The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2020-11-13 09:23:21

Conquer! Pendidikan Moral Tingkatan 1

Conquer! Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENERBIT Modul Aktiviti
ILMU
BAKTI SDN. BHD.PenMdoidraikl an

• Dr. Siew Chang Yee TINGKATAN

1

KSSM

•Zon KBAT •PIB •Kod QR
•PAK-21
•RUenviitu •i-THINK

EKSTRA! Imbas & muat turun

 Modul Sivik • Rekod Prestasi Murid
 Aktiviti PAK-21

Sesuai Digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Kandungan

Bidang 1: Pengenalan Moral

Unit 1 Kenali Moral 1
Unit 2 Insan Bermoral Pilihan Hidup 6
Unit 3 Hidup Bermoral Pemangkin Kesejahteraan 12
PENERBIT
ILMUBidang 2: Diri, Keluarga dan Persahabatan 18
BAKTI SDN. BHD. 23
Unit 4 Hidup Beragama atau Berkepercayaan Membawa Berkat 28
35
Unit 5 Serlahkan Potensi Diri 40

Unit 6 Hubungan Mesra Keluarga Bahagia 42
47
Unit 7 Bijaksana Memilih Sahabat 52
58
Reviu Unit 64

Bidang 3: Hubungan antara Diri, Komuniti dan Masyarakat 71
75
Unit 8 Warga Prihatin Sekolah Sejahtera 81
87
Unit 9 Keselamatan Tempat Tinggal Tanggungjawab Bersama 94
101
Unit 10 Kemudahan Awam Dijaga Bersama 110
i – iv
Unit 11 Masyarakat Prihatin Alam Terpelihara v – xvi

Unit 12 Remaja Berhemah Harapan Negara

Bidang 4: Moral, Peraturan dan Undang-undang

Unit 13 Patuhi Etiket Keluarga Harmoni
Unit 14 Hindari Ketagihan Hidup Sejahtera
Unit 15 Patuhi Peraturan Sekolah
Unit 16 Kenali Hak Kanak-kanak
Unit 17 Rasuah Musuh Negara
Peperiksaan Akhir Tahun
Takrif 18 Nilai

Modul Literasi dan Amali Sivik
Aktiviti Pembelajaran Abad ke-21

Modul Literasi dan Amali Sivik

Bidang: Hubungan Antara Diri, Komuniti dan Masyarakat

> Tajuk: Awas Dera! Peranan Jiran dan Masyarakat

Pengenalan
Penderaan merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan semua pihak termasuk individu dan masyarakat
perlu berganding bahu bersama-sama kerajaan bagi memastikan gejala tersebut tidak terus menular

Konteks
Diri dan Masyarakat

Nilai Teras Sivik
Kasih Sayang

Literasi Sivik
PENERBIT
ILMUPengetahuanSosioemosi Tindakan
BAKTI SDN. BHD.
Menjelaskan jenis-jenis Melahirkan rasa Membuat laporan kes
penderaan simpati dan empati penderaan kepada
kepada mangsa dera pihak berwajib

Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1 Menyatakan jenis-jenis penderaan
2 Berasa simpati terhadap nasib mangsa dera
3 Memberi bantuan dan sokongan moral kepada mangsa dera

Aktiviti
Aktiviti 1: Pameran Mini (Mini Exhibition)
Murid mengadakan pameran mini tentang gambar, keratan akhbar dan buku skrap tentang gejala penderaan di
negara kita

Aktiviti 2: Lima Topi Berfikir (Five Thinking Hats)
1 Murid dibahagikan kepada lima kumpulan dan diberi tajuk perbincangan yang berlainan:

• Kumpulan 1: Bentuk penderaan
• Kumpulan 2: Punca penderaan
• Kumpulan 3: Kesan penderaan terhadap kanak-kanak
• Kumpulan 4: Peranan individu dalam menangani gejala penderaan
• Kumpulan 5: Peranan masyarakat dalam membantu mangsa dera
2 Murid boleh menyediakan bahan pembentangan mengikut kesesuaian dalam pelbagai media

Penilaian
1 Penilaian secara bersoal jawab, pemerhatian dan aktiviti berkumpulan
2 Penilaian dibuat untuk memastikan murid memahami kesan penderaan terhadap mangsa dera

i

Bidang: Moral, Peraturan dan Undang-undang

> Tajuk: Dunia Bebas Rasuah

Pengenalan
1 Amalan rasuah merujuk kepada sesuatu pemberian atau penerimaan suapan untuk melakukan sesuatu

perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi
2 Rasuah merupakan satu tindakan jenayah dan usaha menanganinya harus bermula dalam diri setiap individu

Konteks
Diri, Masyarakat dan Negara

Nilai Teras Sivik
Hormat-Menghormati

Literasi Sivik
PENERBIT
ILMUPengetahuanSosioemosi Tindakan
BAKTI SDN. BHD.
Menyatakan faktor- Mengekspresikan Mengawal diri
faktor mempengaruhi perasaan bangga daripada terjebak
amalan rasuah di apabila tidak memberi dalam gejala rasuah
sesebuah negara rasuah

Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1 Mengetahui faktor-faktor penyebab rasuah dalam masyarakat
2 Menghindari diri daripada gejala rasuah
3 Melihat diri dalam kempen memerangi rasuah

Aktiviti
Aktiviti 1: Sumbang Saran
Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid dikehendaki berbincang dan bentangkan kesan rasuah
terhadap diri dan negara

Aktiviti 2: Two in Pair
1 Murid diminta mereka bentuk cogan kata yang sesuai sebagai tanda menolak perlakuan rasuah
2 Murid boleh menyediakan bahan pembentangan mengikut kesesuaian dalam pelbagai media

Penilaian
1 Penilaian dibuat berdasarkan ketepatan fakta hasil maklumat yang diperoleh oleh murid bagi memastikan

murid mengetahui kesan rasuah kepada diri dan negara
2 Penilaian kendiri dengan menunjukkan tindakan yang sewajarnya dalam membanteras gejala rasuah

ii

Bidang: Moral, Peraturan dan Undang-undang

> Tajuk: Bahaya Penyalahgunaan Bahan Terlarang

Pengenalan
Penyalahgunaan bahan terlarang boleh memudaratkan kesihatan kita. Perasaan gian yang dialami menyebabkan
individu tersebut tidak dapat mengawal diri dan fikiran serta menimbulkan masalah sosial sehingga menjejaskan
pelajaran, maruah dan masa depan

Konteks
Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat dan Negara

Nilai Teras Sivik
Bertanggungjawab

Literasi Sivik
PENERBIT
ILMUPengetahuanSosioemosi Tindakan
BAKTI SDN. BHD.
Menghuraikan kesan Melahirkan perasaan Bekerjasama dengan
penyalahgunaan bahan bangga dapat agensi yang terlibat
terlarang menghindari daripada bagi menangani
penyalahgunaan bahan isu dan masalah
terlarang penggunaan bahan
terlarang

Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1 Menyenaraikan bahan terlarang yang merbahaya
2 Menghuraikan kesan penyalahgunaan bahan terlarang
3 Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam menangani masalah penggunaan bahan terlarang

Aktiviti
Aktiviti 1: Persembahan Multi media
1 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid dikehendaki melayari laman sesawang untuk mencari

maklumat tentang pelbagai bahan terlarang yang merbahaya
2 Hasil perbincangan dibentangkan melalui pelbagai media
3 Murid dibenarkan mengemukakan soalan selepas sesi pembentangan

Aktiviti 2: Menghasilkan Brosor
1 Murid diminta menghasilkan brosor tentang kesan penyalahgunaan bahan terlarang
2 Murid boleh membentangkan hasil kerja kumpulan mengikut kesesuaian dalam pelbagai media

Penilaian
1 Penilaian dibuat berdasarkan ketepatan fakta hasil maklumat yang diperoleh oleh murid bagi memastikan

murid mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan terlarang
2 Penilaian kendiri dengan menunjukkan tindakan yang sewajarnya dalam menghindari penyalahgunaan bahan

terlarang

iii

Bidang: Moral, Peraturan dan Undang-undang

> Tajuk: Warganegara Cemerlang

Pengenalan
1 Warganegara yang cemerlang merupakan warganegara yang berintegriti, bermaruah dan bermoral
2 Warganegara cemerlang merupakan penyumbang ke arah kemajuan dan kemakmuran negara

Konteks
Diri, Keluarga, Sekolah, Masyarakat dan Negara

Nilai Teras Sivik
Kegembiraan

Literasi Sivik
PENERBIT
ILMUPengetahuan Sosioemosi Tindakan
BAKTI SDN. BHD.
Menghuraikan ciri-ciri Menzahirkan perasaan Mengamalkan ciri
warganegara cemerlang bangga sebagai warganegara yang
warganegara yang cemerlang
cemerlang

Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1 Menyenaraikan ciri warganegara yang cemerlang
2 Menyatakan perasaaan bangga menjadi warganegara cemerlang
3 Mengamalkan ciri warganegara cemerlang

Aktiviti
Aktiviti 1: Gallery Walk
1 Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil
2 Setiap kumpulan dikehendaki berbincang dan mencatatkan ciri-ciri warganegara cemerlang
3 Ketua kumpulan akan menampal hasil kerja kumpulan di dinding
4 Setiap kumpulan akan bergerak dari setiap stesen untuk membaca dan mencatat hasil kerja kumpulan lain

Aktiviti 2: Role Play
1 Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diberi peranan yang berlainan
2 Murid dikehendaki berbincang dan memainkan peranan yang diberikan dan menunjukkan ciri-ciri warganegara

yang cemerlang
3 Setiap murid diberi peluang untuk memberi pandangan tentang hasil persembahan setiap kumpulan

Penilaian
1 Guru membuat penilaian berdasarkan fakta yang dibentang dalam hasil kerja setiap kumpulan
2 Guru membuat penilaian berdasarkan mesej yang disampaikan dalam “role play” yang disampaikan oleh setiap

kumpulan

iv

Aktiviti Pembelajaran Abad ke-21 PAK-21

Unit 1 : Kenali Moral

Pengenalan
1 Moral merupakan ajaran atau pegangan tentang buruk baik sesuatu perbuatan sama ada kelakuan atau

kewajiban.
2 Moral juga merupakan sikap atau cara berkelakuan yang berasaskan atau yang diukur dari segi baik

buruk sesuatu akhlak.

Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 1.1.5. Menunjukkan cara perlakuan baik, benar dan patut.

Penilaian
1 Penilaian berpandukan jawapan murid berdasarkan ketepatan fakta dalam pembentangan murid.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mengamalkan perlakuan baik, benar dan patut

dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Aktiviti Galleri Walk Cadangan Nilai

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran • K epercayaan kepada
1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Tuhan (信奉上苍)
2 Setiap kumpulan diberikan kertas dedak dan pen penanda.
3 Setiap ahli kumpulan dikehendaki berbincang dan mencari jalan • Hormat (尊重)
• Toleransi (礼让)
penyelesaian yang terbaik bagi setiap situasi yang diberi. • Rasional (理性)
4 Guru bertindak sebagai fasilitator dan bergerak dari kumpulan ke • Kesederhanaan (中庸)

kumpulan bagi membimbing murid-murid.
5 Ketua kumpulan menampal hasil perbincangan kumpulan di dinding.
6 Setiap kumpulan akan bergerak dari setiap stesen untuk membaca dan

memberi komentar terhadap hasil perbincangan kumpulan lain.
7 Guru membuat rumusan terhadap hasil kerja setiap kumpulan.

AKtivitI Lakonan

Setiap kumpulan diminta mencari satu cerita yang berkaitan dengan amalan murni mengikut agama atau kepercayaan
masing-masing. Murid diminta untuk melakonkan cerita yang dipilih secara kreatif di hadapan kelas. Murid yang lain
perlu membuat refleksi tentang pengajaran yang telah diperoleh daripada lakonan tersebut di atas sehelai kertas.

Situasi A : Dalam perjalanan pulang dari sekolah, anda ternampak sebuah kemalangan jalan raya.
Mangsa kemalangan telah terlantar di tepi jalan dan sedang menjerit kesakitan.
Situasi B : Kes pecah rumah semakin meruncing. Sebagai salah seorang AJK Keselamatan kawasan
perumahan, jelaskan langkah yang perlu diambil untuk memulihkan semula keselamatan kawasan
perumahan anda.
Situasi C : Lim menjumpai sebuah dompet di dalam tandas sekolah. Sekiranya anda menjadi Lim,
nyatakan tindakan yang akan anda ambil.
Situasi D : Rakan-rakan kelas anda bising semasa ketiadaan guru. Situasi tersebut telah mengganggu
proses pembelajaran kelas di sebelah. Sebagai ketua kelas, huraikan tindakan anda.

v

Unit 2 : Insan Bermoral Pilihan Hidup

Pengenalan
1 Insan ialah makhluk yang dicipta yang tidak terlepas daripada kealpaan.
2 Hanya insan bermoral yang tahu membezakan baik dan buruk sesuatu perkara.

Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 1.2.4. Menyedari keperluan menjadi insan bermoral.

Penilaian
1 Guru membuat penilaian berdasarkan mesej lakonan yang disampaikan oleh setiap kumpulan.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mendemontrasi perlakuan insan bermoral

dalam pelbagai situasi.
PENERBIT
ILMUAktiviti Role Play Cadangan Nilai
BAKTI SDN. BHD.
Langkah Pengajaran dan Pembelajaran • Kebebasan (自由)
1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. • Kejujuran (诚实)
2 Setiap kumpulan diberikan kertas situasi yang berbeza. • Toleransi (礼让)
3 Setiap ahli kumpulan dikehendaki berbincang dan melakonkan • Hormat (尊重)
• Hemah tinggi (崇高的品德)
adegan yang menunjukkan perlakuan insan bermoral berdasarkan
situasi yang diberi.
4 Setiap kumpulan diberi peluang untuk memberikan pandangan
terhadap lakonan kumpulan lain.
5 Guru membuat penilaian berdasarkan mesej yang disampaikan
oleh setiap kumpulan.

Situasi A Situasi B
Ahmad menjumpai sebuah Yati terjumpa
dompet di kantin dan seekor kucing yang
bertindak menyerahkan mengalami kecederaan
dompet tersebut kepada pada kakinya dan
guru bertugas. membawa kucing tersebut pulang untuk
mendapatkan rawatan.

Situasi C Situasi D
Jessica mendapati rakannya Kes denggi semakin
Aishah menangis di meningkat, penduduk
perhentian bas dan Taman Indah Jaya
bertindak mendekatinya mengadakan gotong-
dan cuba untuk royong perdana
memahami masalahnya. untuk membersihkan
kawasan persekitaran taman.

Nota:
Setiap ahli kumpulan sebaik-baiknya memegang watak yang berlainan dalam situasi yang dipilih.
Gunakan kreativiti anda!

vi

PENERBITUnit 3 : Hidup Bermoral Pemangkin Kesejahteraan
ILMUPengenalan
BAKTI SDN. BHD. 1 Insan yang berintegriti sentiasa berpegang teguh kepada agama, nilai dan peraturan ketika bertindak

dalam pelbagai situasi.
2 Kita perlu beradab, bijak menangani stres, bersikap jujur, menepati masa dan berintegriti untuk

menjadi seorang insan yang bermoral.
Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 1.3.4 Mempraktikkan perlakuan bermoral dalam kehidupan seharian.

Penilaian
1 Penilaian berpandukan jawapan murid berdasarkan ketepatan fakta dalam pembentangan.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mengamalkan perlakuan bermoral dalam

kehidupan seharian.

Aktiviti 1 Galeri Walk

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.
2 Setiap kumpulan diberikan kertas dedak dan pen penanda.
3 Setiap ahli kumpulan dikehendaki berbincang dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi setiap

situasi yang diberi.
4 Guru bertindak sebagai fasilitator dan bergerak dari kumpulan ke kumpulan bagi membimbing

murid.
5 Ketua kumpulan menampal hasil perbincangan kumpulan di dinding.
6 Setiap kumpulan akan bergerak dari stesen ke stesen untuk membaca dan memberi komentar terhadap

hasil perbincangan kumpulan lain.
7 Guru membuat rumusan terhadap hasil kerja setiap kumpulan.

Aktiviti 2 Role Play

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.
2 Setiap kumpulan diberi kertas situasi yang berbeza.
3 Setiap ahli kumpulan dikehendaki berbincang dan melakonkan adegan berdasarkan situasi yang

ditugaskan dan nyatakan tindakan yang sewajarnya.
4 Setiap kumpulan diberi peluang untuk memberikan pandangan terhadap lakonan kumpulan lain.
5 Guru membuat penilaian berdasarkan mesej yang disampaikan oleh setiap kumpulan.
Situasi 1
Rakan anda kerap kali ponteng sekolah dan merayau di pusat membeli belah.
Situasi 2
Abang anda bergaul dengan remaja yang nakal dan terlibat dalam lumba haram.
Situasi 3
Adik anda kerap kali mengotorkan kawasan rumah dan tidak mengemas biliknya setiap hari.
Situasi 4
Semasa musim perayaan, jiran anda mengadakan rumah terbuka dan menjemput anda sekeluarga ke
rumahnya.

vii

Unit 3 : Hidup Bermoral Pemangkin Kesejahteraan

Pengenalan
Kesejahteraan bermaksud keadaan aman, selamat, tenteram dan terpelihara daripada bencana seperti
kesusahan dan gangguan.

Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 1.3.4 Mempraktikkan perlakuan bermoral dalam kehidupan seharian.

Penilaian
1 Guru membuat penilaian berdasarkan mesej lakonan yang disampaikan oleh setiap kumpulan.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mengamalkan perlakuan bermoral dalam

kehidupan seharian.
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Aktiviti Dramatisation

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan.
2 Setiap kumpulan diberikan sehelai kertas yang tercatat nama beberapa tokoh kemerdekaan negara.
3 Ketua kumpulan akan memilih seorang tokoh daripada senarai yang diberikan.
4 Setiap ahli kumpulan membuat kajian tentang keperibadian, peranan dan sumbangan tokoh yang

dipilih.
5 Kemudian, setiap kumpulan perlu mencipta satu drama pendek bagi melakonkan watak tokoh yang

dipilih.
6 Setiap kumpulan mempersembah lakonan masing-masing di hadapan kelas.
7 Guru membuat penilaian berdasarkan lakonan yang dipersembah oleh setiap kumpulan.

Cadangan Nilai • Berdikari (自立)
• Kesederhanaan (中庸)
• Harga diri (自尊)
• Kerajinan (勤勉)
• Bertanggungjawab (负责任)

i-THINK Peta Bulatan

Guru Ibu bapa

Tunku Abdul Rahman
Putra Al-Haj

Tun Tan Cheng Lock Tun Abdul Razak

Tun H.S. Lee Senarai Tun Dr. Ismail
Tokoh Abdul Rahman

Tun V.T.Sambanthan
Datuk E.E.C. Thuraisingham

Internet Kenalan

viii

Unit 4 : Hidup Beragama atau Berkepercayaan Membawa Berkat

Pengenalan
1 Beragama bermaksud menganut atau mempercayai sesuatu agama, mematuhi segala ajaran agama dan

taat kepada agama.
2 Berkat bermaksud kurnia, restu atau rahmat Tuhan yang mendatangkan kebaikan kepada kehidupan

manusia.

Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 2.1.5 Menceritakan perasaan apabila mengamalkan cara hidup beragama atau berkepercayaan.

Penilaian
1 Penilaian berpandukan jawapan murid berdasarkan ketepatan fakta dalam pembentangan murid.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mendemontrasi cara menghormati

kepelbagaian amalan keagamaan dalam pelbagai situasi.
PENERBIT
ILMUAktiviti Rotating Stations
BAKTI SDN. BHD.
Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Guru membahagikan murid kepada empat kumpulan.
2 Setiap kumpulan diberikan tajuk dan dikehendaki mencatat hasil perbincangan di atas kertas dedak.
3 Guru bertindak sebagai fasiliatator dan bergerak dari kumpulan ke kumpulan bagi membimbing

murid-murid.
4 Ketua kumpulan menampal hasil perbincangan di dinding.
5 Setiap kumpulan akan bergerak dari setiap stesen untuk membaca dan memberi komentar terhadap

hasil perbincangan kumpulan lain.
6 Guru membuat rumusan terhadap hasil kerja setiap kumpulan.

Cadangan Nilai • Kasih sayang (仁爱)
• Rasional (理性)
• Hormat (尊重)
• Bertanggungjawab (负责任)
• Toleransi (礼让)

i-THINK Peta Pokok

Tajuk

Perasaan apabila Kepentingan mengamalkan
menghadiri rumah terbuka cara hidup beragama

Cadangan Jawapan: Cadangan Jawapan:
– Gembira – Hindari gejala negatif
– Teruja – Peroleh kebahagiaan hidup di dunia dan
– Bersyukur
– Hormat akhirat
– Toleransi – Bentuk jati diri positif
– Mendapat pembalasan yang baik
– Sebagai pedoman hidup

ix

Unit 6 : Hubungan Mesra Keluarga Bahagia

Pengenalan
1 Mesra ialah mewujudkan perasaan suka bekerjasama, berkasih sayang sehingga berjaya
pula mewujudkan sebuah organisasi yg lebih mantap.
2 Bahagia bermaksud suasana senang, aman damai serta gembira.

Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 2.3.4 Menunjukkan perasaan kasih sayang terhadap anggota keluarga.

Penilaian
1 Guru membuat penilaian berdasarkan mesej lakonan yang disampaikan oleh setiap kumpulan.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mempraktikkan aktiviti untuk mengeratkan

hubungan kekeluargaan dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.
PENERBIT
ILMUAktiviti Skits
BAKTI SDN. BHD.
1 Guru membahagikan murid-murid kepada dua kumpulan besar.
2 Setiap kumpulan dikehendaki melakonkan situasi di bawah.

Watak

Ayah dan Ibu : Bersikap penyayang dan prihatin terhadap anak-anak
Alex : Pelajar tingkatan tiga
Karen : Kakak Alex, pelajar tingkatan lima
Lim : Adik Alex, pelajar tingkatan satu
Latar : Di ruang tamu

Ayah dan ibu sedang menonton televisyen. Pada ketika itu, Alex berjalan masuk dan tangannya
membawa sekotak CD permainan komputer.
Alex : Ayah, bolehkah saya menggunakan komputer?
Ayah : Boleh, tetapi sebelum itu, ayah ingin berbincang dengan kamu.
Ibu : Duduklah Alex.
Alex : Terima kasih. Apakah yang ayah ingin bincangkan dengan saya?
Ayah : Sebenarnya ayah telah menerima panggilan telefon daripada guru tingkatan tentang

ketidakhadiran kamu ke sekolah sebanyak lima hari.
Alex : (Kelihatan cemas). Benar ayah.
Ibu : Cuba Alex jelaskan apa yang berlaku.
Alex : (Tundukkan kepala dan kelihatan sedih). Sebenarnya rakan baik saya, John telah berpindah

sekolah baru-baru ini. Saya amat sedih dan tidak dapat menumpukan pelajaran dan berasa
bosan. Oleh itu, saya telah lepak di pusat membeli-belah.
Ayah : Oh, baru ayah faham! Lain kali sekiranya kamu menghadapi masalah, bincanglah dengan ibu
dan ayah. Kami akan mendengar masalah kamu dan memberi nasihat untuk menyelesaikannya.
Ibu : Benar Alex. Sebagai satu keluarga, kita perlu saling membantu dan kamu mesti berjanji tidak
akan mengulangi kesalahan itu lagi.
Alex : Maafkan saya, ayah dan ibu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.
Karen : (Masuk dengan sopan lalu menghulurkan minuman kepada semua). Ayah, ibu dan Alex, silakan
minum.
Alex : (Sambil menyambut minuman). Terima kasih kakak.
Lim : (Berjalan masuk dengan membawa buku kerjanya). Ayah, boleh ajar saya membuat latihan yang
diarahkan oleh guru sekolah?
Ayah : Alex, selepas minum, bantu adik kamu dalam pelajaran manakala Karen pula perlu membuat
ulang kaji.
Alex dan Karen : (Jawab serentak) Baik ayah.
Tirai ditutup. Kedengaran suara ketawa keluarga Alex di ruang tamu.

x

PENERBITUnit 7 : Bijaksana Memilih Sahabat
ILMUPengenalan
BAKTI SDN. BHD. 1 Dalam kehidupan seharian, setiap orang mempunyai sahabat. Pemilihan sahabat yang positif penting

dalam membentuk siasah dan kehidupan kita.
2 Kita perlu bijaksana memilih sahabat tanpa menjejaskan hubungan kekeluargaan.
Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 2.4.1 Membanding dan membezakan ciri sahabat positif dan negatif.

Penilaian
1 Penilaian berpandukan kepada jawapan murid berdasarkan ketepatan fakta dalam pembentangan.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mengetahui cara mengekalkan persahabatan

yang positif.

Aktiviti 1 Peta Buih

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.
2 Setiap kumpulan diberikan kertas dedak dan pen penanda.
3 Setiap kumpulan perlu menghasilkan peta buih berganda untuk membanding dan membezakan ciri

sahabat positif dan negatif.
4 Ketua kumpulan perlu membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing.
5 Guru membuat rumusan terhadap hasil kerja setiap kumpulan.

Aktiviti 2 Three Stray One Stay

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Murid dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada empat orang.
2 Mereka dikehendaki berbincang dan menulis hasil perbincangan di atas kertas dedak.

Tajuk: Cara dan kepentingan mengekalkan hubungan persahabatan yang positif.
3 Setelah 15 minit, hasil kerja kumpulan perlu dibentangkan di tempat masing-masing.
4 Seorang ahli kumpulan akan tinggal di dalam kumpulan untuk memberi penerangan.
5 Ahli kumpulan yang lain akan bergerak ke kumpulan lain untuk meneliti dan menyoal hasil kerja

kumpulan lain.

xi

PENERBITUnit 9 : Keselamatan Tempat Tinggal Tanggungjawab Bersama
ILMUPengenalan
BAKTI SDN. BHD.Keselamatan di kawasan kediaman merupakan perkara yang perlu dititikberatkan.
Ia penting bagi membendung gejala jenayah yang akan menjejaskan keharmonian bersama.
Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 3.2.3 Mencadangkan langkah-langkah untuk mengekalkan keselamatan kawasan kediaman.

Penilaian
1 Penilaian berpandukan modul kediaman yang dihasilkan oleh murid.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mengetahui cara dan kepentingan menjaga

keselamatan tempat kediaman.

Aktiviti 1 Membina modul kediaman dengan ciri keselamatan
secara kreatif dan inovatif

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.
2 Setiap kumpulan dikehendaki membina sebuah modul kediaman dengan ciri keselamatan yang

terbaik dengan mengguna pakai bahan-bahan terbuang.
3 Guru bertindak sebagai fasilitator dan bergerak dari kumpulan ke kumpulan bagi membimbing

murid.
4 Ketua kumpulan akan diberi masa 10 minit untuk membentangkan modul masing-masing.
5 Setiap ahli kumpulan dibenarkan memberi komentar terhasil hasil kerja kumpulan lain.
6 Guru membuat rumusan terhadap hasil kerja setiap kumpulan.

Aktiviti 2 Hot Seat

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Aktiviti susulan selepas murid membuat kajian dalam kumpulan masing-masing.
2 Seorang murid akan duduk di kerusi yang disediakan.
3 Dia akan menjawab semua soalan yang dilontarkan oleh murid lain.
4 Soalan yang dilontarkan hendaklah mempunyai kaitan dengan langkah dan program yang dapat

mengekalkan keselamatan di kawasan kediaman masing-masing.

xii

Unit 11 : Masyarakat Prihatin Alam Terpelihara

Pengenalan
1 Prihatin bermaksud kesungguhan dalam menunjukkan minat atau perhatian berat kepada seseorang

atau sesuatu perkara.
2 Alam meliputi segala yang ada di langit dan di bumi serta segala yang terdapat di permukaannya. Kita

hendaklah meminimumkan pembaziran dan kerosakan alam sekitar.

Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 3.4.5 Melibatkan diri secara proaktif dalam mengurus alam sekitar secara bersama.

Penilaian
1 Penilaian berpandukan jawapan murid berdasarkan ketepatan fakta dalam pembentangan murid.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mengamalkan sikap proaktif dalam mengurus

alam sekitar secara tekal atau boleh dicontohi.
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Aktiviti Constructivism

Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. Setiap kumpulan akan ditugaskan untuk menjalankan salah
satu aktiviti di bawah sebagai langkah proaktif untuk mengurus alam sekitar.

Aktiviti Huraian aktiviti
A Menjalankan gotong-royong untuk membersihkan kawasan sekolah
B Mengumpul barang buangan untuk program kitar semula
C Menderma barang lama kepada badan kebajikan

Prosedur menjalankan aktiviti
1 Terdapat tiga peringkat penting yang perlu dilalui oleh setiap kumpulan, iaitu:

(a) Perancangan (menentukan jenis tugasan, menyediakan jadual kerja, menghubungi pihak berkaitan
dan lain-lain)

(b) Pelaksanaan (menjalankan aktiviti A, B atau C mengikut perancangan)
(c) Pembentangan/pelaporan (wakil kumpulan berkongsi dengan kelas tentang iktibar/pengajaran

yang diperoleh, perasaan ketika melakukan aktiviti, cabaran yang dihadapi dan hasil akhir aktiviti)
2 Guru perlu menetapkan jangka masa untuk menyiapkan setiap aktiviti
3 Guru perlu memberikan pandangan, nasihat dan bimbingan dari masa ke masa

xiii

PENERBITUnit 12 : Remaja Berhemah Harapan Negara
ILMUPengenalan
BAKTI SDN. BHD. 1 Remaja merupakan tonggak kepada negara pada masa hadapan.
2 Golongan tersebut perlu memiliki keperibadian yang mulia bagi menjamin keutuhan negara.
Standard Pembelajaran (SP)

Mengamalkan perlakuan remaja berhemah dalam masyarakat

Penilaian
1 Penilaian berasaskan ketepatan fakta yang dibentangkan.
2 Pernilaian bertujuan untuk memastikan murid dapat mengenal pasti ciri-ciri remaja berhemah.

Aktiviti 1 Menyediakan power point berkaitan remaja pelbagai kaum yang
berjaya mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil.
2 Setiap kumpulan perlu menyediakan satu “Power Point” tentang remaja yang telah mengharumkan

nama negara dalam pelbagai bidang.
3 Ketua kumpulan akan diberi masa 10 minit untuk membentangkan modul masing-masing.
4 Setiap ahli kumpulan dibenarkan memberi komentar terhasil hasil kerja kumpulan lain.
5 Guru membuat rumusan terhadap hasil kerja setiap kumpulan.

Aktiviti 2 Think-Pair-Share

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1 Guru meminta murid melakukan perbincangan secara berpasangan.
2 Murid diberi masa untuk berfikir selama 10 minit.
3 Apabila masa tamat, murid dikehendaki berkongsi pandangan bersama pasangan tentang tokoh remaja

yang berjaya mengharumkan negara.
4 Setelah 20 minit, murid berkongsi idea dengan keseluruhan kelas.

xiv

Unit 13 : Patuhi Etiket Keluarga Harmoni
Pengenalan
1 Etiket bermaksud adat dan peraturan berkaitan kesopanan, terutamanya dalam kehidupan sosial atau

dalam profesion tertentu.
Standard Pembelajaran (SP)

S.P. 4.1.5 Mempraktikkan etiket di rumah dalam kehidupan seharian.

Penilaian
1 Penilaian berpandukan jawapan murid berdasarkan ketepatan fakta dalam pembentangan murid.
2 Penilaian ini bertujuan untuk memastikan murid dapat mengamalkan etiket di rumah dalam

kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.

Aktiviti 1 Value Lines

1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2 Setiap ahli kumpulan menyenaraikan etiket di rumah masing-masing.
3 Setiap ahli kumpulan menyebut dan membandingkan etiket di rumah masing-masing.

Aktiviti 2 Round Table

Pelajar dalam kumpulan masing-masing membincangkan etiket melayan tetamu semasa musim
perayaan. Ketua kumpulan dikehendaki membentang hasil kerja kumpulan.
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.

Cadangan Nilai

• Kerajinan (勤勉)
• Bertanggungjawab (负责任)
• Berdikari (自立)
• Kasih sayang (仁爱)
• Rasional (理性)

xv

PENERBITAktiviti 3 Role Play
ILMU
BAKTI SDN. BHD.Maklumat di bawah menunjukkan jenis etiket di rumah dan situasi yang berkaitan.
Etiket menghormati keluarga

Situasi: Sebuah keluarga sedang membuat persiapan untuk menyambut perayaan Tahun
Baharu Cina tidak lama lagi.

Etiket di meja makan
Situasi: Sebuah keluarga sedang berbuka puasa di meja makan.

Etiket melayan tetamu
Situasi: Sahabat pena anda tiba dari luar negara dan akan tinggal di rumah anda selama

dua minggu.

Etiket menggunakan alatan rumah
Situasi: Anda dan adik anda ingin menggunakan komputer pada masa yang sama.

1 Kelas dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri antara tiga hingga lima orang.
2 Setiap kumpulan dikehendaki melakonkan mana-mana satu situasi tersebut dengan penekanan

diberikan pada amalan etiket di rumah yang betul.

(guru membuat penilaian berdasarkan kesesuaian dialog dan hasil lakonan setiap kumpulan)

xvi

Unit Bidang 1: Pengenalan Moral Video
Buku Teks: Halaman 1 – 12
1 Kenali Moral
Cadangan Nilai
Nota Ekspres
• Rasional (理性)
■ Maksud Moral • Baik hati (善良)
• Kebebasan (自由)
1 Berasal daripada bahasa Latin iaitu mores yang bermaksud tingkah laku • Kesederhanaan (中庸)
yang baik, betul dan boleh diterima. • Bertanggungjawab (负责任)

2 Ia juga merujuk kepada perbuatan atau sikap yang sesuai dan boleh
diterima dalam norma sesebuah masyarakat dan selaras dengan
kehendak agama serta berdasarkan peraturan setempat.

■ Contoh Tingkah Laku Bermoral
PENERBIT
ILMUBeratur ketika membeli makananMenjaga kebersihan persekitaran
BAKTI SDN. BHD.
Menziarahi rakan/jiran semasa perayaan Membantu orang yang berada dalam kesusahan

■ Tingkah Laku Baik, Benar dan Patut Video

Layari https://youtu.be/Tz7FJ6ZQF3U
untuk menonton video tentang contoh
perlakuan insan bermoral.

Seseorang yang bermoral akan mengamalkan tingkah laku yang baik, benar dan patut dalam kehidupan.

i-THINK Peta Pokok

Tingkah Laku Bermoral

Baik Benar Patut
Tingkah laku yang diterima Tingkah laku yang betul Tingkah laku yang sesuai
oleh masyarakat berdasarkan fakta dan dibuat dan diterima oleh
bukti yang kukuh masyarakat
Contoh: Melaporkan kes Contoh: Meminta maaf Contoh: Tindakan merotan
ponteng sekolah kepada dan mengakui kesalahan dikenakan terhadap pelajar
guru disiplin diri yang ponteng sekolah setelah
kesalahan itu dibuktikan

1

1.1 Konsep Moral Buku Teks: Halaman 2

S.P: 1.1.1 Menjelaskan maksud moral melalui contoh. i-THINK Peta Buih

A Lengkapkan rajah berikut dengan jawapan yang betul. TP 1

1

Tingkah laku yang baik
PENERBIT
ILMU5 2
BAKTI SDN. BHD.
Tingkah laku yang betul Mengikut norma masyarakat

4 Maksud
Moral
Diterima agama
3

Mengikut peraturan

B Senaraikan tindakan bermoral yang anda praktikkan dalam kehidupan seharian anda. TP 1

1 Sanggup pertahankan kedaulatan negara.
2 Saling hormat menghormati.
3 Mematuhi peraturan.
4 Mempunyai perasaan simpati dan empati.
5 Bersopan santun dalam pergaulan seharian.

1.1 TP 1 Menyatakan maksud moral. Menguasai : TP 1
Belum Menguasai : TP 1

2

1.1 Konsep Moral Buku Teks: Halaman 3 – 11

S.P: 1.1.2 Membanding beza perlakuan baik, benar dan patut. i-THINK Peta Pokok
Benar
A Nyatakan maksud bagi setiap perlakuan berikut. TP 2

Perlakuan

Baik Patut
PENERBIT
ILMUTingkah laku yang diterima olehTingkah laku yang sesuai dilakukan Tingkah laku yang betul dan
BAKTI SDN. BHD.masyarakat.dan diterima masyarakat. berdasarkan fakta yang sahih.

B Tentukan perlakuan baik, benar dan patut berdasarkan gambar yang diberikan. TP 3

1 Perlakuan baik Melaporkan perbuatan vandalisme di sekolah kepada guru disiplin.

2 Perlakuan benar Menegur perbuatan menconteng tandas sekolah dengan nada suara yang lembut.

3 Perlakuan patut Menghindari perbuatan vandalisme.

1.1 TP 2 Menjelaskan perlakuan baik, benar dan patut.
TP 3 Menunjuk cara perlakuan baik, benar dan patut dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

Belum Menguasai : TP 2 TP 3 Menguasai : TP 2 TP 3

3

Buku Teks: Halaman 3 – 11

1.1 Konsep Moral

S.P: 1.1.3 Menghuraikan kepentingan berkelakuan baik, benar dan patut.

Terangkan perlakuan yang harus anda tunjukkan dalam setiap situasi yang diberikan. Kemudian,
jelaskan kesan anda berbuat demikian. TP 4 KBAT Mengaplikasi

1 Anda terserempak dengan seorang pengemis yang berada di kaki lima kedai.
(a) Perlakuan : Menghulur bantuan secara ikhlas.
(b) Kesan : Nasib golongan kurang bernasib baik mendapat pembelaan.

PENERBIT 2 Rakan anda mengajak anda ponteng dan melepak di pusat membeli belah.
ILMU(a) Perlakuan : Menolak ajakan rakan dengan baik.
BAKTI SDN. BHD.(b) Kesan : Menghindari gejala social.

3 Setiap pagi, ayah akan menghantar anda ke sekolah.
(a) Perlakuan : Mengucapkan terima kasih kepada ayah.
(b) Kesan : Hubungan kekeluargaan semakin akrab.

4 Anda terserempak dengan sekumpulan murid yang sedang menconteng tandas sekolah.
(a) Perlakuan : Menegur perbuatan mereka.
(b) Kesan : Tandas sekolah sentiasa bersih dan terurus.

5 Rumah rakan anda telah musnah dalam satu kebakaran.
(a) Perlakuan : Melancarkan derma kilat di sekolah.
(b) Kesan : Meringankan beban rakan.

6 Semasa dalam perjalanan ke sekolah, anda menyaksikan sebuah kemalangan.
(a) Perlakuan : Menghubungi ambulans dengan segera.
(b) Kesan : Dapat mengelakkan kehilangan nyawa.

7 Ibu anda telah jatuh sakit dan tidak mampu menguruskan tugasan hariannya.
(a) Perlakuan : Membantu ibu dalam tugasan hariannya.
(b) Kesan : Meringankan beban ibu.

8 Adik anda berasa sedih kerana kehilangan pensel kesayangannya.
(a) Perlakuan : Memujuk adik agar tidak terus bersedih.
(b) Kesan : Hubungan kekeluargaan menjadi mesra.

(jawapan lain yang munasabah boleh diterima)

1.1 TP 4 Mendemonstrasi perlakuan baik, benar dan patut dalam pelbagai situasi.

Belum Menguasai : TP 4 Menguasai : TP 4

4

Buku Teks: Halaman 3 – 11

1.1 Konsep Moral

SP: 1.1.4 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan baik, benar dan patut.
S.P: 1.1.5 Menunjuk cara perlakuan baik, benar dan patut.

Ilustrasi di bawah menggambarkan situasi gotong-royong di sebatang sungai.

PENERBIT Aktiviti PIB
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Berdasarkan situasi di atas, nyatakan tingkah laku bermoral dan terangkan kebaikannya. TP 5 TP 6

KBAT Mengaplikasi

Tingkah laku bermoral Kebaikannya dalam kehidupan seharian
1 Membersihkan kawasan sungai.
2 Bekerjasama dalam menjayakan sesuatu program. Elakkan gejala banjir kilat.
3 Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Eratkan hubungan kejiranan dan memupuk perpaduan.
4 Bergotong royong membersihkan alam sekitar. Isi masa lapang dengan aktiviti yang bermanfaat.
5 Menceriakan alam sekitar. Mewujudkan persekitaran yang bersih dan selesa.
Kehidupan masyarakat menjadi semakin ceria.

PdP

Pelibatan Ibu Bapa

1 Anak-anak mendapatkan penjelasan ibu bapa tentang maksud moral melalui contoh.
2 Ibu bapa menceritakan perasaan apabila berkelakuan baik dan patut.
3 Ibu bapa menunjukkan cara perlakuan yang baik, benar dan patut dalam kehidupan seharian.

1.1 TP 5 Mengamalkan perlakuan baik, benar dan patut dalam kehidupan harian.
TP 6 Mengamalkan perlakuan insan bermoral dalam kehidupan seharian secara tekal atau boleh dicontohi.

Belum Menguasai : TP 5 TP 6 Menguasai : TP 5 TP 6

TAHAP PENGUASAAN YANG DICAPAI 1 2 3 456

Ulasan: ........................................................................................................................................................ Tandatangan Guru: ................................................................ Tarikh: ................................... 5

Unit Bidang 1: Pengenalan Moral
Buku Teks: Halaman 13 – 22
2
Insan Bermoral Pilihan Hidup

Nota Ekspres

■ Ciri insan Bermoral
Laman Web
i-THINK Peta Dakap
PENERBIT
ILMU  • Berfikiran rasional
BAKTI SDN. BHD. 
 Pemikiran (mampu  • Tahu membezakan baik dan buruk
 berfikir)
 Berperasaan  • Dapat membuat keputusan yang betul
 Berperlakuan baik 

  • Mampu menyelesaikan masalah
 

  • Prihatin

Ciri Insan Bermoral   • Empati
 
  • Simpati
 
  • Gembira

  • Kecewa
 
  • Sedih

  • Adil

 • Berperikemanusiaan

 • Berbudi pekerti

 • Menghormati orang lain
 • Mematuhi undang-undang


Cadangan Nilai Laman Web

• Baik hati (善良) Layari https://www.slideshare.net/woeitian/
• Kejujuran (诚实) sifatsifat-insan-moral untuk maklumat
• Harga diri (自尊) lanjut tentang tiga prinsip utama dalam
• Hemah tinggi (崇高的品德) menentukan insan bermoral.
• Kepercayaan kepada Tuhan (信奉上苍)

Membantu mangsa banjir – simpati Berbudi pekerti – menghormati anggota
terhadap kesusahan orang lain keluarga yang lebih tua

6

■ Kepentingan Menjadi Insan Bermoral • Hidup menjadi lebih tenang
dan sejahtera
Terhadap diri
Bersimpati dan membantu golongan • Menerima balasan baik
daripada Tuhan
yang memerlukan
PENERBIT
ILMU Terhadap keluarga • Mengekalkan kebahagiaan
BAKTI SDN. BHD.Saling menyayangi antara anggota dalam keluarga

keluarga • Mengukuhkan institusi
kekeluargaan

Terhadap masyarakat • Memupuk sikap saling
Bergotong-royong membersihkan menghormati dan bertolak ansur
dalam masyarakat
kawasan perumahan
• Mengekalkan permuafakatan dan
keharmonian dalam masyarakat

Terhadap negara • Mengekalkan kedaulatan negara
• Menaikkan imej negara

Berusaha mempertahankan
keselamatan negara

7

Buku Teks: Halaman 14

1.2 Insan Bermoral

S.P: 1.2.1 Menerangkan maksud insan bermoral.
S.P: 1.2.2 Menjelaskan melalui contoh ciri insan bermoral.

A Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. TP 1

dihormati Ibu bapa tingkah laku Prihatin harga diri
i-THINK Peta Bulatan

PENERBIT 1 Insan bermoral ialah
ILMU individu yang mempunyai
BAKTI SDN. BHD. tingkah laku yang baik.

5 Prihatin Insan 2 Ibu bapa
merupakan ciri Bermoral memainkan peranan
insan bermoral. penting dalam
membentuk insan
bermoral.

4 Insan bermoral akan 3 Insan bermoral menjaga

dihormati

oleh masyarakat. harga diri

dengan menjauhi
gejala sosial.

B Isi rajah di bawah dengan jawapan yang sesuai. TP 1 i-THINK Peta Buih
1

6 Jujur 2

Berhemah tinggi Berpegang teguh
pada agama
Ciri-ciri
Insan 3

5 Bermoral Menepati janji

Berperikemanusiaan 4

Bertanggungjawab

1.2 TP 1 Menyatakan maksud insan bermoral. Menguasai : TP 1
Belum Menguasai : TP 1

8

Buku Teks: Halaman 15

1.2 Insan Bermoral

S.P: 1.2.3 Membuat kajian tentang kepentingan menjadi insan bermoral.
S.P: 1.2.4 Menyedari keperluan menjadi insan bermoral.

Berdasarkan peta dakap di bawah, jelaskan kepentingan menjadi insan bermoral daripada aspek-
aspek yang disenaraikan. TP 2

i-THINK Peta Dakap

 1 Dihormati dan disenangi oleh orang ramai

 2 Dapat melaksanakan tugas dengan baik

PENERBIT 
ILMU 1 Nama baik keluarga terpelihara
BAKTI SDN. BHD. Diri 
 2 Diberkati dengan kedamaian dan keharmonian


 1 Hidup dalam keadaan aman dan harmoni

 2 Mengelakkan rasa takut dan dicurigai


1 Nama baik negara terjamin dan menjadi tumpuan
 pelancong asing
2 Mendapat kepercayaan dari negara lain




 Keluarga 
 

 

Kepentingan 
Menjadi Insan

Bermoral
 

 

 

 Masyarakat 



 
 



 Negara 


(jawapan lain yang munasabah boleh diterima)

1.2 TP 2 Menjelaskan kepentingan menjadi insan bermoral. Menguasai : TP 2
Belum Menguasai : TP 2

9

Buku Teks: Halaman 15 – 18

1.2 Insan Bermoral

S.P: 1.2.5 Mengamalkan perlakuan insan bermoral dalam kehidupan masyarakat majmuk.

Adakah anda seorang insan bermoral? Tanda (✓) dalam kotak di bawah mengikut kekerapan anda
melakukan perkara-perkara yang berikut. TP 5

1 Selalu 2 Kadang-kadang 3 Tiada

PENERBITBil. Jenis tingkah laku 123
ILMU1 Meniru dalam ujian
BAKTI SDN. BHD.2 Menonton bahan pornografi
3 Terlibat dalam lumba haram
4 Berjudi
5 Membuli rakan lain
6 Ingkar arahan guru
7 Ponteng sekolah
8 Mencuri
9 Melakukan vandalisme
10 Tidur dalam kelas

Sekiranya anda mendapat skor , anda ialah seorang yang bermoral.

23 – 30 Anda seorang yang berdisiplin. Syabas.

16 – 22 Tahap disiplin sederhana. Tingkatkan usaha anda untuk lebih berdisiplin.

Kurang daripada 6 Tidak berdisiplin. Anda memerlukan pertolongan. Jumpa dengan guru kaunselor
untuk dapatkan bantuan.

1.2 TP 5 Mengamalkan perlakuan insan bermoral dalam kehidupan seharian. Menguasai : TP 5
Belum Menguasai : TP 5

10

Buku Teks: Halaman 16

1.2 Insan Bermoral

S.P: 1.2.5 Mengamalkan perlakuan insan bermoral dalam kehidupan masyarakat majmuk.

Baca petikan tentang seorang tokoh antarabangsa yang terkenal di bawah.

MotherTeresa merupakan seorang biarawati yang telah mendedikasikan
hidupnya untuk membantu rakyat miskin di India. Beliau telah
mengasaskan The Order of The Missionaries of Charity in Calcutta India
pada tahun 1950. Dalam usahanya untuk membantu golongan miskin
dan kanak-kanak, Mother Teresa telah mengabadikan hidupnya selama 45
tahun di India.
Pada tahun 1979, beliau telah dianugerahkan hadiah Nobel Keamanan
atas jasanya. Selain itu, beliau turut pernah dianugerahi pelbagai hadiah antarabangsa termasuk
John XXIII Prize (1971), Nehru Prize (1972) dan Balzan Prize (1979). Mother Teresa meninggal
dunia pada 5 September 1997 akibat komplikasi jantung dan sakit tua ketika berusia 87 tahun.
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Berdasarkan petikan tersebut, jawab soalan berikut. TP 6 KBAT Menilai

1 Nyatakan dua nilai universal yang ada pada Mother Teresa.
(a) Baik hati
(b) Kasih sayang

2 Selain Mother Teresa, nyatakan dua tokoh antarabangsa yang anda kenali.
(a) Mahatma Ghandi
(b) Nelson Mandela

3 Selain berperikemanusiaan, senaraikan dua perlakuan insan bermoral yang dimiliki oleh Mother
Teresa.
(a) Bertanggungjawab
(b) Merendah diri

4 Huraikan iktibar yang boleh kita pelajari daripada kehidupan Mother Teresa.
Kita perlu mempunyai peribadi yang mulia dan bergaul dengan semua orang tanpa mengira bangsa dan warna kulit.


(jawapan lain yang munasabah boleh diterima)

1.2 TP 6 Mengamalkan perlakuan insan bermoral dalam kehidupan harian secara tekal atau boleh dicontohi.

Belum Menguasai : TP 6 Menguasai : TP 6

TAHAP PENGUASAAN YANG DICAPAI 1 2 3 456

Ulasan: ........................................................................................................................................................ Tandatangan Guru: ................................................................ Tarikh: ................................... 11

Reviu Unit

A Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Setiap individu perlu sentiasa C berusaha untuk mendapat perhatian orang
kepada Tuhan agar menjadi manusia yang baik. lain.
A berdoa C berharap
B bergembira D bertenang D sering mengambil kesempatan daripada
kesusahan orang lain.

2 Rakan anda menconteng tandas sekolah.PENERBIT 6 Masyarakat Kadazan menyambut upacara
Apakah tindakan yang patut anda lakukan?ILMU sebagai upacara kesyukuran
A Membiarkan tindakannyaBAKTI SDN. BHD. bagi menghormati semangat padi.
B Merahsiakannya daripada guru A Wesak C Magavau
C Menasihatinya agar tidak melakukannya B Vaisakhi D Hari Natal
lagi
D Mengikutnya bersama-sama menconteng 7 Kita perlu mengenal pasti
tandas sekolah untuk mencapai kejayaan dalam hidup.
A hobi diri C sikap diri
3 Insan yang bermoral akan B potensi diri D rakan diri
hidupnya.
A selesa C stres 8 Kenal pasti ciri keluarga bahagia.
B tenang D bercelaru A Saling menyayangi
B Sering bertelingkah
4 Nyatakan kelebihan menggunakan internet C Tidak bertegur sapa
secara berhemah. D Selalu bermasam muka
A Mendapat informasi dengan pantas
B Mendapat sumber maklumat yang benar 9 Sahabat yang penting bagi
C Dapat meluahkan perasaan tanpa kawalan membantu pembentukan sahsiah yang baik.
D Berbual dan berkenalan dengan orang yang A positif C kuat
tidak dikenali B negatif D kaya

5 Insan yang hidup bermoral akan 1 0 Kita perlu sentiasa menghormati
A amanah dan berintegriti. sahabat kita.
B bijak mengaut keuntungan dalam A masa C wang
perniagaan. B keluarga D privasi
[10 markah]

B Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Bil. Cara Hidup Bermoral Cara Hidup Tidak Bermoral
(a) Beradab
(b) Suka membantu Mencuri
(c) Jujur
(d) Berintegriti Membuli
(e) Menepati masa
Melepak

Menipu

Berjudi

[10 markah]

40

C Senaraikan nilai universal yang telah anda pelajari selain dari nilai rasional, bertanggungjawab
dan kesederhanaan.

(a) Kepercayaan kepada Tuhan (i) Kebebasan

(b) Toleransi (j) Keberanian

(c) Harga diri (k) Kejujuran

(d) Kerajinan (l) Kerjasama
PENERBIT
ILMU(e) Berterima kasih (m) Kasih sayang
BAKTI SDN. BHD.
(f ) Patriotisme (n) Baik hati

(g) Hormat (o) Berdikari

(h) Hemah tinggi [15 markah]


D Isi tempat kosong dengan kerjaya yang bersesuaian dengan potensi diri.
(a) Petah bercakap dan memiliki personaliti yang menarik.

I NT E R P ER S ONA L
(b) Berbakat dalam sukan dan permainan.

K I NEST E T I K
(c) Berminat dalam seni dan nyanyian.

MU Z I K A L
(d) Penggemar alam sekitar dan aktiviti luar.

N A TUR A L I S
(e) Gemar menulis cerpen dan sajak.

B AH A S A

[5 markah]

41

Peperiksaan Akhir Tahun

100

Masa: Satu jam 30 minit

Bahagian A
[20 markah]

PENERBITJawab semua soalan. Pilih satu jawapan yang 6 Perlakuan merupakan
ILMUpaling tepat. tindakan yang tidak bertanggungjawab dan
BAKTI SDN. BHD. menyusahkan orang ramai.
1 memainkan peranan penting A berjudi
menjaga kesejahteraan dalam kalangan warga B melepak
sekolah. C vandalisme
A Polis D bekerjasama
B PIBG
C Menteri 7 Kita perlu menghormati kemudahan khas
D Parti politik yang disediakan kepada bagi
memastikan mereka turut bersama-sama
2 Penguatkuasaan perlu bagi menikmati kemudahan yang disediakan.
memastikan murid-murid dapat belajar dalam A warga asing
situasi yang kondusif. B golongan miskin
A dasar C golongan kanak-kanak
B cukai D golongan kelainan upaya
C peraturan
D keselamatan 8 Program dapat menjaga
keseimbangan alam sekitar.
3 Kita harus menjaga keselamatan kawasan A 3R
kediaman supaya B 5R
A keselamatan penduduk terjamin. C 6R
B menjadi daya tarikan pelancong asing. D 7R
C kebersihan dan kesihatan penduduk
setempat terjamin. 9 merupakan tonggak utama
D kemajuan sesuatu tempat kediaman negara pada masa hadapan.
semakin pesat. A remaja
B warga emas
4 memudahkan masyarakat C kanak-kanak
membuat pelbagai urusan harian. D orang dewasa
A Pusat Latihan Pekerja
B Pusat Kawalan Populasi 10 bermaksud peraturan tingkah
C Pusat Transformasi Bandar (UTC) laku yang diamalkan dalam kehidupan
D Pusat Penyelidikan dan Kemahiran seharian.
A Sikap
5 merupakan salah satu ancaman B Etiket
keselamatan kawasan kediaman yang makin C Gejala
membimbangkan. D Tabiat
A Sukaneka
B Pecah rumah
C Lumba haram
D Gotong-royong

101

1 1 Antara yang berikut, yang manakah 1 5 Maklumat berikut berkaitan dengan gejala
tanggungjawab jiran tetangga dalam menjamin sosial yang melibatkan remaja pada hari ini.
keselamatan kawasan kediaman? Pergaulan bebas
Apakah kesan yang mungkin timbul daripada
I Mengawasi rumah jiran ketika mereka tiada gejala tersebut?
di rumah A Perceraian
B Vandalisme
II Menahan orang yang disyaki melakukan C Pembuangan bayi
jenayah D Kemalangan jalan raya

III Bergotong-royong membersihkan taman 16 Antara yang berikut, yang manakah penyataan
permainan yang benar tentang rasuah?
A Rasuah juga dikenali sebagai jenayah kolar
IV Menganggotai Rukun Tetangga biru.
A I dan II B Rasuah tidak memberi kesan kepada imej
B I dan IV sesebuah negara.
C II dan III C Rasuah berpunca daripada sifat tamak
D III dan IV manusia terhadap harta dan kekayaan.
PENERBIT D Rasuah hanya melibatkan penggunaan
ILMU1 2 Berikut menunjukkan amalan nilai berdikariwang untuk memperoleh sesuatu manfaat.
BAKTI SDN. BHD.kecuali
A menyiapkan kerja sekolah tanpa disuruh 17 Sekiranya etiket di rumah diabaikan maka
oleh ibu bapa. dalam kehidupan keluarga akan
B memasak sendiri makanan yang ringkas
apabila ibu tiada di rumah. terjejas.
C membeli alat tulis dari kedai buku sekolah A kehormatan
dengan menggunakan wang saku yang B keselamatan
diberikan oleh ibu bapa. C kesengsaraan
D mengambil wang dari bilik ibu bapa tanpa D keharmonian
pengetahuan mereka untuk diberikan 1 8 Individu yang beretika akan menghindari
kepada peminta sedekah.
hidup yang boleh menjejaskan
13 Antara yang berikut, yang manakah penyataan kualiti hidup.
yang benar tentang usaha menjaga alam A ketagihan
sekitar? B kebosanan
A Penggunaan racun perosak dalam bidang C kemewahan
pertanian dapat mengurangkan pencemaran D kebahagiaan
tanah. 19 Orang yang ketagihan rokok cenderung
B Penggunaan petrol berplumbum dalam mengalami
kenderaan dapat mengatasi pencemaran A berat badan berlebihan.
udara. B penyakit kencing manis.
C Pembakaran sisa domestik secara terbuka C masalah sistem pernafasan.
merupakan cara berkesan untuk mengatasi D stres akibat beban hutang yang banyak.
pencemaran air. 20 ialah singkatan kepada Tabung
D Penanaman semula hutan yang telah Darurat Kanak-Kanak Antarabangsa Bangsa-
dibersihkan membantu mengelakkan Bangsa Bersatu.
fenomena pemanasan bumi. A Salam
B Unicef
14 Tong merupakan tong kitar C Yayasan Chow Kit
semula untuk kertas. D Jabatan Kebajikan Masyarakat
A biru
B hijau
C hitam
D kuning

102

Bahagian B
[30 markah]
Jawab semua soalan.
1 Berdasarkan situasi yang diberi, nyatakan nilai yang wajar dipraktikkan.

Kepercayaan kepada Tuhan Baik Hati Harga Diri Toleransi
Bertanggungjawab Kejujuran Hemah Tinggi Rasional
PENERBIT
ILMU(a) Ramu sentiasa mengamalkan sikap bertolak ansur dengan jiran tetangganya.
BAKTI SDN. BHD. Nilai: Toleransi

(b) Rakyat Malaysia mempunyai pegangan agama masing-masing dan adat resam yang berbeza.
Nilai: Kepercayaan kepada Tuhan

(c) Siti selau berpakaian sopan dan menjaga maruah dirinya.
Nilai: Harga Diri

(d) Dalam kehidupan seharian, kita perlu beradab sopan dan tidak mengeluarkan kata-kata kesat.
Nilai: Hemah Tinggi

(e) Ah Lim sentiasa membantu rakannya tanpa mengharapkan balasan.
Nilai: Baik Hati

(f ) Sebagai ketua tingkatan, Shahrul menjalankan kewajipannya dengan sempurna.
Nilai: Bertanggungjawab

(g) Individu yang berfikiran matang akan bertindak berdasarkan fakta bukan emosi.
Nilai: Rasional

(h) Puan Aminah memulangkan sebuah beg bimbit yang ditemuinya tanpa ragu-ragu. [8 markah]
Nilai: Kejujuran

103

2 (a) Lengkapkan rajah berikut dengan jawapan yang sesuai. i-THINK Peta Buih
(i)
(ii)
Peras ugut
Pecah amanah
(v)PENERBIT
ILMU
Penculikan BAKTI SDN. BHD.

Ancaman
keselamatan

(iv) (iii)

Rompakan Ragut

(b) Jelaskan lima langkah untuk mengekalkan keselamatan di tempat kediaman. [5 markah]
(i) Mengupah pengawal keselamatan untuk menjaga keselamatan kediaman. [5 markah]
(ii) Menjalin hubungan erat dan kerjasama antara penduduk.
(iii) Melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat sebarang aktiviti yang mencurigakan.
(iv) Menjaga kebersihan dan keindahan kawasan kediaman bagi hindari penyakit berbahaya.
(v) Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga dan Rela.

104


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Conquer! Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 1
Next Book
Conquer! Pendidikan Seni Tingkatan 1