The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Potter, 2019-12-12 21:56:25

RPT TMK THN 5 2020

RPT TMK THN 5 2020

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
1.0 Mengenal Rangkaian 1.1 Menerangkan konsep 1 • Menyatakan maksud, kegunaan dan medium - Kreativiti dan Inovasi
Komputer rangkaian rangkaian
KREATIVITI:
1.2 Menerangkan medium 2 • Menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar serta 3 - Maklumat baru
rangkaian: wayar dan contoh kegunaan rangkaian - Menjana idea
tanpa wayar

1.3 Menyatakan kegunaan 3 • Memilih medium rangkaian yang sesuai mengikut NILAI MURNI:
rangkaian situasi yang diberi - Disiplin
- Bekerjasama
1.4 Membuat ilustrasi model
MINGGU 1 @ 2 rangkaian 4 • Mengenalpasti kelebihan penggunaan rangkaian dan AKTIVITI PAK21:
kelebihan rangkaian wayar atau tanpa wayar. - Think-pair-share, peta I-

think

5 • Meramal dan memberi justifikasi perkakasan lain yang KBAT:
boleh dirangkaikan berdasarkan konsep rangkaian - Menganalisis
yang dipelajari dalam kehidupan seharian

• Melakar satu model rangkaian di rumah yang BBB
6 menghubungkan 4 perkakasan secara kreatif dan - Contoh medium rangkaian

inovatif. PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

1
Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
2.0 Memahami Fungsi 2.1 Menamakan peranti 1 • Menama dan menyatakan fungsi peranti rangkaian - Kreativiti dan Inovasi
Peranti Rangkaian rangkaian: yang dipelajari
Komputer KREATIVITI:
• kabel rangkaian - Maklumat baru
- Menjana idea
• kad antaramuka
rangkaian (NIC) NILAI MURNI:
• wireless card/adapter 2 • Menunjuk, menama dan menyatakan fungsi 4 peranti - Disiplin
rangkaian apabila diminta - Bertanggungjawab
• hab
AKTIVITI PAK21:
• suis (switch) 3 • Memilih peranti rangkaian yang perlu ada bagi - I See, I Think, I Wonder (Saya
• modem menyediakan rangkaian wayar atau tanpa wayar lihat, Saya fikir dan saya
• penghala (router) bertanya), peta i-think

MINGGU 3 @ 4 • Titik Capaian Tanpa • Mengenalpasti kesan jika sesuatu peranti rangkaian
Wayar (Wireless Access tidak berfungsi
Point) 4

2.2 Menerangkan fungsi 5 • Menilai dan membentang hasil carian mengenai KBAT:
peranti rangkaian keupayaan sesuatu peranti rangkaian - Menganalisis

2.3 Menilai dan membanding BBB
keupayaan peranti - Contoh peranti rangkaian
rangkaian
6 • Melakar peranti rangkaian masa depan yang
mempunyai pelbagai fungsi secara kreatif dan inovatif PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

2
Page 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Mengenal Internet 3.1 Menyatakan maksud • Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
Internet perkhidmatan internet yang diketahui.
1 KREATIVITI:
- Maklumat baru
3.2 Menyenaraikan 2 • Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang - Menjana idea
perkhidmatan Internet betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
• Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab
MINGGU 5 @ 6

4 • Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
membuat pembentangan - Sumbangsaran, peta i-think

5 • Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang KBAT:
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Mengaplikasi

kesan terhadap diri dan masyarakat BBB

• Menghasilkan blog secara kumpulan yang - Contoh perkhidmatan internet

6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif PENILAIAN
dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)

3
Page 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Mengenal Internet 3.3 Mencari maklumat • Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
menggunakan pencarian perkhidmatan internet yang diketahui.
Boolean (AND,OR), 1 KREATIVITI:
- Maklumat baru
berfrasa(“ “) atau simbol - Menjana idea
(*)
2 • Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
• Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab

MINGGU 7 @ 8 4 • Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
membuat pembentangan - Round table, peta i-think

5 • Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang KBAT:
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Mengaplikasi

kesan terhadap diri dan masyarakat BBB

- PC

• Menghasilkan blog secara kumpulan yang - Internet (search engine)

6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif PENILAIAN
dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

4
Page 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Mengenal Internet 3.4 Menyebarkan maklumat • Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
perkhidmatan internet yang diketahui.
menggunakan mailing list 1 KREATIVITI:
dalam buku alamat e-mel. - Maklumat baru
- Menjana idea
2 • Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
• Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab

MINGGU 9 @ 10 4 • Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
membuat pembentangan - Café ( Kedai Kopi), peta i-

think

5 • Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang KBAT:
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Mengaplikasi
kesan terhadap diri dan masyarakat

• Menghasilkan blog secara kumpulan yang BBB
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - PC
- Internet (emel)
dan inovatif
PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

5

Page 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN

3.0 Mengenal Internet 3.5 Mengelas jenis laman • Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan EMK:
perkhidmatan internet yang diketahui. - Kreativiti dan Inovasi
web: komersial, peribadi, 1
organisasi, hiburan, berita KREATIVITI:
- Maklumat baru
dan social - Menjana idea

3.6 Menyenaraikan kebaikan 2 • Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang NILAI MURNI:
dan keburukan Internet betul melalui carian yang dibuat.

3 • Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail - Bertanggungjawab

MINGGU [email protected] AKTIVITI PAK21:

4 • Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan - Presentation
membuat pembentangan (Persembahan), Peta i-think

• Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang KBAT:
5 dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Menganalisis

kesan terhadap diri dan masyarakat BBB
- PC
• Menghasilkan blog secara kumpulan yang - Internet
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif
PENILAIAN
dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

6

Page 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Mengenal Internet 3.7 Menghasilkan laman blog • Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
perkhidmatan internet yang diketahui.
persatuan atau kelab 1 KREATIVITI:
secara berkumpulan. - Maklumat baru
- Menjana idea
2 • Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
• Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab

- Bekerjasama

MINGGU [email protected] 4 • Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
membuat pembentangan - Free discussion

• Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang (perbincangan bebas)
5 dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan
kesan terhadap diri dan masyarakat KBAT:
- Mengaplikasi, mencipta

• Menghasilkan blog secara kumpulan yang BBB
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - PC
- Internet (blog)
dan inovatif
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

7

Page 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Mengenal Internet 3.7 Menghasilkan laman blog • Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
perkhidmatan internet yang diketahui.
persatuan atau kelab 1 KREATIVITI:
secara berkumpulan. - Maklumat baru
- Menjana idea
2 • Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
• Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab

- Bekerjasama

MINGGU [email protected] 4 • Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan AKTIVITI PAK21:
membuat pembentangan - Free discussion

• Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang (perbincangan bebas)
5 dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan
kesan terhadap diri dan masyarakat KBAT:
- Mengaplikasi, mencipta

• Menghasilkan blog secara kumpulan yang BBB
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - PC
- Internet (blog)
dan inovatif
PENILAIAN
- Hasil kerja murid

8

Page 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
- Kreativiti dan Inovasi
1.0 Memahami Data dan 1.1 Mengenal pasti jenis data • Mengenal pasti 3 jenis data yang dipelajari untuk
Maklumat menghasilkan maklumat KREATIVITI:
1 - Maklumat baru
1.2 Menghasilkan maklumat - Menjana idea

dari data yang dikumpul NILAI MURNI:
- Disiplin
2 • Menjelaskan setiap jenis data yang sesuai untuk - Bertanggungjawab
kegunaan sesuatu maklumat
AKTIVITI PAK21:
3 • Membentuk maklumat dari data yang diberi - Survey (Tinjauan)

MINGGU [email protected] • Menganalisa petikan yang diberi untuk memperoleh
data
4

5 • Menentukan jenis data dari petikan yang dianalisa ke KBAT:
dalam bentuk jadual - Menganalisis

6 • Membuat perkongsian maklumat dengan BBB
menggunakan media sosial - Contoh data (maklumat)

PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

9
Page 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
- Kreativiti dan Inovasi
2.0 Mengkaji Sistem 2.1 Menerangkan maksud
Pangkalan Data dan ciri-ciri pangkalan KREATIVITI:
data 1 • Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data - Maklumat baru
- Menjana idea
2.2 Menyatakan contoh 2 • Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah
pangkalan data yang lihat atau tahu NILAI MURNI:
mudah - Disiplin
- Bertanggungjawab
3 • Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan

MINGGU [email protected] • Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang AKTIVITI PAK21:
diberi - Sumbangsaran
4
-Peta-think

5 • Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan KBAT:
bagi tujuan pembinaan pangkalan data - Menganalisis

6 • Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di BBB
atas kertas - Contoh dan ciri-ciri pangkalan
data

PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI : 24-25.05.2020

10

Page 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
2.0 Mengkaji Sistem 2.3 Menentukan jadual, rekod - Kreativiti dan Inovasi
Pangkalan Data
dan medan. 1 • Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data

2.4 Menentukan jenis medan 2 • Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah KREATIVITI:
dalam pangkalan data lihat atau tahu - Maklumat baru
(Teks, Tarikh dan - Menjana idea
Nombor)

NILAI MURNI:
- Disiplin
3 • Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan - Bertanggungjawab

MINGGU [email protected] 4 • Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang KEMAHIRAN ABAD 21:
diberi - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5 • Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan AKTIVITI PAK21:
bagi tujuan pembinaan pangkalan data - Presentation.

KBAT:
- Menganalisis

6 • Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di BBB
atas kertas - Pangkalan data

11 PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

Page 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
- Kreativiti dan Inovasi
2.0 Mengkaji Sistem 2.5 Menghasilkan pangkalan
Pangkalan Data KREATIVITI:
data secara lakaran di atas 1 • Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data - Maklumat baru
kertas - Menjana idea

2 • Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah NILAI MURNI:
lihat atau tahu - Disiplin
- Bertanggungjawab
3 • Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan

MINGGU [email protected] 4 • Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang KEMAHIRAN ABAD 21:
diberi - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

AKTIVITI PAK21:

5 • Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan - Rocket writing (Penulisan
bagi tujuan pembinaan pangkalan data pantas), Presentation

(perbentangan).

KBAT:
- Mengaplikasi

6 • Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di BBB
atas kertas - Pangkalan data

PENILAIAN
- Hasil kerja murid

12

Page 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Membangunkan Sistem 3.1 Membina jadual 1 • Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
Pangkalan Data menggunakan jenis data membangunkan pangakalan data
teks, tarikh dan nombor KREATIVITI:
- Maklumat baru
• Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3 • Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

MINGGU [email protected] 4 • Membuat carian pada pangkalan data yang telah AKTIVITI PAK21:
dibangunkan - Free discussion
(Perbincangan bebas), Peta i-
5 • Menjana report mengikut kehendak carian think.

KBAT:
- Mengaplikasi

BBB

• Membina pangkalan data mudah yang mengandungi - Contoh jadual (data)
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi
PENILAIAN
pangkalan data
- Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

13
Page 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Membangunkan Sistem 3.2 Memasukkan data 1 • Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
Pangkalan Data menggunakan jadual membangunkan pangakalan data
KREATIVITI:
• Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Maklumat baru
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang - Menjana idea

dipelajari NILAI MURNI:
- Disiplin
3 • Membina borang dalam pangkalan data - Bekerjasama
menggunakan aplikasi yang dipelajari
AKTIVITI PAK21:
MINGGU [email protected] - Think-Pair-Share

4 • Membuat carian pada pangkalan data yang telah KBAT:
dibangunkan - Mengaplikasi

5 • Menjana report mengikut kehendak carian BBB
- Contoh jadual (data)
• Membina pangkalan data mudah yang mengandungi
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
pangkalan data - Hasil kerja murid

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILADHA:31.07.2020 – 01.8.2020

14

Page 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
- Kreativiti dan Inovasi
3.0 Membangunkan Sistem 3.3 Membina borang 1 • Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan
Pangkalan Data membangunkan pangakalan data KREATIVITI:
- Maklumat baru
• Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3 • Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

MINGGU [email protected] 4 • Membuat carian pada pangkalan data yang telah KEMAHIRAN ABAD 21:
dibangunkan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5 • Menjana report mengikut kehendak carian AKTIVITI PAK21:
- Free discussion, Peta i-think

KBAT:
- Mengaplikasi, mencipta.

6 • Membina pangkalan data mudah yang mengandungi BBB
sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - PC
pangkalan data - Jadual (data)

PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
15 - Hasil kerja murid

Page 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Membangunkan Sistem 3.4 Menambah rekod 1 • Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
membangunkan pangakalan data
Pangkalan Data menggunakan borang KREATIVITI:
- Maklumat baru
• Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3 • Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

MINGGU [email protected] 4 • Membuat carian pada pangkalan data yang telah AKTIVITI PAK21:
dibangunkan - Think-pair-share, Peta i-

think.

5 • Menjana report mengikut kehendak carian KBAT:
- Mengaplikasi

BBB
- PC

• Membina pangkalan data mudah yang mengandungi - Jadual (data)
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi
PENILAIAN
pangkalan data - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

16
Page 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
- Kreativiti dan Inovasi
3.0 Membangunkan Sistem • Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan
Pangkalan Data 3.5 Menyunting rekod membangunkan pangakalan data KREATIVITI:
menggunakan borang 1 - Maklumat baru
- Menjana idea
• Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang NILAI MURNI:
- Disiplin
dipelajari - Bekerjasama

3 • Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

MINGGU [email protected] 4 • Membuat carian pada pangkalan data yang telah KEMAHIRAN ABAD 21:
dibangunkan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5 • Menjana report mengikut kehendak carian AKTIVITI PAK21:
- Free discussion, Peta i-think

KBAT:
- Menganalisis

6 • Membina pangkalan data mudah yang mengandungi BBB
sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - PC
pangkalan data - Jadual (data)

PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
17 - Hasil kerja murid

Page 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Membangunkan Sistem • Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
membangunkan pangakalan data
Pangkalan Data 3.6 Membuat carian 1 KREATIVITI:
- Maklumat baru
• Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3 • Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

MINGGU [email protected] 4 • Membuat carian pada pangkalan data yang telah AKTIVITI PAK21:
dibangunkan - Free discussion

- Peta i-think

5 • Menjana report mengikut kehendak carian KBAT:
- Mengaplikasi

BBB

- PC

• Membina pangkalan data mudah yang mengandungi - Jadual (data)
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi
pangkalan data PENILAIAN

- Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

18
Page 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
EMK:
3.0 Membangunkan Sistem • Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
Pangkalan Data 3.7 Menjana laporan membangunkan pangakalan data
1 KREATIVITI:
- Maklumat baru
• Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3 • Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari KEMAHIRAN ABAD 21:
- Literasi Maklumat
MINGGU [email protected] • Membuat carian pada pangkalan data yang telah - Menyelesaian masalah
dibangunkan
4 AKTIVITI PAK21:
- Free discussion, Peta i-think.

5 • Menjana report mengikut kehendak carian KBAT:
- Mengaplikasi

BBB
- PC
• Membina pangkalan data mudah yang mengandungi - Jadual (data)
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi
PENILAIAN
pangkalan data - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

39, 40 ULANGKAJI & MINGGU PEPERIKSAAN
19

Page 19

41,42,43 RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 5 2020

PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

20
Page 20


Click to View FlipBook Version