The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2021-11-08 04:20:48

Modul A+ SPM Tingkatan 5 Sejarah KSSM

Modul A+ SPM Tingkatan 5 Sejarah KSSM

Keywords: Modul A+ SPM Tingkatan 5 Sejarah KSSM

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.

Modul Literasi &
Amali Sivik

01 Tajuk Mempertahankan Keutuhan Negara MASA

1 jam
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Standard Kandungan : 12.1 Konsep Kedaulatan Negara

Standard Pembelajaran : 12.1.4 Menghuraikan langkah-langkah pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara
K12.1.8 Menghuraikan kepentingan menjiwai identiti negara

Pengenalan Perkataan kedaulatan atau sovereignty bermaksud kuasa tertinggi yang dimiliki oleh sesebuah negara.
Kemunculan konsep ini dipengaruhi oleh proses pertumbuhan negara moden. Secara umumnya,
Nilai Teras kedaulatan merupakan kuasa tertinggi yang dimiliki oleh sesebuah institusi dalam masyarakat, politik
Konteks untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berhubung dengan pentadbiran dan politik.
Literasi Sivik
Kasih sayang
Objektif
Pembelajaran Diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan global
Aktiviti
Pengetahuan Sosioemosi Tindakan
Menerangkan cara Mengeksperasikan perasaan Mengamalkan semangat
mempertahankan nama baik bangga sebagai rakyat perpaduan dan integrasi dalam
negara. Malaysia. mempertahankan nama baik
dan kedaulatan Malaysia.

1 Murid dapat menerangkan empat cara mempertahankan nama baik negara.
2 Murid boleh menunjukkan ekspresi bangga menjadi warganegara Malaysia.
3 Murid dapat mengamalkan semangat perpaduan dan intergrasi nasional dalam kehidupan seharian.

Aktiviti 1: Brainstorming (Aktiviti PAK-21)
1 Murid menonton tayangan filem bertajuk Bukit Kepong yang berkaitan dengan kekejaman anggota

komunis terhadap masyarakat dan negara.
2 Murid menunjukkan/menyatakan perasaan dan ekspresi mereka selepas menonton filem Bukit Kepong.

Aktiviti 2: Mendeklamasi sajak atau nyanyian (Aktiviti PAK-21)
1 Murid diminta mencipta dan mendeklamasikan sajak atau menyanyikan lagu yang berunsur

patriotisme secara berpasukan.
Cadangan sajak atau lirik lagu:

Pada Tanah yang Indah

Dalam mata yang bersih merayap cahaya jernih Kira ribut mendurja mengancam tanah yang indah
aku sama menagih kemerdekaan kekasih, setapak tiada kurela untuk melutut kecewa,
dalam dada yang mesra tenang telaga cinta biar peluru selaksa mendendam liar mangsanya
aku janji setia membela tanah pusaka. untuk kekasih pusaka hatiku tetap rela.

Penilaian 2 Murid mengeluarkan idea masing-masing dan berbincang secara berkumpulan.

Aktiviti 3: Menghasilkan dan mendeklamasikan sajak
1 Setiap pasukan berbincang dan menulis sajak atau lirik lagu di atas kertas warna.
2 Seorang murid akan mendeklamasikan baris satu sajak atau nyanyikan dan diikuti oleh rakan

pasangannya.
3 Ahli kumpulan lain menyatakan perasaan atau ekspresi patriotisme yang mereka ingin kongsikan

melalui sajak atau nyanyian tersebut.

1 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti berpasukan, soal jawab atau tugasan di dalam dan
di luar bilik darjah.

2 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan berdasarkan DSKP mata pelajaran.

NTS1

05 Tajuk Bangga Dengan Identiti Malaysia MASA

1 jam

Standard Kandungan : 14.1 Membina Kesejahteraan Negara

Standard Pembelajaran : 14.1.6 Merumuskan Rukun Negara sebagai tonggak kesejahteraan negara
K14.1.10 Membahaskan kepentingan menghayati Rukun Negara

Pengenalan Rukun Negara ialah ideologi negara yang dibentuk dalam usaha kerajaan untuk menyatukan dan
membimbing rakyat ke arah perpaduan. Rukun Negara juga dianggap sebagai falsafah hidup rakyat
Malaysia dan perlu dihayati oleh semua warganegara.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Nilai Teras Kegembiraan

Konteks Diri, keluarga, sekolah, masyarakat, negara dan global

Literasi Sivik Pengetahuan Sosioemosi Tindakan
Menerangkan kepentingan Melahirkan perasaan bangga Mengamalkan prinsip-prinsip
lambang identiti kepada dengan lambang identiti Rukun Negara. PAK-21
sesebuah negara. Malaysia.
VIDEO
Objektif 1 Murid dapat menyatakan lima Prinsip Rukun Negara.
Pembelajaran 2 Murid boleh menerangkan empat kepentingan Rukun Negara.
3 Murid dapat mengemukakan empat cara mengamalkan Rukun Negara dalam kehidupan harian.

Aktiviti Aktiviti 1: Menyanyikan lagu Video
1 Guru memperdengarkan lagu Rukun Negara.
2 Seorang murid akan menyanyikan baris pertama dalam lagu Imbas kod QR atau layari
https://www.youtube.com/
tersebut. watch?v=Ep0Vo8UnnU4 untuk
3 Kemudian, diikuti oleh rakan pasangannya. mendengar lagu Rukun Negara
4 Akhirnya, semua murid bersama-sama menyanyikan lagu
Untuk tujuan pembelajaran
secara harmoni.

Aktiviti 2: Roam The Room (Aktiviti PAK-21)
1 Guru meminta murid membincangkan kepentingan Rukun Negara kepada negara Malaysia secara

berkumpulan.
2 Apabila mendapat isyarat daripada guru, seorang murid akan bergerak untuk melihat hasil

perbincangan rakan-rakan kumpulan lain.
3 Apabila guru memberi isyarat kedua, semua murid balik ke tempat asal dan membuat perkongsian

dalam pasukan bekaitan apa yang telah dipelajari daripada rakan pasukan yang lain.

Aktiviti 3: Think-Pair-Share (Aktiviti PAK-21)
1 Guru menunjukkan beberapa gambar berkaitan dengan Rukun Negara.

Penilaian

2 Murid diminta mengemukakan cara mengamalkan Rukun Negara dalam kehidupan harian.
3 Semua murid diberikan masa untuk berfikir, kemudian membincangkannya dengan ahli pasukan

yang lain secara berpasangan.
4 Semua ahli pasukan diminta berkongsi cara pengamalan tersebut.

1 Murid akan dinilai melalui pemerhatian, aktiviti berpasukan, soal jawab atau tugasan di dalam dan
di luar bilik darjah.

2 Guru boleh meletakkan tahap penguasaan berdasarkan DSKP mata pelajaran.

NTS5

Kandungan

PENERBIT ILMUFormat Instrumen Peperiksaan SPM iii Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan
BAKTI SDN. BHD.Tema dan Tajuk Sejarah Tingkatan 5 iv
Malaysia PAK- 53

21 53
55
Bab 1 Kedaulatan Negara 1 Revisi Pantas
Latihan Pengukuhan 57
Revisi Pantas 1 Latihan Bestari SPM 58
Latihan Pengukuhan 3 • Kertas 1
Latihan Bestari SPM • Kertas 2
• Kertas 1 5
• Kertas 2 6 Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara PAK- 64

21

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan PAK- 10 Revisi Pantas 64
Latihan Pengukuhan 66
Revisi Pantas 21 Latihan Bestari SPM
Latihan Pengukuhan • Kertas 1 68
Latihan Bestari SPM 10 • Kertas 2 69
• Kertas 1 12
• Kertas 2
14 Bab 8 Membina Kemakmuran
15

Negara PAK- 74

21 74
76
Bab 3 Raja Berperlembagaan dan Revisi Pantas
Latihan Pengukuhan 78
Demokrasi Berparlimen PAK- 20 Latihan Bestari SPM 79
• Kertas 1
21 20 • Kertas 2
22
Revisi Pantas Bab 9 Dasar Luar Malaysia PAK- 85
Latihan Pengukuhan 25
Latihan Bestari SPM 26 Revisi Pantas 21 85
• Kertas 1 Latihan Pengukuhan 87
• Kertas 2 Latihan Bestari SPM
• Kertas 1 90
Bab 4 Sistem Persekutuan PAK- 32 • Kertas 2 91

Revisi Pantas 21 32
Latihan Pengukuhan 34
Latihan Bestari SPM Bab 10 Kecemerlangan Malaysia
• Kertas 1 36
• Kertas 2 37

di Persada Dunia PAK- 97

21 97
99
Bab 5 Pembentukan Malaysia www PAK- 42 Revisi Pantas
Latihan Pengukuhan 101
21 42 Latihan Bestari SPM 102
44 • Kertas 1
Revisi Pantas • Kertas 2
Latihan Pengukuhan 47
Latihan Bestari SPM 48
• Kertas 1
• Kertas 2

ii

NOTA i-THINK

Bab 1 Kedaulatan Negara
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Kedaulatan i-THINK Peta Dakap
tradisional • Sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya

Jenis Kedaulatan urusan negara.
Kedaulatan moden • Kedaulatan negara berpaksi pada kedaulatan Raja-raja Melayu.
• Kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja.
Kedaulatan • Berkaitan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas Revolusi
undang-undang
Keagungan di England dan Revolusi Perancis.
Kedaulatan • Dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan.
antarabangsa • Kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur

persamaan rumpun bangsa dan bahasa selepas Perang Dunia Pertama.
• Kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang harus dipatuhi.
• Menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan keamanan

negara.
• Pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) terhadap

sesebuah negara yang membolehkan negara itu tidak boleh dicabuli
oleh negara lain.
• Prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa
disahkan menerusi Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970.

Ciri Negara yang Berdaulat i-THINK Peta Pokok
Mempunyai
Mempunyai Mempunyai Mempunyai
pemerintahan sempadan perundangan rakyat

N1

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

i-THINK Peta Alir

Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan

1877 1946
Majlis Negeri Perak berperanan menggubal Majlis Negeri menggubal undang-undang
undang-undang Perak diikuti oleh semua di NNS. Majlis Persekutuan menggubal
Majlis di negeri Melayu yang lain undang-undang di NNMB. Majlis Negeri
menggubal undang-undang di NNMTB
PENERBIT ILMU
1948BAKTI SDN. BHD. 1957
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 Perlembagaan Persekutuan Tanah
membentuk Persekutuan Tanah Melayu Melayu 1957 berkuat kuasa dan menjadi
asas perlembagaan negara hari ini

Ciri Utama Ciri i-THINK Peta Dakap
Perlembagaan tradisional • Kesultanan atau pemerintahan beraja
Persekutuan Ciri moden • Agama Islam
• Bahasa Melayu
• Kedudukan orang Melayu dan bumiputera
• Kerajaan Persekutuan
• Kewarganegaraan
• Sistem Demokrasi Berparlimen

i-THINK Peta Pokok

Pindaan Perlembagaan Persekutuan

Pindaan Pindaan
Perlembagaan 1963 Perlembagaan 1965

Struktur Pembentukan Jawatan Yang Perkara
Mahkamah Mahkamah di-Pertua Berkaitan
Negeri Singapura
Atasan Tinggi Borneo N2

5Bab Tema : Malaysia dan Masa Hadapan

Pembentukan Malaysia

Revisi Pantas
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.5.1 Konsep Gagasan Malaysia 1955 • Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj dalam
• Konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah 1958 ucapan di Persidangan Agung UMNO
1960 pada bulan Oktober 1955 mencadangkan
jajahan British di Asia Tenggara. Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei
menyertai Persekutuan Tanah Melayu.
Perkembangan Idea dan Usaha
5.2 Pembentukan Malaysia Datu Mustapha Datu Harun (pemimpin
Idea Pegawai Barat Sabah) dalam satu pertemuan dengan Tunku
Abdul Rahman Putra al-Haj di Kuala Lumpur
1887 Lord Brassey (Pengarah Syarikat Berpiagam menyatakan minat untuk membawa Sabah
1951 Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain) bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu.
mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj memaklumi
1952 negeri Melayu dan NNS supaya menjadi tanah Lord Perth bahawa beliau berminat untuk
1960 jajahan yang besar. bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan
• Sir Malcolm MacDonald (Gabenor Jeneral Singapura.

British di Asia Tenggara) mencadangkan Rasional Idea Pembentukan Malaysia
penggabungan tanah jajahan British di Asia Keselamatan
Tenggara bagi membentuk satu entiti politik Ancaman Komunis di Singapura
dan ekonomi. • Menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu.
• Satu rancangan dekolonisasi, iaitu proses ke • Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj menganggap
arah berkerajaan sendiri.
• Cadangan beliau ialah menggabungkan Tanah Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis.
Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. • Langkah penyatuan dengan Singapura dapat
Sir Gerald Templer (Pesuruhjaya Tinggi British di
Tanah Melayu) meminta penggabungan wilayah memberikan kuasa kepada Kerajaan Persekutuan
ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi
Sir Geofroy Tory (Pesuruhjaya Tinggi British) membendung ancaman komunis di Singapura.
mencadangkan penyatuan Singapura dan PTM
atas kepentingan ekonomi. Perkembangan di Sarawak
• Sarawak berhadapan dengan ancaman komunis melalui
Idea Penduduk Tempatan
Clandestine Communist Organization (CCO).
1906 Majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja • Kerajaan British berharap penyertaan Sarawak dapat
1938 dan orang Melayu dalam pendidikan dan
pembangunan ekonomi di Tanah Melayu. membendung ancaman komunis.
• Konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh Keseimbangan Komposisi Penduduk
• Penggabungan Singapura dalam Persekutuan Tanah
nasionalis Tanah Melayu untuk menggabungkan
Tanah Melayu dengan Indonesia. Melayu akan mewujudkan ketidakseimbangan
• Idea ini tidak berhasil apabila Presiden Soekarno komposisi penduduk antara orang Melayu dengan
mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada orang Cina.
tahun 1945 tanpa melibatkan Tanah Melayu. • Penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan
menyeimbangkan komposisi antara kaum.

42

Mempercepat Kemerdekaan Singapura
• Pihak British merealisasikan rancangan dekolonisasi Menyokong • People’s Action Party (PAP) yang

serta mempercepat kemerdekaan Sarawak dan Sabah. dipimpin oleh Lee Kuan Yew dan Parti
Pembangunan Wilayah Buruh Singapura.
• Cadangan gagasan Malaysia akan membentuk sebuah • Golongan pedagang dan pengusaha
industri kerana membuka peluang
negara yang bersatu dalam usaha mempercepat pasaran yang lebih besar kepada
pelbagai bidang pembangunan. industri mereka.
• Pembentukan Malaysia boleh meningkatkan taraf Menentang Parti Rakyat Singapura dan Barisan
hidup peribumi dalam pelbagai aspek. Sosialis menganggap pembentukan
Malaysia sebagai penjajahan baharu.
PENERBIT ILMUReaksi Tempatan dan Negara Jiran
BAKTI SDN. BHD.5.3 terhadap Pembentukan MalaysiaBrunei

Reaksi Tempatan Menyokong Sultan Brunei, iaitu Sultan Omar Ali
Saifuddin menyokong.
Persekutuan Tanah Melayu
• Mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti Menentang • Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh
A.M. Azahari.
politik di Persekutuan Tanah Melayu.
• Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mendapat sokongan • Beliau lebih berminat untuk
menggabungkan Brunei, Sarawak,
UMNO. Sabah dan Kalimantan Utara dalam
satu kesatuan.
Sarawak

Menyokong BARJASA, PANAS, PESAKA dan SCA Indonesia
Menentang SUPP dan SNAP • Pada peringkat awal tidak menentang.
Menentang • Pada peringkat awal, SNAP menentang • Disokong oleh Dr. Mohammad Hatta (Naib Presiden
kemudian
menyokong dan kemudiannya menyokong Indonesia) dan Dr. Subandrio (Menteri Luar Indonesia).
berdasarkan cadangan Jawatankuasa Filipina
Setia Kawan Malaysia (JSKM). • Presiden Macapagal menentang kerana menuntut
• PANAS, SNAP, BARJASA, SCA dan
PESAKA bergabung membentuk Parti wilayah Sabah.
Perikatan dan menubuhkan gabungan Thailand
yang dinamakan Sarawak Alliance • Kerajaan Thailand menerima idea pembentukan
pada bulan Januari 1963.
Malaysia kerana dianggap dapat memperkuat usaha ke
Sabah arah keamanan di rantau Asia Tenggara.
• Pada peringkat awal menentang kerana:
5.4 Langkah Pembentukan Malaysia
– Berasa curiga dan bimbang.
– Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan. Mengadakan Penubuhan
– Sistem perkhidmatan awam semakin baik. siri lawatan Jawatankuasa Setia
– Penduduk bebas menjalankan kegiatan harian. Kawan Malaysia (JSKM)
– Kehadiran pasukan tentera British menjamin
Mengadakan Mengadakan
keselamatan. Rundingan Referendum
– Keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan secara Singapura
London Pembentukan
berasingan. Penubuhan Jawatankuasa Antara
– Ingin membentuk sebuah Kesatuan Negeri-negeri Suruhanjaya Kerajaan (JAK)

Borneo yang merdeka. Cobbold

Menyokong • UNKO, USNO, Pasok Momogun dan SCA.
• Parti politik di Sabah menubuhkan
gabungan menyokong Malaysia yang
dinamakan Sabah Alliance.

Menentang Para pemimpin di Borneo membentuk
Barisan Bersatu (United Front) untuk
mencabar rancangan pembentukan Malaysia.

43

Latihan Pengukuhan

Soalan Diagramatik

1 Lengkapkan maklumat berikut berkaitan dengan idea pembentukan Malaysia. Buku Teks ms. 91–92

S.P. 13.1.2 Memerihalkan perkembangan idea dan usaha yang membawa kepada pembentukan Malaysia
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Idea Pegawai BaratTokoh Idea
Tahun (a) Cadangan negeri yang terlibat:
(i)
1887 Lord Brassey (ii)
(iii)
1951 Sir Malcom (iv)
MacDonald
(b) Tujuan penggabungan:
(i)
(ii)

1952 (c) Meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan
1960 keselamatan

Sir Geofroy Tory (d) Cadangan negeri yang terlibat:
(i)
(ii)

Idea Penduduk Tempatan

Tahun Tokoh Idea
(e) Gesaan penyatuan raja dan orang Melayu dalam bidang:
Majalah Al-Imam (i)
(ii)
1906
(f) Negara yang bergabung dalam Melayu Raya:
1938 Nasionalis Tanah (i)
Melayu (ii)

1955 (g) Berucap di Persidangan Agong UMNO pada bulan
Oktober 1955

44

4 Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat berkaitan dengan konfrontasi Indonesia. Buku Teks ms. 106–109

S.P. 13.1.6 Menerangkan usaha-usaha menangani konfrontasi

(a) Tokoh Indonesia yang mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia.

PAK-21 (b) Slogan untuk melancarkan dasar konfrontasi terhadap Tanah Melayu.

laman web(c) Bentuk serangan tentera Indonesia terhadap Sarawak dan Johor.

PENERBIT ILMU(d) Lokasi pendaratan terawal oleh tentera Indonesia di Sarawak.
BAKTI SDN. BHD.
(e) Lokasi peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia pada 29 Disember
1963.

(f) Tokoh Malaysia yang membawa isu serangan Indonesia ke Majlis Keselamatan PBB.

(g) Pegawai PBB yang terawal bertindak menamatkan konfrontasi Indonesia.

(h) Lokasi pertemuan Tunku Abdul Rahman dan Presiden Soekarno pada tahun 1963.

(i) Tokoh Malaysia yang menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila pada 7-11 Jun 1963

(j) Menteri Luar Thailand yang menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia.


Laman Web
Imbas kod QR atau layari
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/160000769/
sejarah-konfrontasi-indonesia-dengan-malaysia?page=all
tentang konfrontasi Indonesia

Untuk tujuan pembelajaran

46

Latihan Bestari SPM

Kertas 1

Jawab semua soalan.

PENERBIT ILMU 1 Konsep berikut berkaitan Tahun Pertubuhan 6 Senarai berikut berkaitan
BAKTI SDN. BHD.
ARAS dengan faktor pembentukan Oktober 1962 Sabah ARAS dengan usul Jawatankuasa
R Alliance T
Malaysia. Antara Kerajaan (JAK)

Dekolonisasi untuk dimasukkan ke dalam

Januari 1963 Sarawak Perlembagaan Malaysia.
Alliance
Siapakah tokoh yang
menggunakan konsep A Menyekat pengaruh • Perkara 20 bagi Sarawak
berikut? • Perkara 18 bagi Sabah
A Lord Brassey komunis
B Sir Geofroy Troy
C Sir Gerald Templer B Menuntut kemerdekaan Apakah kebaikan usul
D Sir Malcom MacDonald tersebut terhadap negeri
negeri tersebut?
Buku Teks ms. 91 A Menyekat pengaruh asing
C Menyokong gagasan B Memperoleh petempatan

Malaysia baharu
C Mempercepat
D Mengembalikan kuasa
kemerdekaan
rakyat Buku Teks ms. 95–96 D Melindungi kepentingan

2 Maklumat berikut berkaitan penduduk

ARAS dengan pembentukan 4 Barisan Sosialis di Singapura Buku Teks ms. 102
T ARAS menentang cadangan
Malaysia.
S pembentukan Malaysia.
Negeri yang Menyokong Mengapakah parti tersebut
Gagasan Malaysia menentang pembentukan
Malaysia?
A Satu penjajahan bentuk 7 Senarai berikut berkaitan
baharu
Singapura Sabah Sarawak B Cubaan eksploitasi sumber ARAS usaha kerajaan Persekutuan
ekonomi S Tanah Melayu.
C Pakatan meluaskan
Mengapakah negeri tersebut pengaruh politik • Referendum Singapura
D Usaha menjatuhkan parti • Rundingan London
menyokong gagasan pembangkang • Suruhanjaya Cobbold

Malaysia? Buku Teks ms. 97

I Menamatkan ancaman Mengapakah usaha tersebut
dilaksanakan?
komunis A Menubuhkan gagasan

II Mengukuhkan benteng Malaysia
B Menyelaras kawasan
pertahanan 5 Apakah faktor Thailand
ARAS menyokong pembentukan sempadan
III Mengelakkan campur C Membentuk pertubuhan
R Malaysia?
tangan asing A Mengukuhkan keamanan serantau
Asia Tenggara D Membentuk kerjasama
IV Memenuhi desakan B Menamatkan masalah
pencerobohan luar ketenteraan
penduduk tempatan C Menyelesaikan isu
pemerdagangan manusia Buku Teks ms. 100
A I dan II D Mengukuhkan semangat
kerjasama ekonomi
B I dan IV
Buku Teks ms. 97
C II dan III

D II dan IV Buku Teks ms. 93

3 Apakah persamaan 8 Suruhanjaya Cobbold

ARAS perjuangan gabungan parti ARAS dibentuk secara rasmi pada
T S
bulan Januari 1962.
politik berikut?

47

Apakah tujuan pembentukan 9 Apakah kuasa autonomi yang 10 Peristiwa berikut berlaku di
suruhanjaya tersebut?
I Merangka perlembagaan ARAS diperoleh Sarawak dan Sabah ARAS Indonesia.
S T
Malaysia mengikut peruntukan
II Mengemukakan laporan Tahun Peristiwa
Perlembagaan Persekutuan?
pada British 1965 Jeneral Soeharto
III Membuat lawatan ke A Membina pusat telah mengambil
alih kuasa
pusat lawatan pendidikan pemerintahan
IV Membincangkan bentuk daripada Presiden
B Menentukan dasar luar Soekarno
pentadbiran
A I dan II negeri
B I dan IV
C II dan III C Mengekalkan pelabuhan
D III dan IV
bebas
Buku Teks ms. 100

Kertas 2
PENERBIT ILMU D Mengawal hal ehwal Apakah kesan peristiwa
BAKTI SDN. BHD. berikut?
imigresan A Perang Dingin merebak
B Pakatan tentera dibentuk
Buku Teks ms. 102 C Sistem beraja dipulihkan
D Dasar konfrontasi berakhir

Buku Teks ms. 109

Bahagian A Soalan Struktur

Jawab semua soalan.

1 Maklumat berikut berkaitan dengan idea pembentukan Malaysia oleh pegawai British.

S.P. 13.1.2 Memerihalkan perkembangan idea dan usaha yang membawa kepada pembentukan Malaysia
S.P. K13.1.7 Menerangkan kepentingan berfikiran strategik untuk berjaya dalam kehidupan

Lord Brassey

Cadangan Sir Malcom MacDonald
Pembentukan Malaysia X

(a) Lengkapkah tokoh X dan Y: Buku Teks ms. 91 Y
X: [2 markah]
Y:

(b) Namakan dua buah wilayah penggabungan yang dicadangkan oleh tokoh tersebut. Buku Teks ms. 91
(i) Lord Brassey

[2 markah]

(ii) Sir Malcolm MacDonald

[2 markah]
48

(c) Sebagai rakyat Malaysia, apakah perasaan anda semasa mendengar perisytiharan Malaysia dibaca?
Mengapakah anda berperasaan sedemikian? KBAT Mengaplikasi

[4 markah]
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Bahagian B Soalan Esei

Jawab semua soalan.

1 Tanggal 16 September 1963 ialah tarikh keramat bagi rakyat Malaysia berikutan termeterainya
pembentukan Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak.

S.P. 13.1.1 Menyatakan konsep gagasan Malaysia
S.P. 13.1.2 Memerihalkan perkembangan idea dan usaha yang membawa kepada pembentukan Malaysia
S.P. K13.1.9 Menjelaskan sikap menerima dan meraikan idea serta pandangan yang berbeza

(a) Apakah yang anda faham dengan idea gagasan Malaysia? Buku Teks ms. 88–90 [4 markah]

(b) Terangkan faktor-faktor yang mendorong kepada gagasan Malaysia. Buku Teks ms. 93 [8 markah]

(c) Tindakan bijak Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia memberi kebaikan kepada rakyat negara
kita sehingga kini.

Berikan bukti untuk menyokong pernyataan tersebut. KBAT Menjana idea [8 markah]

2 Cadangan pembentukan Malaysia telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada Sarawak dan Sabah.

S.P. 13.1.3 Menerangkan reaksi penduduk tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia

S.P. K13.1.7 Menerangkan kepentingan berfikiran strategik untuk berjaya dalam kehidupan

(a) Jelaskan reaksi awal pembentukan Malaysia di negeri berikut: Buku Teks ms. 95–96 [4 markah]
(i) Sarawak [4 markah]
(ii) Sabah

(b) Mengapakah kebanyakan parti politik di Sarawak dan Sabah tidak bersetuju dengan pembentukan
Malaysia pada peringkat awal? KBAT Menganalisis [4 markah]

(c) Adakah langkah penduduk Sarawak dan Sabah menyokong pembentukan Malaysia merupakan suatu
tindakan yang wajar? KBAT Menilai [8 markah]

3 Gambar berikut berkaitan dengan detik bersejarah negara kita.

51

S.P. 13.1.5 Menghuraikan kandungan Perjanjian Malaysia 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia
S.P. 13.1.4 Menjelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia
S.P. K13.1.8 Menjelaskan kepentingan kesepakatan untuk kestabilan negara

(a) Terangkan langkah-langkah pembentukan Malaysia berikut: Buku Teks ms. 99–102 [3 markah]
(i) Jawatankuasa Setia Kawan Malaysia (JSKM) [3 markah]
(ii) Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

(b) Mengapakah pembentukan Malaysia mendapat perhatian dan bantuan daripada PBB?

KBAT Menganalisis [6 markah]

(c) Sejauh manakah Perjanjian Malaysia dibentuk dengan mengambil kira kepentingan rakyat dan semua
negeri anggota?

Berikan penjelasan anda. KBAT Menilai [8 markah]
P AKTEIVITINERBIT
ILMU 4 Gambar berikut berkaitan dengan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia.
BAKTI SDN. BHD.
PAK-21

Protes rakyat Malaysia terhadap Soekarno Usaha untuk menyelesaikan konfrontasi AKTIVITI
ketika konfrontasi Indonesia-Malaysia Indonesia-Malaysia

S.P. 13.1.6 Menerangkan usaha-usaha menangani konfrontasi
S.P. K13.1.10 Menghuraikan kepentingan sikap berwaspada terhadap anasir luar

(a) Mengapakah tercetusnya konfrontasi tersebut? Buku Teks ms. 106 [4 markah]

(b) Bagaimanakah konfrontasi tersebut ditamatkan? Buku Teks ms. 108–109 [8 markah]

(c) Ramalkan kemungkinan yang akan berlaku jika konfrontasi tidak dapat diselesaikan. KBAT Menilai
[8 markah]

PAK-21 Role Play

1 Guru memilih beberapa orang murid untuk melaksanakan peranan atau watak berkaitan dengan
konfrontasi Indonesia.

2 Murid diberi tanggungjawab untuk memegang sesuatu peranan atau watak.
3 Murid diberikan masa untuk membuat persediaan.
4 Murid membuat persembahan dengan memainkan peranan atau watak yang diberikan.

52

Kertas Model SPM

Kertas 1 [40 markah] Masa: Satu jam

Kertas peperiksaan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,
iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
PENERBIT ILMU
1 Apakah kepentingan Sistem Pembesar EmpatBAKTI SDN. BHD. 5 Mengapakah Itali tidak berpuas hati dengan
Lipatan dalam Kesultanan Melayu Melaka? Perjanjian Versailles?
A Mengukuhkan pemerintahan beraja A Kehilangan banyak tanah jajahan
B Melindungi hak penduduk tempatan B Kemelesetan ekonomi dunia berlaku
C Memastikan warisan negara terpelihara C Tidak diberikan tanah jajahan baharu
D Menguatkuasakan sistem perundangan D Terpaksa membayar pampasan perang

2 Maklumat berikut berkaitan dengan Undang- 6 Rajah berikut menunjukkan perubahan dalam
undang Laut Melaka. dasar pentadbiran Jepun.

Fasal 13.3 Tanah Melayu Tanah Melayu
dengan Sumatera dengan Sumatera
Sekiranya nakhoda hendak singgah di tempat digabungkan diasingkan
yang tidak ada dalam senarai persinggahan,
nakhoda perlu bermesyuarat dengan semua Mengapakah berlaku perubahan tersebut?
orang di dalam kapal A Pengukuhan sistem diraja
B Perbezaan sistem ekonomi
Mengapakah mesyuarat tersebut perlu C Pengekalan pembesar tempatan
dilakukan? D Penentangan penduduk peribumi
A Mengutip cukai tambahan
B Menghalang pemberontakan 7 Tokoh-tokoh berikut banyak berjasa kepada
C Mengelak daripada dihukum negara.
D Mendapat persetujuan bersama
• Cikgu Zaharah Abdullah
3 Mengapakah berlaku Revolusi Keagungan (1688) • Halimahton Abdul Majid
di England? • Saleha Mohd Ali
A Kecintaan kepada budaya tempatan
B Perjuangan menuntut persamaan hak Apakah persamaan antara tokoh tersebut?
C Pengenalan prinsip raja berperlembagaan A Menentang Malayan Union
D Keinginan menegakkan kedaulatan parlimen B Menyanjung pentadbiran Barat
C Menyokong pendidikan sekular
4 Novel berikut merupakan karya Pak Sako. D Mempertahankan budaya bangsa

• Putera Gunung Tahan 8 Penyerahan Sarawak kepada British ditentang
• Anak Mat Lela Gila
oleh penduduk tempatan.
Apakah persamaan tema dalam novel tersebut?
A Menghargai warisan bangsa Bagaimanakah penentangan tersebut dilakukan?
B Kepentingan menikmati kebebasan
C Mengeratkan perpaduan antara kaum I Menulis surat bantahan
D Kebebasan wanita menentukan hala tuju
II Mengadakan pungutan suara

III Mendapatkan bantuan kuasa asing

IV Meletakkan jawatan secara beramai-ramai

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

1

Kertas 2 [100 markah] Masa: Dua jam tiga puluh minit

Bahagian A [40 markah]

Jawab semua soalan.

1 Kesultanan Melayu Melaka telah menghasilkan undang-undang bertulis pertama negara kita.
(a) Senaraikan dua undang-undang bertulis Kesultanan Melayu Melaka.

(i)
(ii)
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD. [2 markah]

(b) Nyatakan kandungan undang-undang bertulis di soalan 1(a).

[4 markah]

(c) Mengapakah undang-undang perlu dipatuhi dan dihormati?

[4 markah]

2 Maklumat berikut menunjukkan keputusan Pilihan Raya Majlis Perbandaran di Kuala Lumpur pada
tahun 1952.

Parti Jumlah kerusi yang dimenangi

IMP 2
Parti Buruh Selangor –
Persatuan Penyewa-penyewa Rumah –
Bebas 1
Perikatan (UMNO dan MCA) 9

Sumber: Buku teks Sejarah KSSM Tingkatan 4

(a) Apakah yang anda faham dengan pilihan raya?

[2 markah]
6

Bahagian B [60 markah]

Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.
5 Peta berikut berkaitan dengan negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
(a) Mengapakah tercetusnya Perang Dunia Pertama? [4 markah]
[8 markah]
(b) Terangkan peristiwa yang mencetuskan Perang Dunia Pertama.
[8 markah]
(c) Sejauh manakah kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara Eropah?
Berikan penjelasan anda.

6 Gambar berikut merujuk kepada pengisytiharan Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

(a) Terangkan persediaan negara dari segi fizikal untuk menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara.
[6 markah]

(b) Peristiwa Permasyhuran Kemerdekaan Tanah Melayu telah berjaya membina jati diri bangsa dan

negara yang kukuh.

Buktikan. [6 markah]

(c) Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda menghargai kemerdekaan negara? [8 markah]

9

MOSDPUMLBAKTI SDN. BHD.

ILMU Sejarah

PENERBIT INGKATATN

Buklet Jawapan KSSM

Nur Razan Mohd. Roslan

(Guru Cemerlang)

Wan Amani Wan Mahadi

Bab 1 F3 Memelihara maruah bangsa F7 Menjamin keadilan dalam
F4 Menjamin kesejahteraan hidup pemerintahan
Soalan Diagramatik F5 Mengekalkan kebebasan sebagai
F8 Memelihara kesejahteraan rakyat
1 (a) Superanuus (b) Sovereignty negara yang merdeka (Mana-mana jawapan munasabah)
(Mana-mana 4 × 1m)
(c) Daulah (d) Daulat F6 Memelihara warisan bangsa
F7 Mempertahankan kemajuan (c) Persiapan anda dalam menjamin
2 (a) SALAH (b) SALAH kedaulatan negara yang berkekalan
(c) BETUL (d) SALAH negara F1 Berani menjadi frontliner
(e) SALAH (f) BETUL mempertahankan negara
(g) BETUL (h) BETUL F8 Mengekalkan perpaduan rakyat F2 Sanggup berkorban untuk negara
(i) SALAH (j) SALAH F9 Bebas menentukan hala tuju F3 Mengekalkan jati diri bangsa
(k) BETUL (l) SALAH F4 Memperkukuh perpaduan rakyat
negara F5 Mengamalkan ajaran agama
F6 Menguasai pelbagai bidang ilmu
F10 Mentadbir negara mengikut F7 Meningkatkan kemahiran
acuan sendiri F8 Menjauhi gejala negatif
F9 Berpandangan jauh/
(Mana-mana jawapan munasabah) berwawasan
F10 Setia kepada negara dan
(Mana-mana 4 × 1m) pemimpin
PENERBIT 3 (a) persekutuan (Mana-mana jawapan munasabah)
ILMU(b) (i) Sistem Raja Berperlembagaan 2 (a) Maksud kedaulatan mengikut (Mana-mana 4 × 1m)
BAKTI SDN. BHD. tafsiran Aristotle
(ii) Sistem Demokrasi Berparlimen F1 Kuasa tertinggi Bahagian B
(c) (i) negeri F2 Dalam sistem pemerintahan
sesebuah negara 1 (a) (i) Kedaulatan tradisional
(ii) negara F3 Merujuk kepada kerajaan yang F1 Merujuk sistem
(d) (i) pemerintahan terikat oleh undang-undang pemerintahan berkuasa
(Mana-mana 2 × 1m) mutlak
(ii) pentadbiran F2 Menguasai sepenuhnya
(iii) pertahanan (b) Dua semangat tersebut segala urusan negara
(iv) pembangunan ekonomi (i) Semangat kekitaan F3 Kedaulatan ini wujud sejak
(ii) Semangat beragama (2 × 1m) tamadun awal manusia
(e) peraturan negara F4 Kedaulatan negara kita
(f) Parlimen (c) Sebab berlaku perbezaan tafsiran berpaksi pada kedaulatan
(g) (i) undang-undang kedaulatan oleh tokoh-tokoh tersebut Raja-raja Melayu
(ii) peraturan F1 Perbezaan dari segi zaman/ F5 Kedaulatan terletak
(h) (i) bahasa jangka masa pada kekuasaan dan
(ii) rukun Negara F2 Perbezaan dari segi ilmu kewibawaan raja
(iii) identiti nasional yang sama F3 Perbezaan dari segi jawatan/ F6 Raja merupakan pemerintah
tugasan yang mempunyai kuasa
4 (a) (i) cekap F4 Mengikut kajian yang berbeza tertinggi
(ii) rasuah F5 Pengalaman sejarah yang berbeza F7 Kedudukan dan kedaulatan
(iii) dasar pembangunan ekonomi F6 Mengikut sudut pandangan raja diperkukuh oleh taat
(iv) undang-undang masing-masing setia rakyat
(Mana-mana jawapan munasabah) (Mana-mana 3 × 1m)
(b) (i) raja; negara (Mana-mana 3 × 1m)
(ii) usaha; dasar (i) Kedaulatan moden
(iii) kerjasama (d) Sebab perlu menyokong prinsip F1 Dikaitkan dengan idea
(iv) undang-undang negara kebebasan dan keadilan tersebut kemunculan negara bangsa
F1 Mempertahankan kedaulatan F2 Selepas Revolusi
Latihan Bestari SPM 4 A 5 B negara Keagungan di England dan
9 D 10 B F2 Mengelakkan berlaku rusuhan Revolusi Perancis
Kertas 1 kaum F3 Dikaitkan dengan hak
1 C 2 B 3 C F3 Menghargai kemerdekaan negara rakyat dan kerajaan
6 D 7 A 8 C F4 Mengelakkan perjajahan baharu berperlembagaan
berulang F4 Selepas Perang Dunia
Kertas 2 F5 Memupuk kerjasama antara Pertama, kedaulatan
Bahagian A semua kaum dikaitkan dengan
F6 Memastikan keadilan dalam nasionalisme
1 (a) Dua istilah kedaulatan mengikut pengagihan sumber kekayaan F5 Menggunakan unsur
bahasa Yunani negara persamaan rumpun bangsa
F1 Supernuus F7 Mematuhi undang-undang negara dan bahasa
F2 Superanus (2 × 1m) F8 Mempertingkatkan semangat F6 Bagi membentuk negara
perkongsian dalam bangsa masing-masing
(b) (i) Bahasa Arab pembangunan negara F7 Kedaulatan negara kita
F1 Berasal daripada perkataan (Mana-mana jawapan munasabah) sebagai sebuah negara
daulah (Mana-mana 3 × 1m) bangsa lahir hasil
F2 Bermaksud kuasa gabungan negeri
pemerintahan sesebuah 3 (a) Ciri X dan Y F8 Dikenali sebagai
kerajaan (2 × 1m) Persekutuan Tanah Melayu
X : Mempunyai sempadan 1957 dan Persekutuan
(ii) Bahasa Melayu Malaysia 1963
F1 Merujuk perkataan daulat Y : Mempunyai rakyat (2 × 1m) (Mana-mana 3 × 1m)
F2 Bermaksud kekuasaan
tertinggi terhadap (b) Sebab setiap negara yang berdaulat
pemerintahan negara
F3 Merujuk kekuasaan mempunyai pemerintahan dan
ketinggian dan perundangan yang unggul
kewibawaan sesebuah F1 Menjaga kestabilan politik
negara yang bebas F2 Mengekalkan keamanan negara
F4 Negara mempunyai hak
untuk melaksanakan F3 Mengukuhkan pertahanan
pemerintahan dan
pentadbiran negara serta negara
undang-undang
(Mana-mana 2 × 1m) F4 Meningkatkan kemakmuran

(c) Sebab setiap rakyat perlu ekonomi
mempertahankan kedaulatan negara
F1 Mengekalkan keamanan negara F5 Melicinkan pentadbiran negara
F2 Mempertahankan hak bangsa
F6 Meningkatkan imej negara

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022 2

Rekod Prestasi Murid
Sejarah KSSM Tingkatan 5

NAMA MURID : KELAS:
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.NAMA GURU :

Bab 12.1.1 Standard Pembelajaran Pencapaian Tarikh Tandatangan
Bab 1 12.1.2 (Menguasai/ TP 5 Guru
Kedaulatan 12.1.3 Menyatakan konsep kedaulatan.
Negara 12.1.4 Belum TP 6
Menerangkan ciri-ciri negara berdaulat. Menguasai)
Pencapaian Bab 1 K12.1.5
Bab 2 Menjelaskan akan pentingnya TP 4
Perlembagaan K12.1.6 mewujudkan negara berdaulat.
Persekutuan K12.1.7
Menghuraikan langkah-langkah
K12.1.8 pemerintah dan rakyat dalam
mempertahankan kedaulatan negara.
12.2.1
12.2.2 Menerangkan kebijaksanaan dalam
12.2.3 menghadapi cabaran mengekalkan
12.2.4 kedaulatan negara.
K12.2.5
Menjelaskan kepentingan mengekalkan
kedaulatan negara.

Mentafsir kepentingan menghormati
kepelbagaian budaya dan agama dalam
mengukuhkan perpaduan bangsa
Malaysia.

Menghuraikan kepentingan menjiwai
identiti negara.

TP 1 TP 2 TP 3

Memerihalkan latar belakang sejarah
perlembagaan negara.

Menerangkan sejarah penggubalan
Perlembagaan Persekutuan.

Menjelaskan ciri-ciri utama
Perlembagaan Persekutuan.

Menghuraikan pindaan Perlembagaan
Persekutuan 1963 dan 1965.

Menerangkan kepentingan
mendaulatkan perlembagaan negara.

1


Click to View FlipBook Version