The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2020-11-17 00:13:19

Modul Praktis PSV KSSM Tg2_Anyflip

Modul Praktis PSV KSSM Tg2_Anyflip

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.

Nota Pintar PENERBIT ILMU1–4 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M)
Uji Minda BAKTI SDN. BHD.5–9 No. 18, Jalan PJS 5/26, Taman Desaria,
Aktiviti Seni 10 – 40 46150 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Bidang: Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 10 – 12 Tel: 03-7783 3233, 7783 5233
Faks: 03-7783 7233
Tajuk 1 : Seni Ragam Hias Pengangkutan,
Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik E-mel: [email protected]
Laman web: www.penerbitilmubakti.com
Bidang: Seni Halus 13 – 16
Tajuk 2 : Seni Lukisan 17 – 20 © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2019
Tajuk 3 : Seni Catan 21 – 25 Pertama kali diterbitkan 2020
Tajuk 4 : Seni Cetakan
ISBN 978-967-493-546-7
Bidang: Reka Bentuk 26 – 28
Tajuk 5 : Reka Bentuk Landskap 29 – 30 Cetakan: 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Tajuk 6 : Reka Bentuk Hiasan Dalaman 31 – 32
Tajuk 7 : Reka Bentuk Industri Semua hak cipta terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh digunakan lagi,
ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik secara elektronik, mekanik, gambar, rakaman dan sebagainya, tanpa kebenaran
Bidang: Seni Kraf 33 – 34 terlebih dahulu daripada Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M).
Tajuk 8 : Seni Sulaman 35 – 36
Tajuk 9 : Seni Seramik Penghargaan
Pihak Penerbit Ilmu Bakti ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang memberikan kebenaran
Bidang: Komunikasi Visual 37 – 38
Tajuk 10 : Seni Reka Grafik:Simbol dan Logo 39 – 40 untuk menggunakan logo/lambang/karya mereka di dalam buku ini. Meskipun pelbagai usaha dilakukan untuk mengesan
Tajuk 11 : Seni Foto pemilik hak cipta berkenaan, namun kami masih tidak berjaya menyampaikan penghargaan ini kepada sesetengah pihak. Kami
mengalu-alukan sebarang maklum balas yang membolehkan pihak kami merakamkan penghargaan kepada pemilik hak cipta

dalam edisi berikutnya. Pihak penerbit ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan penghargaan kepada pemilik laman
web berikut atas penggunaan imej, gambar foto dan ilustrasi dalam buku ini: http://www.sxc.hu dan https://pixabay.com

Penyunting: Zunalia Alias
Pereka kulit buku: Janet Wong
Pereka letak: Wan Syahrul Wan Fakri

Teks diset dalam Philosopher 10 poin
Dicetak di Malaysia oleh Gains Print Sdn. Bhd.

Bidang: Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Bidang: Seni Halus

Tajuk 1: Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Tajuk 2: Seni Lukisan
Rakyat dan Alat Domestik
  1 Seni lukisan merujuk teknik menggambar atau hasil kerja seni yang menggunakan media kering di atas permukaan dua
  1 Seni ragam hias dikenali sebagai ornament iaitu hiasan iaitu seni kraf atau karya dimensi (2D) seperti kertas, kadbod, papan dinding, kanvas dan plastik.
seni.
 2 Media kering yang digunakan ialah pensel, krayon, pastel, arang, pensel warna, dakwat dan kapur.
 2 Seni ragam hias diambil daripada motif flora, fauna, geometri, awan larat dan PENERBIT ILMU
figuratif. BAKTI SDN. BHD. Krayon Arang

 3 Fungsi seni ragam hias ialah untuk menggambarkan nilai estetik dan menarik  3 Lukisan boleh menjadi satu hasil karya atau menjadi asas pada penghasilan karya lain seperti seni catan, seni cetakan, seni
perhatian. arca dan sebagainya.

 4 Seni ragam hias pada perahu tradisional terdapat pada badan, bangau, okok, dan  4 Di Malaysia, lukisan terawal pada Zaman Neolitik terdapat di dinding Gua Tambun yang menggambarkan figura manusia dan
caping. Terdapat ukiran di bahagian kepala dikenali sebagai koyan serta hiasan corak haiwan buruan, lukisan geometri dan cap tapak tangan menggunakan media hematit berwarna merah.
awan larat pelbagai warna pada perahu kelok.
 5 Antara pelukis tempatan :
 5 Seni ragam hias alat permainan rakyat terdapat pada wau, gasing dan congkak. (a) Abdullah Ariff – pelukis cat air, illustrator dan pelukis komik
Berikut adalah jenis dan ciri-ciri alat permainan rakyat. (b) Saidin Yahya – pelukis komik dan illustrator
(a) Wau burung, wau bulan dan wau kucing – dihiasi motif flora dan awan larat yang (c) Mohamed Hoessein Enas – karya dengan wajah mesej Melayu. Merupakan bapa potret Malaysia
menarik. (d) Dzulkifli Buyong – menggunakan tema alam kanak-kanak dengan media pastel
(b) Gasing – dihiasi motif flora pada bahagian bahunya. (e) Datuk Mohammad Nor Mohammad Khalid (Datuk Lat) – pelukis kartun Malaysia. Kartun beliau memuatkan suasana sosial
(c) Congkak – dihiasi ukiran bermotif awan larat dan flora pada bahagian badan, dan politik Malaysia
kepala ekor dan lubang congkak.
Tokoh
 6 Seni ragam hias juga terdapat pada peralatan domestik, iaitu alat keperluan harian.
Contohnya pada rehal, kukuran dan acuan putu.
(a) Rehal – mempunyai ukiran dengan motif flora, geometri atau kaligrafi
(b) Kukuran – ragam hias bermotif flora dan awan larat yang terdapat pada bahagian
badan
(c) Acuan putu – seni ragam hias berupa ukiran yang bermotif bunga atau daun pada
dasar acuan.
(d) Jebak puyuh – ragam hias bermotif flora terdapat pada gunungan dan lingkaran

 7 Antara tokoh kraf yang terkenal ialah Hasni bin Ali (tukang perahu tradisional)
dan Shafie bin Jusoh (Adiguru Wau Tradisional)

Karya Dzulkifli Buyong Karya
Datuk Mohammad Nor
Mohammad Khalid (Datuk Lat)

Karya Saidin Yahaya

Seni ragam hias pada perahu tradisional Seni ragam hias pada jebak puyuh Shafie bin Jusoh -
Adiguru Wau Tradisional

Abdullah Ariff Dzulkifli Buyong Mohamed Hoessein Datuk Mohammad Nor Saidin Yahya
Enas Mohammad Khalid
(Datuk Lat)
Seni ragam hias pada kukuran kelapa Seni ragam hias pada papan congkak
Hasni bin Ali -
Tukang Ulung Perahu

Tradisional

978-967-493-546-7 Modul Praktis Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 2 © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2020 1

Nama: T ingkatan: Tarikh:

Bidang: Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Bidang: Seni Halus
Tajuk 1: Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik Tajuk 2: Seni Lukisan

 1 Lengkapkan rajah di bawah berkaitan dengan seni lukisan.

Definisi

Media

Teknik dalam
melukis

 2 Teliti lukisan prasejarah yang berikut. Kemudian, jawab soalan yang diberikan berdasarkan pengetahuan
anda.
 1 Isi maklumat pada jadual di bawah berhubung seni ragam hias pengangkutan tradisional, alat permainanPENERBIT ILMU
rakyat dan alat domestik. BAKTI SDN. BHD.

Jenis Fungsi Ciri-ciri istimewa
dan ragam hias
Kereta lembu
Wau
Kukuran kelapa

2 Lengkapkan rajah berikut.

Alatan Domestik

(a) (b) (c)

(i) Nama alatan: (i) Nama alatan: (i) Nama alatan: Nyatakan ciri-ciri yang terdapat pada lukisan tersebut.
(ii) Seni ragam hias: (ii) Seni ragam hias: (ii) Seni ragam hias:

(iii) Fungsi seni ragam hias: (iii) Fungsi seni ragam hias: (iii) Fungsi seni ragam hias:

978-967-493-546-7 Modul Praktis Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 2 © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2020 5

Nama: T ingkatan: Tarikh:

Tajuk 1 Aktiviti Eksplorasi Seni

Seni Ragam Hias PENERBIT ILMU
Pengangkutan, Alat BAKTI SDN. BHD.
Permainan Rakyat dan Alat 12 3
Domestik
(a) Nama seni ragam hias: (a) Nama seni ragam hias: (a) Nama seni ragam hias:
Standard Pembelajaran (b) Nama tokoh: (b) Nama tokoh: (b) Nama tokoh:
(c) Keterangan: (c) Keterangan: (c) Keterangan:
Mengenal pasti tokoh Seni Ragam Hias:
• Pengangkutan
• Alat Permainan Rakyat
• Alat Domestik

Meneroka motif Seni Ragam Hias:
• Pengangkutan
• Alat Permainan Rakyat
• Alat Domestik

Tahap Penguasaan (T P 2)

Menginterpretasikan jenis, tokoh dan
sumbangan dalam bidang Seni Ragam Hias
Pengangkutan Alat Permainan Rakyat dan
Alat Domestik

Contoh Aktiviti Pilihan

Lengkapkan setiap gambar di sebelah
dengan nama seni ragam hias, nama tokoh
dan keterangan

Media dan Bahan

Sumber rujukan seperti buku teks, majalah,
laman sesawang dan sebagainya

Aktiviti PAK-21

• Gallery walk
• Peta i-THINK
• Guess the fib
• Showdown

TP Menguasai Belum
2 Menguasai

978-967-493-546-7 Modul Praktis Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 2 © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2020 11

Nama: T ingkatan: Tarikh:

Tajuk 2 Aktiviti Ekspresi Seni

Seni Lukisan PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Standard Pembelajaran

Menterjemahkan lakaran asas dan
perspektif dengan berpandukan gambar
secara kreatif berdasarkan subjek pilihan:
• Figura manusia dan haiwan

- Skala tubuh manusia dan haiwan
• Aksi

- L ukisan perspektif satu titik lenyap,
dua titik lenyap, tiga titik lenyap

Tahap Penguasaan (T P 3)

Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman untuk membuat eksperimentasi
serta penerokaan terhadap Seni Lukisan
melalui penggunaan media, proses dan
teknik

Contoh AKtiviti Pilihan

Memasukkan teknik lukisan silang pangkah
pada lakaran yang telah disediakan

Media dan Bahan

Pensel 2B, pensel warna dan kertas lukisan

Aktiviti PAK-21

• Team project
• Gallery walk

TP Menguasai Belum
3 Menguasai

978-967-493-546-7 Modul Praktis Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 2 © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2020 14

Nama: T ingkatan: Tarikh:

Tajuk 5 Aktiviti Eksplorasi Seni

Reka Bentuk Landskap PENERBIT ILMUNama simbol:Nama simbol: Nama simbol:
BAKTI SDN. BHD.
Standard Pembelajaran

• M embuat eksperimentasi dan penerokaan
alatan, bahan dan proses dalam
penghasilan lukisan simbol pelan Reka
Bentuk Landskap

• Proses mereka bentuk landskap
• P endedahan alatan dan bahan dalam

penghasilan model 3D Reka Bentuk
Landskap

Tahap Penguasaan (T P 3)

Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman untuk membuat eksperimentasi
serta penerokaan terhadap Reka Bentuk
Landskap dalam penghasilan karya seni

Contoh Aktiviti pilihan

Lukis semula simbol landskap berdasarkan
contoh yang diberi. Namakan simbol-simbol
tersebut

Media dan Bahan

Pen dan pensel

Aktiviti PAK-21

• Team project
• Gallery walk

Nama simbol:

TP Menguasai Belum
3 Menguasai

978-967-493-546-7 Modul Praktis Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 2 © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2020 26

Nama: T ingkatan: Tarikh:

Tajuk 10 Aktiviti Ekspresi Seni &  Apresiasi Seni

Seni Reka Grafik: Sumber - Kereta Contoh logo
Simbol dan Logo PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Standard Pembelajaran

• Menterjemahkan hasil daripada
eksperimentasi dan penerokaan rekaan
Simbol dan Logo untuk menghasilkan
karya dengan menggunakan imaginasI dan
idea secara kreatif

• Mempamerkan hasil produk seni
• M enghayati dan menjelaskan hasil

karya seni sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek Bahasa Seni
Visual
• Menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya seni

Tahap Penguasaan (T P 5,T P 6)

• Menzahirkan idea secara kreatif dan
inovatif hasil daripada ekperimentasi
serta penerokaan terhadap simbol dan
logo dalam penghasilan karya Seni Reka
Grafik

• Menghasilkan karya Seni Reka Grafik
dengan menggunakan idea sendiri secara
kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual

Contoh Aktiviti Pilihan

Membuat lakaran logo (Kelab Kereta)
berdasarkan bahan-bahan dikumpulkan.
Kemudian, persembahkan hasil lakaran logo
di hadapan kelas dan ceritakan pengalaman
anda menyediakan lakaran itu

Media dan Bahan

Gambar objek benda buatan manusia, alat
tulis dan pensel warna

Aktiviti PAK-21

• Team project
• Gallery walk

TP Menguasai Belum Info Ekstra
Menguasai
5 Murid boleh melakukan aktiviti secara “Three Stray One Stay”. Setiap kumpulan murid mengumpul contoh bahan
6 sumber yang sesuai sebelum membuat lakaran simbol atau objek tersebut menggunakan pelbagai media dan teknik.
Ketua kumpulan akan membentangkan hasil dapatan.

978-967-493-546-7 Modul Praktis Pendidikan Seni Visual KSSM Tingkatan 2 © Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2020 38


Click to View FlipBook Version