluang ke 5. Improvisasi (kemahiran individu).
6. Penyudah.
arah sayap kiri.

BC

A

14 SP 1.2.1, 2.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1 15

UNIT 2

PERMAINAN KATEGORI
SERANGAN

Kental Pertahananku

Cara Bermain Pemain tengah masing-masing di Syarat Permainan Kumpulan bertahan Semua undang-undang
pertahanan akan hadapan gol untuk akan mendapat satu bola digunakan kecuali
Murid dibahagikan kepada bergerak ke hadapan mengawal dan Kawasan permainan jaringan sekiranya offside.
dua kumpulan. untuk memberi tekanan menahan bola. separuh padang bola. berjaya merampas bola.
Kumpulan bertahan kepada kumpulan Kumpulan menyerang Kumpulan yang berjaya
seramai 6 orang (4 menyerang agar Gunakan strategi Kumpulan bertahan akan memulakan memperoleh jaringan
pertahanan, 1 pemain melakukan kesilapan. bertahan yang berkesan tidak dibenarkan semula permainan. terbanyak akan dikira
tengah dan penjaga gol). dan tepat mengikut membuat takel. sebagai pemenang.
Kumpulan menyerang Pemain pertahanan situasi permainan.
seramai 4 orang. di belakang akan Kumpulan bertahan
mengekalkan posisi perlu mempertahankan
gawang daripada
dibolosi.

Variasi Tip Keselamatan Info
Guru boleh ubah suai: Murid perlu memakai
• Saiz padang. pelindung betis (shin pads) Terdapat enam strategi bertahan dalam
• Bilangan pemain. bagi mengelakkan bola sepak, iaitu:
• Masa permainan. kecederaan semasa bermain. 1. Memberi tekanan (supaya kumpulan
• Gantikan tiang gol dengan kon.
Saya perlu memberi penyerang melakukan kesalahan).
tekanan supaya pihak 2. Melengahkan.
3. Sokongan pada rakan pertahanan.
lawan melakukan 4. Keseimbangan struktur pertahanan.
kesalahan. 5. Padat di kawasan hadapan gol.
6. Mengawal dan bertahan.

SP 1.2.2, 2.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.4.1
16 17

UNIT 2

PERMAINAN KATEGORI
SERANGAN

Sistem Bertahan 5:2:3 dan Sistem Menyerang 4:3:3

Cara Bermain Syarat Permainan

Murid dibahagikan Sistem menyerang mengaplikasi strategi Kawasan permainan Kumpulan menyerang Kumpulan yang berjaya
kepada dua kumpulan. melibatkan 4 orang pemain menyerang. menggunakan padang perlu menjaringkan gol memperoleh jaringan
pertahanan, 3 orang bola yang sebenar. sebanyak mungkin. terbanyak akan dikira
Sistem bertahan pemain tengah dan 3 orang Kumpulan yang hilang sebagai pemenang.
melibatkan 5 orang pemain penyerang. penguasaan bola akan
pemain pertahanan, 2 mengaplikasi strategi
orang pemain tengah Serangan boleh bermula bertahan.
dan 3 orang pemain dari tepi, kiri atau kanan.
penyerang. Undang-undang sebenar
Kumpulan yang diguna pakai dalam
menguasai bola akan permainan ini.

Saya perlu mencari
ruang kosong untuk
membuat hantaran.

Saya perlu
menahan dan
mengawal bola.

Variasi Info
Guru boleh ubah suai: • Sistem Menyerang 4:3:3
• Sistem permainan.
Kelebihan sistem ini adalah pertahanan yang seimbang dan tiga penyerang hadapan
Contoh 5:4:1, 4:1:2:3, boleh bertukar posisi di antara mereka. Manakala kelemahannya adalah pemain
4:2:4 dan 3:5:2. memerlukan stamina yang tinggi untuk bermain.
• Saiz padang.
• Bilangan pemain. • Sistem Bertahan 5:2:3
• Masa permainan. Kelebihan sistem ini adalah mempunyai dua pemain pertahanan tengah dan pertahanan
yang padat dan kukuh. Manakala kelemahannya adalah lambat dalam melakukan
18 serangan pantas.

SP 1.2.3, 2.2.2, 2.2.3, 5.2.3, 5.5.1, 5.5.2 19

UNIT 2

PERMAINAN KATEGORI
SERANGAN

Latihan Pengukuhan Rumusan

Berikut adalah enam strategi menyerang dan bertahan dalam permainan bola
sepak serta formasi yang digunakan.

Penetration Depth
(menembusi) (sokongan tanpa

i bola)
ii

Penyudah vi Strategi iii Width
Menyerang (melebar di
bahagian sayap)

1. Tuliskan tiga kelebihan sistem 4:4:2 dalam permainan bola sepak. v iv
i. _________________________________ Mobiliti
ii. _________________________________ Improvisasi
iii. _________________________________ (kemahiran (pergerakan mencari
ruang kosong)
2. Labelkan posisi pemain bola sepak bagi sistem permainan 4:3:3. individu)

4 Memberi Melengahkan
1 tekanan

3 i ii
2
Mengawal vi Strategi iii Sokongan pada
dan bertahan Bertahan rakan pertahanan

v iv
Keseimbangan
Padat di kawasan
hadapan gol struktur

pertahanan

Pemain Penyerang Tengah Pemain Tengah Bertahan Sistem Menyerang 4:3:3 Sistem Bertahan 5:2:3
Penjaga Gol Pemain Pertahanan Tengah 4 pemain pertahanan, 3 pemain 5 pemain pertahanan, 2 pemain
tengah dan 3 pemain penyerang. tengah dan 3 pemain penyerang.
20
21


Click to View FlipBook Version