The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noorazlin idris, 2019-01-07 08:55:42

BUKU PENGURUSAN HEM2019 (1) TERBARU

BUKU PENGURUSAN HEM2019 (1) TERBARU

PENGURUSAN
H E MAL HWAL URID

2019

SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) LUI SELATANKETUA –KETUA UNIT

BIL NAMA UNIT
1 MOHD JAMRI BIN JEMATI PENGAWAS
2 MOHD NUR AZLAN B KAMARUZAMAN DISIPLIN
3 ZURAIDA BT RAMLI SPBT
4 MOHD NAJIB BIN ISMAIL BIMBINGAN DAN
KAUNSELING
5 AHMAD AZMI B YATIM BAKHTIAR KESIHATAN / AEDES
6 JUNAINA BT BASIRAN RMT ( RANCANGAN
MAKANAN TAMBAHAN)
7 NURUL SYUHADA BT MOKHTAR KWAMP / BANTUAN
8 HAZURA BT ALLAUDDIN PROJEK SUSU SEKOLAH
9 AZUA HUSNA BT ROSDIN KANTIN
10 BASITOH BT BAHARUM GURU PENYAYANG
11 NAIMAH BT YAACOB 3K
12 MOHD IRWAN B ROSPI DATA MURID / APDM
13 NURSYAKILA BT JASIM SARANA PIBG
14 HASRUL HAFIZ B HAMDAN ASET / IVENTORI
15 ZUBAIDAH BT SULAIMAN PPDA
16 BADARIAH BT HASSAN KEDAI BUKU
17 KAMARULRIZAL B SAIF PENGURUSAN BENCANA
18 BASITOH BT BAHARUM PENDAFTARAN/TRANSISI

JAWATANKUASA DISIPLIN DAN
PENGAWAS SEKOLAH

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : EN. MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN

AJK : USTAZ MOHD JAMRI BIN JEMATI

: SEMUA GURU KELAS

Tugas dan Tanggungjawab:

 Meningkatkan tahap disiplin sekolah dengan memberi idea dan pandangan melalui
perbincangan dalam menggubal peraturan sekolah.

 Membincangkan kes-kes disiplin yang berat sebelum keputusan muktamad diambil ke atas
murid yang terbabit.

 Membincangkan masalah kebajikan murid terbabit bertujuan mencari jalan memperbaiki
kelakuan negatif murid berkenaan.

 Menimbang dan menerima pandangan dan cadangan dari guru, ibu bapa serta murid mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.

 Memberi bimbingan dan panduan dalam hal perlantikan pengawas-pengawas sekolah.
 Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
 Meningkatkan mutu disiplin di kalangan murid dengan menguatkuasakan peraturan sekolah.
 Merancang dan melaksanakan program / aktiviti yang bertujuan meningkatkan tahap disiplin

murid.
 Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan

disiplin murid.
 Membantu menyelesaikan masalah ketidakakuran disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh

pengawas.
 Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk mengurus kawalan disiplin dalam semua majlis

sekolah.
 Mewujudkan sistem rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan.
 Menerima laporan pengawas / guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang

sewajarnya.
 Menentukan bahawa tindakan diambil terhadap murid-murid yang melanggar peraturan

sekolah. Jika perlu kes-kes tertentu mestilah dibawa kepada tindakan Lembaga Disiplin,
kaunselor atau terus kepada Guru Besar.
 Mengurus surat mesyuarat yang bersangkutan dengan tugas-tugas di atas termasuk
memaklumkan kepada penjaga tentang tindakan disiplin yang dikenakan terhadap anak
mereka.

 Menjalankan rondaan (dengan bantuan guru bertugas harian) untuk mengesan murid yang
ponteng dan melanggar disiplin sekolah.

 Mencatat semua kes didiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin / buku kaporan
disiplin.

 Menyediakan dan membekalkan data serta maklumat disiplin kepada kementerian
pelajaran/jabatan pelajaran/ PPD.

 Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang difikirkan perlu seperti
hari terakhir peperiksaan awam, sukan dan majlis-majlis sekolah yang lain.

 Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
 Menyediakan laporan tahunan.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dan PK HEM dari semasa ke

semasa.

JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KECERIAAN,
KESIHATAN & KESELAMATAN)

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU NAIMAH BT YAACOB ( KESELAMATAN)

AJK : CIKGU LAM’AN B TAJU RAHIM ( KECERIAAN)

: TUAN HAJI AZNAN B AWALUDIN (KEBERSIHAN)

:Wakil Klinik Kesihatan

:Wakil Klinik Pergigian

:Wakil PIBG

: Guru Kelas

: Pekerja

Tugas dan Tanggungjawab:

Bidang Kebersihan

 Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan kebersihan sekolah.
 Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan kebersihan murid.
 Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah.
 Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.
 Menyedia dan membuat laporan berkala.

Bidang Kesihatan

 Bertanggungjawab merancang pelan tindakan program pembangunan kesihatan murid.
 Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah.
 Membuat pemantauan pelaksanaan pendidikan kesihatan murid dan program kesihatan

sekolah.
 Menyediakan pelan kontingensi kebersihan untuk menengani kes-kes seperti jerebu, keracunan

makanan, jangkitan kudis buta dan lain-lain.
 Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.
 Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.
 Menyedia dan membuat laporan berkala.

Bidang Keselamatan

 Bertanggungjawab merancang pelan tindakan pengurusan keselamatan sekolah.
 Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah.
 Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi sebarang krisis.
 Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi

oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.
 Menentukan semua polisi, manual dan tatacara keselamatan mengikut piawaian yang

ditentukan oleh badan-badan profesional yang berkaitan dengan keselamatan.

JAWATANKUASA KESIHATAN/AEDES

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU AHMAD AZMI B YATIM BAKHTIAR

AJK : CIKGU MOHD IRWAN B. ROSPI

: SEMUA GURU KELAS

: PEKERJA

Tugas dan Tanggungjawab:

 Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
 Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan
 keceriaan sekolah dari semasa ke semasa.
 Menyediakan pelan induk lanskap sekolah.
 Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :-
 Kempen kebersihan
 Pertandingan Kebersihan kelas
 Ceramah kebersihan /kesihatan
 Pertandingan poster kebersihan dan kesihatan
 Pertandingan mengarang essei kebersihan
 Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah
 Lawatan ke sekolah lain
 Budaya pagi seperti mengutip sampah
 Laporan dan program Aedes
 Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan

mutu kebersihan sekolah.
 Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan

menyelia kerja-kerja kebersihan.
 Menyusun pelan tindakan kebersihan, jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa

ke semasa.
 Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang.
 Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan.
 Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan.
 Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar.
 Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain.
 Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik.

Kesihatan

 Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dan lengkap.
 Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan.
 Mengumpul dan mengurus kad kesihatan dengan kerjasama guru tingkatan.
 Bertanggungjawab mengurus pemeriksaan kesihatan / gigi oleh Jabatan Kesihatan.
 Menyediakan jadual tugas bilik rawatan.
 Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran, derma darah dan

lain-lain yang sesuai.
 Mengurus murid-murid yang memerlukan rawatan di hospital.
 Menyediakan laporan bulanan dan tahunan analisis kesihatan murid.
 Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

JAWATANKUASA GURU PENYAYANG

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU BASITOH BT BAHARUM

AJK : CIKGU MOHD NAJIB BIN ISMAIL

: CIKGU FADZLI B ASMARANI

: PN. NOR AKMARULJANNAH BT ZAINUDDIN

: Pengawal Keselamatan

: JKKK

: Wakil PIBG

Tugas dan Tanggungjawab:

 Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
 Membaca, memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan

dan PPD.
 Merancang Program Guru Penyayang sekolah.
 Menyediakan jadual tugasan untuk guru yang bertugas di pintu pagar utama sekolah.
 Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR.
 Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.
 Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan berfungsi.
 Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.
 Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah.
 Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru

Besar sebelum berurusan di sekolah.
 Merancang dan melaksanakan program guru penyayang dan keselamatan.
 Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun.
 Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku

latihan pelajar.
 Meletakkan tanda amaran ‘BAHAYA’ di tempat-tempat yang merbahaya.
 Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.
 Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.

JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU AZUA HUSNA BT ROSDIN

AJK : PN. JUNAINA BT BASIRAN

: SEMUA GURU KELAS

Tugas dan Tanggungjawab:

 Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
 Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran /

Kesihatan.
 Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
 Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutuan mengikut syarat-syarat perjanjian

dan senarai harga hendaklah dipamerkan.
 Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard),

makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya.
 Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan

penyepit untuk mengambil makanan.
 Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.
 Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad

kesihatan yang sah.
 Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron, tutup kepada

yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
 Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas

yang bertutup.
 Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.
 Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.
 Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.
 Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin.
 Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi

kantin. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2)
 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke

semasa.
 Mengemaskini rekod, fail, surat-menyurat serta maklumat berkaitan

JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU
TEKS / SPBT

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU ZURAIDA BT RAMLI

AJK : CIKGU NOOR AZLIN BT IDRIS

: GURU KELAS

Tugas dan Tanggungjawab:

 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks :
 Mesyuarat diadakan tiga kali iaitu di awal. pertengahan dan akhir tahun.
 Pembahagian tugas .
 Taklimat untuk guru kelas.
 Pembahagian tugas pentadbiran :
 Buku Stok (ikut tahun)
 Pengedaran / pengumpulan
 Buku rosak / hilang
 Menubuhkan ‘Pasukan Petugas’ SPBT (murid).
 Borang permohonan SPBT diedarkan borang kepada setiap murid.
 Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT.
 Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan murid yang layak mendapat bantuan bagi

tahun semasa.
 Mengedarkan senarai nama murid yang layak dan gagal kepada guru kelas.

Membuat pesanan buku :

 Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
 Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).
 Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.
 Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.

Pengedaran :

 Mengedarkan mengikut tahun.
 Menentukan tarikh pengedaran.
 Mengesan kelancaran pengedaran
 Mendapatkan borang dari murid yang baru masuk / bertukar sekolah.
 Mengedarkan buku kepada murid yang baru masuk.

 Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah murid yang bertukar.
 Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua murid yang layak.
 Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut

jadual.

Pengurusan Rekod dan Dokumen :

 Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis.
 Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun).
 Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan.
 Menyimpan rekod, hapuskira, rosak dan hilang.

Pengurusan Keselamatan Buku

 Memastikan ada Bilik SPBT
 Mengurus bilik SPBT.
 Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT.
 Peraturan mengedarkan ke sekolah lain.
 Mempastikan murid membalut buku SPBT dengan pembalut plastik.
 Pengurusan pemulangan Buku Teks.
 Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun.
 Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun.
 Melapor kepada Guru Besar / PK HEM tentang proses pemulangan.
 Peratus rosak / hilang.
 Guru bertugas.
 Hapus kira.
 Kekurangan / lebihan.

Pengurusan Stok dan Inventori

 Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran.
 Menyimpan invois, bil dan pengesahannya.
 Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.
 Mengemaskini inventori SPBT.
 Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.
 Cadangan Buku Bacaan Tambahan
 Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran.
 Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.
 Mamaklumkan kepada Guru Besar / PK HEM.
 Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada murid yang tidak

mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan).
 Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya.
 Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal.
 Memproses borang SPBT.
 Agihkan buku SPBT serta mempastikan ianya disampul dengan baik dan kemas.
 Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT.
 Merancang proses menghapuskira buku SPBT.
 Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok
 Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT.

JAWATANKUASA KWAMP /
KEBAJIKAN

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : PN. NURUL SYUHADA BT MOKHTAR

: EN KAMARULRIZAL B. SAIF

: AJK PIBG

AJK : SEMUA GURU KELAS

Tugas dan Tanggungjawab:
 Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.

BANTUAN

 Mengenalpasti dan memilih murid yg layak menerima bantuan KWAPM mengikut syarat yang
ditetapkan.

 Mengedarkan borang kepada murid dan menghantar senarai nama kepada PPD/JPN
 Memastikan bantuan KWAPM dibankkan dan diagihkan dengan segera
 Memastikan semua penerima KWAPM mempunyai akaun simpanan di BSN
 Edar borang penerimaan KWAPM kepada ibu bapa/penjaga
 Memastikan murid yang telah menerima bantuan KWAPM menggunakan wang tersebut untuk

tujuan pembelajaran (yuran,alatan sekolah,uniform sekolah dll )
 Menguruskan hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khusus seperti :-

· Murid miskin
· Kemalangan
· Rawatan berterusan (penyakit kronik)
· Kematian
· Kecemasan / bencana
 Mendapatkan senarai nama murid yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan
keperluan.
 Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di samping meningkatkan
keprihatinan murid terhadap kebajikan.
 Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru
Besar.
 Menubuhkan Tabung Kebajikan Murid.

 Bertanggungjawab kepada Guru Besar.
 Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk

menabung.
 Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas

menguruskannya.
 Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna.
 Menghubungi Guru Besar/PK HEM jika terdapat sebarang kerumitan.

JAWATANKUASA PROJEK SUSU 1
MALAYSIA (PS1M)

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU HAZURA BT ALLAUDDIN

AJK : SEMUA GURU KELAS

:GURU BERTUGAS HARIAN

Tugas dan Tanggungjawab:

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya3x setahun
 Menerima stok susu,memastikan susu diterima dalam keadaan baik,disimpan ditempat sesuai

dan mengemaskini rekod penerimaan
 Membahagikan susu/pil vitamin kepada murid mengikut masa yang ditetapkan

JAWATANKUASA RANCANGAN
MAKANAN TAMBAHAN (RMT)

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU JUNAINA BT BASIRAN

AJK : CIKGU AZUA HUSNA BT ROSDIN

: GURU BERTUGAS MINGGUAN

Tugas dan Tanggungjawab:

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya3x setahun
 Mengenalpasti murid layak terima RMT dan menyenaraikan nama murid mengikut nombor.
 Berbincang dan memilih menu yang sesuai
 Menyediakan rekod tugasan guru dan rekod kehadiran murid
 Mengemaskini rekod,fail, surat-menyurat serta maklumat berkaitan
 Memantau perlaksanaan semasa pembahagian makanan dari segi kualiti dan kuantiti
 Melengkapkan dan menceriakan papan kenyataan di sudut RMT dengan maklumat-maklumat

berkaitan
 Memberi taklimat dan peringatan kepada murid RMT dari semasa ke semasa

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

UASA KEBAJIKAN

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : MOHD NAJIB BIN ISMAIL

AJK : EN. MOHD NUR AZLAN BIN KAMARULZAMAN

: EN. MOHD JAMRI B. JEMATI

: SEMUA GURU KELAS

Tugas dan Tanggungjawab:

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3x setahun
 Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) meliputi semua aspek bimbingan dan

kaunseling iaitu :
 Bimbingan Pelajar
 Bimbingan Kerjaya
 Bimbingan Sosial
 Bimbingan Sahsiah
 Bimbingan Psikologi
 Bimbingan Pencegahan Dadah / AIDS
 Menganjur dan mengendalikan program orientasi ,bimbingan,kem motivasi,kem kepimpinan

pengawas dan kemahiran belajar.
 Mengelola dan mengurus bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan.
 Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan

Kaunseling (UBK).
 Menyelaras hubungan dengan Jabatan / agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat
 Menjalankan soal –selidik untuk mendapat maklum balas mengenai budaya sekolah (sampling).
 Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah pelajar.
 Bekerjasama dengan guru disiplin menangani masalah diiplin murid.
 Merekod semua maklumat dan mengemaskini fail & surat-menyurat
 Sentiasa membantu murid yang memerlukan bimbingan
 Memberi kaunseling kepada murid-murid yang dikenalpasti mempunyai masalah disiplin.
 Membuat dokumentasi bergambar dan bertulis bagi aktiviti yang melibatkan bimbingan dan

kaunseling
 Memberi bimbingan / panduan kepada murid untuk kemasukan ke sekolah menengah dan

menguruskan borang-borang yang berkaitan

JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN
SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM)

Pengerusi UASA KEBAJIKAN
: CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU BASITOH BT BAHARUM –(Tahun 1 A)

Ahli Jawatankuasa : CIKGU NOOR AZLIN BT IDRIS (Tahun 1 B)

: CIKGU NAIMAH BT YAACOB ( Tahun 6 )

: EN. KAMARULRIZAL B SAIF ( PPKI)

: CIKGU AIMI NAJLA BT MUHAMMAD NOOR ( Prasekolah)

: SEMUA GURU KELAS

Tugas dan Tanggungjawab:

PENDAFTARAN

 Menerima kemasukan murid baru dan merekodkan dalam buku pendaftaran
 Menyemak dan mencatat maklumat murid baru,melapor pada guru kelas dan menguruskan

perkara-perkara yang perlu
 Pertukaran murid – menguruskan borang pertukaran murid bersama fail murid yang

mengandungi dokumen-dokumen berkaitan (buku Adab Belajar,rekod kesihatan,Borang
Maklumat Murid/disket data SMM)
 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa SMM peringkat sekolah.
 Menyedia dan mengedarkan Borang SMM kepada semua murid. (Pra Sekolah & Tahun 1-6 ).
 Memastikan maklumat murid dikemaskinikan setiap bulan. ( Januari- Disember).
 Memastikan maklumat murid yang telah dikemaskini setiap bulan dihantar ke Unit Data, Pejabat
Pelajaran Daerah, Kuala Pilah apabila diminta.

JAWATANKUASA DATA / APDM

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU MOHD IRWAN B ROSPI

AJK : GURU KELAS

Tugas dan Tanggungjawab:

 Menyelia dan menyemak input data peribadi murid oleh guru kelas dalam aplikasi pangkalan
data murid (APDM)

 Memastikan data dan maklumat murid sahih, lengkap, tepat dan dikemaskini tanpa kekeliruan
dengan bantuan dan kerjasama semakan guru kelas.

 Menggabungkan semua data sistem maklumat murid dan menghantar maklumat APDM atau
apa-apa data HEM yang terkini kepada PPD/JPN pada masa yang ditetapkan.

 Menghadiri taklimat dan mesyuarat dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklum balas
APDM terkini.

 Menyediakan data pelajar yang menerima KWAPM, RMT, Program Susu Sekolah.
 Memastikan data enrolmen murid sentiasa dikemaskini

JAWATANKUASA SARANA

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU NURSYAKILA BT JASIM

AJK : CIKGU AIMI NAJLA BT MUHD ZAINUDDIN

: AJK PIBG

Tugas dan Tanggungjawab:

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3x setahun
 Memasukkan data yang telah diperolehi dalam sistem online e-sarana.
 Menentukan halatuju program sarana ibu bapa dan sarana sekolah;
 Merancang dan memastikan pelaksanaan program / aktiviti di peringkat sekolah;
 Meningkatkan peranan / kerjasama antara sekolah dan komuniti;
 Memastikan soal selidik sarana ibu bapa dan sarana sekolah dilaksanakan ;
 Memastikan pelaporan disediakan selepas pelaksanaan program;
 Memastikan objektif sarana ibu bapa dan sarana sekolah dapat dicapai;
 Menyelia dan memantau pelaksanaan program / aktiviti di peringkat sekolah.

JAWATANKUASA ASET/IVENTORI

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN

AJK : PN NOORFAZLIZA BT MUZAFIR KAMIAR

: EN MOHD AZWAN B RAMLI

Tugas dan Tanggungjawab:

 Menerima sebarang iventori baru dan menyimpan buku stok untuk disimpan di akhir tahun
 Memastikan semua iventori mencukupi dan dalam keadaan baik dan bersih.
 Melaporkan kepada pihak pentadbir sekiranya iventori tidak mencukupi.

JAWATANKUASA BENCANA SEKOLAH

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : CIKGU KAMARULRIZAL B. SAIF

AJK : CIKGU ZUBAIDAH BT SULAIMAN

Tugas dan Tanggungjawab:

 Menjalankan mesyuarat jika ada keperluan
 Melapor sebarang masalah ke JPN
 Memantau keadaan sekitar
 Menyediakan jadual tugas AJK
 Mempamerkan siaran berkaitan berbincang dengan pengurusan sekolah / JPN

JAWATANKUASA PPDA

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : PN ZUBAIDAH BT SULAIMAN

AJK : CIKGU LAM’AN B TAJU RAHIM

Tugas dan Tanggungjawab:

 Merancang dan menyelaras semua program pendidikan pencegahan dadah yang akan
dijalankan di sekolah.

 Menyelaras Skim Lencana Anti Dadah di sekolah.
 Membuat laporan terperinci murid-murid yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah.
 Menghadiri semua mesyuarat yang berkaitan dengan program pendidikan Pencegahan dadah

daerah.
 Menyediakan dan mengemaskini fail yang berkaitan.

JAWATANKUASA KEDAI BUKU

Pengerusi : CIKGU MD NOOR B. WAHID - GURU BESAR

T. Pengerusi : CIKGU ABDUL RAHIM B. NOH - PK HEM

Naib Pengerusi : CIKGU NORHANA BT ABU BAKAR - PK PENTADBIRAN

Naib Pengerusi : CIKGU MOHD ZAKI B. SAID - PK KOKURIKULUM

Penyelaras : PN. BADARIAH BT HASSAN

AJK : PN ZURAIDA BT RAMLI

as Jawat

AKTIVITI UNIT HEM SK LUI SELATAN 2019

BULAN TARIKH AKTIVITI

26/12/2018 Mesyuarat Induk HEM Bil 1/2018

JANUARI 10/01/2019 Mesy Jawatankuasa Disiplin & Pengawas Sekolah Bil 1/2019
09/01/2019 Program Sifar Ponteng
12/01/2019
19/01/2019 Mesy Jawatankuasa Kantin & RMT Bil 1/2019
24/01/2019 Mesyuarat 3K / Kesihatan Bil 1/2019

26/01/2019 Majlis Watikah Pelantikan Pengawas Sekolah/
02/02/2019 Ketua & Pen Ketua Djh/Pustakawan & Pengawas SPBT
13/02/2019
Mesy Jawatankuasa Bimb.Kaunseling Bil 1/2019
FEBRUARI 16/02/2019 Mesyuarat SBPT Bil 1 /2019

23/02/2019 Kursus Kepimpinan Pengawas/Ketua & Penolong/Pustakawan/
SPBT
25/02/2019
Minggu Pemeriksaan Buku Teks
01/03/2019 Mesyuarat Jawatankuasa B&K / SARANA PIBG Bil 1/2019

09/03/2019 Mesy Jawatankuasa PPDa Bil 1/2019
Mesy Jawatankuasa Susu 1 Malaysia Bil 1/2019
MAC 15/03/2019 Motivasi Keibubapaan dan Kecemerlangan Murid
Mesy Jawatankuasa Bantuan/KWAPM Bil 1/2019
01 -31/03/2019
Bulan PenghayatanDisiplin
18-25/03/2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

05/04/2019 Ceramah kesihatan
Latihan Kebakaran
APRIL 11/04/2019 Mesy Jawatankuasa SPBT Bil 2/2019
Ceramah dan Pameran PPDa
18/04/2019 Mesy Jawatankuasa B&K / SARANA PIBG Bil 2 /2019
Mesy Jawatankuasa Kantin & RMTS Bil 2/2019
04/05/2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
Mesy Jawatankuasa Disiplin & Pengawas Bil 2/2019
MEI 16/05/2019 Mesy Jawatankuasa Induk Hem Bil 2/2019
Mesyuarat Kebajikan Guru/Kakitangan & Murid
24/05/2019 Mesyuarat 3K / Kesihatan Bil 2/2019
Program Sifar Ponteng
27/05- 11/06/2019 Pemeriksaan Buku Teks
Gotong Royong Perdana
JUN 13/06/2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
Program Sifar Ponteng
22/06/2019 Mesy Jawatankuasa Kantin & RMT Bil 3/2019
Mesy Jawatankuasa Bantuan/KWAPM Bil 2/2019
JULAI 04/07/2019 Mesy Jawatankuasa Induk Hem Bil 3/2019
Program Perkembangan Keremajaan
18/07/2019 Mesyuarat Pemilihan Pengawas 2020
Pungutan Buku Teks
27/07/2019 CUTI AKHIR TAHUN
Pembelian Buku Dan Bayaran Yuran 2020
OGOS 04/08/2019 Program Gigi Bersih & Sihat
16/08/2019 Program Guru Penyayang

26-03/09/2019

SEPTEMBER 05/09/2019

19/09/2019

26/09/2019

10/10/2019

OKTOBER 24/10/2019

26/10/2019

NOVEMBER 13-17/11/2019

25/11 – 31/12/2019

DISEMBER 28 -29/12/2019

Sepanjang Tahun

Sepanjang Tahun

CARTA GANTT PERANCANGAN HEM 2019

BIL PROGRAM HEM JFMAM J J O S OND
1 Membentang Senarai JK Hem
2 Mesyuarat JK Induk Hem //
3 Pendaftaran Murid Tahun 1 + Pra Sekolah
4 Orientasi Tahun 1 Dan Pra Sekolah / // /
5 Pengedaran Borang/RMT/Kwapm
6 Perlantikan Pengawas //
7 Kursus Kepimpinan/Motivasi Pengawas
8 Pemeriksaan Kesihatan Dan Suntikan (Tahun /

1 & 6) //
9 Perlaksaan RMT Dan PSS
10 Pemeriksaan Dan Rawatan Gigi /
11 Motivasi Penjaga
12 Perjumpaan Waris Tahun 1 Hingga 6 //
13 Latihan Kecemasan/ Kebakaran
14 Ceramah Awal Remaja (Tahun 6) // / / / // / / / /
15 Majlis Bacaan Yasin
16 Pemilihan Pengawas /
17 Pengumpulan Pengedaran Buku SPBT
18 Pengesahan Murid Tahun 1 /
19 Hadiah Intensitif UPSR
20 Ceramah Kesihatan //
21 Hari Terbuka
22 Penyerahan KWAPM / //
23 Kempen Anti Rokok Dan Dadah
24 Laporan SSDM /
25 Laporan Kantin Ke PPD
26 Laporan Aedes Ke PPD /
27 Pencalonan Murid Sekolah Berasrama Penuh
28 Laporan Data Murid Dan Guru Ke PPD /
29 Laporan Pengawal Keselamatan dan Pekerja
//
Swasta
30 Laporan 3K / //
31 Laporan Kebersihan Tandas
32 Lawatan Percambahan Minda / // /
33 Mesyuarat JK SPBT
34 Mesyuarat JK Kantin Sekolah //
35 Mesyuarat JK RMT/PSS (Susu IM)
36 Mesyuarat JK Disiplin Dan Pengawas Sekolah /
37 Mesyuarat JK Bimbingan Dan Kaunseling
38 Mesyuarat JK Kebajikan Murid /
39 Mesyuarat JK 3K / //
40 Mesyuarat PSS ( Pusat Sumber Sekolah ) // / / / // / / / /
41 Mesyuarat STF // / / / // / / / /

/
// / / / // / / / /
// / / / // / / / /

/ / /
/ / //
/
/ / /
/ /

/
//

/ /
/ /
/
// /

TAKWIM unit hal ehwal murid (hem)

SK (FELDA) LUI SELATAN 2019

BULAN: DISEMBER 2018 – JANUARI 2019

BULAN TARIKH AKTIVITI TINDAKAN

DIS 2018 27 MESYUARAT HAL EHWAL MURID BIL 1/2018 UNIT HEM
AJK TRANSISI
28 - 29 HARI ORIENTASI TAHUN 1 &
KUTIPAN BAYARAN KEPERLUAN GURU KELAS
PERSEKOLAHAN 2018
UNIT SPBT
JAN 3-4 PENGURUSAN SPBT UNIT DISIPLIN
8 PROGRAM SIFAR PONTENG UNIT 3K
16 PROGRAM KECERIAAN UNIT 3K
22 PROGRAM KECERIAAN AJK MAJLIS
30 MAJLIS PELANTIKAN PENGAWAS, PRS,PSS, PELANTIKAN
UNIT DISIPLIN
KETUA DAN PENOLONG KELAS
TINDAKAN
31 CERAMAH DISIPLIN
UNIT DISIPLIN
BULAN: FEBRUARI 2019 AKTIVITI UNIT 3K
BULAN TARIKH SPORT CHECK (1)
21 UNIT KEWANGAN &
UNIT ASET
4 PERTANDINGAN KEBERSIHAN & KECERIAAN SUB UNIT HEM
KELAS BERMULA UNIT DISIPLIN
AJK PROGRAM
7 MESYUARAT KEWANGAN & ASET BIL 1/2018

14 MESYUARAT UNIT-UNIT HEM BIL 1 /2018
19 PERJUMPAAN PENGAWAS SEKOLAH KALI 1
22 CERAMAH KESELAMATAN & LALU LINTAS

BULAN: MAC 2019

BULAN TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
MESYUARAT HAL EHWAL MURID BIL 2/2018
36 UNIT HEM
UNIT 3K
12 LATIHAN KEBAKARAN (1) KESELAMATAN
SUB UNIT HEM
21 MESYUARAT UNIT-UNIT HEM BIL 2 /2018
TINDAKAN
BULAN: APRIL 2019
UNIT B&K
BULAN TARIKH AKTIVITI
UJIAN PSIKOMETRIK TINDAKAN
4 27
UNIT DISIPLIN
BULAN: MEI 2019 UNIT DISIPLIN

BULAN TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
SPORT CHECK (2)
5 14 AJK SAMBUTAN HARI
RAYA AIDILFITRI
23 PERJUMPAAN PENGAWAS SEKOLAH KALI 2
TINDAKAN
BULAN: JUN 2019
UNIT B&K
BULAN TARIKH AKTIVITI UNIT DISIPLIN
SAMBUTAN HARI RAYA AIDILFITRI SUB UNIT HEM
6 21 UNIT SPBT

BULAN: JULAI 2019 TINDAKAN

BULAN TARIKH AKTIVITI UNIT DISIPLIN
PROGRAM SIFAR PONTENG 2 UNIT B&K
79
TINDAKAN
18 PERJUMPAAN PENGAWAS SEKOLAH KALI 3
24 LATIHAN KEBAKARAN (2) UNIT HEM
25 PEMERIKSAAN BUKU TEKS

BULAN: OGOS 2019

BULAN TARIKH AKTIVITI
PERJUMPAAN PENGAWAS SEKOLAH KALI 4
88 UJIAN PSIKOMETRIK

20

BULAN: SEPT 2019

BULAN TARIKH AKTIVITI
MESYUARAT HAL EHWAL MURID BIL 3/2018
9 26

BULAN: OKT 2019

BULAN TARIKH AKTIVITI TINDAKAN
MESYUARAT UNIT-UNIT HEM BIL 3/2019
10 3 SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK 2019 SUB UNIT HEM
AJK SAMBUTAN HARI
11 KANAK-KANAK
UNIT DISIPLIN
15 PERJUMPAAN PENGAWAS SEKOLAH KALI 6 UNIT PENGAWAS
22 MESYUARAT PEMILIHAN PENGAWAS
TINDAKAN
BULAN: NOV 2019
UNIT SPBT
BULAN TARIKH AKTIVITI UNIT SPBT
PEMULANGAN BUKU TEKS TAHAP 1
11 5 UNIT SPBT
UNIT SPBT
6 PEMULANGAN BUKU TEKS TAHAP 2 AJK HARI ANUGERAH
13 AGIHAN BUKU TEKS TAHAP 1

14 AGIHAN BUKU TEKS TAHAP 2
21 HARI ANUGERAH DAN PENGHARGAAN

 Sebarang perubahan tertakluk kepada pindaan.

JADUAL GURU BERTUGAS

MINGGUAN

TAHUN 2019

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN
TAHUN 2019

BULAN MINGGU DAN GURU BERTUGAS TAJUK UCAPAN
JANUARI
TARIKH Azam Baru
FEBRUARI Tanggungjawab
1 Seorang Murid Dan

(2–4) CIKGU BASITOH Anak
USTAZ JAMRI Bukuku Sayang
* Isnin cuti umum CIKGU ZUBAIDAH
2 Awas Gerak
Langkahmu
( 7 – 11 ) USTAZAH HAZURA Indah akhlakmu
CIKGU HASRUL HAFIZ Terima kasih
CIKGU ZURAIDA
3 Kekemasan diri
( 14 – 18 ) USTAZ MOHD FAIZUL

CIKGU AZUA HUSNA
CIKGU AIMI NAJLA

4 CIKGU AHMAD AZMI
( 21 – 25 )

CIKGU BADARIAH

USTAZAH AKMARULJANNAH

5
( 28 Jan – 1 Feb ) T.HJ AZNAN
CIKGU NAIMAH
CIKGU IRWAN
CIKGU FADZLI
6
(4–8) CIKGU NUR AZLAN (K)

CIKGU SYAKILA
CIKGU LAM’AN

7 CIKGU MOHD NAJIB (K)
( 11 – 15 )

CIKGU NURUL SYUHADA
CIKGU NOOR AZLIN

8
( 18 – 22 )
CIKGU KAMARULRIZAL (K)
USTAZAH MASLINDA
USTAZAH JUNAINA

39

9 CIKGU BASITOH (K) Tebarkan Salam
( 25 Feb – 1 Mac ) USTAZ JAMRI
CIKGU ZUBAIDAH10

MAC (4–8) USTAZAH HAZURA (K) Ulat Buku
APRIL CIKGU HASRUL HAFIZ
MEI CIKGU ZURAIDA

11 USTAZ MOHD FAIZUL (K) Tin kosong
( 11 – 15 ) CIKGU BADARIAH

USTAZAH AKMARULJANNAH12  T. HJ AZNAN (K)
( 18 – 22 )  CIKGU NAIMAH Gelaran

CIKGU IRWAN
 CIKGU FADZLI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 23 – 30 MAC )

13  CIKGU NUR AZLAN (K) Masa Itu Emas
( 1 – 5 April )  CIKGU SYAKILA Jangan Bohong
 CIKGU LAM’AN
14  CIKGU MOHD NAJIB (K)
( 8 – 12 )  CIKGU NURUL SYUHADA
 CIKGU NUR AZLAN

15
( 15 – 19 )
 CIKGU KAMARUL RIZAL (K) Tangguh itu Rugi
 USTAZAH MASLINDA Cermin Diri
 USTAZAH JUNAINA
16 Sediakan Payung
Sebelum Hujan
( 22 – 26 )  USTAZ JAMRI (K)
 CIKGU BASITOH Judi
 CIKGU ZUBAIDAH

17

( 29 April – 3 Mei )  CIKGU HASRUL HAFIZ (K)
 CIKGU ZURAIDA
 CIKGU HAZURA
18

( 6 – 10 )  CIKGU AZUA HUSNA (K)
 CIKGU AIMI NAJLA
 USTAZ MOHD FAIZUL

19 CIKGU BADARARIAH Guruku Sayang
( 13 – 17 ) CIKGU AHMAD AZMI Balaslah Kejahatan
UTZH AKMARULJANNAH dengan Kebaikan
20 CIKGU IRWAN (K)
( 20 – 24 ) CIKGU NAIMAH
CIKGU IRWAN

 CIKGU FADZLI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 25 MEI – 8 JUN )

21 CIKGU LAM’AN (K) Ayah dan ibuku Sayang
( 10 – 14 Jun ) CIKGU NUR AZLAN
CIKGU SYAKILA

JUN 22  Buli Balik
JULAI ( 17 – 21 )
CIKGU SYUHADA (K)
CIKGU NOOR AZLIN
CIKGU MOHD NAJIB

23  Saling Bermaafan
( 24 – 28 )
USTZH MASLINDA (K)
USTZH JUNAINA
CIKGU KAMARULRIZAL

24  Senangnya jadi baik
( 1 – 5 Julai )
CIKGU ZUBAIDAH(K)

USTAZ JAMRI
CIKGU BASITOH25 CIKGU ZURAIDA (K) Membanding biar
( 8 – 12 ) CIKGU HAFIZ bertempat
CIKGU HAZURA
26
( 15 – 19 ) CIKGU AIMI NAJLA (K) Hijrah
CIKGU AZUA HUSNA
27 USTAZ FAIZUL
( 22 – 26 )
UTZH AKMARULJANNAH Hiduplah di atas doa
CIKGU BADARIAH sendiri
CIKGU AZMI

28
( 29 Julai – 2 Ogos)  CIKGU FADZLI (K) Senyumlah
 CIKGU IRWAN Lembut Tutur Kata dan
CIKGU NAIMAH
 T.HJ AZNAN Rendahkan Suara
29 Keluarga kita
OGOS

(5–9)  CIKGU SYAKILA (K)
 CIKGU LAM’AN
 CIKGU NUR AZLAN

30  CIKGU NOOR AZLIN (K)
( 19 – 23 )  CIKGU SYUHADA
 CIKGU MOHD NAJIB


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 10 – 17 OGOS )

31 USTZH JUNAINA (K) Makan ketika lapar,
( 26 – 30 ) CIKGU KAMARUL berhenti sebelum
USTZAH MASLINDA
32 kenyang

(2–6) CIKGU ZUBAIDAH (K) Sayangi Makhluk yang
CIKGU BASITOH Bernyawa
USTAZ JAMRI

 Masa itu emas

33
( 9 – 13 ) USTAZAH HAZURA (K)
SEPTEMBER 34 CIKGU HAFIZ
OKTOBER CIKGU ZURAIDA

( 16 – 20 ) USTAZ FAIZUL (K) Kerana mulut badan binasa
35 CIKGU AZUA HUSNA
CIKGU AIMI NAJLA

( 23 – 27 ) CIKGU AHMAD AZMI (K) Resam Padi
CIKGU BADARIAH

USTZH AKMARULJANNAH
36
( 30 Sept – 4 Okt ) CIKGU NAIMAH (K)
TN HJ AZNAN Kata Berkata
CIKGU IRWAN
CIKGU FADZLI
37 Berjalan Pelihara Kaki,
( 7 – 11 ) CIKGU NUR AZLAN (K) Bercakap Pelihara Lidah
CIKGU SYAKILA
CIKGU LAM’AN

38 CIKGU MOHD NAJIB (K) Pantang Berundur
( 14 – 18 ) CIKGU SYUHADA Sebelum Berjuang
CIKGU NOOR AZLIN

39 CIKGU KAMARUL (K) Televisyen oh Televisyen
( 21 – 25 ) USTZH MASLINDA
USTZH JUNAINA

40  Anak yang Baik
( 28 Okt – 1 Nov )
USTAZ JAMRI (K)
CIKGU BASITOH
CIKGU ZUBAIDAHNOVEMBER 41 CIKGU HAFIZ(K) Saling memerlukan
(4–8)

CIKGU ZURAIDA
* Isnin cuti umum USTZH HAZURA

42 CIKGU AZUA HUSNA (K) Adab Terhadap Orang
( 11 – 15 )

CIKGU AIMI NAJLA Yang Lebih Tua
USTAZ FAIZUL

43 CIKGU BADARIAH Cuti-cuti Malaysia
( 18 – 22 )

CIKGU AZMI

USTZH AKMARULJANNAH

CUTI AKHIR TAHUN ( 23 NOV 2018 – 1 JAN 2019 )

pANDUAN PENGURUSAN

HAL EHWAL MURID

2019

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

1.0 PETIKAN AKTA PENDIDIKAN 1996 ( Akta 550 )

BAHAWASANYA mengakui bahawa ilmu itu adalah penentu utama arah tujuan negara dan penyelamat
bangsa:

DAN BAHAWASANYA tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat Malaysia menguasai
ilmu, kemahiran dan nilai murni yang diperlukan dalam dunia yang berdaya saing tinggi serta bersifat
global, kesan daripada perkembangan pesat sains, teknologi dan maklumat:

DAN BAHAWASANYA pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara demi
untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dari segi kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kekuatan
rohani, moral dan etika, ke arah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, liberal
dan dinamik:

DAN BAHAWASANYA adalah menjadi suatu misi untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf
dunia dansegi kualiti bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan mencapai aspirasi
negara Malaysia:

DAN BAHAWASANYA Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah berlandaskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang dizahirkan seperti yang berikut:“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan
ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan Negara.

DAN BAHAWASANYA dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan
kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum
Kebangsaandan peperiksaan yang sama; pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif
skopnya dan yangakan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui
pembangunan budaya, sosial,ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukun Negara:

DAN BAHAWASANYA adalah dianggap sesuatu yang perlu, selagi ia selaras dengan dasar itu, dengan
menyediakan pengajaran yang cekap dan selagi ia tidak melibatkan perbelanjaan awam yang tidak
munasabah untuk mengambil kira akan prinsip am bahawa murid harus dididik mengikut hasrat ibu bapa
masing-masing:

MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka
Baginda Yang Di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang
bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

“Murid” ertinya seseorang tanpa mengira umurnya yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang
diberikan di sesuatu institusi pendidikan;

2.0 PENGENALAN
Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah antara aspek utama untuk membantu pengurusan sekolah. Ini
bermakna pencapaian prestasi berkualiti pengurusan Hal Ehwal Murid boleh membantu untuk
menghasilkan sekolah berkesan serta boleh mencapai visi dan misi sekolah ke arah kegemilangan.

Dengan adanya permintaan dan harapan yang tinggi dalam kalangan murid dan masyarakat
seluruhnya terhadap kemampuan sekolah, pentadbir sekolah seharusnya memainkan peranan yang
lebih daripada hanya menjalankan fungsi pentadbiran dan penyelenggaraan. Pentadbir sekolah mesti
berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah
menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana murid-murid merupakan aset negara masa depan. Jatuh
bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Untuk
membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek sebagaimana yang
tercerna dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan bukanlah satu perkara yang mudah. Di peringkat
sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan
sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri institusi yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan
akademik.

3.0 OBJEKTIF DASAR

3.1 Menyeragamkan Dasar Pengurusan HEM di SK
3.2 Sebagai dokumen panduan untuk menangani isu-isu pengurusan HEM disekolah,
3.3 Sebagai dokumen panduan oleh pegawai HEM dalam menangani isu-isu disiplin yang dirujuk

oleh sekolah untuk tindakan jabatan.
3.4 Sebagai dokumen bercetak tambahan bagi Pengurusan Disiplin Sekolah yang sedia ada terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia.
3.5 Sebagai dokumen tambahan dalam melaksanakan Strategi iaitu :

Strategi 1: Mencemerlangkan Sahsiah
Strategi 2: Mencemerlangkan Sukan Strategi 3:
Mencemerlangkan Kokurikulum

4.0 DASAR PENGURUSAN KELAS

4.1 Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM)
a) Semua butiran murid hendaklah dilengkapkan dalam bulan pertama persekolahan
(Januari).
b) Menandakan BJKM pada setiap hari persekolahan sebelum pukul 8.00 pagi. Sila ambil
perhatian terhadap murid yang datang lewat dan murid ponteng sekolah. Murid yang
datang lewat dikira sebagai hadir. Bagaimana pun, sekolah perlu menyediakan rekod
nama, kelas, masa tiba dan sebab kelewatan untuk tujuan nasihat dan tindakan
penambahbaikan.
c) BJKM hendaklah ditandakan seperti simbol-simbol berikut:

Bil Simbol Maksud

1 / Murid hadir

2 O Tidak hadir tanpa sebab

3 S Tidak hadir kerana sakit (dengan dokumen
sokongan)

4 K Bersebab yang telah diberi kebenaran oleh Guru Besar
/Pengetua (dikira tidak hadir)

5 L Murid lewat ke sekolah (tanda dalam bulatan dan murid
dikira hadir)

6 W Murid mewakili sekolah (tanda dalam bulatan dan murid
dikira hadir)

7 G Murid digantung persekolahan (tanda dalam bulatan dan
murid dikira tidak hadir)

d) Guru Kelas bertanggungjawab dalam memastikan kebersihan, kekemasan dan
keselamatan Buku Jadual Kedatangan. Cecair pemadam tidak boleh digunakan. Segala
kesilapan hendaklah dipotong dan ditandatangan ringkas.

e) Semua BJKM hendaklah sentiasa berada di pejabat sekolah untuk memudahkan
Penolong Kanan (HEM) dan Pembantu Tadbir merekodkan data kehadiran murid.

f) Penolong Kanan (HEM) / guru yang dilantik oleh sekolah akan memasukkan data
kehadiran murid ke dalam Sistem e-Hadir secara atas talian (on-line) sebelum pukul
9.00 pagi setiap hari persekolahan.

g) BJKM hendaklah ditutup tidak lewat dari 5 haribulan tiap-tiap bulan berikutnya.

5.0 MURID “BUKAN WARGA NEGARA” (MBWN)
5.1 Bagi murid “Bukan Warga Negara” (MBWN), Yuran Warga Asing sebanyak RM24.50 bagi
sekolah rendah setiap tahun wajib dibayar di Unit Akaun Jabatan Pelajaran terlebih dahulu
sebelum didaftar sebagai murid sekolah. Resit bayaran mesti ditunjukkan kepada PK HEM.
Setiap MBWN juga dikenakan bayaran tambahan mengikut arahan Pendaftar Sekolah.
5.2 Rujuk Sektor Pengurusan Sekolah - surat kebenaran sekolah bagi bukanwarga

6.0 FAIL PERIBADI MURID
6.1 Semua murid yang berdaftar di sekolah wajib mempunyai fail ini.

6.2 Nama penuh murid, kelas, tahun dan nama Guru Kelas hendaklah ditulis pada helaian pertama
fail. Setiap fail hendaklah dilekatkan gambar murid (ukuran passport).

6.3 Semua maklumat peribadi murid seperti salinan surat beranak, kad pengenalan, keputusan
Peperiksaan Dalaman, slip keputusan peperiksaan awam yang berkaitan (UPSR, PMR, SPM)
disimpan dalam fail ini. Buku Rekod Kesihatan Murid yang diuruskan oleh AJK Kesihatan akan
disimpan di Bilik Kesihatan / Bilik Dokumentasi/ Bilik HEM.

6.4 Fail ini hendaklah diserahkan kepada murid apabila murid telah menamatkan persekolahan
atau bertukar sekolah.

6.5 Semua fail perlu disimpan dalam ‘loker’ berlabel di bilik HEM atau bilik Bimbingan & Kaunseling
atau bilik Dokumentasi.

6.6 Semua surat yang berkaitan dengan murid seperti sijil sakit, surat ibu bapa /penjaga bagi
memaklumkan ketidakhadiran murid, salinan surat amaran ponteng dan salinan surat gantung /
buang sekolah yang dikeluarkan disimpan dalam failini.

6.7 Fail kelas akan disemak pada setiap akhir bulan oleh PK HEM. PK HEM akan menyediakan
dokumen penyemakan fail kelas (senarai semak).

7.0 PENDAFTARAN MURID BARU
7.1 Guru Kelas menerima murid baru daripada PK HEM. (Status kewarganegaraan telah

dikenal pasti oleh PK HEM terlebih dahulu).

7.2 PK HEM hendaklah memastikan Borang Maklumat Murid (Borang SMM) dilengkapkan oleh ibu
bapa/penjaga pada masa itu juga. Jika murid membawa bersama SMM dari sekolah asal, sila
pastikan maklumat adalah lengkap danterkini.

7.3 Guru Kelas akan memasukkan data murid-murid baru. Bagi murid asal, guru-guru hanya
mengemaskini data SMM yang telah dibuat dan menyerahkan ‘hard copy’ kepada guru SMM
/ guru data.

7.4 Guru kelas hendaklah menyemak jika murid berkenaan menerima sebarang bentuk biasiswa /
bantuan dan melaporkan kepada Guru Biasiswa / Guru Kebajikan.

7.5 Guru Kelas perlu selalu mengambil inisiatif mengenal pasti murid berkeperluan khas dan yang
memerlukan bantuan khas (anak yatim, murid miskin, oku dll), serta melaporkan kepada PK
HEM untuk tindakan lanjut.

7.6 PK HEM perlu mendapatkan laporan disiplin, Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS),
Penilaian Kemahiran Amali (PEKA), Folio Kemahiran Hidup, Penilaian Amali Fardu Ain
(PAFA), Petaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dan lain-lain berkaitan kerja kursus dari
sekolah terdahulu jika tidak dibawa bersama semasa mendaftar. Dokumen tersebut
hendaklah dimasukkan ke dalam fail murid dan satu salinan dokumen berkenaan hendaklah
diserahkan kepada guru mata pelajaran.

7.7 PK HEM akan menyerahkan borang SMM kepada guru SMM / Guru Data untuk pengisian
butiran di komputer.

8.0 MURID KELUAR / BERTUKAR / BERPINDAH

8.1 PK HEM perlu memastikan surat setuju terima diperolehi dari sekolah yang
dipohon sebelum mengeluarkan Borang Jadual Ketiga ( yang telah dilengkapi )
kecuali pertukaran antara negeri / wilayah dan surat perakuan ibubapa/penjaga.
(Rujuk SPS)
- masalah pertukaran ke luar negera – Rujuk SPS

8.2 Guru Kelas perlu mencatatkan maklumat / butiran perpindahan dalam BJKM kelas.

8.3 Bagi pertukaran keluar negara, PK HEM perlu memastikan semuabuku teks
telah dipulangkan dan senarai judul buku yang dipulangkan diserahkan
kepada Guru SPBT untuk rekod dan tindakan lanjut.

8.4 Untuk pertukaran dalam Negara, PK HEM merekodkan judul buku yangakan
dibawa ke sekolah baru dan menyerahkan kepada Guru SPBT untuk rekod
dan tindakan lanjut.

8.5 Semua fail yang berkaitan dengan murid perlu diserahkan kepada murid
untuk rujukan pihak sekolah baru kecuali fail sulit akan dihantar ke sekolah
baru.

8.6 Sijil Berhenti Sekolah hanya diberikan kepada murid Tahun 6, murid Tingkatan
3 yang diterima masuk ke Kolej Vokasional dan Sekolah Berasrama Penuh atau
ke mana-mana institusi pendidikan bukan dibawah KPM, Tingkatan 5 dan
Tingkatan 6 Atas, serta murid yang telah lama berhenti sekolah dengan kerelaan
sendiri untuk tujuan mencari pekerjaan. Bagi kes berhenti sekolah, Sijil Berhenti
Sekolah hanya dikeluarkan jika permohonan menyertakan dokumen sokongan
daripada ibu bapa/ penjaga jika berumur kurang daripada 17 tahun. (murid
bukan warga – rujuk SPS)

8.7 Merujuk Dasar Pendidikan Wajib pihak sekolah tidak dibenarkan mengeluarkan
sijil berhenti sekolah selain yang dinyatakan dalam perkara 8.6. selagi murid itu
berada dalam lingkungan umur pendidikan wajib.

9.0 PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS
9.1 Guru Kelas boleh melantik Jawatankuasa Kelas yang terdiri

daripada:
 Ketua kelas

 Penolong ketua kelas
 Bendahari

 Ajk kebersihan
 Ajk keselamatan

 Ajk jamuan

9.2 Guru Kelas hendaklah menyelaras penyediaan perkara berikut: •

a) Carta Organisasi Kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas

b) Jadual Waktu - ditampal pada papan kenyataan Kelas

c) Jadual Tugas Kebersihan - ditampal pada papan kenyataankelas.

d) Pelan kedudukan kelas - ditampal di atas meja Guru

e) Inventori Kelas - ditampal pada pintu

f) Moto kelas - ditampal pada papan kenyataan kelas.

37 | P a g e

g) Misi & Visi Sekolah, Moto Sekolah, Maklumat Mata Pelajaran, Artikel
Berinformasi & isu semasa hendaklah ditampal pada papan kenyataan
kelas.

h) Alatan pembersihan seperti penyapu, pemadam papan hitam /papan putih,
penyeduk sampah, bakul sampah dan sebagainya hendaklah disediakan
dan disimpan di tempat yang sesuai.

i) Pelan laluan kecemasan sewaktu kebakaran hendaklah dipamerkan.
j) Sudut Bahan Bacaan hendaklah disediakan di tempat yang bersesuaian.

9.3 Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjuru papan tulis (kanan / atas) atau di
tempat yang mudah dilihat.

9.4 Guru Kelas dengan dibantu oleh Ketua Kelas hendaklah memastikan semua
kerusi dan meja mencukupi dan telah diberi nombor siri. Perabot yang telah
rosak hendaklah diganti dan dibawa turun untuk disimpan di dalam stor
peralatan sekolah.

9.5 Kebersihan kelas:

a) AJK Kebersihan hendaklah memastikan kelas dibersihkan setiap hari
persekolahan.

b) Setiap guru yang masuk ke kelas mesti memastikan keadaan dalam kelas
sentiasa bersih dan teratur sebelum mula mengajar atau menggantikan
guru dan juga sebelum keluar dari kelas berkenaan.

c) AJK Kebersihan Kelas hendaklah memastikan sampah di dalam laci meja
murid dan bakul sampah dibuang pada waktu akhir setiap hari.

d) Sebelum meninggalkan kelas semua murid hendaklah memastikan kerusi
dan meja dalam keadaan kemas dan teratur.

e) Ketua Kelas hendaklah memastikan suis lampu dan kipas dimatikan
sebelum meninggalkan kelas.

f) Ketua Kelas hendaklah memastikan pintu kelas ditutup.

9.6 Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun. Adalah menjadi
tanggungjawab ketua kelas untuk melaporkan kepada guru kelas jika hilang
atau rosak.

9.7Guru Kelas hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara berikut:
a) Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu serta suisnya dalam keadaan
baik dan selamat digunakan.
b) Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada pihak
pentadbir.
c) Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas yang dilantik menjalankan
tugas.

10.0 DASAR PENGURUSAN DISIPLIN

10.1 Ponteng Sekolah
38 | P a g e
a) Murid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir
sekolah dan tidak membawa surat daripada ibu bapa/penjaga atau
surat sakit pada keesokan harinya.

b) Guru Kelas hendaklah menandakan “0” dalam BJKM kelas (sila rujuk

c) Nota 4.1 (c)
Tindakan Jadual penghantaran surat kes Ponteng sekolah adalah seperti berikut:

Ponteng Berterusan Ponteng Berkala/
Tidak Berterusan

Amaran I 3 hari berturut-turut 10 hari

Amaran II 7 hari selepas surat 10 hari selepas Surat
Amaran III Amaran I Amaran I
Buang Sekolah
Jumlah 7 hari selepas surat 20 hari selepas Surat
Keseluruhan Amaran II Amaran II

14 hari selepas surat 20 hari selepas Surat
Amaran III Amaran III

31 hari 60 hari

d) Guru Kelas hendaklah merekodkan semua proses tindakan di atas
dalam borang Rekod Ponteng Sekolah dan merekod hantaran surat
kepada ibubapa/penjaga (dalam fail kelas).

e) Surat Amaran 1, 2, dan 3 mesti diisi dalam 3 salinan dan
ditandatangani oleh:
 Amaran 1 Ditandatangani
oleh GPKHEM Amaran 2
Ditandatangani oleh GPKHEM
 Amaran 3 Ditandatangani
oleh GPKHEM
 Buang Sekolah Ditandatangani oleh Guru Besar.

Salinan 1 adalah untuk ibu bapa/penjaga, salinan 2 untuk dimasukkan ke dalam fail
Rekod Salah Laku dan salinan 3 untuk dimasukkan ke dalam fail kelas guru Kelas.

Surat Buang Sekolah diisi dalam 4 salinan dan ditandatangani oleh Pengetua.

Catatan dibuat dalam Buku Kedatangan Murid untuk surat-surat seperti berikut:
 AP: Amaran Pertama
 AK: Amaran Kedua
 AT: Amaran Terakhir
 BS: Buang Sekolah

f) Sekiranya murid hadir ke sekolah selepas sesuatu tindakan telah dibuat, peraturan
berikut hendaklah dipatuhi:

Selepas surat Amaran 1, murid hendaklah membawa surat jawapan daripada ibu
bapa/penjaga masing-masing.

Selepas surat Amaran 2, murid hendaklah membawa surat jawapan daripada ibu

39 | P a g e

bapa/penjaga masing-masing dan berjumpa dengan GPKHEM terlebih dahulu.

Selepas Amaran 3, murid mestilah datang kesekolah bersama-sama ibu bapa/penjaga
dan berjumpa dengan pengetua. Murid hanya dibenarkan masuk ke kelas setelah
Pengetua berpuas hati dengan jaminan yang diberi oleh ibu bapa atau penjaga melalui
surat aku janji. Murid hanya boleh dibenarkan bersekolah semula setelah membuat
rayuan dan diluluskan oleh pihak JPN WP Labuan.

10.2 Buku Kawalan Kelas (BKK)

a) Semua Guru Kelas mesti memastikan kelas mereka mempunyai BKK
setiap hari.

b) BKK akan diedarkan kepada Ketua Kelas pada waktu pagi oleh Ketua
Guru Disiplin. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Ketua Kelas

untuk memulangkan BKK ke meja Ketua Guru Disiplin selepas tamat
waktu persekolahan setiap hari.
c) BKK hendaklah sentiasa berada dengan Ketua Kelas dan diserahkan

kepada guru yang masuk pada setiap waktu.
d) Guru diminta mencatatkan bilangan murid yang berada di dalam

kelas pada masa tersebut.
e) Guru juga mestilah mencatatkan nama-nama murid yang keluar

kelas/ lambat masuk kelas/ ponteng kelas semasa gurumengajar.
f) Setiap guru yang memasuki kelas mesti memastikan keadaan kelas

bersih dan teratur sebelum menandatangani BKK.
g) Semua kes salah laku murid yang ringan atau sederhana mesti

diambil tindakan oleh guru berkenaan semasa waktunya.Hanya kes-
kes berat sahaja perlu dicatatkan dalam BKK untuk tindakan Guru

Disiplin pada keesokan harinya. Jika kes berat yang memerlukan
tindakan segera, buat catatan dalam BKK dan terus maklumkan

kepada Guru Disiplin / GPK HEM.
h) Guru Disiplin (Penyelaras BKK) akan menyemak BKK setiap hari dan
mengambil nama murid yang bermasalah untuk tindakan selanjutnya

pada keesokkannya.
i) Penyelaras BKK hendaklah menjaga BKK dengan baik dan sempurna

mengikut susunan minggu dan bulan dan diserahkan kepada
GPKHEM pada setiap akhir semester 1 & 2.

j) Sekiranya BKK hilang , Ketua Kelas hendaklah melaporkan kepada
Ketua Guru Disiplin sekolah dengan segera.

k) Nama guru yang tidak hadir mengajar dalam BKK ,Guru Disiplin
hendaklah melaporkan kepada PK HEM dan Pengetua / Guru Besar.

10.3 Disiplin Murid
a) SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN. Oleh itu, guru-guru mestilah

memastikan murid mematuhi semua peraturan sekolah setiap masa.
b) Guru-guru mestilah memberi nasihat dan teguran jika mereka dapati

seseorang murid itu melakukan kesalahan disiplin.
c) Guru-guru mestilah memaklumkan kesalahan-kesalahan disiplin

murid yang berat kepada Guru Disiplin atau GPK HEM.
d) Hukuman yang dikenakan mestilah mematuhi prosedur yang telah

ditetapkan oleh KPM serta setimpal dengan kesalahan murid. Ini
bertujuan supaya murid tidak terasa teraniaya dan akan menerima
hukuman dengan rela hati.
e) Tiada sentuhan badan kepada murid atau tingkah laku negatif guru
yang boleh menimbulkan prasangka kepada murid.
f) Semua guru perlu menjadi role model – contoh teladan yang baik
kepada murid-murid.

40 | P a g e

10.4 Kawalan /Tanggungjawab Guru
a) Guru mestilah mengenali setiap nama murid mereka. Ini diangap
sebagai satu usaha bahawa guru mempunyai sikap keprihatinan dan
mengenali mereka sebagai seorang individu. (Amalan Budaya
Penyayang)
b) Guru hendaklah memahami dan mengenali mana-mana murid yang
sering menimbulkan masalah disiplin dan memberikan tumpuan
yang lebih terhadap mereka bagi mendapatkan kerjasama.
c) Jangan memulakan proses Pembelajaran dan Pengajaran jika murid-
murid tidak memberi tumpuan atau sedang bising dan bercakap
sesama sendiri.
d) Jangan membiarkan murid-murid berkumpul di hadapan meja guru
sedangkan murid-murid lain dibiarkan bising di tempat mereka atau
di belakang kelas.
e) Guru haruslah memeriksa kebersihan kelas termasuk bahagian kaki
lima kelas dan melaporkan kepada pentadbir sekolah untuk
mengambil tindakan lanjut.
f) Guru-guru haruslah mengambil perhatian terhadap murid-murid
yang selalu tidak membuat kerja rumah atau tugasan dalam kelas.
Cuba kenal pasti sebab-sebabnya dan ambil tindakan yang
sewajarnya.

10.5 Dasar Umum Disiplin
a) Setiap murid wajib memiliki buku peraturan sekolah dan mesti

dibawa ke sekolah pada setiap hari. Peraturan sekolah perlu difahami
dan dipatuhi.
b) Setiap murid wajib memiliki buku nota dan wajib dibawa bersama
sewaktu perhimpunan.
c) Pada awal tahun permulaan semasa persekolahan, murid akan diberi
penjelasan dan penerangan tentang peraturan sekolah dan tindakan-
tindakan disiplin yang dikuatkuasakan.
d) Penerangan dan penjelasan mengenai peraturan disiplin sekolah juga
disampaikan kepada murid-murid dari semasa ke semasa.

10.6 Pemeriksaan Mengejut
a) Pemeriksaan mengejut boleh dijalankan dari semasa ke semasa ke

atas murid semasa berada di kelas atau tapak perhimpunan atas
arahan pihak pentadbir.
b) Guru disiplin/guru bertugas bersama guru kelas atau guru mata
pelajaran dengan bantuan pengawas akan menjalankan pemeriksaan
mengejut dengan disaksikan oleh murid berkenaan.
c) Barang larangan akan dirampas dan maklumat murid tersebut akan
direkod oleh guru berkenaan dalam Buku Rekod Salah Laku Barang
Rampasan yang disimpan di dalam almari berkunci di bilik GPK HEM.

d) Barang larangan akan disimpan di dalam bilik GPK HEM.
e) Barang rampasan yang mahal (seperti telefon bimbit) hanya oleh

dituntut balik oleh ibu bapa/ penjaga murid selepas berjumpa dengan
GPK HEM dan menandatangani surat perjanjian.
f) Barang rampasan yang tidak dituntut selepas tiga tahun akan
dilupuskan setelah diputuskan dalam mesyuarat AJK Lembaga
Disiplin & AJK PIBG.
g) Kehilangan barang-barang berharga adalah di bawah tanggungjawab
murid-murid.

41 | P a g e

10.7 Kaedah Mengatasi Disiplin
a) Edarkan senarai kesalahan ringan, sederhana dan berat kepada:

semua guru
bilik-bilik khas

b) Kes-kes disiplin kesalahan ringan semua guru perlu menanganinya
secara berhemat dengan kadar segera sebelum ianya menjadi kes
kesalahan disiplin yang lebih berat.

c) Guru mata pelajaran / guru kelas hendaklah:

Merekod kesalahan murid di buku kawalan kelas
Guru Disiplin akan mengumpulkan rekod

kesalahan dan seterusnya membawa ke mesyuarat
disiplin mengikut keperluan.

d) Senaraikan nama murid dan pamer di papan kenyataan
HEM: Kedatangan penuh - 2 kali setahun
Sijil Sifar Ponteng - Kelas yang berjaya mengekalkan sifar
ponteng akan diberikan sijil setiap bulan. Walaupun tidak
hadir, ianya mesti bersebab.

Murid yang mengekalkan sifar ponteng akan diberikan sijil dan
anugerah pada akhir tahun.

e) Pengurusan Perhimpunan

Perhimpunan rasmi diadakan sekurang-kurangnya sekali
seminggu (ISNIN). Masa perhimpunan 30 minit untuk sekolah
rendah, kemudian dimasukkan dalam jadual waktu induk dan
kelas.

Perhimpunan akan diuruskan oleh penyelaras perhimpunan,
guru bertugas dan pengawas sekolah.

Semua guru dan murid wajib menghadiri perhimpunan
kecuali tidak sihat atau sakit.

PK HEM perlu menyediakan Rekod Kehadiran Guru ke
perhimpunan untuk memastikan semua guru hadir bagi
membantu pengawasan murid dan bertindak sebagai role
model.

11.0 DASAR KEBAJIKAN MURID

11.1 Semua bentuk bantuan dan kebajikan murid mesti merujuk kepada
data Sistem Maklumat Murid (SMM) yang sentiasa dikemaskini.

11.2 Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
a) Memastikan semua murid mendapatkan buku teks yang mencukupi
selewat-lewatnya hari pertama sesi baru persekolahan.
b) Melaksanakan arahan perpindahan Murid Bersama Buku Teks (Ruj:
K/P.BT.8945/Jld.28(24) – 17Mac 2008).
c) Guru Kelas mesti memastikan semua buku teks yang diterima oleh
murid dibalut kemas dan ditulis nama.
d) Guru SPBT mestilah mengumpulkan semula buku teks pada akhir

42 | P a g e

11.3 tahun mengikut tarikh yang ditetapkan serta membuat senarai murid
11.4 yang tidak memulangkannya.
43 | P a g e e) Murid ”Bukan Warga Negara” (BWN) tidak layak menerima buku SPBT.

Khidmat Bimbingan dan Kaunseling
a) Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) mestilah memberikan

tumpuan kepada empat fokus utama iaitu:
Pembangunan sahsiah

diri murid Peningkatan
disiplin diri murid

Pendidikan kerjaya murid
Psikososial dan kesejahteraan mental murid
b) Unit Bimbingan dan Kaunseling harus diuruskan mengikut etikanya,
demi
memelihara hak murid. Segala maklumat murid adalah dianggap
sulit dan hanya boleh didedahkan kepada pihak yang berkenaan
sahaja.
c) GBK boleh membantu murid-murid dengan memberi bimbingan dan
saranan sama ada secara individu atau kelompok.
d) GBK harus membimbing murid bermasalah.
e) GBK mestilah mengatur masa untuk memberi khidmat kaunseling
kepada murid yang telah diberi surat amaran ponteng pertama,
kedua dan ketiga. Bagi murid yang telah digantung / dibuang sekolah
dan diterima bersekolah semula, sesi kaunseling perlu dilakukan
selama enam bulan dan laporannya dihantar kepada PK HEM setiap
bulan.
f) Guru Disiplin mahupun Guru Kelas boleh merujuk kepada GBK
tentang murid yang memerlukan bantuan kaunseling ataupun murid
yang menghadapi masalah disiplin.
g) GBK hanya boleh menjalankan tugas di luar sekolah dengan kadar
10% daripada hari persekolahan setahun.

Dasar Kebajikan Murid
a) Guru Kelas hendaklah mengenalpasti maklumat berdasarkan

SMM:
 Bilangan anak yatim di dalam kelas
 Bilangan murid yang terdiri daripada keluarga berpendapatan
rendah

b) Guru kelas hendaklah menguruskan hal-hal berkaitan bantuan yang
boleh dipohon oleh murid-murid berkenaan dan merekodkan murid
yang berjaya menerima bantuan ke dalam SMM seperti:
 Biasiswa
 Kumpulan Wang Amanah Murid Miskin(KWAMP)
 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)
 Susu 1Malaysia
 Bantuan Pakaian Seragam
 Derma Kebajikan

c) Guru Kelas hendaklah memaklumkan kepada PK HEM sekiranya ada
di kalangan muridnya yang mendapat kemalangan / kematian atau
bencana dalam keluarganya.

d) Derma kilat akan dibuat oleh unit kebajikan dan menyerahkan derma
kepada murid berkenaan sekiranya berlaku kematian / bencana
seperti kematian saudara terdekat (ibubapa) atau diri sendiri.

12.0 DASAR KEBERSIHAN DAN KESIHATAN
12.1 Rekod Kesihatan Murid

a) Guru Kelas mestilah memastikan setiap muridnya mempunyai Buku
Rekod Kesihatan.

b) Buku Rekod Kesihatan ini selalunya diperolehi sewaktu murid berada
di sekolah rendah lagi. Ia akan dibawa dan diteruskan
penggunaannya sehinggalah ke sekolah menengah.

c) Jika Guru Kelas mendapati muridnya tidak mempunyai atau
kehilangan buku tersebut, murid boleh mendapatkanya daripada PK
HEM.

d) Buku Rekod Kesihatan wajib dimiliki oleh setiap murid kerana buku
ini diperlukan apabila pemeriksaan kesihatan dibuat ataupun semasa
suntikan imunisasi diberikan kepada murid oleh pegawai kesihatan.

e) Buku Rekod Kesihatan wajib dibawa bersama oleh murid yang
bertukar sekolah dan disertakan bersama Fail Peribadi murid
berkenaan.

12.2 Kad Pergigian Murid

a) Setiap murid sekolah mempunyai kad pergigian yang dibekalkan
setiap tahun.

b) Guru Kelas mestilah memastikan kad ini diedarkan kepada ibu bapa /
penjaga murid untuk mendapatkan kebenaran bagi menjalankan
pemeriksaan gigi terhadap anak / anak jagaannya.

c) Kad ini hendaklah diserahkan kepada pegawai kesihatan yang
berkenaan dan pemeriksaan akan dijalankan pada satu tempoh yang
ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan berkenaan.

12.3 Surat Rawatan Murid

a) Murid boleh mendapatkan surat rawatan ini di pejabat sekolah.

b) Surat rawatan ini hendaklah ditandatangani oleh Pengetua atau
mana- mana Penolong Kanan.

c) Surat ini digunakan oleh murid apabila ingin mendapatkan khidmat
rawatan di mana-mana hospital atau klinik kerajaan.

12.4 Murid Sakit

a) Guru Kelas mestilah prihatin jika ada dalam kalangan murid kelasnya
yang sakit atau kurang sihat pada hari tersebut.

b) Jika murid berkenaan ingin meminta izin untuk pulang, Guru
Bertugas atau Guru Kelas boleh menghubungi ibu bapa / penjaga
berkenaan untuk menjemputnya di sekolah.

c) Guru Bertugas atau Guru Kelas tidak boleh membenarkan murid
berkenaan pulang sendiri ke rumah walau pun rumahnya
berhampiran dengan sekolah.

d) Jika keadaan kesihatan murid serius atau berlaku kes-kes kecemasan
atau kecederaan, guru bertugas mestilah menghubungi ibu bapa /
penjaga dan menghantar murid berkenaan ke klinik atau hospital

terdekat samada menggunakan kenderaan sendiri, kenderan sekolah
atau menghubungi ambulan.

e) Guru bertugas mestilah merekodkan butiran murid yang dibenarkan
pulang dalam Buku Laporan Bertugas dan Buku Rekod KeluarMurid.

44 | P a g e

12.5 Kebersihan dan Keceriaan Sekolah

a) Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan murid-murid
menjaga kebersihan diri, kelas, tandas, kantin, bilik-bilik khas,
bangunan dan kawasan sekolah.

b) Guru Kelas mestilah sentiasa mengingatkan murid-murid kelasnya
supaya menjaga kebersihan dan keceriaan kelas masing-masing.

c) Guru Kelas bertanggungjawab mengambil inisiatif untuk menghias
kelas mereka agar kelihatan kemas dan teratur, ceria dan kondusif
bagi memudah dan membantu dalam proses Pembelajaran dan
Pengajaran.

d) Guru kelas dibantu oleh Ketua Kelas bertanggungjawab mempastikan
kelas dibersihkan setiap hari iaitu 5 minit sebelum waktu pertama
persekolahan.

e) Guru yang masuk mengajar masa pertama bertanggungjawab
memastikan kelas dalam keadaan bersih sebelum memulakan
Pembelajaran dan Pengajaran.

f) Murid-murid dikehendaki menaikkan kerusi di atas meja masing-
masing sebelum meninggalkan kelas pada waktu akhir persekolahan.

12.6 Kantin Sekolah

a) Guru Penyelaras Kantin bertanggungjawab memastikan bahawa
pengusaha kantin mengamalkan kebersihan dalam

penyediaan,penjualan dan menjaga seluruh kawasan kantin.

b) Guru Penyelaras Kantin perlu membuat laporan harian kepada GPK
HEM dengan menyemak Buku Pemeriksaan Kendiri yang dibekalkan

oleh JPN

c) Guru Penyelaras Kantin perlu membuat laporan kepada GPK HEM
atau pentadbir lain jika berlakunya kes keracunan makanan di kantin

sekolah.

d) Pihak pentadbir sekolah perlu melaporkan kes keracunan makanan
ke JPN dengan kadar segera sebaik sahaja menerima aduan daripada

murid.

e) Guru-guru juga bertanggungjawab menasihatkan para murid supaya
mengamalkan pemakanan seimbang dan tidak menggalakkan murid
membeli makanan daripada penjual di luar kawasan sekolah.

f) Guru Disiplin serta Guru Bertugas Harian hendaklah berada di kantin
bersama-sama pengawas bertugas untuk mengawal disiplin murid
semasa waktu rehat.

g) Murid tidak dibenarkan membeli makanan / minuman di luar waktu
rehat kecuali dengan kebenaran khas.

12.7 Kebersihan Kelas

a) Murid mesti membersihkan kelas 10 minit sebelum waktu pertama
bermula.

b) Guru mata pelajaran hendaklah memeriksa kelas sebelum waktu
pertama bermula dan untuk waktu terakhir, 5 minit sebelum tamat
persekolahan.

c) Guru bertugas harian hendaklah membuat pemeriksaan setiap hari
pada bila-bila masa sepanjang minggu bertugas.

13.0 DASAR KESELAMATAN SEKOLAH
13.1 Semua sekolah wajib melaksanakan Program 3K ( Kebersihan, Kesihatan,

Keselamatan ).
13.2 Keselamatan murid sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka

45 | P a g e

13.3 berada di kawasan sekolah dari jam 6.30 pagi hingga tamat sesi
13.4 persekolahan.
Sekolah perlu memastikan semua murid memiliki insuran perlindungan
13.5 kemalangan dan digalakkan membeli Skim Insuran Takaful.
13.6 Setiap aktiviti yang dilaksanakan diluar kawasan sekolah perlu mendapat
kebenaran daripada pihak sekolah / Jabatan Pelajaran dan ibubapa / penjaga
murid. Penglibatan murid dalam mana-mana aktiviti luar sekolah perlu
diiringi oleh guru pada nisbah 10 orang murid dan seorang guru pengiring.
Sekiranya terdapat seorang murid perempuan atau lebih dalam jumlah 10
orang murid berkenaan maka guru pengiringnya hendaklah seorang guru
perempuan.
Aspek-aspek keselamatan dan kebajikan murid wajib diberi keutamaan oleh
semua pihak terutama semasa sebelum dan semasa selepas sesuatu program
/ aktiviti dilaksanakan.
Penglibatan murid dalam sebarang aktiviti luar sekolah

13.7 Latihan Kecemasan Kebakaran
a) Sekolah mesti memastikan bahawa latihan kebakaran (fire drill)
dijalankan 2 kali setahun.
b) Sekolah mesti memastikan alat pencegahan kebakaran mencukupi
dan berfungsi.

c) Guru-Guru mestilah memastikan murid-murid meninggalkan kelas /
bilik khas dengan segera, tetapi secara teratur apabila isyarat
kebakaran dibunyikan. Murid-murid khas atau OKU hendaklah
dibantu keluar oleh guru mereka.

d) Guru-Guru mesti memastikan suis lampu, kipas atau peralatan
elektrik yang lain serta bekalan gas ditutup sebelum keluar.

e) Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM) dibawa keluar dari pejabat
oleh staf pejabat ke tempat berkumpul.

f) Guru Tingkatan mestilah mengambil BJKM kelas masing-masing di
tempat berkumpul dan mengira bilangan murid dengan segera. Mana-
mana murid yang tiada hendaklah dimaklumkan kepada Pentadbir
dengan serta-merta

13.8 Polisi Keselamatan Sekolah
a) Pihak sekolah perlu mengamalkan tiga polisi utama dalam aspek
keselamatan sekolah iaitu :-

i. Polisi Keselamatan Pergi dan Balik dari Sekolah
ii. Polisi Mengelakkan Gangguan Seksual
iii. Polisi Keselamatan Menjalankan Aktiviti Kokurikulum.

b) Semua guru bertanggungjawab bagi memastikan polisi-polisi ini
dipatuhi dan diamalkan setiap masa demi mewujudkan iklim sekolah
yang selamat kepada semua warga sekolah (sila rujuk surat pekeliling
iktisas yang berkaitan)

13.9 Kenderaan Murid, Kakitangan dan Pelawat
a) Guru, murid dan pelawat mesti memastikan kenderaan diletakkan di
tempat yang telah dikhaskan dan tidak mengganggu laluanmasuk.
b) Guru-guru dan para murid diingatkan supaya berhati-hati memandu
kenderaan mereka dalam kawasan sekolah untuk mengelakkan
sebarang kemalangan.

46 | P a g e

13.10 Pondok Kawalan Keselamatan

a) Guru-guru hendaklah memaklumkan kepada pentadbir sekolah
sekiranya mereka mendapati tiada pengawal keselamatan yang
bertugas di pintu pagar sekolah.

b) Pintu pagar sekolah mestilah sentiasa ditutup dan mana-mana
pelawat yang ingin berurusan dengan pihak sekolah mesti
menandatangani Buku Rekod Pelawat dan Mendapatkan Pas Pelawat
terlebih dahulu.

c) Khidmat Warden lalulintas bagi mengawal pergerakan murid keluar
dan masuk .

14.0 MESYUARAT JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

14.1 Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Murid hendaklah di adakan sekurang-
14.2 kurangnya empat kali setahun.
Agenda tetap:

a) Ucapan Pengerusi
b) Pengesahan minit mesyuarat
c) Perkara berbangkit / maklum balas

d) Pembacaan dasar-dasar baru / SPI / Surat siaran rasmi
e) Analisis Laporan Salah Laku Murid
f) Laporan Program 3K
g) Hal-hal lain.

14.3 Ahli mesyuarat: Guru Besar
Pengerusi : GPK HEM
Dilantik
Tim.Pengerusi : Semua Penolong Kanan, semua setiausaha
Setiausaha : di bawah Unit HEM, Semua Guru Kelas Penyelaras
Kelas, Guru Bimbingan dan Kaunseling
Ahli :

15.0 SENARAI JAWATAN KUASA BERKAITAN HAL EHWAL MURID YANG PERLU
DITUBUHKAN:

15.1 Jawatan Kuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid :

a) JK Hal Ehwal Murid
b) JK Pelaksana Guru Penyayang
c) JK Induk 3 K ( Kebesihan, Kesihatan, Keselamatan ).
d) JK Lembaga Disiplin Sekolah

e) JK Kebajikan & Bantuan Murid.
f) JK Pengurusan Disiplin Sekolah
g) JK Kantin Sekolah
h) JK SPBT
i) JK Badan Pegawas Sekolah

UNIT HAL EHWAL MURID
SK (F) LUI SELATAN 2019

47 | P a g e


Click to View FlipBook Version