The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2022-03-31 00:15:13

Praktis Topikal SPM Sejarah Tingkatan 5

Sejarah Tingkatan 5

Praktis
Topikal

SPM
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Sejarah

• Mohd. Syaheer Daniel Sulaiman

Imbas & Tingkatan
Muat Turun
5
Fokus KBAT
Kertas Model SPM KSSM

Jawapan Fokus KBAT
Jawapan Kertas Model

SPM

Kandungan

Bab 1 1–5 Bab 7 45 – 53
Kedaulatan Negara Membina Kesejahteraan Negara

Bab 2 6 – 14 Bab 8 54 – 61
Perlembagaan Persekutuan Membina Kemakmuran Negara

Bab 3 Bab 9 62 – 71
Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Dasar Luar Malaysia

Berparlimen 15 – 21

Bab 4 Bab 10
Sistem Persekutuan Kecemerlangan Malaysia di Persada
Dunia
PENERBIT ILMU 22 – 28 72 – 79
BAKTI SDN. BHD.
Bab 5 29 – 36 Jawapan J1 – J16
Pembentukan Malaysia

Imbas dan muat turun

Bab 6 37 – 44 • KJFaoewkrtuaIa••mspsFKabKoMenakBrostuaAddssTeaKlMnSBoMPAdMuTeal tSTPuMrun
Cabaran Selepas Pembentukan •
Malaysia •

• Jawapan

Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M)
NPoe.n1e8rb, iJtaIllamnuPBJSak5t/i2S6d, nT.aBmhadn.D(7e3s2a5ri1a6,-M)
No. 18, Jalan PJS 54/62165,0TaPmetaalninDgeJsaayraia, ,S4e6la1n5g0oPr eDtaalriunlgEJahsyaan, .Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-7783 3233T,e7l:70833-75728333 32F33a,ks7:70833-57273833 7F2a33ks: 0E3--m7e7l8:[email protected]
Laman weEb-m: wewl: [email protected]
Laman web: www.penerbitilmubakti.com
© Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022

© PenerbPietrItlammuaBkaklitidSitdenrb.iBtkhadn. 2(703222516-M) 2022
PIeSrBtaNm9a78k-a9l6i7d-i0te0r0b0i-t3k0a-n52022

CeItSaBkaNn:97988-97667-5004030-2301-5

Sebmouleahhdaikgucnipatkaatnerlapgelii,haatraau.pSuenbdairpainngdabhakhaangidaanladmaClseaetmabkabaruankn:ug9inb8ie7ntit6duak5ka4bt3aoul2ech1adriat,erbbaiitkkasnecsaermauellae,kdtriosinmikp,amnedkaalnaimk, cara yang
gambar,

rakaman dan sebagainya, tanpa kebenaranSteermleubaihhdaakhcuilputadaterrippaedliahaPrean.erbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M).

Sebarang bahagian dalam buku ini tidak boleh
diterbitkan semula, Pdiesnimyupnatinngd:aZlaumnalciaarAalyiaasng boleh digunakan lagi,
ataupunPderipekinadkauhliktabnukdua:lSaamrisfuebdadirnanYugsboefn/tYuaksamtianuScaarraah, baik secara

elektronik, mePkearnekika, lgeatamk:baHre, lreankWamonagn dan sebagainya,

tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada
PenTeerbksitdIilsmetudBaalakmti SUdtonp. iBah1d0. (p7o3i2n516-M).

Dicetak di Malaysia oleh Commercial Book Binders Sdn. Bhd.

Penyunting:Zunalia Alias

Pereka kulit buku: Sarifuddin Yusof

Pereka letak: Helen Wong

Teks diset dalam Utopia 11/13 poin
Dicetak di Malaysia oleh Herald Printers Sdn. Bhd.

Penghargaan

Pihak Penerbit Ilmu Bakti ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang memberi kebenaran untuk menggunakan logo/lambang/karya
mereka di dalam buku ini. Meskipun pelbagai usaha dilakukan untuk mengesan pemilik hak cipta berkenaan, namun kami masih tidak berjaya menyampaikan
penghargaan ini kepada sesetengah pihak. Kami mengalu-alukan sebarang maklum balas yang membolehkan pihak kami merakam penghargaan kepada pemilik hak
cipta dalam edisi berikutnya. Pihak penerbit ingin mengambil peluang ini untuk merakamkan penghargaan kepada pemilik laman web berikut atas penggunaan imej,
gambar foto dan ilustrasi dalam buku ini: http://www.sxc.hu/ dan https://pixabay.com

BAB Tema: Masyarakat dan Masa Hadapan

1 Kedaulatan Negara

Kertas 1

Jawab semua soalan.

1 Tamadun Yunani merujuk 5 Deklarasi berikut telah III Mematuhi undang-undang
Tamadun Greek Pasangan mengesahkan prinsip negara
manakah yang betul berkaitan persamaan kedaulatan.
dengan perkembangan IV Mengamalkan semangat
Deklarasi Hubungan perkongsian
tamadun tersebut? Persahabatan PBB 1970
A I dan II C II dan III
Tahun Tahun Apakah aspek yang diberikan B I dan IV D III dan IV
penekanan oleh deklarasi
permulaan pengakhiran tersebut? Buku Teks ms.13
PENERBIT ILMU A Kebudayaan
A 650 SM BAKTI SDN. BHD.400 SMB Perundangan 9 Gambar berikut merujuk
C Kesaksamaan pelaksanaan pengajaran mata
B 800 SM 650 SM D Pentadbiran pelajaran Sejarah di sekolah.

C 1000 SM 800 SM Buku Teks ms.7
Mengapakah pengajaran
D 1100 SM 900 SM 6 Apakah yang menjadi asas tersebut wajib dilakukan?
kepada pembentukan sistem A Menghargai adat dan
Buku Teks ms.4 perundangan di negara kita? warisan negara
A Rukun Negara B Membentuk warganegara
2 Istilah berikut mempunyai B Parlimen Malaysia yang bijaksana
kaitan dengan konsep C Perlembagaan Negara C Mewujudkan generasi yang
kedaulatan. D Dewan Undangan Negeri peka terhadap negara
D Memahami kewujudan
Superanus Buku Teks ms.9 pasukan unit beruniform

Apakah maksud istilah 7 Maklumat berikut berkaitan Buku Teks ms.14
tersebut? dengan kejayaan yang pernah
A Keamanan dicapai oleh negara kita dalam 10 Pernyataan berikut berkaitan
B Keagungan acara sukan. dengan peranan rakyat untuk
C Ketertinggian mempertahankan kedaulatan
D Kesempurnaan Berjaya melayakkan diri negara.
ke Sukan Olimpik pada tahun
Buku Teks ms.4 1972 Peka terhadap isu
keselamatan
3 Perkataan kedaulatan Apakah acara sukan tersebut?
juga bermaksud kuasa Apakah iktibar daripada
pemerintahan sesebuah A Hoki C Bola sepak tindakan tersebut? KBAT Menilai
kerajaan. A Rasional dalam tindakan
Apakah istilah yang membawa B Squash D Badminton B Waspada terhadap anasir
kepada maksud tersebut?
A Daulah C Supernuus Buku Teks ms.11 luar
B Daulat D Civilization C Menjadi pendengar yang
Buku Teks ms.4 8 Usaha untuk memupuk
perpaduan kaum telah baik
4 Apakah yang mempengaruhi dilakukan oleh pemerintah dan D Menghormati amalan
wujudnya idea negara bangsa rakyat sejak awal mencapai
pada hari ini? kemerdekaan. demokrasi Buku Teks ms.15
I Revolusi Perancis Apakah langkah yang diambil
II Revolusi Industri oleh kerajaan untuk mencapai
III Revolusi Amerika matlamat tersebut?
IV Revolusi Keagungan I Menggubal undang-undang
A I dan II C II dan III II Memperuntukkan
B I dan IV D III dan IV perbelanjaan

Buku Teks ms.6

1

Kertas 2
Bahagian A

Jawab semua soalan.

1 Maklumat berikut berkaitan dengan konsep kedaulatan.

Kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas
serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara.

Sumber: Buku Teks KSSM Sejarah Tingkatan 5,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur (2020) ms. 4

(a) Nyatakan maksud kedaulatan dalam bahasa Yunani. Buku Teks ms.4

PENERBIT ILMU [2 markah]
BAKTI SDN. BHD.
(b) Jelaskan maksud kedaulatan menurut tokoh-tokoh berikut: Buku Teks ms.5
(i) Aristotle

[2 markah]

(ii) Jean Bodin

[2 markah]
(c) Bagaimanakah langkah yang perlu diambil untuk mengukuhkan keadaan negara? KBAT Mengaplikasi

[4 markah]
2 Usaha untuk mengekalkan perpaduan kaum telah dilakukan di negara kita sejak awal kemerdekaan. Ia

melibatkan golongan rakyat dan pemerintah.
(a) Nyatakan langkah yang diambil oleh golongan rakyat dalam menjamin perpaduan kaum di negara

kita. Buku Teks ms.13

[3 markah]

2

(b) Jelaskan peranan pihak pemerintah untuk merealisasikan hasrat tersebut. Buku Teks ms.13

[3 markah]
(c) Berikan cadangan anda untuk mengukuhkan lagi perpaduan kaum di negara kita. KBAT Menganalisis

[4 markah]

Bahagian B PENERBIT ILMU
Jawab semua soalan. BAKTI SDN. BHD.

1 Maklumat berikut berkaitan dengan ciri negara yang berdaulat.

Setiap negara yang bebas dan merdeka mempunyai ciri tertentu bagi menentukan kedaulatannya.
Negara kita turut mempunyai ciri yang menjadi identitinya.

Sumber: Buku Teks KSSM Sejarah Tingkatan 5,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur (2020) ms. 8

(a) Jelaskan ciri-ciri negara yang berdaulat. Buku Teks ms.8-9 [4 markah]

(b) Mengapakah kita perlu membentuk negara yang berdaulat? Buku Teks ms.10-11 [8 markah]

(c) Huraikan kesan yang akan berlaku sekiranya negara kita tidak mempunyai kedaulatan.
KBAT Mengaplikasi [8 markah]

2 (a) Jelaskan maksud patriotisme. Buku Teks ms.14 [4 markah]

(b) Terangkan tindakan yang diambil oleh pihak-pihak berikut untuk memupuk semangat patriotisme
di negara kita.

(i) Golongan pemerintah. Buku Teks ms.14 [4 markah]

(ii) Golongan rakyat. Buku Teks ms.14 [4 markah]

(c) Mengapakah kita perlu menggalakkan generasi hari ini supaya meningkatkan semangat
patriotisme? KBAT Menganalisis [8 markah]

Aktiviti PAK 21

THE YARN YARN
1 Guru membahagikan murid kepada beberapa buah kumpulan.
2 Setiap kumpulan diminta menjawab soalan berikut:

Jelaskan kandungan Hukum Kanun Pahang.

3 Murid yang memberikan jawapan akan dililitkan dengan benang putih pada tangan masing-masing.
4 Kumpulan yang mendapat lilitan benang yang terbanyak dianggap sebagai kumpulan yang terbaik.

3

Praktis Pengukuhan

Jawab semua soalan.

1.1 Konsep Kedaulatan

1 Jelaskan maksud kedaulatan menurut pendapat tokoh-tokoh berikut Buku Teks ms.5

i-THINK Peta Dakap
(i) Kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara yang

(a) Ibnu Khaldun .
(ii) Kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan

.
PENERBIT ILMU
Tokoh BAKTI SDN. BHD.(b) Tunku Abdul (i) Dibina berdasarkan prinsip .
Rahman .
(ii) Sentiasa memperjuangkan kebajikan dan


(i) Menjadi asas kepada .
.
(c) Dr. Mohd. (ii) Memiliki kebebasan
Salleh Abas (iii) Mempunyai hak dan kuasa untuk .

KPS

Memahami kronologi perkembangan pemikiran berkaitan dengan konsep kedaulatan.

1.2 Ciri Negara Yang Berdaulat i-THINK Peta Pokok
2 Lengkapkan pernyataan berikut dengan maklumat yang betul. Buku Teks ms.8
Institusi Beraja dalam Perlembagaan Malaysia

(a) (b) (c)

KPS

Membuat interpretasi ciri yang membentuk identiti negara berdaulat.

4

1.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat

3 Lengkapkan peta pelbagai alir berikut berkaitan dengan kesan pembentukan negara berdaulat.

Buku Teks ms.10-11

i-THINK Peta Pelbagai Alir

Mewujudkan (a) Negara bebas ditadbir tanpa .
pentadbiran
berkesan

Memakmurkan Kepentingan (b) Meningkatkan taraf .
ekonomi negara Negara .

Membentuk Berdaulat
kesejahteraan (c) Melahirkan generasi yang
sosial

PENERBIT ILMU
Menjalinkan BAKTI SDN. BHD.(d) Membolehkan negara mendapat .
hubungan luar
negara yang
cemerlang

KPS

Meneroka bukti berkaitan dengan kepentingan mewujudkan negara berdaulat dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.

1.4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan

4 Bandingkan peranan kedua pihak berikut dalam mewujudkan kestabilan politik dan memakmurkan
ekonomi di negara kita. Buku Teks ms.12

i-THINK Peta Dakap

(a) Pemerintah (i) Membentuk .
(ii) Mengelakkan .
Peranan (iii) Mengagihkan .
Pihak (iv) Melaksanakan .
yang
Terlibat (i) Setia .
(b) Rakyat (ii) Menyokong .
(iii) Memupuk .
KPS (iv) Mematuhi .Membuat imaginasi hubung kait
langkah pemerintah dan rakyat
mempertahankan kedaulatan negara.

5

Kertas Model SPM

Kertas 1 Masa: 1 jam

Kertas peperiksaan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan
jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.

1 Sistem perundangan berikut Bagaimanakah langkah yang 7 Langkah berikut telah
pernah diamalkan oleh dilakukan oleh Persatuan
kerajaan Alam Melayu. telah diambil oleh golongan Pelajar Melayu Britain.

Kutara Manawa nasionalis untuk mengatasi Menghantar memorandum
bertarikh 25 April 1945
Apakah kerajaan yang masalah tersebut?
dimaksudkan? A Membubarkan parlimen Apakah tujuan penghantaran
A Kerajaan Funan B Menubuhkan parti radikal memorandum tersebut?
B Kerajaan Champa C Mendapatkan bantuan A Menolak pelaksanaan
C Kerajaan Srivijaya
D Kerajaan Majapahit Sepanyol kewarganegaraan jus soli
D Menggunakan saluran B Menerima bahasa Melayu
2 Wilayah naungan ialah wilayah
yang menerima ketuanan diplomasi sebagai bahasa rasmi
Kesultanan Melayu Melaka. PENERBIT ILMU C Mengekalkan Tanah
Antara berikut, yang manakah BAKTI SDN. BHD. 5 Maklumat berikut berkaitan
merupakan wilayah naungan dengan penyiaran politik Melayu sebagai jajahan
kesultanan tersebut? kemerdekaan di Tanah Melayu mahkota
A Kedah pada tahun 1920. D Menyegerakan penubuhan
B Pahang Majlis Eksekutif Malayan
C Kampar Cerita Terkukur Union
D Kelantan
Apakah akhbar yang terlibat 8 Maklumat berikut berkaitan
3 Maklumat berikut berkaitan dalam penyiaran cerita dengan peristiwa yang berlaku
dengan matlamat gerakan tersebut? di Sarawak pada tahun 1948.
nasionalisme di Asia. I Neracha
II Pengasoh Menubuhkan Kumpulan
Kesedaran untuk mencapai III Lidah Teruna Rukun 13
kemajuan bagi mengelakkan IV Suara Rakyat
ancaman imperialisme A I dan II C II dan III Apakah matlamat
Barat B I dan IV D III dan IV penubuhannya?
A Menghapuskan pegawai
Apakah gerakan nasionalisme 6 Jadual berikut berkaitan
yang bermatlamat demikian? dengan peristiwa yang berlaku tinggi British
A Gerakan nasionalisme semasa Perang Dunia Pertama. B Membenarkan penubuhan

di India Tahun Peristiwa parti politik
B Gerakan nasionalisme 1914 C Mengekalkan kuasa
Britain
di Turki melancarkan pemimpin tempatan
C Gerakan nasionalisme serangan terhadap D Memajukan ekonomi kaum
Jerman
di Jepun Iban dan Melayu
D Gerakan nasionalisme Mengapakah tindakan tersebut
9 Pentadbiran British telah
di China dilakukan oleh Britain? menubuhkan sebuah
A Jerman melancarkan Jawatankuasa Kerja pada
4 Kemerdekaan Filipina pada 25 Julai 1946.
tahun 1899 tidak diiktiraf oleh serangan terhadap Rusia Mengapakah British berbuat
Amerika Syarikat. B Jerman membentuk demikian?
A Membentuk jawatankuasa
pakatan dengan Itali pilihan raya
C Jerman membesarkan B Menjaga kedudukan
istimewa orang Melayu
pasukan tentera
D Jerman menceroboh negara

Belgium

1 Praktis Topikal SPM Sejarah Tingkatan 5 KSSM- Kertas Model

C Mencadangkan PENERBIT ILMU 13 Apakah pertubuhan politik Berapa lamakah tempoh
Perlembagaan Rakyat BAKTI SDN. BHD. yang menjadikan slogan berikut berkempen yang ditetapkan
sebagai alternatif sebagai matlamat perjuangan dalam pilihan raya tersebut?
mereka? A 30 hari
D Membincangkan asas B 35 hari
perjanjian Persekutuan Hidup Melayu-Merdeka C 40 hari
Tanah Melayu 1948 D 45 hari
A United Malays National
1 0 Anda memohon mendapatkan Organisation 1 7 Apakah memorandum yang
kerakyatan Persekutuan Tanah dikemukakan oleh golongan
Melayu secara pendaftaran B Parti Kebangsan Melayu Serani kepada Suruhanjaya
pada tahun 1940-an. Labuan Perlembagaan Persekutuan
Apakah syarat yang perlu anda Tanah Melayu?
patuhi pada masa tersebut? C Independence of Malayan A Mempertahankan hak
A Bermastautin selama 5 Party mereka
daripada 10 tahun B Meneliti kewarganegaraan
B Bermastautin selama 10 D Parti Islam Se-Tanah mereka
daripada 15 tahun Melayu C Melindungi kedudukan
C Bermastautin selama 15 istimewa mereka
daripada 20 tahun 14 Antara berikut, yang manakah D Menyegerakan
D Bermastautin selama 20 merupakan kandungan kewarganegaraan mereka
daripada 25 tahun Laporan Barnes?
A Mengkaji semula 1 8 Apakah pihak yang
11 Langkah berikut telah diambil kedudukan sekolah Cina dipertanggungjawabkan
oleh pentadbiran British. B Mewajibkan pendidikan untuk membentang
di sekolah rendah dan membahaskan draf
Meluluskan Trade Union C Mewujudkan Jawatankuasa Perlembagaan Persekutuan
Ordinance No. 9 of 1948 Penasihat Pusat Pelajaran Tanah Melayu yang merdeka?
D Menggunakan bahasa A Parlimen British
Mengapakah British berbuat Inggeris sebagai bahasa B Majlis Raja-Raja
demikian? pengantar C Parti Perikatan Tanah
A Memajukan perdagangan Melayu
B Menyekat pengaruh 15 Pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul D Majlis Perundangan
Rahman telah mengadakan Persekutuan
komunis rundingan dengan Setiausaha
C Mengetatkan Tanah Jajahan British 1 9 Pemasyhuran kemerdekaan
di London. Persekutuan Tanah Melayu
kewarganegaraan Apakah tujuan tindakan membawa kepada penubuhan
D Menghalang penerbitan tersebut dilakukan? beberapa buah jawatankuasa.
A Menentukan bilangan Apakah jawatankuasa yang
akhbar anggota Majlis dipengerusikan oleh H.S. Lee?
Perundangan Persekutuan A Jawatankuasa Kerja Pusat
12 Perjuangan menentang B Mengesahkan inti pati Merdeka
ancaman komunis turut disertai perjanjian Persekutuan B Jawatankuasa Pusat
oleh isteri Sir Gerald Templer. Tanah Melayu Perayaan Merdeka
Apakah sumbangan yang C Menetapkan tarikh C Jawatankuasa Derma
diberikan oleh beliau untuk pemberian kemerdekaan Perayaan Kemerdekaan
menghadapi ancaman Tanah Melayu D Jawatankuasa Perayaan Ibu
tersebut? D Menyegerakan penubuhan Kota Persekutuan
I Menubuhkan pusat Suruhanjaya Reid
komuniti 20 Bank berikut telah memulakan
II Menubuhkan kubu 1 6 Gambar berikut berkaitan operasi di negara kita pada
pertahanan dengan Pilihan Raya 26 Januari 1959.
III Menubuhkan Sekolah Persekutuan 1955.
Latihan Khas Bank Negara
IV Menubuhkan Pasukan
Palang Merah Apakah tujuan bank tersebut
A I dan II ditubuhkan?
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022 2

Kertas 2 Masa: 2 jam 30 minit
Bahagian A

Jawab semua soalan.

1 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengandungi beberapa ciri.
(a) Nyatakan kandungan ciri-ciri tersebut dari aspek:

(i) Pentadbiran


PENERBIT ILMU [3 markah]
BAKTI SDN. BHD.
(ii) Perundangan


[3 markah]

(b) Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dikatakan telah memberikan manfaat
kepada semua? KBAT Menganalisis

[4 markah]
2 E.W. Woodhead, Ketua Pelajaran dari Britain telah mengemukakan beberapa cadangan tentang

pendidikan di Sarawak dan di Sabah.
(a) Nyatakan tiga cadangan yang telah dikemukakan oleh beliau.

[3 markah]
5 Praktis Topikal SPM Sejarah Tingkatan 5 KSSM- Kertas Model

(b) Jelaskan tentang pindaan yang telah dilakukan oleh Sabah terhadap Laporan Woodhead.

[3 markah]
(c) Mengapakah kita perlu berbangga dengan sistem pendidikan kebangsaan di negara kita? KBAT Menilai

[4 markah]
3 Gambar berikut merujuk pengumuman pelancaran rancangan Buku Hijau yang telah dilakukan oleh

Tun Abdul Razak Hussein.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.

(a) Nyatakan matlamat pelancaran rancangan Buku Hijau tersebut.


[2 markah]

(b) Bagaimanakah langkah yang telah diambil untuk merealisasikan rancangan tersebut?

[4 markah]

 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022 6

Bahagian B

Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.

5 Gerakan nasionalisme telah berkembang seiring dengan matlamat dan ketokohan pemimpin nasionalis.

(a) Jelaskan maksud nasionalisme menurut pandangan tokoh-tokoh berikut:

(i) Dr. Burhanuddin al-Helmi [2 markah]
(ii) Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid [2 markah]

(b) Terangkan perkembangan gerakan nasionalisme yang berlaku di India. [8 markah]

(c) Mengapakah ketiadaan semangat nasionalisme memberikan kesan kepada rakyat negara kita?
KBAT Menilai [8 markah]

6 Gambar berikut merujuk peristiwa yang berlaku di negara kita semasa darurat.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
(a) Bagaimanakah tindakan yang diambil oleh British untuk menguatkuasakan undang-undang
darurat? [4 markah]

(b) Terangkan kesan daripada peristiwa tersebut dari aspek politik. [8 markah]

(c) Peristiwa darurat yang pernah melanda negara kita boleh dielakkan daripada berulang pada hari
ini.

Beri pandangan dan penjelasan anda. KBAT Menganalisis [8 markah]

7 Maklumat berikut berkaitan dengan kedaulatan.

Kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi. Ia juga ditakrifkan sebagai kewibawaan sesebuah
negara yang bebas dan mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara.
Sumber: Buku Teks Sejarah Tingkatan 5, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur (2020), ms. 4).

(a) Jelaskan jenis-jenis kedaulatan. [4 markah]

(b) Terangkan kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat dari aspek:

(i) Keberkesanan pentadbiran. [4 markah]
(ii) Kesejahteraan sosial. [4 markah]

(c) Kedaulatan negara tanggungjawab bersama.
Beri penjelasan anda. KBAT Mengaplikasi [8 markah]

 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022 8

8 (a) Jelaskan latar belakang pelantikan jawatan Yang di-Pertuan Agong. [4 markah]
(b) Maklumat berikut berkaitan dengan kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong.

Kuasa Eksekutif – Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri

Ulaskan maklumat tersebut dalam konteks kuasa dan peranan Yang di-Pertuan Agong pada hari
ini. [8 markah]

(c) Mengapakah kita perlu mempertahankan kewujudan institusi beraja? KBAT Menganalisis [8 markah]

9 Pentadbiran kerajaan Malaysia terbahagi kepada peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan
Kerajaan Tempatan.

(a) Jelaskan tentang bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. [4 markah]

(b) Kerajaan tempatan menjadi perantara antara Kerajaan Negeri dengan rakyat. [8 markah]
Buktikan pernyataan tersebut.

(c) Jika matlamat di atas dapat dicapai, bagaimanakah keadaan negara dan bangsa Malaysia?
KBAT Menilai [8 markah]
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.

9 Praktis Topikal SPM Sejarah Tingkatan 5 KSSM- Kertas Model

PENERBIT ILMU Fokus KBAT
BAKTI SDN. BHD.
1 Maklumat berikut berkaitan dengan jenis kedaulatan mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan
oleh sesebuah negara.
Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi
undang-undang antarabangsa.
Sumber: Buku Teks KSSM Sejarah Tingkatan 5,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur (2020) ms. 7
(a) Nyatakan pengiktirafan yang diberikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) kepada
negara kita melalui deklarasi tersebut. Buku Teks ms.7

[3 markah]
(b) Mengapakah penyertaan Malaysia dalam PBB dianggap penting kepada kita? KBAT Menganalisis

[3 markah]
(c) Bagaimanakah langkah yang boleh diambil untuk mengukuhkan lagi hubungan dalam kalangan

anggota PBB? KBAT Mencipta

[4 markah]
2 Gambar berikut berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk melaksanakan dasar

kemakmuran ekonomi.Sumber: Buku Teks KSSM Sejarah Tingkatan 5
1 Praktis Topikal SPM Sejarah Tingkatan 5 Fokus KBAT

(a) Nyatakan aspek-aspek pembangunan ekonomi yang diberikan tumpuan pada era tersebut.

Buku Teks ms.10

[3 markah]
(b) Jelaskan ciri-ciri kepemimpinan yang diperoleh daripada tokoh tersebut. KBAT Menganalisis

PENERBIT ILMU [3 markah]
BAKTI SDN. BHD.
(c) Kerjasama semua pihak berupaya membangunkan lagi ekonomi negara kita.
Berikan penjelasan anda. KBAT Mengaplikasi

[4 markah]
3 Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

(a) Nyatakan bidang kuasa yang dimaksudkan. Buku Teks ms.28

[3 markah]
(b) Mengapakah kita perlu berasa bangga dengan institusi Yang di-Pertuan Agong? KBAT Menilai

[3 markah]

 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022 2

Jawapan

BAB 1 Kedaulatan Negara F4 Memahami dan menghayati prinsip-prinsip Rukun
Negara [1m]
KERTAS 1 (Mana-mana jawapan munasabah)
(4 × 1m)
1C 2 C 3A 4B 5B
6C 7 C 8A 9C 10 B BAHAGIAN B
1 (a) Ciri-ciri negara yang berdaulat

KERTAS 2 F1 Mempunyai pemerintahan [1m]

BAHAGIAN A F2 Mempunyai sempadan [1m]

1 (a) Maksud kedaulatan dalam bahasa Yunani F3 Mempunyai perundangan [1m]

F1 Supernuus [1m] F4 Mempunyai rakyat [1m]

F2 Superanus [1m] (4 × 1m)

F3 Agung [1m] (b) Sebab kita perlu membentuk negara yang berdaulat

F4 Tertinggi [1m] F1 Keberkesanan pentadbiran [1m]

F5 Negara yang bebas [1m] H1a Kebebasan kepada negara untuk menjalankan

F6 Negara yang merdeka [1m] urusan pentadbiran tanpa campur tangan asing [1m]

H1b Dilaksanakan melalui Jemaah Menteri [1m]
PENERBIT ILMU (Mana-mana 2 × 1m)
BAKTI SDN. BHD. H1c Kementerian yang berkaitan [1m]
(b) Maksud kedaulatan menurut tokoh
H1d Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan
(i) F1 Kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah
Negeri melalui pengagihan kuasa [1m]
negara [1m]
H1e Mewujudkan keberkesanan pentadbiran [1m]
F2 Kerajaan yang terikat oleh undang-undang [1m]
H1f Diperkukuhkan melalui peruntukan undang-undang
(Mana-mana 2 × 1m)
dalam Perlembagaan Persekutuan [1m]
(ii) F1 Kuasa tertinggi dalam sesebuah negara [1m]
F2 Kemakmuran ekonomi [1m]
F2 Sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas
H2a Pelbagai usaha dilakukan selepas merdeka untuk
untuk membuat undang-undang, mentafsir dan
memaju dan meningkatkan taraf hidup rakyat [1m]
melaksanakannya [1m]
H2b Meliputi bidang pertanian [1m]
(Mana-mana 2 × 1m)
H2c Bidang perindustrian [1m]
(c) Langkah yang perlu diambil untuk mengukuhkan kedaulatan
H2d Bidang perdagangan [1m]
negara
H2e Diperkenalkan melalui dasar pembangunan
F1 Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat
ekonomi negara [1m]
[1m]
F3 Kesejahteraan sosial [1m]
F2 Meningkatkan semangat patriotisme [1m]
H3a Melaksanakan dasar sosial untuk kesejahteraan rakyat
F3 Mengutamakan kepentingan negara [1m]
[1m]
F4 Mematuhi sistem perundangan negara [1m]
H3b Melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran
(Mana-mana jawapan munasabah)
[1m]
(Mana-mana 4 × 1m)
H3c Melalui pendidikan [1m]
2 (a) Langkah yang telah diambil oleh golongan rakyat dalam
H3d Memberikan sumbangan untuk pembangunan negara
menjamin perpaduan kaum di negara kita
[1m]
F1 Menggunakan bahasa kebangsaan [1m]
H3e Memperkenalkan bahasa kebangsaan [1m]
F2 Menghayati prinsip Rukun Negara [1m]
H3f Kebudayaan [1m]
F3 Memahami dan menghormati agama dan budaya
H3g Sukan [1m]
pelbagai kaum [1m]
H3h Rukun Negara [1m]
F4 Mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi
H3i Memupuk perasaan muhibah dan semangat
dan saling menghormati [1m]
perpaduan dalam kalangan rakyat [1m]
F5 Melibatkan diri dalam program kemasyarakatan [1m]
F4 Kecemerlangan hubungan luar negara [1m]
(Mana-mana 3 × 1m)
H4a Memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan
(b) Peranan pihak pemerintah untuk merealisasikan hasrat
hubungan dengan negara lain [1m]
F1 Menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan
H4b Dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara [1m]
perpaduan kaum dan integrasi nasional [1m]
H4c Dapat menjalinkan hubungan diplomatik
F2 Memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan
dan persahabatan dengan negara lain [1m]
dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh
H4d Dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama
kementerian dan agensi berkaitan [1m]
dalam pelbagai bidang [1m]
F3 Merangka program dan kempen ke arah memupuk
H4e Menikmati pelbagai faedah dan kelebihan [1m]
perpaduan kaum dan integrasi nasional [1m]
H4f Mempertahan kedaulatan [1m]
F4 Memperuntuk perbelanjaan yang mencukupi untuk
H4g Keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau
program memupuk perpaduan kaum [1m]
dan antarabangsa meningkatkan imej negara [1m]
(Mana-mana 3 × 1m)
H4h Masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan
(c) Cadangan untuk mengukuhkan lagi perpaduan kaum di negara
kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain [1m]
kita
(Mana-mana 8 × 1m)
F1 Membanyakkan program gotong-royong [1m]
(c) Kesan yang akan berlaku sekiranya negara kita tidak mempunyai
F2 Mengadakan kempen kesedaran [1m]
kedaulatan
F3 Memperkasa peranan agensi berkaitan [1m]
F1 Berlaku ketidakstabilan politik [1m]

H1a Menggugat keamanan negara [1m]

C1a Tercetus peperangan [1m]

F2 Menggugat kelancaran sistem pentadbiran [1m]

J1 Praktis Topikal SPM Sejarah Tingkatan 5 KSSM- Jawapan

H2a Menyekat usaha pembangunan negara [1m] BAB 2 Perlembagaan Persekutuan

C2a Menambahkan bilangan pengangguran [1m]

F3 Menghalang perpaduan dalam kalangan KERTAS 1

masyarakat [1m] 1B 2 A 3B 4 B 5C
6A 7 D 8A 9 B 10 D
H3a Memudahkan campur tangan kuasa asing [1m]

C3a Meruntuhkan tamadun bangsa [1m]

(Mana-mana jawapan munasabah) KERTAS 2

(8 × 1m)

2 (a) Maksud patriotisme BAHAGIAN A

F1 Perasaan cinta yang mendalam terhadap negara [1m] 1 (a) Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

F2 Sanggup mempertahankan sejarah [1m] F1 Pentadbiran [1m]

F3 Sanggup mempertahankan bahasa [1m] F2 Kuasa raja Melayu [1m]

F4 Sanggup mempertahankan undang-undang [1m] F3 Perundangan [1m]

F5 Sanggup mempertahankan warisan [1m] F4 Kewarganegaraan [1m]

F6 Sanggup mempertahankan bahasa [1m] (Mana-mana 3 × 1m)

(Mana-mana 4 × 1m) (b) Terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan

(b) Tindakan yang diambil oleh pihak-pihak berikut untuk F1 Pengukuhan Kerajaan Persekutuan [1m]

memupuk semangat patriotisme di negara kita F2 Menjamin kedudukan Raja-raja Melayu [1m]

(i) Golongan pemerintah F3 Menjamin kedudukan istimewa orang

F1 Menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan [1m] Melayu dan kepentingan sah kaum lain [1m]

F2 Menganjurkan sambutan Hari Pahlawan [1m] F4 Parlimen mengandungi Dewan Rakyat dan Dewan

F3 Mewajibkan mata pelajaran Sejarah sebagai Negara [1m]

mata pelajaran teras di sekolah [1m] F5 Kewarganegaraan yang sama [1m]

F4 Menganjurkan kempen [1m] (Mana-mana 3 × 1m)

F5 Menerbitkan filem atau rencana [1m]
PENERBIT ILMU (c) Langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan kesedaran
F6 Memberikan pengiktirafan kepada rakyat BAKTI SDN. BHD.
masyarakat terhadap perlembagaan negara
Malaysia yang berjasa kepada negara [1m]
F1 Mengadakan kempen kesedaran [1m]
(Mana-mana 4 × 1m)
F2 Mengadakan sesi dialog [1m]
(ii) Golongan rakyat
F3 Mengenakan hukuman kepada sesiapa
F1 Menghormati lambang negara [1m]
yang tidak mematuhi perlembagaan [1m]
F2 Menyanjungi dan menghargai adat dan warisan
F4 Menguar-uarkan di media sosial [1m]
negara [1m]
(Mana-mana jawapan munasabah)
F3 Meningkatkan imej negara [1m]
(4 × 1m)
F4 Menghargai tokoh pelbagai kaum yang berjuang
2 (a) Perkara utama yang dipinda pada tahun 1963
untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara [1m]
F1 Struktur Mahkamah Atasan [1m]
(4 × 1m)
F2 Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo [1m]
(c) Sebab kita perlu menggalakkan generasi hari ini supaya
F3 Jawatan Yang di-Pertua Negeri [1m]
meningkatkan semangat patriotisme
(3 × 1m)
F1 Melahirkan pemimpin yang berwibawa [1m]
(b) Tiga contoh pindaan yang telah dilakukan terhadap
H1a Bijaksana dalam menyelesaikan masalah [1m]
Perlembagaan 1965
F2 Mewujudkan golongan masyarakat yang taat setia [1m]
F1 Imigresen [1m]
H2a Kesanggupan mempertahankan tanah air [1m]
F2 Kewangan [1m]
F3 Meningkatkan jati diri [1m]
F3 Hubungan luar negara [1m]
H3a Menjamin kedaulatan negara [1m]
F4 Pertahanan [1m]
F4 Menghargai perjuangan tokoh silam [1m]
(Mana-mana 3 × 1m)
H4a Berbangga sebagai warganegara [1m]
(c) Peranan anda terhadap Perlembagaan Malaysia
(Mana-mana jawapan munasabah)
F1 Berasa bangga dengan perlembagaan negara [1m]
(8 × 1m)
F2 Mematuhi kandungannya [1m]

PRAKTIS PENGUKUHAN F3 Mempertahankan kandungannya [1m]

1 (a) (i) berasaskan semangat kekitaan bangsanya F4 Menjadikannya sebagai panduan pentadbiran [1m]
(ii) kekuatan semangat beragama
(b) (i) kebebasan dan keadilan (Mana-mana jawapan munasabah)
(ii) kesejahteraan rakyat
(c) (i) negara yang merdeka (4 × 1m)
(ii) di peringkat antarabangsa
(iii) mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing BAHAGIAN B
2 (a) Yang di-Pertuan Agong di peringkat Persekutuan
1 (a) Kandungan undang-undang di negeri-negeri Melayu sebelum
(b) Institusi Beraja di peringkat negeri
(c) Majlis Raja-Raja kedatangan kuasa Barat
3 (a) campur tangan pihak luar
(b) hidup rakyat berbilang kaum F1 Raja sebagai pemerintah [1m]
(c) berilmu dan berkemahiran
(d) pelbagai faedah dan kelebihan F2 Rakyat memberikan kesetiaan [1m]
4 (a) (i) pentadbiran yang cekap
(ii) amalan rasuah F3 Raja menentukan undang-undang dan sistem
(iii) sumber kekayaan negara secara adil
(iv) undang-undang negara menurut perlembagaan dengan pemerintahan [1m]

berkesan F4 Kandungan undang-undang bertulis di pengaruhi
(b) (i) kepada raja dan negara
(ii) segala usaha dan dasar kerajaan oleh Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang
(iii) kerjasama dengan semua kaum
(iv) sistem perundangan negara Laut Melaka [1m]

(4 × 1m)

(b) Sistem undang-undang yang dilaksanakan oleh pentadbiran

British di Negeri-negeri Selat (NNS)

F1 Memperkenalkan Charter of Justice [1m]

H1a Undang-undang yang diambil dari England [1m]

H1b Bermatlamat melindungi penduduk asal

daripada penindasan [1m]

H1c Daripada ketidakadilan [1m]

F2 Charter of Justice I – 1807 [1m]

H2a Mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang [1m]

F3 Charter of Justice II – 1826 [1m]

 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022 J2

Jawapan

KERTAS MODEL SPM F3 Mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan
yang teratur

KERTAS 1 (3 × 1m)

1D 2 A 3 C 4D 5C (b) Pindaan yang telah dilakukan oleh Sabah terhadap
6D 7 A 8 A 9D 10 C
11 B 12 B 13 B 14 D 15 A Laporan Woodhead
16 D 17 A 18 D 19 D 20 D F1 Mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu
21 C 22 D 23 B 24 C 25 A dan bahasa Inggeris di sekolah Cina
26 D 27 B 28 A 29 D 30 C F2 Memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah
31 B 32 A 33 C 34 B 35 B Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah
36 C 37 A 38 A 39 D 40 B
Inggeris
F3 Menetapkan peperiksaan di sekolah menengah
dikendalikan dalam bahasa Inggeris

(3 × 1m)

(c) Sebab kita perlu berbangga dengan sistem pendidikan

KERTAS 2 kebangsaan di negara kita
F1 Melahirkan pelajar yang cemerlang
BAHAGIAN A F2 Membentuk tenaga kerja mahir dalam pelbagai
1 (a) (i) Pentadbiran PENERBIT ILMU
F1 Pembentukan Persekutuan dengan gabunganBAKTI SDN. BHD. bidang
F3 Menyediakan pelbagai kemudahan kepada
sembilan buah negeri Melayu dan dua buah pelajar

Negeri-negeri Selat F4 Mendapatkan pengiktirafan dari pelbagai negara
F2 Pengekalan Singapura sebagai tanah jajahan
British yang berasingan (Mana-mana jawapan munasabah)

F3 Pesuruhjaya Tinggi British yang mempunyai 3 (a) Matlamat pelancaran rancangan Buku Hijau (4 × 1m)

kuasa eksekutif mengetuai kerajaan F1 Menambahkan pendapatan rakyat

Persekutuan F2 Menambahkan pengeluaran bahan makanan
F4 Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab
dalam hal kewangan dan hal-hal lain yang (2 × 1m)

mempunyai kepentingan bersama (b) Langkah yang telah diambil untuk merealisasikan

F5 Penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan dan rancangan tersebut
F1 Memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah
Majlis Perundangan Persekutuan yang sepenuhnya
F6 Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi
ahli rasmi dan ahli tidak rasmi F2 Mengusahakan tanah dengan tanaman jangka
pendek
F7 Di peringkat permulaan, ahli tidak rasmi F3 Perkebunan berkelompok
dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi
F8 Ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri F4 Penternakan
F5 Pemasaran yang baik
daripada pelbagai kaum F6 Projek kecil yang lain

(Mana-mana 3 × 1m) (Mana-mana 4 × 1m)
(ii) Perundangan
F1 Pesuruhjaya Tinggi mengetuai Majlis (c) Sebab rancangan Buku Hijau tersebut perlu diteruskan

Perundangan Persekutuan pada hari ini
F1 Memajukan kawasan tanah terbiar
F2 Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan F2 Mengurangkan kadar pengangguran
mencakupi hal ehwal luar, ketenteraman
F3 Membekalkan sumber makanan kepada negara
awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi F4 Meningkatkan ekonomi negara

dan percukaian (Mana-mana jawapan munasabah)
F3 Rang undang-undang perlu mendapat
perkenan Raja-raja Melayu melalui Majlis (4 × 1m)
4 (a) Bentuk tindakan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis
Raja-Raja tersebut

(3 × 1m) F1 Melakukan kekejaman

(b) Sebab Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 F2 Melakukan pengusiran

dikatakan telah memberikan manfaat kepada semua F3 Melakukan pembunuhan terhadap penduduk
F1 Mengembalikan semua kedaulatan raja-raja
Melayu Palestin

F2 Tanah Melayu diberikan taraf sebagai negeri (3 × 1m)
(b) Bentuk bantuan yang telah diberikan oleh pertubuhan
naungan
F3 Syarat kewarganegaraan diketatkan Cinta Gaza Malaysia (CGM) melalui Projek Ramadan

F4 Mengamalkan dasar tolak ansur antara pelbagai 2020 terhadap penduduk Palestin
F1 Memberikan bantuan perubatan
kaum F2 Bantuan kebajikan belia

(Mana-mana jawapan munasabah) F3 Teknologi hijau

2 (a) Tiga cadangan tersebut (4 × 1m) F4 Infrastruktur

F1 Memperkasakan pendidikan peringkat rendah F5 Pendidikan
F6 Pengajian al-Quran
dan menengah F7 Seni dan budaya
F2 Menitikberatkan kepentingan bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar (Mana-mana 3 × 1m)

J1 Praktis Topikal SPM Sejarah Tingkatan 5 KSSM – Jawapan

(c) Langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan H6f Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana
keamanan dunia Menteri Pertama India
F1 Mematuhi prinsip-prinsip PBB
F2 Menyelesaikam masalah secara bijaksana (8 × 1m)
F3 Berpegang teguh kepada nilai-nilai murni
F4 Bersikap adil dalam sebarang tindakan (c) Sebab ketiadaan semangat nasionalisme memberikan

(Mana-mana jawapan munasabah) kesan kepada rakyat negara kita
(4 × 1m) F1 Menggugat kedaulatan negara
H1a Memudahkan kemasukan anasir luar
BAHAGIAN B F2 Mewujudkan masyarakat yang bersikap tidak
5 (a) (i) Dr. Burhanuddin al-Helmi patriotik
H2a Membentuk suasana yang tidak harmoni
F1 Perjuangan menentang penjajahan hendaklah F3 Menghalang pengukuhan perpaduan dalam
ada persatuan dan perpaduan yang kuat iaitu kalangan masyarakat
National Fronts H3a Menimbulkan pergaduhan antara satu sama lain
F4 Melupakan pengorbanan dan perjuangan tokoh-
F2 Segala tenaga menentang penjajahan tokoh silam
hendaklah digunakan untuk mencapai H4a Mementingkan diri sendiri
kemerdekaan (Mana-mana jawapan munasabah)

F3 Berpegang pada tatatertib dan adab sopan 6 (a) Tindakan yang diambil oleh British untuk (8 × 1m)
bangsa Melayu dan agama Islam untuk
menebus, merebut dan merampas kembali hak menguatkuasakan undang-undang darurat
mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan F1 Menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat
dengan pergerakan komunis tanpa sebarang
(Mana-mana 2 × 1m)
(ii) Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid perbicaraan
F1 Nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman F2 Menjatuhkan hukuman berat kepada sesiapa
Kesultanan Melayu Melaka sahaja yang membantu komunis
F2 Kesetiaan kepada raja merupakan ciri PENERBIT ILMUF3 Menggeledah rumah kediaman
nasionalisme ketika itu BAKTI SDN. BHD.F4 Memagar kampung
F3 Orang Melayu berpegang kepada fahaman F5 Mengadakan perintah berkurung
kebangsaan yang bersifat ke”Tanah Melayuan” F6 Mewujudkan Kampung Baru
Mana-mana 2 × 1m F7 Memindah dan menempatkan penduduk
(b) Perkembangan gerakan nasionalisme yang berlaku F8 Menangkap pemimpin gerakan radikal
di India F9 Mengharam PKM dan parti politik berfahaman
F1 Reaksi penduduk tempatan terhadap dasar radikal
imperialisme British F10 Mengetatkan undang-undang senjata api
H1a Kebangkitan rakyat tempatan dalam Dahagi India (Mana-mana 4 × 1m)
1857 (b) Kesan daripada peristiwa tersebut dari aspek politik
H1b Titik tolak perkembangan nasionalisme di India F1 Peningkatan jumlah warganegara
F2 Nasionalisme awal bercorak gerakan yang H1a Tahun 1952, kerajaan telah melonggarkan syarat
memberikan perhatian terhadap isu sosioagama kewarganegaraan
H2a Brahmo Samaj dan Arya Samaj merupakan H1b Lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180 ribu
pertubuhan penting orang India menjadi warganegara Persekutuan
H2b Menggiatkan kecintaan terhadap budaya
tempatan Tanah Melayu
H2c Kesan daripada pengaruh budaya Barat H1c Pengorbanan orang Melayu kepada kaum lain
F3 Penghujung abad ke-19, perkembangan H1d Mewujudkan perpaduan rakyat
pendidikan Barat membawa kepada kemunculan F2 Penubuhan Malayan Chinese Association
golongan intelektual H2a Darurat mendorong Sir Henry Gurney mengambil
H3a Memulakan gerakan nasionalisme lebih tersusun langkah menawan hati penduduk Cina
H3b Menubuhkan pertubuhan politik H2b Penubuhan parti politik berorientasikan tempatan
H3c Menyuarakan pandangan H2c Meyakinkan British bahawa bukan semua orang
H3d Tahun 1906, Liga Muslim ditubuhkan Cina menyokong komunis
F4 Awal abad ke-20, muncul gerakan bersifat keras H2d Berganding bahu dengan kerajaan memerangi
H4a Diketuai oleh nasionalis radikal komunis
H4b Antaranya ialah Bal Gangadhar Tilak dan Bipin H2e Sehingga Februari 1953, MCA mempunyai
Chandra Pal 250 ribu orang ahli
H4c Menggerakkan semangat penentangan secara H2f Membantu kerajaan dari segi kewangan
militan terhadap British H2g Menempatkan 500 ribu penduduk ke Kampung
F5 Selepas Perang Dunia Pertama, INC Baru
memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan H2h Menjalankan kutipan derma
British H2i Kutipan jualan didermakan kepada penduduk
H5a Diterajui oleh Mahatma Gandhi di Kampung Baru
H5b Menjadikan Satyagraha sebagai pegangan H2j Sehingga pertengahan 1953, berjaya
menggerakkan nasionalisme di India mengumpulkan sejumlah $2.5 juta
F6 Selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga H2k Memperbaiki kehidupan penduduk Cina
Muslim membentuk jawatankuasa khas di Kampung Baru
H6a Merangka rancangan pembahagian India F3 Mempercepatkan kemerdekaan
H6b Negara India dan Pakistan H3a British sedar pihaknya tidak boleh menamatkan
H6c 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata
negara merdeka H3b Mendorong British bersedia mempercepatkan
H6d Muhammad Ali Jinnah sebagai Gabenor Jeneral kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu
Pakistan H3c Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara
H6e 15 Ogos 1947, India mengisytiharkan Kaum (CLC)
kemerdekaan H3d Meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan
pemimpin kaum

 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022 J2

Jawapan

FOKUS KBAT 3 (a) Bidang kuasa yang dimaksudkan

1 (a) Pengiktirafan yang diberikan oleh Pertubuhan F1 Pemerintah tertinggi negara [1m]

Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) kepada negara kita F2 Mempunyai kuasa mengampun kepada

melalui deklarasi sesiapa yang disabitkan kesalahan

F1 Negara yang bebas [1m] mahkamah [1m]

F2 Negara yang merdeka [1m] F3 Mempunyai kuasa menangguhkan

F3 Negara yang berdaulat [1m] hukuman sesiapa yang disabitkan kesalahan

(3 × 1m) mahkamah [1m]

(b) Sebab penyertaan Malaysia dalam PBB dianggap F4 Melantik jawatan utama negara [1m]

penting kepada kita (Mana-mana 3 × 1m)

F1 Meluaskan kawasan pasaran [1m] (b) Sebab kita perlu berasa bangga dengan institusi

F2 Menjamin kedaulatan negara [1m] Yang di-Pertuan Agong

F3 Menjalinkan pertukaran kemahiran [1m] F1 Membentuk perpaduan masyarakat [1m]

F2 Melambangkan tamadun bangsa [1m]
F4 Menarik kemasukan pelabur PENERBIT ILMU [1m]
BAKTI SDN. BHD. F3 Melambangkan kedaulatan negara [1m]
(Mana-mana jawapan munasabah)
(Mana-mana jawapan munasabah)
(Mana-mana 3 × 1m)
(3 × 1m)
(c) Langkah yang boleh diambil untuk mengukuhkan
(c) Tindakan yang boleh diambil oleh golongan
lagi hubungan dalam kalangan anggota PBB
pelajar untuk meningkatkan lagi perasaan hormat
F1 Mengamalkan dasar tolak ansur [1m]
terhadap institusi tersebut
F2 Menghormati Piagam PBB [1m]
F1 Mengadakan lawatan ke Istana Negara [1m]
F3 Mengutamakan perdamaian di peringkat
F2 Meraikan sambutan ulang tahun kelahiran
global [1m]
baginda [1m]
F4 Menyuarakan pandangan secara berhemah
F3 Mengadakan sudut sejarah berkaitan
[1m]
dengan institusi beraja [1m]
(Mana-mana jawapan munasabah)
F4 Mengumpulkan biodata tokoh dalam
(4 × 1m)
bentuk folio [1m]
2 (a) Aspek-aspek pembangunan ekonomi yang
(Mana-mana jawapan munasabah)
diberikan tumpuan pada era tersebut
(4 × 1m)
F1 Pertanian [1m]
4 (a) Dua kawasan yang terlibat dengan penubuhan
F2 Perindustrian [1m]
mahkamah atasan di negara kita
F3 Perdagangan [1m]
F1 Persekutuan Tanah Melayu [1m]
(3 × 1m)
F2 Sabah dan Sarawak [1m]
(b) Ciri-ciri kepemimpinan yang diperoleh daripada
F3 Singapura [1m]
tokoh tersebut
(Mana-mana 2 × 1m)
F1 Bertanggungjawab dalam tugas yang
(b) Cabaran yang dihadapi oleh negara
diamanahkan [1m]
F1 Perbezaan latar belakang [1m]
F2 Membudayakan gaya hidup sihat [1m]
F2 Dipengaruhi anasir luar [1m]
F3 Rajin dan bekerja kuat [1m]
F3 Perpecahan institusi keluarga [1m]
F4 Mengamalkan sifat terbuka [1m]
F4 Perbezaan fahaman politik [1m]
(Mana-mana jawapan munasabah)
(Mana-mana jawapan munasabah)
(Mana-mana 3 × 1m)
(4 × 1m)
(c) Penjelasan anda mengenai kerjasama semua
(c) Tindakan yang boleh dilakukan untuk mengatasi
pihak berupaya membangunkan lagi ekonomi
cabaran tersebut
negara kita
F1 Menolak amalan perkauman [1m]
F1 Tidak bersifat perkauman [1m]
F2 Menyekat penyebaran berita palsu [1m]
F2 Membanyakkan kajian dan penyelidikan
F3 Mengadakan sesi dialog [1m]
[1m]
F4 Membanyakkan perkhidmatan kaunseling
F3 Memanfaatkan sumber asli negara [1m]
[1m]
F4 Mengurangkan karenah birokrasi [1m]
(Mana-mana jawapan munasabah)
(Mana-mana jawapan munasabah)
(4 × 1m)
(4 × 1m)

J1 Praktis Topikal SPM Sejarah Tingkatan 5 KSSM- Jawapan

5 (a) Faktor penubuhan badan kehakiman di negara F2 Rumah Mampu Milik Johor (Johor) [1m]

kita (2 × 1m)

F1 Menegakkan sistem kehakiman dan (b) Ciri-ciri kawasan perumahan yang anda impikan

keadilan [1m] F1 Mempunyai pelbagai prasarana [1m]

F2 Mengadili pertikaian antara pemerintah F2 Mempunyai sistem keselamatan [1m]

dengan rakyat ataupun sesama rakyat [1m] (Mana-mana jawapan munasabah)

F3 Menyelesaikan konflik Kerajaan Negeri dan (2 × 1m)

Kerajaan Persekutuan [1m] (c) Langkah yang boleh diambil untuk membolehkan

(3 × 1m) setiap rakyat memiliki rumah kediaman

(b) Sebab badan kehakiman di negara kita perlu F1 Melonggarkan syarat pinjaman perumahan

bebas daripada pengaruh politik [1m]

F1 Memastikan badan kehakiman sebagai F2 Mengawal harga pasaran rumah [1m]

institusi keadilan [1m] F3 Membanyakkan pembinaan rumah mampu

F2 Menjamin integriti badan kehakiman [1m] milik [1m]

F3 Menjamin keadilan sosial [1m] F4 Mendirikan kawasan perumahan

(3 × 1m) di kawasan tanah terbiar [1m]

(c) Langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan (Mana-mana jawapan munasabah)

anda diambil tindakan oleh badan kehakiman (4 × 1m)

di negara kita 8 (a) Jawatankuasa yang terlibat dalam RASCOM

F1 Mematuhi sistem perundangan negara [1m] F1 Jawatankuasa RASCOM [1m]
PENERBIT ILMU
F2 Bersikap matang BAKTI SDN. BHD.[1m] F2 Jawatankuasa Perancang Gerakan [1m]

F3 Berhati-hati dalam sebarang tindakan [1m] F3 Jawatankuasa Perang Saraf [1m]

F4 Mengamalkan akhlak mulia [1m] (3 × 1m)

(Mana-mana jawapan munasabah) (b) Sebab penyebaran fahaman komunis ditolak oleh

(4 × 1m) penduduk negara kita

6 (a) Aspek-aspek yang dikecualikan pelibatan raja F1 Menggunakan kekerasan untuk mencapai

dalam sistem pemerintahan di negara kita matlamat [1m]

F1 Aspek politik [1m] F2 Menghapuskan amalan sistem demokrasi

F2 Aspek ekonomi [1m] [1m]

F3 Aspek dasar negara [1m] F3 Memecahbelahkan perpaduan masyarakat

(3 × 1m) [1m]

(b) Kebaikan pengamalan sistem Demokrasi (Mana-mana jawapan munasabah)

Berparlimen di negara kita (3 × 1m)

F1 Mengekalkan kestabilan politik [1m] (c) Langkah yang perlu dilakukan untuk

F2 Mewujudkan suasana yang aman [1m] mengelakkan berulangnya peristiwa tersebut

F3 Mengelakkan pembolotan kuasa [1m] F1 Memperkasakan sistem pertahanan negara

F4 Melibatkan rakyat dalam pentadbiran [1m] [1m]

(Mana-mana jawapan munasabah) F2 Berhati-hati dengan anasir luar [1m]

(Mana-mana 3 × 1m) F3 Mengukuhkan pegangan agama [1m]

(c) Penjelasan pelaksanaan sistem Raja F4 Mematuhi perlembagaan negara [1m]

Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen (Mana-mana jawapan munasabah)

memberikan iktibar kepada kita (4 × 1m)

F1 Berstrategi dalam tindakan [1m] 9 (a) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan

F2 Menolak amalan politik perkauman [1m] tersebut

F3 Mengukuhkan perpaduan dalam kalangan F1 Ancaman komunis di Singapura [1m]

masyarakat [1m] F2 Perkembangan di Sarawak [1m]

F4 Menghormati raja dan pemimpin negara F3 Keseimbangan komposisi penduduk [1m]

[1m] F4 Mempercepat kemerdekaan [1m]

(Mana-mana jawapan munasabah) F5 Pembangunan wilayah [1m]

(4 × 1m (Mana-mana 2 × 1m)

7 (a) Pelaksanaan program (b) Cabaran dihadapi selepas pembentukan Malaysia

(i) Peringkat Persekutuan F1 Kemasukan pendatang tanpa izin (PATI)

F1 Perbadanan Perumahan 1 Malaysia [1m]

(PRIMA) [1m] F2 Pencerobohan kawasan perairan negara

F2 Rumah Mesra Rakyat di bawah [1m]

Kementerian Perumahan dan Kerajaan F3 Perbezaan fahaman politik [1m]

Tempatan [1m] F4 Perebutan kawasan tuntutan bertindih [1m]

(2 × 1m) (Mana-mana jawapan munasabah)

(ii) Peringkat negeri (4 × 1m)

F1 Rumah Selangorku (Selangor) [1m]

 Penerbit Ilmu Bakti Sdn. Bhd. (732516-M) 2022 J2


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sejarah Tingkatan 4
Next Book
Praktis Topikal SPM Pendidikan Islam Tingkatan 4