The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Potter, 2019-12-12 21:52:58

RPT RBT THN 5 2020

RPT RBT THN 5 2020

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN TAFSIRAN
[email protected] 2.2.1 Membaca dan 1• EMK:
2.2 Memasang dan memahami manual. Membaca manual kit model berfungsi. - EK 2 - Boleh mendapat
membuka kit model maklumat daripada sumber.
berfungsi secara 2.2.2 Menyatakan nama dan • Menyatakan dua nama dan fungsi alatan tangan
elektromekanikal untuk memasang dan membuka kit model. Kreativiti:
berpandukan manual. fungsi alatan tangan 2 Mengenal pasti nama dan fungsi dua komponen kit - Menghasilkan idea dari
yang diperlukan untuk • model. pemerhatian.

memasang dan

membuka kit model. 3• Memasang komponen kit model berpandukan
manual.
2.2.3 Mengenal pasti nama Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model Nilai Murni:
yang telah dipasang. - Keyakinan
dan fungsi komponen 4• - Mematuhi peraturan.
kit model seperti motor,
Aktiviti PAK21:
gear, takal dan tali - Gabungan (Chunking)
sawat, gegancu dan

rantai, roda dan gandar, 5 • Membuat pengujian kefungsian kit model. KBAT:
alat kawalan jauh, • Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan - Menganalisis
sensor, bateri, sel solar, kit model.
suis, pemegang bateri

dan kerangka. BBB:
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan - Kit model
• kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi - Manual

6 baharu secara sistematik, bersikap positif dan boleh - Alatan tangan
• dicontohi.

Membuka dan menyimpan komponen kit model PENTAKSIRAN & PENILAIAN:
dengan sistematik. - Lembaran kerja

1
Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
[email protected] 2.2.4 Memasang komponen EMK:
2.2 Memasang dan kit model berpandukan • Membaca manual kit model berfungsi. - EK 3 - Merancang sesuatu
2 membuka kit model manual. 2• projek dengan teliti dan
berfungsi secara Menyatakan dua nama dan fungsi alatan tangan melaksanakannya.
elektromekanikal 2.2.5 Mengenal pasti sistem 3• untuk memasang dan membuka kit model.
berpandukan manual. elektromekanikal kit Mengenal pasti nama dan fungsi dua komponen kit Kreativiti:
model. 4• model. - Boleh mengumpul maklumat
• dan memastikan kualiti
2.2.6 Menguji kefungsian kit Memasang komponen kit model berpandukan tugasan.
model. 5• manual.
Nilai Murni:
2.2.7 Membuka dan • Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model - Berazam tinggi.
menyimpan komponen 6 yang telah dipasang.
kit model. Aktiviti PAK21:
• Membuat pengujian kefungsian kit model. - Round table
Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan
kit model. KBAT:
- Mengaplikasi, Menilai

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan BBB:
kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi - Kit model
baharu secara sistematik, bersikap positif dan boleh - Manual
dicontohi. - Alatan tangan

Membuka dan menyimpan komponen kit model

dengan sistematik. PENILAIAN:

- Hasil kerja murid, soal jawab

Page 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
[email protected] EMK:
4.2 Menghasilkan projek 4.2.1 Mengenal pasti projek 2• Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK2 - Memilih idea terbaik
3 membuat projek. daripada banyak idea.
menggunakan bahan berpandukan manual. 3• - EK2 - Meneruskan
Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan peningkatan kualiti idea.
logam dan bukan logam • komponen elektronik untuk membuat projek.
4• Kreativiti:
dengan litar elektronik. 4.2.2 Menyatakan bahan Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Boleh mengumpul dan boleh
logam seperti • digunakan untuk membuat projek. membuat penilaian terhadap
• idea.
aluminium, keluli, zink 5 Memasang bahan projek menggunakan pengikat
• dan pencantum. Nilai Murni:
dan bahan bukan Membuat kemasan projek. - Mematuhi peraturan
• Pengiraan kos projek.
logam. 6 Aktiviti PAK 21:
- I See, I Think, I Wonder
4.2.3 Menyatakan nama dan •
fungsi alatan tangan Membuat penyambungan litar elektronik pada KBAT:
yang digunakan untuk projek. - Menganalisis
membina projek iaitu
Menguji kefungsian projek.
gergaji besi, gunting
logam, gandin kayu, BBB:
gandin getah, kikir rata,
kikir parut, playar Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai - Manual, Bahan projek, Alatan
gabung, pisau boleh
laras, pengikis,
penggarit, penebuk
pusat, ragum kakak tua
dan ragum meja.

nilai tambah secara kreatif dan inovatif. tangan

Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan PENILAIAN:
peralatan.
- Lembaran kerja

Page 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
[email protected] EMK:
4.2 Menghasilkan projek 4.2.4 Menyediakan alatan 2• Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK2 - Boleh merealisasikan
membuat projek. idea untuk kesesuaian semasa
menggunakan bahan dan bahan berdasarkan 3•

logam dan bukan logam projek. •
4•
dengan litar elektronik. 4.2.5 Mengukur, menanda Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan Kreativiti:
• komponen elektronik untuk membuat projek. - Boleh menggunakan cara
dan memotong bahan • dan teknik mengikut kaedah
5 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang yang lebih baik.
yang digunakan untuk • digunakan untuk membuat projek.
Nilai murni:
membuat projek. Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Berdisplin.
dan pencantum.
Membuat kemasan projek. Aktiviti PAK 21:
Pengiraan kos projek. - Alasmeja (Table cloth)
Membuat penyambungan litar elektronik pada
projek. KBAT:
Menguji kefungsian projek. - Mengaplikasi

6 • Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai BBB:
• nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Bahan logam / bukan logam.
- Alatan tangan
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
PENILAIAN:

- Hasil kerja murid

4
Page 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
9 @ 10 EMK:
4.2 Menghasilkan projek 4.2.6 Memasang bahan 2• Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK5 - Prinsip tanggung jawab
membuat projek. sosial untuk menjaga
menggunakan bahan projek menggunakan 3• kebersihan bengkel.
Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
logam dan bukan logam pengikat dan • komponen elektronik untuk membuat projek. Kreativiti:
4• - Penyelesaian masalah.
dengan litar elektronik. pencantum. Mengukur, menanda dan memotong bahan yang
• digunakan untuk membuat projek. Nilai Murni:
• - Mengamalkan budaya bersih.
5 Memasang bahan projek menggunakan pengikat
• dan pencantum. Aktiviti PAK 21:
Membuat kemasan projek. - Examples (Contoh)
• Pengiraan kos projek.
6 Membuat penyambungan litar elektronik pada KBAT:
projek. - Mengaplikasi
• Menguji kefungsian projek.

BBB:

Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai - Alatan tangan
nilai tambah secara kreatif dan inovatif. - Bahan pengikat dan
pencantum
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
PENILAIAN:

- Hasil kerja murid

5
Page 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
11 @ 12 EMK:
4.2 Menghasilkan projek 4.2.7 Membuat kemasan 2• Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 5 - Prinsip keadilan
6 menggunakan bahan projek menggunakan membuat projek. mengikut giliran.
3•
logam dan bukan logam bahan iaitu cat licau

dengan litar elektronik. atau syelek. 4• Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
komponen elektronik untuk membuat projek.
• Kreativiti:
• Mengukur, menanda dan memotong bahan yang - Membuat perbandingan
5 digunakan untuk membuat projek. kualiti bahan.

Memasang bahan projek menggunakan pengikat Nilai Murni:
dan pencantum. - Kekemasan dalam tugasan
Membuat kemasan projek. yang diberikan.
Pengiraan kos projek.
Membuat penyambungan litar elektronik pada Aktiviti PAK 21:
projek. - I See, I Think, I
Menguji kefungsian projek. Wonder

KBAT:
- Mengaplikasi

• Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai BBB:
nilai tambah secara kreatif dan inovatif.
6 • Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Alatan dan bahan
kekemasan
peralatan.

PENILAIAN:

- Hasil kerja murid

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

Page 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN TAFSIRAN
13 @ 14 EMK:
4.2 Menghasilkan projek 4.2.8 Menyatakan nama, 1• Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 4 - Menggunakan idea
7 membuat projek. teknologi untuk menghasilkan
menggunakan bahan simbol dan fungsi produk.
Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan
logam dan bukan logam komponen elektronik komponen elektronik untuk membuat projek. Kreativiti:
- Menggunakan sumber
dengan litar elektronik. seperti diod pemancar Mengukur, menanda dan memotong bahan yang alternatif.
cahaya (LED), digunakan untuk membuat projek.
perintang, kapasitor, 2• Nilai Murni:
Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Berhati-hati.
transistor, buzer dan dan pencantum.
Membuat kemasan projek. Aktiviti PAK 21:
suis. 3 • Pengiraan kos projek. - Kedai Kopi (café)
Membuat penyambungan litar elektronik pada
4.2.9 Membaca litar skematik projek. KBAT:
Menguji kefungsian projek. - Menilai
dan litar bergambar •

berdasarkan manual. 4•
5BBB:

• Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai - Komponen elektronik
6• - Litar skematik dan
nilai tambah secara kreatif dan inovatif.
bergambar
Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan
peralatan.
PENILAIAN:
- Lembaran kerja

Page 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN TAFSIRAN
15 @ 16 EMK:
4.2 Menghasilkan projek 4.2.10 Membuat Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK 4 - Menilai perlaksanaaan
8 membuat projek. projek.
menggunakan bahan penyambungan litar 1•
logam dan bukan logam elektronik pada projek.

dengan litar elektronik. 4.2.11 Menguji kefungsian Kreativiti:
- Boleh membuat keputusan
projek. 2• Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan dan mengambil tindakan
komponen elektronik untuk membuat projek. susulan.
4.2.12 Membuat
penyelenggaraan dan

penyimpanan peralatan. Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Nilai Murni:
digunakan untuk membuat projek. - Berdikari dan bekerjasama.
3•

Aktiviti PAK 21:

• Memasang bahan projek menggunakan pengikat - Recap Group (Mengulangi
4• dan pencantum. /mengingat semula)

• Membuat kemasan projek. KBAT:
Pengiraan kos projek. - Mengaplikasi

5 Membuat penyambungan litar elektronik pada BBB:

• projek. - Manual

• Menguji kefungsian projek. - Projek
6•
Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai

nilai tambah secara kreatif dan inovatif. PENILAIAN:

Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan - Hasil kerja murid

peralatan.

Page 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
17 @ 18 EMK:
4.2 Menghasilkan projek 4.2.13 Pengiraan kos bahan. 2• Menyatakan bahan logam yang digunakan untuk - EK3 - Berjaya menjalankan
9 menggunakan bahan membuat projek. tugasan mengikut
perancangan.
logam dan bukan logam Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan - EK3 - Membuat kiraan
komponen elektronik untuk membuat projek. anggaran kos dengan tepat.
dengan litar elektronik.

3 • Mengukur, menanda dan memotong bahan yang Kreativiti:
digunakan untuk membuat projek. - Mendapat maklumat dari
pelbagai sumber.
• Memasang bahan projek menggunakan pengikat
dan pencantum. Nilai Murni:
4 • Membuat kemasan projek. - Kejujuran dan ketelusan.

• Pengiraan kos projek. Aktiviti PAK 21:
- Free Discussion
• Membuat penyambungan litar elektronik pada ( Perbincangan Bebas)
5 projek.

• Menguji kefungsian projek.

KBAT:

- Mengaplikasi
• Membina projek yang berfungsi dengan mempunyai
nilai tambah secara kreatif dan inovatif.
6 • Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan BBB:
- Borang pengiraan kos bahan.
peralatan.

PENILAIAN:
- Hasil kerja murid

Page 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
TARIKH
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
19 @ 20 KANDUNGAN 1• TAFSIRAN EMK:
5.1.1 Memilih biji benih yang - EK 2 - Daya kreativiti dan
10 5.1 Menanam benih di baik berdasarkan ciri- 2• Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. inovasi (pemilihan idea terbaik)
dalam bekas. ciri seperti cukup
matang, bernas, Menerangkan nama dan fungsi dua alatan. Kreativiti:
berbentuk normal dan - Pemilihan idea terbaik dan
tidak diserang perosak. rasional.

• Mengenal pasti medium semaian. Nilai Murni:
• Menyediakan medium dalam bekas semaian dan - Kerjasama, Yakin, Tekun, Sabar

3 penanaman yang sesuai. Aktiviti PAK 21:
Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut - Peta I-think
• prosedur.

4 • Menyemai biji benih halus atau kasar dengan KBAT:
kaedah yang betul. - Menilai

BBB:
- Biji benih
• Melakukan penjagaan semaian dan tanaman. - bekas plastic dan power point.
5 • Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman
mengikut prosedur.
PENILAIAN:
• Melakukan penanaman benih dalam bekas secara - Lembaran kerja
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan

dan bahan.

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI : 24-25.05.2020

Page 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
21 @ 22 5.1.2 Menyatakan nama dan EMK:
5.1 Menanam benih di fungsi alatan seperti 2• Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. - EK 2 - Boleh mendapat
11 dalam bekas. sudip tangan, • maklumat daripada sumber.
serampang tangan dan •
penyiram. Kreativiti:
3 - Menghasilkan idea dari
5.1.3 Menyediakan alatan • Menerangkan nama dan fungsi dua alatan. pemerhatian.
iaitu sudip tangan,
serampang tangan dan 4• Mengenal pasti medium semaian. Nilai Murni:
penyiram. - Yakin dan mematuhi
Menyediakan medium dalam bekas semaian dan peraturan.
penanaman yang sesuai.
5.1.4 Mengenal pasti medium
semaian seperti Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut

medium campuran, prosedur. Aktiviti PAK 21:
peat most dan cocoa
peat Menyemai biji benih halus atau kasar dengan - I See, I Think, I Wonder
kaedah yang betul. (Saya lihat, Saya fikir dan saya
bertanya

5.1.5 Menyediakan medium • Melakukan penjagaan semaian dan tanaman. KBAT:
dan bekas semaian 5 • Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman - Mengaplikasi
yang sesuai.
mengikut prosedur.
5.1.6 Mengisi medium ke
dalam bekas semaian BBB:
mengikut prosedur
- Medium semaian

• Melakukan penanaman benih dalam bekas secara - Bekas semaian
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan - Alatan tangan penanaman

dan bahan. PENILAIAN:

- Hasil kerja murid

Page 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
23 @ 24 5.1.7 Menyemai biji benih EMK:
5.1 Menanam benih di halus atau biji benih 2• Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. - EK 3- Berorientasikan
12 dalam bekas. kasar dengan kaedah pencapaian, tahu matlamat.
yang betul. •
• Kreativiti:
3
5.1.8 Melakukan penjagaan • Menerangkan nama dan fungsi dua alatan. - Dapat menyelesaikan
semaian iaitu tugasan dalam masa yang
menyiram, merumput
dan mengawal makhluk Mengenal pasti medium semaian. ditetapkan.
perosak.
Menyediakan medium dalam bekas semaian dan Nilai murni:
penanaman yang sesuai. - Bekerjasama

Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut - Bersungguh-sungguh
- Berhati-hati
prosedur.

4 • Menyemai biji benih halus atau kasar dengan Aktiviti PAK 21:
kaedah yang betul. - Sumbangsaran

• Melakukan penjagaan semaian dan tanaman. KBAT:
5 • Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman - Menilai, Mengaplikasi

mengikut prosedur. BBB:

- Biji benih

• Melakukan penanaman benih dalam bekas secara - Alatan penjagaan tanaman
6 kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan
PENILAIAN:
dan bahan.
- Hasil kerja murid

Page 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
TARIKH
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
25 @ 26 KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
5.1.9 Menyediakan medium EMK:
13 5.1 Menanam benih di dan bekas penanaman 2• Menyatakan dua ciri biji benih yang baik. - EK 5 - Boleh menyesuaikan
dalam bekas. yang sesuai. • idea baru dengan keperluan
• masyarakat, Meneruskan
5.1.10 Mengubah anak benih peningkatan kualiti idea.
ke dalam bekas 3
penanaman mengikut • Menerangkan nama dan fungsi dua alatan. Kreativiti:
prosedur.
4• - Menggunakan kaedah atau

5.1.11 Melakukan aktiviti • Mengenal pasti medium semaian. prosedur dengan mengenal
penjagaan tanaman 5• Menyediakan medium dalam bekas semaian dan pasti ciri-ciri yang betul.
iaitu merumput,
menggembur, • penanaman yang sesuai. Nilai Murni:
membaja, menyiram 6 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut - Tekun, Sabar
prosedur.
dan mengawal perosak.
Menyemai biji benih halus atau kasar dengan Aktiviti PAK 21:
kaedah yang betul. - Pengalaman Peribadi

KBAT:

Melakukan penjagaan semaian dan tanaman. - Menilai, Mengaplikasi

Mengubah anak benih ke dalam bekas tanaman BBB:
mengikut prosedur. - Bekas penanaman, Anak

benih, Alatan penjagaan
Melakukan penanaman benih dalam bekas secara tanaman
kreatif dan inovatif dari aspek idea, teknik, peralatan

dan bahan. PENILAIAN:

- Hasil kerja murid

Page 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
TARIKH
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
27 @ 28 KANDUNGAN 1• TAFSIRAN
6.2.1 Mengenal pasti sanitasi 2• EMK:
14 6.2 Menyediakan sajian. penyediaan makanan 3• Menyatakan sanitasi penyediaan makanan - EK 1 - Sikap bertanggungjawab
dengan betul. 4• dengan betul. terhadap keputusan yang dipilih,
Menilai idea secara kritis.
6.2.2 Menyatakan nama dan 5• Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan.
fungsi alatan seperti Kreativiti:
kutleri, sudip, senduk, - Memilih idea yang terbaik
mangkuk adunan, alat
penyukat, alat Memilih menu sarapan atau minum petang. Nilai Murni:
penimbang, kuali, - Kebersihan, Kesyukuran
periuk, dapur, alat
pengadun kek, alat Membuat anggaran kos bahan mengikut menu - Bekerjasama
pengisar, cerek elektrik,
pembakar roti dan oven yang dipilih. Aktiviti PAK 21:
elektrik.
- Sumbangsaran

Menyedia, memasak dan menghidang sajian KBAT:
mengikut menu yang dipilih. - Mengaplikasi

• Menyedia, memasak dan menghidang sajian BBB:
secara kreatif dan inovatif. - Maklumat sanitasi
6 • Membersihkan alatan dan ruang memasak. - Alatan tangan

• Menyelenggarakan dan menyimpan alatan. PENILAIAN:
- Lembaran kerja, soaljawab

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILADHA:31.07.2020 – 01.8.2020

Page 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
29 @ 30 6.2.3 Memilih menu sarapan - EK 1 - Peka kepada peluang
6.2 Menyediakan sajian. atau minum petang. Menyatakan sanitasi penyediaan makanan dengan dengan mengambil berat
betul. terhadap persekitaran.
1• - TMK - Menghasilkan kad menu.
Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan.
6.2.4 Membuat anggaran kos 2• Kreativiti:
bahan mengikut menu - Berfikiran kritis.
yang dipilih.

3 • Memilih menu sarapan atau minum petang. Nilai Murni:
- Menepati masa
- Bekerjasama

4 • Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang Aktiviti PAK 21:
- Pembentangan Hasil Sendiri
dipilih.

KBAT:
- Mencipta
5 • Menyedia, memasak dan menghidang sajian BBB:
mengikut menu yang dipilih.

• Menyedia, memasak dan menghidang sajian secara - Contoh set menu
• kreatif dan inovatif. - Borang kos bahan

6 Membersihkan alatan dan ruang memasak. PENILAIAN:

• Menyelenggarakan dan menyimpan alatan. - Hasil kerja murid

15
Page 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
TARIKH
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
31 @ 32 KANDUNGAN TAFSIRAN
6.2.5 Menyediakan, EMK:
16 6.2 Menyediakan sajian. memasak dan Menyatakan sanitasi penyediaan makanan dengan - EK 2 - Berorientasikan
menghidangkan sajian. betul. pencapaian, murid tahu matlamat
1• dan tindakan.
- EK2 - Boleh menyiapkan
6.2.6 Membersihkan alatan tugasan dalam masa yang diberi.
dan ruang memasak.

6.2.7 Menyelenggarakan dan 2 • Menerangkan nama dan fungsi tiga alatan. Kreativiti:
menyimpan alatan. - Penjanaan idea dan membuat
kesimpulan.

3 • Memilih menu sarapan atau minum petang. Nilai Murni:
- Kebersihan
- Bekerjasama

Aktiviti PAK 21:
Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang - Pembentangan Hasil Sendiri
4 •
dipilih.
KBAT:
- Mengaplikasi, Mencipta

5 • Menyedia, memasak dan menghidang sajian BBB:
mengikut menu yang dipilih. - Alatan dan bahan masakan
- Alatan dan bahan
penyelenggaraan

• Menyedia, memasak dan menghidang sajian secara PENILAIAN:
- Hasil kerja murid
6 • kreatif dan inovatif.
Membersihkan alatan dan ruang memasak.

• Menyelenggarakan dan menyimpan alatan.

Page 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN EMK:
33 @ 34 - EK 3 - Mengumpul maklumat.
6.3 Menghias dan 6.3.1 Menyatakan bahan • Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan. - EK 4 - Menghasilkan produk
Menyatakan satu jenis pembungkus makanan. berasaskan pengetahuan.
membungkus makanan. hiasan seperti aising,

coklat urai, jem dan

kelapa parut kering.

. 2 • Menerangkan dua maklumat pada label Kreativiti:
pembungkus makanan. - Menggunakan sumber alternatif.

3 • Menghias dan membungkus makanan. Nilai Murni:
- Bekerjasama
4 • Menghias dan membungkus makanan mengikut Aktiviti PAK 21:
kesesuaian. - Role Play
KBAT:
- Mengaplikas

5 • Menghias, membungkus dan melabel makanan. BBB:
- Bahan hiasan makanan
• Menghias, membungkus dan melabel makanan - Contoh pembungkusan
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Maklumat pembungkusan
PENILAIAN:
dan inovatif. - Soalan (lisan atau bertulis)

17
Page 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN 1• TAFSIRAN EMK:
35 @ 36 - EK 3 - Mengumpul maklumat.
6.3 Menghias dan 6.3.2 Menyatakan jenis • Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan. - EK 4 - Menghasilkan produk
membungkus makanan. pembungkus makanan 2• Menyatakan satu jenis pembungkus makanan. berasaskan pengetahuan.

seperti kertas 3• Menerangkan dua maklumat pada label Kreativiti:
4• pembungkus makanan. - Menggunakan sumber alternatif.
pembungkus dan bekas
Menghias dan membungkus makanan. Nilai Murni:
plastik - Bekerjasama
Menghias dan membungkus makanan mengikut
6.3.3 Mengenal pasti kesesuaian. Aktiviti PAK 21:
maklumat pada label - Peta I-think
pembungkus makanan
iaitu jenama, nama KBAT:
makanan, kandungan, - Menilai
tanda harga, tanda
halal, berat dan tarikh
luput.

5 • Menghias, membungkus dan melabel makanan. BBB:
- Bahan hiasan makanan
• Menghias, membungkus dan melabel makanan - Contoh pembungkusan
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Maklumat pembungkusan

dan inovatif. PENILAIAN:
- Hasil kerja murid.

18
Page 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

MINGGU & BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
37 @ 38 - EK 4 - Berasaskan teknologi.
6.3 Menghias dan 6.3.4 Menghias dan • Menyatakan dua bahan hiasan pada makanan.
• Menyatakan satu jenis pembungkus makanan. Kreativiti:
membungkus makanan. membungkus makanan 1 - Menjana idea.
seperti kek, roti, donat Menerangkan dua maklumat pada label
pembungkus makanan. Nilai Murni:
dan biskut. 2• - Kebersihan
- Bekerjasama
3 • Menghias dan membungkus makanan.

4 • Menghias dan membungkus makanan mengikut Aktiviti PAK 21:
kesesuaian. - Gallery Walk
KBAT:
5 • Menghias, membungkus dan melabel makanan. - Mencipta
BBB:
• Menghias, membungkus dan melabel makanan - Bahan hiasan makanan.
6 yang disediakan mengikut kesuaian secara kreatif - Bahan pembungkusan
PENILAIAN:
dan inovatif. - Hasil kerja murid

MINGGU 39-40 ULANGKAJI & MINGGU PEPERIKSAAN

19
Page 19

MINGGU 41-43 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 2020

PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

20
Page 20


Click to View FlipBook Version