The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2021-04-19 00:03:31

Firasat SPM Bahasa Melayu

Firasat SPM Bahasa Melayu

FIRASAT

SPM
KERTAS MODEL SPM
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Bahasa
Melayu
(1103/1 & 1103/2)

Imbas & muat turun: KBAT FORMAT

• Ujian Bertutur (1103/3) SPM
• Ujian Mendengar (1103/4)
TERKINI

2021

Penasihat: Teo Wei Sing
Penulis: Juilis Mokujal (Guru Cemerlang)

• Lee Kie Wei • Roland Kamal

SULIT

Kertas Model 1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2021 1103/1
Dua jam
BAHASA
MELAYU
Kertas 1
2 jam
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang berasingan.
4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas peperiksaan ini mengandungi 4 halaman bercetak.

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 KM1–1 [Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT 1103/1

Bahagian A
[30 markah]
[Masa dicadangkan: 40 minit]

Gambar dan maklumat di bawah berkaitan dengan demam denggi.
Huraikan pendapat anda tentang demam denggi.
Panjangnya huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan.

PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
(Dipetik dan diubah suai daripada
https://pku.upm.edu.my/kandungan/demam_denggi-3893?L=bm)

Sikap Masyarakat Punca Kes Denggi Meningkat
Oleh: Mohd Zin Ali

Selagi ada tempat pembiakan nyamuk, selagi itu akan terdapatnya nyamuk aedes. Apabila pegawai dari
jabatan kesihatan datang melakukan semburan kabus, orang ramai sepatutnya membuka pintu tetapi
kebanyakannya bertindak menutup pintu dan tingkap rumah. Mereka juga tidak memberikan kerjasama
terhadap kakitangan berkenaan untuk mendekati rumah mereka. Walhal, nyamuk Aedes Aegypti ada di
dalam rumah.

Apabila kita tidak membuka pintu dan tingkap untuk membolehkan semburan kabus memasuki
rumah, ini antara sebab semburan itu 'gagal'. Semua ini berpunca daripada kesalahan sendiri.

(Dipetik dan diubah suai daripada
Berita Harian Online, 3 Februari 2016)

1103/1 Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu KM1–2 SULIT

SULIT 1103/1

Bahagian B
[70 markah]
[Masa dicadangkan: 1 jam 20 minit]

Pilih satu daripada soalan-soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah
perkataan.
Soalan 1 – Domain Awam

LIPIS – Hanya kira-kira 15 peratus atau 240 000 golongan muda dikenal pasti terlibat dalam bidang
pertanian berbanding lebih sejuta petani berdaftar di seluruh negara. Timbalan Menteri Pertanian dan
Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, sehubungan itu pihak kerajaan akan terus
menggiatkan usaha meningkatkan penglibatan golongan muda dari semasa ke semasa.

(Sumber: Utusan Malaysia, 19 Disember 2020)
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Petikan akhbar di atas menunjukkan maklumat tentang sektor pertanian di negara kita. Pelbagai usaha perlu
dilakukan untuk memastikan sektor ini mendapat nafas baharu. Oleh itu, anda dikehendaki menulis sebuah
rencana yang bertajuk “Cara-cara Memperkasakan Sektor Pertanian di Malaysia”.

Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Soalan 2 – Domain Peribadi

“Kami jarang bertegur sapa walaupun sudah lama berjiran. Disebabkan itu, saya terharu dengan
kesungguhannya membantu," kata ibu dua anak, Nur Syazana Izham. Nur Syazana, 35, yang bekerja sebagai
pembantu tadbir di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) memberi reaksi itu ketika diminta mengulas
video yang dimuat naik di halaman Facebook Penduduk USJ.
Menerusi video yang berdurasi 4 minit 28 saat itu, kelihatan seorang lelaki, iaitu jiran Nur Syazana tidak
berputus asa mengalih ampaian pakaiannya ke tempat berbumbung bagi mengelakkannya dibasahi hujan.
Selepas beberapa kali cubaan, usaha lelaki itu akhirnya berhasil. Selain kesunggguhannya, usaha lelaki
berbangsa India itu dipuji warganet kerana mengetepikan perbezaan kaum dan agama kerana semangat
kejiranan.

(Dipetik dan diubah suai daripada MyMetro, 13 Oktober 2020)

Petikan akhbar di atas jelas menunjukkan semangat kejiranan yang telah wujud dalam kalangan rakyat berbilang
kaum di Malaysia sejak dahulu lagi.

Huraikan pendapat anda tentang peranan yang dapat dimainkan oleh generasi muda untuk memupuk semangat
kejiranan agar tidak luntur dalam kalangan masyarakat.

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 KM1–3 [Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT 1103/1
Soalan 3 – Domain Pendidikan

Kebaikan penggunaan e-dompet ialah berupaya meningkatkan kualiti kehidupan dalam rutin harian
masyarakat siber pada masa ini. Proses kerjanya berbeza-beza mengikut aplikasi e-dompet.

(Dipetik dan diubah suai daripada Dewan Kosmik, Bil. 07/2019)

Petikan majalah di atas menunjukkan maklumat tentang e-dompet. Anda telah menyertai pertandingan syarahan
di peringat sekolah. Tajuk syarahan yang telah anda pilih ialah “Kebaikan Penggunaan E-dompet”.
Tulis teks syarahan tersebut selengkapnya.
Soalan 4 – Domain Kerjaya
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Pengangguran merupakan isu yang sentiasa diperkatakan pada setiap tahun apatah lagi melibatkan graduan
yang baru tamat pengajian. Banyak faktor dalaman mahupun luaran menyebabkan pengangguran berlaku
termasuk sikap dan keupayaan graduan itu sendiri, kelulusan serta kemahiran mereka tak bersesuaian
dengan permintaan industri, keadaan ekonomi semasa dan pandemik yang kita hadapi ketika ini.

(Dipetik dan diubah suai daripada https://richworks.com/mengapa-graduan-menganggur/)

Petikan di atas membuktikan bahawa pengangguran dalam kalangan graduan masih berlaku di Malaysia.

Huraikan pendapat anda tentang kemahiran yang harus dimiliki oleh graduan di Malaysia sebelum menceburi
dunia pekerjaan.

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

1103/1 Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu KM1–4 SULIT

SULIT 1103/1

Kertas Model 1

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2021 1103/2
Dua jam tiga puluh minit
BAHASA
MELAYU
Kertas 2

2—12 jam
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang berasingan.
4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Kertas peperiksaan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 KM1–5 [Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT 1103/2

Bahagian A: Sistem dan Aplikasi Bahasa
[35 markah]

[Masa dicadangkan: 45 minit]

Soalan 1 – Morfologi

Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan dua kata ganti nama tunjuk dan dua kata ganti nama diri.
Kemudian, anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan
bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan
atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

Pendidikan Bahasa Melayu sebagai bahasa asing pada peringkat universiti agak berbeza daripada situasi
pembelajaran bahasa itu di sekolah menengah atau sekolah rendah. Kelainan yang jelas ialah pelajar menara
gading lebih matang dan memiliki penguasaan bahasa pertama dan bahasa kedua yang lain. Sebagai pelajar
yang membayar yuran pendidikan, mereka ini berpengaruh besar dalam perancangan kursus pendidikan.
Sememangnya komunikasi bertimbal balik antara pensyarah dengan pelajar yang berterusan tentang
keberkesanan kurikulum sesuatu modul dapat menggiatkan proses pemantapan kualiti bagi modul tersebut
secara dinamik. Kita harus memberikan maklum balas untuk mewujudkan perkembangan yang positif.

(Dipetik dan diubah suai daripada
“Bahasa Melayu untuk Penutur Asing”

oleh Jyh Wee Sew, Pelita Bahasa, Bil. 6/2015)

[8 markah]
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Soalan 2 – Sintaksis

Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat aktif yang bergaris kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud
asalnya.

Malaysia banyak memiliki institusi pendidikan yang menghasilkan pelbagai produk penyelidikan yang
bermanfaat untuk pelbagai pihak. Dahulu, aktiviti penghasilan produk tertumpu di universiti berstatus
penyelidikan. Kini, bukan sahaja universiti yang berlumba-lumba menghasilkan produk, malah kolej,
politeknik dan sekolah tidak terkecuali dari segi produk ciptaan masing-masing. Pusat Teknologi Mekatronik
dan Robotik telah mencipta Robot Hijau PTSB dan Robot Penakluk PTSB. Robot Hijau PTSB telah digunakan
oleh syarikat pembersihan. Robot ini mengutip sampah terapung di kawasan berair dengan menggunakan
tenaga solar.

(Dipetik dan diubah suai daripada “PTSB Cipta Pelbagai Produk”,
Dewan Kosmik, Disember 2015)

[6 markah]

1103/2 Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu KM1–6 SULIT

SULIT 1103/2

Soalan 3 – Penyuntingan

Petikan di bawah mengandungi sembilan kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda
tidak boleh menyenaraikan lebih daripada sembilan kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin
petikan tersebut.

Langkah mengamalkan gaya hidup sihat dapat mengelakan tekanan. Secara umumnya, kesibukan dan
kurang senam menyebabkan pembunuh senyap, iaitu tekanan darah yang banyak atau hipertensi, yang
menjejaskan kehidupan dan kesihatan fizikal manusia moden di seluruh dunia. Hal ini juga tidak terkecuali
berlaku pada penduduk negara ini. Tekanan boleh berlaku di mana sahaja, antaranya termasuk ketika
berada dalam kesesakkan jalan raya atau tekanan di tempat kerja apabila kerja terlalu banyak dan tidak
dapat disiapkan pada waktu yang ditetapkan. Tekanan berpunca dari isu yang berkaitan dengan jiran
tertangga dan anak-anak dalam kehidupan berkeluarga juga boleh berlaku.

(Dipetik dan diubah suai daripada
“Amal Gaya Hidup Sihat Elak Tekanan”

oleh Aminudin Mansor, Dewan Kosmik, Bil. 11/Mac 2019)

[9 markah]

Soalan 4 – Bahasa Melayu Standard

Baca petikan bahasa Melayu Klasik di bawah dengan teliti. Kemudian, tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu
Standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya.
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Maka oleh Bendahara Paduka Raja segala pohon kayu bakau dan nyirih dan tumpu api-api itu sekaliannya
disuruhnya tambati puntung api. Telah dipandang oleh orang Siam api tiada terbilang lagi banyaknya,
maka kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi. Jikalau ia
datang apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita.”

(Dipetik daripada “Burung Terbang Dipipiskan Lada”
dalam antologi Sejadah Rindu,

Kementerian Pendidikan Malaysia)

[6 markah]

Soalan 5 – Peribahasa
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan
tersebut. Berikan maksud peribahasa tersebut.

Sekolah merupakan institusi formal yang mampu melahirkan modal insan yang akan memajukan negara.
Bagi mencapai matlamat ini, guru-guru hendaklah menjalin hubungan yang erat dan bekerjasama dengan
murid-murid.
Selain itu, mereka perlulah berusaha dengan gigih dan rajin untuk menempa kecemerlangan.
Sebagaimana yang diketahui, resipi kejayaan seseorang murid ialah permuafakatan antara guru dengan ibu
bapa dalam melaksanakan pelbagai program untuk meningkatkan prestasi murid-murid dalam akademik.
Apabila bermuafakat, sesuatu kejayaan mudah dicapai.

[6 markah]

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 KM1–7 [Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT 1103/2

Bahagian B: Pemahaman
[35 markah]

[Masa dicadangkan: 60 minit]

Soalan 6 – Petikan Umum

Baca Bahan 1 dan Bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.

Bahan 1

PENERBITKebersihan merupakan suatu keperluan dalam hidup agar setiap individu kekal sihat dan aktif. Bersih dari
ILMUaspek penyakit berjangkit lebih menjurus pada amalan kebersihan diri dan sanitasi yang tinggi. Kepincangan
BAKTI SDN. BHD.dari segi kebersihan dapat meningkatkan risiko kepada penyakit berjangkit, termasuklah penyakit yang
disebabkan oleh parasit usus atau lebih dikenali sebagai organisma yang hidup pada atau dalam perumah
dan mengakibatkan kesan negatif kepada perumahnya. Jangkitan parasit usus yang sering dikaitkan dengan
kebersihan ialah protozoa usus dan radang usus. Jangkitan ini popular dalam kalangan kanak-kanak yang
gemar bermain dengan tanah dan kurang menjaga kebersihan diri.

(Dipetik dan diubah suai daripada
“Jangkitan Cacing: Penyakit atau Terapi Autoimun”

oleh Noradilah Samseh Abdullah, Dewan Kosmik, Bil. 7/2019)

Bahan 2

Di Malaysia, terdapat beberapa penyakit utama yang dikategorikan dalam kumpulan penyakit bawaan
air dan makanan, iaitu demam kepialu, penyakit taun, disenteri, iaitu cirit-birit berdarah, hepatitis A dan
keracunan makanan. Penyakit-penyakit ini menjangkiti seseorang melalui pengambilan makanan atau
minuman yang tercemar dengan kuman penyakit tersebut. Kuman penyakit-penyakit ini datang dari najis
manusia dan najis binatang yang telah dijangkiti serta persekitaran yang kotor. Pengamalan kebersihan
yang lemah mengundang wabak yang kritikal ini.

(Dipetik dan diubah suai daripada
“Penyakit Bawaan Air dan Makanan”,

http://www.enesen.com.my/tag/penyakit-bawaan-air-makanan, 23 November 2017)

(i) Berdasarkan Bahan 2, berikan maksud mengundang wabak yang kritikal ini. [2 markah]

(ii) Berdasarkan Bahan 1 dan Bahan 2, nyatakan kepincangan yang menyebabkan meningkatnya penyakit
berjangkit. [3 markah]

(iii) Penyakit akan menyebabkan badan seseorang itu menjadi lemah dan tidak berupaya untuk menjalankan
rutin harian. Namun begitu, masih ramai yang tidak menitikberatkan aspek kesihatan.
Pada pendapat anda, mengapakah situasi di atas berlaku? KBAT Menilai [3 markah]

(iv) Anda mendapati jiran anda dirawat di hospital kerana demam denggi.
Sebagai jiran yang prihatin, berikan langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kadar jangkitan
demam denggi di kawasan kediaman anda. KBAT Menganalisis [4 markah]


1103/2 Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu KM1–8 SULIT

SULIT 1103/2

Soalan 7 – Petikan Sastera

Baca bahan-bahan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda
sendiri.

Bahan 1

Wajah Suri bergantian dengan wajah umi. Umi masih kekal saya hormati tanpa usak walau sezarah.
Setiap kali hati terbelit kecewa dengan kedinginan umi, saya akan memperingatkan diri, dia ibu yang
melahirkan saya, dia syurga saya dan tiada hakikat lain lagi.
“Umi tahu umi tak patut membebankan kamu. Tapi kamu Syed Nasrullah, anak umi yang boleh umi
harapkan bantuan. Umi tak ada sesiapa lagi yang boleh diharapkan. Adik kamu juga tiada sesiapa lagi
yang boleh diharapkan. Tapi kami tahu kami boleh bergantung harap pada kamu!”
Umi akhirnya datang kepada saya, anak yang mendapat tempat kedua di hatinya selepas anak pilihan
pertamanya meninggalkannya dengan beban hutang dan risiko muflis yang akan memalukan seluruh
keturunan umi.

(Dipetik daripada cerpen “Wajah Seribu Luka”
oleh Nor Azida Ishak,

Pelita Bahasa, Bil. 5/2015)
PENERBIT
ILMUBahan 2 Erti Hidup Bererti
BAKTI SDN. BHD.
Aku selalu didatangi Aku bagi mereka
malam sepi tiada makna
bagai kalung anakku bakaku
yang melingkari leherku baik setia mahupun derhaka
tidak berubah keesokan hari semoga disirami benih keinsafan
siapa yang akan datang menjengukku menjadi penawar dalam hati
keluhan seorang tua sunyi. embun cinta atasi angin dingin
Keheningan tasik jangan terpegun
kehijauan rumput ada yang mati
hanya menjadi bayangan ada yang hidup
di penjuru ruang zaman tiada yang kekal kecuali Tuhan.
cinta dalam rahim dilupai
dari sulung ditendang ke bongsu Teo Wei Sing
dari angah ditendang ke sulung balik Antologi Sejadah Rindu
kucari erti hidup Kementerian Pendidikan Malaysia
menderita mengerang sakit
berdiri tanpa ruang.

(i) Berdasarkan Bahan 2, berikan maksud cinta dalam rahim dilupai. [2 markah]

(ii) Berdasarkan semua bahan, nyatakan nasib yang menimpa ibu. [4 markah]

(iii) Ibu merupakan insan yang sangat berjasa dalam kehidupan setiap insan. Namun begitu, ramai yang
mengabaikan tanggungjawab terhadap mereka.

Pada pandangan anda, mengapakah anak-anak bersikap sedemikian? KBAT Menilai [3 markah]

(iv) Ibu anda merupakan seorang ibu tunggal yang enggan mengikut anda untuk menetap di kota raya kerana
lebih selesa tinggal di kampung halaman.

Sebagai seorang anak yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda akan memastikan ibu anda tidak berasa
sunyi di kampung? KBAT Mengaplikasi [4 markah]

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 KM1–9 [Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT 1103/2

Soalan 8 – Novel
(i) Baca petikan novel di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda

sendiri.

“Apa yang sedang berlaku Dr. Maxi? Farisha tidak pernah menunjukkan tindak balas sebegitu.”
Akram menyuarakan kerisauannya. Dr. Maxi hanya berpeluk tubuh.
Situasi yang mereka saksikan adalah aneh. Pergerakan tubuh Shida menggambarkan seolah-
olah dia sedang mengalami mimpi ngeri. Tidak lama kemudian, bibirnya mulai menggeletar, giginya
terketap-ketap dan seluruh tubuhnya juga kelihatan menggigil. Nafasnya mula tersekat-sekat.
“Mungkin kita patut tamatkan sesi ini, Dr. Maxi.” Khairul Anuar memberikan cadangan. Dia
sendiri sudah mula cemas melihat keadaan yang sedang berlaku kepada Shida.

(Dipetik daripada novel Di Sebalik Dinara,
karya Dayang Noor,

Kementerian Pendidikan Malaysia)
PENERBIT
Senaraikan situasi aneh yang disaksikan oleh mereka.ILMU [4 markah]
BAKTI SDN. BHD. [6 markah]

(ii) Jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:

(a) Leftenan Adnan Wira Bangsa, karya Abdul Latip Talib
(b) Di Sebalik Dinara, karya Dayang Noor
(c) Jendela Menghadap Jalan, karya Ruhaini Matdarin
(d) Pantai Kasih, karya Azmah Nordin
(e) Tirani, karya Beb Sabariah
(f) Songket Berbenang Emas, karya Khairuddin Ayip
(g) Bimasakti Menari, karya Sri Rahayu Mohd Yusop
(h) Silir Daksina, karya Nizar Parman

Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan tema novel tersebut.

1103/2 Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu KM1–10 SULIT

SULIT 1103/2

Bahagian C: Rumusan
[30 markah]

[Masa dicadangkan: 45 minit]

Baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak
melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal
petikan dan bahan.

Bahan 1 – Petikan

PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Perindustrian tidak dapat dipisahkan daripada penggunaan bahan kimia dalam menghasilkan sesuatu
produk. Perkara yang amat mencabar dalam perindustrian ialah pengurusan sisa yang berbahaya. Hal
ini kerana sisa buangan ini berbahaya, bersifat kompleks dan pelupusan bahan ini amat sukar untuk
dilaksanakan. Menurut Program Alam Sekitar Bangsa-Bangsa Bersatu (UNEP), sebanyak 400 juta tan sisa
berbahaya dihasilkan di seluruh dunia pada setiap tahun. Sisa berbahaya daripada aktiviti perindustrian
ialah bahan buangan yang tidak digunakan dalam aktiviti industri dan mempunyai ciri-ciri berbahaya
yang boleh memudaratkan kesihatan manusia dan alam sekitar. Sisa-sisa berbahaya ini hadir dalam bentuk
pepejal atau cecair.
Sisa berbahaya yang bersifat menghakis ialah sisa yang mempunyai sifat asid atau alkali. Sisa ini
berupaya menghakis logam seperti tangki simpanan dan tong minyak. Bagi sisa berbahaya yang
diklasifikasikan sebagai reaktif pula dianggap sebagai sisa yang tidak stabil yang mendorong berlakunya
tindak balas yang menghasilkan letupan, pelepasan wap gas apabila dipanaskan atau dimampatkan.
Bagi sisa toksik pula, mengandungi suatu tahap kepekatan tertentu yang melebihi had yang ditetapkan
menyebabkan kesan kecederaan atau kesakitan kepada manusia. Antara contoh sisa bahan berbahaya yang
dihasilkan daripada aktiviti industri termasuklah penghasilan enap cemar dari loji rawatan efluen, minyak
pelincir terpakai, pelarut organik, gris, dan sisa elektronik yang mengandungi logam berat. Percampuran
sisa berbahaya dengan sisa pepejal akan menyebabkan masalah pencemaran yang lebih serius.
Sejak bermulanya revolusi perindustrian, manusia mula menerima implikasi pencemaran disebabkan
kegagalan manusia menguruskan sisa buangan industri ini. Kejadian pencemaran tersebut termasuklah
keracunan merkuri. Peristiwa yang berlaku di Pulau Minamata, Jepun menyebabkan hidupan akuatik di
kawasan tersebut tercemar dengan keracunan yang selanjutnya memberikan kesan kepada manusia. Di
Amerika Syarikat, kejadian pelupusan bahan kimia di kawasan Love Canal telah memberikan pengajaran
yang berguna kepada masyarakat dunia untuk melupuskan sisa bahan berbahaya dengan lebik baik. Kesan
buruk pencemaran tersebut dirasai hampir 20 tahun lamanya apabila bahan kimia tersebut dilupuskan di
situ.
Kejadian pencemaran sisa berbahaya daripada industri telah membuka mata masyarakat dunia
tentang kepentingan menguruskan sisa berbahaya industri dengan lebih sistematik. Hal ini termasuklah
mewujudkan perundangan yang boleh mengawal penghasilan, pengurusan, rawatan dan pelupusan
secara efisien. Strategi bagi mengurangkan penghasilan sisa berbahaya harus dijayakan bersama-sama.
Paradigma pengurusan sisa berbahaya perlu diubah bagi mengatasi lambakan sisa berbahaya pada masa
ini dan akan datang.

(Dipetik dan diubah suai daripada “Impak Sisa Berbahaya Industri”
oleh Abdul Rahman Mahmud, Dewan Kosmik)

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 KM1–11 [Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT 1103/2
Bahan 2 – Grafik

PENERBITPelupusan sisa tidak mengikut piawai Kegagalan menyediakan kelengkapan
ILMUyang ditetapkan khas di kilang
BAKTI SDN. BHD.
Sikap pengusaha yang tidak Kelemahan sistem
bertanggungjawab undang-undang

KERTAS PEPERIKSAAN TAMAT

1103/2 Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu KM1–12 SULIT

Jawapan

Kertas Model 1 sangat dominan pada tahun 1970-an, namun kini kurang
mendapat sambutan – kelapa sawit, koko, lada hitam, getah,
Kertas 1 padi
Bahagian A
Pendahuluan Cadangan isi
Demam denggi merupakan sejenis penyakit jangkitan virus I1 Penggunaan biji benih yang bermutu – biji benih
yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti yang
telah dijangkiti – lebih 100 buah negara di Asia Selatan, Asia sangat penting untuk menghasilkan tanaman yang
Tenggara, Afrika, Amerika Timur Mediterranean dan Pasifik berkualiti dan hasil yang banyak – kesilapan boleh
Barat mengalami masalah demam denggi menyebabkan tanaman saka seperti kelapa sawit, pokok
PENERBIT durian dan getah tidak mengeluarkan hasil dalam
ILMUCadangan isi jangka masa yang ditetapkan – memilih benih yang
BAKTI SDN. BHD.I1 Membuka pintu dan tingkap sewaktu semburanmatang untuk mengelakkan pertumbuhan terbantut
– memilih benih yang telah diuji dan mencapai tahap
kabus – supaya boleh membunuh nyamuk – kebernasan melebihi 95% ke atas sahaja – memilih benih
memberikan kerjasama terhadap pegawai dari jabatan yang bebas daripada penyakit dan serangan perosak
kesihatan untuk mendekati kawasan rumah – tidak – mengeluarkan hasil yang optimum dan mengaut
perlu bimbang kerana semburan kabus tidak akan keuntungan yang setimpal dengan usaha – sebagai
menyebabkan rumah berminyak – semburan kabus contoh, petani yang menanam timun harus memilih
berasaskan air – tidak sepatutnya menutup pintu dan benih yang matang supaya pertumbuhan timun tidak
tingkap terbantut selepas sepuluh hari

I2 B ergotong-royong membersihkan kawasan I2 Penggunaan jentera dan alatan moden – ledakan
teknologi dan ciptaan sains harus dimanfaatkan dalam
persekitaran – bekerjasama dengan jiran tetangga sektor pertanian khususnya oleh petani tradisional –
penggunaan peralatan moden akan menjimatkan masa
– membersihkan kawasan taman permainan dan dan meningkatkan produktiviti serta memberikan
hasil yang lumayan – misalnya, penggunaan jentera
longkang – longkang tersumbat menjadi sarang menggantikan kerbau telah menjimatkan masa
petani padi – Kaedah Pertanian Tepat juga boleh
pembiakan nyamuk aedes – persekitaran lebih bersih diimplimentasikan untuk mengukur secara tepat
setiap proses dan sumber – mengelakkan pembaziran
dan cantik – bebas daripada haiwan perosak dan sumber dan menjimatkan masa – sebagai contoh, dron
digunakan untuk mengambil gambar imej tanaman
hidupan liar untuk mengesan penyakit pada pokok, kadar klorofil,
kadar kelembapan tanah dan kewujudan serangga
I3 Mencari dan memusnahkan tempat pembiakan aedes perosak
– membersihkan bekas menakung air – pasu bunga,
baldi lama, botol kosong – seminggu sekali – meletakkan I3 Pemberian bantuan kewangan – pihak bank khususnya
ubat pembunuh jentik-jentik – membersihkan saluran Agrobank boleh memberi pinjaman – untuk memulakan
air hujan – mencegah lebih baik daripada mengubati – projek pertanian – pinjaman dapat membantu petani
mendidik ahli keluarga agar prihatin membeli jentera – menggantikan tenaga manusia dan
membeli benih yang lebih bermutu – skim pinjaman
I4 Mendapatkan rawatan segera jika bergejala – jika yang berkadar faedah rendah perlu disediakan oleh
menunjukkan tanda-tanda jangkitan – boleh membawa bank – sebagai contoh, Agrobank telah menawarkan
maut sekiranya dibiarkan dan lambat bertindak – tiada Modal Usahawan 1 Malaysia kepada petani kecil yang
vaksin atau ubat yang khusus selain ubat demam dan menanam pokok buah-buahan – kesannya, pekebun
rehat secukupnya – pesakit harus meminum banyak air kecil dapat mengusahakan pertanian secara komersial
– tidak boleh bersikap acuh tak acuh – tidak akan hidup bagai kais pagi makan pagi, kais petang
makan petang
Penutup
Membanteras aedes dan demam denggi – mampu I4 Bantuan pemasaran hasil pertanian – Lembaga
menyelamatkan nyawa dan menjamin kehidupan yang sihat Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) harus
sejahtera membantu petani kecil untuk memasarkan hasil
pertanian – dapat membasmi kemiskinan dalam
Bahagian B kalangan petani dan usahawan yang berdaftar dengan
Soalan 1 – Domain Awam agensi itu – mampu memberikan semangat untuk
Pendahuluan tidak berputus asa – FAMA harus mendidik petani
Format rencana (nama penulis dan tajuk) – kemajuan dan dan memberikan khidmat nasihat kaedah pemasaran
perkembangan pelbagai sektor ekonomi penting untuk terbaik – mengetengahkan produk tani tempatan di
memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia pesat –
sektor perindustrian, automotif, pertanian, perikanan,
perlombongan, pelancongan dan sebagainya – setiap negara
menitikberatkan kemajuan dalam sektor pertanian kerana
mempunyai kepentingannya yang tersendiri – sektor ini

•J1• Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu – Jawapan

peringkat antarabangsa – sebagai contoh, pengenalanPENERBITI4 Menganjurkan majlis rumah terbuka – boleh
Jualan Terus Dari Ladang (JTDL) juga menawarkanILMU mengadakan majlis-majlis rumah terbuka bersama
harga sayur-sayuran dan buah-buahan yang lebihBAKTI SDN. BHD. ahli keluarga – dapat membentuk ikatan silaturahim
berpatutan kepada pengguna, iaitu 5% hingga 30% dan memperkukuh semangat kejiranan – jiran-jiran
lebih rendah dari harga pasaran dan harga yang berpeluang untuk bertanya khabar dan berbual-bual
munasabah kepada pengeluar sekitar 50% daripada sambil menikmati juadah yang disediakan – sebagai
harga pengguna – kesannya, keuntungan akan contoh, semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, Tahun
meningkat – lebih ramai berminat menceburi bidang ini Baharu Cina, Krismas, Deepavali dan sebagainya –
boleh menerapkan nilai hormat-menghormati dan
Penutup sayang-menyayangi sesama jiran – menjemput rakan-
Sektor pertanian tidak seharusnya dipandang enteng bagaikan rakan sebaya yang tinggal berhampiran – kesannya,
rumput di tepi jalan – semua pihak harus berganding bahu semangat kejiranan dan perpaduan dapat diwujudkan
khususnya golongan muda – kita juga harus menyokong
produk asas tani Malaysia – ekonomi negara akan lebih I5 Mengunjungi jiran tetangga – generasi muda harus
makmur sekali gus mengatasi masalah pengangguran serta menyemarakkan budaya kunjung-mengunjung –
kemiskinan kita digalakkan agar menziarahi jiran kita – dapat
mengetahui masalah dan kesusahan yang dialami
Soalan 2 – Domain Peribadi oleh jiran – sebagai contoh, melawat jiran kita yang
Pendahuluan dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu
Semangat kejiranan merujuk aspek kesefahaman dan penyakit atau kemalangan – berat mata memandang berat
hubungan yang erat sesama jiran – jiran merupakan orang lagi bahu memikul – remaja akan turut merasai segala
yang tinggal di sekeliling kita, iaitu di depan, belakang, kesusahan dan keperitan yang dialami oleh jiran
kiri atau kanan – merupakan orang pertama yang akan
membantu kita jika ditimpa musibah atau kesusahan – Penutup
malangnya semangat kejiranan semakin luntur – masyarakat Semua pihak harus bekerjasama – bagai aur dengan tebing –
sibuk mengejar kemewahan hidup – sebagai warganegara generasi muda akan menjadi pemimpin negara pada masa
prihatin, generasi muda harus tampil untuk menyemarakkan hadapan – wajar jika pemimpin muda menabur bakti kepada
semangat kejiranan masyarakat dengan menyemarakkan semangat kejiranan –
diharapkan hubungan sesama jiran akan menjadi lebih akrab
Cadangan isi dan harmoni di Malaysia
I1 Menjadi suri teladan kepada anggota keluarga – remaja
Soalan 3 – Domain Pendidikan
harus menunjukkan teladan yang baik kepada adik- Pendahuluan
beradik – mereka akan menjadi ikutan – contohnya, kita Kata alu-aluan – menyatakan tajuk syarahan – penggunaan
haruslah mengunjungi atau menziarahi jiran tetangga e-dompet semakin popular di Malaysia – menyerupai kad
– generasi muda haruslah tidak sombong – sering pembayaran yang berfungsi melalui penggunaan aplikasi
bertegur sapa agar dapat mewujudkan hubungan yang mudah alih – menggunakan pengimbasan kod respon pantas
baik sesama jiran – kesannya, semangat kejiranan dapat (QR Code) – terhad kepada urus niaga berasaskan Internet –
dipupuk antara jiran dengan ahli keluarga – dapat tidak ramai menyedari kepentingannya khususnya golongan
mewujudkan masyarakat yang harmoni – teladan yang remaja
baik akan menjadi pemangkin untuk menyemarakkan
semangat kejiranan Cadangan isi
I1 Memudahkan pengguna – transaksi pembayaran yang
I2 Menyertai program rukun tetangga – program rukun
tetangga – perisai untuk mengawal keselamatan dahulu dilakukan menggunakan wang tunai, pindahan
kawasan perumahan – membabitkan semua pihak bank atau cek telah digantikan oleh aplikasi e-wallet atau
tanpa mengira kaum – sebagai contohnya, generasi e-dompet – terdapat beberapa aplikasi e-dompet yang
muda menjadi anggota rukun tetangga yang akan berwibawa seperti GrabPay, Touch ‘n Go eWallet, Boost,
bergilir-gilir bertugas – senario ini akan mewujudkan FavePay dan sebagainya – menyelesaikan urus niaga
jalinan hubungan yang mesra bagai isi dengan kuku dalam masa beberapa saat sahaja – hanya mengimbas
antara golongan remaja dengan orang sekeliling – atau mengetik peranti yang berkaitan untuk melakukan
golongan remaja juga akan mengenali lebih ramai rakan pembayaran – proses pembelian menjadi mudah, cepat
dan tidak bersikap anti sosial – jiran yang muafakat dan berkesan – boleh menjimatkan masa dan tidak
akan membentuk masyarakat yang harmoni perlu mengira duit di kaunter pembayaran

I3 Menyertai aktiviti gotong-royong – generasi muda 12 Selamat digunakan – masih ramai yang bimbang
dan jiran-jiran dapat berkumpul dan bekerjasama untuk menggunakan e-dompet – khuatir kebocoran
sambil berbincang – aktiviti yang boleh diadakan secara data dan perihal kewangan – Malaysia mempunyai
bergotong-royong seperti membersihkan kawasan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 bertujuan
taman, menyediakan hidangan untuk kenduri – apabila mencegah penyalahgunaan data pengguna, justeru
berkumpul dan berbincang, jiran-jiran dapat berkenal- pengendali e-dompet tidak boleh bertindak sesuka
kenalan – membolehkan seseorang itu mengenal hati hati menggunakan data pelanggan – membuktikan
budi jiran – tak kenal maka tak cinta – kesannya, dapat e-dompet selamat digunakan tanpa keraguan –
membentuk masyarakat yang penyayang – menerapkan penggunaannya memerlukan kata laluan dan imbasan
pelbagai nilai murni – kawasan kediaman juga akan cap jari – jika membuat bayaran menggunakan
menjadi bersih – terhindar daripada penyakit demam e-dompet, kita juga tidak perlu mendedahkan butiran
denggi

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 •J2•

kad debit atau kad kredit – malah sejarah transaksiPENERBITI2 Kemahiran berkomunikasi – penting untuk
e-dompet direkodkan secara maya dan sukar dicerobohiILMU mewujudkan hubungan yang baik sesama rakan
oleh penjenayah siber – tidak perlu membawa wangBAKTI SDN. BHD.sekerja dan pihak atasan – terbahagi kepada kemahiran
tunai yang banyak dan bebas daripada risiko kecurian bukan lisan dan kemahiran menyampaikan idea secara
lisan – kita harus menguasai kemahiran ini untuk
13 Menikmati pelbagai keistimewaan dari segi harga berinteraksi dengan orang lain – menyelidiki sebab
– memberikan pelbagai pilihan kepada pengguna tingkah laku dan riak wajah tertentu – pemahaman
– persaingan sengit antara peniaga menyebabkan dan pengetahuan tentang konteks adalah perlu untuk
pengguna e-dompet menikmati keistimewaan dari segi membantu kita memahami tingkah laku orang lain –
harga – diberikan potongan harga kerana menggunakan penguasaan kemahiran ini dapat mengelakkan kita
aplikasi tertentu seperti GrabPay – untuk pembelian membuat kesimpulan tentang sesuatu perkara tanpa
dalam talian diberikan perkhidmatan penghantaran melihatnya secara lebih terperinci – dapat mengelakkan
percuma yang dapat menjimatkan wang pelanggan membuat keputusan yang salah dan mengelakkan
seperti E-Wallet Shopee – pengguna juga diberikan salah faham – berani menyuarakan pandangan –
ganjaran sebagai strategi menarik pelanggan seperti harus melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti unutk
mata ganjaran dan pulangan wang – membolehkan membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan
pengguna membuat pilihan yang lebih bijak untuk khalayak
membeli sesuatu barangan dan menikmati faedah
sampingan I3 Kemahiran bahasa – penguasaan bahasa yang baik
akan memudahkan komunikasi – untuk mendapatkan
I4 Perancangan bajet pembelian – kita sedia maklum kerja harus menguasai lebih daripada dua bahasa –
pembelian menggunakan e-dompet boleh menjimatkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin,
wang – e-dompet turut memudahkan urusan bajet bahasa asing dan sebagainya – menjadi pilihan
perbelanjaan harian pengguna – rekod pembayaran utama majikan kerana boleh menembusi pasaran
membolehkan pengguna merancang perbelanjaan dan antarabangsa dan berhubung dengan pelanggan luar
tabungan bulanan – boleh mengawal perbelanjaan negara – terdapat pelbagai syarikat multinasional yang
berdasarkan bajet yang telah dirancang – pengguna beroperasi di Malaysia dan menawarkan pekerjaan
akan menjadi pembeli berhemah dan berbelanja dengan yang menarik – sebagai contoh, seseorang pramugari
berhemat harus fasih berbahasa Melayu dan Inggeris, bahasa
asing menjadikan mereka lebih berdaya saing dalam
Penutup pasaran kerja – pemahaman yang mendalam terhadap
Akhir kalam, terdapat pelbagai kelebihan menggunakan bahasa akan membentuk pemikiran yang lebih kritis
e-dompet, namun kita harus sentiasa berhati-hati – lebih dan kreatif
ramai rakyat Malaysia harus menggunakan e-dompet
tanpa mengira usia agar kita tidak ketinggalan dalam arus I4 Kemahiran pengendalian kenderaan – mobiliti tenaga
kemajuan – diharapkan e-dompet akan melahirkan lebih buruh sering menjadi kriteria pemilihan pekerja –
ramai golongan yang celik Internet – mengakhiri syarahan harus memiliki kenderaan dan lesen untuk bergerak
dengan ucapan terima kasih dari suatu tempat ke tempat yang lain – boleh bertugas
di luar kawasan apabila diarahkan oleh majikan –
Soalan 4 – Domain Kerjaya ketiadaan pengangkutan dan lesen menyebabkan
Pendahuluan pekerja bergantung harap kepada pengangkutan
Pengangguran dalam kalangan graduan bukan lagi isu awam dan ada risiko kelewatan ke tempat kerja –
luar biasa di Malaysia – mengikut laporan Sistem Kajian majikan akan teragak-agak untuk memilih – kita
Pengesanan Graduan, Kementerian Pengajian Tinggi 2019, seharusnya mengambil lesen menunggang motosikal
seramai 41,161 graduan belum bekerja – pengangguran dan memandu kereta – mempunyai kelebihan apabila
akan menjejaskan pendapatan negara dan menghalang memiliki kenderaan sendiri kerana mobiliti yang tinggi
pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara – Malaysia
merupakan lubuk rezeki kerana berjaya menarik ramai Penutup
tenaga kerja asing untuk mencari rezeki – malangnya, Tuntasnya, pasaran pekerjaan yang sentiasa berubah-ubah
ramai graduan kita masih merintih kerana tiada pekerjaan dan ekonomi global yang bergerak pantas, jangkaan syarikat
– kekurangan kemahiran merupakan salah satu punca yang untuk pekerja juga berubah – pelbagai kemahiran diperlukan
telah dikenal pasti pada abad ke-21 ini – tanpa kemahiran-kemahiran ini, kita
akan mengalami kesukaran untuk mendapat pekerjaan
Cadangan isi – graduan haruslah melengkapkan diri dengan pelbagai
I1 Kemahiran penggunaan teknologi maklumat – kemahiran agar tidak menganggur dan menuding jari kerana
tidak mempunyai pekerjaan
ledakan teknologi menyebabkan umat manusia
tidak dapat melarikan diri daripada komputer dan Kertas 2
Internet – harus menguasai kemahiran mengendalikan Bahagian A: Sistem dan Aplikasi Bahasa
komputer dan Internet – menjimatkan masa dan Soalan 1 – Morfologi
kos – boleh menjalankan tugasan dari mana-mana Kata ganti nama tunjuk:
sahaja – mempelajari selok-belok penggunaan perisian (i) itu
asas seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, GPS, (ii) ini
perbankan Internet dan sebagainya – boleh mengikuti
kelas berbayar untuk mendapatkan ilmu tambahan
mahupun membaca majalah berkaitan komputer untuk
mendapatkan info tambahan

•J3• Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu – Jawapan

Ayat: (iii) Peribahasa: Bagai aur dengan tebing/ berganding bahu
(i) Itu buku biografi Seniman P. Ramlee. Maksud: Tolong-menolong di antara satu sama lain/
(ii) Ini hasil nukilan adik saya.
Kata ganti nama diri: bekerjasama
(i) mereka (iv) Peribahasa: Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan
(ii) kita
Ayat: dapat sagunya
(i) Mereka ditahan oleh pihak polis kerana tidak mematuhi Maksud: Cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai
(Pilih mana-mana tiga)
peraturan jalan raya.
(ii) Kita seharusnya bekerjasama mengatasi masalah sosial Bahagian B: Pemahaman

di Malaysia. Soalan 6 – Petikan Umum

Soalan 2 – Sintaksis (i) Maksud mengundang wabak yang kritikal ini ialah
(i) Ayat aktif:
Malaysia banyak memiliki institusi pendidikan yang menyebabkan penyakit yang serius ini.

menghasilkan pelbagai produk penyelidikan yang (ii) Kepincangan yang menyebabkan penyakit berjangkit:
bermanfaat untuk pelbagai pihak.
Ayat pasif: • bermain dengan tanah
Institusi pendidikan yang menghasilkan pelbagaiPENERBIT
produk penyelidikan yang bermanfaat untuk pelbagaiILMU • kurang menjaga kebersihan diri
pihak banyak dimiliki oleh Malaysia.BAKTI SDN. BHD.
• pengambilan makanan atau minuman yang tercemar
(ii) Ayat aktif:
Pusat Teknologi Mekatronik dan Robotik telah dengan kuman penyakit

mencipta Robot Hijau PTSB dan Robot Penakluk PTSB. • persekitaran yang kotor
Ayat pasif:
Robot Hijau PTSB dan Robot Penakluk PTSB telah (iii) Sebab-sebab masih ramai yang tidak menitiberatkan

dicipta oleh Pusat Teknologi Mekatronik dan Robotik. aspek kesihatan:

(iii) Ayat aktif: • kekurangan pengetahuan
Robot ini mengutip sampah terapung di kawasan berair
• masyarakat terlalu sibuk bekerja
dengan menggunakan tenaga solar.
Ayat pasif: • kurang bersenam
Sampah terapung di kawasan berair dikutip oleh robot
• tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang
ini dengan menggunakan tenaga solar.
(iv) Langkah-langkah untuk mengurangkan kadar
Soalan 3 – Penyuntingan
(i) mengelakan – mengelakkan jangkitan demam denggi:
(ii) senam – bersenam
(iii) banyak – tinggi • mengajak jiran-jiran bergotong-royong
(iv) pada – kepada
(v) mana – mana-mana membersihkan longkang yang tersumbat agar tidak
(vi) termasuk – termasuklah
(vii) kesesakkan – kesesakan menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes
(viii) dari – daripada
(ix) tertangga – tetangga • memastikan tiada bekas yang menakung air yang

Soalan 4 – Bahasa Melayu Standard boleh menjadi sarang jentik-jentik
Bendahara Paduka Raja telah mengarahkan semua pokok
kayu bakau, pokok nyirih dan tumpu api-api diikat dengan • menggunakan semburan serangga atau ubat nyamuk
puntung api. Puntung api yang terlalu banyak itu telah
dipandang oleh tentera Siam, lalu hulubalang Siam berkata, untuk membunuh nyamuk
“Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka sehingga tidak
dapat dihitung. Sekiranya mereka datang menyerang kita, Soalan 7 – Petikan Sastera
apakah nasib kita? Sedangkan sebuah perahunya pun tidak (i) Maksud cinta dalam rahim dilupai ialah kasih sayang
dapat kita lawan tadi.”
seorang ibu tidak dihargai.
Soalan 5 – Peribahasa (ii) Nasib yang menimpa ibu:
(i) Peribahasa: Bulat air kerana pembetung, bulat kata • ibu ditinggalkan oleh anak pertamanya dengan beban

kerana muafakat hutang dan risiko muflis yang akan memalukan
Maksud: Manusia bersatu (sebulat suara) kerana seluruh keturunannya
• ibu juga berasa sepi kerana anak-anak tidak
bermuafakat. menjenguknya
(ii) Peribahasa: Usaha tangga kejayaan • ibu ditendang sulung ke bongsu dan dari angah
Maksud: Seseorang itu perlu berusaha dengan gigih ditendang ke sulung balik
• ibu tiada tempat untuk dituju
untuk menempa kecemerlangan (iii) Punca anak-anak mengabaikan tanggungjawab
terhadap ibu mereka:
• sibuk mengejar kemewahan hidup
• mereka terpengaruh dengan hasutan pasangan
hidup
• mereka kekurangan didikan agama
• beranggapan ibu bapa boleh hidup berdikari
(iv) Cara-cara untuk memastikan ibu tidak berasa sunyi di
kampung:
• menelefon ibu pada setiap hari
• selalu mengunjungi ibu
• meluangkan masa bersama-sama ibu di kampung
• menyambut hari ibu
• meraikan hari lahir ibu
• memberikan hadiah kegemaran ibu

Soalan 8 – Novel
(i) Situasi aneh yang disaksikan oleh mereka:
• pergerakan tubuh Shida menggambarkan seolah-

olah dia sedang mengalami mimpi ngeri

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 •J4•

• bibirnya mulai menggeletarPENERBIT menjalani pembedahan kosmetik selepas diserang
• giginya terketap-ketapILMU oleh seekor monyet Belanda.
• seluruh tubuhnya juga kelihatan menggigilBAKTI SDN. BHD. • Kecantikan wajah yang dimiliki oleh Waheeda
• nafasnya mula tersekat-sekat menyebabkan Waheeda banyak kenalan lelaki
(ii) Tema: sehinggakan Zahid menuduh Waheeda mempunyai
Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa hubungan dengan Dawood.
Keberanian seorang anggota tentera dalam • Zahid cemburu apabila melihat kemesraan Waheeda
dengan semua pelanggan di chalet tersebut.
mempertahankan tanah air. Sikap cemburu Zahid ini menyebabkan Waheeda
• Adnan berani menganggotai Rejimen Askar Melayu diceraikan olehnya.

dan sanggup menjalani latihan ketenteraan yang Novel Songket Berbenang Emas
keras dan penuh disiplin di Kem Haig Lines, Port Ketabahan seorang gadis menghadapi dugaan hidup.
Dickson. • Dahlia tabah apabila emaknya, Saleha menghadapi
• Adnan sanggup terkorban di tangan Jepun demi
memastikan Bukit Candu tidak jatuh ke tangan tekanan perasaan dan dimasukkan ke hospital.
Jepun. Dahlia terpaksa keluar dari asrama demi menjaga
• Selepas senjata api mereka kehabisan peluru, adik-adiknya dan berulang-alik ke sekolah.
Leftenan Adnan terus bertempur menggunakan • Dahlia tabah menghadapi tekanan apabila abahnya
bayonet hingga akhirnya beliau ditangkap lalu dipatuk ular dan dia terpaksa mengambil alih semua
dibunuh dengan kejam. tugas menguruskan adik-adik dan keperluan rumah
mereka.
Novel Di Sebalik Dinara • Dahlia juga tabah dihina oleh Aton apabila Dahlia
Ketaasuban terhadap ciptaan sains dan teknologi gagal menyelamatkan Said yang lemas di sungai
berhampiran rumahnya.
sehingga kehilangan nilai kemanusiaan.
• Karl telah menyeksa Marilyn sehingga menjadikannya Novel Bimasakti Menari
Kegigihan anak muda dalam usaha melestarikan alam
hampir separuh gila untuk menjayakan ciptaannya.
• Karl tergamak menanam mikrocip dalam tubuh sekitar.
• Nurul Hafsa, Muhammad Taufik dan Budiman telah
badan anak kandungnya, Farisha sebagai persediaan
menyelamatkan Sistem Dinara. bersatu hati dalam berjuang untuk melestarikan
• Medina mahu merosakkan Sistem Dinara kerana alam sekitar. Mereka cuba memulihkan populasi
mahu membalas dendam terhadap Karl. Dia juga kelip-kelip dan mengembalikan kegelapan langit di
mahu membunuh anak kandungnya sendiri. Kuala Selangor.
• Mereka telah berusaha dengan mendapatkan
Novel Jendela Menghadap Jalan sokongan pihak kerajaan terhadap projek Kawasan
Kecekalan seorang gadis dalam menempuh berbagai- Simpan Langit Gelap yang pertama di Asia Tenggara.
• Muhammad Taufik sedang mengusahakan projek
bagai ujian dan rintangan. perumahan Ikhtiar TeknoAlam dengan membina
• Lili cekal menghadapi kerenah ibunya yang rumah mesra alam.

menyuruh dia menghabiskan cuti persekolahan di Novel Silir Daksina
Kampung Sentosa. Kekeluargaan
• Lili cekal berusaha untuk menyelesaikan masalah • Perceraian antara Abdullah dengan Umi
keganasan rumah tangga yang dihadapi oleh jiran
datuknya, Che Jah yang selalu dipukul dan dicemuh menyebabkan Haiqal menjadi mangsa dan tidak
oleh suaminya. mendapat kasih sayang daripada bapa kandungnya.
• Lili cekal menghadapi dugaan semasa dirinya • Abdullah Bin Kayan sangat merindui anaknya,
dikurung dan diikat oleh Rafiq dan Haziq di sebuah Haiqal dan menangis apabila menatap gambar
pondok buruk yang terletak di dalam hutan di anaknya itu.
Kampung Sentosa. • Haiqal sangat merindui arwah ayahnya dan
mengambil keputusan untuk menziarahi kampung
Novel Pantai Kasih halaman ayah kandungnya di Kampung Seri
Ketabahan seorang wanita menghadapi pelbagai Purnama, Batu Pahat.

rintangan dalam kehidupannya. Bahagian C: Rumusan
• Raiha tabah menghadapi kematian anak Pendahuluan
Rumusan membincangkan implikasi/kesan sisa berbahaya
perempuannya yang menghidap ‘Down Syndrome’. industri dan punca-punca/sebab-sebab/faktor-faktor
• Raiha tabah berhadapan dengan sikap suaminya, berlakunya pembuangan sisa industri.

Doktor Sadiz yang memaksa Raiha menggugurkan Isi Tersurat Bahan 1 (Implikasi sisa berbahaya industri)
anak dalam kandungannya. • Pelupusan bahan ini amat sukar untuk dilaksanakan
• Raiha tabah berhadapan dengan sikap jururawat • Memudaratkan kesihatan manusia
Felicia Landosi yang meminta maaf kepadanya • Memudaratkan alam sekitar
walaupun dia sering bersikap kasar terhadap • Sisa ini berupaya menghakis logam
pesakit di PRPK itu dan terlibat dalam pembunuhan • Mendorong berlakunya tindak balas yang menghasilkan
anaknya.
letupan
Novel Tirani
Kecantikan fizikal bersifat sementara tetapi ilmu yang

dimiliki seseorang dapat melindungi kelemahan diri.
• Waheeda yang mahu kelihatan cantik sanggup

•J5• Firasat SPM 2021: Bahasa Melayu – Jawapan

• Percampuran sisa berbahaya dengan sisa pepejal akanPENERBITBahagian B
menyebabkan masalah pencemaran yang lebih seriusILMU Soalan 1 – Domain Awam
BAKTI SDN. BHD.
• Keracunan merkuri Pendahuluan
• Hidupan akuatik di kawasan tersebut tercemar Memperkenalkan diri sebagai wartawan akhbar tempatan
– mengucapkan terima kasih – sudi meluangkan masa dan
Isi Tersurat Bahan 1 (Punca-punca berlakunya pembuangan memberi kerjasama untuk menjayakan sesi wawancara itu –
sisa industri) menyatakan tujuan temu ramah diadakan
• Pengurusan sisa yang kurang sistematik
• Penghasilan sisa domestik tanpa kawalan Cadangan isi
I1 Penjimatan sumber – kitar semula kertas boleh
Isi Tersurat Bahan 2: (Punca-punca berlakunya pembuangan
sisa industri) menjimatkan sumber khususnya sumber hutan –
• Pelupusan sisa tidak mengikut piawai yang ditetapkan Malaysia mengimport lebih daripada 25,000 tan kertas
• Sikap pengusaha yang tidak bertanggungjawab buangan setiap bulan untuk menghasilkan produk
• Kegagalan memasang kelengkapan khas di kilang kertas bagi menampung permintaan tempatan – kita
• Kelemahan sistem undang-undang juga mengimport bahan buangan lain untuk industri
pengeluaran yang lain – kita boleh menjimatkan
Penutup sumber dan tidak perlu menebang lebih banyak pokok
Kesimpulannya, pengusaha industri haruslah – mengurangkan penggunaan sumber baharu
bertanggungjawab dan mengambil tindakan sewajarnya
agar sisa domestik dapat dikurangkan dan tidak mengancam I2 Menjimatkan kos – jumlah sampah akan berkurangan
keharmonian hidupan bumi. – mengurangkan kos pelupusan sampah – mengitar
semula adalah lebih menjimatkan berbanding dengan
Kertas Model 2 usaha menyelenggara tapak pelupusan sampah atau
sistem yang lain – menjimatkan kos perbelanjaan kerana
Kertas 1 menggunakan semula barang lama – menjimatkan kos
Bahagian A pengeluaran firma dan industri kerana menggunakan
Pendahuluan semula barangan seperti bekas plastik
Sungai sangat penting dalam kehidupan manusia – bilangan
sungai yang tercemar semakin meningkat di Malaysia – I3 Mengurangkan pencemaran – longgokan bahan
Sungai Kim Kim, Sungai Pinang – air yang keruh, berbau buangan di dalam tong sampah, lori atau tapak
busuk dan mengalir lesu pelupusan sampah akan berkurangan – mengurangkan
ancaman alam sekitar seperti pencemaran air bawah
Cadangan isi tanah dan udara akibat pembakaran sampah – bilangan
I1 Pembuangan sisa domestik – anggota masyarakat yang plastik di perairan Malaysia juga akan berkurangan
– kematian hidupan marin seperti penyu dan ikan
mementingkan diri bagai enau dalam belukar melepaskan lumba-lumba dapat dielakkan
pucuk masing-masing – kertas, botol minuman, plastik
makanan, sisa makanan, lampin pakai buang dan I4 Menjimatkan tenaga – boleh mengurangkan
sebagainya – menyebabkan air sungai tidak boleh penggunaan tenaga elektirk – kitar semula tin
mengalir dan berbau busuk – menjadi tempat aluminium akan menjimatkan cukup tenaga untuk
tumpuan hidupan liar seperti biawak, anjing dan tikus menghidupkan televisyen selama 3 jam – kitar semula
satu botol kaca dapat menjimatkan 100 watt untuk
I2 Pembuangan sisa industri – pemilik kilang yang tidak mentol lampu selama empat jam – penghasilan tenaga
bertanggungjawab membuang sisa toksik – cara mudah elektrik menggunakan arang batu akan membebaskan
melupuskan sisa buangan – kos merawat pelupusan sisa gas karbon dioksida – penjimatan elektirk akan
mahal – menyebabkan air sungai tercemar – berubah mengurangkan pengunaan arang batu dan gas karbon
warna – hidupan sungai mati – menjejaskan kesihatan dioksida
penduduk berhampiran – sebagai contoh, pembuangan
sisa kilang pemprosesan tayar menyebabkan Sungai Penutup
Kim Kim di Pasir Gudang tercemar Berharap lebih ramai rakyat Malaysia akan mengamalkan
kitar semula – ucapan terima kasih kerana sudi diwawancara
I3 Pembuangan sisa pertanian – penerokaan tanah untuk
dijadikan tanah pertanian menyebabkan hakisan tanah Soalan 2 – Domain Peribadi
dan mendakan dalam sungai meningkat – sungai Pendahuluan
menjadi cetek dan keruh – penggunaan baja kimia dan Media sosial medium komunikasi yang berasaskan
racun rumpai menjejaskan kualiti air apabila memasuki interaksi sosial dengan menggunakan Internet – WhatsApp,
sungai mengikut aliran air hujan – tahap keasidan air Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan lain-lain – ramai
meningkat – tidak sesuai diminum – sungai menjadi yang menggunakannya dan tidak sah jika remaja tidak
cetek dan mudah banjir memiliki akaun media sosial – perdebatan mengenai kesan
penggunaan media sosial tiada titik noktah – menyelusuri
Penutup kemaslahatan media sosial dalam kehidupan seorang pelajar
Semua pihak harus berganding bahu untuk menyelesaikan
masalah ini – “Kempen Cintailah Sungai Kita” harus Cadangan isi
dipergiat – pencemaran sungai akan meninggalkan impak I1 Mudah mendapatkan maklumat – pelajar
yang serius
menggunakan media sosial untuk mendapatkan

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 •J6•


Click to View FlipBook Version
Previous Book
DSKP KSSM Tingkatan 1 Bahasa Melayu
Next Book
Firasat SPM Chemistry