The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by smkkualaperlis perlis, 2018-12-28 11:09:49

Buku Pengurusan SMK Kuala Perlis 2019

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Keywords: bukupengurusan2019,pengurusan2019,smk kuala perlis,smkkps,bukupengurusansmkkualaperlis

KATA ALUAN PENGETUA

i

KATA ALUAN PENGETUA

ii

SENARAI KANDUNGAN SENARAI KANDUNGAN

BIL. PERKARA MUKA
SURAT
PENDAHULUAN
Arahan Menjalankan Tugas i
Kata Alu-Aluan Pengetua ii

1 PENGENALAN 1
1.1 Visi KPM / Sekolah 1
1.2 Misi KPM / Sekolah 1
1.3 Matlamat KPM / Sekolah 1
1.4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2
1.5 Moto Sekolah 2
1.6 Piagam Pelanggan 3
1.7 Logo Sekolah 4
1.8 Sejarah Sekolah 5
1.9 Lagu Sekolah
6
2 MAKLUMAT SEKOLAH 6
2.1 Maklumat Sekolah 6
2.2 Maklumat Pengurusan 6
2.3 Persekolahan 6
2.4 Bilangan Guru 6
2.5 Bilangan Anggota Kumpulan Pelaksana 7
2.6 Maklumat Staf 8 - 15
2.7 Enrolmen 16 - 17
2.8 Senarai Guru
2.9 Senarai Anggota Kumpulan Pelaksana 18
19
3 PENGURUSAN PENTADBIRAN 20
3.1 Carta Organisasi 21
3.1.1 Carta Organisasi Induk 22
3.1.2 Carta Organisasi Guru Kanan Mata Pelajaran 23
3.1.3 Carta Organisasi Pentadbiran 24
3.1.4 Carta Organisasi Pembangunan Sekolah 24
3.1.5 Carta Organisasi Pembangunan Sumber Manusia 24
3.1.6 Carta Organisasi Kurikulum 25
3.2 Jawatankuasa Pengurusan Sekolah 25
3.3 Lembaga Tatatertib 26
3.4 Jawatankuasa Perhubungan Sekolah
3.5 Jawatankuasa Pentadbiran Am
3.6 Jawatankuasa Kecemerlangan Sekolah
3.7 Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS)

iii

SENARAI KANDUNGAN

3.8 Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan dan Pelupusan 26
27
3.9 Jawatankuasa Mesyuarat Guru / Taklimat / Perjumpaan Guru
27
3.10 Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia / Pembangunan Staf /
Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP) 27

3.11 Jawatankuasa Dokumentasi / Gambar / Laporan dan Aktiviti Sekolah 28

3.12 Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan 28
(PBPPP) / e-Prestasi 28
29
3.13 Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
29
3.14 Jawatankuasa Papan Kenyataan
29
3.15 Jawatankuasa Pengurusan Laman Web 30
30
3.16 Jawatankuasa National Key Result Area (NKRA) dan Standard Kualiti 31
Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) 31
32 – 33
3.17 Jawatankuasa Pengurusan Bilik-Bilik Khas 34
35 - 39
3.18 Jawatankuasa Kerja Sarana Sekolah
40
3.19 Jawatankuasa Kerja Saran Ibu Bapa 41
42
3.20 Program Khas Microsoft School Showcase (MSS) 43
43
3.21 Jawatankuasa Bencana 44
45
3.22 Senarai Nama Guru Tingkatan dan Penyelaras Tingkatan 46 - 47
48
3.23 Senarai Agihan Tugas Guru Bertugas Mingguan Mengikut Nombor 48
49
3.24 Jadual Guru Bertugas Mingguan 49
49
4 PENGURUSAN KURIKULUM
50
4.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum
50
4.2 Key Performance Indikator
51
4.3 Dasar Kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis 52
53
4.4 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 54

4.5 Jawatankuasa Kecemerlangan Sekolah

4.6 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan Sekolah

4.7 Jawatankuasa Dialog Prestasi

4.8 Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran

4.9 Jawatankuasa Jadual Waktu dan Jadual Guru Ganti

4.10 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS)

4.11 Jawatankuasa Kelas Rancangan Khas (KRK)

4.12 Jawatankuasa KIA2M

4.13 Jawatankuasa Pengurusan Makmal Sains

4.14 Jawatankuasa Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa
Inggeris (MBMMBI)

4.15 Jawatankuasa Science, Technology, Engineering And Mathematics
(STEM)

4.16 Jawatankuasa Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)

4.17 Jawatankuasa iTHINK

4.18 Jawatankuasa Professional Learning Community (PLC)

4.19 Jawatankuasa PROD

iv

SENARAI KANDUNGAN

4.20 Jawatankuasa Pengurusan Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) 54
/ Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)
54
4.21 Jawatankuasa PILL
55
4.22 Jawatankuasa Program Khas Fullbright English Teaching Assistant
(ETA) 56 - 59

4.23 Senarai Nama Pencerapan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPC) / 60
Senarai Nama Pencerapan Buku Latihan 60
61
4.24 Jumlah Masa Setiap Mata Pelajaran Pendidikan Khas Inklusif
62
4.25 Jumlah Masa Setiap Mata Pelajaran Menengah Rendah 63
64
4.26 Jumlah Masa Setiap Mata Pelajaran Menengah Atas 65
65
5 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 65
5.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 66
5.2 Key Performance Indicator 66
5.3 Dasar Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis 66
5.4 Jawatankuasa Induk Majlis Hal Ehwal Murid 67
5.5 Majlis Permuafakatan 67
5.6 Lembaga Tatatertib Murid 67
5.7 Jawatankuasa Disiplin Murid 67
5.8 Jawatankuasa Pengawas 68
5.9 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling / Psikometrik 68
5.10 Jawatankuasa 3K – Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan 68
5.11 Jawatankuasa Kesihatan, Rawatan Murid dan Kawalan Denggi 69
5.12 Jawatankuasa Pengurusan dan Keceriaan Kelas 69
5.13 Jawatankuasa Pengurusan dan Keceriaan Tandas 69
5.14 Jawatankuasa Sekolah Selamat 69
5.15 Jawatankuasa Kegiatan Agama Islam / SUMUR 70
5.16 Jawatankuasa Majlis Rasmi / Protokol / Perhimpunan 70
5.17 Jawatankuasa Biasiswa 70
5.18 Jawatankuasa KWAMP / e-Kasih 71
5.19 Jawatankuasa Insurans Pelajar 71
5.20 Jawatankuasa Kebajikan Pelajar dan Tabung Haji 71
5.21 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 71
5.22 Jawatankuasa Kantin 71
5.23 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) / SLAD 72
5.24 Jawatankuasa APDM, Rekod dan Pendaftaran Murid 72
5.25 Jawatankuasa Pendaftaran Warga Asing 72
5.26 Jawatankuasa Retan dan Kedatangan Murid 73
5.27 Jawatankuasa Rekod dan Sijil Berhenti Sekolah
5.28 Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah dan Rakan Cop
5.29 Jawatankuasa Fail Peribadi Murid
5.30 Jawatankuasa Sarana Sekolah
5.31 Jawatankuasa Sarana Ibu Bapa
5.32 Jawatankuasa Menangani Masalah Ponteng

v

SENARAI KANDUNGAN

5.33 Jawatankuasa Menghadapi Bencana 73
5.34 Jawatankuasa Aduan dan Siasatan 73
5.35 Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) 73

6 PENGURUSAN KOKURIKULUM 74
75 - 76
6.1 Carta Organisasi Unit Kokurikulum
77
6.2 Key Performance Indicator 78
78
6.3 Dasar Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis 78

6.4 Jawatankuasa Majlis Kokurikulum 79

6.5 Jawatankuasa Koperasi Sekolah 79
79
6.6 Jawatankuasa Pemantauan dan Penyeliaan Kokurikulum 80
80
6.7 Jawatankuasa Pembangunan Sukan dan Permainan dan 1 Murid 1 Sukan 81
(1M1S) 81
81
6.8 Jawatankuasa Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 82
82
6.9 Jawatankuasa Data dan Maklumat 83 - 84
85
610 Jawatankuasa Pentaksiran Aktiviti Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) 86
87
6.11 Jawatankuasa Majalah Sekolah 87
88
6.12 Jawatankuasa Papan Kenyataan Unit 88
89
6.13 Jawatankuasa Khas Sukan Olahraga
90
6.14 Jawatankuasa Khas Merentas Desa 91

6.15 Jawatankuasa Khas Frisbee 92

6.16 Jawatankuasa Khas Duta Penggerak Digital 93
93
6.17 Senarai Nama Guru Penasihat Kelab dan Persatuan 94
95
6.18 Senarai Nama Guru Penasihat Badan Beruniform 95
96
6.19 Senarai Nama Guru Penasihat Kelab Sukan dan Permainan 96
6.20 Jawatankuasa Rumah Sukan Sekolah – Tenggiri 96
6.21 Jawatankuasa Rumah Sukan Sekolah – Paus
6.22 Jawatankuasa Rumah Sukan Sekolah – Jerung
6.23 Jawatankuasa Rumah Sukan Sekolah – Todak
6.24 Jawatankuasa Rumah Sukan Sekolah – Pari

7 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

7.1 Carta Organisasi Unit Program Pendidikan Khas Integrasi

7.2 Key Performance Indicator

7.3 Dasar Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Sekolah Menengah
Kebangsaan Kuala Perlis

7.4 Jawatankuasa Induk Pentadbiran dan Pengurusan

7.5 Jawatankuasa Induk Kurikulum

7.6 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid

7.7 Jawatankuasa Induk Kokurikulum

7.8 Program-program Khas

7.9 KSSM Pendidikan Khas Bagi MBK Berkefungsian Sederhana

7.10 Senarai Guru Pendidikan Khas

7.11 Senarai Pembantu Pengurusan Murid (PPM)

vi

7.12 Senarai Guru / PPM Bertugas Mingguan 2019 SENARAI KANDUNGAN

8 TAKWIM 97 – 99
8.1 Penggal Persekolahan Tahun 2019
8.2 Takwim 2019 100
101-107
9 LAMPIRAN
BKGS
Pelan Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis

vii

SENARAI KANDUNGAN

i

PENGENALAN

1.1 VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / SEKOLAH
“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

1.2 MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / SEKOLAH

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

1.3 MATLAMAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA / SEKOLAH

• Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
• Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan

sejahtera.
• Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
• Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

1.4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berpengetahuan, berketrampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara.

1

PENGENALAN

1.5 MOTO SEKOLAH

USAHA JAYA

1.6 PIAGAM PELANGGAN

Kami guru-guru dan kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis berikrar
dengan penuh tekad dan iltizam untuk:

1. Meneruskan usaha ke arah memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni
berdasarkan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2. Memastikan semua guru, pelajar dan kakitangan sekolah sentiasa proaktif
mematuhi undang-undang sekolah, menjaga tingkahlaku, bersopan santun dan
sentiasa menjaga nama baik sekolah.

3. Bersedia menggembleng tenaga untuk membimbing pelajar ke arah pencapaian
akademik, kokurikulum, sahsiah dan akhlak ke tahap yang cemerlang.

4. Memastikan pihak sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak pelanggan
dengan sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra.

5. Berusaha ke arah memupuk kerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat sekitar dan
peka kepada perkembangan semasa.

6. Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang ceria, bersih, selesa dan selamat.

2

PENGENALAN

1.7 LOGO SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PERLIS

Roda Gegancu - Teknologi yang Kuning - Warna diRaja
sentiasa berkembang hasil
daripada kecemerlangan ilmu Biru - Kesejahteraan,
keharmonian, dan
Pelita - Menerangi kehidupan kemasyarakatan
dengan bersumberkan ilmu
pengetahuan Merah - Semangat juang yang
tinggi dalam mengharungi
Buku - Sumber ilmu pengetahuan kecemerlangan ilmu

Padi - Kemakmuran dan
kesejahteraan hidup

3

PENGENALAN

1.8 SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis telah diasaskan pada 1 Januari 1979.
Hasrat untuk menubuhkan sebuah sekolah menengah di Kuala Perlis dicetuskan sejak 10
tahun sebelumnya oleh masyarakat setempat di bawah pimpinan YB Tuan Haji Mohd
Noor bin Yob (ADUN Kuala Perlis).

Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis dimulakan dengan sesi pengambilan
pertama iaitu seramai 281 orang pelajar. Kelas tingkatan 1 sebanyak 5 kelas dan kelas
peralihan sebanyak 2 kelas. Seramai 14 orang pengetua bersilih ganti mengetuai sekolah
ini. Pada 16 Ogos 2002, Puan Noorlia binti Md. Zain telah mengambil alih teraju
pentadbiran sekolah daripada Puan Hajah Wan Zurah binti Puteh yang ditugaskan
sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Seriab.

Peperiksaan SRP mula ditawarkan di sekolah ini pada tahun 1982 dan diikuti
dengan peperiksaan SPM pada tahun 1984. Komposisi pelajar adalah terdiri daripada
65% Melayu dan 35% Cina. Sekolah-sekolah rendah yang menyalurkan pelajar-
pelajarnya ke sekolah ini ialah Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis, Sekolah Kebangsaan
Padang Besar (Selatan), Sekolah Kebangsaan Sungai Berembang, Sekolah Rendah Jenis
Kebangsaan (Cina) Choon Siew dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) Khay
Beng. Pada tanggal 16 Januari 1998, sekolah ini menempa sejarah apabila telah
diberikan taraf sekolah gred A luar bandar dengan enrolmen seramai 1280 orang pelajar.
Pada mulanya sistem persekolahan terbahagi kepada dua sesi iaitu sesi pagi dan sesi
petang.

Pembinaan dua blok bangunan baharu empat tingkat bersebelahan padang
permainan sekolah telah merubah sesi persekolahan kepada sesi pagi sahaja iaitu
bermula pada 7 Ogos 2000. Bilangan pelajar pada bulan Ogos 2001 berjumlah 1385
orang yang terdiri daripada 573 orang pelajar lelaki Melayu, 487 orang pelajar
perempuan Melayu, 167 orang pelajar lelaki Cina, 157 orang pelajar perempuan Cina
dan lain-lain bangsa seorang sahaja. Pembinaan blok-blok bangunan baharu yang terdiri
daripada 18 buah bilik darjah, sebuah bilik guru, 3 buah makmal Sains Tulen dan
beberapa bilik khas telah menjadi mercu tanda dan kebangggaan semua warga sekolah
dan masyarakat setempat. Semua kemudahan yang telah disediakan kepada Sekolah
Menengah Kebangsaan Kuala Perlis membolehkan semua pelajar dan warga sekolah
berada dalam keadaan yang lebih selesa.

4

PENGENALAN

1.9 LAGU SEKOLAH

USAHA JAYA

Megah bersih menawan
SMK Kuala Perlis penyayang

Guru-guru budiman
Pelajar cemerlang

Ikrar janji padamu
Memuliakan ilmu
Muhibah dan harmoni
Amalan nilai murni

Kami pelajar bermoral
Anti gejala sosial
Gigih berdisiplin

Anak-anak watan tulen

Harapan ibu bapa
Agama bangsa negara

Ilmu terus ditimba
Menyahut wawasan negara

Ilmu terus ditimba
Menyahut wawasan negara

5

PENGENALAN

1

MAKLUMAT SEKOLAH

2.1 MAKLUMAT SEKOLAH

Nama : Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Perlis
Kod Sekolah : REA 0076
Alamat : 02000 Kuala Perlis, Perlis
Nombor Telefon : 04-9854212
Nombor Faksimile : 04 9851172
E-mel sekolah : [email protected]
Laman web sekolah : https://smkkualaperlis.edu.my
Lokasi : Luar bandar

2.2 MAKLUMAT PENGURUSAN

Pengetua : Abdul Hadi bin Mahamood

Penolong Kanan Pentadbiran : Hamran bin Jantan

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Shurizan bin Mansor

PenolongKanan Kokurikulum : Noryah binti Md Noh

Guru Kanan Bahasa : Salmah binti Mohd Zain

Guru Kanan Kemanusiaan : Halizah@Haliza binti Saad

Guru Kanan Teknik dan Vokasional : Moryani binti Saadan

Guru Kanan Sains dan Matematik : Azizah binti Said

2.3 PERSEKOLAHAN

1 sesi (pagi)

2.4 BILANGAN GURU

99 orang

2.5 BILANGAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

16 orang

2.6 MAKLUMAT STAF

Ketua Pembantu Kanan N22 :1

Pembantu Makmal (C22 KUP) : 4

Pembantu Makmal C19 :2

Pembantu Tadbir N19 :2

Pembantu Operasi N14 :1

Pembantu Operasi (N11) :2

Pembantu Awam (H11) :1

Pembantu Pengurusan Murid (N19) : 3

6

MAKLUMAT SEKOLAH

2.7 ENROLMEN

2.7.1 ENROLMEN MURID

TINGKATAN LELAKI JUMLAH JUMLAH MURID
19 PEREMPUAN
PPKI 32
TINGKATAN 1 96 13 248
TINGKATAN 2 92 212
TINGKATAN 3 95 116 197
TINGKATAN 4 83 105 201
TINGKATAN 5 106 164
81

2.7.2 ENROLMEN GURU

JENIS GURU

JANTINA SISWAZAH BUKAN JUMLAH GURU
SISWAZAH
LELAKI 34
PEREMPUAN 32 2 65
99
JUMLAH 64 1
KESELURUHAN
96 3

2.7.3 ENROLMEN STAF

JANTINA JUMLAH
LELAKI 7
PEREMPUAN 9
JUMLAH
KESELURUHAN 16

7

MAKLUMAT SEKOLAH

2.8 SENARAI PERJAWATAN PENTADBIRAN SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN KUALA PERLIS TAHUN 2019

2.8.1 PENTADBIR

Nama : Abdul Hadi bin Mahamood
Jawatan : Pengetua
Gred Jawatan : DG 54
Opsyen 1 : Sejarah
Opsyen 2 : Geografi
No. Telefon : 019 5126365

Jawatan : Penolong Kanan Pentadbiran
Gred Jawatan : DG 52
Opsyen 1 : Kesusasteraan Melayu
Opsyen 2 : Pendidikan Sivik
No. Telefon : 019 5607005

Nama : Shurizan bin Mansor
Jawatan : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Gred Jawatan : DG 48
Opsyen 1 : Sains Sukan
Opsyen 2 : Pendidikan Jasmani Kesihatan
No. Telefon : 019 4747488

Nama : Noryah binti Md Noh
Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum
Gred Jawatan : DG 48
Opsyen 1 : Bahasa Melayu
Opsyen 2 : Kesusasteraan Melayu
No. Telefon : 012 5741844

Nama : Siti Nur Hanim binti Ismail
Jawatan : Penolong Kanan PPKI
Gred Jawatan : DG 44
Opsyen 1 : Pra Sekolah
Opsyen 2 : Pendidikan Khas
No. Telefon : 014 2513044

8

MAKLUMAT SEKOLAH

2.8.2 GURU KANAN

Nama : Salmah binti Mohd Zain
Jawatan : Guru Kanan Bahasa
Gred Jawatan : DG 48
Opsyen 1 : Bahasa Melayu
Opsyen 2 : Sejarah
No. Telefon : 0194166339

Nama : Halizah@ Haliza binti Saad
Jawatan : Guru Kanan Kemanusiaan
Gred Jawatan : DG 48
Opsyen 1 : Pendidikan Islam
Opsyen 2 : Usuluddin
No. Telefon : 0194231217

Nama : Moryani binti Saadan
Jawatan : Guru Kanan Teknik Vokasional
Gred Jawatan : DG 52
Opsyen 1 : Perdagangan
Opsyen 2 : Prinsip Akaun
No. Telefon : 0195957822

Nama : Azizah binti Said
Jawatan : Guru Kanan Sains Matematik
Gred Jawatan : DG 48
Opsyen 1 : Matematik
Opsyen 2 : Bahasa Melayu
No. Telefon : 0194002848

9

MAKLUMAT SEKOLAH

2.8.3 GURU

NAMA GRED JAWATAN OPSYEN 1 OPSYEN 2
DG44 GURU AKADEMIK BIOLOGI KIMIA
AB RAHIM BIN BIASA/
OTHMAN DG52 GURU PENOLONG BAHASA MELAYU SEJARAH

ABDUL SUKOR GURU AKADEMIK
BIN OTHMAN BIASA/
GURU PENOLONG

ADZMANI BINTI DG44 GURU AKADEMIK MATEMATIK/ PENDIDIKAN
MOHAMED BIASA/ PENGAJIAN MORAL
GURU PENOLONG MATEMATIK

AMINUDDIN BIN DG44 GURU KAUNSELING PENGAJIAN MATEMATIK /
MAT ZIN (SEPENUH MASA) MELAYU PENGAJIAN
MELAYU

ANA FARINA DG44 GURU PENDIDIKAN PENGAJIAN ISLAM TEKNOLOGI
BINTI ABDUL ISLAM SEKOLAH MAKLUMAT
FATAKH MENENGAH SAINS
TIADA
ANDRIEZAM BIN DG32 GURU PENDIDIKAN
OTHMAN PERPUSTAKAAN DAN ISLAM PENGAJIAN AL-
MEDIA QURAN
ANIS SYAZWANI DG41
BINTI BAKAR GURU PENDIDIKAN
ISLAM SEKOLAH
MENENGAH

ASLINDA BINTI DG44 GURU AKADEMIK FIZIK BIOLOGI
BUYONG @ ABD BIASA/
RAHMAN GURU PENOLONG

ASMAN BIN ALI DG48 GURU AKADEMIK MATEMATIK TIADA
DG44 BIASA/GURU TIADA
AZIZUL BIN PENOLONG SUKAN DAN
ABDAN REKREASI
GURU AKADEMIK
BIASA/
GURU PENOLONG

BAKRIYAH BINTI DG44 GURU AKADEMIK PENGAJIAN MELAYU KOMUNIKASI
BAKAR BIASA/
GURU PENOLONG (PENGAJARAN BAHASA
MELAYU)

DZIYA AUDDIN DG44 GURU AKADEMIK SEJARAH TIADA
BIN CHE JUSOH BIASA/
GURU PENOLONG

FAIZ BIN AHMAD DG44 GURU AKADEMIK BAHASA MELAYU SEJARAH
FUAD @PUAT BIASA/
GURU PENOLONG

10

MAKLUMAT SEKOLAH

FAIZAL AZIZ BIN DG44 GURU AKADEMIK SAINS DAN PENDIDIKAN
IBRAHIM BIASA/ PENDIDIKAN KESIHATAN
GURU PENOLONG (SAINS SUKAN)

FAKARUL AZMI DG41 GURU AKADEMIK GURU KEMAHIRAN
BIN MOHD DG44 BIASA/
SHOKRI DG41 GURU PENOLONG PENDIDIKAN KHAS HIDUP

FARAH DIYANA GURU AKADEMIK INTEGRASI
BINTI ABDUL BIASA/
HAMID GURU PENOLONG KEMAHIRAN TIADA
FAZLEEN BINTI GURU MATA HIDUP
ABD HAMID PELAJARAN
TEKNIKAL (MPT) KEMAHIRAN KATERING
HIDUP
GURU AKADEMIK
FUZIAH BINTI DG52 BIASA/ BAHASA MELAYU SEJARAH
ABDULLAH GURU PENOLONG

HARINA BINTI DG44 GURU AKADEMIK PENGAJIAN PENGAJIAN
HARUN BIASA/
GURU PENOLONG PENDIDIKAN SENI MELAYU

HASIMAH BT DG44 GURU AKADEMIK BIOLOGI SAINS
MAT ISA BIASA/
GURU PENOLONG
HASLINDA BINTI DG44 STATISTIK EKONOMI
BAKAR GURU PENGURUSAN
DATA/
HASMADI BIN DG44 MAKLUMAT PERAKAUNAN TIADA
HASSAN DG41 GURU MATA
HASREZZA BINTI PELAJARAN PAV SAINS PERTANIAN KEMAHIRAN
ZAINUDIN GURU AKADEMIK HIDUP
BIASA/
HAYATI BINTI DG52 GURU PENOLONG LAIN-LAIN TIADA
AHMAD DG44 SAINS TIADA
HISHAMUDDIN GURU PAKAR/
BIN MOHD ABAS CEMERLANG
GURU AKADEMIK
HUSMADI@ DG48 BIASA/ BAHASA MELAYU BIMBINGAN DAN
BAKAR BIN GURU PENOLONG
HUSSAIN DG44 GURU AKADEMIK KAUNSELING
JULIE MOZIANDA DG48 BIASA
BINTI AHAMAT
LIM KIM HIOK GURU MATA TEKNOLOGI MATEMATIK
PELAJARAN ICT MAKLUMAT SEJARAH
GURU AKADEMIK BAHASA MELAYU
BIASA/
MAHAMAD IDRIS DG48 GURU PENOLONG PENGAJIAN ISLAM TIADA
BIN MUSA GURU PENDIDIKAN
ISLAM SEKOLAH
MENENGAH

11

MAKLUMAT SEKOLAH

MAS BINTI MAN DG41 GURU AKADEMIK PERDAGANGAN / TIADA
BIASA/ PERGAJIAN
MAZNAH BINTI DG52 GURU PENOLONG PERDAGANGAN KESUSASTERAAN
AROFF MELAYU
GURU AKADEMIK PENGAJIAN
BIASA/ MELAYU
GURU PENOLONG

MOHAMAD DG44 GURU AKADEMIK PENGAJIAN GEOGRAFI
ROSERAEZEEY DG44 BIASA/
BIN MOHAMAD GURU PENOLONG PENDIDIKAN SENI

MOHD BASYIR GURU PENDIDIKAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB
BIN OMAR ISLAM SEKOLAH ISLAM
MENENGAH
MOHD HAMIDI DG44 MATEMATIK / PENGAJIAN AM
BIN MAT DG41 GURU AKADEMIK PENGAJIAN MATEMATIK
NAWI@NAWI DG41 BIASA/ MATEMATIK PENGAJIAN AM
MOHD SYAFIQ GURU PENOLONG TEKNOLOGI
BIN MOHAMMAD GURU MATA MAKLUMAT
JAKI PELAJARAN ICT
MOHD TARMIZI GEOGRAFI
BIN ROSLE GURU AKADEMIK
BIASA/
MOHD ZAMRI DG44 GURU PENOLONG PENDIDIKAN SENI KESUSASTERAAN
BIN SHAFIE
GURU AKADEMIK MELAYU
BIASA/
MOHD ZULHAIRI DG41 GURU PENOLONG SIVIK /KEWARGA- TIADA
BIN MOHD NOR NEGARAAN
GURU AKADEMIK PERGAJIAN
MOHD ZURA BIN DG52 BIASA/ PRINSIP AKAUN PERDAGANGAN
MOHD ZAIN@ DG41 GURU PENOLONG
MD ZIN GURU AKADEMIK KEMAHIRAN BIOLOGI
MUHAMMAD BIASA/ HIDUP
NORHARITH BIN GURU PENOLONG
NORDIN GURU AKADEMIK SAINS
BIASA/
NAZATUL SHIMA DG48 GURU PENOLONG
BINTI MOHAMED
NAYAN GURU AKADEMIK
BIASA/
NG YOOK CHIN DG44 GURU PENOLONG MATEMATIK KIMIA

NOOR FAZILAH DG52 GURU AKADEMIK PENGAJIAN SEJARAH
BINTI ISMAIL BIASA/ INGGERIS
GURU PENOLONG

GURU AKADEMIK
BIASA/
GURU PENOLONG

12

MAKLUMAT SEKOLAH

NOOR HANIZA DG44 GURU MATA PRINSIP AKAUN PERDAGANGAN /
BINTI AMER PELAJARAN PERGAJIAN
HAMZAH TEKNIKAL (MPT) BIMBINGAN DAN PERDAGANGAN
KAUNSELING
NOOR SAIDATUL DG41 GURU KAUNSELING SIVIK / KEWARGA-
AKMAR BINTI (SEPENUH MASA) NEGARAAN
ZULKIFLI
GURU PEND KHAS
NOOR SYAZANA DG41 INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS - TIADA
BINTI ABD (PEMBELAJARAN) MASALAH
RAZAK PEMBELAJARAN
GURU MATA
NOR ADILAH DG41 PELAJARAN PAV KEUSAHAWANAN DAN KEUSAHAWANAN
BINTI ISMAIL PERDAGANGAN DAN
PERDAGANGAN

NORAFIFAH DG44 GURU PENDIDIKAN BAHASA ARAB PENDIDIKAN
BINTI AZIZUN ISLAM SEKOLAH ISLAM
MENENGAH
NORAZME BINTI DG52 BAHASA MELAYU PENGAJIAN
YASIN GURU AKADEMIK KESUSASTERAAN
BIASA/ MELAYU
GURU PENOLONG
NORHAFSHILA DG41 BAHASA INGGERIS TIADA
YANTIE BINTI DG44 GURU AKADEMIK
HALIM BIASA/ PERDAGANGAN / PENDIDIKAN
GURU PENOLONG PERGAJIAN MORAL
NORHARYANI PERDAGANGAN
BINTI RATIM GURU AKADEMIK BAHASA
BIASA/ GEOGRAFI / MELAYU
NORLIA BINTI DG48 GURU PENOLONG PENGAJIAN
MD ROSE GEOGRAFI BAHASA ARAB
GURU AKADEMIK
NORYUSNITA DG44 BIASA/ PENDIDIKAN
BINTI HAIRUN GURU PENOLONG ISLAM

NUR FADZLINA DG44 GURU PENDIDIKAN BAHASA INGGERIS PENGAJIAN
BINTI SHAHIDAN ISLAM SEKOLAH INGGERIS
MENENGAH (LINGUISTIK)
NUR HASYIMAH DG41
SYARHA BINTI DG41 GURU AKADEMIK KEUSAHAWANAN DAN TIADA
ARSHAD BIASA/
GURU PENOLONG PERDAGANGAN
NUR HIDAYAH
BT SHARIF GURU AKADEMIK TESL
BIASA/
GURU PENOLONG

GURU AKADEMIK
BIASA/
GURU PENOLONG

13

MAKLUMAT SEKOLAH

NURSHAZANA DG41 GURU AKADEMIK PENDIDIKAN TIADA
BINTI MD JAMIL BIASA/ JASMANI DAN
GURU PENOLONG KESIHATAN

NURUL IZHAM GURU AKADEMIK MATEMATIK KIMIA
BIN M SHUKERI DG44 BIASA/
GURU PENOLONG
NURUL IZZA DG44 TEKNOLOGI BAHASA
BINTI OMAR GURU AKADEMIK MAKLUMAT INGGERIS
BIASA/
RADZIAH BINTI DG41 GURU PENOLONG KEUSAHAWANAN DAN TIADA
ISHAK
GURU PEND KHAS PERDAGANGAN
INTEGRASI
RODIAH BINTI DG41 (PEMBELAJARAN) EKONOMI EKONOMI
HASAN
GURU AKADEMIK
ROSMALIZA DG44 BIASA/ BAHASA MELAYU SEJARAH
BINTI HALIM DG52 GURU PENOLONG
EKONOMI / TIADA
ROSNIZAM BIN GURU AKADEMIK PENGAJIAN
KAMARUDDIN BIASA/ EKONOMI ASAS PENDIDIKAN
GURU PENOLONG SAINS SUKAN KESIHATAN
ROZALI BIN DG44 GURU AKADEMIK SAINS
MOHAMED BIASA/ KIMIA
GURU PENOLONG
ROZANA BINTI DG44
WAN GURU AKADEMIK
BIASA/
ROZANITA BINTI DG44 GURU PENOLONG BAHASA INGGERIS MORAL
CHE ABD. DG41
WAHAB GURU AKADEMIK GEOGRAFI PENDIDIKAN
BIASA/ MORAL
ROZIAH BINTI GURU PENOLONG PENDIDIKAN
OTHMAN GURU AKADEMIK KHAS TIADA
BIASA/ BIOLOGI
RUSLINA BINTI DG41 GURU PENOLONG LAIN-LAIN DALAM
NAWAWI KIMIA BIDANG SAINS
GURU AKADEMIK SEMULAJADI
SABARIAH BINTI DG48 BIASA/
ASA'ARI GURU PENOLONG MATEMATIK
GURU AKADEMIK
SALFINI BINTI DG44 BIASA
ILIAS
GURU AKADEMIK
BIASA/
GURU PENOLONG

GURU AKADEMIK
BIASA/GURU
PENOLONG

14

MAKLUMAT SEKOLAH

SAPARINA BINTI DG44 GURU MATA PENGAJIAN TIADA
MOHAMAD ALIP PELAJARAN PAV PEMPROSESAN
MAKANAN (MPV)
GURU AKADEMIK
SURIATI BINTI DG44 BIASA/ PERAKAUNAN/PEN PERDAGANGAN/P
CHEK PI DG44 GURU PENOLONG GAJIAN ENGAJIAN
GURU AKADEMIK PERAKAUNAN PERDAGANGAN
SAW ZI YI BIASA/ BIMBINGAN DAN
GURU PENOLONG KAUNSELING BAHASA CINA

SHAHILA BINTI DG34 GURU AKADEMIK MATEMATIK TIADA
PAIMAN BIASA/
GURU PENOLONG
SHARMILA BINTI DG44 GURU PEND KHAS PENDIDIKAN KHAS - TIADA
YAHAYA INTEGRASI MASALAH SAINS
(PEMBELAJARAN) PEMBELAJARAN
SITI FARZIAH DG48
BINTI NYAN GURU AKADEMIK MATEMATIK
BIASA/
SITI LATIFAH DG52 GURU PENOLONG PENGAJIAN SEJARAH
GURU AKADEMIK
BINTI ABD JALIL BIASA/ BAHASA MELAYU
GURU PENOLONG
SITI NAZRAH DG41 GURU AKADEMIK GEOGRAFI TIADA
BINTI ISMAIL BIASA/
GURU PENOLONG
SUHAILA BINTI DG44 GURU AKADEMIK BAHASA INGGERIS TIADA
IBRAHIM BIASA/
GURU PENOLONG
SUHANA BINTI DG48 GURU PEND KHAS PENDIDIKAN TIADA
ISHAK DG44 INTEGRASI ISLAM
SYAMILAH BINTI (PEMBELAJARAN) BAHASA ARAB
SAAD GURU PENDIDIKAN PENDIDIKAN
ISLAM SEKOLAH ISLAM LAIN-LAIN
SYED HILMEY DG48 MENENGAH DALAM BIDANG
BIN SYED DIN DG52 PENGAJIAN KEMANUSIAAN
GURU AKADEMIK MELAYU
THOW ENG KEE BIASA/GURU TIADA
PENOLONG SEJARAH
GURU AKADEMIK
YAAKOP BIN DG52 BIASA/ BIOLOGI SAINS
OMAR GURU PENOLONG
DG44 GURU AKADEMIK MULTIMEDIA DAN LAIN-LAIN
YASNIM BINTI DG52 BIASA/ ANIMASI SEJARAH
ABU YAZIT GURU PENOLONG
ZARINA BINTI GURU MATA KESUSASTERAAN
ISMAIL PELAJARAN PAV MELAYU
GURU AKADEMIK
BIASA/
GURU PENOLONG

15

ZURAINI BINTI DG41 GURU AKADEMIK PERDAGANGAN MAKLUMAT SEKOLAH
OSMAN BIASA/
GURU PENOLONG TESL BAHASA
ZURAINIE BT MD DG48 MELAYU
JAS GURU PEND KHAS
INTEGRASI TIADA
(PEMBELAJARAN)

2.9 SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PERLIS 2019

Nama : Noor Laila binti Johari
Jawatan : Pembantu Tadbir
Gred Jawatan : N 22
No. Telefon : 012-5575287

Nama : Amirul Izani bin Ghozali
Jawatan : Pembantu Tadbir
Gred Jawatan : N 19
No. Telefon : 017-4955990

Nama : Edruss bin Matt Isa
Jawatan : Pembantu Makmal
Gred Jawatan : C 22
No. Telefon : 019-5092274

Nama : Fazita binti Arof
Jawatan : Pembantu Tadbir
Gred Jawatan : N 19
No. Telefon : 019-4072040

Nama : Hamidah binti Desa
Jawatan : Pembantu Makmal
Gred Jawatan : C 22
No. Telefon : 019-4443282

Nama : Hazlina binti Darus
Jawatan : Pembantu Makmal
Gred Jawatan : C 22
No. Telefon : 012-4669405

Nama : Irwan Soriman bin Hassan
Jawatan : Pembantu Operasi
Gred Jawatan : N 11
No. Telefon : 017-5939902

Nama : Muhammad Azwan bin Hassan
Jawatan : Pembantu Makmal
Gred Jawatan : C 19
No. Telefon : 014-7439057

16

MAKLUMAT SEKOLAH

Nama : Noor Sayani binti Roselley
Jawatan : Pembantu Makmal
Gred Jawatan : C 22
No. Telefon : 010-5081364

Nama : Nurasifah binti Harun
Jawatan : Pembantu Pengurusan Murid
Gred Jawatan : N 19
No. Telefon : 017-5825316

Nama : Nurhazirah binti Mohd Sapri
Jawatan : Pembantu Makmal
Gred Jawatan : C 19
No. Telefon : 017-4955990

Nama : Rodzali bin Din
Jawatan : Pembantu Operasi
Gred Jawatan : N 14
No. Telefon : 019-4546794

Nama : Rumainon bin Hassan
Jawatan : Pekerja Awam
Gred Jawatan : H 14
No. Telefon : 011-16984458

Nama : Nur’awatif binti Mohamad Rezoan
Jawatan : Pembantu Pengurusan Murid
Gred Jawatan : N 19
No. Telefon : 019-8544313

Nama : Nurul Hidayah binti Khadir
Jawatan : Pembantu Pengurusan Murid
Gred Jawatan : N 19
No. Telefon : 011-28018504

Nama : Rosli bin Non
Jawatan : Pembantu Operasi
Gred Jawatan : N 14
No. Telefon : 016-4174431

17

MAKLUMAT SEKOLAH

17

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.1.1 CARTA ORGANISASI INDUK
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PERLIS

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PIBG
HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN
PENDIDIKAN KHAS

PUSAT GURU KANAN GURU KANAN GURU KANAN GURU KANAN PEPERIKSAAN
SUMBER SAINS& KEMANUSIAAN BAHASA TEKNIK &
SEKOLAH
MATEMATIK VOKASIONAL

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS
KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM

PANITIA MATA PANITIA MATA PANITIA MATA PANITIA MATA
PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN PELAJARAN

PERSATUAN PERSATUAN PERSATUAN PERSATUAN
AKADEMIK AKADEMIK AKADEMIK AKADEMIK

PENTADBIRAN KURIKULUM
• PEMBANGUNAN FIZIKAL • SEMUA GURU KANAN
• PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA • SEMUA KETUA PANITIA
• PENGANGKUTAN • GURU PENYELARAS JADUAL WAKTU
• DATA SEKOLAH • SETIAUSAHA DIALOG PRESTASI
• PERHUBUNGAN, KOMUNITI DAN SERANTA • SETIAUSAHA PEPERIKSAAN AWAM / DALAMAN
• DOKUMENTASI • KAUNSELOR
• KEROHANIAN DAN PEMBANGUNAN INSAN • GURU PENYELARAS TINGKATAN
• KEBAJIKAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN • GURU CEMERLANG
• MAJLIS DAN PROTOKOL • PENYELARAS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
• PENGIKTIRAFAN DAN PENGHARGAAN
KOMUNIKASI (ICT)
• SETIAUSAHA BUKU TEKS
• SETIAUSAHA KECEMERLANGAN AKADEMIK PT3 / SPM


• LEMBAGA DISIPLIN / KETUA • SUKAN DAN PERMAINAN
TATATERTIB • KELAB SUKAN DAN PERSATUAN
PEMBANTU TADBIR (N22) • PASUKAN BADAN BERUNIFORM
• PENDAFTARAN PELAJAR • KELAB HOBI DAN
• BIMBINGAN DAN KAUNSELING PT PERKHIDMATAN KETUA PEMBANTU
• KEBAJIKAN PERKHIDMATAN (N17) MAKMAL (C22) PERKHIDMATAN
• BIASISWA • PERSATUAN AKADEMIK
• PENGAWAS • KOPERASI
• KAFETARIA / KANTIN • MAJALAH SEKOLAH
• SKIM PINJAMAN BUKU TEKS • LAWATAN
• PENYELIAAN KAWASAN
(SPBT)
• PENDIDIKAN PENCEGAHAN PT KEWANGAN (N17) PEMBANTU MAKMAL
(C17)
DADAH
• RAWATAN DAN KESIHATAN PEMBANTU OPERASI PEMBANTU OPERASI
• HAL EHWAL MURID PEREMPUAN (N11) (N14)
• TAKAFUL
• PERHIMPUNAN PEMBANTU AWAM
• SURAU (H11)
• PENSIJILAN
• PERSATUAN 18
• KESELAMATAN
• KWAPM / EKASIH
• RIMUP
• BENCANA ALAM

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.1.2 CARTA ORGANISASI GURU KANAN MATA PELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PERLIS

PENGETUA

ABDUL HADI BIN MAHAMOOD
MAHAMOOD

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID PENTADBIRAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

SHURIZAN BIN MANSOR HAMRAN BIN JANTAN NORYAH BINTI MD NOH SITI NUR HANIM BINTI
ISMAIL

GURU KANAN GURU KANAN GURU KANAN BAHASA GURU KANAN
SAINS & MATEMATIK KEMANUSIAAN SALMAH BINTI MOHD ZAIN TEKNIK & VOKASIONAL
AZIZAH BINTI SAID HALIZAH BINTI SAAD MORYANI BINTI SAADAN
SETIAUSAHA PEMBANGUNAN
SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SETIAUSAHA PENTADBIRAN
SITI LATIFAH BINTI ABD JALIL SEKOLAH MOHD SYAFIQ BIN MOHAMMAD
HASLINDA BINTI BAKAR
HASMADI BIN HASSAN JAKI

BIDANG MATA PELAJARAN BIDANG MATA PELAJARAN BIDANG MATA PELAJARAN BIDANG MATA PELAJARAN

• SAINS • PENDIDIKAN ISLAM 21 BAHASA MELAYU 1 EKONOMI
• MATEMATIK • SEJARAH 22 BAHASA INGGERIS 2 REKA CIPTA
• MATEMATIK TAMBAHAN • GEOGRAFI 23 BAHASA CINA 3 PAV
• FIZIK • PENDIDIKAN SENI VISUAL 24 PUSAT SUMBER SEKOLAH 4 KEMAHIRAN HIDUP
• KIMIA • PENDIDIKAN JASMANI DAN 25 MBMMBI 5 REKA BENTUK TEKNOLOGI
• BIOLOGI 26 MAJALAH SEKOLAH 6 PRINSIP PERAKAUNAN
• PEPERIKSAAN AWAM PENDIDIKAN KESIHATAN 27 PBS – PENYELARASAN 7 ASAS SAINS KOMPUTER
• PEPERIKSAAN DALAMAN • PENDIDIKAN SIVIK DAN 28 NILAM 8 SAINS KOMPUTER
• DIALOG PRESTASI 29 PAPAN KENYATAAN 9 PVMA
• HEAD COUNT KEWARGANEGARAAN 30 DOKUMENTASI DAN BULETIN 10 PERNIAGAAN
• iTHINK • PENDIDIKAN MORAL 31 LADAP 11 EJKONOMI
• PENGURUSAN MAKMAL • PROGRAM KEAGAMMAAN 32 SPL KPM 12 PENGURUSAN BENGKEL /
• PBS – PENGESANAN • BADAN KEBAJIKAN GURU DAN 33 MESYUARAT GURU
• PROGRAM AKUJANJI 34 JADUAL WAKTU & JADUAL MAKMAL KOMPUTER
• KEBERADAAN GURU & STAF STAF 13 PBS – PEMANTAUAN
• KAJIAN TINDAKAN • UPACARA RASMI SEKOLAH – AD- GANTI GURU 14 DOKUMENTASI
• STEM 35 DATA & MAKLUMAT SEK9LAH 15 VLE FROG
• PAK 21 HOC 36 E OPERASI 16 e-PRESTASI
• KBAT • SUMUR 37 SAPS 17 e-PANGKAT
• \PROFESIONAL LEARNING • SISTEM PENGURUSAN ASET 18 KEWANGAN
19 SKPMG2
COMMUNITY [PLC] (SPA) 20 PENGURUSAN PEJABAT
• PBS – PEMENTORAN
• ASET ALIH KERAJAAN SEKOLAH
• PERABOT
• KECERIAAN
• BANGUNAN / DEWAN

19

3.1.3 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA P

ABDUL

PENOLONG KANAN P
HAL EHWAL MURID HA

SHURIZAN BIN MANSOR

SALMA

M
M

DATA PROGRAM KEWANGAN PE
KECEMERLANGAN PT3
SETIAUSAHA SETIAUSAHA
HASLINDA BINTI BAKAR & SPM FAZITA BINTI AROF

SETIAUSAHA
HARINA HARUN

• EMIS • KECEMERLANGAN PT3 • KERAJAAN • SE
• e-OPERASI • KECEMERLANGAN • SUWA • SE
• e-PRESTASI • STOK PEJABAT
• e-PANGKAT SPM • PWR PE
• HRMIS • PROGRAM SGSC • KEWANGAN • SE
• LAMAN WEB SEKOLAH • PROGRAM • STOK
• e-PERLU K
• KEBERADAAN GURU INTERVENSI
• PROGRAM SISIPAN 2
DAN STAF • PEMBANGUNAN

ORGANISASI UNTUK
KECEMERLANGAN
SEKOLAH [PROD / IAB]

PENGURUSAN PENTADBIRAN

PERLIS 2019

PENGETUA
L HADI BIN MAHAMOOD

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

AMRAN BIN JANTAN NORYAH BINTI MD NOH SITI NUR HANIM BINTI
ISMAIL
PENYELARAS
AH BINTI MOHD ZAIN

SETIAUSAHA
MOHD SHAFIQ BIN
MOHAMMAD JAKI

ENGURUSAN PEJABAT ASET PBS JADUAL WAKTU DAN
JADUAL GURU GANTI

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA
NOORLAILA BINTI HASMADI BIN HASSAN MOHD ZULHAIRI BIN MOHD SHAFIQ BIN
MOHAMMAD JAKI
JOHARI MOHD NOR

EMUA AKP • SEMUA PENOLONG • SEMUA GURU KANAN • SEMUA PENOLONG
EMUA GURU MATA KANAN MATA PELAJARAN KANAN
ELAJARAN
EMUA PEKERJA • SEMUA GURU MATA • SEMUA KETUA • SEMUA GURU KANAN
KONTRAK PELAJARAN PANITIA MATA PELAJARAN

• SEMUA KETUA • GURU CEMERLANG • SEMUA KETUA
PENASIHAT • SEMUA GURU PANITIA
KOKURIKULUM
MATAPELAJARAN • SETIAUSAHA
PEPERIKSAAN

20

3.1.4 CARTA ORGANISASI PEMBANGUNAN SEKOLA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA P

PENOLONG KANAN ABDUL
HAL EHWAL MURID
PE
SHURIZAN BIN MANSOR HAM
HALI

NORA

ASET ALIH KERAJAAN PROGRAM PBS - PEMENTORAN
KECEMERLANGAN

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA RO
HASMADI BINI HASAN HARINA BINTI HARUN MOHD ZULHAIRI BIN

MOHD NOR

• BANGUNAN • PENYELARAS • SEMUA GURU KANAN • SE
• PERABOT TINGKATAN MATA PELAJARAN K
• SURAU
• DEWAN • GURU MATA • SEMUA KETUA
• PERALATAN ICT PELAJARAN PANITIA

• GURU CEMERLANG • GURU CEMERLANG
• KETUA PANITIA • SEMUA JURULATIH

UTAMA

2

PENGURUSAN PENTADBIRAN

AH PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PERLIS 2019 KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

PENGETUA NORYAH BINTI MD NOH SITI NUR HANIM BINTI
L HADI BIN MAHAMOOD ISMAIL

ENOLONG KANAN
PENTADBIRAN
MRAN BIN JANTAN

PENYELARAS
IZAH@HALIZA BINTI

SAAD

SETIAUSAHA
AFIFAH BINTI AZIZUN

BILIK KHAS BADAN KEBAJIKAN PROGRAM KEAGAMAAN UPACARA RASMI
GURU DAN STAF (BKGS) SEKOLAH

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA
OZIAH BINTI OTHMAN MAS BINTI MAN MAHAMAD IDRIS BIN SYED HILMEY BIN SYED

MUSA DIN

EMUA KETUA BILIK • SEMUA AJK BKGS • GURU KANAN MATA • SEMUA PENOLONG
KHAS • SEMUA AKP PELAJARAN KANAN

• KETUA PANITIA • SEMUA GURU KANAN
PENDIDIKAN ISLAM MATA PELAJARAN

• GURU PENDIDIKAN • SEMUA GURU
ISLAM • SEMUA STAF

• GURU CEMERLANG

21

3.1.5 CARTA ORGANISASI PEMBANGUNAN SUMBER
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA P

PENGETU
ABDUL HADI BIN M

PENOLONG KANAN PENOLONG K
HAL EHWAL MURID PENTADBIR

SHURIZAN BIN MANSOR HAMRAN BIN J

PENYELAR
AZIZAH BINT

SETIAUSA
SABARIAH BINT

PLC PROGRAM MESYUARAT GURU DOKUMENTAS
I Think KECEMERLANGAN BULETIN
PAK 21

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSA
LIM KIM HIOK HARINA BINTI HARUN FUZIAH BINTI JULIE MOZIAND

• SEMUA GURU KANAN • PENYELARAS ABDULLAH AHAMAT
MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 MAZNAH BTE AROF
• SETIAUSAHA
• KETUA PANITIA • GURU MATA • SEMUA PENOLONG KURIKULUM
PELAJARAN KANAN
• SETIAUSAHA H
• GURU CEMERLANG • SEMUA GURU KANAN EHWAL MURID
• KETUA PANITIA MATA PELAJARAN
• SETIAUSAHA
• SEMUA GURU KOKURIKULUM

• SETIAUSAHA C
• SEMUA SETIAU

PROGRAM

2

PENGURUSAN PENTADBIRAN

R MANUSIA
PERLIS 2019

UA
MAHAMOOD

KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
RAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
JANTAN
NORYAH BINTI MD NOH SITI NUR HANIM BINTI
RAS ISMAIL
TI SAID

AHA
TI ASAARI

SI DAN PUSAT SUMBER LATIHAN DALAM PBS - PENYELARASAN
N SEKOLAH PERKHIDMATAN
(LADAP) DAN SPLKPM

AHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA
DA BINTI NUR HASYIMAH SYARHA FAZLEEN BINTI ABD MOHD ZULHAIRI BIN
T
BINTI ARSHAD HAMID MOHD NOR

HAL • SEMUA GURU KANAN • SEMUA GURU KANAN • SEMUA GURU KANAN
D MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN

M • SEMUA KETUA • SEMUA KETUA • SEMUA KETUA
CEMPA PANITIA PANITIA PANITIA
USAHA
• SEMUA GURU MATA • SEMUA GURU MATA • GURU CEMERLANG
PELAJARAN PELAJARAN

22

3.1.6 CARTA ORGANISASI KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA P

ABDUL

PENOLONG KANAN P
HAL EHWAL MURID HA

SHURIZAN BIN MANSOR SALM

SITI

PEPERIKSAAN AWAM PEPERIKSAAN iTHINK SKPMg2
DALAMAN

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA
SUTRA BIN HASHIM SAW ZI YI SITI FARZIAH BINTI HASLINDA BINTI BA

NYAN

PT3 • PENYELARAS • GURU KANAN • SEMUA PENTADBI
ADZMANI BINTI PEPERIKSAAN T1-5 • KETUA PANITIA • SEMUA GURU
• GURU MATA
MOHAMED • KETUA PANITIA
NURFADZLINA BINTI • GURU PELAJARAN

SHAHIDAN MATAPELAJARAN

SPM
NUR FAZILAH BINTI

ISMAIL
NURHIDAYAH BINTI

SHARIF

2

PENGURUSAN PENTADBIRAN

PERLIS 2019

PENGETUA
L HADI BIN MAHAMOOD

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

AMRAN BIN JANTAN NORYAH BINTI MD NOH SITI NUR HANIM BINTI
ISMAIL
PENYELARAS
MAH BINTI MOHD ZAIN

SETIAUSHA
I LATIFAH BINTI ABD

JALIL

PBS - PENGESANAN DIALOG PRESTASI PENGURUSAN MAKMAL PROGRAM
KECEMERLANGAN

AKAR SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA
MOHD ZULHAIRI BIN SABARIAH BINTI ASAARI ROZANA BINTI WAN HARINA BINTI HARUN

MOHD NOR ∙ KETUA PANITIA

IR • SEMUA GURU KANAN • SEMUA GURU KANAN • SEMUA GURU KANAN • SU PEPERIKSAAN PT3
• SEMUA KETUA • SEMUA KETUA • SEMUA GURU SAINS & SPM
PANITIA
• GURU CEMERLANG PANITIA • SU PT3
• SEMUA GURU • PENYELARAS T3 & T5
• GURU
MATAPELAJARAN
MATAPELAJARAN
• GURU CEMERLANG
• SEMUA GURU KANAN

MATA PELAJARAN
• SEMUA KETUA

PANITIA

23

PENGURUSAN PENTADBIRAN

UNIT PENTADBIRAN

3.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN & E SEKOLAH

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Guru Kanan Bahasa : Pn Salmah binti Mohd Zain
Guru Kanan Kemanusiaan : Pn Halizah @ Haliza binti Saad
Guru Kanan : Pn Moryani binti Saadan
Teknik dan Vokasional
Guru Kanan : Pn Azizah binti Said
Sains dan Matematik

3.3 LEMBAGA TATATERTIB

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Guru Kanan Bahasa : Pn Salmah binti Mohd Zain

Guru Kanan Kemanusiaan : Pn Halizah @ Haliza binti Saad

Guru Kanan : Pn Moryani binti Saadan

Teknik dan Vokasional

Guru Kanan : Pn Azizah binti Said

Sains dan Matematik

Ketua Guru Disiplin : En Hishamuddin bin Mohd Abas

Ketua Guru Pengawas : Tn Syed Hilmey bin Syed Din

Pemerhati : Kaunselor Sekolah

3.4 JAWATANKUASA PERHUBUNGAN SEKOLAH

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Setiausaha : En Aminuddin bin Mat Zin

Penolong Setiausaha : Pn Noor Saidatul Akmar binti Zulkifli

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan
: Setiausaha Sarana Sekolah & Sarana Ibu Bapa
: Ketua Guru Disiplin
: Bapa Angkat Polis
: AJK PIBG

24

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.5 JAWATANKUASA PENTADBIRAN AM

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Salmah binti Mohd Zain

Setiausaha : Pn Noor Laila binti Johari

Ahli Jawatankuasa : Pn Fazita binti Arof
Kewangan : Pn Noor Sayani binti Mohd Roselley
Pembantu Makmal : En Rodzali bin Din
Pembantu Am Pejabat : En Rosli bin Non
Cetakan/Fotostat : En Rodzali bin Din
Menghantar Surat : En Rumainon bin Hassan
Penyelenggaraan Kecil : En Amirul Izani bin Ghozali
Fail Guru : Pn Noor Laila binti Johari
Pencatat Minit Mesyuarat : Pn Fazita binti Arof
Pegawai Stor : En Rumainon bin Hassan
Pemeriksa Stor

3.6 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN SEKOLAH

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras I : Pn Salmah binti Mohd Zain

Penyelaras II : Pn Halizah @ Haliza binti Saad

Penyelaras K PT3 : Pn Moryani binti Saadan

Penyelaras K SPM : Pn Azizah binti Said

Setiausaha : Pn Harina binti Harun

Penolong Setiausaha : Pn Norafifah binti Azizun

Ahli Jawatankuasa : Pn Haslinda binti Bakar
Pengurusan Data : Pn Nur Hasyimah Syarha binti Arshad
Perpustakaan dan Media : En Sutra bin Hashim
Peperiksaan : Pn Adzmani binti Mohamed
Peperiksaan PT3 : Pn Noor Fazilah binti Ismail
Peperiksaan SPM : Pn Saw Zi Yi
Peperiksaan Dalaman : En Mohd Zulhairi bin Mohd Nor
Pentaksiran Berasaskan
Sekolah : Semua Ketua Panitia
Panitia Mata Pelajaran
Kokurikulum : En Rozali bin Mohamed
Sukan
25

PENGURUSAN PENTADBIRAN

Disiplin : En Hishamuddin bin Mohd Abas
Pengawas : Tn Syed Hilmey bin Syed Din
Perhubungan Sekolah
PIBG : Cik Mas binti Man
Bimbingan dan Kaunseling : Semua Guru Kaunseling
Pembangunan Staf, : Pn Noor Saidatul Akmar binti Zulkifli
Kerohanian dan
Pembangunan Insan : Pn Fazita binti Arof
Kewangan : Pn Noor Laila binti Johari
Perjawatan

3.7 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Setiausaha Pn Haslinda binti Bakar

Penolong Setiausaha : Pn Ana Farina binti Abdul Fatakh

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran
: Guru Bimbingan Dan Kaunseling
: Penyelaras ICT
: Setiausaha Kurikulum, HEM & Kokurikulum
: Guru PSS
: Setiausaha SPLG
: Pegawai Aset
: Guru APDM
: Ketua Pembantu Tadbir

3.8 JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN DAN PELUPUSAN

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Moryani binti Saadan

Setiausaha : En Hasmadi bin Hassan

Penolong Setiausaha : En Abdul Sukor bin Othman

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran
: Pn Fazita binti Arof
: En Rumainon bin Hassan
: En Edrus bin Mat Isa

26

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.9 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU / TAKLIMAT / PERJUMPAAN

GURU

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Halizah@Haliza binti Saad

Setiausaha : Pn Maznah binti Arof

Penolong Setiausaha : Pn Fuziah binti Abdullah

3.10 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA /

PEMBANGUNAN STAF /

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Azizah binti Said

Setiausaha : Pn Noor Saidatul Akmar binti Zulkifli

Penolong Setiausaha : En Aminudin bin Mat Zin

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran
: Guru ICT
: Ketua Panitia

3.11 JAWATANKUASA DOKUMENTASI / GAMBAR / LAPORAN DAN

AKTIVITI SEKOLAH

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Salmah binti Mohd Zain

Setiausaha : Pn Nur Hashimah Syarha Binti Arshad

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran
: Setiausaha Kurikulum,HEM & Kokurikulum
: Ketua Panitia
: En Mohd Shafiq bin Mohamad Jaki
: Pn Julie Mozianda Binti Ahamat

27

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.12 JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN

PENDIDIKAN (PBPPP) / ePRESTASI

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Setiausaha : En Hamran bin Jantan

Ahli Jawatankuasa : En Shurizan bin Mansor
Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid : Pn Noryah binti Md Noh
Penolong Kanan : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail
Kokurikulum : Pn Salmah binti Mohd Zain
Penolong Kanan PPKI : Pn Azizah binti Said
Guru Kanan Bahasa
Guru Kanan : Pn Halizah@Haliza binti Saad
Sains dan Matematik : Pn Moryani binti Saadan
Guru Kanan Kemanusiaan
Guru Kanan : Pn Noor Laila binti Johari
Teknik dan Vokasional
Urusetia

3.13 JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (JKKP)

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Moryani binti Saadan

Setiausaha : Pn Noor Laila binti Johari

Ahli Jawatankuasa : Guru kanan Mata Pelajaran
: Pn Noor Sayani binti Mohd Roseley
: En Mat Azmi bin Ismail
: Wakil Keselamatan

3.14 JAWATANKUASA PAPAN KENYATAAN

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Azizah binti Said

Setiausaha : Pn Noor Haniza binti Amir Hamzah

AJK : Setiausaha Kurikulum, HEM & Kokurikulum

: Setiausaha Peperiksaan

: Guru PSS

: Ketua Panitia

: Guru Dokumentasi Sekolah

28

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.15 JAWATANKUASA PENGURUSAN LAMAN WEB

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Setiausaha : Pn Julie Mozianda binti Ahamat

Penolong Setiausaha : En Mohd Shafiq bin Mohamad Jaki

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran
: Pn Nurul Izza binti Omar
: Setiausaha Kurikulum, HEM & Kokurikulum

3.16 JAWATANKUASA NATIONAL KEY RESULT AREA (NKRA) DAN

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2

(SKPMg2)

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Moryani binti Saadan

Setiausaha : Pn Haslinda binti Bakar

Ahli Jawatankuasa : Setiausaha Kurikulum, HEM dan Kokurikulum
: Ketua Panitia
: Semua Guru

3.17 JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Azizah binti Said

Setiausaha : Pn Roziah binti Othman

Setiausaha Bilik-Bilik Khas

Bilik Wawasan : Pn Zuraini binti Md Jas

Bilik Seminar : Pn Nur Fadzlina binti Shahidan

Bilik Katering : Pn Saparina binti Mohamad Alip

Bilik Peperiksaan : En Sutra bin Hashim

Bilik Pentaksiran : En Mohd Zulhairi bin Mohd Nor

Berasaskan Sekolah (PBS)

Bilik Matematik : En Asman bin Ali

29

PENGURUSAN PENTADBIRAN

Bilik Rawatan Pergigian & : Pn Rodiah binti Hasan
Bilik Sakit
Bengkel Masakan PAV : Pn Yasnim binti Abu Yazit
Surau : Pn Syamilah binti Saad
Bilik Pengurusan Disiplin : En Hishamuddin bin Mohd Abas
Bilik Pendidikan Moral : Pn Roziah binti Othman
Bilik Bahasa Cina : Pn Saw Zi Yi
Makmal Bahasa : Pn Bakriyah binti Bakar
Bilik Pendidikan Seni : Pn Harina binti Harun
Visual (PSV)
Bilik Pengawas : Tn Syed Hilmey bin Syed Din
Bilik SPBT : En Mohd Zamri bin Shafie
Bilik Sukan : En Rozali bin Mohamed
Koperasi : Pn Farah Diyana binti Abd Hamid
Bilik Self Access Learning : Pn Zuraini binti Osman
Bilik DMH : Pn Julie Mozianda binti Ahamat
Makmal Sains : Ketua Panitia Sains Menengah Atas & Rendah
Tingkatan 1 : En Sutra bin Hashim
Tingkatan 2 : Pn Rozana binti Wan
Tingkatan 3 : Pn Nazatul Shima binti Md Nayan
Tingkatan 4 : Pn Hasimah binti Mat Isa
Tingkatan 5 : Pn Aslinda binti Buyong
Biologi : Pn Sabariah binti Asaari
Kimia : Pn Ng Yook Chin
Makmal ICT : Pn Nurul Izza binti Omar
: En Mohd Shafiq bin Mohamad Jaki
Bengkel Jahitan : Pn Fazleen binti Abdul Hamid
Bengkel Masakan : Pn Farah Diyana binti Abd Hamid
Bengkel RBT : Pn Hasrezza binti Zainudin

3.18 JAWATANKUASA KERJA SARANA SEKOLAH

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Setiausaha : Pn Zarina binti Ismail

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran
: En Hishamuddin bin Mohd Abas

3.19 JAWATANKUASA KERJA SARANA IBU BAPA

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

30

Naib Pengerusi IV PENGURUSAN PENTADBIRAN
Setiausaha
Bendahari : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail
: Cik Mas binti Man
Ahli Jawatankuasa : Pn Nur Hasyimah Syarha binti Arshad

: Guru Kanan Mata Pelajaran
: Pegawai Perhubungan Sekolah
: AJK PIBG
: En Hishamuddin bin Mohd Abas

3.20 PROGRAM KHAS MICROSOFT SCHOOL SHOWCASE (MSS)

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Penyelaras : Pn Moryani binti Saadan

Setiausaha : Pn Julie Mozianda binti Ahamat

Penolong Setiausaha : En Mohd Shafiq bin Mohamad Jaki

Ahli Jawatankuasa : Pn Nurul Izza binti Omar
: Pn Shahila binti Paiman
: En Nurul Izham bin M. Shukeri
: Semua Ketua Panitia

3.21 JAWATANKUASA BENCANA

Pengerusi : En Abdul Hadi bin Mahamood

Naib Pengerusi I : En Hamran bin Jantan

Naib Pengerusi II : En Shurizan bin Mansor

Naib Pengerusi III : Pn Noryah binti Md Noh

Naib Pengerusi IV : Pn Siti Nur Hanim binti Ismail

Setiausaha : En Shurizan bin Mansor

Penolong Setiausaha : En Hishamuddin bin Mohd Abas

Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan Mata Pelajaran
: AJK PIBG
: Penyelia Pembersihan Kawasan dan Bangunan
: Penyelia Kawalan Keselamatan Sekolah
: Pegawai Perhubungan Sekolah
: Cik Mas binti Man
: En Hasmadi bin Hassan
: Pn Saw Zi Yi
: En Mohd Basyir bin Omar
: En Mahamad Idris bin Musa

31

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.22 SENARAI NAMA GURU TINGKATAN DAN PENYELARAS TINGKATAN

BIL. NAMA GURU KELAS / PEMBANTU GURU KELAS PENYELARAS
KELAS TINGKATAN
NURUL IZZA BINTI OMAR /
1 1 KRK ANIS SWAZWANI BINTI BAKAR PN. FUZIAH BINTI
SURIATI BINTI CHEK PI / ABDULLAH
2 1 ARIF HISHAMUDDIN BIN MOHD ABAS
NORLIA BINTI MD. ROSE / EN ROSNIZAM
3 1 BESTARI ROSMALIZA BINTI HALIM BIN KAMARUDDIN
MOHD ROSERAEZEEY BIN MOHAMAD /
4 1 CEKAL FAIZAL AZIZ BIN IBRAHIM PN MAZNAH BINTI
MAHAMAD IDRIS BIN MUSA / AROF
5 1 DEDIKASI SUTRA BIN HASHIM
HUSMADI@ BAKAR BIN HUSAIN /
6 1 EFISIEN FUZIAH BINTI ABDULLAH
BAKRIYAH BINTI BAKAR /
7 1 FIKIR AZIZUL BIN ABDAN
SITI NAZRAH BINTI ISMAIL /
8 1 GIGIH MOHD ZURA BIN MOHD ZAIN@MD ZIN
SHAHILA BINTI PAIMAN /
9 2 KRK ROZIAH BINTI OTHMAN
NORHAFSHILA YANTIE BINTI HALIM /
10 2 ARIF NAZATUL SHIMA BINTI MOHAMED NAYAN
ZURAINI BINTI OSMAN /
11 2 BESTARI NUR FADZLINA BINTI SHAHIDAN
ANA FARINA BINTI ABDUL FATAKH /
12 2 CEKAL NUR HASYIMAH SYARHA BINTI ARSHAD
MOHD TARMIZI BIN ROSLE /
13 2 DEDIKASI MUHD NORHARITH BIN NORDIN
ROZANITA BINTI CHE ABDUL WAHAB /
14 2 EFISIEN ANDRIEZAM BIN OTHMAN
AB RAHIM BIN OTHMAN /
15 2 FIKIR THOW ENG KEE
MOHD HAMIDI BIN MAT NAWI @ NAWI /
16 2 GIGIH FARAH DIYANA BINTI ABDUL HAMID
SYAMILAH BINTI SAAD /
17 3 KRK MOHD SHAFIQ BIN MOHAMMAD JAKI
SUHAILA BINTI IBRAHIM /
18 3 ARIF HASLINDA BINTI BAKAR
MAS BINTI MAN /
19 3 BESTARI MAZNAH BINTI AROF
FAIZ BIN AHMAD FUAD @ PUAT /
20 3 CEKAL ROZANA BINTI WAN
NORYUSNITA BINTI HAIRUN /
21 3 DEDIKASI SAW ZI YI
DZIYA AUDDIN BIN CHE JUSOH /
22 3 EFISIEN SITI NOR AZURA BINTI HUSSIN

23 3 FIKIR SALFINI BINTI ILIAS /
HASREZZA BINTI ZAINUDIN

32

24 3 PAV HASMADI BIN HASSAN / PENGURUSAN PENTADBIRAN
SAPARINA BINTI MOHAMAD ALIP
EN YAAKOB BIN
25 4 SAINS LIM KIM HIOK / OMAR
JULIE MOZIANDA BINTI AHAMAT
PN ZARINA BINTI
26 4 AKAUN HASIMAH BINTI MAT ISA / ISMAIL
NOOR HANIZA BINTI AMER HAMZAH
PN ZURAINIE
27 4 PERNIAGAAN NORHARYANI BINTI RATIM / BINTI MD JAS
ADZMANI BINTI MOHAMED

28 4 GEOGRAFI MOHD BASYIR BIN OMAR /
MOHD ZAMRI BIN SHAFIE

30 4SAINS SUKAN SABARIAH BINTI ASA’ARI /
ABDUL SUKOR BIN OTHMAN

31 4 SRT FAZLEEN BINTI ABD HAMID /
NOOR FAZILAH BINTI ISMAIL

32 4 PSV 1 NURSYAZANA BINTI MD JAMIL /
YAAKOB BIN OMAR

33 4 PSV 2 NURUL IZHAM BIN M. SHUKERI /
34 4 PVMA AMINUDDIN BIN MAT ZIN
NOR A’DILAH BINTI ISMAIL /
YASNIM BINTI ABU YAZIT

35 5 SAINS SYED HILMEY BIN SYED DIN /
ASLINDA BINTI BUYONG @ ABD RAHMAN

36 5 AKAUN NG YOOK CHIN /
ASMAN BIN ALI

37 5 PERNIAGAAN RODIAH BINTI HASAN /
ZARINA BINTI ISMAIL

38 5 GEOGRAFI NORAFIFAH BINTI AZIZUN /
HAYATI BINTI AHMAD

39 5 SASTERA NUR HIDAYAH BINTI SHARIF /
NOOR SAIDATUL AKMAR BINTI ZULKIFLI

40 5 SAINS SUKAN SITI LATIFAH BINTI ABD JALIL /
ROZALI BIN MOHAMED

41 5 SRT SITI FARZIAH BINTI NYAN /
MOHD ZULHAIRI BIN MOHD NOR

42 5 PSV HARINA BINTI HARUN /
NORAZME BINTI YASIN

43 1 ALPHA SUHANA BINTI ISHAK /
FAKARUL AZMI BIN MOHD SHOKRI

44 2 ALPHA RADZIAH BINTI ISHAK /
FAKARUL AZMI BIN MOHD SHOKRI

45 BETA SHARMILA BINTI YAHAYA /
FAKARUL AZMI BIN MOHD SHOKRI

47 OMEGA NOOR SYAZANA BINTI ABD RAZAK /
FAKARUL AZMI BIN MOHD SHOKRI

48 SIGMA RUSLINA BINTI NAWAWI /
FAKARUL AZMI BIN MOHD SHOKRI

33

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.23 SENARAI AGIHAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN MENGIKUT
NOMBOR

NOMBOR TUGAS

a) Bertindak sebagai ketua guru bertugas pada minggu

berkaitan dengan memastikan semua guru menjalankan

1 tugas masing-masing.
b) Mengendalikan perhimpunan setiap hari.
c) Menyedia dan membaca laporan ringkas pada minggu

berikutnya.

d) Tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua.

a) Membantu ketua guru bertugas untuk mengendalikan

2 perhimpunan setiap hari.
b) Menulis laporan dalam e-pelaporan dan melaporkan kepada
pengetua perkara penting yang perlu dilakukan segera.

c) Tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua.

a) Mengawasi disiplin pelajar di kantin semasa waktu rehat

3 b) Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, bilik-bilik khas
dan kawasan persekitaran.
c) Tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua

a) Mengawasi pergerakan dan parkir motosikal pelajar semasa

4 datang (7.00 pagi-7.30 pagi) dan semasa balik
(3.00 petang-3.15 petang)
b) Tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua.

a) Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan

5 nama pelajar terbabit.
b) Menguruskan pelajar ke hospital.
c) Tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua

a) Mengalu-alukan pelajar yang datang awal pagi

(7.15 pagi-7.30 pagi).

KAUNSELOR b) Mengawasi keselamatan pelajar di hadapan pintu pagar

sekolah pada waktu pagi dan waktu balik

c) Tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua.

34

PENGURUSAN PENTADBIRAN

3.24 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

PENGGAL 1

MINGGU TARIKH NAMA GURU PENTADBIR BERTUGAS
1 En. Mohd Basyir b. Omar Guru Kanan
2 01.01.2019 Pn. Rozanita bt. Che Abd Wahab Teknik dan Vokasional
3 - En. Rosnizam b. Kamaruddin
4 Pn. Zuraini bt. Osman Guru Kanan Bahasa
5 06.01.2019 Pn. Rozana bt. Wan
6 En. Mohd Zamri b. Shafie Guru Kanan Kemanusiaan
7 07.01.2019 En. Faizal Aziz b. Ibrahim
8 - Pn. Saparina bt. Mohamad Alip Guru Kanan
Pn. Fazleen bt. Abd. Hamid Sains dan Matematik
13.01.2019 Pn. Hasimah bt. Mat Isa
En. Sutra b. Hashim Guru Kanan
14.01.2019 Pn. Sabariah bt. Asa’ari Teknik dan Vokasional
- Pn. Shahila bt. Paiman
Pn. Adzmani bt. Mohamed Guru Kanan Bahasa
20.01.2019 Pn. Norazme bt. Yasin
En. Mohd Tarmizi b. Rosle Guru Kanan Kemanusiaan
21.01.2019 Pn. Roziah bt. Othman
- Pn. Fuziah bt. Abdullah Guru Kanan
Pn. Ana Farina bt. Abdul Fatakh Sains dan Matematik
27.01.2019 Cik Norharyani bt. Ratim
En. Mahamad Idris b. Musa
28.01.2019 Pn. Zarina bt. Ismail
- Pn. Ng Yook Chin
Pn. Salfini bt. Ilias
03.02.2019 Cik Anis Syazwani bt. Bakar
Pn. Nazatul Shima bt. Mohd. Nayan
04.02.2019 Pn. Norshazana bt. Md Jamil
- Cik Suriati bt. Chek Pi
En Husmadi @ Bakar b. Hussain
10.02.2019 Pn. Rodiah bt. Hassan
Pn. Harina bt. Harun
11.02.2019 Pn. Haslinda bt. Bakar
- Pn. Julie Mozianda bt. Ahamat
Pn. Bakriyah bt. Bakar
17.02.2019 Pn. Hasrezza bt. Zainudin
En. Mohd Hamidi b. Mat Nawi
18.02.2019 En. Hasmadi b. Hassan
- En. Nurul Izham b. M. Shukeri
Pn. Noor Fazilah bt. Ismail
24.02.2019 Pn. Syamilah bt. Saad

35


Click to View FlipBook Version