The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by banceum, 2021-04-21 05:52:32

เล่ม1

เล่ม1

n, uIul ,

?' '

,.n,,, ,. .
..t,
'' .

' lt
.

vt I

.,,',". j',' ''r,'

t
,' ,mp. '' '' '

'', ,, . .

r/ "'''' r ..,,..'' '','

,? tr \ tr f?
r
rI
yt
t t
'-'''' ' -'
t

4 ' rí --.....
' ^ '' '' ' '

-? 'q , ., . .,. .. , e ? '
,. ,.. . .. .
t. ., , ,\ .
. ' ..

-'.. ' ''' '' ' ' ' ' '''' "r '''^' '' '''' '''l'
, , .' .
' ,' í.',',t.-.''''' L
.. tv.''1 /'!C'. '' , . . ,,....,
'. ' . ' -. .. , '.,'. ''' , ..
'.m ' . ._ '' j?..',.'
,. ,. '. ' '
'' , , .-
, , ,.

''
' P,. . ,,-,,,
..

'
=

'i'''.r'j.-',ì,apf':,hJ',',!c.',''"'?.,.'h''J.',.'',"!.,,
'' ''' ' ''i'' ' '' ,.'.'.'' '''
/ ,.. ''
j ......... - . . . ... h.
,..._m .

SUPER l.Q. .

1su1

r
u i t'iUUn lUI'UiUM ISl

n&

ri 1u )d4odúuMJjuu1Jgi
1 n uldogog1

nålud'u u, jotuueio
Y dná1uLdoOu
c()i Lp9'gu1'n;LumiIo1guo7 )uLdo
l7 LwuwoLmo1åuLdommi1o1

t'uS1 Y'' S,'UUn lUI'UiU ,, l lU
... '. ''
(4g LîCJuLp'uogajgqui uLdu
..... ' ' 1nn uLdo 1uomnuq!uL ou1n
' crin uLduvî)ouueio
1. n uLdomjuwxoo1uu1111nu
. 2() 1uL1doLnduu
71 Lnmq mn uLdoonuqmvîqo1u

W 1 ll. Si'UUn lUI'Ui UÚW lUl Y

ttuJm Dí 2_ omdL"uum umionå1uLdo
7?nå) 'g wmog)uju
3j3dqjn1muLoo w 1u1uuu, ni
2hnln luLduL'unu..

?
7 ''

,y.bm,-h.gg,,3$''.,3g,-.3,.;,-?.,p.,mgf.y.?' j " ' 'j 'i,,.'' '' :''

,,h .
? T,. ' '''
,,. ., .

..,
... ..,

"1U l '
,

rhe M uscles

q
y

s lu u n tju t u Is

IuJ

In .1 lS13 U UM7l iUln7l

timiuLdgLCduo i'6

1

Ln,d1,;sJ^9lr'u.jt)i5mYMío:cg,aIlJLUvõfui)sj'73y;1mqnWÙd,oglC.ùaxI)uiU'Ljws7;Tmnt0ü,Mõ!glcq.uy'pLwiW)m,;ndlsuiL.1q!';n,í.z,.jl:tm'9dwiWny),Ou^0!sTo.?5bg4RL_rQ'i1:mnJ-í,yÐ)WuO;t(l\0L.!j1'i5U?mn9,:ÓJ;ulú4('.)iw1t,IonLrî"jMU;uld'
' ''',',/'
,,

, ''g '?";i,:í,',.,.h.

',m'\g6(',^)t1'I;ìYfjpc)íÇ,1gj^í',r;._j)-'(y,uic.L'm9Et/jg,µí6s^)'/l.(Líg,smj'1.lpE,(Dc;v'T)í9uo-pt,n'1wA.IiDgJm,)s'-!/vmí)'sAij1,/o.'n:)\?,-'".ií_:\tæ^,-'.h4?iì\,'_-.P^qiI,':1gtîL9"i!y,m':;?ì-jt.Wlõ^,'mqn.-wi"?',q:.-i,'"/?.in'h,;q.,i:';t!y.,sl'
. ii'qcttqy9 ,_, ,' ,. ,,

lD,lenD 1,dn-. - ''' .

^mnny1,üV9cu ' ''' ' ' /,'''t' ...
(LVnu nny,.1,OUvg . '.'.''..'
, m, LimluiiWm)
,.,.

/nnn1ULíi i'
õi,,,,,?g,,,,'y,,',,\g,:}'r,, Og g 'Lw!Lly;n:o:,miV
/ -.....I,i)i:
..c ,i' Luírln1ULUn ..''?' .ei ,u
' n., .,,'','.'!',Ji'.'t, l,mm!1 1' l' .'i',.. ..''. ''Ini'I,l',k'ij','^Pl1,!;k
t i''-.
''iIíì'I'l'"1ï' 1,,,,o (gIccps)
.
.,
1r )ul''uil;n(,eiu u í',. , 1nD .
^ .' '''.^i?''X '' '''i
l'ueJ oLmi''lul0u?' . ''" '

Lma,u;g cu)i1," ',,'
u'Um) 'JUM' 7l'Ullu!u
. '''''. .' ,''
LMuu ul^deo i(î'u
'/'.' . . . ?-^ '''''
IsíJj'm).II,mg;66çmõímn ' '' '
/' . ..,. ,qJ,,,,,),,.v.,,,,;'íi,I
. .
,. ,. ... . ' )'IY',')',,I,'l'l9UfIM9''.k,,,'t.kY!Ir , ')';

' ' ' -' 'iIbí'),l,1qJ'' V^It,,1J', l!1n''1n
'
nX1UIU'?i ..
' .
i ,s
'

...

'' '

.... . .

"'' u,,dp',PJt'Ullli;,Url)l7./ccmfJy,rlr')J,l,rc),l)Jln)u'U,cj,d:í''p')íryr))uUictclr'Y:i5U)u'lJw9,r)cu.t'll^J)m..pnJ,l1ì,cíc))cmycj'u,
miu'lt))')d' r)u)i/us,9r) 'i)r)()uíì)ti)j
ns)u r,?iw,;l,:/,ylu^jltllucd u')ou)n

"i1?,r1 o,u Uimiu '",í' / n ?1uIu?. 1Y
lÚ'uJlo16îj¬Jt'1

m nLdÐor1;u ' n ulo un ' ujlonlu6g1jUugun1q
y

r1 ;uldulmi64jm;I,^iimg;nLMuunm;uluu; l ou ngg,nTgqo41ogoolq1 oqunil
n lgTgqonqm,.njon u6o )uLlmiay
;i.ui'iu nm)uldud'ugllui;uui;6íJuúmTmu jmn^mou,'mud ;unqm,n odollamugn
õundo looon gu1uTg õg uq!u g
l;ul'ulde)'l^c;ui;j)mowm
LMudc, )nw)m;;)udm)i;m;mLduLna!ld !qUnill'u6g0u ka1lq1m'oon1qqgÙU

m;Uiu ll;9=Jt=e4lnl, l5',ool"uMJ ))J ) uoon o 1eud n1ulol6 Uun

qI(,e9mgo'd,.,!r1m)uldu ú Mu Lmw^m)uu,!j gounqm,nT qoj1oggol 6!o
guul) ,uld'llmi:4yím nm1mLd0uuom,
pi;uiUii;L':;ll=n^uI,d l,;^iuni)u^;ol6Ci lqlqRog6guoog1m

5jm rlm1gl''u uojmmJm'U,le) .

n 1uç rs ,s.,,

mú,cUsrd:gumi1u6j0d1ogIJ^ul'!)y;ogni'a,m()r:"l14u^1oJgsUI,oim-j;(o!1)d'w,u1')au,mod)õlo:,qd,;mD!'.'..'-i.,".'.'-''.-''-'.'._'.','.,'-F,'.y'íXVi.''
)o;um)o6;;-ummu,^auu',g;rJIl9,'Uoueiu '
'' (:m')m nm "..
m ulnUlm9lUm,.)um')o 6
goi1or:)u

,du )u^oú d,dlluu ., ,
.

n iultsv

nml,)õuo;m(ln,)i6'd9ugmol(61')u9,snl'Ud6jmoungsolu0ijw'oLUmdua'i)umJn6oõ)lj;dI0g'6unwjúmWY)ugri;6,!dMmu'nyag,uj1U)',i'i,i',.j'í,J.!ti',f('t,
ooDoo ''' '

n"

nmiUl 5U Ul? YU jucd:ot: m6ud'e
lm uu cl}ccInIc}} om,u Jn ,l
,q? ''' '''''' h.
unllTJu!ouUU ''''''',''...,h.,',.''.,-.,'.'i.'',,....'v.,.,''.. ,-..'
'''-'---''-'~' '''''.'''''., '
niul Un u ?3 sv Ull?tu oUu
mom1llaq,d)n niovî)wj)lnjounq,n,m ' "'-'''''''.m..i ..

gg 0ml'0n g0 1 66a,, )nmi; .', /,.,..,,

.

t.,,,

t

Y'í!';i'?t'')ií5,9;Q'iY!Ci!' í',i!','.i',,',.,,'j,'i,,:,),.',.,?,',...',',.,?,,',,,',,,'''.,,',,i,',?,,,,,,,.,,.,,,.,.n,.,,,,,,.'.,',,.'.,m,',,,,',.,','.,.','''' nm t?., "& l

;iì''''.',.,,,t,,/:!'''',f'.,,,,',(..,,,,,,,,,'' ."" hm,' ',,.. '
.,. ., .,_ -, h .,
i,?', ':,.,,,,,,,,,,',9?m',i,,''',',;.',,".'''''',',,,.,,,,.,,i',', . ,,h
h

"''- i'^,',,,''', th'.,,.','l''..'.,'.,'.'''''',.'.''''.' '' ' ''
,q.,',h'''','-
. .,,,,,

'' '''^'''''' .. '
. ....,.

ùm ' u

B

'' ' q
$
., , .,

, mimL6e uI,ggu'LwJÐmu()InmmUJ n ,r1muLdL'm',;Lm'm'i,tJmii6;uog my

uvîIuj)od'umLdgg)T1 urm1mLdg .,L'mucImurî'u LuunoimmLdg'u

d'u Lmuujum1 1Lm'u LJ;i)uJmJu moLLm, u'nu L :,r;"mmL6gmncm'J

idiumo; nmi)o6q1-ug5mndo^dur14 I,;Iqwu'lTui^u LmL"unMu'lMn,r1

'),uTu u (hf)()I,m) m'u()drl5p)ndo'du()j) lmonuu ssu1pjmG()):;lp)íe)u'ln -
LLu"nnu r,t{IImtmuoúr1m,,"nl'mi LmI,iI Lim'luMJ'lLMmuLm,uÒm4:qmi^u Lumiu
:;om :;uo )'dIJLjn;nUu'l uDqLm'uu 5u Ll,m:,mjdLI,:n'

iL')murìu Lnm,r1scj nmumu6Li^imd'ju1.u

c -. ' ''' ''' c
.
c:
i'tu
''
l, '

,..,.,.,,,, .. 'rrt

Ú

urm u,,.,,,,,u

,ÚUt ' íJi

' '' .q?' "''''''''
...... ' '''
.'1 ..'.'
??'' ''''
.. ,
....,..

r-

u.
'9

n1sI u1 U1U1UU- n^tUI ll

)!'u))m'!d))d,du)oul,d0u(;)Iu,g?),mouL)o;ldl)I'mopq^),o.,q,mu'I.;,l)'qpUi),0r)uUgopcm)o'll.);iu,I')l,'gI,u1pdkln,uW)o,'uo0;uluu'l(lmM)'',Jinolg()OlnnmUgl'luo)' '(,,.6,l,m,,nl)uql;U,Uwlu'.lUg),0é(),JC,mg.,!Jlclq,FU9q,,g(')g,uP,.)O,,,'ln,'.,lcV')Ule),nm),,u)Ô,I,gl'1,d')'oplg)'un!uoululi,wi)')ouudrPnp)l'I;D)l'iuuO,qjl)))
( )u 'dgun'g)u',)1 p)),'ltrr))ïu,rlIi
guldtni",uq.li3'g)u ;), nÇ'junuu llmjmu'gO
n)o^q,3qlcW;or4)ri )ul''og, ll'q' l'3Up),U
i)g())uu)g;,uljuwîlq U''gol'd);q;)up,.g,)F')D,odDu'11)ù'o) )um'p)
,),.ou,) .,.ug,nugul,g )rj),liW,ou ?

gu!)o,,cn,)go

)jtf) ''a CC;'c7EI7Il

,,lM'uyux D'd ,

',p)Ig71p)IgyfÙ't)cJYl,1J

)ijdmíç9 7)u íni''1)u

w c ur) )ucg)1J

!);)1í,)'c/)r))Mu'M',,

h ci'u')yn iJaçj

' '' . 'rI''!
__. ..
.,......... . ,?(.,nl.),,,?
-.-
. ? nV(BO'tIc0E!mpVsu)lu

...'r.''i'''''''''''' n UIüt0Ù M

?ct.'ti,.'. M U U'

''''''''' ''
''
q ''' '.'.' .

._...._\_...,.,..

''''-'''''''

3m_'l '^.,.....

1O '.'
,...,_.',,......

niuI s. m mim)n)r)();,'9)u 'u 1j1 )Iuuuu'
m69e)mLi:9);liLq)5;,I.m^;)o'ri^iml))ULd' u
LaÐlj1m'5r)^olu j)^;1 ,Il,:'9im()m)uLd'g )1',m'n ly;IM)no)dNulF)"uu;)) ; d)i^j1l
uI\)') ,)()'n''Io)umo'ç1 uç);im) r1m')uI. ;) o'ldurIq,I):,;)) d )uq,uu;);)Lu
, ,i\)()I;ll'M'd'unuoM dq;';ltJ0(lúm)uç?juor1)q
i)d'0q,rp:ur,)m'jçe);4uuoouo )L gu)j'uLm
I,;íl )Luqm?eoggri)o M)l))u ;4e)o

,1 m)uI,ei^n6;GvîIo)ugim)u1Muo )r1)n);,^^iiuI,njíÐl,yJr;))mlnu)ir))J;u
pï)6ioq)()q^m1q ()):;ôc,))w;9;) uujr)r:io7))ui)ld1Lj1

rl'm''lUl,''LVJe)jjí'jPÐlOlu JU0Uo')U 'j:,' 'míJU u qrILI'UyJUi)o())UnUuoLC;)Cr)U'7)')u

u)) 69 ,m)g)e)r:)rnL)dem îlmo i)u ôeouuc;uu,'dq) )1.wdr)u;9,l)0ju'lmuu1m
^iMi:)LiJur)6:uLde gu1ncj' L,:u )()m)u l,q)n ),)m ;)m)ud'eLn )'')g)uTm)u'l
L6g': î)no)^;v9y1'mLi"9gm'ld j')o1r)uuu,!,
eoqgn)'on'cj:),))u5))mim):)r1^p)1w ;)oj)

YlIJ'.'mlr,lrlIi'.U71UJJ'll1 l,69t'J

y1l)1r1roZ11n /JJ/i''
YJg lY'lníl^'UJ1''/lU

lc')r/1jmrlU,ûiwrJ'o'

t g0wgm)m)'j'

,,y u)yijir)1l r
lí'r71í9)mlJ
..l1Jíì':,Vl,
?u
:gm::. -
q.'*?.-?'".'"i.'.','..''
WnOg ''' :::n m 1W1 c
\!,t\t''''
-

.. ?." .,._...

' "__-'i'.',..q..'-'c._.,?.'^.^t'.''"?'.'''',.'_''''...'''''''.'''''',.,.,'_..'..',.....','-,.:'.''
,;

L6uÀWi1nq.,/'li!,'".j-tn:'itUIÜit.,'?Cc^-_i.,'?^_c-.3'?,4rh^-.'_,cyCt.i'^,C -

'.?'-.'.'.'.'.?.',-.'''.,'_'.'...''..'.' .

1.

IlWUW ll n 1ul 1

I,wuw5'Lmmlm,lu,j)r)mm1,;iip);r);,,.m),) ,, '
m6, m,mgu,!, l'ul 'ngg,'ld ' ' '''

,,,._ ,, ,.,,,.,

'' t?''" ''' ,'''''''''''!"'''''''''''!"

"i'' '- 1,,, , ,,,,,,, ,.,,,,,,.,,,
()f)rff;jf)cj)'Jp)u,)'p)),j9);fíf'j)u ..,,, .

, , ,,

1'l,)ll'lduU0,:,yY;,)cUìj'c':f.'0fUfY)Urg9(10),i'f'fffo69fr),w1^)'1r)/ ',i,''',,,'''i''''ii'',',''' ,-i-.. .. . ,
''
fil1f)r)uIg ')r1y)Igj'r1)i^j ' ' '''',,,,,,..I1ì),),,,t,.,)I,,.),,,..,,.:',' ,._.,
, ,

r)uurfrì)m)'I)(ff :',íI,I'i,rliIIl,I,Mì,'I, ',- .,',^fZiiurir))fdi)j,'A.c,/)fgfi'jmni'yU)ff)'(f:í)69;f,)6Jiur),,V,,I),,,',i,,,'.,,,,,'')' . '
. ',._,. ,,
U .\,' . ,,l'mlJ)ffdffvff0''f
'',i'r'!f'', ','''' ',\,,
U5r'ilJfffifnmU:^mr'uffffn,c:fq1wjj)f1'y1j)rf
''Yí''',ì''''"'' '/ '!.
/\\r))upifo,rfM)cdu'l'ru,,'
/' .
ì,-.''i'' ,// .\, '''. !.,'''

, ,\.,
.,,.,'..'..í,. í' ' ' :.
,

,IIlI,),,lI.,.,I ?,)\
m, .

, II ytI1 ( I

II II)II\ hIII )

nI)fIIIt, )Il /// \ t It I
I , yIIlnI)nIILy /// r\

Il I1 II l g rJ4I

\

l''Ill'l''!I'!L'!'Itl! ' '
'ì 9''l''l''I,'lI'',,,'lY'l'1'id''lriI''''llI'Iin'I'''-'''--''''''.-......-...-..-..''
rf'liI)gtflffuUuY"gU:m0ffc);r.)fniJ''''Uc)dfr1,g' -' ! !tl¬,'
,,,,,,, .,,,,
u1n,1Jj,:fú'lrm))duJ.m'ffp':i,m)mlu,r),,. ('''', c
Muff,ur) u, 0ur,)' ''i,,,,..,,,,,,

l,fIl' ., ,.,, ,, , ,

1I II ,I I1I)cI, t

y
Il JII I)1

' ''''''''' '

g'JtlU'.!,'i.,!:'2ih,.li'l.^,1')Wly,'l,-'i,'y.,,,',,,,',!i,,i,l',!,,,.,,? :: um
nw .uun _1uIu_.
un

.Mí',í'5l.ll,''iI9'1'',í')tif i''t.,,"'T,''',.p/,,,,:,'',n,, IIíí''lJI,i9tl','M'I^'J'ItI''i'
'.;I,;I,,ql'lII..tl,,n,'',l',,e,.:J.'' '
,.,, ('í'I1'!,i'l,')ItI^'''II '\

.. ''r,').,,;ì',,'..il,,''.' ^ ',;/,,fi'í':, '',i-'.
;''''-' t,. .'''_'' ; '' 'q,'
1,ì;);;Iy,i;:):..',I-- .
, -? ' t'ii! '.t,,'/l'r'it ',
,. '

,/'.íIl.'',".',.\,',.'.,\.,'ì)t9'J.I,;13Ji'jIn'J),.JI,fi',L;:)'1PItJ^,'!1I,It'I-,.t'.i-'.'t.,i,.ì'í,'.,/'V.'.'l,.'t,.(',;/i,','.,'(,,.'''.','
' '' ' '' ,,,,,y.,,,,''','.,,,',,',,e',,',,'1' , ',.',,/.,9',,' ,.,
'i',, ., ...
. ',' ' '' '
,. .. ,,
, i' ''''

,!/,i(''t.4';iP,?/\.'n,'r.\~,W4.'",.it'í.'í.'i,ï,l'qíìIJl1,píl'4,ì.W'l,'\',,'f,i?t,'í7lj",J'1l",íJjit',':,' ' I

' I',yl,yiií:I':1.J)I

ii1,!ii, l,,,

, ',';,
' ,.. ' ,,,);q,jy:i,,,,qì.í,j'',')í,,!,),,w,l/ii'í'I'ìi','!?,eÌ,,yIJi,'' , ' ,
' '''
\\
' .'.'
, . ..,,9q,tI,',

,I i?_-.','.'','',I1,'.'''',',,'1,!.\''.'?'\,' í,I,1,:Jr,Itl',1i

i,1,t. i , '- ;r');1,ílí'i)?(I I,4'(;ydnl) UU'9dl')?9)U Ot1dl7
!,,,.t'l.. ' '.'UU(lyl cUd dYd
E",'i ,,
m q w jU ¬'fY Ut7'U)c9JY,,UU
..ì4
,' rM)m'))UMCUíd)(í)9)Py9'dO0tluYu,,m1ûl
., ,,
ci'JUJdcd''ui) w
l
'i',:, /''...tqIy16ìi.'.rln;j,i,Ir9qI '
,

y!,,
'' '''''t,.
,',',.,?I:,,ii'!ìI!I uuu7

m' ',j? i,í;'I'i'.,I'I;I,'I',''4 n:Mto 'gd'Io
',;
1 ,',.t''!','Ðji,'' ltIl,'t'IYIl',ilP,.I ,)uIMMA,0CIlnM'y'I,1Um)JUu'ye'ulqMIllUM)'e,lM'M,'
, I :í9W,u,)u1,,),.,,u,,,¬,1,J.,,u,,u,
l,
I' ''^' (.,I'.I,'.',
'.. ,,.,. ,.',.,,,''',i.'''''

n w 1un um :uUnm1UIÜ r5 n5'.'n r

U'

13

j1 n1aa1uU u n1s

it

IU S;UU n 1U IU n1 1U

ii"sl'IM^nuc;uLjLmliIi,:u'I,.Luôno41Lnu:"uIÇu'n;1M ,.d,,,,l,,?,,;,,,,,o,,,,,,.,,,,g,,,,
dd,'u, ,'i,m,!ii,,:U96uI."uuuj'm1n'iu,,nMuo,,uûI',w'u
m'u,dumjun oqT,uuo6m 'uMlJi;, o ;u
i,c IcuuIL6JM6jouei,od'uu,0iioi1,Ldu
i; u,'uu^ d4Ldu onIoggo,uuo
moei1ld
Mu6 uumu uqnwi'u o,M1o,uguoju'ld
7;6iu,ôuLmimyjm,duuTuoDu uooTmu
duuLud,,1nDud,i5m6L ,uÓuggu ,"uu j;,,,qnmOnoun'du'ljDim;, D,ni,
66udsw n,Cum,mn1o4,n,,udldoo
n1ucom,ood^u,íou,!6,uiná,,dgguo ju,nm vî,o1uu,1 imoonmnm,Lnmjgîm
,go,,iq,",u,J,,dji,viim'Mgo ,mio
,,1M0ovîIuw,ou,!,,w n1 ,"ugei1o, - 1 1qju6mugu,!n,n,iwL,wnu1q u,!,n,gg;
n,àogo6g5um njgmiug 1u wn jooo
uylZyu jni Zdn1udjjum1N i
,,dougu!,,n,,1,,,oõ,,o,,,,,gg,1,,
dll?yc,uc71j7Zudlmd1ugdyTyn1Zdn T1ryju?Zu7Tdt1m1un1uT 1,
,,oo,g,,,,,cqy,!',,;,,,g,,1,,',
Tmug'i lmoyuci'un,r7 llnuo1u u
,..,.. . rij'' ynpiJmimo-

7

' -t '' ''
., , ,
,, . . 'l

. ,, ,,,..,.c.,.,.. t

J

ct It '' '
'
0 , .
''
n ' i
., ,..
, ,,,,.,,,. ,
' ,

''?.'i

.

''' .''.,,.''. '''''''' ' '''' ' ''''''''''''''' '''',,''w''','i'''''''.'m"'''''t''-W;m',t'.''.' ' '''',i.'.''.,,. ''''''''''''''' '' '
'.'.,,
, . ,, ,

,, , ..

14

n lUl Ú 1uÿ

Y',UIl . U

Ilí9'lULU'''U

lC1J o ún

'Wt',1','Mí lU l'icl - . - -!,,?.!1j.I;imd,nj,,j;,m,:,,

ÔmLL ,wn',lm

W'''0Wmlw'id ',
'? ll lllÚ'''U

,

mlU lSL1MUml,ll'm'

nwUnO'l7,M)'Y','l,U;liîj^u'^;'du;l1.'1lU

l,U''eJít:',n'Umlrl'JlUÓml .-- qI'.L,'IlL'i,','i.;;i'ìij'i1çiiUij
nU,'1JlíJ'dU, r9m1'''U^M'u'

' wr'oI'Cimle)j^''uLgJlln'om'n'''JI,diu,IL''Uu)U()ri'uj)"idr)dj'UddM

1 w:.d,ut),'m,,I)ml)dlU,w,,'d;UoU,,e,wl,e,ì'OLMnI',Ullrl IUlSllmd'U
;9ue).\ine) çj',o onI'o 1o':m Lnu,,,I,()
ltmOti'mmidfJ l'l'UI.J9'e)ull;J4o0()uo,qcunu)
l69cu)()i)ill vJ^qUmu-u

cy'ul,,i'm uú/,/?,// . rll,c'3'',/ur^lrc'jlì.n,''I,Uî,Ór'lUg,,,,i.i,'i'Jm,,r.,/.r,,y,,/,
,,.;;,,,,,,,;,,,,,,,,1, i,,,.;',''' ' ''' 2,jj'iÐyl.?ln,r,:l'i,m,,U',n,rlmU,,,1,mm''1!,',tudvl,,.u/,é,rí,9c,r1p,,),Ûc'cr!U,.^'?i,u,nm,''lu1'!lr,,,J/l"jmf'l/!'iI";,lir,lrcu.^g/Jl
',,. , ' Mr/mi',/m'irci'Jr,1,,3',ucG'n.
' rn/',3/,'/,mi,cm)ií/rUJ9,n1''/,m^.i'll,ríi,m?,m, ,rj''n'',u'','"i',l,'r,,.,,r,'!/'Pl',,,;,',mgl/,y?9d',r.'l,,4m,li,
, M',iuc,~r')/c'1,3'm,c,

''',:.-'ít'Li'!í'

't! n 1Ul 1MU 11S

.

\

1I,nmb.i:L"j,^1\n,\4d:'oil!.,m\)t?!',\.i'h,ì.\^?m'.i....;,'!:!.'''\.,í"-?h'\,\.!i;jLn^1'?\l'U,).giL0í13NW',e9mn\qFjiLIôpc(l;,n1mu''q'í'lw!L,Nmbuj)';i\'.'w?q41Jg,'^n,''t,mL,,u'li)I'i!F;n,2ìu1\I)úímqn,Mi'!...,\'n.- '^'',
\,. ,J,)i

\
\.
., '
,

lu,uu,,,u,,yuyy,,, Msn ,utn luItIn tìuI^Uu u,

r,6j)u,jo'1u,õd,,,,;1n t
,Ýd )o)u',uriy'1yn) , IW mgs;uq,6 )sw jIo(), o
's 66;,t), 'uguodd )n''u()
oU,,,:.',,U"lmM'y,,Y,, c 1c q
md'Jí'ly9ccy,IuU^Ur)YM'0)u,Ol.,el,,1,,1,:,:Umel)l
,,,,,,,, T,,,.d,,,,,, q)()uuoqui,sm'oi, )u6j'g6^s'm p9m'j,

, ,,,n,,, ,)u,swu ,,,) t,',?,,,x0TlU

u ,v
,1d,,,,,,,,,,,,'',,U.,,;,,f,y,,,),yy,y,'yuy,y,,,,, i,1sMm
, lY , mOsUlml7l l8JLn'U'q

,,d,,;,,ed,;,,,up,, õoogun)gu,'3\)6miu
r))sD'u,,nu'up),,yyr)p7o M''uou^i,M,tM'1C'dlUn O U' jIl1'jIllíu

,,)mon)u,d'gn duq1i,u66mno1jg,u66guõ)uu)uxi,go

,ÝdC,,mmll,,:;I)1u u) nU)m6g'lu6g"d'6guõ)e)ge,6s)õuo
,d'uZ,Ýdm,oûm1mi'jodr) ,g,,,oo!u,)u;,u,u,)g6;,n)s,,u,D)go'

'õ ,1m6dgqwõooõju6soi,s,õquq),
ds 1 u1 o,4() Woq1nmo,s,u6 ,o

,.()n. p)í'o6g1)d6

16

ì

'

:

\,.. ' \ l/l ''

., i .'

.\. . .'

,

''h m?wi:'!,!,'h?\ii ',\''.' \'''
, ,\
i i.'. ,\ !i!!^M tiI'ii'',i',,'.''
,
,\',, ,

\t;'i',,ti'',,,'?ttJI,',',!''!tjij','\',:,:. " ', Lg4!g dn 8
' ''\'\

,,'l'\!' ..

\\' . .,

?'

, .. ..
,,' ., \,\'i\'ì.'' nDLj'l,uLqlInFI, ,,Ilnnna1U;qdL,l3''fm)mj;.'''\''''\,.ï,'t'i.i\',\,\\'\'\\'\ '\i,.,,'.,'ji'i!''\,i,
' n)1rTlcJmJ;ilolJ'fJfil'cÓ
cw'9mutymui1jiJi'J/r'n/m'?/cCUl),:
\... m/ umuul1m/'17cc o
.' ' l/,:m;'i1J1uon ,,cc'lJ)
n,,mj'',,lj,;''uyuu,,,r))1,;,:m,.í',1,J)
\'

,
\I '
. \
.
, '
'. \. r/,;.,cc -/g1m/mm"/mì'i

11/n,)) uMr/r/J/,ur//a

uruccc,na/ cc y

i''''' '' /t?\..,,. rllnmmi'i'

.,. ^: )LLnuì'imms,
.
..
,

' '''

'',. .. ccwum,;^ícc)v/I11cm1,)/
cU),'r)l1,:ni/o u,,cJm/
. '.''''
'.'. ' PI0tl)Wmlmí,l5'clm)r)97I1

, r'/u /, a,m/m1).mno1cc o
r/J,,m','1Jn/d} /n5m'/^ln
, q!i0g 1gImí jUMmlm)í h
e
u! M'LL qj! mm'
1l

j I l ìu dqo,uMJiru6uGu;9,nTqiu1 r)'j,u1g1gj
6'surjj)r) g6qu({;;y t)c:N )
W 'MlUUllnl U
6do())u6'uq)6~u oo'lõwoo)uq1i,

6qjuDuarÐu6goor)sn Uou ong)6d'g) (),T'n Dq)~uqíoo/6w) u6o,g u

gjuog)piuvqõgo)uqoqy6gounjlg 6 u R 6wmq()1aj6~u'ld odg f);q?)u6gõgo

'lõ,')lyIu'iç)uu)ríu )unjgr,,y6mvl " ,. g0áujoumoní,.1juu6gq'u(u')qjg)1(g,uo6smw'gl66D;m4)w6'omopn))n)umnngo,wo,1n.djùq'sg'',,'6:,',,.'i.,''.',.'','..,y''
66)Uuq om)pj;o6'do6w'g 66 qwgu1 .,' 'ì ''' '
q)r)'lnu ,
,,;,u)pn,,,,gg,wu,!,,,,,,,,,o1u'' 6,g6gdgo
. .,' .' ., . ,','
' '' ''

,. '=..'
n 1mu ymgon u6'gi~jõo,r,,Tp, u6Cu .' . ..,,. . ' .
)m)6uundowugu6w)g,wl . ' ' ,
' ''' .,., ,.
S!'lorjlUgo0l,l'qO'lg','un, '.,'.-'.''.t"'.'''.,Tg6,)iu g,)u' ",,
q. ' .n
'''"
w,6a,y 'ì.i'1',.l'.,'n,-'.,'? ',.'. t',.t' ',..'l"uij,,Tgq)r))ç)1au,õ6n,u1 'J ''. ,.,,,

66 q)ji66uYo u

6',gm6d"u û)na,Tg ,!n16dg'owug ,
1n q)~ugoo1jgu, 66 n )u6dg
i'j:6n~ugu6~u6u^uo6e,'lj 66ay6o1

mn,6n1,:Mor))uy)1gJueoi),TF) ,, ,.g.y,.,..,,,.,.d
,
/t

/
.

.

i.'-,'.^,'.,i!"'m.,/"'.'í,v',r:.m';,\"!J'3,n'.N',;,m'i,.n'i,.:'ím,i'.',','g?.,i';qn_,.?'i.,!',.... ',. ',;,'"i ?
'

?'. .,..,

,..,
,, i',' ?"',.'^..,'.,.',''-,,.,.,, ,,............ .... ,_
,
,
''
,,.,'..
' ''''' "'''''
p' '''''' ' ' r'
....._,...,., . ' ,,,i..,i,.,,,.,,,' .,
. .,

.,,,,

: yLm. :::y .,
. ,.

í' 10'8 .',c'..''',.y,,",.I'?' ,,..,.,n,.,..,,y..,. . ,..

,

,

i 3 ! ?.',',';.,5''',..'fj..?'4'''''..''..'''..''.''ii'.'.'!,',,t-,ì . íi,. ';

;.-'r;i,'.-=i,'.J;,iíYt'.,'.7i,'/.',hn'.,';_.,'.?:,rí.i'lq?3:,.',tLr^icP'!.,Ijt;(iì'm.,ljiìft',ym.il'tjJ,.ì"1'i,7í.'^l,tí.ì'J:t,"J7'.j,t,.'i?'!,i.'''

,
\q'C,t"ti. o',O'..'.,''.?i,.'?,i'.:',.i.,iI\'i,'',
'' '

I h.,.,

. b,'..'iî.',,.'' -'''''''ftIi''I,ti''.' ?','..,'.''''i''i'i^''1t''.'?.q''y'"'í,'.
t
''

..,..'?q.,'!Ci?,'."',.,':./',4'?,'-,."..','.'' ,i.', it.
n ',,'

?n

,'.','.t,.',' '' '' rt
,':, i' ''i,.:.,,,.
' ' ,'./t',!',(J.,
I
'.i'1, . . ,t. ,
i
'm,

?
:' 'i9,...,, . . ?P.,. 'i

'' ,' ,.;' j
.. ' Y ''
'' ..'
- l9

'1luIs13 In'y r,mlu,n'e:7Juo,d)W mI;m'6ug,o6^u:õ)i)u)

),)ddjmM,mm ,,) ,j, ou)oM ui,'m,.:u'uuLdg,j'u?)uor,lu

'l6m,di0"n?'ugolcUI6d'l)n?g,l:1u(d)mU'.Y,iJlj?'IgUlo,unqlW,)cOunT'r)goml6,Uu)7'dl1,oWiy6u,'gl)aLu,-nrul.t,',..lL)',Pn.ldquc',op)mn6q,rwéLol;?j,I1iu(l)o;,!(ql)'Wu,0l.i)U,.'au,l)tqg'.w,ouWd)I;O,U!u'5ld0ìUo,eln.,)YJru'loq,);Ouy',l.u)!n'g
^j'ou)qM,6)up,u,s,6)nl,)w6nu)mj, 7U),i ' .íf'.,^', ' n,s,q,',n;,g,,,o,o,.,W,,u,,?, !l
.
i , !. W'l(l,'l'q',UOUgU!)n 'l'nU 9 ,lo,;FIU
'' ' o
,...
66m M, u66 ;i,,?: '''' ,))o,,),,u,), u

,wúm,wduu uL,,i'u ,, b.. g/, f. .' .,', i^.''\ g.,,,,nu,,,oi),)uu
,,do,,,,o,),),,,,qI,1 ' .. ',,.,th jI, m'IUF)'id

l6nUO u P,'JyIU,wu,,LnUdPJ ' :./ ' '
y,
LmdtJq',U,u^,lU7,mo'UgU)lu,,',i,,'lo6,gw7)p'oj , .. i ' . ,,. 'h
''m'i'ill'.iit
' '' " 'r

Lq'uus',1O()lYljU q')r,, :' - ,: '' t'
.-. '
,t ?l
Iniu ,) )u,d,g J'
'''','.'.. , , '' '' " , . ,.
' ,
,dg),oo)u or,)iu"u ' ''
í !wum)ud,,m.,,))u,du , .
. ''m. .
"., ' ,i' ,,, .,..... / . ' ', '',
ggw,, o,)u1w ,,ju''u '?.''.' ,.i i..,c '. / ''''
, ' '.:,i. ; ... í' 'i?',,'\'.' ,
' '' .''.'
U'lCUM',!,or)IUWom n , ' ' ',
,,a'lU''lq'',0lt,m)ipy9!'l . ..
. .., l'' ' /' ' '' ,.,. '
., ., , .."
'W'tIl,s'lOOIltl'1''0"Uo''lO ' ' .. ' .' .. ,; ,)\
' .' '
\ .
ll0,UOju y ...: ,
OOki'l '! '.í,? , ' . .........
(l''lUlj'U .'

u)q6i^im)6,õom .IL,dim)u)c, '''' .' .
' cn,.c..',c..y.,.
'l^MU, L'im'''),d'lu'',nn'l '

,,

' ' '''',,.''...''..,''.'_,._'..'.h'.':.'...'..'...''...''........'.................
J '....v..-..,. . . . ''?.?;:'..
hf
..

' ^ '^'''''''''''
''
'' '

. .,..,. .
.
,.

_ .))i)lý)';)udlu)))luij' )njc'"uij0 n )uldgl^j'm' du1w l mu)))s

' 2O rul)r)e.,oouopji)m 0uu)oío w)u1vdr)y)) ))jenuuur)feuo'
jw)u1oý)u ) r)df1u wi, rî)j"uM d )))71;).on )udyld'u
i1 í)ou udjm) yyo(),?, r)dnf)wjí) gu')u)r)1urJtu-,, u

'.x''''."''';?^'''^'?'Y''' r''''''''?'''''?x''.''''.'''''''.??'''''''
M''''' '''"'?^'?' ?'?' " "'?? ?.'''''.?''''?'"''''''''''''''''''
?'.

2??? ^"?.? ?''?.?? '"' ;''... ,...,.,............,...,.
?,' .,,. . ...

l,,)^mu)mu.lu,d;r',qj'd)cl;u;qli"wjjW,LUnq,Imu;1,m,'nru)j)c;.))),jo)^,mD)rur))o)Ví,;'4)ouu,CrqI,,l,'igjuçr))npn1uu,m))di)u);;c;)()MjgI.r'''))uu

çn

,,),;qu,Iijm1^jldul))ud'igní';)muoç) j1u'l"u(,;Il,nm,MLUnuI1)Ism),ni;;n^u'lu,)m)I,r);oM;ugu)u ,)d)qqnLCjç),,r)î,;M
mmgM;Cflp)i,,4liknu^.Ulgdti'tlîLi'Ufl'iill^r)P"r)

uL,I;'uunuggrj:qU)uI,L^;)k ddd'r)glr) "ri
d1q ilM!,^riç9m),n'dimi0(iu7'iuLi),()')ud':.)
,, ;,),LmWu )lm ()"i9pj'l unuu)t)'l5'lrj;ud'

; );)I,n)1ujç ul)M)n1 'lm;um';'L1I,,;)

n),1 )g)g)7)()xog))()Wjlngjv;;r)) ;))qu )u)();m)r';;om)iWIMur1)dÓm)
l u;mr)m;ukd'u \ylJ^,;L1c "u

r
''
,/ r1)JÔwcmuuccmm
D0 ''

..?...'' ,., ul i';n)m'iu)ol)r) )
.,,
'' cm)jri')',)u i.,, 7)Jfl)J^l
. /,i ''' ly)lu)mJ'c,riy;,,jJm ),
/,
,/ , p,) )l'rr.(,)\),\,l ,

'".'!',h' 'i ',.,' i'^ '' , r'ulm,'"uru)r)Mg)jy)ow/cú'úy
, ^'
,. '.' '- . ,)fm,,,;)g1,)jd?u g,
' ^''n ' 'g),)u)y,Mu,gij,)

'' ' lC)Uam7 lcJ J7l'q,url
w,'r7mm),,ilu mnm,,Jriu,w

,),)u)u,,,rj,.,u,,w',,;9,pt,U,,u1,y,),,,1m,g,I
.!?,t-'i"n?._'s.?-"t,^.'m'_.",'i-,.j,'g.,('!1i)c;,9')Uu1:XJm,7C)u^l'wftc.r2m10ín,l'J'.,, ,..,,, . ',P .''.'

,,,J '',,, , ! ', ' '
h .y', ,
'.t',, , .
't !..
f'
j ", /., ',;

.

?.

sluun u Iu uu

w u1 a

1 D'l^U UMS1Y n 1UIU'^ u)n, ,,,jcjud,:;c,.,,d,;,,u,)j)up;,e!
.,,

;)u,qu qJ)ou )o wm()j,u !g ,,uj ;j)udj;,),i),)g(ueo,,,;t,n uw;4'o) j
();,'1u,'dgeoj')g )uoye)q,d0,,,p,j,'l )u'ld
,,!o)rj)ju ) ,dge)I;wm,,j"ongor)m)u ,'ijmjdy,)u,,u,),^dudo )u,cj'g)piu;),j'),u
, dus)u,o"u);,iìdi^ide1oj1oI,I.so ,6dmju ,)I)G,)uuw;,u,p),
)d yu)pj,,w;,i")u)q
,d',,,w,)d,?)u,g,,o,,;)u,,,,uo , '' ,.
, ;,,j')uoumj)o,j;)
i,
,,,,,,6,,,u, gw,,,c,w,,,?u)o,!,, ,P/' .. d,ou,,I^,',7),D,sl,;,(),)id,o,Mu,)()',U,,,,U,D;,j'"e,)U,p),mj,lo,5p.,,'ju,,,l.)(,)lml)
., 6 ,',,
gooj,,uu() )u,o'lm)u 5)ju
!
,
6ecuq, uu) q),,go )u,,?udj,), '
,)u)I,.,,M)'l'n? )o';,F),lImwM
.

r

lML1);mg9'Vuo6,in^qe);Mõ':Ld1j5iIsg,u/cmt)oÐ'/,ig)m\;u/d5t'q,.nijIu0/w-ìm'r.,:í'.O1;l?,mù'f.),w'ut,yimnljU;îN7)íg:r1qJìo.^úu'c,RW(d9çi"tm1l;)?j3Z'q!:u.,6ncîJírp9iodfL1)j'7Wg^;.,yulì/I!m(?FD-:n)"ic'1
ww ,:,r)r,,pv,nj':),)1u',jí,u

I7 m

. ' ? N ,..,.,.,,, .,,.. m: .,,. ,. ,. . ,..,. h.,........', '
n
'
i.?..,',,. '
.

f

''''

.,/Jl'.,o'nD,'.?',gfi'.'i'-."'i.
,
?i- ' ''' O _. -
,
_ y.,,.,..

''
;. t

"'c:,..: ':' :l:.:::....,.,.,.....,..,

tJI

?' '

\I,.

n 1uÇ1mw 1Uj U ,l,)iJl?l,1'Iu,5je lO ,'Jd)dd::Ud0,?,diJ7

r)m')uI ;)n,.u) ,'),)e,nu;ioLj):iu:i,!udut 3')u,,,,?),);,u,,pju' ,y),,,yuuyr'iiJu,
.

d u ,g)u ,w^mg ),jgu'io,r),,w1 c)r,í,,miu6)u, ?r,?) ríll11Jn,) ,),)1íJ/,')qt

,t,.!l,,)t,',,,p,g))),,,,1,,u,,,,,,,,,,jd,p.u,),g),,,,,,,,,,u,,,),r,,uu,,,õ,u,,u,m''u,(;,g),o míd,1m3'j'u')))?mílmi,u e.)1ly?,'1J1))J//'i ,u:
r?/uJg ,,jjri,uJJ ,lJ :,mí'i7l/,lcl,i'g?,,5g,
M^"0JdM",'"W''JJV'Y'Pd,,y::
lr^l'mJddIll'U m9''JU 'J
, ,,
'gOC)m)m),lJmll,'l'u'uli,'ldU'ulU,IUM'uu,,,l ', wmm1),P9jd0m7 )?'l.iIll''l,fjdYd,
,,,.,,,,;,,,;,,,,,l,,s,,;,',,,,,.,y, ,,yy,,,i,.,,,,,,,,,;wg,),,,,,,,,Ð,,,,,
gli)ouõ)Ônu1gy,)),,,;ci)",mqn,,,,duO)r,)num11)6g,)eiL)miou11dj5 ),,-,,,',,,,' ,,,,mw,,,,y,;
mL,))ur",qn,),u(yu!),,u);3)p3ur)L,,J,',"1ojnmjuoL,dmu?o,nmuJ)u9^u 1 mU)
-
mig'd 23

r' - - --

1 Y -Snn 1U ,UW 1U1UY
1 . , ,? ? ,. ,, (i \
' L)'g,q nj UU(',1,6,O''g'6'j)U'Uu , \

' nlW6d'UUjgUm^9 'o'M6ud'u, )nmdu6i)nm ' ,oo

' mgd u'm,1,gu66uû),oo1upn1mmg))gu,
..,.

Mnuu,u66,6g1 l(Yjuo;w),ddq)ju og6,1
' 'lj66,oo(in1o,u,u')6,,g c11dggn(i1go u
.

, ..., 6j,jo(1Mu6'g 66ujng1, 6õoLL,oj1o
n)o,go6,)q6"uõooo1gogIm)d u,,,í, g ,o ouu
nulun,1,i)g ;gguo6,1,moodsnoum,u6u1u66,jm1 u,u

!, ,,o,,vu,,),),,w,,,6,y,,y, u,),,,.,,d,,),,,,,,y,,,Tg,,gu.,!0

6uoWg66c1á),6g7)uo6g)6gwmWoo1, (),,Tn ujgu,',w,' wi1',mu 6ì,juu,!,

d16n,66,wg1wlsq)w,nL6U'o'u 1mun1s'iuqgow,)u60uq)u,,u1n 1 g,sn5 )

6dgoq)n'l j,1unjg6u,u 6',g),I, guun;,6dod'uõgon1Tdnuõ,u6njg,mu

6'gjng1 ,5,nW,),)g-U6Wg)i1 ùu6godVudd()uuõe)d,,6"u,,,1()Td,,U,
5go,!uwåmjiuq1(1uuil d,)66 6du

''

? '' f ,
'
-- t
m. , , ,

'' ' '' '.,'''''''''''' ''.''.'S'',..?,'..,'...

, '' .''c 'f '
.
,, h? .'.,t'i! ,, ,.. .
.., .
,

? '' '' ''''i. '. '' I .. ' ''.''....,.,..' '''
,
.? , '. ,
'' ''
' '''-' '"^'',' ' ''','^''''''"'''.',...

,
-

i '! '.
, . , ' , i\ ''
i' -'
.' ,. ''

' iJ,',',i' t'
'- t .

ìjh,.i,:'h i
'' .
.
ì;'., ... . , .,h. .
_ ''''

( '''m.' ?\ . .' ', 0 .','''
.. ,.
.,?.. , ?.,! I,,,'g'h "' ..,,,

I
24

yI

o)1M 'lgju uu1t:LL:i1dou g uo1q m1u 1onuLLwu 1u)n 1u qo g 1

gei1oodqwnu'lguLLmiou gju'Lu 1DgLiLuuL LLwõju gjuduuo Luq
g,n uu ;gu,!uL'u'ljLLmioL:9uu 'ig u'uL"duguoq)L"umig, n1wun0ojiot:Lt )n
liq1:juLuL ;i)m)mI,u"n'jg)qvî1o)u'lwL"udi) M^i)u ou,'1uw m66aywwnnpir11
u joi))uu1om1LnuuLjuoi6'uo1ooL6iiim u1i) L'ujuqLL'oLoo'uq:n ,

im'dw1on();gaÐimj:uq,'o1lgmLuJwio1uwmîln1hmquoLiuo1VîLimqgo61'dLui5daoqLnuiÓ:moid)um1oL,iTunmg)u6voLmiM1;u)qLDn"i)mqowud1o9iu)ownju'1i^oluqMmi)n1:máiL61guML^idn:)o1iLumj:1Lgqu'01iodLm"wiu1d)qmÓd'i:omLwni1o'uoD!
oIg m,:íoín Jnlm g7gRJo 7Zí m9uliw7
7oû'om iy Mjunlnud 7dmUr9iJu m,
IJ7PQIJIí)OU'll)7 l 9:ÐIl YglY í7JPleiJO
lw'U09Ye

tq ''' ' ''''' ' ' '' ' ''''' '
'
.'.,'.,. ' ,i
' '''
'' r ''.'~'t,
'^' ,,
'5 i' ,
' '' ' ''!''.'.'
, V\
' ,.,'''/ '' ''.,,'
,,

' ', '-' ,'!!',,?',,'.i,,,.,\',...,,,','''
.\.
, ,,

\ \ \,
.

wm
l

5

) "''

O .. '.

,

,'!,,,,''..\,,.,t. . p.. .

, g)q )))u,m^u ;eîlwL,li,);u,'g,L ht
cj,',u)ur,çj,'uú)uu,,)qudû'q'gç),r^ru)j'u,,)'1)l,,n;um),)qmr,)'l,;.,",,'uMj;^d,ro),,),,Jn;),)),,,,J,)^:'u,)d(,mi'o))
c)pl)y'),,l11Jdp,1d iyau
õ,g,ng,,,g).õu.,;,,),6;,),g,,,u,õ',,,gu,u,u1
11 ,p))p)J)u Jm9mj
,d)rd;gei)oa,!gg))ij'uI,5m,i'i)L,;'dg ll,',m1'Jm,),P'l'fLJ'U'J,,
, g,u, m')'Jr.lJ'',l,l'J'm9,fJíCm9 '',

l,mdYU

J ',m '
'..,4,.'
,... .. . . ,

' ,. , ' '
,t
' .'. n,. . '.f/''i?if,!C,,gq.if.ii'..

'. , 'i'i ',' '' C

,, ' ',?1'Ç

i. p

,),q),tq')u)ì'gí,.iM'j,.'.' ''t,gP.q,.,y',''i,.'!l''i,.',dh',!ta.g','?
ylU )))Y),') ,,l,)Id J ' i'q,'i''jv''
.)1D)c'r)m;p9n1y'i,, Dm
? t ,,
,i.',.,.. i'''\i'; ,.'' '' '' 'P' 'h?'\' ., t',,,.!, ,,,
df.vf'l,9c,i9J)yIU , .
,.. ..'' ,.
1 r)u ., '.. .
,,u', uu l;m,)9;;) ,'' '
,,'m,,,,,'c,,,,,,u11I,,, ' .,' ,,

. ' '. .q "\ ' ,i .'- ,
''''".''''', .,' '',',..'., .. ,. ,
,
' !''' ' \
w \^' ' ''.' ''' '''
,.,,
Il , . ,

26

'' ' ''''''"''''''''''' "'''''-' '^
'
' '

,, '' . ,.
' ''
' !
pt.... ,.
?q.,......,......'' _ _ . I,
'''' ''
.,, ,

m '''j'''^'-''''''?' tt
''''' ' '
.
i.

r))wuw')m)?lmi'N ,) cii)1ir/r)gr?úcý) au
m ,rj:J)u)i)^jûu:jum3
d $iar/,u,oý c)ih''r) J')r)?m?,,r)jmjn;)lcm)i)
mi)M cij"p)mnum)ucjí
ci'ium'5)?.,m9d'lmíNl'i)r))d
í)lÏll1

ùodeiinum'iiiln;m i6'1Jd?;r;iiIi'I w;lúuuiuJi0qmodsn,iumsol6'ml"luLoT'mi;ucqo6j;6v6jio6njuy
q uw mits; owgÒu ml6m
6wd 6gidiqL^rim)s ?iriw'r)nd;dMdm'd6i'.riu )m îio6:lwimu6wmu1õo"i6gdu
u
uujdeiioj'ulLm]udmiun aTimu65i wu,om:;onamio
mii6s6L q4;)isuim6q'u'6iUm9q;,;;;
,
auw,d'iu1w ;uq!, vi
M'on'ca'oqu6'sumqod

dl'li)iijm?$ji)lmliiW o

yu^lm yi 1J1íi$v?)-,,

' 5íJm^ii)^liJ)i) u

._,.T.- - ;í ur)')íii)y5'rmý))rd)i,r?ducruc),,d,)1o
'
q -;^,

. '' / w.,,,;,,)f)oiihi'JuuIiw1oM,,5,5,r'l;d'o,l,,P?)m,,,i,irlm,,.9;p,?:''''lí
.
.,4i'' .' .,,
t'
'i' ''' ... , '

. .. . '' '
.

. _.

jtrnpa5W'S(GoIuL1lìh3.íCvUiJeÚy;)sú7DBg"m-MdAYcFn(rLaupOw1,ot'CijUb!esÐ)lhm-g3.Tc"¬MnLudy(;'?,JioCjqí1pOI)Ól:D6mtgUew-r^aELndMGuV;oiTjJ,1'4)IvÐ9Û6grí¬sm3:pwtln0uoM5iqL^,fU1'ltunIsrúmò)7dM;ji.apìC,Lwog!e[c13î'õ(Ty¬6uIn;s)v-jLdtr,gioa/Mpùe.í01õ^lmUqw(cu;)y'Ij_snKrdgapLo,etûMl-ü^mi1u9î)'Ij.(_íy6h¬;ogrwd,spcLeiu1çVln-)'M(qt^jaUm
'lmdgp) 'ue),¬i1ulw:o1ncu'jugi1un1u Lu (L)md')guuL'üwígidp1M)upd)iLug())qs0yp,,g()jguLg)njíMgoj'1oo
n'i'tuglI)LLC91iOOn'U'O Ij Isý(X-rays) j3))g9..fi)ut))wl)E)1u
nmjUjU?j Si(Inyoluntary Muscles)- L;u d'1o))IuggoLa)õ3uiud upjLDu omuwuTui)
r IuLu i1q')oIugu,!um 1n''o Lg1u''m
'j'uIl1g' e)mL3 ^^()g))Luog'u p'1g ';Lgdur)uu',)e)L^,uMLi'ju
w,nmju,;ojTuLum uLLjuo^iiJ1A^nMLiôî Iy(tI

w?!u)ùa

l JIU UU.S,
l8

'.,-"'-._'.-'!,vçpLïíqu,jIL^r;uiç1,I)dg.Vjiul')¬ç4í(ì,'Il'jqu'/;)9n,V(j.i'2,q!)3m,gi;r)u1(çiI,'UM)rï,m;.çrLî^u)'lqmL1'wu)IiJ.j,pd5:'uvcL41i'.Ju''r1ìijMq5ç)1(;j,mi)ì'M4uqlU¬çJIi'g,;r)icl,5JIí'dyc1mi)u4JI:,r')i';.mo,jv'wíi).Ie!J,ci;4Ç'm)Ie^q,i1;rÇl)nDuI,:îlu'ïI),1'yíui;L,r')ú1ulJiI
.. viïp)uM.'u':;,1)y.1'j),'(^J'W'M)UI'uU'IU'L'içVIJ¬I'j'ï)ij''j)'(j'))l,'';I,,I','J'Uqlii'lfli('Il1:,MI'l,''Il^,tt)lrlJlU

mlJ,qM'lfI

'U '1 UM 'U ji',:LiyI''l,C'ri'l'c,!çiI;Jul1Iun,ljIí,I,,I,dl,1h)J'Lm/I,tq,'ln,iJI,',,),',d

,' '- ' j/I,4):thqií;1)1çí'l)

.. ,, , ,. . ' .,: i, . ;IM,)()q, ,çi',u
i'3 ' ^' dd iI ,,.,çy).,lII11It,
'' ) i^',
d'
25 26 d3
2d 'IlMhqUI
?'. b7'-í ',.r
,).'' l, ii ,g ,, 3o '' '','.''. ì,.,'Lç,;l,i,I,,Y,lmI:,lVn.I'i
!i , '"-.'''' q d !'',,,,,,
, '''$ 'i, ,ds

, rv,''i,'',.i,?'í'i?;/?C)21l,hì'\?.''''..''..'''í'.''., ;31jl'i ì'l,MiílfI

h'l5 .
1' f'
'3) 32 33 3d íl,q,.!1,
)úo ,
' ,''','4',lç,9'l'Ilçi,,,

,,;,,)Ilt''
í'iy,mum,i,i,;i.myYft

''?''
d,'', .,i'/i.'..',,i

. ,,m:,n'll 36 3 di . (,',,',I,;',JI,ç,'ìi,U,',,,I,,Ð,',,I,'I,1il,,'LJ',U,,L)
!,'';., i,,,i''.h 3i!l,!1ç(ll',I,r),IlI,'il,lh,t)'lc,tII;,
i!j1Jt Y;,l,,.!dí.' ..''.., ,ti,^.,,'j ),'j6., '.'íl'',!7.ti,l
d'8' t,.'i!,'.,.'' ',,,,' ,,';,,,,;,,L,,,)m,U,,
'j'. qI 3s 37 5o m:11r,I,I',íI),lr,II

, !çi!,,.!;!j,J1!
j. :, ',!,' t.,'2,il,K!''2i!3 39 dl
do
iil9 , ') d2

l'2o

l,Id lm'lunJ-lu

! !!,.,inm,r;,)J4. ,, jr,,,,, II(,,q,,,,,^or,,,IIulMI,ç,õ(1,lu ,,.,(,q,qIu mli)llÜi',U'W'W.,'Jll'dLJDUPçl9'lJUl
,L n,,..,im()drj,g. )(),r.,,..,,,..,.m,q,'n,Mdj,,,g,ug,,,,.,,u ,q,,,,:.,,,u,9n,,j,)j,u) ;j'u,?, 3í,'ltUWU''l71U'u
IÐ 2.1,,,),,,;,p,,,,,q,,m;uõ,,),,,
;)un') q,,,,' ) ')1);r
'1'M)UW,''
'( !!,,.,.,,j)r,,c,l,, ,lu,Ójn;9, lL) 5muçm;,dr, 21nCo^5u.,
3 ()-TnU,9q).;v.- :; ,4m;I
?))uw;,, ,, ,,)rg;,),, ?(),),.,;(),,g,j,,,,,,,- ?.,m,,,y,,,j,u 3c) ìlJnntj'
, ?(,,,,,,,,,,d,,,,
q,,.,.,,,u,,,u,)u ,, ,.p,,,d,)u,,,u ,d,j,.,U,,r,))d,)u,) ",ltWm'M'mU
!' ,),)' ,,,,,,p)
,4):,)Ur),..,,ur)w õ)u Wt,ftMr))W)^l
,n r)5.,),()nV,,r,., I.1 n,.,,,,;,).j 1,,) 7),),:,,),(),,j'oõ)u,,;q: ,ipj,u(; ,,,.j,'lm

PRl909C6lDIS,ALBERTBARlLLt tu j j ,jwJ7
RBlSPUBLlSHlNGLTD' yilôy1 j m M 1jyiîuj
LoNDoN
ALLRlGMTRESEVED m m1j m'ID1ij
îM'H
j...jmtfní
11 m1j6j m1 i1

i ,ll

,.;))m ?it
nS1U U I1.,.

,

..... 40ol,uM i m a,si

Us.n,u ian;iu,ç,
.....,,1,u,,,,uu,,;, ,,,,,;,,

,,,,,iui,u,1,,"u,,ú., '

.....,s,;,;,u,ç,u,,, , 6oo u,,,v1u,,
,

,~u, ,sn1,g,m1, ,1domg,qm gdj1on1uggo,s1vî1o1,d

uon,j1jm,,gu,'nuimun ,,do,wj1y,1ndj1gq1nn ,ldo

,u,,á,j1on1ugoo,s1q o1s1m,,u unõo1 ,1snqy,qn

' u6u,u,jo,l,lq$i, jonu omjmqo1ug,,'gogoo '' 'ì
. suunMu,dg, 1,1qd 1,snvi1j1on1u'oj1ogoo,s1 ,
h, ,...','.''''.,'i.,.,,....,.,.,'..,:M.i...,",..i','.'?,.,:.
.t (. !i , ,nouj,,jd,j1qyjõ,j'u,i g,aná,,,dogoog,, '
.
,u,j ',, n1joonM o t
j,,,,j, ,!,g,,qy,,gy'j,,gg1,?,,,w,,,,,u .,,.,'''
.. . '''
'' '

.' , .''"
iu11 u^m,, ..^?.''i,I -
,.,. ' ' "
Óg,u,'ujg? ' ''' '''
t ,...,. '
,,,, ..,..._....,, ..,,.... ,... .,.,,,...,
, ,,., rn
I
Ir

r

'' ' '' ' '' t
. , ,,
. ,. . ....,.,,,,'. '
,,.,. ,
' ' '- ,
'. ' ' '
' ' '-'''' t
t . '''' ,'-' , '
'' .
, ., ,. .,,. ... .,..

'' '

' ''

,, , ,. ,, ,
..


Click to View FlipBook Version