The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2020-11-18 07:31:10

Matematik Tahun 6 (Buku 2)

Matematik Tahun 6 (Buku 2)

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.

kandungan

  Latihan Teras PENERBIT ILMU Lembaran Kerja
Topik 1 Operasi Tambah BAKTI SDN. BHD.
Topik 2 Operasi Tolak 1–7
Topik 3 Nilai Wang 8 – 13
Topik 4 Masa dan Waktu 14 – 22
Topik 5 Bentuk dan Ruang 23 – 30
  Latihan Bertema 31 – 38
39 – 46
Modul Sivik Prasekolah
Cadangan Aktiviti Aktiviti Guru
Lembaran Aktiviti i
Latihan Tambahan
ii – x
xi – xii
xiii – xv

Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M)
No. 18, Jalan PJS 5/26, Taman Desaria, 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Tel: 03-7783 3233, 7783 5233
Faks: 03-7783 7233

E-mel: [email protected]
Laman web: www.penerbitilmubakti.com

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2020
Pertama kali diterbitkan 2021

ISBN 978-967-493-781-2

Cetakan: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Semua hak cipta terpelihara.
Sebarang bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh digunakan lagi,

ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik secara elektronik, mekanik, gambar,
rakaman dan sebagainya, tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada
Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M).

Penyunting: Wan Rahmatul Aishah Wan Mohd Zin
Pereka kulit buku: Sarifuddin Yusof
Pereka letak: Ailee

Teks diset dalam Atlanta 17 – 43 poin
Dicetak di Malaysia oleh Worldline Marketing Sdn. Bhd.

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 1

Topik 1

Operasi Tambah

Kira dan tuliskan jawapannya. = 7

Contoh 4

+

3

1

+
PENERBIT ILMU =
BAKTI SDN. BHD.
2 =

+

3 =

+

4 =

+

MA 3.1.1 Menyatakan hasil tambah dua himpunan objek
SPi: MA 3.1 Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa : Tandatangan guru :
Sedang maju Tandatangan ibu bapa :
Belum menguasai

Teras

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 2

Kira dan warnakan jawapan yang betul.

Contoh 1

16 17 12 11

2 3
PENERBIT ILMU
12 BAKTI SDN. BHD.1315 14

4 5

16 15 12 11

MA 3.1.2 Menyatakan hasil tambah berdasarkan situasi yang diberi dengan menggunakan objek Tandatangan guru :
SPi: MA 3.1 Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18 Tandatangan ibu bapa :

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa :
Sedang maju
Belum menguasai

Teras

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 3

Kira dan padankan dengan jawapan yang betul.

1 9

7+3=

2 10

8+1=

3 PENERBIT ILMU 12
BAKTI SDN. BHD.
6+9=

4 14

5+7=

5 15

4 + 10 =

MA 3.1.3 Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor
SPi: MA 3.1 Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa : Tandatangan guru :
Sedang maju Tandatangan ibu bapa :
Belum menguasai

Teras

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 4

Kira dan tuliskan jawapannya. 8

Contoh

+

35
1

+

2 PENERBIT ILMU
+ BAKTI SDN. BHD.

3
+

4
+

MA 3.1.4 Menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=)
SPi: MA 3.1 Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa : Tandatangan guru :
Sedang maju Tandatangan ibu bapa :
Belum menguasai

Teras

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 5

Kira dan bulatkan jawapannya. 34

Contoh

1+2=

1 56

3+2=

2 PENERBIT ILMU 67
BAKTI SDN. BHD.
4+3=

3 11 12

6+6=

4 15 16

8+7=

5 17 18

10 + 8 =

MA 3.1.3 Menyatakan hasil tambah dengan membilang terus dari suatu nombor
SPi: MA 3.1 Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa : Tandatangan guru :
Sedang maju Tandatangan ibu bapa :
Belum menguasai

Teras

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 6

Kira dan tuliskan jawapannya.

Contoh

5+6= 1 6 + 7=

11

2 5+9= 3 2 + 11 =

4 3 + 13 = PENERBIT ILMU 5 10 + 8 =
BAKTI SDN. BHD.
6 8+9= 7 6+6=

8 4 + 11 = 9 3+7=

10 8 + 8 = 11 7+1=

MA 3.1.5 Menambah dalam lingkungan fakta asas Tandatangan guru :
SPi: MA 3.1 Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18 Tandatangan ibu bapa :

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa :
Sedang maju
Belum menguasai

Teras

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 39

TEMA Kenderaan

Hani, Mira dan Lili pergi ke sekolah menaiki bas. Di tengah-
tengah perjalanan, bas berhenti untuk mengambil Amir,
Lee dan Tam. Berapakah jumlah murid yang berada di
dalam bas tersebut?
Tuliskan operasi tambah bagi situasi ini.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.

+=

MA 3.1.4 Menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol tambah (+) dan sama dengan (=)
MA 3.1.6 Menyelesaikan masalah operasi tambah

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa : Tandatangan guru :
Sedang maju Tandatangan ibu bapa :
Belum menguasai

Tema

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 40

TEMA Haiwan

Ada enam ekor monyet sedang bergayut di atas pokok.
Kemudian, tiga ekor monyet telah turun ke tanah. Berapa
ekor monyetkah yang masih bergayut di atas pokok?
Tuliskan operasi tolak bagi situasi ini.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.

–=

MA 3.2.3 Menulis dan menyatakan ayat matematik dengan menggunakan simbol tolak (–) dan sama dengan (=)
MA 3.2.5 Menyelesaikan masalah operasi tolak

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa : Tandatangan guru :
Sedang maju Tandatangan ibu bapa :
Belum menguasai

Tema

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 41

TEMA Buah-buahan

Adi ingin membeli beberapa jenis buah. Gunting wang
kertas di Lampiran 1 yang perlu Adi bawa untuk membeli
buah tersebut dan tampal di bawah.

1 RM10 2 RM5

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
3 RM50 4 RM1

MA 4.1.3 Menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa : Tandatangan guru :
Sedang maju Tandatangan ibu bapa :
Belum menguasai

Tema

Nama: Kelas : Tarikh: Lembaran Kerja 42

TEMA Sayur-sayuran

Tuliskan waktu dengan betul.

11 12 1
10 2
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
93

8 6 4
7 5

pukul Tandatangan guru :
Tandatangan ibu bapa :
MA 5.1.4 Menyebut waktu dalam jam dengan menggunakan jam analog

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa :
Sedang maju
Belum menguasai

Tema

Modul Sivik Prasekolah

Masa: 30 minit seminggu

Kasih Sayang

(a) Perbualan Awal (10 minit)

Tajuk: Selamatkan Bumi Kita
Kandungan: Sayang kepada Alam Sekitar
• Menyayangi flora dan fauna

Aktiviti:
• Guru dan murid bersoal jawab tentang flora dan fauna di sekeliling murid.
Contoh:
– flora: tumbuh-tumbuhan seperti pokok bunga, pokok buah-buahan, paku pakis
– fauna: haiwan seperti ikan, kucing, serangga, burung
• Guru meminta murid mengelaskan kad imbas di dalam bakul mengikut kategori

flora dan fauna.
• Guru menceritakan kebaikan menyayangi flora dan fauna.
• Guru mengingatkan murid supaya sentiasa menunjukkan rasa kasih dan

tanggungjawab terhadap flora dan fauna.
• Contoh bahan sokongan: kad imbas flora dan fauna, bakul
PENERBIT ILMU
(b) Aktiviti Pembelajaran (20 minit)BAKTI SDN. BHD.

Tajuk: Mari Menderma
Kandungan: Saya, Anggota Keluarga dan Orang Lain
• Empati kepada orang yang memerlukan
Objektif:
Murid dapat:
(i) Mencadangkan bantuan yang diperlukan rakan atau jiran
(ii) Menyusun nilai wang mengikut urutan dengan baik

Aktiviti: INFO SIVIK
• Guru menunjukkan gambar daripada keratan akhbar
atau majalah tentang individu yang memerlukan bantuan. Hak
Menghulurkan bantuan

• Guru dan murid bersoal jawab tentang cara untuk mengikut kemampuan
menghulurkan bantuan. masing-masing.

Contoh: Tanggungjawab
– menderma makanan, pakaian, wang, peralatan Memberikan bantuan
– menyumbang tenaga seperti membantu mengangkat kepada yang memerlukan.

barang, membantu mengemas rumah

• Guru menunjukkan model wang kertas dan wang syiling kepada murid dan meminta

murid menyebut nilainya bersama-sama.

Contoh:
– 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100

• Guru meminta murid menyusun wang tersebut daripada nilai terkecil kepada nilai

terbesar dan sebaliknya.

• Guru meminta murid melakonkan situasi individu dalam kesusahan. Seorang murid

sebagai penerima bantuan dan seorang murid sebagai pemberi bantuan.

• Contoh bahan sokongan: keratan akhbar atau majalah, model wang kertas dan

wang syiling, tag nama, barang bantuan

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 i Smart Kid Matematik Awal 6 Tahun Buku 2

Cadangan Aktiviti Matematik Awal 6 Tahun Buku 2

Bertema

1 Haiwan (MA 3.2.3 – MA 3.2.5)
(a) Semua murid diminta duduk dalam satu bulatan besar.
(b) Guru membentang kertas mahjung yang ditandakan nombor 1 hingga 10 di tengah-tengah
bulatan.
Contoh:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
(c) Guru mengambil satu kad soalan operasi tolak dalam lingkungan 10 dari bakul.
Contoh:

5–2=

(d) Guru meletakkan satu model haiwan pada setiap nombor di atas kertas mahjung
(sehingga nombor 5).

Contoh:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(e) Guru meminta murid membilang haiwan tersebut dan menyebut jumlahnya.
(f) Kemudian, guru mengeluarkan dua model haiwan bermula dari hujung sebagai tanda

haiwan tersebut telah mati.
Contoh:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(g) Guru meminta murid membilang dan menyebut baki model haiwan yang masih ada.
Guru membimbing murid menyebut operasi tolak yang berlaku.

(h) Guru boleh mengulang operasi ini dengan memanggil wakil murid untuk mencuba.

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 ii Smart Kid Matematik Awal 6 Tahun Buku 2

PENERBIT ILMU 6 Alam Sekitar (MA 6.2.3 – MA 6.2.4)
BAKTI SDN. BHD.
(a) Guru meminta murid menyebut jenis-jenis bentuk 3D yang telah dipelajari sambil
menunjukkan bongkah tersebut satu-persatu.

– kubus, kuboid, sfera, piramid
(b) Murid dibawa ke persekitaran sekolah.
Contoh: Taman permainan, kantin atau pondok pembelajaran.
(c) Secara berpasangan, murid perlu mencari keempat-empat bongkah (kubus, kuboid, sfera

dan piramid) yang telah disembunyikan oleh guru di sekitar kawasan tersebut.
(d) Setelah lengkap, murid diminta menyusun bongkah-bongkah tersebut menjadi satu bentuk

baharu mengikut kreativiti masing-masing.
(e) Hasil yang telah siap ditunjukkan kepada guru dan rakan-rakan lain.
(f) Kumpulan yang paling cepat dan kreatif dipilih sebagai pemenang.

Projek

1 Jam Gergasi

Fasa: 1
(a) Murid terlebih dahulu telah dapat menyebut waktu dalam jam dengan menggunakan jam

analog.
(b) Guru berbincang bersama murid tentang projek yang akan dijalankan iaitu jam gergasi

yang bertemakan haiwan.
(c) Guru menyediakan bahan-bahan seperti kotak terpakai bersaiz besar (contoh: kotak air

mineral, kotak kertas A4, kotak TV), polistirena berwarna berbentuk bulatan, paku tekan,
gunting, kertas berwarna, kad manila, gam, warna air, berus, pen penanda (marker pen),
kad manila hitam kecil berbentuk jarum jam dan jarum minit.

Fasa: 2
(a) Guru menunjukkan model jam gergasi yang telah dihasilkan oleh guru. Murid dibahagikan

kepada beberapa kumpulan kecil yang terdiri daripada tiga atau empat orang.
(b) Guru mengagihkan bahan-bahan kepada setiap kumpulan.
(c) Guru membantu murid membuka kotak dan membentangkannya di atas lantai. Murid

perlu melukis garisan bentuk haiwan yang telah dipilih (pastikan bentuk tersebut boleh
memuatkan polistirena berwarna yang berbentuk bulatan).
Contoh: Bentuk burung hantu, arnab dan kucing.


© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 v Smart Kid Matematik Awal 6 Tahun Buku 2

Pusat Pembelajaran

1 Operasi Tambah

(a) Guru menyediakan beberapa keping kad soalan operasi tambah dalam lingkungan 18.

Contoh:

10 + 6 = 5 + 11 = 4+8= 9+3=
7+2=

(b) Guru memberikan murid satu set mainan peralatan memasak (1 senduk, 1 periuk, 1 pinggan),

sebakul manik berwarna merah dan sebakul manik berwarna kuning.

(c) Murid dikehendaki mengambil satu kad soalan.

Contoh:


7+2=

– Murid dikehendaki menyenduk 7 biji manik merah dahulu dan memasukkannya kePENERBIT ILMU
dalam periuk. Kemudian, murid menyenduk 2 biji manik kuning dan memasukkannyaBAKTI SDN. BHD.
ke dalam periuk.

– Murid melakonkan aktiviti memasak dan menghidangkannya ke dalam pinggan.
– Murid mengira jumlah manik di dalam pinggan tersebut.
(d) Murid mengulang aktiviti menggunakan kad yang lain.

2 Operasi Tolak

(a) Guru menyediakan satu carta operasi tolak yang hanya menampal gambar satu kumpulan
objek bagi setiap satu soalan.

– Sebilangan objek daripada kumpulan tersebut ditanda X sebagai tanda objek yang
ditolak.

– Murid dikehendaki menulis jumlah bagi setiap kumpulan objek, jumlah objek yang
ditolak, simbol tolak (–) dan sama dengan (=) serta menulis hasil tolak bagi kumpulan
objek tersebut.

(b) Guru menyediakan sejumlah nombor bermagnet.
– Murid dikehendaki membina operasi tolak mengikut kreativiti sendiri dengan menyusun

nombor bermagnet menjadi operasi tambah yang lengkap.
Contoh: 6 – 3 = 3

3 Nilai Wang

(a) Guru menyediakan sebakul wang syiling sebenar (5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen) dan
kertas A4.

(b) Murid dikehendaki menyatakan nilai wang syiling mengikut urutan daripada nilai terkecil
kepada nilai terbesar.

(c) Murid dikehendaki menyusun wang syiling tersebut di atas kertas A4.
(d) Setelah siap, murid dikehendaki menekap wang syiling tersebut menggunakan teknik

goresan pensel.

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 viii Smart Kid Matematik Awal 6 Tahun Buku 2

piramid: piramid nasi lemak

kubus:

PENERBIT ILMU dadu ketuhar
kuboid: BAKTI SDN. BHD.kotak coklat pengasah pensel

– Murid diminta meletakkan kad-kad gambar pada ruang bentuk yang betul
(Rujuk Lembaran Aktiviti 2).

6 Binaan

(a) Guru menyediakan kotak yang pelbagai saiz. Guru juga boleh meminta murid membawa
sendiri kotak-kotak dari rumah.

(b) Guru menyediakan bahan-bahan lain seperti gam, gunting, kertas warna, kad manila,
botol plastik dan lain-lain.

– Murid diminta untuk membuat binaan mengikut kreativiti mereka sendiri.
– Murid boleh mengambil bahan-bahan yang ada di persekitaran seperti daun, bunga,

batu, ranting sekiranya perlu.

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021 x Smart Kid Matematik Awal 6 Tahun Buku 2

Nama: Kelas : Tarikh: Aktiviti Guru xii

Lembaran Aktiviti 2

Gunting kad gambar objek di Lampiran i. Tampal
mengikut bentuk di bawah dengan betul.

1

Piramid

2 PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Kubus

3

Sfera

4 Smart Kid Matematik Awal 6 Tahun Buku 2

Kuboid

© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021

Nama: Kelas : Tarikh: Aktiviti Guru xiii

Latihan Tambahan

Latihan 1 KBAT

Bulatkan nilai objek.

Contoh 1

CONTOH CONTOH

RM1 RM2 PENERBIT ILMU RM3 RM5
BAKTI SDN. BHD.
2 3
CONTOH
CONTOH CONTOH

RM10 RM1 RM50 RM40

4 CONTOH 5 CONTOH

CONTOH CONTOH

RM10 RM20 RM50 RM100

MA 4.1.3 Menggunakan wang dalam pelbagai aktiviti
SPi 4.1 Penggunaan wang yang berlainan nilai

Telah menguasai Ulasan guru/ibu bapa : Tandatangan guru :
Sedang maju Tandatangan ibu bapa :
Belum menguasai
Smart Kid Matematik Awal 6 Tahun Buku 2
© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2021


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Bahasa Arab Tahun 6 (Buku 1)
Next Book
Bahasa Melayu Tahun 6 (Buku 1)