The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Potter, 2019-12-12 21:45:02

RPT PK SENI VISUAL THN 3 2020

RPT PK SENI VISUAL THN 3 2020

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / SEMESTER PERTAMA OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
STANDARD KANDUNGAN / Pada akhir pembelajaran, EMK
Minggu UNIT 1 STANDARD PEMBELAJARAN murid dapat membezakan Kreativiti dan inovasi
1 TUT TUT KERETA penggunan bahan yang
1.1 Bahasa Seni Visual pelbagai dalam menghasilkan KBAT
Minggu API 2.1 Kemahiran Seni Visual karya lukisan silang pangkah Mengaplikasi
2
MENGGAMBAR 1.1.1(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang BBM
Minggu -LUKISAN menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian Buku teks ms 6-7
3 yang ada pada lukisan.
UNIT 1 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media Pada akhir pembelajaran, EMK
TUT TUT KERETA dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar murid dapat menghasilkan Keusahawanan
menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya karya melalui jarak dan
API lukisan ketebalan garisan silang KBAT
pangkah dalam mememenuhi Mengaplikasi
MENGGAMBAR 1.1 Bahasa Seni Visual kesan ruang
-LUKISAN 2.1 Kemahiran Seni Visual BBM
Pada akhir pembelajaran Buku teks ms 8-9
UNIT 1 1.1.1(i)Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang murid dapat menentukan EMK
TUT TUT KERETA menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian tema dan tajuk bagi bidang Keusahawanan
yang ada pada lukisan. menggambar yang di hasilkan
API 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media KBAT
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar Mengaplikasi
MENGGAMBAR menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya
-LUKISAN lukisan BBM
KERETA API Buku teks ms 8-9
3.1 Penghasilan karya kreatif
4.1 Penghayatan Karya Seni

3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
Minggu UNIT 2 2.1 Kemahiran seni murid dapat menyusun Kreativiti dan inovasi
4 gambar menggunakan
MALAYSIA KITA 1.1.2 . mengenalpasti dan menyatakan penggunaan bentuk,ruang dan pelbagai jenis media dan KBAT
imbangan dan kesatuan melalui karya montaj membezakan ruang dan Mengaplikasi
MENGGAMBAR 2.1.1 (ii,) teknik guntingan dan tampalan dalam penghasilan karya montaj imbangan.
montaj . BBM
Buku Teks ms 14-15
UNIT 2 3.1 Penghasilan karya kreatif
4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
MALAYSIA KITA Pada akhir pembelajaran, Kreativiti dan inovasi
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi murid dapat menghasilkan
Minggu MENGGAMBAR media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam montaj dengan tema yang KBAT
5 Montaj penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, berlainan Menilai
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
KARYA KREATIF secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
POSTER Buku Teks ms 16- 17
SAYANGI 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. DSKP ms 31 ms 42

MALAYSIA 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, EMK
UNIT 2 4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
montaj dengan tema yang
MALAYSIA KITA 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi berlainan KBAT
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Menilai
Minggu MENGGAMBAR penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
6 Montaj kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BBM
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. Buku Teks ms16- 17
KARYA KREATIF DSKP ms 31 ms 42
POSTER 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
SAYANGI Page 2

MALAYSIA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu UNIT 2 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, EMK
4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
7 MALAYSIA KITA montaj dengan tema yang
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi berlainan KBAT
Minggu MENGGAMBAR media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Menilai
8 Montaj penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, Pada akhir pembelajaran, murid
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya dapat membezakan motif dan BBM
Minggu KARYA KREATIF secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. corak pada hasil capan yang di Buku Teks ms16- 17
9 POSTER 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. hasilkan DSKP ms 31 ms 42
EMK
SAYANGI MALAYSIA 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
2.1 Kemahiran Seni Visual dapat menghasilkan pelbagai
UNIT 3 jenis selempang pancar dengan KBAT
ANEKA CAPAN 1.1.5 Mengenalpasti dan mengkelaskan penggunaan rupa ,jalinan,kontra menggunakan pelbagai jenis Mengaplikasi
dan kepelbagaian melalui karya capan dalam Bidang membuat cora dan media yangberlainan bagi
BIDANG rekaan.. membuat corak capan BBM
MEMBUAT CORAK 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media Buku teks ms 22-23
teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak dan rekaan
DAN REKAAN menggunakan EMK
(i) teknik capan dalam merancang penghasilan reka corak dalam rekaan produk Keusahawanan
UNIT 3 berfungsi
ANEKA CAPAN 3.1 Penghasilan karya kreatif KBAT
4.1 Penghayatan Karya Seni Mencipta
KARYA KREATIF
SELEMPANG 3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan BBM
PANCAR inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan. Buku Teks ms 24-25
(i) penentuan tema
(ii) penjanaan idea DSKP ms 42
(iii)Pelaksanan proses
(iv) kemasan terakhir

4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

Page 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu UNIT 3 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat menghasilkan pelbagai Nilai murni
10 ANEKA CAPAN jenis selempang pancar dengan
3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan menggunakan pelbagai jenis KBAT
KARYA KREATIF inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan. media yangberlainan bagi Mencipta
SELEMPANG (i) penentuan tema emmbuat corak capan
PANCAR (ii) penjanaan idea BBM
(iii)Pelaksanan proses Buku Teks ms 25
(iv) kemasan terakhir
DSKP ms 42
4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

Minggu UNIT 4 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
11 SERANGGA COMEL 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
karya melalui teknik ikatan
Bidang 1.1.7 Menghuraikan dan membezakan penggunaan bentuk,warna dan teknik asemblaj KBAT
Membentuk dan ,kepelbagaian serta ritma dan pergerakkan melalui mobail dalam Bidang terhadap karya mobail Mengaplikasi
Membuat binaan membuentuk dan membuat binaan dengan menggunakan
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui pelbagai media BBM
Mobail penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang Buku teks ms 30-31
membentuk dan membuat binaan menggunakan
(i) teknik ikatan dan teknik asemblaj dalam merancang karya mobail

DSKP ms 25

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

Page 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG EMK
UNIT 4 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, Kreativiti dan inovasi
Minggu 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menghasilkan
12 SERANGGA COMEL karya melalui teknik ikatan KBAT
Bidang 1.1.7 Menghuraikan dan membezakan penggunaan bentuk,warna dan teknik asemblaj Menganalisis
Minggu ,kepelbagaian serta ritma dan pergerakkan melalui mobail dalam Bidang terhadap karya mobail
13 Membentuk dan membuentuk dan membuat binaan dengan menggunakan BBM
Membuat binaan 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan pelbagai media Buku teks ms 32-33
Minggu media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membentuk dan
14 KARYA KREATIF membuat binaan menggunakan Pada akhir pembelajaran, DSKP ms 25
MOBAIL (i) teknik ikatan dan teknik asemblaj dalam merancang karya mobail murid dapat menghasilkan EMK
mobail secara berkumpulan Kreativiti dan inovasi
SERANGGA 3.1 Penghasilan karya kreatif dan bercerita tentang bahan
UNIT 4 4.1 Penghayatan Karya Seni gantungan yang dihasilkan KBAT
Mengaplikasi
SERANGGA COMEL 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan membuat Pada akhir pembelajaran,
binaan dan rekaan berdasarkan. murid dapat meneroka BBM
Bidang (i) penentuan tema, (ii) penjanaan idea, (iii)Pelaksanan proses, (iv) kemasan penggunaan pelbagai jenis
Membentuk dan terakhir bahan bagi menghasilkan Buku Teks ,ms35
Membuat binaan model pertahanan alat
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, pertahanan diri DSKP ms 34-35
KARYA KREATIF teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri dan alam
MOBAIL sekitar. EMK
Kreativiti dan inovasi
SERANGGA 1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran Seni Visual KBAT
UNIT 5 Mengaplikasi
PAHLWAN KECIL 1.1.10 Mengecam dan menjelaskan penggunaan jalinan,bentuk,imbangan
dan kepelbagaian melalui karya alat pertahanan diri dalam Bidang BBM
MENGENAL KRAF Mengenal Kraf Buku Teks ms 42-43
TRADISIONAL 2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan DSKP ms 21
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.
menggunakan:
(ii)teknik binaan dalam penghasilan model pertahanan diri

Page 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG EMK
TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, Kreativiti dan inovasi
Minggu UNIT 5 4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat meneroka
15 penggunaan pelbagai jenis KBAT
PAHLWAN KECIL 3.1.5(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi bahan bagi menghasilkan Mengaplikasi
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam model pertahanan alat
MENGENAL KRAF penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, pertahanan diri BBM
TRADISIONAL kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BT m/s 42-43
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
KARYA KREATIF
PARANG ILANG 4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

Minggu Projek Kesenian
16-17 (3.3-3.3.1, 3.3.6)
• Pra Persediaan Persembahan Seni
Minggu
18-19 • Membuat persembahan kumpulan. •. Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
- merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Nyanyian)
Minggu
20 Projek Kesenian

• Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik

• Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan

Projek Kesenian

• Pameran Dan Persembahan Seni

• latihan persembahan – persembahan

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020

Page 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

SEMESTER 2

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
UNIT 6 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat meneroka bahan Kreativiti dan inovasi
21 BELON UDARA lain dalam menghasilkan
TINGGI DI LANGIT 1.1.3 menghuraikan dan menghubungkait penggunaan jalinan,warna pelbagai,kesan jalinan pada KBAT
Minggu ,kontra dan kepelbagaian melalui karya kolaj dalam bidang menggambar karya Menganalisis
22 MENGGAMBAR 2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan
KOLAJ proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan Pada akhir pembelajaran, BBM
Minggu rekaan menggunakan: (iii) teknik tampalan dalam penghasilan karya murid dapat menghasilkan Buku Teks ms 50-51
23 UNIT 6 kolaj karya kreatif menghasilkan DSKP ms 23
BELON UDARA belon udara dari segi kontra
TINGGI DI LANGIT 3.1 Penghasilan karya kreatif rupa dan warna EMK
4.1 Penghayatan Karya Seni Kreativiti dan inovasi
KARYA KREATIF Pada akhir pembelajaran, murid
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi dapat meneroka pelbagai media KBAT
BELON UDARA media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam dan proses penghasilan gurisan Mengaplikasi
PANAS penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, dengan memilih dan
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya memanupulasi media untuk BBM
UNIT 7 secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. menghasilkan gubahan seni. Buku teks ms 52- 53
OH ,BERWARNA BT m/s 16-17
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.. EMK
WARNI Kreativiti dan Inovasi
1.1 Bahasa Seni Visual
MENGGAMBAR 2.1 Kemahiran Seni Visual KBAT
GURISAN Menganalisis
1.1.4 Mengecam dan menjelaskan pengunaan garisan,rupa ,kepelbagaian
serta harmoni melalui karya gurisan dalam Bidang menggambar. BBM
2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan Buku teks ms 59
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan DSKP ms 23
menggunakan: (iv) teknik gurisan dalam menghasilkan karya gurisan

Page 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu UNIT 7 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat membuat kemasan seni Kreativiti dan Inovasi
24 OH ,BERWARNA berdasarkan hasil karya .
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi KBAT
Mnggu WARNI media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Pada akhir pembelajaran, murid Menganalisis
25 penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, dapat membuat kemasan seni
MENGGAMBAR kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya berdasarkan hasil karya . BBM
Minggu GURISAN secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. Buku TEks ms 61
26 Pada akhir pembelajaran, murid DSKP ms 42
UNIT 7 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan dapat:- EMK
OH ,BERWARNA 3.1 Penghasilan karya kreatif 1. Mengenal dan menerangkan Kreativiti dan Inovasi
4.1 Penghayatan Karya Seni bahasa seni visual yang ada Keusahawanan
WARNI pada karya.
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi 2. Membuat penerokaan KBAT
KARYA KREATIF media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam dengan mengaplikasikan bahasa Mengaplikasi
KAD UCAPAN penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, seni visual melalui media,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya proses dan teknik untuk BBM
UNIT 8 secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. menghasilkan karya Buku TEks ms 61
CANTIKNYA DSKP ms 42
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
CAHAYA EMK
1.1 Bahasa Seni Visual Kreativiti dan Inovasi
BIDANG 2.1 Kemahiran Seni Visual
MEMBUAT COAK KBAT
1.1.6 Menyatakan dan menjelaskan penggunaan jalina,warna,harmoni Menganalis
DAN REKAAN dan kontra melalui karya renjisan dan percikan dalam bidang membuat
corak dan rekaan. BBM
RENJIS 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media
teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak dan rekaan DSKP ms 24
menggunakan
(ii) teknik renjisan dan percikan dalam merancang penghasilan reka corak
bagi rekaan produk berfungsi

Page 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
UNIT 8 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni Kreativiti dan inovasi
27 CANTIKNYA KBAT
CAHAYA 3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan dapat:- Mengaplikasi
Minggu inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.. BBM
28 BIDANG (i) penentuan tema 1. Menghasilkan terendak Buku teks ms 69
MEMBUAT COAK (ii) penjanaan idea lampu teknik renjisan dan DSKP ms 32
(iii)Pelaksanan proses percikan
DAN REKAAN (iv) kemasan terakhir 2. Membuat apresiasi EMK
Kreativiti dan inovasi
KARYA KREATIF terhadap hasil karya KBAT
TERENDAK LAMPU Mengaplikasi
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BBM
UNIT 8 Buku teks ms 69
CANTIKNYA visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri DSKP ms 32

CAHAYA dan alam sekitar.

BIDANG CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
MEMBUAT COAK (KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

DAN REKAAN CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020
KARYA KREATIF
TERENDAK LAMPU 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid
4.1 Penghayatan Karya Seni

3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan dapat:-
inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan..
(i) penentuan tema 1. Menghasilkan terendak
(ii) penjanaan idea lampu teknik renjisan dan
(iii)Pelaksanan proses percikan
(iv) kemasan terakhir 2. Membuat apresiasi

terhadap hasil karya

4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.

Page 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
UNIT 9 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
Minggu 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat membezakan Kreativiti dan inovasi
29 BONEKA MENARI jenis boneka tongkat
MENCUIT HATI 1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan berdasarkan bentuk dan KBAT
Minggu ,imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang jalinan Menganalisis
30 BIDANG membentuk dan membuat binaan
MEMBENTUK DAN Pada akhir pembelajaran, BBM
Minggu 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui murid dapat membezakan Buku teks ms 74-75
31 MEMBUAT penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang jenis boneka tongkat DSKP ms 25
REKAAN membentuk dan membuat binaan menggunakan berdasarkan bentuk dan EMK
(iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka jalinan Kreativiti dan inovasi
UNIT 9 1.1 Bahasa Seni Visual
BONEKA MENARI 2.1 Kemahiran Seni Visual KBAT
MENCUIT HATI Menganalisis
1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan
BIDANG ,imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang BBM
MEMBENTUK DAN membentuk dan membuat binaan Buku teks ms 76-77

MEMBUAT 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui DSKP ms 25
REKAAN penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang
membentuk dan membuat binaan menggunakan Pada akhir pembelajaran, murid EMK
UNIT 9 (iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka dapat mempamerkan hasil karya Kreativiti dan inovasi
BONEKA MENARI 3.1 Penghasilan karya kreatif yang di hasilkan.
MENCUIT HATI 4.1 Penghayatan Karya Seni KBAT
Mengaplikasi
BIDANG 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan
MEMBENTUK DAN membuat binaan dan rekaan berdasarkan. BBM
MEMBUAT REKAAN (i) penentuan tema Buku Teks 78- 79
(ii) penjanaan idea DSKP ms 42
KARYA KREATIF (iii)Pelaksanan proses
BONEKA MENARI (iv) kemasan terakhir

RIANG 4.1.1 Mempamerkan hasil karya yang di hasilkan.

Page 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
UNIT 9 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat mempamerkan hasil karya Kreativiti dan inovasi
32 BONEKA MENARI yang di hasilkan.
MENCUIT HATI 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan KBAT
Minggu membuat binaan dan rekaan berdasarkan. Mengaplikasi
33 BIDANG (i) penentuan tema
MEMBENTUK DAN (ii) penjanaan idea BBM
Minggu (iii)Pelaksanan proses Buku Teks 79
34 MEMBUAT (iv) kemasan terakhir
REKAAN 4.1.1 Mempamerkan hasil karya yang di hasilkan. DSKP ms 42

KARYA KREATIF 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
BONEKA MENARI 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
pelbagai jenis teknik
RIANG 1.1.9 Menyenaraikak dan menghubungkait penggunaan garisan anyaman selang seli KBAT
jalinan,bentuk,kontra dan harmoni melalui karya alat pertahanan diri Mengaplikasi
UNIT 10 dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional
SENI ANYAMAN 2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan Pada akhir pembelajaran, BBM
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal. murid dapat menghasilkan Buku Teks ms 87
BERZAMAN menggunakan: kelarai siku kluang dan kelarai DSKP ms 21
tampuk jantung dengan EMK
BIDANG (i)teknik anyaman dalam merancang menekan prinsip harmoni Kreativiti dan inovasi
KRAF TRADISONAL 1.1 Bahasa Seni Visual dalam menghasilkan
2.1 Kemahiran Seni Visual anyaman. KBAT
UNIT 10 Mengaplikasi
SENI ANYAMAN 1.1.9 Menyenaraikak dan menghubungkait penggunaan garisan
jalinan,bentuk,kontra dan harmoni melalui karya alat pertahanan diri BBM
BERZAMAN dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional Buku Teks ms 87
2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan DSKP ms 21
BIDANG proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.
KRAF TRADISONAL menggunakan:

(i)teknik anyaman dalam merancang

Page 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG EMK
UNIT 10 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran Kreativiti dan inovasi
Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat menentukan
35 SENI ANYAMAN tema dan tajuk bagi hasil KBAT
BERZAMAN 3.1.5(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi karya yang dihasilkan Mengaplikasi
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
BIDANG penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, BBM
KRAF TRADISONAL kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Buku Teks ms 91
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
KARYA KREATIF
ALAS MANGKUK 4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
CANTIK sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

Minggu Projek Kesenian
36-37 • Pra Persediaan Persembahan Seni
• 3.3.2 Membuat persembahan kumpulan. •. Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
Minggu • - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Tarian)
38
Projek Kesenian
Minggu • Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
39 • Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan

MINGGU Projek Kesenian
40 • latihan persembahan - persembahan

MINGGU MINGGU PEPERIKSAAN
41-43
PENGURUSAN AKHIR TAHUN

Page 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3 2020

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

Page 13


Click to View FlipBook Version