The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Zavrsni rad - casopis, Снежана Гусковић

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by snezanaguskovic, 2022-04-15 01:32:32

Zavrsni rad - casopis, Снежана Гусковић

Zavrsni rad - casopis, Снежана Гусковић

БУЂЕЊЕ

Гимназија ,,Бора Станковић'', Бор
Април, 2022.године
Издање бр.1

 Моја школа
 Посетили смо
 Веровали или не
 Школска представа

Гимназија у Бору постоји дуги низ година, а данас је
школа која има два образовнас смера—друштвено-
језички и природно-математички.

У овом броју нашег часописа
прочитаћете текст о
Гимназији ,,Б. Станковић`` у

2

МОЈА ШКОЛА

Гимназија у Бору почела је са радом Српског језика, страних језика,

1944. године, као прва средња школа историје што им омогућава да не

у историји Бора. У oвој школи радим полажу пријемене испите из тих

к а о н а с т а в н и к ф р а н ц у с к о г и предмета касније. Језички смер је

латинског језика. Школа има двас одличан избор за будуће адвокате,

смера: друштвено-језички и природно судије, политичаре, политикологе,

-математички, а позната је по лингвисте, филологе, филозофе,

професионалности стручног кадра и новинаре и сл.

по ђацима који су изузетно

мотивисани и креативни. Као што и само име каже, на

природно-математичком смеру се

Друштвено-језички смер је одличан пажња поклања већином природним

за оне који желе да се баве наукама (математици, физици,

друштвеним наукама (историја, хемији, билогији, информатици).

г е о г р а ф и ј а , с о ц и о л о г и ј а , Ученици овог смера без проблема

филозофија…) као и језицима и уписују медицину, стоматологију,

књижевношћу. Ученици овог смера ф ар мациј у , в е те р ину , хе миј у ,

без проблема уписују све друштвене п р о г р а м и р а њ е , т е х н о л о г и ј у ,

факултете као што су права, машинство, грађевину, архитектуру и

п о литичк е нау ке, ф ило лош к и, све остале факултете. одличан избор

филозофски факултет и сл. Није за будуће докторе, инжењере,

ретко да ученици овог смера такође зубаре, ветеринаре, програмере и

се определе за неки од природних слична занимања.

факултета за шта такође имају

одлично предзнање. Наши ученици

освајају републичке награде из

2

3

Посетили смо Лазареву пећину

Лазарева пећина је објекат који са још пар
спелеолошких објеката чини скуп који носи
назив „Злотске пећине“, чије је налазиште на
територији споменика природе „Лазарев
кањон“. Пећину је изградила подземна река,
која и данас пролази кроз њу. Налази се у
источној Србији, у источној подгорини Кучај
планине, на левој страни Лазареве реке.
Налази се на територији Злота, на удаљености
од 3 километара од овог места.
Основне карактеристике Лазареве пећине
У близини овог објекта јесу и Брестовачка бања (14 километара) и Бор (21 километар).
Улаз у Лазареву пећину је на надморској висини од 291 метар, у непосредној близини
крашког врела, а туристичка стаза је дуга 800 метара. Туристима је пећина отворена сваке
године од 15. априла до 15. новембра, уз организовану водичку службу.

Животињски свет Лазареве пећине

Једно од богатстава пећине јесу фосили и изумрла фауна,
као што су пећински медвед, пећински лав и пећинска
хијена.

Што се тиче живог света, пећина је препознатљива по:

Троглобионтским организмима – Зглавкари (бескичмењаци).
Троглофилним организмима – Од којих су најбројнији слепи мишеви са преко 20 врста.

Лазарева пећина је археолошко налазиште

У Лазаревој пећини су откривени праисторијски културни хоризонти из бакарног, бронзаног и
гвозденог доба.

3

4

Ако сте мислили да сам на часу – преварили
сте се! Најзад на заслуженом одмору јер и ми
наставници имамо душу. :-)

14.априла У 19:00
Премијера представе "Женски
разговори" Душана Радовића

Музичка Школа Бор

Духовите приче из угла различитих жена (и мушкараца) о
љубави, срећи и заједничком живљењу. Посматрајући
мушки свет из женске перспективе у драмским цртицама,
Радовић кроз хумор и горчину анализира оно што
свакодневно живимо.

4


Click to View FlipBook Version