The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การ์ตูนความรู้ จักรกลร่างกาย เล่ม 8

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by banceum, 2021-04-22 06:32:48

การ์ตูนความรู้ จักรกลร่างกาย เล่ม 8

การ์ตูนความรู้ จักรกลร่างกาย เล่ม 8

' ''-' '''''''''''''
'^'!''' '' ' ''' ' '' '' ' ''''^''' '' '' ' ''''' i''''' ''' -!'''''''''

'''

'''

''-''""'"'''
'c ' '' ' '''' / '
''
'^-"'-'::: cm-::?' '
'' '' ' ''
' ''
'' ' '

'' - '

''''''- '

''

!

: ::-

\ : ;:: \..,......,....,...,.. ....,

/

!D !: !:

o- . ,, .. ._. . , /
. . t
., ,

, ., n ,,. .. .
.,,
,, . . ...,.R.. ,,, t
.

t thy? g
O 'o '^ .'. '?'^'?j'' '^ '
'' .,. '''''''?ij-,.,,,,' _,.,,,,. ' ' ''''' '' '''''7

. ... ...,..,.,.,, ., ,.,,.,...,,,.,,.,.....,, . _,.,....,., ,.,
,

r

SUPER l.Q.

su

rs S'iUUUSi' 1nUM IS1
ua &

Ii d 1g og u

Y 6g dqym1nmu u u

Lt oguo o

1r) 1oldoTuougg

1r)wg ou,'1um ooggoq1
ll mdq 1n

l2 g, g )od u u
I3, quudq 1nqguuon

14 oodn1ow u

i iU U

atuU n?. lbju 1 q
l1donjuguuTy
lY ,uú u,
2r) 1qm11mg 1o1g
2l ooooõn

W'

t S'iUUUti'1nD"U'W 1U1 Y U UUuS
22ldou1ddq 1nmoon1qqmnou

2nig um, 6Ug tnguo6 m
24gooonglqumunm

_5n1gnulu dq 1n qgn1g

2h oo-1m 6 )wi

h n g mn t7 t

THE BRA l

' ' '' ' ''
'-'
'''''' ' '

''
'' :;.'-:;'_-.m1,t-h \

.-_ y, -
,.. ,_ ._- ... , ... .,...-...,.
_,....._. .__.__... ___.

s cn

Usi1nu Is1n'1 S u,'Ðuuu)dw,)')U)UmO)11uml u ,s) 'lmi)

swUUds 'lu6"PlU'JUj1P,)U,UO1n,U(lmi,!M'Owq,'U'nUOmUl!ÿ'1oU^'l'^nUm'ld'g'uu 'olS''l1Olus!j (Ulu
i)o())u
66m q,o 1oq )o)Uqgom)u)gu ())a(j)u(iU

os diioJwIn gu Oll 'U0gU'o o)uggowum,g )o)uia)j'u6d'u '

lS)mjU ,gudì6)6g)idjoq, uguoi)o , )uw
gÐua1uj-!Ioi))u ,u 1q,6M dop)rij
1uT u

o) 1sd mUuo 6I.m goqW4'l'CU1

go,),,()),6,;,,,o(,1soo,1d

,^juo),u^gu,')6(gqu,gi,d)oq)tgd)6ugdo1n6,)u6sq1,M"gm(go)muISg-gooUm,sgj1l('l)'i1jMo'd '''.''.,.,'"

?'/'''' ' ''' '

..,,

'
' ''
' ,..,.-
.

\t

r\ ' ''''''''' '' '\

3.''''....'.'.''.'.'..'...'..'.'.'.'.'''.'...'..''''''''.'.?......''''...'''...''''..'.',...''..''.'''...,.-..'.' .' ug)g1;,m)n )o)u
u)()r)j)i U0llm
)))) tttt d ;)uo)uldur)) )')
)yu gc)),u?o
''.i?.. ''.'? p) up,)up9)mNi7lU
..
n0llu,)np)ii P9J)u
;
?,r)^nUmpí,),rp))5J)ujÔlJY'),7t?0?il

'yr)m'iJr)õouijg'o6mí

Ô)íii 6'1m)'uZdiiJ

6 uj?o))?uq mmgu uuorio ci1un1 , O
mi;o1 ooinomuu á5m?n Jmnqm6g)d O
'lu uo6; )J?- ,t1odCo uo1u .
6udcJ,;nL6 d1i"n o oLo;)iJmjld
i
uuoguo )orgI'o'd'm);9n))lj'g o
\
C d ?u11an1ri;moumioOeun1 ooLd1

;u uud ; gJur,?umy9

.

'...t'''t''?3'q,.iC'.,.,.,..,,.gurCu'um'rõum

-t'\t,I.ìi',.h-i't,".';?t,^.'3,ncT!qht?i-jn;"Mm.^x'yI0ndr';jlU?.,J=ucwmú7igqrp6)j9lZ'dum=t10.,ngd9t?cr2?'^\mj_í?f/tJy.,"i/7

3

''',''' ^'

\,,' '

. \\\\
h.
,

\',''\,\.\,t\\\\ ,\\''\\,.,,._ ,
,
' El
' U-trSU l EURO

,.. u.,,,,,nu, (Nuc ,Eus)
(,

I us.1nuu 1u 1u '

'qjr11'ojjUugugdoji)1on)ulgdajd,)juu'u)ng,joo,,d,,õ !,'\\,\
1l^dUn4l lju," j-u-o )jn d66ay
i\ ''\.- .lmumndm(0EmDnITE)
q'l(l 'O6lM!aq,,a,d )n1jngg!umu,g ad
',\\
dj )nq)uJu )n odjw )u2n,ç()ç6g,
,,,adUj )ndûj,g u gu,'gjora)o ,,a !,. '\ - lg~n9u(AXON)
.
Úo,n^onU)uuuf)duwî1 g,djwdogjo
,,
Pl1l'gClmjU'(1!on'1u, 1û'junj1,gu m)j
',,,, ,
(Gh'lI'I'rE),, a'djw1núoT jo j1o
.,
j,dj1ogå1u )o,jduri1,,ng u( x{}N)
n'jO,lnujlo,,u"'(),gu,i'Ju j!o )j !ju

,mu1mj ,'umjiu

\

VLmoju);',ngU^lyi0:1e"75.dImû)cÔxnu'tU,l^;r2ýL:gJf1!íi.(ù/Doy)mj4wT7'YdacOM,tu:nU?ûrl15fi"wmqId),.u'7t;p5chUo1lg/Mm.ju'-,pnwitÓ)ol1g0U";ru'mn?)o
9

n,,,u,yry, ,y ...,

,uu,õ'uM"miu6duuuo-u , , 1nuoo.'. t tmqQ1

isoa,;oup?jn6nc1duusoyn,;oj;1o6g,Ò3ojugndnouo,dn66;^,gu1),d,j;:u,1,mn(,Yjui'oqnumuj66"ju,iqt.U'g''.,h^q,':''.'-',.',".!,'.
l,udayj dgujgn , - p ,. "
'ogodyuud'n u
, ,'"-'' 'i',,.6dnumj6g (,6cq,E,r;,E,B,!n,,uM,),,!

OkLm,,iun1s l , LqLLi1n,1
í , ' 1' '
'''.'' , (cEnEBELLum)
' n m' ' ' v1,ln, 4
' ,b. ,
,,

,,,

^ii,omi)jo1nMuuo3L,1 'c,,,.' . ?,i 'p4 '''
,.' ,t', "\ ' '_ , ,'''',.
,,, ct.
. '.,.
?'6?.,,...

uug1.w'1mlu, ,u m! ' __ _ ,o,,,,,
, .

uj.g, 'm, 1

ú,s,yU1u uM uM ,s, ,dm,',ou,us,,',gud,o,mu,u,n,,uo,gu,.o;,m1,d'g!,,,,,o,p,mm,î,g,6e6,,,,,o
,oouuo,!,ûu,1mkr,,;n6m;mun,
,,,g,6,,"ju,u)., ,,c,6,,';go;T,,o
,n"udu:,9,oonu!6vi,Uu
6,;,,og,T,,d,goou!,,,6,u!,u,e,,jlpj
,nj,n,,!,u '' mtu ut 6dn, ,jmigLj1,ìuugmnuoonu

,,Isui-u (cEnEBRuM),,o,,y,,u, un o o6duuTuo69uuo,uo6,,6j,,iu'j,u

,!gu6,,n!,jd,,ugy,go ,,,gno d, 1ndns,q;u'1d mi

jj,unugo,oo,,,' ,,,juu,,,,,j6,y,u6) ',6,uoLî,jL669wyuul,c,u,'ri,o5iû6d'u(j
,,u,,,Dõ6,englu,o,),g,j,gm,o'.6,jd,3gu,d,6,m1,õ,'g6caj,,u,eo,oùug,,.,uuuugu 'j,OI,ln,l'g ln1'lmd, lngU,'M,U
L6,. o,g,6õ'on^rd,),6'iJuYunu1do66u'lu
66,um,c,q,,),6ogu,j6'u,,g,õ,jm,),,auu;:,,)' od6,yggjn)gou,'u,!5u,,,ueu,jLm6uq.gv6oônuy^u6n,,uo,u,í'mui,,'ul1Jmg

1O

,'t$.tr-,P?'.,j/:inhqt?';\I1,inlmg5.Uí,nt)1U'l.nd6igum(o7c,;qû1j5)sd.ilo"m,u'-gUû6Cj1n)do4iq'mwgylp,n1uùj"!do()'wlIi1,ngujodl'm)niMg^uíj1;pd''
'. /' '.' .'!''' ', i'''
,..,,, ,. ,

nq mr)o1,,r'oO ),',1,!, ''.? .,'.
'! ''
Y'!'' 'u,,,,,,, i'''
,.. .. . , '.. /,
Z,g'1i','i,,ni)'o'Mm,,'m)iU,, uu ,' ,,
,'iumi,ug(J)1í.iJ ',''x?'','C,dn,9,,. i,'"'^' ' ''
,''', , ~i', ''
' ,
'',
i
it¬' ..... , .h '--
5,g/69 7J,.)nõo '
'r '.

,)u,du?o,iuyudcn')o5On,)rm,)df,u) ,,J,, nb On',,I'l

U,,,'ll,:j'Pyqf,JOiJgn,,lJu1,,í,' ,,i,Vg,',,,,.9,,, I
,'u .,,)ío5dOn
l! i,.n,,q,n,\(,,,,u,,,,,
r,),,,u,,,).,(,,u.u
!
u ,,',i 'u,'um',',

ji,J,, d,,m,,,)

1,1,uO0Yd0, I

'
,

, '''''''''' _-','-,-,,,' ','"p'?'''' ' '''''''^'"'''-'-'''-''-''--'^'''''Y''''-'''''''-4'---''''-b''h''''-',j?'''''''''...''
....._._ T

?4' / ' ''' ^ i'' ''
'' '

m',.', ,','' '.i'?'.,., ''
... i .,..,,..-.'..'' '
..,.

''
g.."''''-''' ''''ß.4"i', '.' ?'æ' ??'.',-,.. \'.

,',,'
,'''.,,''''.. ï',i ,.' ,.

:, .;

'' '''
..'...,,,,,,'''''C-,. . hh^Lh?,,."' ..',..'',,,''. , 1I
._
''''' i"c.'.'.'.-'.'..q..'-..'.'''...''',."...,'.'.'..'.'.,._....'..5..,y.....''..''!,.'._.... ' '''' -'' ?'' '' ' '' ,, '
' '' '., ,
'''-' ' ? ' '' ' .q. !'
, ...' . _ _. ,/ .m''m,'''ri,S/''..,.,
g ' ' ' i.,,'.''.'''.'.'','''' ' - - . , '!,
l
h i;'I,', '..- -.ïg.'''Y'' - .n. j.'', .,1 .,,,,chI1J,:,.íqIC/Ii',I(Ltnl,fií'-,ím l,9,xq5l,(r,,1m,4hn,ATFm 'i., m,eb i,,.I.q

(m',
I\5',rL,..5,'.y.,'j''?'._?..,p.'?i,.;.(,,,'..n,,.;.,,'m.1.,',''/1'.'',.q'i,',,'.Vf-1.'.I1.I1ídm,I-(,(.;II,;hI,'\'-r\,,^,\,r^,',í',''.(''I,''.L'I'..7;''.I,'''\'.'','''.h,n"/..'r,._'(n,'!).'\,',.',''.''..,'.,,pC.'m,',-m'.3''?x.,_,?,.''-',,q' ..

..

''C" ' - _.
.

? f i ' 'i'' '''' ' .'' 'i,.' ,

' '. ', ' _
'
_,
. '''''' ' ' ,
. .
'',?íi .. ''
ln .''''
--
m5lfl ,
,ir,', r

,// ,, , ,.i
,,

J Ju \'t ''
.U Y1 nY i,
. ,,
.
,
suu s-1n Un )od'jmlduumdwÚm

,'ug )ooogoo^mr1)'goríjo )o)r1)u uuV10,uqImh'm Icp) q.! b9) 4,eí,

,,u,,,snu n,s rìu gg)()s-p,?()emu 1 naw,. id ,q 1 ',1"
'lm6,(inq,Tnmn sg ,lmnsM,njjn o
q
I,u,, u n,s u CiuluduLúej
lu^ul1,ûuu,'M)md'umu
u1o1 1wdYudL'iuni)6dgun(m1F'l{ìF,.) l.uuLluli41l0^elUlnuj(l'Ir\h/\'IV,I'\)
oowsguwool6m'gÓjn o 8^doMmuei;jJLôp)^,iI,IdgomUuo,Lm,gU

,,,u,n,,uu n,s ,,nu,,,,go,,,,,1 ,;q,j,,'o,,u
2.j'U;)m)oLsr)r).i)ulI.LaUuUmlUlnuj'
lnngjU 'ldsUn4ljl''eo Ug06lmNis Mn
(,1I\,\{'ll')lL)\,1i\'l'l'J\) I,ltJnoon:)r1
, l^0ulUlnujVL'jmr)'1I,mJoUgo
NjnNo ul0ulggooj,,aonsn,L,n(1,,m,
isLoUls) ul"jlúgjlu)suoju . 'u )mL^sunj)Mq,s1 lUlnu'j ( l',l\'r\
m,r. )oMmuu,'nUu0)lu0)e)l)i;_Tnmn a,,
suudsym)())o'j

u
2

., ,. s.uuUs. 1ns uu n

,ng1 .'.P,','''), d,q,ou6d1nl,l,gou7)ni,lour,:uq:u,1do,'j,I1,dn0D,'T,^uon(j'4u)i),onu)u
, 1,,n,n,, .,. ,uud,,)n JuûUmg,,,1p:s)dn,uo

i go,d)õgon;s6'iielJiYi1iT:9l1 uuo:r1,

'' . iJ,;,n 'w,mio 1 ,nu i1l on);lm',

''.,, ' rj1,m,jn1,õr:jr)),g0õu,,,,rj),

''''' ., ' ,' Lg,,wy, ,6,y,u,u,,,,,),',udu?,g,,!,,,,,,!,)jj,
d,! uoolgu6j udswn1niunJiuj,,^ n
. . \," ,
iJ,,nd,n'uJmun1d,nou,D pi)omig
/,\ ' dÒomo66ay ,6domio1qr,u o
, / !;'' '''' ''' . ':
,. '
; ,. ,. ..'
i'' !' ',
'i,,
.. . ,.....' ' ,,
, ' '' '
\', h
., . .,.
'''
'\' .. ,,
d,,)n rmi ou,!m.} n,!1usquu
'' d,m1n,0ujgi1no

' US. n,U 2 ' dnouoj1,)iq1r:

.., , ", ,\'' ..'' .'' \'!,
,
,., , \ ,\

; '

'' ,i'.'\,.,'.,' ,),jodojdiJojon,u)n,dg,qumra,,lõ,6,n,'ld':iuJ''','
1 ' '' '
' .\'' ,
\ , us.,,nu,u;,,i,,.,,,,,,),,),,uu
,. ,., i),-,,i)uwo,mi,w,'umouu!ríu' j,o
'

' ldLL,u))6,u^6m'urj),g,nYud1i)n,"ou66mon(?i,g,",Iru:,6'og'lud,o9,r-qqjmi'joJ

i 'i' ' i.,'
! '''.,. , ,!'. ' ,\,
',, ,,.,

ì ''. ' '''..'\, ,

l' i,'
: i,,i,
,.
\\'\, '
,, ,,

. ,\,

,,I..,'/,,',i:1\.t',')'i/''\,Uu','gedylu'ú,;m:0j)nuoZymdilú)'nu"ger,:/9jo?ugtm)/rn'i. -N

.

13

1 w u1 2oo 1uO' u

i I;smss o im'od oLdUuL,ldmo ,T o,
'ld ju u;'dmun),L,m)'u L'duimuj;
m n9
,'^ jKW lr1)''' iOL','l)ulu U lu 1u
'i'^,.h. ''
mdum,,,(,u;,,,j,uo 1,d,duu,,d,,,)uuq,,: .._, .

'ljjcu ;r1;sq1r1o LLm'm u;qu uuo

g'lt'g^uõumuloijuUm)9'noJl,;wmi"'duUj:PrlVtçcJiíj9m,'dM7rilí,mU9uilw"Pr'onOCt.,'i._',.í\'?,it'.,.'-?',Cy.'.,',.i'.lm\",y'.r?,4ît5í-'_.
..,..'' ' '''

.,
' i' '
m/ll,,^llp)';'u0jul"u ^nY',"'.,,'' '... ,t. n
cc u uoo du,'

u)u,wl,ú) )j'-u)'wmdu))'duuuu 1r7AqA 7rM"nr

@io//d:9ii'9u 'iom9'm;''

? , ''''''''''''''-
!//' . ''..,,,".?.''''..,.,,'.'''''" -,
.'
t . .. .',..,.,,............'..
,.'"5'.'
.

''.??,^..,',!

u.

t

. u)s''D)us'LG()'JuuLj"I'ur';uiILd'U ,U 'LfilLL
,
qm9dgoqugoLwcd;n,u m;ujmj'od,o
nsMIij'u 'jO 'uU'0í'JU5''i')r)'Ul,lli7))s'jj '
( sqlml!w's'luUlKlsUus!lOr11UM. 'q'll', s'',,,
( d u ;u;s lLLur)(;M,ïumiI, 1 mLL ,

,Ujuumnguu1r1dLiUm c ridduM';,j;;

!

I

-!
,

.

14 i

i

oogu^ u oo,ooo u

'JI';,');ml,1'9',,'wl,ll,'l_,rì !' ,, /'ìh ;j,1'mlLdmc;1n
, ..,,. .,.,..,. . ,
''
,

.'.,'.!',.'.,'.i:y,?t''_?.,.,'g.?/i\,'.pJt'n,g./p'i.,?'It.i,l'",t.'/!lm.,':i!,. rI

w 9Tgg jn"nq tcp?
oTggjnn
, ..,,q ... _.,. ... ,.,._.,

nt /'n^.i,;-s3:'. -'.q,'?b.,g'...','m',",,'/'''/ ?

' '
'
I ,.i'.,t:'.,m.,9.''.,'.,ìmi^'.?"h,-i_'.
, ,t
'' ?

,....ì.'.''' '' .....'t',,,,'?',.)..e ;V'3?'''...''.'?,,.''.'...h,''...,''.,,,,..'.,,.'''..,'.'.;.'',,.,,...','?'...',..,,','.'','..',', ".th..,.,
j,, .

w nw)Toggj nõ mgu,!1uwJn n 1 w9n To)gj nõ'uwuQw 1u jq1
1 'umgun un4w igjmgoj nõ
w 1 1jm4 9'ijju)mguTmmi)o 91m w n uoa,nmuu u1@u11mnqm1u
n u1n1o'oCo u u11lm)m w!
, uqgú uo oogoo uqgún u1nj
j,mi1mm gmqu o1g mw )m J
Tiu1 u,gúj, nTi1ogm g uclu gmmi1o1
llaí, nng0 n1un1odg9qyî"Ju1

r

u'

1

j6tmM)guodivl'1ma(,65uMojg)16uvjsa-o(nd)6'1glm06d)1un6,gu)(U1ÛojMyudg,(1nUvo!L);uy6g;jnvodqW3ugi^mo)ug6'jCoõ)m6nyg(du'oj^1uwny6om)gun)hOld'j6n"0)un'g-;j)q6ysUt1dgoc^jaíru,tnpjv'!6l)uUog')1n(t
o' dCugudg1u6,uo u6gujdijo()'1u ugogUo6)yIu)c1íu66ay0 lu,,)cuUu()
6ug 6d)0qo6 d Mqdw1,()uga66mu(1' d6g)i1o(1)uq gg y'gog )o6wu)yu

,,

T /

I 1fJ \

I

?t

' (h !i,'../',. 'c ,.,.,.,.,-m

,

i- '''.td' -
'
t.
'' ' '
'" í,"''' ''.'$,."?'\\,''m.'- (,.-:m.'w",
,qi'-., m '''^'Y '' ,,,, -,

'
,.,,

i'-"'/,''/','.'f),,,''.,"'.h.'.''.'c,.,t'\.'-.._;'',',!''.,
' \'' ., _.., i' ' 'i
h. , .
, , ,.,,, .. ,., . ,.
, _.. ..n ..

'' '

,./'' '''' .,..-'.-', ',j6. . .,.,.,.

u nja1 ur

^' \/ ;mm1nu1o 1um?uu uuo'lmLoueio JmL'i)

' ', .,.''. ''...'. ' -' Lm:u,mguo;jmm,)ouwl,",":un;,;),)
' j';Lil1,LJI,Lmn,:;wc,m5mLjl5i5 ;uq,;,.,;;u o
'' '
,.,,.'' ''' '' LLu mimLu u )jYu,i'YriTu;,1)JLJ;mln
' ''.'... . ', :u dr1:'uyjI.l,M ,0piixoonx LnuLuu
. ,,.,.
' ' muLm?u'd'd'i) juouuoL1)uLr,'l,w vî)

' ,.. k'itjd7lnu''u'u11l^Um
.
..... .._.''

^' muo u)u)m m:u,Jjn))^i^;ulduélgLa)Luo

',. ,;?"'' r ,) \.. n,5i'lmTm1''ldi)ou1onmm 9LL Ll)
'\. ú)L'uou5Ll)JMn ml, i6ú;u IoLL;on')u
'' u u l:9)Lp))q;c,,)n'Lú) lnj)gol)nq

-' ' r1 ,,mq?riqunu)LMoudMiuîij^u)m1JTey)

, .
'
' '

m.-'.''':''',/' ? c,y'

.1

I'Um IIn' ''''

. ,- Lco:) lm4 ) ,min3

u niyt ur ,,i.,'', , ''''' '-il5'n1)1I('9l'l'í,)'l/lml^^,d .l5,n:cqIn/9,.'n,

t '''' ..

,

l ,,,
/ 1ImuL'i.n

' '?

i' '

. ,,,, ,, .\

cî);)Zd q'

m,,i'Ig1p)m !i,,' \.' '
íc?m n1y)
,!,,',.', '\\.',.\,\.
Ll:UJUd',', l '. _ ,m,,,.,,.b,n,15,w,,,,b1,,n,).,wn
m w'1ug';n)ho

;g)o,)u)u,y,ouÝ,) .

qInbíilm

JoNr1:cjdJ,, , !.. ... .,

Dí'' ')uo 'uuD' f
W 'n
,;):,,í oí) u,,,,
,iJ1uwumujml)).u 17
, u,:xo^lMduyuo ,
,;;,,ýp,,p,,,,w,l,,,,,,,

' ''''''"'''ti''i'.'',.';'.''''..'''''.',.'!''.m.'"i..:'.cC'!'...''c'_'.,,,'''í,'''!'..''',...n,'..,.c'?,'.,.!''--j'..ì,q'...''''..'.".'..',''''.,.^.m,'''i.ç',.''''.ì.'.,V''''i.''''.'',,,''''.t^.,.'.'... '.,.''.,i.,..^.','?.''''^''.'''',t'''''-.?'''''..'''''''''''.!'^,'"-''''''5''''"''.'''.'''''í''.';'.'..''.,!''..''.'''?,.,''^..'?''.?'..'..'.^.m.^.,....,?'.,''',n..'. '''''''''''''m 'M'''!'M!'''l5''''''''''''''''

i'''i^,.','?^,i''.r?..''~.im.,'.''.''i.'.''',, ..
?'ï'''' '' j'''^;,'.' '''''

'j'4m'', -'i'''''' ?'^'' c...'..........,.....,..,,,...,c._ n.,.., '. t
.
''g?~U g;'i'4'"'''iq'''''^?jX''.'^''m-''í''''.,''i'''''
..,. .,.'... ,...,.'. ,-.'..t'...'?,...,.n',i'm' i.'''' '......,''. ' . .. .
'm.:,,''tq.'''i'"'i"!.c''i'h.'c.'.''' ..? W M$wM1 '''' ' .,, '.'.'''''. . v .
?',C'i_.'-,'i'??m.ï'''.',..,'.''.,-..,.,:.,i.,'..,.,..æ'tn^M'$.Uqg'.'tì1JUUn1ygtqá''u.it'm4.U.i6wg.qý1.n1.ug.jgoaj' .' 1 g? 2',, ''?,'.?''''3'4'''''''i6?'m.'Ag .e 't 'gdÇg..'isgugotõnss '5'',.'^.'.,...'.:'.:,,m h ' 'Y-,.:. 9,P' '!O gW tg1 1u'1.,,. y ' ,- i' c? 'a? ^Ue ,..
.,'...'.'...^..',',.,',,.,' .'.':,.,, ?.'Y.... ,'..,'.....''..,..,.,,'i.,',,.,';''_??.., '..,.'''.''',.'.''-.s.''-.5'''.'.'''''.'.'...._,'.','i.''.'...'.q'.,....'.','.'.''. '

,.'..,,,....c. ' ' ' ....'...,'.,.,... ' , UWj' t",UU. '''',?g . gn.
. .. - ''
' '.''' .

..,. .,',N..-.-.,,''-'... =.,", -. ., . . ,...._..... ,.

'

'=.'-?'.,'.''''' ',''3'',' 1y.''1uy , 5'..- ----m'------ ^''''.'.,'.'.''.''..3.q1'' ''qy.. jtq1qíWq ''''' 1n ml t; - --- -?''' '''! ,' . ,. .

oW1U U0 U ' - . '?^',,'..''W''''''''. . ''''''t '- -
? .i?, , ''

I

bt

t.,'i\:ì_!9"íyj;g-nu^t)ht>UW4Cmmlf,'9\.o\~eqy5"Oir?ìj!3Y1g\hrú,;'n.muc"4ty_lI/j-pí&1^t<',ì;.rqg?:RJomi"!\un)tIt/\t)y4M^-c'_,.ht:?gix?UusJ?YW;^m"q-í'=,?.cnj35l:d9gC_fy2i1yTt!'K?"-,.8ìW5t?tc_^cndí!c'1,.luein-'.$mc"P#,
n

It.i,!h'm"_-:d6gy^1/cxn?ì3ja.,'5thq;Y_-m"~9:Mgc^ry?isn3ìæ,.C'vI!tqp-N"ge?iícKulJ,9.'4f\*I^_/tmp-:;"Pr?hiJ.'Io,/1)C\tc-!D"ldY2i^.:J'UMm,I?9íh_"-py'nti,;?GC.hI^!-mun q'nji1 ' ',,q;,,,',ym?,,g,'g,'Au',yg,Q,,,g?n,ty,9,um,,,nu,;,?u1à'A,$i1oy,
,' qq?,11oMn1''u'',Uy91?MtM,çjWU'',ßgUj',my,u,nuq,'q,nçýnd'1ui,Ú9u''^ngmo
''

,,go,y Qçg1çtQ,ßnç"y,g,Qn
, ußogn,1U,'y91
çç$t,gy,9ydqn8ug?9 ,'u o'-uw',,mgDu
., .'','.,,',. , yUçW, l,ud,,1 3'nU q j '
Uç1 Q,101n,U
/n,u n d,.1,u,;,,,,og,.D,o'ç,,;',.,','U,gU,ç,wd',w,r,wq.gy,.;';m'ng?''!
.
Y1çnU9?,?,uç,Jg.g,,g.,'o',.,,1qU U
.,wç,',q';?i8,.mí'g.'?ng'g,?n'iU,,','ç'C,'uU,?gn',qy,'goQç8o,gçU,CQ?ç'õ,u,,,,ugdw,,-?çio,':4uny'.g;,,-q,ç,yugm,gg';ng!,,ß,ì,duiïu;',w.Uß.n$.,'..oi9'qíg',C:'u,:!m.,!~,',,i'x,9;i.''-,-tt,.':.'u..',,,.,'':ï9,.;,',,'..'i.'!,.,,,.'tli''.''',4,,:,',ì9','',,',''.'ii,''.','i''i.''':'g.r'.'?,"'.,,,N.'.,',.'''i,'ni,'^','-.,!''i.''.",Y'.:'''i,c"'?'.,':.''.i.9itom','?'1'\.9,j^,Q.''i',q1q?D',ß,-''a.'.i.C'im,t..,',1,.'U',y.''.i.''h?q','',,r''.',ii?.,,.'g.i..?,q,',,.
'

',

.-,'...,,

i nõu,uu" '' ':?''c''i,'9';., , .? ',,'''.^'h.',t'.,hh',ï.?,3,.i,P.g?.'
ngnU!,,. ,' , Çi..,''.i.'' ,m''ß,g',í ''.',i.'...m,,'.,'-..'',,.,',,'.,.',:,,',i,!'\'',,',4,.',i,,.''t.,^.'.'!'' '
' ;. . ,'.,',',,..','. ..
'' . i
, .'''','
' ,.....''y,,.;.J .'?.., ,.,C,?.....

' t

J
? .

y.t''.!,.,.?',;i!.',?tt? tr? tv t
t

,-

1

t t

t

g

reJc

,,g,.o,,,,,.),,,,, ,, jid'iJ,ZMij,uuM, i',)n,upg'1,i')u dn,,,,,)ií),
n',,)umný,,,g7

) ,,,,,,.u,,,,,,m;,,,,1 ,dudJmig'.7. Y1i'pl ?,l)ún,1)d_,nn,,u,,,,'u,,,,,i...3,1,,.^ '
i U^ ''"'- ' ' d1,,,J)l7,m'0 ,
'' '? , .n'.,7. ,.,,y,ngu,J,rj,/j
','. .' '
,,,,1 .,..,. .. .......,...,...,._... ......

..

?''''-' M '''''''''' ' '''''''ï'''' '''!'' '
' i i'
.. jt' .
..'...,'.' .
..,.'.' . , .,.,,.

''''^''''' '' ' ' '
ìi1'e, '!,'-'''?C'í',,,.'''''''''''' '
'.' !, 'i?
.'. -'.' ii
..
. ..

, V V t' ,,
,V

w 1u1u a u uus

Iü a1uD'Us.. 1n n1s ÛU'lodUw^'d^U^m6t-'l'Uo'(lq''w.l,PlCiOP9î'lP96U

iW'nW' U Mij;pS)u,u,'juouqjoI60m5nuujg)p ouTmu u6^'uo 1S

po/))uj)SJ6s,u)d5cSLâIgmU)w()j6owwmw,pUo)666jiUmi9)u'u06q6oV0un);9oju1i)Újo'qu)'))m6ooS"'Ôg)mo q

SSU'o')O''ul^nrM'u'j'U 9lgU1u'oogO )u elIuIorj.I06p)ig
6n5um6i^jud"jig;g ) 6^n u o)quu)ijd
6:)ie)q0.6w g)u6oriu6miu iUcl:Judu 1^lu q ;g uq!o'u'm oongw))oq )w

j)oij1ugoo6S; 'l'lun'lSÚ'M''u

'' '

p)í/i'P. ...........,.......

p;;;jiiPP / '

wJ t
'
h '.'''" ?t' ''

/. ,......... ..,..,,,,,.,,...,, ..... . , .....,
,. .
.

(//?/ t
?
c I
c nqm yt t

'.''''..''''h^.'.t'"..... ''''''^'''!''''''''t'''' ,''m'''^'m,.'.,.:,',,'..',,.',.',,,,',,,,,,,'í'.,,...:..','.,',...,,,''. j''?'. ''',.'''..''.',''.t'',',í'7.,''''..'.,' . '' ' '.''"'t'!'!''''q',.,..,;,,,,.,,,,.,,v,,.,.^,''',.',,'.'',,','.','?,'':

. h,.,..,,,,,...
.
? in'''''' ''''' i,. '

..... ,,
,.,..,..,,,w..,.,,

-^. ,', '',''í,'','.','?' 'm' ;,'x'!^'mi''r 4;.....'.'''?'_C'"'-'"'!''','',?'Ri','X'.'.,,'',',..'.,''..,,,'.,.,.,,' ''''''i''''. ' ''^,''-'',','',',, ' ''''''..'Yi'''''/'.,
;..',-'.,-_y-?.,.'.'.'. i'r'.,??'' ',,,,,.n, ,..,,,,,,,,

'' :' '-: ' ''''!!Y''" :m"'''- ''Y'' ''...,,.?'''^,'.'.''m?í-. , , ,'" .,.,,,,. !'t.,,,_
' '' '
'
. : . ,,,..,...,,,c,.,,,',,.,-.,..,,'.',..,,.',,",..,''.,,,..,.,,,.,.,,,,,.',..,.,.',,':',:,..'...,..,,.,...'..h.'-"'"',... x',''

22 _

Y uIlUSi1nUM lt1m uuu1 uowugu;)ju)()mo()wug

jw )u ow )ug;)o 6,)1u)cn)6 lm d,u)cjuyq:L6Jç)íjuo66miDg1qLdu6m

61 j;d ;)nguo6)l6gõ,e 6iujud 'lm n;;ugu gu6n^u iJg;vÐ)1 6;g,p;gm
' 6dCu,0ny
6 1ou go r,I,,:,;)m),,,,,,unu ,)u
jr1lj1!'j6''M^(lN)66:9-Uui(j)gU?)o6"u
6u, umoguo6d)q6"ijmá1l'm1uduw1(tl1 wun) milu()) gun )u ound6Mu6;4u
gjmn1u6'go6nu,)('jjõq166';õ)6,) )d()6,) 6ÿ6u,d1mmm)u'laiu)q,u1 ugo
;)g)()u)o6 oõ,g )ugnu)6oj)o ungo611,mmum)uxq1uo6'ijmd1luum go

w)6jm)qydm(;m)uoo()gI()odîjinu; wu)-uw,nu 11n 16696duuu5m;)6'gum,Jo

6ijuìjgím ^g^jç)q,)6dgõouow)j(li)g,ù n1sm'w,mq)d,Ðuiíu6d"uLjm-)u1u16i'Jumjmn
m''m6'uumj g1u());ciuup)1ud,1n
11jcdgoi,6dm(:;,g)(:)d()íojuudwuu;;o
d;)(5o',1m)i6ijudlc;)g) j6m,6j,

ggu6Lmi m,)m)'iu6iMg)o6j;)65duouu 6"u
L"6ud0ouqw'juo)u6)ujvnLnC'u;6j,)nm)on,p9n,g5;6L1)oi1(m);L5^iumm(i)lmyi

i91' lJk"5'U'i7'í9;l'lìj'Uq,q';O9LYi1''u

m!

. ......... ..-..... .. ..

'''''''''3 ''
$ ''' '9. ' ' '"

'','' ' '.'''' ' v
'.

,.:.: ...............:.-..........n.........,.. ,
,
.
'
..........
,:,_.c'"'''"'tI . ..,.._....................
, t ??n
' il
'' '' .
' '' ''' .
. ...
,,. .c.,. y

, ..

n1T 'o''''d1 n. ' ' ''' '' '''''

0?niu01$'Uliu '''. ' ' --'' .4.. .
'
u1'IlU'0 , t q' t.' ' \j'hi'i' '\ Il 4
t ..
U'JU Ul0Uu ht t'
/
o1 1dM)no.nTT

mo0olllTlv'M ''''
l'ldUM'lrU)')Y'-UJI)um0',^i)"o'=
IR

?

3

P i'..,.,,...",',.''-^"_-,'._-_''-_. 't.,'it:,.'-,:^!?'.i'4 '
' n?:?.'
. ''''' ''' '''' - '
' :

; .j',.,'

I)

gû 'nL'3'uom'onmiç;'mgJmnugoLC;.l r)"ULuLGu'g îJuri;oi'.I'omie) '
Im;;p;IJJL^m)n)ugW)o'dc)uLo ) ,
me)gMI(LI4,'),iWj;1Jiw4m'l'L4F.)
L'ijnm^nu'mn);)gigoLi^im0rl)m;
.!'luo5m;;gl ;m;)IuIu lu1)uo'i
r.)r)l)i'jI,(I',I)I.I,jo;.I.lmIi^u',ju)m ? g
îju,u ;u o11ugLdiimuur)i'jLu^g
(),nu;)l)Lm'umm'nmm1;,1.I,l,mm,íidI,Lm! p'io'ûìL5l:,Lpu uo,,mi)un)i) p
L1n))m5)eu.)ug)iri)UumiIL,pumu'l.iJWu'6LWun;u
1))d mí'mm,)om:)Ij~i;m)Luí):u5uro)ni'lilLm'L;m'tumrn();i"n:i; RE
R
m ;u I.I,i',;,Wp))Lg)mIm)L u'lm '

,()()l)i',ùç);l',;,9W)u;,tr)I11)g)o(:;îI,u

LLmim,,ìu

W l'' liu l y,,'p,,!í'
utiM
. '

_

. ',z l ' ,'

' '' t , '

t /'. ....,../

.
,

''

::

w, ,, . , ''X',,.,-.'''
' '
_
' . . ..
,. ..
2

r.'.,','i?.''''''''

,. ..

'i''' O

h , . ^'?'.:'''.-'"'.'''.''',i''.'..''i'p".''''
,

C\ )), ,
n1snuIw'1mus.1nú.un w
'''''':'''''''-.'.'''''.''''''..'.'''.'.''.'''.'.''.''''.C..''' 0 qh '! .,. .,.,....,
suuds,1, ,mgou)mu,)sg1n1s,n g,
\\ '
io,1u , , 1,go6s,6s,16ìcluqmgo
gju )n)sg,,,,wgggg,,n,,gggq ))

?(l,w,qu,,qo,!o,,,,dd,,,,ggò,,, ' /

)

?

(

'''
)':'''''

nM UM 1nUMISt u)o n,,s,j n1666gjJu'lmg,,j,o
,!,!,,,,u,,,,,ay),uu,d g!,,,c,,w',,
6enne end , n,6,
,n,dTmumm4g l'gjdng,wn,1
nue11 M 1S UW oved1 ,1 ue
,d,,,,4,0,,,q,uc,,, ,,,'y,g,!,,,y,,,,,,,,(.,
we1,1m e ,6DO n,dmgo6wgcu1mgei,oúds,^n l),w

, ^UUne, ,,Ów^,,,n^qu,! 66mi j,g,6 u^, ,,u,ngggá ,la Tnni,
Wnv v nve ,11sn ,,,u6,m ds n ,,,vîImn,s66iy

,,n'y ,w,uv 0,nu,,d),5'uu,,),()n'i,,)nni)d ', ,d(,6oo,

llUYIJU?UYmllm?'JlYU ,,,ol9J,)OJIl')UU5'l?
e71on^11di7j:~r1d?u n'Mrrrlrd?drl

trrlm5J'uY'o^?jo2JmYiUu5l'rllml?o'9

1)

o.,,,.,, ,

1n u,,,s,1,u,,,,,, ,

ou,!$ )uj3dq1õuoou6$jm6d uJuoo '' '' ' . .

.......,

,s16a1 wn ,s) )6",g,onm),,ii,0ii,

'l6 )6un' 1d,a)Tdsm 6s)6gu6u u 1

iu6, quTiau6"u6'ooss, ))i)dj)u

q'11Ju61gwnuhouo,uy',o!1,uu,'msu-o,jg,u6 umu,nu u
16uo
uo

),oei1o

,),,6ul'$'ag6:9umum5jí,0ui,ismi,miuu ',
'w',ij^mou,q4Ti,d),o$u6"muáo?:n'r,luámi,wug6'on)q,,Ðg1ru'Uyo,dneeiiu1o,onogd16,oaujmdd$g,q,suo1ov,)1î'ur1i,,õ '.,i,'.!.,'i,.''.,,.''.,?',
6sI Nu1ûlq6u 6 d6'no j omun1s^i1n , ,^.', ì'it. ''

!.

o0WU'uw ol6MIiOmuríUlW',', ' íD','. ' '.
,

,ws,,)q,'õl,g$,yul1"uqli),s-1M'uguyowog:mjo1oõls,1um,,,ung ! . ,.'ì'w,?''..;.,.'&^,'.,,/'

,6u 6, ,i"i tt ,
''' '''' ' n .,. m'
.. ..,......,,.

,,,1,,,,o,uju'j,J,sd1õjuu,1uJo''.'',:.,.t',,,'.,'.'.-.'.:'.'.',...'')''!t,?,'''.'''''''.,
.

h ' í''/??,''
'

, ,.

,

t6

')l'jmymmjnMiv)lp)mmi))ui,J5YNgp))yamú)ugyu,q,y''uio,i)?,o) u)u)uu,,m)y,; m ,'d()j)tu )m'iw)-u
iìm)yijr)io'ydiu)o?)o
l imqwN u)eu) u)nnudr))Np)r))u i)úu)j )u:mj'g5g()
id"uiws),,i )n^) 'o
()m)migoy))i uú)o u)r)u)0 j) io''mwvp)
r),u)'iui'guii
)-p)Fu,'0m)1d N,,y?)
yo ii)j1ríj) 'p)u

y, ú)oii ri"y:riyu n)

\

..',,.'''','''''C'.q''''.,,.'.'...',..'..'...''..'''''''.....''''.','.'.'S.''..'''.',''..".'...'c','''p'',....LL,...I..'.,?''..''':.'.'^'.'''...c.,',"''''''n.'c't.,æ""/,.',.','.,....c.....,".'..,.','',''"''''''.. ''.'.ì'.q'' h tc
t?

'^''n'' ^..,',' q1,
.
''' ' '''
.. -.
.
'
.
) . ,...'ì,'?,.".\'.
?' J., '. .
g.'...,''.',...'.,._'''''?'i'''t,"''M,'.'..'5''. '' '.
g. ''i 'I. ..''

.

?. i ' . \, ' dJ.r'',.''^\.''.''''t.''". t. ' '' 1C

?- , .,'.t. ' q, ' i' \
... . . ,..
?^ ' '? i ' ''.' ^' .,.. ,,., .,.'''í-i'''',
'' ' ''
?iii n., '' L'-^'''"'''.' ' ...
',hi '' .
,.
''
.'

' ''! '' ''',.,;...

..
\'t \ ' ' ','' í'. .
., ,'

' ? .,,\. . . ,,., ''

,,, '' "'''' .'.,.'''','',r'l./''
' ' . ' ,' .
!'''' . ,' , . !'
' ., ... . , .,l . ....... ..,.
/
,.,.. , .., .

t''t''' '^'''' , ,,
''

.
.','.?.'!,.'''.h'.?,'..'c;''j.,!,.',n'M.,a',^.?^''.iu'.',.''.'''^.'.'.mi-'.'"t.'^''.'n't,..,..^'',\
.''' .' ., ' ' ' ..'....t'' . .''.,.''',.. '' ''..''''iY'''. .'''.., - . '
.
X .

.,,

l

t

1

,iIWju(CAFFElE)-Mjggop)ndodwu Is lg (dRsEr,1IngAu),!u-1n,nudagd'uud1u',mqiggLLgooa6,Layg^1
1u,1lan1L¬ ou)qjwa1un1on,mqu o

Us. uMu (cO-ORDl ATIO )-n)g tìyt:uW {SE SORY ORGA S)-

vî)T nqn'uTun,uaunlg1m 1g )o1u l )dgu,'uuw ggoj1on1u us,unos,d sm
Tmumumnoomu nu luojuC ,,u'oUgun)n1un)sngo

ituIjiju (DEPRESSlO )-g1n1s amau

Tg)nmlLanuml^ulL,odq 1wgg I,rn ,ì (sTEcosAuRus)-Dmj

IIsw n u(ImPULSEl-nslL,1vl^1d Ldi9oup )udn, u, dll 1uuqnqus1, nmo
nsm,u'u1 oon)su1Tmulgad,,1n dgu1 2()2-1mm 1 u16L,

d@íJia vn iauu (MAMMALS)-nu,!

míd,,ugu,'dgu1 4,(.)()()U mmi1o1mu
, u'ouu, ó mjl^duo,n uuul"u mj
gmlm9uadlduo,nm',uuu o,g'unoggnu)
úirsu (Euno E)ns, I us.1n

(EnyEcELL)-njuTngo,jo'u u1u

ggosuuds,1nd,noum,u alga l¬w
'Lna^U n'o(')1u¬l ll1Un'u
is,tnis ( UTRIE TSl- auggo

dg1,jsdlCîJudgTugúl41o,1u

õnnsg1ndgu,,ugi,junutaluLnC,)gn1uoqnNsgu,,dp)nng,ug juuj1u,,u g gg l'ooTngogoo
41on1uggTggongwm,()
mlluuuw,,Imgagoog4q)uong1guuu1uuqgnómljldnmiaon6duo1u
,u1,i,,st?
1quuu',n',muu'ggng'Y,'gu6',u,,),g,(jouun,;,,g'oou,uogu,,,'gou,u'gl,o,j,gAu?ulT",),u
Tgsonsm,() au1 lg)'uu ul6 lgu1d
g'uud,',1,,gog!1o,,1u u11?

g!'lo(l'IU'uOlg'ldung'g,ngU,!na1UlUU
qoals^uuumiuíg4e1i)nosg1muungggoLds1¬g6m1luaTjml6glauTmllõo

nS1Ul U'1...

,

..... uM u Isjuss . Us.1n av'Us.u1

1q,ooo ju j' yj7w .u' jnrnu N unj1
..... uN iu nus:uj 1.5 rnju

w iw ju ú1u juN njy
u..... iuúu In"tn. 'ju 1In

mninu1g1 3monomunj o1n 11ul'oouooou,! uoo w o 1nni1
lyyóumUs mni1goonouw oi1n1 1 du1D
'nunum,uu,

n un,uUg 1n1 j1on1ugoo 1

e

t

tItccqr73t?I


Click to View FlipBook Version