The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

CIRI-CIRI KOMUNIKASI BERKESAN DAN LARAS BAHASA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by princess exora, 2019-05-12 18:12:08

CIRI-CIRI KOMUNIKASI BERKESAN DAN LARAS BAHASA

CIRI-CIRI KOMUNIKASI BERKESAN DAN LARAS BAHASA

MPUD 2032

KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN
BAHASA MELAYU

CIRI-CIRI KOMUNIKASI
BERKESAN & LARAS
BAHASA

PENSYARAH :EN.ROSLAN BIN RASIP

(HAFIZ – SHUHADA – AQIL)

MPUD2032 DEFINISI KOMUNIKASI

PROSES YANG MELIBATKAN : * PERKONGSIAN (DENGAN SESEORANG PADA
* PEMINDAHAN IDEA MASA DAN TEMPAT TERTENTU)
* MAKLUMAT DAN MESEJ

(PROSES INI MEMPENGARUHI HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN KEMASYARAKATAN)

CIRI-CIRI KOMUNIKASI DALAM PERTUTURAN
BERKESAN DALAM PENULISAN

2

MPUD 2032

DALAM PERTUTURAN

1) KESEFAHAMAN

~ MESEJ YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGIRIM
DIFAHAMI OLEH PENERIMA.

~ PENERIMA TERUS MEMBUAT RANGSANGAN.

• CONTOH :-
• * GURU MEMINTA MURID DALAM KELAS ITU BERDIRI DALAM

DUA BARISAN . (PENGIRIM)
• * MURID-MURID TERSEBUT MELAKUKAN SEBAGAIMANA

YANG DIINGINI OLEH GURU TERSEBUT. (PENERIMA)

3

MPUD 2032 • ~ MEMUPUK HUBUNGAN BAIK
ANTARA PENGIRIM DAN PENERIMA.
2) PERHUBUNGAN
• ~ KESEDIAAN DAN TOLERANSI
CONTOH : - ANTARA DUA PIHAK UNTUK
* MEMAHAMI MIMIK MUKA ATAU AIR MUKA KETIKA MENERIMA KELEMAHAN MASING-
BERKOMUNIKASI ANTARA SATU SAMA LAIN. MASING.

4

MPUD 2032

KESERONOKAN

~ KESERONOKAN DALAM KOMUNIKASI DAPAT MEMBANTU KOMUNIKASI MENJADI
LEBIH BERKESAN.

CONTOH : -

• PEMBELAJARAN DI DALAM
KELAS.

• CERAMAH ATAU KULIAH DAN
SEMINAR OLEH PARA
PENCERAMAH

5

MPUD 2032

BERSIFAT
TERBUKA DALAM
KOMUNIKASI

~ MENERIMA PENDAPAT ORANG LAIN. 6
~WUJUD KERJASAMA ANTARA MASYARAKAT.
~MENGELAKKAN PERTELINGKAHAN
BERLAKU.
CONTOH : -
*MENERIMA PENDAPAT ANAK BUAH
SECARA TERBUKA DALAM MESYUARAT
ORGANISASI.

MEMO EMEL MPUD 2032

CONTOH :- CONTOH:- DALAM
BERSAMA-SAMA INI DIKEMBALIKAN SEORANG PENSYARAH TELAH PENULISAN
DRAF MEMO BERKENAAN. DRAF INI MENGHANTAR MESEJ DI I-FOLIO
TELAHPUN DISEMAK DAN DIKESAN YANG BERBUNYI “ SALAM, DALAM MEMO
TERDAPAT SEDIKIT KESILAPAN EJAAN PERTEMUAN NANTI, ANDA
DAN TATABAHASA SEPERTI YANG DIKEHENDAKI MENUBUHKAN
TELAH DITANDAI. SAYA HARAP TUAN KUMPULAN MASING-MASING
DAPAT MEMBAIKINYA SEBELUM SEBAGAIMANA YANG SAYA TELAH
MENGEDARKANNYA. NYATAKAN DALAM KULIAH
PERTAMA BARU-BARU INI. INI
KERANA TUGASAN YANG BAKAL
DIBERIKAN PERLU DISIAPKAN
MENGIKUT KUMPULAN MASING-
MASING.

(DENGAN MENGUNAKAN BAHASA (PENGIRIM MENGUNAKAN LARAS
SEPERTI DI ATAS, MUDAH UNTUK BAHASA YANG BIASA DAN MUDAH
PENERIMA MENERIMA MESEJ DIFAHAMI. AYAT YANG DIGUNAKAN
YANG DISAMPAIKAN OLEH PENDEK DAN RINGKAS. MESEJ
PENGANTAR.) YANG JELAS DAN TEPAT INI TELAH
DAPAT DIFAHAMI DAN DITERIMA
OLEH PENERIMA DE7NGAN MUDAH.

MPUD 2032

BERFIKIR SEBELUM BERCAKAP

SITUASI MENGUMPAT BERKATA KASAR MENYEBARKAN BERITA
PALSU
KEKUATAN MEMBERI KESEDARAN BERTUJUAN SUPAYA
MASYARAKAT LEBIH
KELEMAHAN TERHADAP ORANG KOMUNIKASI DAPAT TELITI DALAM
MENERIMA SESUATU
DIUMPAT. DICAPAI. MAKLUMAT ATAU
BERITA.
~ ORANG YANG ~ MENYAKITI HATI
DIUMPAT AKAN SESEORANG. ~ MEMBURUKKAN
TERASA HATI APABILA ~ MEMBERI PERSEPSI IMEJ SESEORANG.
MENGETAHUI DIA BURUK TERHADAP ~ WUJUDNYA UNSUR
DIUMPAT. ORANG. TOKOK TAMBAH.
~ MEROSAKKAN
HUBUNGAN 8
SILATURRAHIM.

MPUD 2032

LARAS BAHASA

DEFINISI LARAS BAHASA :-
~ Gaya atau cara menggunakan sesuatu bahasa dalam sesuatu situasi.
~ Laras akan sentiasa berubah-ubah berdasarkan fungsi dan keadaan. setiap laras
menitikberatkan pilihan kata atau istilah dan menggunakan struktur ayat yang
berlainan mengikut disiplin atau bidang tertentu.
~ Za’ba (1962): laras ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau
mengarang, iaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara
susunannya atau bentuk peribahasanya.
~ Brian Seaton (1982): laras ialah satu variasi bahasa yang wujud daripada situasi
yang berlainan seperti umur, jantina dan tajuk percakapan.

9

MPUD 2032

JENIS-JENIS
LARAS BAHASA

Abdullah Hassan (1997) membahagikan
laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu:

• Laras Bahasa Umum 10
• Laras Bahasa Teknikal
• Laras Bahasa Undang-undang
• Laras Bahasa Agama
• Laras Bahasa Himbauan
• Laras Bahasa Klasik
• Laras Bahasa Kreatif
• Laras Bahasa Kanak-kanak
• Laras Bahasa Iklan

MPUD 2032 LARAS BAHASA TEKNIKAL

LARAS BAHASA UMUM • Laras teknikal digunakan oleh para
pakar untuk berkomunikasi dengan
• Mudah difahami pakar lain yang sebidang.
• contoh: Sarah pergi pasar raya untuk beli
• Laras teknikal bermakna semua jenis
barang-barang dapur teks di dalam semua jenis bidang
• Menggugurkan penggunaan kata kepakaran sama ada bidang sains tulen,
teknologi, sains pengurusan dan lain-
sendi nama lain bidang kepakaran.
• contoh: Adik jatuh gaung = adik jatuh ke
11
dalam gaung
• Menggunakan ragam bahasa umum
• contoh: lain kali buatlah lagi (bahasa

terbalik) biarkan aku sendiri (bahasa
merajuk)
• Menggunakan ayat pendek dan
ringkas
• contoh: Saya pergi ke pasar.

MPUD 2032 LARAS BAHASA AGAMA

LARAS BAHASA • i. Terdapat unsur bahasa klasik terutama
UNDANG-UNDANG pada kosa katanya.

• • Laras undang-undang ialah sejenis • ii. Terdapat istilah agama yang khusus bagi
laras teknikal. sesuatu agama.

• • Laras undang-undang mempunyai ciri- • iii. Banyak mengandungi bentuk cerita, kias
ciri kelainannya tersendiri iaitu tidak dan ibarat.
mengandungi gambar, jadual, simbol dan
sebagainya serta struktur ayatnya terdiri • Contoh: Syurga dalam bahasa Arab disebut
daripada prinsip undang-undang diikuti sebagai ''al-jannah'' yang bermaksdu sebuah
oleh syarat-syarat dan diakhiri oleh taman yang indah, penuh dengan pelbagai
keputusan. nikmat dan keselesaan....

• • Contoh: Setelah saman disampaikan 12
dan catatera penyampaian dibuat,
pendaftar harus memberikan notis
kepada plaintif atau peguamnya
mengenai hal itu dan mengenai cara
saman disampaikan.

MPUD 2032

LARAS BAHASA HIMBAUAN LARAS BAHASA KLASIK

• • Fungsi utama laras himbauan ialah untuk • • Laras Klasik mempunyai ciri-ciri seperti teks asal ditulis
mendorong atau menarik perhatian orang dalam tulisan Jawi, tidak menggunakan tanda bacaan dan
supaya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menggunakan perenggan.
mungkin berbentuk positif ataupun negatif.
• • Banyak menggunakan struktur ayat pasif, terdapat
• • Laras Himbauan mempunyai ciri-ciri seperti penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat yang
berikut; banyak menggunakan perkataan yang tidak digunakan lagi dalam bahasa moden seperti arakian,
membawa makna ’ajak’ atau ’tegah’, banyak hatta, kalakian, empunya dan persetua.
menggunakan contoh, kes dan cerita yang
selaras dengan tajuk, menampilkan faedah- • • Laras Klasik juga mengandungi kosa kata bahasa istana
faedah sesuatu perbuatan, menampilkan seperti beta, patik, bersemayam.
akibat buruk sesuatu perbuatan dan juga
bentuk bahasa peribadi yang menggunakan • • Tidak terdapat imbuhan asing untuk pembinaan istilah
ganti nama orang pertama menjadi ciri utama sains dan teknikal seperti dalam bahasa Melayu moden, iaitu
laras ini. eka, dwi, mono, bi dan pra.

• • Laras Himbauan terdapat dalam bentuk • • Contoh Laras Klasik :Hatta berapa antaranya maka rangga
lisan dan tulisan dan Raden Aria pun datanglah dari benua Keling itu. Maka
dipersembahkan oranglah kepada Seri Betara mengatakan
• . • Contohnya :khutbah, kempen, pujukan, Raden Aria dan Rangga sudah datang. Petikan: Kassim
rayuan dan doa. Ahmad (1971) Hikayat Hang Tuah,hlm 106.

13

MPUD 2032 LARAS BAHASA
KANAK-KANAK
LARAS BAHASA
KREATIF • Kosa katanya terdiri daripada kata akar, kata nama konkrit,
kata kerja dan kata adjektif.
• Menggunakan struktur ayat aktif dan pasif.
• Menggunakan bentuk dialog atau kata bual • Kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata untuk
orang dewasa
seperti dalam skrip drama.
• Menggunakan bahasa pelambangan dan kiasan. • Bilangan imbuhan yang digunakan terhad, dan imbuhan untuk
• Menggunakan bunga bahasa dan bahasa hiasan membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini.

yang bersifat kreatif imaginatif. • Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif
• Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan bentuk tunggal.

penggunaan ilustrasi. • Bahasa perlambangan langsung tidak digunakan dan begitu juga
• Harus mempunyai kata-kata yang segar dan dengan bentuk bahasa yang berbunga-bunga.

bertenaga supaya dapat melukiskan gambaran • Contohnya: Suatu ketika dulu, ada seekor arnab dan seekor
yang cukup jelas dan hidup kepada pembaca. kura-kura berselisih pendapat tentang siapa yang boleh berlari
• Contohnya :Kuala Semantan biarpun berabad lebih pantas. Kemudian mereka mengambil keputusan untuk
lagi engkau tetap akan gemilang, Namamu kan menyelesaikan perselisihan itu dengan mengadakan satu
lebih harum menjunjung sekalian nama, Nama perlumbaan. Mereka bersetuju tentang masa dan jalan-jalan
pahlawan yang hilang, Hilang di zaman silam yang bakal dilalui dalam perlumbaan itu. Di suatu hari yang
(Puisi ”Kuala Semantan Namamu Kan Tetap sesuai, perlumbaan tersebut pun dimulakan. Arnab lari selaju-
Gemilang” Karya Aripin Said) lajunya. Kemudian dia berhenti dan mendapati kura-kura
tertinggal jauh di belakang. Arnab pun mengambil keputusan
untuk berehat sebentar di bawah sebatang pokok di mana dia
akhirnya tertidur dengan nyenyak. Kura-kura mengesot dengan
tidak berhenti-henti dan akhirnya dia memenangi perlumbaan
itu. Arnab terjaga dari tidur tetapi sudah terlambat kerana

14 kura-kura telah sampai ke garisan penamat.

MPUD 2032

LARAS BAHASA
IKLAN

• Fungsi utama laras ini untuk memperkenalkan dan
menjual barangan atau perkhidmatan yang diiklankan.

• Laras Bahasa Iklan mempunyai ciri-ciri seperti:
• 1.Berbentuk pemberitahuan fakta
• 2.Mestilah jelas.
• 3.Ayat ringkas tetapi terpenrinci
• 4.Bahasa yang digunakan bersifat imaginatif dan kreatif
• 5.Menggunakan retorik pukukan dan bahasa pengaruhan.
• 6.Penyampaian menarik dan mesra
• 7.Tidak mementing kan tatabahasa
• 8.Mementingkan pemilihan dan penyusunan kata
• 9.Meletakkan slogan untuk meyakinkan pengguna

15

TERIMA KASIH!

HAFIZ - SHUHADA - AQIL

MPUD 2032

KOMUNIKASI DALAM
PENGAJARAN BAHASA MELAYU

TAJUK

CIRI-CIRI KOMUNIKASI
BERKESAN & LARAS BAHASA


Click to View FlipBook Version