The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noorazlin idris, 2018-12-25 09:58:09

PENGURUSAN KOKU 2019

PENGURUSAN KOKU 2019

‫سكوله كبغساءن لوي سلتنب سلته بندرسري جمفول‬

SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) LUI SELATAN
72120 BANDAR SERI JEMPOL

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TEL : 06-4691014 FAX : 06-4692830

1

KANDUNGAN

BIL PERKARA / TAJUK MUKA SURAT

1 VISI 3

2 MISI 4

3 SEJAMBAK KATA 5

4 MUKADIMAH 6

5 PANDUAN PERLAKSANAAN KOKURIKULUM 7-10

6 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 11

7 AHLI JAWATANKUASA PASUKAN BERUNIFORM 12

8 AHLI JAWATANKUASA KELAB & PERSATUAN 13

9 AHLI JAWATANKUASA PERMAINAN 14

10 AHLI JAWATANKUASA 1M1S 15

11 AHLI JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN 16

12 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM SEKOLAH 17

13 AHLI JAWATANKUASA PASUKAN SEKOLAH 17

14 TAKWIM KOKURIKULUM 2019 18-21

15 JADUAL PROGRAM SEKOLAH 22

16 CARTA GANT AKTIVITI KOKURIKULUM 23

17 PERHIMPUNAN BULANAN 2019 24

18 SENARAI TUGAS 25-26

2

VISI

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera

3

MISI

Melestarikan
Sistem Pendidikan
Yang Berkualiti Untuk

Membangunkan
Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

4

Sejambak Kata
EN. MOHD ZAKI BIN SAID

GPK KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA LUI SELATAN

Salam sejahtera,
Alhamdulillah, syukur kita kepadaNya dan terima kasih kepada semua warga Sekolah

Kebangsaan Felda Lui Selatan yang telah memberikan khidmat yang cemerlang sepanjang
tahun 2018.

Jika sepanjang tahun 2018 kita telah berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti kokurikulum
dengan penglibatan dan penyertaan dalam pelbagai peringkat sehingga mendapat sijil tahap
antarabangsa. Diharapkan pada tahun ini perancangan sekolah kita lebih baik dan cemerlang
lagi dengan penglibatan murid lebih menyeluruh serta konsisten dengan menyertai aktiviti
samada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

Saya berharap dengan adanya “ BUKU PENGURUSAN KOKURIKULUM 2019”
akan sedikit sebanyak dapat memberi panduan dan membantu para guru dalam melaksanakan
kegiatan kokurikulum di sekolah ini sepanjang sesi persekolahan 2019. Sekali lagi saya
mengucapkan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada semua guru atas komitmen yang
telah diberikan selama ini. Besarlah harapan saya agar ianya akan diteruskan dengan penuh rasa
tanggungjawab pada masa akan datang demi kemenjadian murid dalam kokurikulum.Saya turut
mensasarkan pencapaian dan penglibatan murid dalam aktiviti yang boleh menonjol dan
menaikkan nama Sekolah Kebangsaan Felda Lui Selatan.

Terima kasih dan selamat menjalankan tugas.
GPK Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Felda Lui

5

MUKADIMAH

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid
harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut
kesesuaian sesuatu aktiviti "Kurikulum Kebangsaan” ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan, untuk membantu perkembangan
seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan."

Rujuk Sub peraturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan)1997 yang
diterbitkan sebagai P.U.(A) 531/97.

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di
sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996VAkta 550).Kegagalan atau
keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan
apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan
1996 Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan
sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus
ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah
Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.
{Rujuk Sub seksyen 35(2) Akta 550}

6

PANDUAN PERLAKSANAAN KOKURIKULUM

KANDUNGAN KEGIATAN KOKURIKULUM
Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang
berikut:-
(a) penyertaan dalam sukan dan permainan;
(b) penyertaan dalam persatuan dan kelab;
(c) penyertaan dalam badan beruniform; dan
(d) penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh KPM.

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam
persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:-

(a) Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-
Peraturan
(b)Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;
(b) hobi dan rekreasi;
(c) sukan dan permainan;
(d) badan beruniform; atau
(e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang
diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A),
P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998.

7

STATUS PERLAKSANAAN KOKURIKULUM

Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang murid
yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap murid hendaklah mengambil
bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pasukan badan beruniform, satu
kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan.
{Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29)
bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak
kerja kokurikulum di sekolah.
{Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/
Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja
kokurikulum ini hendaklah menggalakkan murid-muridnya mengambil bahagian dalam
membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong- royong memperbaiki kawasan
sekolah dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan,
moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian.
(Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/
Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan
beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan
Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh
13 Nov. 2000.

8

Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran murid
dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) ber-
tarikh 15 Januari 1986.

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan
kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.
Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP.
8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

PERUNTUKAN MASA KEGIATAN KOKURIKULUM

Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
2/2007 bertarikh 15 Januari 2007 adalah seperti berikut:-

Sekolah Rendah PERUNTUKAN MASA
TAHUN 60 Minit Seminggu
3&4 120 Minit Seminggu
5&6

KETETAPAN AKTIVITI KOKURIKULUM

Aktiviti kokurikulum diadakan pada setiap hari RABU bermula pada pukul 2.30 petang
hingga 4.30 petang.

9

CARTA ORGANISASI KOKURIKUL

GU

EN.MOHD

GPK 1 G

PN.NORHANA BINTI ABU BAKAR EN.MOH

SETIAUSAH
EN.MOHD NUR AZ

PENY.PERMAINAN/ IMIS PENY.BA
EN. HASRUL HAFIZ HAMDAN EN. MOH

RAGBI BOLA BALING
EN.HASRUL HAFIZ BIN TN.HJ.AZNAN BIN AWALUDIN

HAMDAN

PING PONG TUNAS KADET REMAJA
EN. MOHD IRWAN ROSPI SEKOLAH

EN. MOHD NAJIB BIN
ISMAIL

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
EN.MOHD FAIZULBIN ISAK

1

LUM SK FELDA LUI SELATAN 2019

URU BESAR

NOOR BIN WAHID

GPK KOKU GPK HEM

HD ZAKI BIN SAID EN.ABDUL RAHIM BIN NOH

HA KOKURIKULUM
ZLAN BIN KAMARUZAMAN

ADAN BERUNIFORM PENY. KELAB/PERSATUAN
HD IRWAN BIN ROSPI EN.AHMAD AZMI BIN YATIM BAKHTIAR

PERSATUAN PUTERI SILAM PERS. BAHASA MELAYU PERS. BAHASA INGGERIS
MALAYSIA PN.BADARIAH HASSAN CIK AZUA HUSNA ROSDIN
KELAB DOKTOR MUDA
PN.ZUBAIDAH SULAIMAN PERS. AGAMA ISLAM
PN.AIMI NAJLAA CIK HAZURA ALLAUDDIN
MUHAMMAD NOOR

PENGAKAP KELAB RUKUN NEGARA
EN MOHD NUR AZLAN BIN PN.NAIMAH YAACOB

KAMARUZAMAN

10

JAWATANKUASA
PENGURUSAN

kokurikulum tahun
2019

PENGERUSI : MD NOOR BIN WAHID ( GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : MOHD ZAKI BIN SAID (GPK KOKU)
NAIB PENGERUSI I : NORHANA BINTI ABU BAKAR (GPK 1 )
NAIB PENGERUSI II : ABDUL RAHIM BIN NOH (GPK HEM )
SETIAUSAHA : MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN
AJK
HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN
MOHD IRWAN BIN ROSPI
AHMAD AZMI BIN YATIM BAKHTIAR
TN.HJ.AZNAN BIN AWALUDDIN
MOHD NAJIB BIN ISMAIL
ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN
AIMI NAJLAA BINTI MUHAMMAD NOOR
NAIMAH BINTI YAACOB
BADARIAH BINTI HASSAN
HAZURA BINTI AWALUDDIN
AZUA HUSNA BINTI ROSDIN

11

Jawatankuasa

PASUKAN

BADAN BERUNIFORM

PENGERUSI : MD NOOR BIN WAHID ( GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUS I : MOHD ZAKI BIN SAID GPK KOKU)

NAIB PENGERUSI I : NORHANA BINTI ABU BAKAR (GPK 1 )

NAIB PENGERUSI II : ABDUL RAHIM BIN NOH (GPK HEM)

SETIAUSAHA : MOHD IRWAN BIN ROSPI

AJK MOHD FAIZUL BIN ISAK
MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN
MOHD NAJIB BIN ISMAIL
ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN

PASUKAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH PENGAKAP
(TKRS)
PEMIMPIN PEMIMPIN
MOHD NAJIB BIN ISMAIL (K) MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN
TN.HJ. AZNAN BIN AWALUDDIN HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN
LAM’AN BIN TAJU RAHIM MOHD JAMRI BIN JEMATI
AHMAD AZMI BIN YATIM BAKHTIAR ZURAIDA BINTI RAMLI
MOHD IRWAN BIN ROSPI BADARIAH BINTI HASSAN
MOHAMAD FADZLI BIN ASMARAN
PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA KAMARULRIZAL BIN SAIF
(PPIM) NURSYAKILA BINTI JASIM
PEMIMPIN
ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN (K) BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
AZUA HUSNA BINTI ROSDIN (BSMM)
HAZURA BINTI ALLAUDDIN PEMIMPIN
JUNAINA BINTI BASIRAN MOHD FAIZUL BIN ISAK (K)
NOR AKMARULJANNAH BT ZAINUDIN BASITOH BIN BAHARUM
NOOR AZLIN BINTI IDRIS
NURUL SYUHADA BINTI MOKHTAR
NAIMAH BINTI YAACOB
AIMI NAJLAA BINTI MUHAMMAD NOOR

12

JAWATANKUASA KELAB
DAN PERSATUAN

PENGERUSI : MD NOOR BIN WAHID ( GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUS I : MOHD ZAKI BIN SAID GPK KOKU)

NAIB PENGERUSI I : NORHANA BIN ABU BAKAR (GPK 1)
NAIB PENGERUSI II : ABDUL RAHIM BIN NOH (GPK HEM)
SETIAUSAHA : AHMAD AZMI BIN YATIM BAKHTIAR

AJK
AIMI NAJLAA BINTI MUHAMMAD NOOR
NAIMAH BINTI YAACOB
BADARIAH BINTI HASSAN

AZUA HUSNA BINTI ROSDIN

HAZURA BINTI ALLAUDDIN

KELAB DOKTOR MUDA PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM
Guru Penasihat Guru Penasihat
AIMI NAJLAA BINTI MUHAMMAD NOOR (K) HAZURA BINTI ALLAUDDIN (K)
MOHD FAIZUL BIN ISAK JUNAINA BINTI BASIRAN
NURUL SYUHADA BINTI MOKHTAR MOHD JAMRI BIN JEMATI
ZURAIDA BIN RAMLI NOR AKMARULJANNNAH BINTI ZAINUDIN
KAMARULRIZAL BIN SAIF
NURSYAKILA BINTI JASIM PERSATUAN BAHASA INGGERIS
MOHAMAD FADZLI BIN ASMARANI Guru Penasihat
AZUA HUSNA BINTI ROSDIN(K)
PERSATUAN BAHASA MELAYU LAM’AN BIN TAJU RAHIM
Guru Penasihat TN.HJ.AZNAN BIN AWALUDDIN
BADARIAH BINTI HASSAN (K) HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN
MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN
ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN KELAB RUKUN NEGARA
BASITOH BINTI BAHAROM Guru Penasihat
NOOR AZLIN BINTI IDRIS NAIMAH BINTI YAACOB (K)
MOHD IRWAN BIN ROSPI
AHMAD AZMI BIN YATIM BAKHTIAR
MOHD NAJIB BIN ISMAIL

13

Jawatankuasa
PermainaN

PENGERUSI : MD NOOR BIN WAHID ( GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : MOHD ZAKI BIN SAID ( GPK KOKU)
NAIB PENGERUSI I : ZAINAL ABIDIN BIN TALIB (GPK 1)
NAIB PENGERUSI II : ABDUL RAHIM BIN NOH (GPK HEM)
SETIAUSAHA : HASRUL HAFIS BIN HAMDAN
AJK
TN.HJ.AZNAN BIN AWALUDDIN
MOHD IRWAN BIN ROSPI

KELAB BOLA BALING KELAB PING PONG
Guru Penasihat Guru Penasihat
TN.HJ.AZNAN BIN AWALUDDIN (K) MOHD IRWAN BIN ROSPI (K)
ZURAIDA BINTI RAMLI MOHAMAD NAJIB BIN ISMAIL
NOOR AZLIN BINTI IDRIS AIMI NAJLAA BINTI MUHAMMAD NOOR
BASITOH BINTI BAHAROM AZUA HUSNA BINTI ROSDIN
HAZURA BINTI ALLAUDDIN MOHD FAIZUL BIN ISAK
PN. NAIMAH BINTI YAACOB

KELAB RAGBI
Guru Penasihat
HASRUL HAFIS BIN HAMDAN
MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN
MOHAMAD FADZLI BIN ASMARANI
ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN
BADARIAH BINTI HASSAN
NURUL SYUHADA BINTI MOKHTAR
JUNAINA BINTI BASIRAN
NURSYAKILA BINTI JASIM
KAMARULRIZAL BIN SAIF

14

Jawatankuasa 1
MURID 1 SUKAN

PENGERUSI : MD NOOR BIN WAHID ( GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : MOHD ZAKI BIN SAID ( GPK KOKU)
NAIB PENGERUSI I : ZAINAL ABIDIN BIN TALIB (GPK 1)
NAIB PENGERUSI II : ABDUL RAHIM BIN NOH (GPK HEM)
SETIAUSAHA : MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN
AJK
TN.HJ.AZNAN BIN AWALUDDIN
MOHAMMAD FADZLI BIN ASMARANI
BADARIAH BINTI HASSAN

PING PONG
Guru Penasihat
MOHD IRWAN BIN ROSPI (K)
MOHAMAD NAJIB BIN ISMAIL
AIMI NAJLAA BINTI MUHAMMAD NOOR
AZUA HUSNA BINTI ROSDIN
MOHD FAIZUL BIN ISAK

RAGBI
Guru Penasihat
HASRUL HAFIS BIN HAMDAN
MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN
MOHAMAD FADZLI BIN ASMARANI
ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN
BADARIAH BINTI HASSAN
NURUL SYUHADA BINTI MOKHTAR
JUNAINA BINTI BASIRAN
NURSYAKILA BINTI JASIM
KAMARULRIZAL BIN SAIF

15

JAWATANKUASA MAJLIS
SUKAN

PENGERUSI : MD NOOR BIN WAHID ( GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : MOHD ZAKI BIN SAID (GPK KOKU)
NAIB PENGERUSI I : ZAINAL ABIDIN BIN TALIB (GPK 1 )
NAIB PENGERUSI II : ABDUL RAHIM BIN NOH (GPK HEM)
SETIAUSAHA SUKAN : HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN
AJK
LAM’AN BIN TAJU RAHIM
NOR AKMARULJANNAH BINTI ZAINUDIN
MOHD NUR AZLAN KAMARUZAMAN

RUMAH MERAH RUMAH BIRU
NORHANA BINTI ABU BAKAR- GPK1 MOHD ZAKI BIN SAID - GPK KOKU
(W/PENTADBIR) (W/PENTADBIR)
LAM’AN BIN TAJU RAHIM(K) NOR AKMARULJANNAH BINTI ZAINUDIN(K)
MOHD IRWAN BIN ROSPI MOHAMAD NAJIB BIN ISMAIL
BADARIAH BINTI HASSAN MOHD JAMRI BIN JEMATI
BASITOH BINTI BAHAROM NOOR AZLIN BINTI IDRIS
ZURAIDA BINTI RAMLI HAZURA BINTI ALLAUDDIN
MOHD FAIZUL BIN ISAK PN. NAIMAH BINTI YAACOB
HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN AIMI NAJLAA BINTI MUHAMMAD NOOR
KAMARULRIZAL BIN SAIF (PPKI)
NURSYAKILA BINTI JASIM (PPKI)
MOHAMAD FADZLI BIN ASMARANI (PPKI)

RUMAH KUNING
ABDUL RAHIM BIN NOH-GPK HEM
(W/PENTADBIR)
MOHD NUR AZLAN KAMARUZAMAN(K)
NURUL SYUHADA BINTI MOKHTAR
TN.HJ. AZNAN BIN AWALUDDIN
ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN
JUNAINA BINTI BASIRAN
AHMAD AZMI BIN YATIM BAKHTIAR
AZUA HUSNA BINTI ROSDIN

16

JawatankuasA
program sekolah

PENGERUSI : MD NOOR BIN WAHID ( GURU BESAR)
T/PENGERUSI : MOHD ZAKI BIN SAID (GPK KOKU)
N. PENGERUSI I : NORHANA BINTI ABU BAKAR(GPK 1 )
N. PENGERUSI II : ABDUL RAHIM BIN NOH (GPK HEM)
SETIAUSAHA : MOHD FAIZUL BIN ISAK

AJK
: HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN (SUKAN TAHUNAN)
: MOHD JAMRI BIN JEMATI ( BESTARI SOLAT)
: ZURAIDA BINTI RAMLI ( PERKHEMAHAN)
: MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN (MERENTAS DESA )
: MOHAMAD FADZLI BIN ASMARANI ( HARI SUKAN NEGARA )
: MOHD IRWAN BIN ROSPI (HARI KOKURIKULUM)

Jawatankuasa
pasukan sekolah

PENGERUSI : MD NOOR BIN WAHID (GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI : MOHD ZAKI BIN SAID (GPK KOKU)

NAIB PENGERUSI I : NORHANA BINTI ABU BAKAR (GPK 1 )

NAIB PENGERUSI II : ABDUL RAHIM BIN NOH (GPK HEM )

SETIAUSAHA : HASRUL HAFIS BIN HAMDAN

AJK MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN ( OLAHRAGA)
MOHD NAJIB BIN ISMAIL ( SEPAK TAKRAW )
HASRUL HAFIS BIN HAMDAN (RAGBI )
ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN (BOLA JARING)
MOHD NAJIB BIN ISMAIL (PING PONG)
MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN ( MERENTAS DESA )

BADARIAH BINTI HASSAN ( KARNIVAL B.MELAYU )

AZUA HUSNA BINTI ROSDIN ( KARNIVAL B.INGGERIS)

17

TAKWIM KOKURIKULUM
2019
2016

TARIKH HARI JANUARI 2019 TINDAKAN

09/1 RABU PERKARA/AKTIVITI MOHD IRWAN
16/1 RABU AHMAD AZMI
23/1 RABU UNIT BERUNIFORM HASRUL HAFIS
30/1 RABU KELAB/PERSATUAN MOHD IRWAN
26/1 SABTU PERMAINAN/1M1S HAFIS/FADZLI
22-23 SEL-RABU UNIT BERUNIFORM MOHD IRWAN
29/1 SELASA MERENTAS DESA SEKOLAH MOHD NUR AZLAN
PING PONG MSSD JEMPOL
MERENTAS DESA MSSD JEMPOL

TARIKH HARI FEBRUARI 2019 TINDAKAN

06/2 RABU PERKARA/AKTIVITI AHMAD AZMI
CUTI TAHUN BARU CINA HASRUL HAFIS
13/2 RABU
20/2 RABU KELAB/PERSATUAN HASRUL
18-22/2 ISN-JUM PERMAINAN/1M1S HAFIS/FADZLI
ACARA PADANG & SUKANEKA& HASRUL HAFIS
5-9 / 2 ISN-JUM SARINGAN & SUKAN TAHUNAN NOOR AZLIN
12/2 SELASA MOHD IRWAN
12-13/2 SEL-RAB RAGBI MSSNS MOHD NUR AZLAN
28/2-01/3 KHA-JUM NYANYIAN SOLO MINUS ONE

PING PONG DAERAH
PERKHEMAHAN PENGAKAP DAERAH

MAC 2019

TARIKH HARI PERKARA/AKTIVITI TINDAKAN

06/3 RABU UNIT BERUNIFORM MOHD IRWAN
13/3 RABU KELAB/PERSATUAN AHMAD AZMI
20/3 RABU PERMAINAN/1M1S HASRUL HAFIS
4-7 /3 ISNIN-KHA BALAPAN & PADANG MSSD JEMPOL HASRUL HAFIS
06-08 RABU-JUM KEM KEPIMPINAN KELAB&PERSATUAN AHMAD AZMI

NEGERI

18

TARIKH HARI APRIL 2019 TINDAKAN

03/4 RABU PERKARA/AKTIVITI MOHD IRWAN
CUTI ISRAK & MIKRAJ AHMAD AZMI
10/4 RABU HASRUL HAFIS
17/4 RABU UNIT BERUNIFORM MOHD NAJIB
24/4 RABU KELAB/PERSATUAN MOHD NAJIB
09-10/4 SEL-RAB PERMAINAN/1M1S
22-24/4 SEL-KHA PERKHEMAHAN TKRS DAERAH ZUBAIDAH
18-19/4 RABU-KHA PERKHEMAHAN TKRS NEGERI
BOLA JARING MSSD JEMPOL

TARIKH HARI MEI 2019 TINDAKAN

01/5 RABU PERKARA/AKTIVITI MOHD IRWAN
CUTI HARI PEKERJA AHMAD AZMI
08/5 RABU
15/5 RABU UNIT BERUNIFORM MOHD IRWAN
22/5 RABU KELAB/PERSATUAN
29/5 RABU PENTAKSIRAN SEMESTER 1
14-16/5 ISN-RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CATUR MSSD JEMPOL

TARIKH HARI JUN 2019 TINDAKAN
05/6 RABU
PERKARA/AKTIVITI HASRUL HAFIS
12/6 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN/RAYA MOHD IRWAN
19/6 RABU AHMAD AZMI
26/6 RABU PUASA

PERMAINAN/1M1S
UNIT BERUNIFORM
KELAB/PERSATUAN

19

TARIKH HARI JULAI 2019 TINDAKAN

03/7 RABU PERKARA/AKTIVITI HASRUL HAFIS
10/7 RABU MOHD IRWAN
17/7 RABU PERMAINAN/1M1S AHMAD AZMI
24/7 RABU UNIT BERUNIFORM HASRUL HAFIS
31/7 RABU KELAB/PERSATUAN MOHD IRWAN
11-12/7 KHA-JUM PERMAINAN/1M1S
26-28/7 JUMAAT- UNIT BERUNIFORM ZUBAIDAH
AHAD PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM ZURAIDA
PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
PERINGKAT SEKOLAH

TARIKH HARI OGOS 2019 TINDAKAN

07/8 RABU PERKARA/AKTIVITI AHMAD AZMI
04/8 RABU
21/8 RABU KELAB/PERSATUAN HASRUL HAFIS
28/8 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 MOHD IRWAN
06-07/08 SEL-RABU MOHD FAIZUL
08-09 SEL-RABU PERMAINAN/1M1S MOHD IRWAN
UNIT UNIFORM
-- MOHD IRWAN
PERKHEMAHAN BSMM UNIT LINK
PERKHEMAHAN PASUKAN BADAN

BERUNIFORM NEGERI
REKODER ASSEMBLE NEGERI

TARIKH HARI SEPTEMBER 2019 TINDAKAN

04/9 RABU PERKARA/AKTIVITI AHMAD AZMI
11/9 RABU HASRUL HAFIS
18/9 RABU UPSR MOHD IRWAN
25/9 RABU KELAB/PERSATUAN
10-12/9 SEL-KHA PERMAINAN/1M1S ZUBAIDAH
UNIT BERUNIFORM
25-27/9 SEL-KHA PERKHEMAHAN PUTERI ISLAM MOHD FAIZUL
MALAYSIA(NEGERI)
PERKHEMAHAN BSMM (NEGERI)

20

TARIKH HARI OKTOBER 2019 TINDAKAN

02/10 RABU PERKARA/AKTIVITI AHMAD AZMI
09/10 RABU HASRUL HAFIS
16/10 RABU KELAB/PERSATUAN MOHD IRWAN
23/10 RABU PERMAINAN/1M1S AHMAD AZMI
30/10 RABU
UNIT UNIFORM
KELAB/PERSATUAN
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

TARIKH HARI NOVEMBER 2019 TINDAKAN

16/11 RABU PERKARA/AKTIVITI MOHD IRWAN
13/11 RABU MOHD NUR AZLAN
20/11 RABU HARI KOKURIKULUM/KEUSAHAWAN
HARI ANUGERAH KOKU SKFLS

HARI ANUGERAH CEMERLANG SKFLS

21

RINGKASAN JADUAL PERJUMPAAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2019

BIL BULAN UNIT UNIFORM KELAB / PERSATUAN PERMAINAN/ 1M1S
1 JANUARI 09/1 , 30/1 16/1, 23/1, 25/1
2 FEBRUARI 13/2 20/2 , 27/2
3 MAC 06/3 13/3 20/3
4 APRIL 10/4 17/4 24/4
5 MEI 08/5 15/5
6 JUN 19/6 26/6 12/6
7 JULAI 10/7,27/7,31/7 17/7 03/7,24/7
8 OGOS 28/8 07/8 24/8
9 SEPTEMBER 25/9 11/9 18/9 ,
10 OKTOBER 16/10 02/10, 23/10 09/10
11 NOVEMBER 16/11 16/11

JADUAL PROGRAM UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH

Bil Aktiviti Penyelaras/Pengelola Tarikh
1 Merentas Desa 25/1/2019
En.Mohd Nur Azlan bin
2. Sukan Tahunan Kamaruzaman 27/2/2019
3. Kem Bestari Solat En. Hasrul Hafis bin Hamdan 28-29/6/2019
4. Hari Guru 16/5/2019
Ustaz Jamri bin Jemati

BKS

5. Hari Sukan Negara En Mohamad Fadzli bin Asmarani 12/10/2019
6. Bulan Kemerdekaan 30/8/2019
En Ahmad Azmi bin Yatim
7. Perkhemahan Unit Beruniform Bakhtiar 26-28/7/2019
8. Hari Anugerah Kokurikulum Pn Zuraida binti Ramli 13/11/2019

/Usahawan En Mohd Irwan bin Rospi
9. Hari Anugerah Cemerlang
Pn Basitoh binti Baharum 20/11/2019

22

CARTA GANTT KOKURIKULUM 2019

BIL PERKARA BULAN

Mesyuarat Kokurikulum Dis Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Ok Nov
1. t

XX X

2. Mesyuarat Ahli /JK kelab X XX

persatuan dan unit
beruniform

3. Aktiviti Perjumpaan Aktiviti X X X X X X X X XX X
Kokurikulum

4. Kejohanan Sukan Tahunan X
2.1 Mesyuarat rumah sukan
X
2.1 latihan rumah sukan X

. 2.2 Sukan tara X
X X X X X XXX XX
5. Latihan persediaan
pertandingan peringkat X XX
daerah MSSD dan X X
Kokurikulum
XX
6. Penyeliaan Kokurikulum
X
7 Hari Kokurikulum
X
8 Bulan Kemerdekaan X

9 Kejohanan Merentas Desa

10. Perkhemahan unit
beruniform

11. Hari Sukan Negara

Hari Anugerah Cemerlang
12.

23

TARIKH PELAKSANAAN PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM 2019

Tempat : Dewan Terbuka SKFLS
Hari Pelaksanaan : Mengikut tarikh yang ditetapkan iaitu Isni n minggu ke-3.

Dikendalikan oleh : Wakil ahli Unit Beruniform mengikut giliran.

Jangka masa : 10 – 15 minit. atau mengikut kesesuaian aktiviti.

Bil Tarikh Hari Pelaksana Aktiviti Catatan
01 11 Februari 2019
02 11 Mac 2019 Isnin BULAN SABIT MERAH MALAYSIA ( Guru
03 15 April 2019 Isnin BSMM) Penasihat
04 13 Mei 2019 Isnin PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA Guru
05 17 Jun 2019 (PPIM) Penasihat
06 15 Julai 2019 PENGAKAP Guru
07 14 Oktober 2019 Penasihat
08 11 November 2019 Isnin TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS) Guru
Penasihat
Isnin BULAN SABIT MERAH MALAYSIA ( Guru
Isnin BSMM) Penasihat
Isnin PERSATUAN PUTERI ISLAM MALAYSIA Guru
(PPIM) Penasihat
PENGAKAP Guru
Penasihat
Isnin TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS) Guru
Penasihat

Catatan :
Guru setiap Unit Beruniform dan Persatuan dikehendaki merancang aktiviti yang akan dilaksanakan
pada perhimpunan bulanan kokurikulum.
Guru Penasihat diminta menulis laporan bertulis dan bergambar selepas setiap kali pelaksanaan
aktiviti perhimpunan bulanan kokurikulum dijalankan dan perlu dihantar selewat-lewatnya pada hari
Jumaat minggu berkenaan.
Guru penasihat diminta memaklumkan GPK Kokurikulum atau Setiausaha Kokurikulum dengan
kadar segera sekiranya tarikh pelaksanaan aktiviti yang telah ditetapkan tidak dapat dijalankan
agar aktiviti tersebut diganti oleh Unit Beruniform lain.
Kerjasama dan komitmen yang diberikan diucapkan setinggi-tinggi penghargaan .

24

Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum
Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah:

a. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang / Pendek).
b. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
c. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
d. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
e. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh.
f. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan

kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan.
g. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum.
h. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah, Merentas Desa,

Hari Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain.
i. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
j. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit

dilaksanakan di sekolah.
k. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan

kewangan yang akan digunakan.
l. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar

yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang
masing-masing.
m. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh
pelajar.

Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum

a. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
b. Membantu Guru Besar dalam pengagihan tugas kepada guru-guru,

perancangan, pelaksanaan dan penilaian pelajar.
c. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti

persatuan/kelab/pasukan badan beruniform dan sukan/permainan.
d. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum

dipatuhi.
e. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik.
f. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan

dikemaskinikan dan mencukupi.
g. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti

kokurikulum dan mengadakan latihan dengan mereka.

25

Tanggungjawab Setiausaha Sukan

a. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah.
b. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti

MSSD/MSSN/MSSM.
c. Membantu Guru Besar mengagih tugas baru dalam olahraga dan

permainan.
d. Menetapkan murid dalam rumah sukan.
e. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan

peralatan.
f. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
g. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah.
h. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan

sukan.
i. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan

sukan.
j. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah

dan luar sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod.
k. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar/Penolong Kanan Kokurikulum

untuk kepentingan sukan sekolah.
l. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah

dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.
m. Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu dan

kemahiran diri.

Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan
Beruniform

a. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan
beruniform.

b. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
c. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
d. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar

menyertai persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.
e. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan

dengan baik.
f. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap

tahun pada tarikh yang ditetapkan.
g. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum

- mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan
setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan.

- Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan/kelas pada akhir
tahun untuk simpanan dan rekod bilik kokurikulum.

h. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:
- Borang penyertaan persatuan
- Borang senarai AJK dan ahli
- Buku laporan aktiviti

26

i. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran,
rujukan dan rekod.

j. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan
pencapaian kokurikulum sekolah.

Tanggungjawab Guru Penasihat / Pemimpin
a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli

Jawatankuasa.
b. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
c. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
d. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung

dalam Perlembagaan.
e. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
f. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
g. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan

Beruniform/Kelab Persatuan dan Sukan/Permainan.
h. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus

dengan baik.
i. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan

difailkan.
j. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan,

Permainan.
k. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan

kepada ahli-ahli.
l. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat

sekolah/zon/daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan.
m. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
n. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.
o. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit

yang diwakili.
p. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
q. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.
r. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan

kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
s. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu

program.
t. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari

semasa ke semasa.

27

Tanggungjawab Guru Kelab Permainan / Rumah Sukan
a. Membentuk jawatankuasa.
b. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar
dalam permainan.
c. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.
d. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
e. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim
kokurikulum sekolah.
f. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan/Kelas/Sekolah.
g. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan
luar.
h. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk ke
pertandingan luar sekolah.
i. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang
disertai.
j. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan
pengurusan.
k. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.
l. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam
keadaan baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan.
m. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.
n. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah
untuk mempertingkatkan.
o. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang
cemerlang(johan daerah/negeri, wakil daerah/negeri dan negara)
p. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia,
kebudayaan & Sukan; Majlis Sukan Negeri dan Persatuan
Permainan/Sukan.
q. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke masa.

28


Click to View FlipBook Version