The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Untuk Rujukan Semua Guru

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by smkkualaperlis perlis, 2018-12-30 19:29:40

Unit HEM

Untuk Rujukan Semua Guru

Keywords: hem,unithem,dasarhem

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

UNIT HEM

1

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIL PERKARA 2
1 VISI , MISI DAN MATLAMAT UNIT HEM SMKKPs 2019 3
2 CARTA ORGANISASI JAWATAN KUASA HEM SMKKPs 2019 4
3 KPI UNIT HEM SMKKPs 2010 5
5-6
DASAR PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs 2019 7
- PETIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550) 7–8
- PENGENALAN 8–9
- OBJEKTIF DASAR 9
- DASAR PENGURUSAN KELAS 9 – 10
- MURID BUKAN WARGANEGARA (MBW) 10 – 11
- FAIL PERIBADI MURID 11 – 12
- PENDAFTARAN MURID BARU 12 – 13
- MURID KELUAR / BERTUKAR / BERPINDAH 14
- PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS 14 - 16
- DASAR PENGURUSAN DISIPLIN 16 – 17
- Ponteng Sekolah 17
- Borang Pengesanan Ponteng (BPP) 18
- Disiplin Murid 18
- Kawalan /Tanggungjawab Guru 19
- Dasar Umum Disiplin 20
- Pemeriksaan Mengejut – (SPOT CHECK) 20 – 21
- Kaedah Mengatasi Disiplin 21
21 – 22
4 - Pengurusan Perhimpunan 22
- DASAR KEBAJIKAN MURID 23
- Khidmat Bimbingan dan Kaunseling 23
- Kebajikan Murid 23 – 24
- DASAR KEBERSIHAN DAN KESIHATAN 24
- Rekod Kesihatan Murid 24 – 25
- Kad Pergigian Murid 25
- Surat Rawatan Murid 25 – 26
- Murid Sakit 26
- Kebersihan dan Keceriaan Sekolah 27
- Kantin Sekolah 27 – 28
- Kebersihan Kelas 28
- DASAR KESELAMATAN SEKOLAH 28 – 29
- Latihan Kecemasan Kebakara 29
- Menghadapi Tsunami 29
- Polisi Keselamatan Sekolah
- Kenderaan Murid, Kakitangan dan Pelawat 30 - 41
- Pondok Kawalan Keselamatan 42 - 46

5 JAWATANKUASA-JAWATANKUASA KECIL UNIT HEM 2019
6 TAKWIM UNIT HEM 2019

2

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

VISI , MISI DAN MATLAMAT UNIT HEM SMKKPs 2019

VISI • PELAJAR SENTIASA MENGAMALKAN
BUDAYA SEKOLAH CEMERLANG DAN

BERDISIPLIN

MISI • MEMANTAPKAN PENGURUSAN UNIT HEM
SERTA PERANCANGAN BAGI MENJAYAKAN
PROGRAM-PROGRAM HEM SECARA
BERKESAN DISAMPING BERMUAFAKAT DAN
BEKERJASAMA DENGAN IBU BAPA SERTA
AGENSI-AGENSI LUAR SEKOLAH

• PENINGKATAN AKEDEMIK DAN DISIPLIN

PELAJAR

• MEMPERKEMBANGKAN POTENSI

INDIVIDU SECARA SEIMBANG DALAM

ASPEK JERI

• PELAJAR MEMILIKI, MENGHAYATI DAN

MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI,

MATLAMAT DISIPLIN KENDIRI, BERBUDAYA POSITIF
DAN BERKETRAMPILAN

• MENYUMBANG KEPADA KEBAJIKAN

PELAJAR

3

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
6.1 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PERLIS

PENGETUA
ABDUL HADI B. MAHAMOOD

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
HAMRAN B. JANTAN SHURIZAN B. MANSOR NORYAH BT. MD.NOH

PENYELARAS
MORYANI BT. SAADAN

SETIAUSAHA
ROZIAH BT. OTHMAN

KEBAJIKAN DISIPLIN BIMBINGAN & KAUNSELING MAKLUMAT MURID

UNIT SETIAUSAHA UNIT SETIAUSAHA UNIT SETIAUSAHA UNIT SETIAUSAHA
Pn. Noor Pn. Rozana
JK BIASISWA Pn. Zarina binti BADAN DISIPLIN Pn. Fuziah binti KAUNSELING & RETAN & binti Wan
Ismail Abdullah PSIKOMETRIK Saidatul Akmar KEHADIRAN
JK KWAMP & LEMBAGA binti Zulkifli Pn. Saw Zi Yi
e-KASIH Pn. Ana Farina TATATERTIB Pn. Nur Fadzlina PPDa & SLAD MURID
binti Abdul binti Shahidan En. Andriezam
JK 3 K Fatakh MURID RISIKO bin Othman SIJIL BERHENTI
CICIR & SEKOLAH
JK KESIHATAN, Pn. Shahila Binti Pn. Siti
RAWATAN & Paiman BADAN Cik Suriati binti MENANGGANI Nurazura bt. APDM, REKOD Pn. Nurul Izza
PENGAWAS Chek Pi PONTENG &PENDAFTARAN binti Omar
KAWALAN Pn. Nur Hidayah KEGIATAN Husin
DENGGI binti Sharif KELAB Pn. Hasimah binti MURID Cik Anis
PENCEGAHAN Mat Isa AGAMA ISLAM & Pn. Norafifah Syazwani binti
JK SEKOLAH En. Ab Rahim bin SUMUR binti Azizun INSURAN
SELAMAT Othman JENAYAH & Cik Siti Nazrah PELAJAR Bakar
RAKAN COB binti Ismail MAJLIS Pn. Nurhafshila
JK PENGURUSAN Pn. Siti Farziah PERMUAFAKATAN Yanti bt. Halim FAIL PERIBADI Pn. Rosmaliza
& KECERIAAN binti Nyan JK En. Hishamuddin MURID binti Halim
KELAS PERHIMPUNAN bin Mohd.Abas JK SARANA Pn. Noor
Pn. Salfini binti & MAJLIS RASMI SEKOLAH Saidatul Akmar PENDAFTARAN Pn. Lim Kim
JK PENGURUSAN Ilias WARGA ASING Hiok
& KECERIAAN SSDM JK SARANA binti Zulkifli
TANDAS Pn. Nur IBUBAPA
Hasyimah Syarha JK ADUAN & Pn. Noor Fazilah Cik Mas bt.
JK KANTIN SIASATAN binti Ismail Man
binti Arshad
JK SPBT Pn. Norlia binti

JK MENGHADAPI Md.Rose
BENCANA Pn. Azizah binti

JK KEBAJIKAN Said
MURID,TABUNG
HAJI & INSURAN Pn. Syamilah
binti Saad
MURID

4

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

UNIT HAL EHWAL MURID

6.2 KEY PERFORMANCE INDICATOR

BIL. PERKARA SASARAN
1 Salah Laku Disiplin Mengurangkan kes-kes salah laku disiplin
2 Tingkah Laku Positif Murid [ Sahsiah ] sebanyak 20% dari tahun sebelumnya
3 Kehadiran ke Sekolah Memantau sahsiah murid tahap
4 Keselamatan maksimum
5 Kebersihan dan Keceriaan [Bilik Darjah & Sekolah] Kehadiran murid meningkat 95 %
6 Kesihatan Murid Mempertingkatkan tahap keselamatan
7 Kebajikan Murid murid ke tahap maksimum
8 Kantin Sekolah Mempertingkatkan kebersihan dan
keceriaan kelas ke tahap maksimum
9 Kepimpinan Pelajar [Pengawas & Ketua Tingkatan] Meningkatkan kesedaran murid tentang
kesihatan
10 Bimbingan dan Kaunseling membantu Disiplin Pelajar Memperkasakan pengurusan kebajikan
murid seperti KWAMP, E-kasih dan BAP
11 Penglibatan Ibu Bapa Dalam Aktiviti Sekolah / Sarana Memastikan kantin bersih, ceria dan
selamat serta menepati ciri-ciri gred A
dalam pengurusan kantin
Mempertingkatkan peranan Pengawas dan
Ketua Tingkatan dalam membantu guru
dan sekolah dalam setiap urusan
Memastikan 100% fungsi unit bimbingan
dan kaunseling dalam membantu
menanggani masalah murid serta
pelaksanaan program-program yang
dirancang
Mempertingkatkan penyertaan dan
penglibatan serta kerjasama pihak PIBG
dalam program yang bersesuaian

5

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

1.0 PETIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ( Akta 550 )

BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara
dan penyelamat bangsa:

DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat
Malaysia menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya
saing tinggi serta bersifat global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan
maklumat:

DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan
wawasan negara demi untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan
ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu
masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal dan dinamik:

DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan
yang bertaraf dunia dansegi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan
mencapai aspirasi negara Malaysia:

DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan yang dizahirkan seperti yang berikut:“Pendidikan di Malaysia adalah
suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan Negara:

DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu
sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa

6

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
pengantar utama, Kurikulum Kebangsaandan peperiksaan yang sama; pendidikan yang
diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yangakan memenuhi keperluan
negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial,ekonomi dan
politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara:

DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu yang perlu, selagi ia selaras dengan dasar
itu, dengan menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan
awam yang tidak munasabah untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik
mengikut hasrat ibu bapa masing-masing:

MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka
Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan
Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:
“Murid” ertinya seseorang tanpa mengira umurnya yang kepadanya pendidikan atau latihan
sedang diberikan di sesuatu institusi pendidikan;

7

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

2.0 PENGENALAN

Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah antara aspek utama untuk membantu pengurusan
sekolah. Ini bermakna pencapaian prestasi berkualiti pengurusan Hal Ehwal Murid boleh
membantu untuk menghasilkan sekolah berkesan serta boleh mencapai visi dan misi sekolah ke
arah kegemilangan.

Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi dalam kalangan murid dan
masyarakat seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pentadbir sekolah seharusnya
memainkan peranan yang lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan
penyelenggaraan. Pentadbir sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak
perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini
kerana murid-murid merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung
kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk membantu individu
supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek sebagaimana yang tercerna dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat sekolah ia
berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan
sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri institusi yang berjaya dalam bidang akademik dan
bukan akademik.

3. OBJEKTIF DASAR
3.1 Menyeragamkan Dasar Pengurusan HEM di SK

3.2 Sebagai dokumen panduan untuk menangani isu-isu pengurusan HEM disekolah,
3.3 Sebagai dokumen panduan oleh pegawai HEM dalam menangani isu-isu disiplin

yang dirujuk oleh sekolah untuk tindakan jabatan.

3.4 Sebagai dokumen bercetak tambahan bagi Pengurusan Disiplin Sekolah yang
sedia ada terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia

8

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

3.1 Sebagai dokumen tambahan dalam melaksanakan Strategi iaitu :

Strategi 1: Mencemerlangkan Sahsiah
Strategi 2: Mencemerlangkan Sukan
Strategi 3:Mencemerlangkan Kokurikulum

4. DASAR PENGURUSAN KELAS
4.1 Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM)
a) Semua butiran murid hendaklah dilengkapkan dalam bulan pertama
persekolahan (Januari).

b) Menandakan BJKM pada setiap hari persekolahan sebelum pukul 8.00 pagi.
Sila ambil perhatian terhadap murid yang datang lewat dan murid ponteng
sekolah. Murid yang datang lewat dikira sebagai hadir. Bagaimana pun,
sekolah perlu menyediakan rekod nama, kelas, masa tiba dan sebab
kelewatan untuk tujuan nasihat dan tindakan penambahbaikan.

c) BJKM hendaklah ditandakan seperti simbol-simbol berikut:

Bil Simbol Maksud

1 / Murid hadir

2 O Tidak hadir tanpa sebab

Tidak hadir kerana sakit (dengan dokumen
3 S sokongan)

Bersebab yang telah diberi kebenaran oleh Guru Besar
4 K /Pengetua (dikira tidak hadir)

Murid lewat ke sekolah (tanda dalam bulatan dan murid
5 L dikira hadir)

Murid mewakili sekolah (tanda dalam bulatan dan murid
6 W dikira hadir)

Murid digantung persekolahan (tanda dalam bulatan dan
7G

murid dikira tidak hadir)

9

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

d) Guru Kelas bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan, kekemasan
dan keselamatan Buku Jadual Kedatangan. Cecair pemadam tidak boleh
digunakan. Segala kesilapan hendaklah dipotong dan ditandatangan ringkas.

e) Semua BJKM hendaklah sentiasa berada di pejabat sekolah untuk
memudahkan Penolong Kanan (HEM) dan Pembantu Tadbir merekodkan
data kehadiran murid.

f) Penolong Kanan (HEM) / guru yang dilantik oleh sekolah akan memasukkan
data kehadiran murid ke dalam Sistem e-Hadir secara atas talian (on-line)
sebelum pukul 8.30 pagi setiap hari persekolahan.

g) BJKM hendaklah ditutup tidak lewat dari 5 haribulan tiap-tiap bulan
berikutnya.

5. MURID “BUKAN WARGA NEGARA” (MBWN)
5.1 Bagi murid “Bukan Warga Negara” (MBWN), Yuran Warga Asing sebanyak
RM240.00 bagi sekolah menengah setiap tahun wajib dibayar di Unit Akaun
Jabatan Pendidikan terlebih dahulu sebelum didaftar sebagai murid sekolah.
Resit bayaran mesti ditunjukkan kepada PK HEM. Setiap MBWN juga dikenakan
bayaran tambahan mengikut arahan Pendaftar Sekolah.

5.2 Rujuk Sektor Pengurusan Sekolah - surat kebenaran sekolah bagi bukan warga

6. FAIL PERIBADI MURID
Semua murid yang berdaftar di sekolah wajib mempunyai fail ini.

6.1 Nama penuh murid, kelas, tahun dan nama Guru Kelas hendaklah ditulis pada
helaian pertama fail. Setiap fail hendaklah dilekatkan gambar murid (ukuran
passport).

10

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
6.2 Semua maklumat peribadi murid seperti salinan surat beranak, kad pengenalan,

keputusan Peperiksaan Dalaman, slip keputusan peperiksaan awam yang
berkaitan (UPSR, PMR, SPM) disimpan dalam fail ini. Buku Rekod Kesihatan Murid
yang diuruskan oleh AJK Kesihatan akan disimpan di Bilik Kesihatan / Bilik
Dokumentasi/ Bilik HEM.
6.3 Fail ini hendaklah diserahkan kepada murid apabila murid telah menamatkan
persekolahan atau bertukar sekolah.
6.4 Semua fail perlu disimpan dalam ‘loker’ berlabel di bilik HEM atau bilik Bimbingan
& Kaunseling atau bilik Dokumentasi.

6.5 Semua surat yang berkaitan dengan murid seperti sijil sakit, surat ibu bapa
/penjaga bagi memaklumkan ketidakhadiran murid, salinan surat amaran
ponteng dan salinan surat gantung / buang sekolah yang dikeluarkan disimpan
dalam fail ini.

6.6 Fail kelas akan disemak pada setiap akhir bulan oleh PK HEM. PK HEM akan
menyediakan dokumen penyemakan fail kelas (senarai semak).

7.0 PENDAFTARAN MURID BARU

7.1 Guru Kelas menerima murid baru daripada PK HEM. (Status
kewarganegaraan telah dikenal pasti oleh PK HEM terlebih dahulu).

7.2 PK HEM hendaklah memastikan Borang Maklumat Murid (Borang SMM)
dilengkapkan oleh ibu bapa/penjaga pada masa itu juga. Jika murid membawa
bersama SMM dari sekolah asal, sila pastikan maklumat adalah lengkap dan
terkini.

7.3 Guru Kelas akan memasukkan data murid-murid baru. Bagi murid asal, guru-
guru hanya mengemaskini data SMM yang telah dibuat dan menyerahkan
‘hard copy’ kepada guru SMM / guru data.

7.4 Guru kelas hendaklah menyemak jika murid berkenaan menerima sebarang
bentuk biasiswa / bantuan dan melaporkan kepada Guru Biasiswa / Guru
Kebajikan.
11

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
7.5 Guru Kelas perlu selalu mengambil inisiatif mengenal pasti murid berkeperluan

khas dan yang memerlukan bantuan khas (anak yatim, murid miskin, oku dll),
serta melaporkan kepada PK HEM untuk tindakan lanjut.

7.6 PK HEM perlu mendapatkan laporan disiplin, Ujian Lisan Berasaskan Sekolah
(ULBS), Penilaian Kemahiran Amali (PEKA), Folio Kemahiran Hidup, Penilaian
Amali Fardu Ain (PAFA), Petaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan lain-lain
berkaitan kerja kursus dari sekolah terdahulu jika tidak dibawa bersama semasa
mendaftar. Dokumen tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam fail murid dan
satu salinan dokumen berkenaan hendaklah diserahkan kepada guru mata
pelajaran.

7.7 PK HEM akan menyerahkan borang SMM kepada guru SMM / Guru Data
untuk pengisian butiran di komputer.

8. MURID KELUAR / BERTUKAR / BERPINDAH

8.1 PK HEM perlu memastikan surat setuju terima diperolehi dari sekolah yang
dipohon sebelum mengeluarkan Borang Jadual Ketiga ( yang telah dilengkapi )
kecuali pertukaran antara negeri / wilayah dan surat perakuan
ibubapa/penjaga. (Rujuk SPS)

- masalah pertukaran ke luar negera – Rujuk SPS
8.2 Guru Kelas perlu mencatatkan maklumat / butiran perpindahan dalam BJKM

kelas.

8.3 Bagi pertukaran keluar negara, PK HEM perlu memastikan semua buku teks
telah dipulangkan dan senarai judul buku yang dipulangkan diserahkan kepada
Guru SPBT untuk rekod dan tindakan lanjut.

8.4 Untuk pertukaran dalam Negara, PK HEM merekodkan judul buku yang akan
dibawa ke sekolah baru dan menyerahkan kepada Guru SPBT untuk rekod dan
tindakan lanjut.

8.5 Semua fail yang berkaitan dengan murid perlu diserahkan kepada murid untuk
rujukan pihak sekolah baru kecuali fail sulit akan dihantar ke sekolah baru.
12

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
8.6 Sijil Berhenti Sekolah hanya diberikan kepada murid Tahun 6, murid

Tingkatan 3 yang diterima masuk ke Kolej Vokasional dan Sekolah Berasrama
Penuh atau ke mana-mana institusi pendidikan bukan dibawah KPM,
Tingkatan 5 dan Tingkatan 6 Atas, serta murid yang telah lama berhenti
sekolah dengan kerelaan sendiri untuk tujuan mencari pekerjaan. Bagi kes
berhenti sekolah, Sijil Berhenti Sekolah hanya dikeluarkan jika permohonan
menyertakan dokumen sokongan daripada ibu bapa/ penjaga jika berumur
kurang daripada 17 tahun. (murid bukan warga – rujuk SPS)

8.7 Merujuk Dasar Pendidikan Wajib pihak sekolah tidak dibenarkan
mengeluarkan sijil berhenti sekolah selain yang dinyatakan dalam perkara 8.6.
selagi murid itu berada dalam lingkungan umur pendidikan wajib.

9. PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS
9.1 Guru Kelas boleh melantik Jawatankuasa Kelas yang terdiri daripada:

a) Ketua Kelas

b) Penolong Ketua Kelas

c) Bendahari

d) AJK Kebersihan

e) AJK Keceriaan

f) AJK Keselamatan

9.2 Guru Kelas hendaklah menyelaras penyediaan perkara berikut: •
a) Carta Organisasi Kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas
b) Jadual Waktu - ditampal pada papan kenyataan Kelas
c) Jadual Tugas Kebersihan - ditampal pada papan kenyataan kelas.
d) Pelan kedudukan kelas- ditampal di atas meja Guru

13

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
e) Inventori Kelas - ditampal pada pintu
f) Moto kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas.
g) Misi & Visi Sekolah, Moto Sekolah, Maklumat Mata Pelajaran, Artikel

Berinformasi & isu semasa hendaklah ditampal pada papan kenyataan
kelas.

h) Alatan pembersihan seperti penyapu, pemadam papan hitam /papan
putih, penyeduk sampah, bakul sampah dan sebagainya hendaklah
disediakan dan disimpan di tempat yang sesuai.

i) Pelan laluan kecemasan sewaktu kebakaran hendaklah dipamerkan.
j) Sudut Bahan Bacaan hendaklah disediakan di tempat yang bersesuaian.
9.3 Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjuru papan tulis (kanan / atas) atau

di tempat yang mudah dilihat.

9.5 Guru Kelas dengan dibantu oleh Ketua Kelas hendaklah memastikan semua kerusi
dan meja mencukupi dan telah diberi nombor siri. Perabot yang telah rosak
hendaklah diganti dan dibawa turun untuk disimpan di dalam stor peralatan
sekolah.

10. Kebersihan kelas:
10.1 AJK Kebersihan hendaklah memastikan kelas dibersihkan setiap hari
persekolahan.

10.2 Setiap guru yang masuk ke kelas mesti memastikan keadaan dalam kelas
sentiasa bersih dan teratur sebelum mula mengajar atau menggantikan guru
dan juga sebelum keluar dari kelas berkenaan.

10.3 AJK Kebersihan Kelas hendaklah memastikan sampah di dalam laci meja murid
dan bakul sampah dibuang pada waktu akhir setiap hari.

10.4 Sebelum meninggalkan kelas semua murid hendaklah memastikan kerusi dan
meja dalam keadaan kemas dan teratur.
14

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
10.5 Ketua Kelas hendaklah memastikan suis lampu dan kipas dimatikan sebelum

meninggalkan kelas.
10.6 Ketua Kelas hendaklah memastikan pintu kelas ditutup.
10.7 Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun. Adalah menjadi

tanggungjawab ketua kelas untuk melaporkan kepada guru kelas jika hilang

atau rosak.

10.8 Guru Kelas hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara berikut:

a) Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu serta suisnya dalam
keadaan baik dan selamat digunakan.

b) Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada pihak
pentadbir.

c) Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas yang dilantik menjalankan
tugas.

11. DASAR PENGURUSAN DISIPLIN

11.1 Ponteng Sekolah

a) Murid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir sekolah dan
tidak membawa surat daripada ibu bapa/penjaga atau surat sakit pada
keesokan harinya.

b) Guru Kelas hendaklah menandakan “0” dalam BJKM kelas (sila rujuk Nota
4.1 (c)

c) Jadual penghantaran surat kes Ponteng sekolah adalah seperti berikut:

Tindakan Ponteng Berterusan Ponteng Berkala/
Amaran I Tidak Berterusan
Amaran II 3 hari berturut-turut
10 hari
Amaran III 7 hari selepas surat
Amaran I 10 hari selepas Surat
Buang Sekolah 7 hari selepas surat Amaran I
Jumlah Amaran II 20 hari selepas Surat
Keseluruhan 14 hari selepas surat Amaran II
Amaran III 20 hari selepas Surat
Amaran III
31 hari
60 hari

15

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
d) Guru Kelas hendaklah merekodkan semua proses tindakan di atas dalam

borang Rekod Ponteng Sekolah dan merekod hantaran surat kepada
ibubapa/penjaga (dalam fail kelas).
e) Surat Amaran 1, 2, dan 3 mesti diisi dalam 3 salinan dan ditandatangani
oleh:
• Amaran 1 Ditandatangani oleh GPKHEM
• Amaran 2 Ditandatangani oleh GPKHEM
• Amaran 3 Ditandatangani oleh GPKHEM
• Buang Sekolah Ditandatangani oleh Guru Besar

f) Salinan 1 adalah untuk ibu bapa/penjaga, salinan 2 untuk dimasukkan ke
dalam fail Rekod Salah Laku dan salinan 3 untuk dimasukkan ke dalam fail
guru Kelas.

g) Surat Buang Sekolah diisi dalam 4 salinan dan ditandatangani oleh
Pengetua.

h) Catatan dibuat dalam Buku Kedatangan Murid untuk surat-surat seperti
berikut:

• AP: Amaran Pertama

• AK: Amaran Kedua

• AT: Amaran Terakhir

• BS: Buang Sekolah

i) Sekiranya murid hadir ke sekolah selepas sesuatu tindakan telah dibuat,
peraturan berikut hendaklah dipatuhi:

• Selepas surat Amaran 1, murid hendaklah membawa surat jawapan
daripada ibu bapa/penjaga masing-masing.

• Selepas surat Amaran 2, murid hendaklah membawa surat jawapan
daripada ibu bapa/penjaga masing-masing dan berjumpa dengan
GPKHEM terlebih dahulu.
16

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
• Selepas Amaran 3, murid mestilah datang kesekolah bersama-sama ibu

bapa/penjaga dan berjumpa dengan pengetua. Murid hanya dibenarkan
masuk ke kelas setelah Pengetua berpuas hati dengan jaminan yang
diberi oleh ibu bapa atau penjaga melalui surat aku janji. Murid hanya
boleh dibenarkan bersekolah semula setelah membuat rayuan dan
diluluskan oleh pihak JPN PERLIS

11.2 Borang Pengesanan Ponteng (BPP)

a) Semua Guru Kelas mesti memastikan kelas mereka mempunyai BPP setiap
hari.

b) BPP akan diedarkan kepada Ketua Kelas pada waktu pagi oleh Ketua Guru
Disiplin. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Ketua Kelas untuk
memulangkan BPP ke meja Ketua Guru Disiplin selepas tamat waktu
persekolahan setiap hari.

c) BPP hendaklah sentiasa berada dengan Ketua Kelas dan diserahkan
kepada guru yang masuk pada setiap waktu.

d) Guru diminta mencatatkan bilangan murid yang berada di dalam kelas
pada masa tersebut.

e) Guru juga mestilah mencatatkan nama-nama murid yang keluar kelas/
lambat masuk kelas/ ponteng kelas semasa gurumengajar.

f) Setiap guru yang memasuki kelas mesti memastikan keadaan kelas bersih
dan teratur sebelum menandatangani BPP.

g) Semua kes salah laku murid yang ringan atau sederhana mesti diambil
tindakan oleh guru berkenaan semasa waktunya.Hanya kes-kes berat
sahaja perlu dicatatkan dalam BPP untuk tindakan Guru Disiplin pada
keesokan harinya. Jika kes berat yang memerlukan tindakan segera, buat
catatan dalam BPP dan terus maklumkan kepada Guru Disiplin / GPK HEM.

h) Guru Disiplin (Penyelaras BPP) akan menyemak BPP setiap hari dan
17

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
mengambil nama murid yang bermasalah untuk tindakan selanjutnya pada
keesokkannya.

i) Penyelaras BPP hendaklah menjaga BPP dengan baik dan sempurna
mengikut susunan minggu dan bulan dan diserahkan kepada GPKHEM
pada setiap akhir semester 1 & 2.

j) Sekiranya BPP hilang , Ketua Kelas hendaklah melaporkan kepada Ketua
Guru Disiplin sekolah dengan segera.

k) Nama guru yang tidak hadir mengajar dalam BPP ,Guru Disiplin hendaklah
melaporkan kepada PK HEM dan Pengetua.

11.3 Disiplin Murid
a) SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN. Oleh itu, guru-guru mestilah
memastikan murid mematuhi semua peraturan sekolah setiap masa.

b) Guru-guru mestilah memberi nasihat dan teguran jika mereka dapati
seseorang murid itu melakukan kesalahan disiplin.

c) Guru-guru mestilah memaklumkan kesalahan-kesalahan disiplin murid
yang berat kepada Guru Disiplin atau GPK HEM.

d) Hukuman yang dikenakan mestilah mematuhi prosedur yang telah
ditetapkan oleh KPM serta setimpal dengan kesalahan murid. Ini
bertujuan supaya murid tidak terasa teraniaya dan akan menerima
hukuman dengan rela hati.

e) Tiada sentuhan badan kepada murid atau tingkah laku negatif guru yang
boleh menimbulkan prasangka kepada murid.

f) Semua guru perlu menjadi role model – contoh teladan yang baik kepada
murid-murid.

18

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
11.4 Kawalan /Tanggungjawab Guru

a) Guru mestilah mengenali setiap nama murid mereka. Ini diangap sebagai
satu usaha bahawa guru mempunyai sikap keprihatinan dan mengenali
mereka sebagai seorang individu. (Amalan Budaya Penyayang)

b) Guru hendaklah memahami dan mengenali mana-mana murid yang sering
menimbulkan masalah disiplin dan memberikan tumpuan yang lebih
terhadap mereka bagi mendapatkan kerjasama.

c) Jangan memulakan proses Pembelajaran dan Pengajaran jika murid-
murid tidak memberi tumpuan atau sedang bising dan bercakap sesama
sendiri.

d) Jangan membiarkan murid-murid berkumpul di hadapan meja guru
sedangkan murid-murid lain dibiarkan bising di tempat mereka atau di
belakang kelas.

e) Guru haruslah memeriksa kebersihan kelas termasuk bahagian kaki lima
kelas dan melaporkan kepada pentadbir sekolah untuk mengambil
tindakan lanjut.

f) Guru-guru haruslah mengambil perhatian terhadap murid-murid yang
selalu tidak membuat kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Cuba kenal
pasti sebab-sebabnya dan ambil tindakan yang sewajarnya.

11.5 Dasar Umum Disiplin
a) Setiap murid wajib memiliki buku peraturan sekolah dan mesti dibawa ke
sekolah pada setiap hari. Peraturan sekolah perlu difahami dan dipatuhi.

b) Setiap murid wajib memiliki buku nota dan wajib dibawa bersama
sewaktu perhimpunan.

c) Pada awal tahun permulaan semasa persekolahan, murid akan diberi
19

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
penjelasan dan penerangan tentang peraturan sekolah dan tindakan-
tindakan disiplin yang dikuatkuasakan.

i) Penerangan dan penjelasan mengenai peraturan disiplin sekolah juga
disampaikan kepada murid-murid dari semasa ke semasa.

11.6 Pemeriksaan Mengejut
a) Pemeriksaan mengejut boleh dijalankan dari semasa ke semasa ke atas
murid semasa berada di kelas atau tapak perhimpunan atas arahan pihak
pentadbir.

b) Guru disiplin/guru bertugas bersama guru kelas atau guru mata pelajaran
dengan bantuan pengawas akan menjalankan pemeriksaan mengejut
dengan disaksikan oleh murid berkenaan.

c) Barang larangan akan dirampas dan maklumat murid tersebut akan
direkod oleh guru berkenaan dalam Buku Rekod Salah Laku Barang

d) Rampasan yang disimpan di dalam almari berkunci di bilik GPK HEM

e) Barang larangan akan disimpan di dalam bilik GPK HEM.
f) Barang rampasan yang mahal (seperti telefon bimbit) hanya oleh dituntut

balik oleh ibu bapa/ penjaga murid selepas berjumpa dengan GPK HEM
dan menandatangani surat perjanjian.

g) Barang rampasan yang tidak dituntut selepas tiga tahun akan dilupuskan
setelah diputuskan dalam mesyuarat AJK Lembaga Disiplin & AJK PIBG.

h) Kehilangan barang-barang berharga adalah di bawah tanggungjawab
murid-murid

.

20

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
11.7 Kaedah Mengatasi Disiplin

a) Edarkan senarai kesalahan ringan, sederhana dan berat kepada:
• semua guru
• bilik-bilik khas

b) Kes-kes disiplin kesalahan ringan semua guru perlu menanganinya secara
berhemat dengan kadar segera sebelum ianya menjadi kes kesalahan
disiplin yang lebih berat.

c) Guru mata pelajaran / guru kelas hendaklah:

Merekod kesalahan murid di BPP dan
Guru Disiplin akan mengumpulkan rekod kesalahan
seterusnya membawa ke mesyuarat disiplin mengikut keperluan.

d) Senaraikan nama murid dan pamer di papan kenyataan HEM:

• Kedatangan penuh - 2 kali setahun
• Sijil Sifar Ponteng - Kelas yang berjaya mengekalkan sifar

ponteng akan diberikan sijil setiap akhir tahun. Walaupun tidak
hadir, ianya mesti bersebab.

• Murid yang mengekalkan sifar ponteng akan diberikan sijil dan
anugerah pada akhir tahun.

11.8 Pengurusan Perhimpunan

Perhimpunan mingguan akan diadakan pada setiap hari Isnin
(berdasarkan keperlusan)
Perhimpunan akan diuruskan oleh penyelaras perhimpunan, guru
bertugas dan pengawas sekolah.

Semua guru dan murid wajib menghadiri perhimpunan kecuali
tidak sihat atau sakit.

21

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
PK HEM perlu menyediakan Rekod Kehadiran Guru ke
perhimpunan untuk memastikan semua guru hadir bagi membantu
pengawasan murid dan bertindak sebagai role model.
12. DASAR KEBAJIKAN MURID

12.1 Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid mesti merujuk kepada
data Sistem Maklumat Murid (SMM) yang sentiasa dikemaskini.

12.2 Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

a) Memastikan semua murid mendapatkan buku teks yang mencukupi
selewat-lewatnya hari pertama sesi baru persekolahan.

b) Melaksanakan arahan perpindahan Murid Bersama Buku Teks (Ruj:
K/P.BT.8945/Jld.28(24) – 17Mac 2008).

d) Guru Kelas mesti memastikan semua buku teks yang diterima oleh murid
dibalut kemas dan ditulis nama.

e) Guru SPBT mestilah mengumpulkan semula buku teks pada akhir tahun
mengikut tarikh yang ditetapkan serta membuat senarai murid yang tidak
memulangkannya.

f) Murid ”Bukan Warga Negara” (BWN) tidak layak menerima buku SPBT.

12.3 Khidmat Bimbingan dan Kaunseling

a) Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) mestilah memberikan tumpuan
kepada empat fokus utama iaitu:
• Pembangunan sahsiah diri murid

• Peningkatan disiplin diri murid

• Pendidikan kerjaya murid
• Psikososial dan kesejahteraan mental murid
b) Unit Bimbingan dan Kaunseling harus diuruskan mengikut etikanya, demi
memelihara hak murid. Segala maklumat murid adalah dianggap sulit
dan hanya boleh didedahkan kepada pihak yang berkenaan sahaja.

22

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

c) GBK boleh membantu murid-murid dengan memberi bimbingan dan
saranan sama ada secara individu atau kelompok.

d) GBK harus membimbing murid bermasalah.

e) GBK mestilah mengatur masa untuk memberi khidmat kaunseling kepada
murid yang telah diberi surat amaran ponteng pertama, kedua dan ketiga.
Bagi murid yang telah digantung / dibuang sekolah dan diterima
bersekolah semula, sesi kaunseling perlu dilakukan selama enam bulan
dan laporannya dihantar kepada PK HEM setiap bulan.

f) Guru Disiplin mahupun Guru Kelas boleh merujuk kepada GBK tentang
murid yang memerlukan bantuan kaunseling ataupun murid yang
menghadapi masalah disiplin.

g) GBK hanya boleh menjalankan tugas di luar sekolah dengan kadar 10%
daripada hari persekolahan setahun.

12.4 Kebajikan Murid
a) Guru Kelas hendaklah mengenalpasti maklumat berdasarkan SMM:

• Bilangan anak yatim di dalam kelas
• Bilangan murid yang terdiri daripada keluarga berpendapatan

rendah

b) Guru kelas hendaklah menguruskan hal-hal berkaitan bantuan yang boleh
dipohon oleh murid-murid berkenaan dan merekodkan murid yang
berjaya menerima bantuan ke dalam SMM seperti:

• Biasiswa

• Kumpulan Wang Amanah Murid Miskin
(KWAMP)

• Bantuan Pakaian

23

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
• Derma Kebajikan

c) Guru Kelas hendaklah memaklumkan kepada PK HEM sekiranya ada di
kalangan muridnya yang mendapat kemalangan / kematian atau bencana
dalam keluarganya.

d) Derma kilat akan dibuat oleh unit kebajikan dan menyerahkan derma
kepada murid berkenaan sekiranya berlaku kematian / bencana seperti
kematian saudara terdekat (ibubapa) atau diri sendiri.

13 DASAR KEBERSIHAN DAN KESIHATAN
13.1 Rekod Kesihatan Murid
a) Guru Kelas mestilah memastikan setiap muridnya mempunyai Buku
Rekod Kesihatan.
b) Buku Rekod Kesihatan ini selalunya diperolehi sewaktu murid berada di
sekolah rendah lagi. Ia akan dibawa dan diteruskan penggunaannya
sehinggalah ke sekolah menengah.

c) Jika Guru Kelas mendapati muridnya tidak mempunyai atau kehilangan
buku tersebut, murid boleh mendapatkannya daripada guru kelas
terdahulu.

d) Buku Rekod Kesihatan wajib dimiliki oleh setiap murid kerana buku ini
diperlukan apabila pemeriksaan kesihatan dibuat ataupun semasa
suntikan imunisasi diberikan kepada murid oleh pegawai kesihatan.

e) Buku Rekod Kesihatan wajib dibawa bersama oleh murid yang bertukar
sekolah dan disertakan bersama Fail Peribadi murid berkenaan.

13.2 Kad Pergigian Murid
a) Setiap murid sekolah mempunyai kad pergigian yang dibekalkan setiap
tahun.

24

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
b) Guru Kelas mestilah memastikan kad ini diedarkan kepada ibu bapa /

penjaga murid untuk mendapatkan kebenaran bagi menjalankan
pemeriksaan gigi terhadap anak / anak jagaannya.

c) Kad ini hendaklah diserahkan kepada pegawai kesihatan yang berkenaan
dan pemeriksaan akan dijalankan pada satu tempoh yang ditetapkan oleh
Jabatan Kesihatan berkenaan.

13.3 Surat Rawatan Murid
a) Murid boleh mendapatkan surat rawatan ini di pejabat sekolah.
b) Surat rawatan ini hendaklah ditandatangani oleh Pengetua atau mana-
mana Penolong Kanan.

c) Surat ini digunakan oleh murid apabila ingin mendapatkan khidmat
rawatan di mana-mana hospital atau klinik kerajaan.

13.4 Murid Sakit
a) Guru Kelas mestilah prihatin jika ada dalam kalangan murid kelasnya yang
sakit atau kurang sihat pada hari tersebut.

b) Jika murid berkenaan ingin meminta izin untuk pulang, Guru Bertugas
atau Guru Kelas boleh menghubungi ibu bapa / penjaga berkenaan untuk
menjemputnya di sekolah.

c) Guru Bertugas atau Guru Kelas tidak boleh membenarkan murid
berkenaan pulang sendiri ke rumah walau pun rumahnya berhampiran
dengan sekolah.

d) Jika keadaan kesihatan murid serius atau berlaku kes-kes kecemasan atau
kecederaan, guru bertugas mestilah menghubungi ibu bapa / penjaga dan
menghantar murid berkenaan ke klinik atau hospital terdekat samada
menggunakan kenderaan sendiri, kenderan sekolah atau menghubungi
ambulan.

25

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
e) Guru bertugas mestilah merekodkan butiran murid yang dibenarkan

pulang dalam Buku Laporan Bertugas dan Buku Rekod Keluar Murid.

13.5 Kebersihan dan Keceriaan Sekolah
a) Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan murid-murid menjaga
kebersihan diri, kelas, tandas, kantin, bilik-bilik khas, bangunan dan
kawasan sekolah.

b) Guru Kelas mestilah sentiasa mengingatkan murid-murid kelasnya supaya
menjaga kebersihan dan keceriaan kelas masing-masing.

c) Guru Kelas bertanggungjawab mengambil inisiatif untuk menghias kelas
mereka agar kelihatan kemas dan teratur, ceria dan kondusif bagi
memudah dan membantu dalam proses Pembelajaran dan Pengajaran.

d) Guru kelas dibantu oleh Ketua Kelas bertanggungjawab mempastikan
kelas dibersihkan setiap hari iaitu 5 minit sebelum waktu pertama
persekolahan.

e) Guru yang masuk mengajar masa pertama bertanggungjawab
memastikan kelas dalam keadaan bersih sebelum memulakan
Pembelajaran dan Pengajaran.

f) Murid-murid dikehendaki menaikkan kerusi di atas meja masing-masing
sebelum meninggalkan kelas pada waktu akhir persekolahan.

13.6 Kantin Sekolah
a) Guru Penyelaras Kantin bertanggungjawab memastikan bahawa
pengusaha kantin mengamalkan kebersihan dalam penyediaan,penjualan
dan menjaga seluruh kawasan kantin.

b) Guru Penyelaras Kantin perlu membuat laporan harian kepada GPK HEM
dengan menyemak Buku Pemeriksaan Kendiri yang dibekalkan oleh JPN

26

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
c) Guru Penyelaras Kantin perlu membuat laporan kepada GPK HEM atau

pentadbir lain jika berlakunya kes keracunan makanan di kantin sekolah.
d) Pihak pentadbir sekolah perlu melaporkan kes keracunan makanan ke JPN

dengan kadar segera sebaik sahaja menerima aduan daripada murid.
e) Guru-guru juga bertanggungjawab menasihatkan para murid supaya

mengamalkan pemakanan seimbang dan tidak menggalakkan murid
membeli makanan daripada penjual di luar kawasan sekolah.
f) Guru Disiplin serta Guru Bertugas Harian hendaklah berada di kantin
bersama-sama pengawas bertugas untuk mengawal disiplin murid semasa
waktu rehat.
g) Murid tidak dibenarkan membeli makanan / minuman di luar waktu rehat
kecuali dengan kebenaran khas.
13.7 Kebersihan Kelas
a) Murid mesti membersihkan kelas 10 minit sebelum waktu pertama
bermula.
B) Guru mata pelajaran hendaklah memeriksa kelas sebelum waktu
pertama bermula dan untuk waktu terakhir, 5 minit sebelum tamat
persekolahan.
c) Guru bertugas harian hendaklah membuat pemeriksaan setiap hari pada
bila-bila masa sepanjang minggu bertugas.

27

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs
14. DASAR KESELAMATAN SEKOLAH
14.1 Semua sekolah wajib melaksanakan Program 3K ( Kebersihan, Kesihatan,

Keselamatan ).

14.2 Keselamatan murid sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di
kawasan sekolah dari jam 6.30 pagi hingga tamat sesi persekolahan.

14.3 Sekolah perlu memastikan semua murid memiliki insuran perlindungan
kemalangan dan digalakkan membeli Skim Insuran Takaful.

14.4 Setiap aktiviti yang dilaksanakan diluar kawasan sekolah perlu mendapat
kebenaran daripada pihak sekolah / Jabatan Pelajaran dan ibubapa / penjaga
murid. Penglibatan murid dalam mana-mana aktiviti luar sekolah perlu diiringi
oleh guru pada nisbah 10 orang murid dan seorang guru pengiring. Sekiranya
terdapat seorang murid perempuan atau lebih dalam jumlah 10 orang murid
berkenaan maka guru pengiringnya hendaklah seorang guru perempuan.

14.5 Aspek-aspek keselamatan dan kebajikan murid wajib diberi keutamaan oleh
semua pihak terutama semasa sebelum dan semasa selepas sesuatu program /
aktiviti dilaksanakan.

14.6 Latihan Kecemasan Kebakaran
a) Sekolah mesti memastikan bahawa latihan kebakaran (fire drill) dijalankan
2 kali setahun.

b) Sekolah mesti memastikan alat pencegahan kebakaran mencukupi dan
berfungsi.

c) Guru-Guru mestilah memastikan murid-murid meninggalkan kelas / bilik
khas dengan segera, tetapi secara teratur apabila isyarat kebakaran
dibunyikan. Murid-murid khas atau OKU hendaklah dibantu keluar oleh
guru mereka.

28

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

d) Guru-Guru mesti memastikan suis lampu, kipas atau peralatan
elektrik yang lain serta bekalan gas ditutup sebelum keluar.

e) Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM) dibawa keluar dari
pejabat oleh staf pejabat ke tempat berkumpul.

f) Guru Tingkatan mestilah mengambil BJKM kelas masing-masing
di tempat berkumpul dan mengira bilangan murid dengan
segera. Mana- mana murid yang tiada hendaklah dimaklumkan
kepada Pentadbir dengan serta-merta

14.7 Menghadapi Tsunami
a) Jika terdapat tanda-tanda peluang terjadinya tsunami lakukan
evakuasi ke lokasi seperti berikut:

Bangunan bertingkatyang memenuhi syarat berikut:
➢ Lebih dari dua tingkat
➢ Berada pada jarak 500m dari garis pantai
➢ Tidak ada kerosakan pada struktur

bangunan

b) Kawasan yang tinggi yang memenuhi syarat:
➢ Berada lebih dari 10m dari permukaan laut
➢ Dapat dicapai dalam waktu kurang dari 30 minit dengan
berjalan kaki

14.8 Polisi Keselamatan Sekolah
a) Pihak sekolah mengamalkan tiga polisi utama dalam aspek
keselamatan sekolah iaitu :-

i. Polisi Keselamatan Pergi dan Balik dari Sekolah

28

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

ii. Polisi Mengelakkan Gangguan Seksual
iii. Polisi Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum.
b) Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan polisi-polisi ini
dipatuhi dan diamalkan setiap masa demi mewujudkan iklim
sekolah yang selamat kepada semua warga sekolah (sila rujuk
surat pekeliling iktisas yang berkaitan)

14.9. Kenderaan Murid, Kakitangan dan Pelawat

a) Guru, murid dan pelawat mesti memastikan kenderaan
diletakkan di tempat yang telah dikhaskan dan tidak
mengganggu laluan keluar/ masuk.

b) Guru-guru dan para murid diingatkan supaya berhati-hati
memandu kenderaan mereka dalam kawasan sekolah untuk
mengelakkan sebarang kemalangan.

c) Sekiranya hari hujan, semua kenderaan termasuk guru dan
ibubapa hendaklah memasuki kawasan sekolah melalui pintu B
dan keluar melalui pintu A.

14.10 Pondok Kawalan Keselamatan

a) Guru-guru hendaklah memaklumkan kepada pentadbir sekolah
sekiranya mereka mendapati tiada pengawal keselamatan yang
bertugas di pintu pagar sekolah.

b) Pintu pagar sekolah mestilah sentiasa ditutup dan mana-mana
pelawat yang ingin berurusan dengan pihak sekolah mesti
menandatangani Buku Rekod Pelawat dan Mendapatkan Pas
Pelawat terlebih dahulu.

c) Khidmat Warden lalulintas bagi mengawal pergerakan murid
keluar dan masuk .

29

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

JAWATANKUASA-JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID

6.1 JAWATANKUASA INDUK UNIT HEM

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Membuat,mendokumen,menyebarluaskan
Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan dan menyemak semula ketetapan dalam
Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor SKPMG2
Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh
Pn. Roziah binti Othman 2. Membentuk jawatankuasa yang akan
Setiausaha Pn. Radziah binti Ishak menjalankan tugas berkaitan.
Penolong Setiausaha
Pn. Salmah binti Mohd. Zain 3. Mengadakan mesyuarat pengurusan Unit
AJK Pn. Haliza@halizah binti Saad HEM sebanyak 4 kali setahun.
Pn. Azizah binti Said
Guru Kanan Bahasa Pn. Moryani binti Saadan 4. Membuat Dasar Pengurusan HEM.
Guru Kanan Kemanusiaan 5. Membuat pementoran, pemantauan,
Semua Ketua Jawatankuasa Kecil
Guru Kanan Sains & Unit HEM pengesanan dan penyelarasan semua
Matematik jawatankuasa Unit HEM.
6.Memfailkan evidens pelaksanaan
Guru Kanan Teknik berdasarkan tindakan dan SKOR.
Vokasional
AJK

6.2 LEMBAGA TATATERTIB

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Meningkatkan tahap disiplin sekolah dengan memberi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor idea dan pandangan melaluiperbincangan dalam
Naib Pengerusi III
En. Hamran bin Jantan menggubal Peraturan Sekolah.
Setiausaha
Pn. Noryah binti Md. Noh 2. Membincangkan keskes disiplin yang berat sebelum
AJK
Pn. Nur Fadzlina binti Shahidan keputusan muktamad diambil keatas pelajar yang

terbabit.

Semua Guru Kanan 3. Menjalankan mesyuarat berhubung kes salahlaku pel

Pn. Noor Saidatul Akmar binti Zulkifli ajar yang boleh membawa hukuman rotan, gantung

En. Aminuddin bin Mat Zin sekolah dan diberhentikan sekolah.

Pn. Siti Nurazura bt. Husin 4. Menjalankan mesyuarat ke atas pengawas yang terlib

En. Hishamuddin bin Mohd.Abas at dengan kes salahlaku yangboleh membawa kepada

En. Abdul Sukor bin Othman pemecatan pengawas.

Semua guru tingkatan berkenaan 5. Guru Kanan Disiplin/Ketua Guru Disiplin akan

bertindak sebagai pendakwa.

6. Membincangkan masalah kebajikan pelajar terbabit

bertujuan mencari jalan memperbaiki kelakuan negatif

pelajar berkenaan.

7. Menimbang dan menerima pandangan dan cadangan

dari guru, ibu bapa serta pelajar mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan disiplin sekolah.

8. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mes

yuarat berkenaan.

9. Semua kes pengantungan sekolah dan

pemberhentian sekolah mesti mendapat pengesahan

Pengetua.

10. Menjalankan tugas lain yang diarah oleh Pengetua

dari masa ke semasa

30

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.3 JAWATANKUASA DISIPLIN MURID

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Membantu pihak pengurusan merangka peraturan
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan sekolah.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2. Menguatkuasa peraturan sekolah.
Ketua
Penolong Ketua Pn. Noryah binti Md. Noh 3.Mengenalpasti masalah pelajar dan mencari jalan

Setiausaha En. Hishamuddin bin Mohd.Abas untuk mengatasinya.
AJK
En. Abdul Sukor bin Othman 4.Menjalankan hukuman kepada murid yang bersalah

Pn. Fuziah binti Abdullah mengikut prosedur.

Pn. Ng Yook Chin 5.Merekod data kes pelajar kedalam SSDM

Pn. Shahila binti Paiman dan E-Disiplin

En. Dziya Auddin bin Che Jusoh 6.Bekerjasama dengan unit lain untuk mempastikan

En. Azizul bin Abdan segala program berjalan lancar.

En. Hasmadi bin Hassan

Pn. Sabariah binti Asa'ari

En. Mohd Roseraezeey b. Mohamad

6.4 JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Membuat pemilihan Pengawas Sekolah setiap tahun.
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan 2.Membentuk jawatankuasa Pengawas setiap tahun.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 3.Memberi kursus kepimpinan kepada pengawas.
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh 4.Membantu pengawas menjalankan tugas
Ahli Jawatankuasa
Tn. Syed Hilmey bin Syed Din penguatkuasaan peraturan sekolah.

Cik Suriati binti Chek Pi 5.Membuat garis panduan tugas-tugas pengawas

En. Rosnizam bin Kamaruddin 6. Menjaga kebajikan pengawas.

Pn. Nuryusnita binti Hairun 7. Mewujudkan bilik pengawas yang ceria dan bersih.

Pn. Farah Diyana binti Abdul Hamid 8.Memastikan pengawas mengambil dan menghantar

Pn. Nur Fadzlina binti Shahidan borang E-Kehadiran ke pejabat sekolah sebelum 8.00

Pn. Nazatul Shima binti Mohamed pagi setiap hari persekolahan.

Nayan 9. Menjalankan tugasan lain yang diarahkan oleh Tn

En. Mohd Zamri bin Shafie Pengetua.

6.5 JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN RAKAN COP

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Menjadi guru penasihat kepada semua aktiviti kelab.

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan 2.Merancang pelbagai aktiviti sebagimana kelab

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor kokurikulum.

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh 3.Mengadakan sudut pendidikan anti jenayah di

Ketua En. Hishamuddin bin Mohd.Abas sekolah.

Setiausaha Pn. Hasimah binti Mat Isa 4.Mengadakan aktiviti kepada ahli kelab.

AJK En. Hasmadi bin Hassan 5.Menyebarkan maklumat mengena jenayah kepada

warga sekolah.

6. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Pengetua.

31

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.6 JAWATANKUASA MAJLIS RASMI / PROTOKOL / PERHIMPUNAN

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Menyelaras segala majlis rasmi dengan JK yang

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan terlibat.

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor 2. Memastikan setiap majlis rasmi mengikut protocol

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh yang telah ditetapkan.

Ketua Tn. Syed Hilmey bin Syed Din 3. Penyediaan kertas kerja untuk sesuatu cadangan

Setiausaha Cik Siti Nazrah binti Ismail pelaksanaan majlis/acara.

AJK En. Mohd Roseraezeey bin 4. Pengumpulan maklumat dan penyelarasan laporan

Mohamad bagi menyediakan kertas konsep.

Pn. Nazatul Shima binti Md. Nayan 5. Menjadi urus setia mesyuarat/perbincangan dan

Pn. Siti Latifah binti Abd. Jalil mendapatkan maklum balas/laporan mesyuarat.

En. Asman bin Ali 6. Menyelaraskan pelaksanaan sesuatu majlis/acara.

En. Mohd. Zura b. Mohd. Zain@Md 7. Memberi khidmat nasihat kepada Jawatankuasa dan

Zin melaksanakan semua arahan dan keputusan

Jawatankuasa.

6.7 JAWATANKUASA SSDM

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Mengemaskini data disiplin murid ke dalam sistem.
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan 2.Melengkapkan data dan laporan dan menghantar
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor kepada JPN
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh 3.Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

En. Andriezam bin Othman Pengetua.

En. Hishamuddin bin Mohd.Abas

6.8 JAWATANKUASA ADUAN DAN SIASATAN

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Membuat siasatan ke atas aduan yang diterima atau
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan kes disiplin yang berlaku.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2.Membuat laporan mengenai siasatan yang dijalankan.
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh 3.Menyediakan kotak aduan dan memungut pada

AJK En. Hishamuddin bin Mohd.Abas hujung minggu.

Pn. Noor Fazilah binti Ismail 4.Mengambil tindakan lanjut terhadap hasil siasatan.

Semua Guru JK Displin 5.Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Pengetua.

32

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.9 JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PSIKOMETRIK

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Membantu pelajar membuat penyesuaian peribadi, sosial

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan untuk mewujudkan kestabilan emosi.

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor 2.Membantu menyelesaikan masalah salahlaku dan

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh pelanggaran disiplin di sekolah oleh pelajar.

Ketua Pn. Noor Saidatul Akmar binti 3.Memberi khidmat nasihat kepada pelajar dalam

Zulkifli menguruskan akademik.

Setiausaha 4.Membantu pelajar memilih bidang kurikulum dan kerjaya

AJK Pn. Siti Nurazura bt. Husin berdasarkan kebolehan, minat dan kemampuan

Semua Guru Kanan kelayakan akademik.

En. Aminuddin bin Mat Zin 5.Menyediakan kertas kerja dan program selepas peperiksaan

PT3 / Peperiksaan Akhir Tahun/ Minggu Suai Kenal tingkatan 1

dan tingkatan 4.

6. Mendokumen dan menyimpan fail peribadi pelajar

berdasarkan borang APDM yang diambil dari guru tingkatan.

7. Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik,

merancang, melaksana, menganalisis data dan mengambil

tindakan susulan secara menyeluruh dan

berterusan.

8. Menyimpan pelaksanaan evidens secara sistematik.

6.10 JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)/ SLAD

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Membuat pemilihan murid untuk menjadi ahli SLAD.

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan 2.Membimbing murid melakukan aktiviti yang dianjurkan

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor oleh JPN dan agensi AADK.

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh 3.Menjadi guru pengiring jika melibatkan aktiviti di luar

Ketua En. Mohd Roseraezeey B Mohamad sekolah.

Setiausaha Pn. Andriezam bin Othman 4.Mengadakan program berkaitan kesedaran

AJK En. Aminuddin bin Mat Zin penyalahgunaan dadah kepada murid.

En. Dziya Auddin bin Che Jusoh 5.Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Guru Penasihat Badan Beruniform Pengetua.

6.11 JAWATANKUASA MURID RISIKO CICIR & MENANGANI PONTENG

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Menguruskan penghantaran borang E- Kehadiran ke

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan pejabat sebelum jam 8.00 pagi setiap hari.

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor 2.Mengenal pasti pelajar yang ponteng sekolah dan

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh ponteng kelas

Ketua 3.Menghukum pelajar ponteng mengikut prosedur.

Setiausaha Pn. Siti Nurazura bt. Husin 4.Merekod kes ke dalam SSDM.

AJK Pn. Aslinda binti Buyong @ Abd 5.Melaporkan kes-kes kepada Ketua Disiplin, PK HEM dan

Rahman Pengetua untuk tindakan lanjut.

Semua Penyelaras Tingkatan 6.Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Semua Guru Tingkatan Pengetua.

33

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.12 JAWATANKUASA KEGIATAN AGAMA ISLAM / SUMUR

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Merancang dan melaksanakan aktiviti SUMUR untuk:
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan - Meningkatkan Personaliti terpuji murid
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor - Meningkatkan murid dengan ilmu untuk kebahagian
Penyelaras
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh dunia dan akhirat

AJK Pn. Halizah @ Haliza binti Saad - Mempraktikkan amalan penjagaan kesihatan yang
Ketua Panitia Pend.
Pn. Norafifah binti Azizun cemerlang
Islam
Ketua Panitia Pend. - Mempunyai ketahanan diri dan berusaha

Sivik dan En. Mohd Basyir bin Omar meningkatkan daya kepimpinan
Kewarganegaraan
Ketua Panitia Pend. - Mempunyai semangat patriotism yang tinggi

Moral En. Mohd Zulhairi bin Mohd Nor

Pn. Roziah binti Othman

Semua Guru Mata Pelajaran

Pendidikan Islam

6.13 MAJLIS PERMUAFAKATAN SENARAI TUGAS

JAWATAN NAMA 1. Mengenalpasti dan mncari kekuatan dan kelemahan
pelajar dan membantu pihak sekolah menangganinya.
Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 2. Menggunakan platform ini untuk berbincang
mengenai perkembangan prestasi akademik, adab serta
Naib Pengerusi I En. Shurizan bin Mansor sahsiah pelajar serta bekerjsama merancang dan
melaksanakan program yang dapat membantu.
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan 3. Mengadakan mesyuarat secara berkala
untuk merancang aktiviti di sekolah yang dapat
Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh melibatkan ibu bapa dan komuniti
setempat.
Setiausaha Pn. Norhafshila Yantie Bt Halim 4. Merancang program yang melibatkan ibu bapa untuk
faedah kepada sekolah dan
AJK AJK PIBG pelajar.
En. Mahamad Idris Bin Musa 5.Menyediakan borang-borang dan memuat analisa
En. Aminuddin bin Mat Zin kehadiran ibu bapa dalam program sekolah seperti;
Pn. Noor Saidatul Akmar binti Zulkifli
Pn. Siti Nurazura bt. Husin -Hari Pendaftaran Pelajar
Cik Mas binti Man -Hari Penetapan Target
-Mesyuarat Agung PIBG
6.14 JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA -Hari Kejohanan Olahraga Sekolah
Pengerusi Yang Di Pertua PIBG -Hari Kecemerlangan
6. Membantu menyelesaikan isu-isu pelajar dan sekolah
Naib Pengerusi En. Shurizan bin Mansor dari semasa ke semasa.
Setiausaha Cik Mas binti Man 7. Membantu sekolah membina jalinan hubungan
Bendahari Pn. Nur Hasyimah Syarha binti dengan agensi-agensi luar untuk kepentingan sekolah
Arshad dan pelajar.
AJK En. Abdul Hadi bin Mahamood
En. Hamran bin Jantan
Pn. Noryah binti Md. Noh
Tn. ASP Alexandra @ Muhammad
bin Dawam
AJK PIBG 2019

34

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.15 JAWATANKUASA SARANA SEKOLAH 8. Mengadakan program kerjasama di antara ibu bapa
Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood dan seluruh warga sekolah untuk kepentingan pelajar.
9. Mencari ibu bapa yang berkemahiran untuk
Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan membantu memperkasakan sekolah, contohnya, dalam
Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor kalangan ibu bapa yang boleh melatih pasukan bola
Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh sepak dan lain-lain.
10. Memasukan data eSarana
Setiausaha Pn. Noor Saidatul Akmar binti Zulkifli 11. Membuat analisa tentang aktiviti Sarana
Bendahari Pn. Fazita binti Arof 12. Lain=lain tugas yang diarahkan

AJK Semua Guru Kanan
En. Hishamuddin bin Mohd.Abas
En. Abdul Sukor bin Othman
En. Rozali bin Mohamed
Pn. Ng Yook Chin
Pn. Noor Fazilah binti Ismail

6.16 JAWATANKUASA RETAN DAN KEDATANGAN MURID

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Membuat enrolman dan retan bulanan pada setiap
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan awal bulan dan di hantar ke Unit Menengah dan Unit
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor Hem JPNPs.
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh 2.Penyelaras setiap tingkatan akan menyemak buku

AJK Pn. Noor Haniza binti Amer Hamzah rekod kedatangan pelajar dan buku Daftar Pelajar pada

Pn. Rozana binti Wan setiap hujung bulan persekolahan.

Pn. Haslinda binti Bakar 3.Guru tingkatan akan merekod semua data pelajar dan

Semua Guru Tingkatan mencatat kehadiran pelajar setiap hari dan menutup

kehadiran pelajar pada setiap bulan dengan jumlah

yang tepat dalam buku kedatangan.

4.Memastikan e-Kehadiran pelajar dalam APDM

ditanda setiap hari sebelum jam 9.00 pagi.

6.17 JAWATANKUASA REKOD DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Menyedia dan mengedarkan borang maklumat diri
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan dan kegiatan kepada pelajarmelalui guru tingkatan.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2. Memproses dan menyediakan Sijil Berhenti Sekolah
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh bagi pelajar-pelajar berkenaan.

AJK Pn. Nor A’dilah binti Ismail 3. Menyelaras pengedaran Sijil Berhenti Sekolah kepada

Pn. Saw Zi Yi pelajar.

Penyelaras Tingkatan 5

Guru Tingkatan 5

35

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.18 JAWATANKUASA APDM, REKOD DAN PENDAFTARAN MURID

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Membuat pemantauan data APDM yang dimasukkan

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan oleh guru tingkatan @ PT.

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor 2.Memaklumkan kepada PK HEM jika terdapat guru

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh tingkatan @ PT belum menyiapkan data ekehadiran

Ketua Cik Mas binti Man APDM

Setiausaha Pn. Nurul Izza binti Omar 3.Menghadiri taklimat yang diadakan oleh pihak JPN

AJK Pn. Ana Farina binti Abdul Fatakh dan KPM.

Semua Penyelaras Tingkatan 4. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Semua Guru Tingkatan Pengetua.

6.19 JAWATANKUASA FAIL PERIBADI MURID

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Mengurus dan mengedar Fail Peribadi Murid (FPM)
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan antara koperasi dan guru kelas.( Awal tahun)
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2. Mengumpul dan menyimpan FPM dibilik fail. (Guru
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh kelas bertanggungjawab mengumpul dan menyerahkan
Penolong Setiausaha
Pn. Zuraini binti Osman FPM pada JK FPM di akhir tahun persekolahan utk
AJK
Pn. Rosmaliza binti Halim disimpan di Bilik Fail)

Pn. Yasnim binti Abu Yazit 3. Merekod pengambilan dan penyerahan FPM oleh

En. Mohd Norharith bin Nordin Guru Tingkatan.

Pn. Bakriyah binti Bakar 4. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Penyelaras Tingkatan Pengetua.

Guru Tingkatan

Guru Koperasi

6.20 JAWATANKUASA PENDAFTARAN WARGA ASING

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Mengenalpasti Pelajar Warga Asing yang mendaftar di
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan SMKKPs.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2.Memastikan Pelajar Warga Asing menjelaskan segala
Setiausaha
AJK Pn. Noryah binti Md. Noh bayaran yang ditetapkan.

Pn. Lim Kim Hiok 3. Merekod segala maklumat berkenaan Pelajar Warga

Pn. Noryusnita binti Hairun Asing.

4. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Pengetua.

36

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.21 JAWATANKUASA BIASISWA

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Membantu pentadbir sekolah menguruskan
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan berkenaan boroang-borang biasiswa dari badan-badan
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor lain atau Jabatan Kerajaan.
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh 2. Memilih calon-calon yang layak menerima biasiswa

AJK Pn. Maznah binti Arof atau bantuan daripada badan-badan tertentu.

Pn. Zarina binti Ismail Mengemaskini maklumat semasa mengenai murid

Pn. Fazita binti Arof yatim, miskin dan yatim piatu.

Pn. Rosmaliza binti Halim (T1) 4. Mengurus buku-buku bank penerima biasiswa atau

Pn. Suhaila binti Ibrahim (T2) ang-wang bantuan yang lain.

Pn. Hasrezza binti Zainudin (T3) 5. Mengadakan mesyuarat JK berdasarkan keperluan.

En. Mohd Zulhairi bin Mohd Nor (T4) 6. Mengendalikan urusan membuka akaun murid.

Pn. Aslinda binti Buyong @ Abd 7. Merekod senarai nama bersama nombor biassiswa

Rahman (T5) dan nombor akaun murid yang menerima biasiswa.

8. Mengemaskini daftar nama murid penerima biasiswa

yang bertukar masuk/keluar.

6.22 JAWATANKUASA KWAMP / e-KASIH

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Mengenalpasti murid yang layak menerima bantuan
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan 2. Mengedar, mengumpul dan memproses borang
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor berkaitan
Setiausaha
AJK Pn. Noryah binti Md. Noh 3. Mengemaskini maklumat data murid dan

Pn. Ana Farina binti Abdul Fatakh memastikan murid yang berhak menerimanya.

Pn. Saw San San 4. Mengurus murid yang layak dengan memenuhi

Pn. Hayati binti Ahmad borang-borang mengikut arahan JPN.

Penyelaras Tingkatan 1 5. Mengurus majlis penyampaian bantuan

Semua Guru Tingkatan 1

37

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.23 JAWATANKUASA 3K – KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KECERIAAN

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Menjadi penyelaras kepada JK Kebersihan, JK

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan Kesihatan dan JK Keselamatan.

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor 2.Menyediakan borang pemantauan pengskoran

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh kepada jawatankuasa di atas.

Ketua Pn. Sabariah Binti Asa'ari 3.Menerima , menyimpan dan membuat laporan

Setiausaha Pn. Shahila Binti Paiman kepada pihak yang memerlukan.

Penolong Setiausaha En. Aminuddin Bin Mat Zin 4.Membuat dan menampal poster pelan kecemasan

AJK Semua AJK Kesihatan dan Rawatan sekolah di tempat tumpuan pelajar.

Semua AJK Sekolah Selamat

Semua AJK Kebersihan Tandas

Semua AJK Keceriaan Kelas

6.24 JAWATANKUASA KESIHATAN, RAWATAN MURID DAN KAWALAN DENGGI

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1. Mengurus aktiviti kesihatan murid.

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan 2. Membantu pihak Kementerian Kesihatan

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor yang datang menjalankan tugasan mereka seperti

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh suntikan rubella, rawatan pergigian dan sebagainya.

Ketua Pn. Rodiah binti Hassan 3. Mengurus bilik kesihatan supaya ceria dan bersih

Setiausaha Pn. Nur Hidayah binti Sharif serta rekod penggunaannya.

4.Mengurus hal ehwal pencegahan Denggi serta

AJK En. Faizal Aziz bin Ibrahim menghantar laporan bulanan ke JPNPs.

Pn. Nurshazana binti Md Jamil 5.Menghadiri taklimat, mesyuarat dan program luar

En. Mohd Tarmizi bin Rosle berkaitan kesihatan.

Pn. Norazmee binti Yasin 6.Menjalankan tugas iain yang diarahkan oleh Tn

Pengetua.

6.25 JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Merancang program keselamatan diadakan, seperti
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan latihan semasa kebakaran.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2.Membuat pemeriksaan tahap keselamatan mengikut
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh piawaian yang ditetapkan dan melaporkan dalam

AJK En. Faiz bin Ahmad Fuad @ Puat borang dan menyerahkan kepada JK 3K.

En. Ab Rahim bin Othman 3.Mengisi secara on line tentang tahap keselamatan

Pn. Hasreeza binti Zainuddin 4.Mempastikan peralatan seperti alat pemadam api

Pn. Saparina binti Mohamad Alip berkeadaan baik dan tidak melebihi tarikh gunaan.

En. Mohd. Hamidi bin Mat Nawi 5.Mempastikan keadaan pagar, bangunan dan

En. Yaakop bin Omar sebagainya selamat untuk digunakan.

6.Mengadakan hubungan dengan pihak Jabatan

Bomba, JPAM dan sebagainya.

7.Menghadiri taklimat yang diadakan oleh JPN, KPM,

dan agensi berkaitan.

38

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.26 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN KECERIAAN KELAS

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Merancang program untuk menambah kebersihan
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan dan keceriaan kelas.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2.Membuat pemantauan terhadap kebersihan kelas
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh dan menghantar borang pemantauan kepada JK 3K

AJK Pn. Harina binti Harun untuk tindakan lanjut.

Pn. Siti Farziah binti Nyan 3.Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

En. Yaakop bin Omar Pengetua.

Pn. Hasimah binti Mat Isa

Pn. Adzmani binti Mohamed

6.27 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN KECERIAAN TANDAS

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Merancang program untuk kebersihan dan keceriaan

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan tandas.

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor 2.Membuat pemantauan terhadap kebersihan tandas

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh dan menghantar borang penarafan tandas kepada

Ketua Pn. Norhafshila Yantie binti Halim JPNPs mengikut tarikh yang ditetapkan.

Setiausaha Pn. Salfini binti Ilias 3.Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

AJK En. Asman bin Ali Pengetua.

Pn. Bakriyah binti Bakar

6.28 JAWATANKUASA KANTIN

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Membuat penyeliaan terhadap perjalanan kantin
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan secara langsung.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2.Menyampaikan cadangan yang dikemukakan oleh
Ketua
Setiausaha Pn. Noryah binti Md. Noh pengurusan sekolah dan guru kepada pengusaha

AJK Pn. Fazleen binti Abd Hamid kantin.

Pn. Nur Hasyimah Syarha binti 3.Mempastikan pekerja kantin mempunyai sijil

Arshad kesihatan.

Pn. Zuraini Binti Osman 4.Mempastikan makanan yang disediakan bersih dan

En. Sutra bin Hashim berkasiat serta dijual pada harga berpatutan.

5.Bekerjasama dengan pengusaha kantin bagi

menambahkan keceriaan dan kebersihan.

39

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

6.31 JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi Yang Di Pertua PIBG 1. Mengadakan mesyuarat secara berkala untuk

Timbalan Pengerusi Naib Yang Di Pertua PIBG merancang aktiviti di sekolah yang dapat melibatkan ibu

Setiausaha Cik Mas binti Man bapa dan komuniti setempat.

Penolong Setiausaha Pn. Noor Saidatul Akmar binti Zulkifli 2. Merancang program yang melibatkan ibu bapa untuk

Bendahari Pn. Nur Hasyimah Syarha binti faedah kepada sekolah dan pelajar.

Arshad 3.Membantu menyelesaikan isu-isu sekolah dari semasa

AJK AJK PIBG 2019 ke semasa.

4. Membantu sekolah membina jalinanhubungan

dengan agensi-agensi luar untuk kepentingan sekolah

dan pelajar.

5. Mengadakan program kerjasama di antara ibu bapa

dan seluruh warga sekolah untuk kepentingan pelajar.

6. Mencari ibu bapa yang berkemahiran untuk membantu

memperkasakan sekolah, contohnya, dalam kalangan ibu

bapa yang boleh melatih pasukan bola sepak dan lain-lain.

6.30 JAWATANKUASA MENGHADAPI BENCANA

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Menyediakan Pelan Tindakan (SOP) jika berlaku
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan bencana seperti banjir.
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor 2.Mengadakan mesyuarat bagi menghadapi
Setiausaha
AJK Pn. Noryah binti Md. Noh kemungkinan bencana.

Pn. Azizah binti Said 3.Menyelaras tindakan ketika bencana seperti bantuan

Tn. ASP Alexandra @ Muhammad persekolah, tempat perlindungan sementara dan

bin Dawam sebagainya kepada murid terutama ketika peperiksaan

Yang Di Pertua PIBG PT3 dan SPM.

Pn. Norhani binti Ishak (Pengusaha 4. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Kantin) Pengetua.

Kawalan Keselamatan Sekolah

Syarikat Pembersihan Kawasan

6.31 JAWATANKUASA KEBAJIKAN , TABUNG HAJI & INSURAN MURID

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS

Pengerusi En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Mengenalpasti dan merekodkan pelajar yang

Naib Pengerusi I En. Hamran bin Jantan memerlukan bantuan seperti anak yatim, keluarga

Naib Pengerusi II En. Shurizan bin Mansor miskin, cacat, ditimpa kemalangan dan bencana alam.

Naib Pengerusi III Pn. Noryah binti Md. Noh 2.Mengadakan dan menyelaras bantuan mengikut

Ketua En. Mahamad Idris bin Musa saluran yang dibenarkan.

Setiausaha Pn. Syamilah binti Saad 3.Menguruskan kutipan derma dan sumbangan kepada

AJK Pn. Saw Zi Yi murid yang memerlukan.

Pn. Norafifah binti Azizun 4.Menyimpan data dan maklumat pelajar yang

40

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

Pn. Maznah binti Arof menerima bantuan.
Cik Anis Syazwani binti Bakar 5.Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn
(Insuran Murid) Pengetua.

6.29 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

JAWATAN NAMA SENARAI TUGAS
Pengerusi
En. Abdul Hadi bin Mahamood 1.Mengedarkan borang penerimaan buku teks.
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II En. Hamran bin Jantan 2.Menguruskan pengedaran dan pemulangan buku
Naib Pengerusi III
En. Shurizan bin Mansor teks.
Ketua
Penolong Ketua Pn. Noryah binti Md. Noh 3.Membuat tempahan buku teks melalui “online”.

Setiausaha En. Mohd Zamri bin Shafie 4.Menerima buku teks dari pihak pembekal.
AJK
Pn. Rozanita binti Che Abdul Wahab 5.Mempastikan murid menjaga buku dengan baik.

Pn. Norlia binti Md.Rose 6.Membaik pulih buku dan membuat pelupusan buku

En. Rosnizam bin Kamaruddin jika perlu.

Pn. Nor A’dilah binti Ismail 7.Memgurus bilik pengurusan SPBT dan stor buku agar

Cik Norharyani binti Ratim ceria dan bersih.

En. Faiz Bin Ahmad Fuad @ Puat 8.Menghadiri taklimat , mesyaurat dan sebagainya yang

dianjurkan mengenai perkara buku teks.

9.Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Tn

Pengetua.

41

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA PERLIS, PERLIS.

TAKWIM UNIT HEM 2019

BULAN MG TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
Pentadbiran
DISEMBER Mesyuarat Pengurusan dan Pentadbiran Sesi Persekolahan 2019 Pentadbiran
2018 Kurikulum
4 24.12.2018 Mesyuarat Guru Bil. 1 2019 HEM
- Mesyuarat Kurikulum Bil. 1 2019 Kokurikulum
Mesyuarat HEM Bil. 1 2019 Kurikulum
31.12.2018 Mesyuarat Kokurikulum Bil. 1 2019
TINDAKAN
Mesyuarat Bidang Bil. 1 2019
JK (BERKAITAN)
BULAN MG TARIKH AKTIVITI Kaunselor dan
semua guru T1 & T4
1 01.01.2019 Pendaftaran Murid Tingkatan 1,2,3,4, 5 dan PPKI JK APDM
- Minggu Orientasi T1 dan T4
Mesyuarat J/Kuasa PIBG JK 3K
06.01.2019 Kemaskini Data e-Operasi dan APDM JK Kesihatan, Rawatan
Murid & Kawalan
2 07.01.2019 Denggi
- Mesyuarat 3K Bil. 1 2019 JK Kebersihan
JK Kesalamatan
JANUARI 13.01.2019 Sekolah

14.01.2019 JK Disiplin Murid

3 - Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Bil. 1 2019 JK Pengawas
Sekolah
20.01.2019
JK Pengawas
21.01.2019 Sekolah
JK Pengurusan &
4 - Majlis Pelantikan Pengawas Keceriaan Kelas

27.01.2019 TINDAKAN

28.01.2019 Kursus Kepimpinan Pengawas JK SPBT
5-
JK Pengurusan &
03.02.2019 Program Keceriaan Kelas Keceriaan Kelas
JK Kesihatan,
BULAN MG TARIKH AKTIVITI Rawatan Murid &
Kawalan Denggi
6 04.02.2019 CUTI TAHUN BARU CINA
- 05.02.19 HINGGA 06.02.19

10.02.2019

FEBRUARI 11.02.2019

7 - Pengemaskinian Sistem Fail dan Stok SPBT

17.02.2019

8 18.02.2019 Kempen Sayang Sekolah / Anti Vandalisme
- Pertandingan Keceriaan Kelas

24.02.2019

9 25.02.2019 Ujian 1 (26/2/2019 – 9/3/2019)
- Kempen Amalan Pemakanan Sihat

03.03.2019

42

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

BULAN MG TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

04.03.2019 JK Murid Risiko Cicir
& Menanggani
10 - Ponteng
JK B & K dan
10.03.2019 Psikometrik

MAC 11.03.2019 Mesyuarat Guru Bil. 2 2019 TINDAKAN
JK INDUK HEM
11 - Kem Jati Diri (40 orang pelajar bermasalah) JK B & K dan
Psikometrik
17.03.2019 Taklimat Kerjaya JK Disiplin Murid

18.03.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 JK Disiplin Murid
23.03.19 HINGGA 31.03.19 JK Kesihatan,
12 - Rawatan Murid &
AKTIVITI Kawalan Denggi
24.03.2019 JK B & K dan
Psikometrik
23.03.2019 JK Pengurusan &
- Keceriaan Kelas
JK B & K dan
31.03.2019 Psikometrik
JK Disiplin Murid
BULAN MG TARIKH
TINDAKAN
13 01.04.2019 Mesyuarat Unit HEM Bil. 2 2019 JK B & K dan
- Kem Peningkatan Sahsiah Psikometrik
JK 3K
07.04.2019 CUTI ISRAK DAN MIKRAJ JK Kesihatan,
Rawatan Murid &
03.04.2019 (RABU) Kawalan Denggi
JK Keselamatan
APRIL 08.04.2019 Sekolah

14 - Kempen Anti Merokok dan Anti Dadah JK Keselamatan
Sekolah
14.04.2019
JK Kegiatan Agana
15.04.2019 Psikometrik Tingkatan 1 Islam & SUMUR

15 - Pertandingan Keceriaan Kelas 43

21.04.2019

16 22.04.2019 Psikometrik Tingkatan 2
- Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Kali ke-2

28.04.2019

BULAN MG TARIKH AKTIVITI

Psikometrik Tingkatan 3

29.04.2019 Mesyuarat 3K Kali Bil. 2 2019

17 -

05.05.2019

MEI HARI PEKERJA
01.05.2019 (RABU)

06.05.2019

18 - Ceramah Keselamatan Jalan Raya

12.05.2019

19 13.05.2019 Sambutan Ihya’ Ramadan & Bulan Penghayatan Ramadan
-

19.05.2019 HARI WESAK

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

19.05.2019 ( AHAD)

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019 (23/5/2019– 6/6/2019) JK Kegiatan Agama
Islam & SUMUR
20 20.05.2019 Pertandingan Keceriaan Kelas JK Pengurusan &
- Ihya’ Ramadhan Keceriaan Kelas

26.05.2019 HARI NUZUL AL-QURAN

22.05.2019 (RABU)

27.05.2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
- 25.05.2019 – 09. 06. 2019

02.06.2019

BULAN MG TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
03.06.2019 JK Kegiatan Agama
- 25.05.2019 – 09. 06. 2019 Islam & SUMUR
JK INDUM HEM
09.06.2019 HARI RAYA AIDILFITRI JK Pengurusan &
05.06.2019 HINGGA 06.06.2019 Keceriaan Kelas
JK Pengawas
JULAI JUN 10.06.2019 SambutanHari Raya AidilFitri 1440 H Sekolah

21 - Mesyuarat Unit Hem Bil. 3 2019

16.06.2019 Pertandingan Keceriaan Kelas

17.06.2019

22 - Kursus Motivasi Pengawas

23.06.2019

24.06.2019

23 -

30.06.2019

BULAN MG TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

01.07.2019 JK Disiplin Murid
24 - JK Pengurusan &
Keceriaan Kelas
07.07.2019 JK B & K dan
Psikometrik
08.07.2019 Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Bil. 3 2019 JK Pengurusan &
Keceriaan Kelas
25 - Pertandingan Keceriaan Kelas
JK INDUK HEM
14.07.2019 JK PIBG
JK 3K
26 15.07.2019 Ceramah Mencegah Jenayah JK Kesihatan,
- Psikometrik Tingkatan 3 Rawatan Murid &
Kawalan Denggi
21.07.2019 HARI ULANG TAHUN KEPUTERAAN RAJA PERLIS JK Keselamatan
Sekolah
17.07.2019 (RABU)

22.07.2019

27

28.07.2019

29.07.2019 Mesyuarat Unit HEM Kali ke-4

28 - Mesyuarat JK PIBG Kali ke-2

04.08.2019 Mesyuarat 3K Kali ke-3

44

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

BULAN MG TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
JK Pengawas
29 05.08.2019 Pemilihan Pengawas Baru Sekolah
- Program Sekolah Sihat JK Kesihatan,
Psikometrik Tingkatan 4 Rawatan Murid &
11.08.2019 Kawalan Denggi
JK B&K dan
11.08.2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Psikometrik
- 10. 08. 2019 HINGGA 18. 08. 2019
JK Majlis
18.08.2019 HARI RAYA KORBAN Rasmi/Protokol/
11.08.2019 – 12.08.2019 Perhimpunan
Panitia Sejarah
OGOS 30 19.08.2019 Peperiksaan Percubaan PT3 Panitia Pendidikan
- Peperiksaan Percubaan SPM Moral
Bulan Kemanusiaan dan Kemerdekaan JK B&K dan
25.08.2019 Psikometrik Tingkatan 3 (Inventori Triat Personaliti) Psikometrik
JK Pengurusan &
Psikometrik Tingkatan 5 Keceriaan Kelas
Pertandingan Keceriaan Kelas

26.08.2019 HARI KEBANGSAAN
31 - 31.08.2019 (SABTU)

01.09.2019

AWAL MUHARAM (MAAL HIJRAH)
01.09.2019 ( AHAD)

BULAN MG TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
JK Majlis
02.09.2019 Rasmi/Protokol/
Perhimpunan
32 - Majlis Redha Ilmu (T3 & T5) JK B&K dan
Psikometrik
08.09.2019 JK INDUK HEM

Psikometrik Tingkatan 4 (Inventori Triat Personaliti) JK B&K dan
Psikometrik
SEPTEMBER Mesyuarat Unit HEM Kali ke-5 JK B&K dan
09.09.2019 Psikometrik
JK Disiplin Murid
33 - HARI KEPUTERAAN
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG TINDAKAN
15.09.2019
45
09.09.2019 (ISNIN)

16.09.2019 HARI MALAYSIA
16.09.2019 (AHAD)
34 -

22.09.2019 Program Menggapai Impian (T3)

35 23.09.2019 Psikometrik Tingkatan 5 (Inventori Minat Kerjaya)
- Mesyuarat Jawatankuasa Dispilin Bil. 4 2019

29.09.2019

BULAN MG TARIKH AKTIVITI

BUKU PANDUAN & PENGURUSAN UNIT HEM SMKKPs

30.09.2019 JK SPBT
36 - Pemulangan Buku Teks Tingkatan 3 JK SPBT

06.10.2019

07.10.2019

37 -

13.10.2019

OKTOBER 38 14.10.2019 Pemulangan Buku Teks Tingkatan 1, 2 dan 4
- Agihan Buku Teks Tingkatan 2 dan 3

20.10.2019

21.10.2019 HARI DEEPAVALI
27.10.2019 (AHAD)
39 -

27.10.2019

28.10.2019
40 -

03.11.2019

BULAN MG TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
TINDAKAN
04.11.2019 MAULIDUR RASUL (12 RABIULAWAL 1440 H)
09.11.2019 (SABTU) 46
41 -
NOVEMBER
10.11.2019

11.11.2019

42 -

17.11.2019

18.11.2019 Serahan Tugas Akhir Tahun

43 - CUTI AKHIR TAHUN
23. 11. 2019 HINGGA 31. 12. 2019
24.11.2019

25.11.2019

- CUTI AKHIR TAHUN

01.12.2019

DISEMBERBULAN MG TARIKH AKTIVITI
02.12.2019 CUTI AKHIR TAHUN
-
08.12.2019 CUTI AKHIR TAHUN
09.12.2019
- CUTI AKHIR TAHUN
15.12.2019 CUTI AKHIR TAHUN
16.12.2019
- HARI KRISMAS
22.12.2019 25.12.2019 ( SELASA)

23.12.2019
-

31.12.2019


Click to View FlipBook Version