The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2021-11-01 02:14:02

Conquer! Amali Proses Sains Tingkatan 3

Conquer! Amali Proses Sains Tingkatan 3

PENERBIT ILMUConquer!ModulAktivitiPT3
BAKTI SDN. BHD.
Amali PSraoisness
• R. Hasrina
• Salbiah Salleh
3Tingkatan
KSSM
Ekstra!
Resos
Guru

Sesuai Digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Kandungan

PENERBIT ILMUResos Guru Gerak Balas Tumbuhan Terhadap Pelbagai Rangsangan G1 – G16
BAKTI SDN. BHD.Eksperimen 1(Eksperimen wajib) 1
Eksperimen 2 7
Eksperimen 3 Perbezaan Kandungan Gas dalam Udara Sedutan dan Udara Hembusan
Eksperimen 4 (Eksperimen wajib) 12
Eksperimen 5 14
Eksperimen 6 Kesan Merokok terhadap Peparu 16
Eksperimen 7 (Eksperimen wajib) 21
Eksperimen 8 24
Eksperimen 9 Kadar Denyutan Nadi 27
(Eksperimen wajib) 31

Kadar Transpirasi
(Eksperimen wajib)

Tindak Balas Logam
dengan Oksigen

Perbandingan antara Tindak Balas Endotermik dengan Eksotermik
(Eksperimen wajib)

Membina Transformer Injak Naik dan Injak Turun
(Eksperimen wajib)

Tenaga Keupayaan Kenyal

RESOS GURU

Eksperimen 1 Gerak Balas Tumbuhan Terhadap
Rangsangan

Standard Kandungan (S.K)

1.3 Rangsangan dan Gerak Balas dalam Tumbuhan

Standard Pembelajaran (S.P)

1.3.3 Menjalankan eksperimen mengkaji gerak balas terhadap pelbagai rangsangan
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Standard Prestasi

TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai rangsangan dan gerak balas tumbuhan untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
melaksanakan tugasan mudah.

Halaman buku amali: 1 – 5 Hari: Tarikh:
Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas
Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN
Aktiviti Tambahan Gerak Balas Tumbuhan Terhadap
1 Guru menggalakkan pembelajaran koperatif antara murid. 1Inkuiri Pelbagai Rangsangan
2 Strategi guru ialah menggunakan kaedah kuiz dan aktiviti
1.3 Rangsangan dan Gerak Balas Tumbuhan TP3
permainan kad.
(a) Guru memaparkan video tentang gerak balas tropism. SP: 1.3.3
(b) Guru menguji pengetahuan dan kefahaman murid
TEMA TAFSIRAN
tentang konsep tropism secara kuiz dengan permainan
kad. Penyelenggaraan dan Mengaplikasikan pengetahuan mengenai rangsangan dan gerak balas untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
(i) Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Kesinambungan Hidup melaksanakan tugasan mudah.
(ii) Semua kad bergambar disusun terbalik di
Tujuan Mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan.
atas meja dan setiap kumpulan dikehendaki Pernyataan To study the response of plants towards various stimuli.
mengambil empat keping kad. [Kad bergambar masalah
menunjukkan bahagian akar, batang, pucuk dan Radas dan Bahagian manakah pada tumbuhan yang bergerak balas terhadap air, cahaya, graviti dan
pelbagai jenis tropism disediakan oleh guru]. Bahan sentuhan?
(iii) Guru membuka soalan kuiz kepada kumpulan- Which parts of the plant respond towards water, light, gravity and touch?
kumpulan mengikut pusingan giliran.
Contoh soalan kuiz: Bikar, piring Petri, kasa dawai, kapas lembap, air, gel silika, kotak, pita pelekat, plastisin,
• “Tunjukkan kad yang menunjukkan anak benih kacang hijau, pokok semalu dan pokok timun.
Beaker, Petri dish, wire gauze, moist cotton wool, water, silica gel, box, adhesive tape, plasticine, green bean
fototropism positif dan fototropism negatif.” seedlings, Mimosa pudica plant and cucumber plant.
• “Tunjukkan kad yang menunjukkan geotropism
A Gerak balas tumbuhan terhadap air / Response of plants towards water
positif.”
• “Tunjukkan kad yang menunjukkan Hipotesis Akar tumbuhan tumbuh ke arah air.
The roots of plants grow towards water.
tigmotropism.”
• “Tunjukkan kad yang menunjukkan fungsi Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Kehadiran air / Presence of water
ubah (b) Bergerak balas / Responding: Arah pertumbuhan akar / Direction of growth of roots
tropism untuk mendapatkan air, fungsi tropism (c) Dimalarkan / Constant: Jenis anak benih / Type of seedlings
untuk menyokong dan lain-lain.
(iv) Permainan boleh dijalankan dengan murid Prosedur Kapas lembap
cemerlang atau yang menguasai topik Moist cotton wool
menggantikan guru sebagai pembina soalan dan Gel silika Anak benih / Seedling Air
penyoal soalan kuiz. Silica gel Kasa dawai / Wire gauze Water
(v) 1 mata untuk kumpulan yang menunjukkan kad Bikar / Beaker B
yang betul, 1 mata ditolak bagi kad yang salah. Bikar / Beaker A Bikar / Beaker
2 mata diberikan bagi kad dan penerangan yang
betul. Mata kuiz setiap kumpulan dicatatkan. 1 Sediakan radas seperti dalam rajah di atas.
Set up the apparatus as shown in the diagram above.

2 Simpan bikar A dan B di dalam almari gelap selama tiga hari.
Keep beakers A and B in a dark cupboard for three days.

3 Perhatikan anak benih selepas tiga hari dan lukis pemerhatian anda.
Observe the seedlings after three days and draw your observation.

1

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 1 10/4/21 12:00 PM

Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas

B Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya / Response of plants towards light

Hipotesis Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya manakala akar tumbuh menjauhi
cahaya. grow away from the light.

The shoots of plants grow towards the light and the roots

Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Arah cahaya / Direction of light
ubah (b) Bergerak balas / Responding: Arah pertumbuhan pucuk dan akar / Direction of growth of shoots and roots
Prosedur (c) Dimalarkan / Constant: Jenis anak benih / Type of seedlings

Mentol / Bulb Lubang / Hole
Bikar / Beaker Mentol / Bulb
Anak benih / Seedling
Kotak
Bikar / Beaker C Kapas lembap Box
Moist cotton wool Bikar / Beaker D

1 Sediakan radas seperti dalam rajah di atas.
Set up the apparatus as shown in the diagram above.

2 Letakkan bikar C dan D di bawah cahaya lampu selama tiga hari.
Place beakers C and D under a lighted bulb for three days.

3 Perhatikan anak benih selepas tiga hari dan lukis pemerhatian anda.
Observe the seedlings after three days and draw your observation.

C Gerak balas tumbuhan terhadap graviti / Response of plants towards gravity

Hipotesis Akar tumbuhan tumbuh ke arah graviti manakala pucuk tumbuh
menentang arah graviti. shoots grow against the direction

The roots of plants grow in the direction of gravity and the
of gravity.

Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Kedudukan anak benih / Position of seedlings
ubah (b) Bergerak balas / Responding: Arah pertumbuhan pucuk dan akar / Direction of growth of shoots and roots
(c) Dimalarkan / Constant: Jenis anak benih, kehadiran air, ketiadaan cahaya

Type of seedlings, presence of water, absence of light

Prosedur Radikel (akar)
Radicle (root)
Plumul (pucuk) G
Plumule (shoot) F Pita pelekat / Adhesive tape
Piring Petri / Petri dish
E Plastisin / Plasticine

2

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 2 10/4/21 12:00 PM

G1

(vi) Sekiranya semasa giliran sesuatu kumpulan tiada Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas
kad jawapan, kumpulan itu perlu mengambil 1
kad dari peranggu kad dan memberi penerangan. 1 Sediakan radas dan susun kedudukan anak benih seperti dalam rajah di atas.
Set up the apparatus and arrange the positions of the seedlings as shown in the diagram above.
(vii) Penerangan yang betul diberikan mata. Guru
2 Letakkan piring Petri dalam kedudukan seperti ditunjukkan dalam rajah.
Place the Petri dish in the position as shown in the diagram.

3 Simpan piring Petri di dalam almari gelap selama tiga hari.
Place the Petri dish in a dark cupboard for three days.

4 Perhatikan anak benih selepas tiga hari dan lukis pemerhatian anda.
Observe the seedlings after three days and draw your observation.

hendaklah menetapkan bilangan pusingan. D Gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan / Response of plants towards touch

Hipotesis Sesetengah bahagian tumbuhan seperti sulur paut dan daun bergerak balas terhadap
sentuhan.
Some parts of plants like the tendrils and leaves respond to touch.

Aktiviti Eksperimen Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Bahagian tumbuhan, jenis tumbuhan / Part of plant, type of plant
ubah Penguncupan daun, sulur paut melilit pada objek
1 Aktiviti eksperimen dilaksanakan dengan kaedah stesen
untuk meningkatkan kolaborasi. (b) Bergerak balas / Responding: Fold of leaves, tendrils twining around thde object

2 Guru menggunakan kaedah stesen untuk aktiviti (c) Dimalarkan / Constant: Objek / Object

PENERBIT ILMU Prosedur 1 Sentuh daun pokok semalu dan perhatikan.
BAKTI SDN. BHD. Touch the leaves of Mimosa pudica plant and observe.

2 Letakkan satu kayu panjang berdekatan pokok timun. Perhatikan selepas satu minggu.
Place a long stick near a cucumber plant. Observe after one week.

Pemerhatian

eksperimen ‘mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap Lukis dan lengkapkan pemerhatian dalam jadual di bawah.
Draw and complete the observation in the table below.

pelbagai rangsangan. Eksperimen Pemerhatian Penjelasan
3 Guru mewujudkan empat stesen yang diletakkan dengan Experiment Observation Explanation
xxxxxxxxxx
bilangan radas dan bahan yang mencukupi untuk A Gerak balas Bikar / Beaker A Akar tumbuh membengkok ke arah kapas lembap
penyediaan empat set radas. terhadap air
Response towards manakala pucuk tumbuh ke atas .
water

The roots grow bending towards the moist cotton wool while the shoots

grow upwards .

(a) Stesen A – mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxx Akar tumbuh lurus ke arah air manakala
air (hidrotropism) Bikar / Beaker B pucuk tumbuh ke atas.
The roots
(b) Stesen B – mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap grow straight towards water while the
shoots grow upwards.

cahaya (fototropism) 3

(c) Stesen C – mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 3 10/4/21 12:00 PM
graviti (geotropism)

(d) Stesen D – mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan (tigmotropism)

4 Guru membahagikan murid-murid kepada empat kumpulan, iaitu satu kumpulan pada setiap

stesen. Setiap kumpulan diberikan masa 20 minit untuk menjalankan eksperimen di setiap stesen:

(a) Memasang satu set radas dan melabel radas kumpulan mereka.

(b) Berbincang dan menetapkan semua pemboleh ubah dan menulis hipotesis eksperimen. Semua

maklumat itu dicatatkan dalam buku amali.

(c) Memerhati dan melakar rajah anak benih pada awal eksperimen.

(d) Menyimpan radas mengikut keadaan kajian.

5 Setiap kumpulan kemudian bergerak ke stesen lain dan melaksanakan prosedur seperti dalam

langkah 4. Pergerakan murid adalah seperti berikut:

A → B, B → C, C → D, D → A

6 Selepas tiga hari, setiap kumpulan diminta mencatatkan pemerhatian bagi setiap eksperimen:

(i) Memerhati arah gerak balas dan merekodkan pemerhatian.

(ii) Melakar rajah anak benih pada akhir eksperimen.

7 Murid diminta berkongsi dapatan kumpulan masing-masing dengan seluruh kelas dan

melengkapkan laporan mengikut format dan menjawab semua soalan perbincangan pada buku

amali.

8 Guru menilai dan mentaksir aktiviti mengeksperimen murid sebagai pelaporan PBD.

Langkah berjaga-jaga dalam eksperimen
1 Menggunakan biji benih yang sudah direndam semalaman dan bukan biji benih yang dorman.

Amaran/Peringatan
1 Berhati-hati apabila memegang pokok semalu yang berduri.

G2

Eksperimen 2 Perbezaan Kandungan Gas dalam Udara
Sedutan dan Udara Hembusan

Standard Kandungan (S.K)
2.1 Sistem Respirasi

Standard Pembelajaran (S.P)
2.1.2 Menjalankan eksperimen mengkaji perbezaan kandungan gas dalam udara sedutan dan udara hembusan

Standard Prestasi
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai respirasi untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugasan mudah.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Halaman buku amali: 7 – 11 Hari: Tarikh: Bab 2: Respirasi

Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN Perbezaan Kandungan Gas
Aktiviti tambahan dalam Udara Sedutan dan
1 Guru menggunakan kaedah inkuiri saintifik dan strategi 2Inkuiri Udara Hembusan

chunking untuk konsep udara sedutan dan udara 2.1 Sistem Respirasi TP3
hembusan.
2 Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid. SP: 2.1.2
Contoh soalan guru menguji pengetahuan awal berkaitan
respirasi: TEMA TAFSIRAN
(a) Apakah gas utama yang disedut semasa kita menarik
Penyelenggaraan dan Mengaplikasikan pengetahuan mengenai respirasi untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugas mudah.
nafas? Kesinambungan Hidup
(b) Apakah gas utama yang disingkirkan semasa kita
A Peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan KOD QR: Video Eksperimen
menghembus nafas? dan udara hembusan Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube.
3 Murid membuat aktiviti hands on melakukan pernafasan Percentage of oxygen in the inhaled and exhaled air com/watch?v=C8aPA4HTFBo untuk menonton
video eksperimen perbezaan kandungan gas
bersama guru. dalam udara hembusan dan sedutan.
(a) ‘Tarik nafas perlahan dan dalam melalui hidung,
Untuk tujuan pembelajaran
tahan 1 saat dan hembus nafas perlahan keluar dari
hidung ke tapak tangan.’ Tujuan Untuk mengkaji perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara
[Amaran - Jangan menghembus nafas secara habis exhaled air.
atau dengan kuat. hembusan .
(b) Letakkan sehelai tisu di antara nostril dan tapak
tangan sekiranya kamu menghadapi masalah asma To investigate the difference in the percentage of oxygen in inhaled and
atau kurang sihat.
(c) Tangan jangan terlalu rapat atau menyentuh nostril. Pernyataan Apakah perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusan?
4 Guru menanyakan soalan: masalah What is the difference in the percentage of oxygen in the inhaled and exhaled air?
(a) ‘Perihalkan ciri udara hembusan yang kamu rasa pada Hipotesis
tapak tangan’ Udara sedutan mengandungi peratus komposisi oksigen yang lebih tinggi berbanding
(b) ‘Bandingkan perbezaan ciri antara udara hembusan Pemboleh dengan udara hembusan.
dengan udara yang kamu sedut dari persekitaran’. ubah
5 Guru melukiskan jadual perbandingan komposisi udara Inhaled air contains higher percentage of oxygen than the exhaled air.
sedutan dan udara hembusan. Murid diminta merekodkan
dapatan aktiviti dalam jadual. (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Jenis udara di dalam balang gas / Type of air in the gas jar

(b) Bergerak balas / Responding: Aras akhir air di dalam balang gas / Final water level in the gas jar

(c) Dimalarkan / Constant: Suhu dan tekanan udara, isi padu balang gas

Air temperature and air pressure, volume of gas jar

Radas dan Balang gas, alas balang gas, lilin, mancis, besen kaca, plastisin, pen penanda, air, udara
Bahan hembusan dan udara sedutan.
Prosedur Gas jar, gas jar stand, candle, matches, glass basin, plasticine, marker pen, water, inhaled and exhaled air.

1 Bahagikan isi padu balang gas kepada lima bahagian yang seragam dan tanda dengan pen
penanda seperti yang ditunjukkan dalam Rajah A.
Divide the volume of the gas jar into five equal parts and mark using the marker pen as shown in Diagram A.

Balang gas Isi padu balang gas ini dibahagikan
Gas jar kepada lima bahagian yang
Penanda aras air seragam dan ditanda dengan pen
Water mark penanda
Volume of gas jar is divided into five equal
parts and marked with a marker pen

Rajah / Diagram A

7

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 7 10/12/21 11:47 AM

Bab 2: Respirasi

2 Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah B.
Set up the apparatus as shown in Diagram B.

Balang gas
Gas jar

Air
Water

Penanda aras air Lilin / Candle
Water level mark

Alas balang gas Plastisin / Plasticine
Gas jar stand Besen kaca / Glass basin

Rajah / Diagram B

3 Nyalakan lilin dan telangkupkan balang gas bertanda yang berisi udara ke atas lilin
tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C.
Light a candle and invert a gas jar filled with air over the candle as shown in Diagram C.

Lilin
Candle

Rajah / Diagram C

4 Perhatikan aras akhir air apabila lilin terpadam. Berdasarkan aras akhir air, anggarkan
peratusan oksigen di dalam balang gas tersebut.
Observe the final water level when the candle flame extinguishes. Based on the final water level, estimate the

percentage of oxygen in the air in the gas jar.

5 Kemudian, kumpulkan udara hembusan dengan menggunakan susunan radas seperti
yang ditunjukkan dalam Rajah D.
Next, collect exhaled air using the apparatus set up as shown in Diagram D.

Balang gas Udara hembusan terkumpul
Gas jar Collected exhaled air
Udara hembusan
Exhaled air Penanda aras Lilin
air Candle
Water level mark

Alas balang gas Besen kaca/Glass basin
Gas jar stand Plastisin/Plasticine

Rajah / Diagram D Air/Water

6 Pastikan isi padu udara hembusan yang dikumpulkan adalah sama dengan isi padu udara
sedutan dalam Rajah A dan B (di penanda aras air).
Make sure that the volume of exhaled air collected is the same as the volume of inhaled air in Diagrams A & B (at

the water level mark)

7 Ulang langkah 3 dan 4.
Repeat steps 3 and 4.

8

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 8 10/12/21 11:47 AM

G3

Udara sedutan Udara hembusan Bab 2: Respirasi
Udara hembusan
Nama gas Oksigen Karbon dioksida Keputusan Jenis udara dalam balang Udara sedutan
utama yang Type of air in gas jar Inhaled air Exhaled air
terlibat 1/5 bahagian Kurang daripada 1/5
Aras akhir air di dalam 1/5 of the parts Less than 1/5 of the parts
balang gas
Final water level in gas jar 20% 15%

Anggaran peratus oksigen
dalam udara
Percentage of oxygen in the air

Bandingkan Normal Lebih banyak haba Perbincangan
jumlah haba Normal
Lebih banyak wap 1 Apakah yang diwakili oleh aras akhir air di dalam balang gas?
Bandingkan air What is represented by the final water level in the gas jar?
jumlah wap Aras akhir air di dalam balang gas mewakili jumlah kandungan gas oksigen yang telah digunakan untuk pembakaran api lilin. Apabila
air semua kandungan oksigen di dalam balang gas telah habis digunakan, api lilin akan terpadam serta aras air dalam balang gas akan
meningkat.
The final water level in the gas jar represents the total amount of oxygen used for the combustion of the candle flame. After all the oxygen is being
used up, the candle flame extinguishes while the water level in the gas jar rises.

2 Kenaikan aras air di dalam balang gas yang manakah lebih tinggi? Jelaskan pemerhatian anda.
Which gas jar shows more increase in water level? Explain your observation.
Kenaikan aras air dalam balang gas yang mengandungi udara sedutan adalah lebih tinggi, iaitu 1/5 bahagian daripada isi padu balang
gas berbanding dengan balang gas yang mengandungi udara hembusan. Keputusan ini menunjukkan bahawa udara sedutan
mempunyai kandungan gas oksigen yang lebih tinggi berbanding dengan udara hembusan.
The water level increase in the gas jar filled with inhaled air is higher than the gas jar filled with exhaled air which is 1/5 part of the total volume of the
gas jar. This result shows that inhaled air contains higher percentage of oxygen than the exhaled air.

Kesimpulan
PENERBIT ILMUAktiviti Eksperimen
BAKTI SDN. BHD. 1 Aktiviti eksperimen dilakukan dalam satu kumpulan lima

orang bagi mengkaji perbezaan peratus komposisi oksigen Hipotesis diterima : Udara sedutan mengandungi peratus komposisi oksigen yang lebih tinggi
dan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara berbanding dengan udara hembusan.

The hypothesis is accepted : Inhaled air contains higher percentage of oxygen than the exhaled air.

hembusan. B Kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan
2 Guru menggunakan kaedah kualitatif untuk Concentration of carbon dioxide in inhaled and exhaled air

mengukuhkan konsep sains perbezaan kandungan gas Tujuan Untuk mengkaji perbezaan kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara
hembusan.
To investigate the difference in concentration of carbon dioxide in inhaled and exhaled air.

oksigen dan gas karbon dioksida dalam udara sedutan dan 9

udara hembusan. Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 9 10/4/21 12:00 PM

3 Untuk eksperimen B, guru membuat demonstrasi menggunakan larutan air kapur. Air kapur

menjadi keruh dengan kehadiran karbon dioksida.

(a) Murid memerhati dan membuat respon positif tentang teknik aktiviti.

(b) Guru melukis jadual keputusan di papan putih dan murid mencatatkan keputusan eksperimen

dalam jadual.

(c) Guru meminta murid membuat analisis data dengan membuat pengiraan komposisi gas dan

membuat rumusan.

(d) Guru memerhati respon murid dalam sesi perbincangan dan soal jawab sepanjang aktiviti

pembelajaran digunakan untuk pelaporan PBD murid.

Langkah berjaga-jaga dalam eksperimen
1 Memastikan balang gas yang penuh dengan udara hembusan ditutup dengan penutup balang gas

semasa dipindahkan untuk ditelangkupkan ke atas lilin.

KOD QR: Video Eksperimen
Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube.com/
watch?v=C8aPA4HTFBo untuk menonton video
eksperimen mengkaji perbezaan kandungan gas
dalam udara sedutan dan udara hembusan.

Untuk tujuan pembelajaran

G4

Eksperimen 3 Kesan Merokok terhadap Peparu

Standard Kandungan (S.K)
2.3 Kesihatan Sistem Respirasi Manusia

Standard Pembelajaran (S.P)
2.3.2 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan merokok terhadap peparu

Standard Prestasi
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai respirasi untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugasan mudah.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Halaman buku amali: 12 – 13Hari: Tarikh: Bab 2: Respirasi

Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN Kesan Merokok terhadap
Aktiviti Tambahan Peparu
1 Guru mengalakkan pembelajaran kooperatif antara murid. 3Inkuiri
2 Guru menggunakan strategi PdPc peta pemikiran.
2.3 Kesihatan Sistem Respirasi Manusia TP3
(a) Guru meminta murid menonton video mengenai
kesan merokok kepada kesihatan tubuh dengan SP: 2.3.2
melayari internet.
TEMA TAFSIRAN
(b) Guru membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan. Penyelenggaraan dan Mengaplikasikan pengetahuan mengenai respirasi untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugas mudah.
Kesinambungan Hidup
(c) Murid dikehendaki mengumpul maklumat dan
membentangkannya dalam bentuk peta I-Think: Untuk menyiasat kesan merokok terhadap peparu. HEBAT SAINS MODUL 25
(i) Bahan-bahan berbahaya dalam asap rokok. To investigate the effects of smoking on the lungs.
Tujuan

Pernyataan Apakah kesan merokok terhadap peparu?
masalah What is the effect of smoking on the lungs?

Hipotesis Asap rokok mengandungi tar tembakau yang menghitamkan peparu, gas berasid yang
mengakis tisu peparu dan menghasilkan haba yang meningkatkan suhu peparu.
Cigarette smoke contains tobacco tar that blackens the lungs, acidic gases that corrode the lung tissues and

produces heat that increases the lungs temperature.

Radas dan Tiub kaca berbentuk-U, pam penuras, kelalang kon, penutup getah, tiub kaca, tiub getah,
Bahan termometer, mancis, rokok, kapas putih dan larutan penunjuk universal.
U-shaped tube, filter pump, conical flask, rubber stopper, glass tube, rubber tube, thermometer, matches, cigarettes,

white cotton wool and universal indicator solution.

Prosedur 1 Sediakan radas seperti yang Termometer Tiub getah
ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Thermometer Rubber tube

Set up the apparatus as shown in the diagram Rokok Ke pam penuras
on the right. Cigarette To lter pump

2 Nyalakan rokok dan hidupkan pam Tiub-U Tiub kaca
penuras untuk menyedut asap rokok U-tube Glass tube
supaya melalui kapas dan larutan
penunjuk universal. Kapas Penunjuk universal
Cotton wool Universal indicator

Light up the cigarette and turn on the filter pump

to suck the cigarette smoke so that it goes through the cotton wool and the universal indicator solution.

3 Rekodkan pemerhatian dalam jadual. / Record the observations in a table.

Keputusan

(ii) Penyakit-penyakit yang disebabkan tabiat Bahan Pemerhatian / Observation Inferens
merokok. Materials Inference
Di awal eksperimen Di akhir eksperimen
(iii) Kesan buruk bahan berbahaya dalam asap rokok Suhu At the beginning of experiment At the end of experiment Asap rokok mengandungi haba.
kepada sistem respirasi dan kesihatan manusia. Temperature Cigarette smoke contains heat.
30 °C 32 °C Asap rokok mengandungi bahan yang
(iv) Penyakit sistem respirasi akibat merokok dan Kapas putih menghitamkan tisu peparu.
simptom utama penyakit. White cotton wool Putih Perang Cigarette smoke contains substances that
White Brownish blackens the lung tissues.
Warna larutan
penunjuk universal Hijau Kuning Asap rokok adalah berasid.
The colour of universal Green Yellow Cigarette smoke is acidic.
indicator solution

12

(d) Setiap kumpulan diminta mempersembahkan dan Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 12 10/4/21 12:00 PM

menampalkan maklumat mereka di kelas atau makmal untuk aktiviti gallery walk. Hasil yang

terbaik akan dikekalkan sebagai bahan sumber.

Aktiviti Eksperimen

1 Aktiviti eksperimen dilaksanakan dengan guru membuat demonstrasi eksperimen.
2 Guru membimbing murid supaya berkomunikasi secara aktif mengenai pembelajaran semasa

memerhati demonstrasi guru dengan:
(a) membaca dan memahami prosedur serta langkah-langkah eksperimen.
(b) membuat pemerhatian dan merekodkan data, menganalisis data dan menghasilkan laporan

eksperimen dalam format laporan yang lengkap.
3 Guru mentaksir respon murid sepanjang aktiviti pembelajaran dan menggunakan dapatan sebagai

pelaporan PBD murid.

Langkah berjaga-jaga dalam eksperimen
1 Berhati-hati ketika mengendalikan radas yang mudah pecah.
2 Memastikan penyambungan set radas adalah betul sebelum meneruskan eksperimen.

Amaran/Peringatan
1 Mengelakkan daripada menghidu asap rokok.

G5

Eksperimen 4 Kadar Denyutan Nadi

Standard Kandungan (S.K)

3.2 Sistem Peredaran Darah

Standard Pembelajaran (S.P)

3.2.3 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Standard Prestasi

TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sistem pengangkutan untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan
tugasan mudah.

Halaman buku amali: 14 – 15 Hari: Tarikh: Bab 3: Pengangkutan

Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN Kadar Denyutan Nadi
Aktiviti Tambahan
1 Guru menggalakkan perkongsian ilmu pengetahuan 4Inkuiri

antara murid tentang denyutan nadi. Guru menggunakan 3.2 Sistem Peredaran Darah TP3
strategi PdPc fikir-pasang-kongsi atau think-pair-share.
(a) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan SP: 3.2.3

TEMA TAFSIRAN

Penyelenggaraan dan Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sistem pengangkutan untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan
Kesinambungan Hidup tugasan mudah.

Tujuan HEBAT SAINS MODUL 11
Untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi.
To study the factors that affect pulse rate.

Pernyataan Apakah kesan peningkatan aktiviti kecergasan terhadap kadar denyutan?
masalah What is the effect of increasing fitness activity on pulse rate?
Hipotesis
Kadar denyutan nadi meningkat semasa melakukan aktiviti cergas.
The pulse rate increases during vigorous activities.

besar; kumpulan 1 - murid cemerlang dan sederhana, Pemboleh Dimanipulasikan / Manipulated: Rehat atau melakukan senaman / Relax or do exercise
dan kumpulan 2 - murid lemah. ubah Bergerak balas / Responding: Kadar denyutan nadi / Pulse rate
(b) Murid diminta membentuk satu kumpulan dua orang Dimalarkan / Constant: Umur, jantina, jenis aktiviti senaman, jangka masa senaman
dengan berpasangan dengan ahli kumpulan yang Radas dan Age, gender, type of exercise activity, duration of exercise
berlainan (kumpulan 1 + kumpulan 2). Bahan
(c) Guru memaparkan video tentang denyutan nadi, dan Prosedur Jam randik, kalkulator dan dua orang murid.
murid diminta menonton dan memahami sendiri ilmu Stopwatch, calculator and two students.
pengetahuan yang disampaikan dalam video.
(d) Guru memberikan soalan dan kertas kosong untuk 1 Lakukan aktiviti secara berpasangan. Seorang murid Jari tengah
murid menuliskan jawapan. Middle nger
(i) Apa yang kamu tahu tentang denyutan nadi?
(ii) Pernahkah kamu mengukur denyutan nadi? dikehendaki duduk berehat di kerusi selama 30 minit.

Work in pairs. A student is required to relax on a chair for 30 minutes. Jari telunjuk Arteri radial
Index nger Radial artery
2 Bilangan denyutan nadi dalam masa 15 saat sebelum
aktiviti diukur oleh seorang murid yang lain dan
bacaan direkodkan. Cara pengukuran kadar nadi rehat

ialah dengan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah

pada arteri radial di pergelangan tangan dan menekan perlahan.

The pulse rate within 15 seconds before the activity is measured by another student and the reading is recorded.

The method of measuring the pulse rate is by placing the index finger and middle finger on the radial artery at

the wrist and pressing them slowly.

3 Murid kemudiannya melakukan aktiviti melompat setempat selama 30 saat.

The student then performs jumping on a spot activity for 30 seconds.

4 Bilangan denyutan nadi selepas aktiviti dikira dan direkodkan. Kadar denyutan nadi

diukur dengan mengira bilangan denyutan nadi dalam 15 saat di pergelangan tangan.

The number of pulses after the activity is counted and recorded. Pulse rate is measured by counting the number of

pulses in 15 seconds at the wrist.

5 Semua kiraan bacaan didarab dengan 4 untuk mendapatkan bacaan kadar denyutan nadi

dalam masa seminit.

All reading counts are multiplied by 4 to get a pulse rate reading within a minute.

6 Langkah 1 hingga 5 diulangi secara bertukar ganti murid pertama dengan murid kedua.

Steps 1 until 5 are repeated by exchanging the first student with the second student.

14

Bagaimana? Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 14 10/4/21 12:00 PM
(iii) Apakah kadar denyutan nadi rehat?
(iv) Adakah denyutan nadi semua manusia KOD QR: Video

sama dan tetap? Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube.
(v) Berapakah kadar denyutan nadi normal com/watch?v=U0rnucxG9hE untuk menonton
video berkaitan pemeriksaan kadar denyutan
bagi manusia? nadi.

Untuk tujuan pembelajaran

(vi) Apakah faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi manusia?

(e) Guru memberikan masa 10 minit untuk setiap kumpulan berfikir dan berbincang bagi mencari

jawapan kepada soalan.

(f) Wakil kumpulan membentangkan jawapan untuk dikongsikan dengan seluruh kelas. Murid-

murid lain menyoal dan berbincang serta memberi pendapat semasa aktiviti pembentangan.

(g) Guru mengukuhkan jawapan yang betul dan membetulkan jawapan yang salah.

Aktiviti Eksperimen

1 Aktiviti eksperimen dilaksanakan dalam satu kumpulan dua orang:
(a) Murid diminta mencari rakan pasangan untuk menjalankan eksperimen.
(b) Murid diminta membaca prosedur eksperimen dalam buku amali.
(c) Guru menilai kemahiran membaca jam randik murid sebelum eksperimen.
(i) Seorang wakil daripada setiap kumpulan diminta membuat bacaan jam randik dan
menunjukkan cara merekodkan bacaan kepada guru.

G6

(ii) Guru memaklumkan kepada seluruh kelas murid yang membuat bacaan betul dan murid
lain diminta merujuk kepada mereka sebelum menjalankan eksperimen.

(d) Murid dikehendaki melengkapkan laporan dan menjawab soalan di buku amali.
(e) Guru menilai aktiviti kumpulan dan mengeksperimen murid untuk pelaporan PBD.

Langkah berjaga-jaga dalam eksperimen
1 Memastikan rakan dalam keadaan rehat sebelum mengukur denyutan nadi.
2 Mengukur denyutan nadi dalam masa 1 minit dengan tepat.

Untuk memudahkan pengiraan, hitung denyutan nadi dalam masa 15 saat, kemudian darab dengan
4 atau hitung denyutan nadi dalam masa 10 saat, kemudian darab dengan 6.
3 Membaca jam randik dengan betul dan tiada ralat sistematik.

Amaran/Peringatan
1 Berhati-hati dan mengikut keupayaan kecergasan diri semasa melakukan aktiviti melompat bagi

mengelakkan kecederaan.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Eksperimen 5 Kadar Transpirasi

Standard Kandungan (S.K)

3.4 Pengangkutan dalam Tumbuhan

Standard Pembelajaran (S.P)

3.4.2 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi

Standard Prestasi

TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sistem pengangkutan untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan
tugasan mudah.

Halaman buku amali: 16 – 20 Hari: Tarikh:

Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN Bab 3: Pengangkutan
Aktiviti Tambahan
1 Guru menggunakan kaedah pembelajaran inkuiri saintifik 5Inkuiri Kadar Transpirasi

untuk membina konsep transpirasi murid. [Sesuai untuk 3.4 Pengangkutan dalam Tumbuhan TP3
set induksi atau pengenalan topik transpirasi].
2 Guru menggalakkan murid berkomunikasi mengenai SP: 3.4.2
transpirasi melalui soalan sumbang saran berdasarkan
tayangan video fenomena transpirasi. TEMA TAFSIRAN

Penyelenggaraan dan Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sistem pengangkutan untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan
Kesinambungan Hidup tugasan mudah.

Tujuan Untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.
To investigate the factors that affect the rate of transpiration.

Pernyataan Bagaimanakah suhu, pergerakan udara, keamatan cahaya dan kelembapan udara
masalah mempengaruhi transpirasi?
How do the temperature, air movement, light intensity and air humidity affect the rate of transpiration?

Radas dan Kelalang kon, neraca elektronik, pokok keembung, air, minyak dan kapas.
Bahan Conical flask, electronic balance, balsam plant, water, oil and cotton.

A Suhu / Temperature

Hipotesis Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar transpirasi.
The higher
the temperature, the higher the rate of transpiration.

KOD QR: Video Pemboleh Dimanipulasikan / Manipulated: Suhu / Temperature
ubah Bergerak balas / Responding: Kadar transpirasi / Rate of transpiration
Dimalarkan / Constant: Pergerakan udara, keamatan cahaya, kelembapan udara, masa, saiz tumbuhan
Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube. Air movement, light intensity, air humidity, time, size of plant
com/watch?v=n52Z9qz4oOw untuk menonton
video tentang transpirasi. Prosedur 1 Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Tumbuhan
Plant
rajah di sebelah.
Kelalang kon
Set up the apparatus as shown in the diagram on the right. Conical ask
Minyak
2 Timbang set radas dengan menggunakan neraca Kapas Oil
Cotton
elektronik. Neraca elektronik
Electronic balance
Weigh the set of apparatus using an electronic balance.

3 Letakkan set radas di dalam makmal. Selepas Air
tiga jam, sekali lagi timbang set radas. Water

Untuk tujuan pembelajaran Put the apparatus in the laboratory. After three hours, 200g

once again weigh the set of apparatus.

4 Ulang langkah 1 – 3 dengan meletakkan set radas

di tempat yang panas.

3 Guru menanyakan soalan: Repeat steps 1 – 3 by placing the set of apparatus in a hot place.

5 Rekodkan keputusan dalam jadual.

Record the results in a table.

(a) Huraikan apa yang kamu perhatikan dalam video.

Wap-wap air terbebas ke udara dari kawasan luas yang 16

dipenuhi tumbuh-tumbuhan.

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 16 10/4/21 12:00 PM

G7

(b) Bilakah fenomena tersebut berlaku? Terangkan. Bab 3: Pengangkutan
Waktu siang, semasa cuaca panas, penyejatan berlaku
Kaedah 1 Radas disediakan seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
dan wap air dibebaskan ke udara (proses sejatan ialah
pengetahuan awal murid). The apparatus is set up as shown in the diagram.
(c) Ia adalah proses semula jadi yang dilakukan
tumbuhan. Cuba namakan. 2 Set radas ditimbang dengan menggunakan neraca elektronik.
Transpirasi (guru memberi penerangan)
(d) Ok dah tahu nama proses, cuba beri definisi secara The set of apparatus is weighed using an electronic balance.
operasi bagi transpirasi berdasarkan perbincangan kita.
[Guru membimbing dengan kaedah isi tempat kosong]. 3 Set radas diletakkan di dalam makmal. Selepas tiga jam, sekali lagi set radas ditimbang.
Transpirasi ialah proses tumbuhan membebaskan wap air
ke atmosfera melalui proses sejatan wap air melalui The set of apparatus is placed in the laboratory. After three hours, once again the set of apparatus is weighed.
bahagian liang stoma pada permukaan daun.
(e) Cahaya ialah salah satu faktor yang mempengaruhi 4 Langkah 1 – 3 diulang dengan meletakkan set radas di tempat yang panas.
kadar transpirasi. Berikan faktor persekitaran lain
yang boleh mempengaruhi transpirasi. Bincangkan Steps 1 – 3 are repeated by placing the set of apparatus in a hot place.
Suhu, pergerakan udara, kelembapan udara
5 Keputusan direkodkan dalam jadual. / Results are recorded in a table.
Aktiviti Eksperimen
1 Guru menggunakan kaedah stesen untuk menjalankan Keputusan Jisim radas / Mass of apparatus Kadar transpirasi
Rate of transpiration
eksperimen mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar Keadaan Awal eksperimen Akhir eksperimen
transpirasi. Condition Beginning of experiment End of experiment
2 Guru mewujudkan empat stesen dan membekalkan
bahan serta alat radas untuk mengkaji setiap faktor yang Suhu lebih rendah
mempengaruhi kadar transpirasi seperti berikut: Lower temperature
(a) Stesen 1 - suhu Suhu lebih tinggi
(b) Stesen 2 - pergerakan udara Higher temperature
(c) Stesen 3 - kelembapan udaraPENERBIT ILMU 200 176 200 – 176 = 0.13
(d) Stesen 4 - cahayaBAKTI SDN. BHD. 3 × 60
3 Guru membahagikan murid-murid kepada empat
kumpulan mengikut nama stesen dan meletakkan satu 200 150 200 – 150 = 0.28
kumpulan di setiap stesen. 3 × 60
4 Guru memperuntukkan masa 20 minit untuk setiap
kumpulan membuat aktiviti: B Pergerakan udara / Air movement
(a) Menyediakan set radas di stesen mereka.
(b) Menimbang jisim radas dan merekodkan bacaan ‘jisim Hipotesis Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi.

radas awal eksperimen’ The faster the air movement, the higher the rate of transpiration.
(c) Menentukan pemboleh ubah dan menulis hipotesis
Pemboleh Dimanipulasikan / Manipulated: Pergerakan udara / Air movement
eksperimen. ubah Bergerak balas / Responding: Kadar transpirasi / Rate of transpiration
5 Setiap kumpulan diminta ke stesen yang lain mengikut Dimalarkan / Constant: Suhu, keamatan cahaya, kelembapan udara, masa, saiz tumbuhan
Temperature, light intensity, air humidity, time, size of plant
pergerakan secara berputar iaitu stesen
1 → 2, 2 → 3, 3 → 4, 4 → 1. Prosedur 1 Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bahagian A.
Set up the apparatus as shown in the diagram in part A.

2 Timbang set radas dengan menggunakan neraca elektronik.
Weigh the set of apparatus using an electronic balance.

3 Letakkan set radas di dalam makmal tanpa menghidupkan kipas. Selepas tiga jam, sekali
lagi timbang set radas.
Put the apparatus in the laboratory without switching on the fan. After three hours, once again weigh the set of

apparatus.

4 Ulang langkah 1 – 3 dengan meletakkan set radas di dalam makmal di bawah kipas yang
berputar.
Repeat steps 1 – 3 by placing the set of apparatus in the laboratory under a moving fan.

5 Rekodkan keputusan dalam jadual.
Record the results in a table.

17

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 17 10/4/21 12:00 PM

Bab 3: Pengangkutan Jisim radas / Mass of apparatus Kadar transpirasi
Keputusan Rate of transpiration
Awal eksperimen Akhir eksperimen
Keadaan Beginning of experiment End of experiment
Condition
200 180 200 – 180 = 0.11
Ketiadaan angin 3 × 60
Absence of wind
200 160 200 – 160 = 0.22
Kehadiran angin 3 × 60
Presence of wind

C Keamatan cahaya / Light intensity

Hipotesis Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi.
The higher the intensity of light, the higher the rate of transpiration.

Pemboleh Dimanipulasikan / Manipulated: Keamatan cahaya / Light intensity
ubah Bergerak balas / Responding: Kadar transpirasi / Rate of transpiration
Dimalarkan / Constant: Suhu, pergerakan udara, kelembapan udara, masa, saiz tumbuhan
Temperature, air movement, air humidity, time, size of plant

Prosedur 1 Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bahagian A.
Set up the apparatus as shown in the diagram in part A.

2 Timbang set radas dengan menggunakan neraca elektronik.
Weigh the set of apparatus using an electronic balance.

3 Letakkan set radas di dalam bilik yang gelap. Selepas tiga jam, sekali lagi timbang set
radas.
Put the apparatus in a dark room. After three hours, once again weigh the set of apparatus.

4 Ulang langkah 1 – 3 dengan meletakkan set radas di dalam bilik yang terang.
Repeat steps 1 – 3 by placing the set of apparatus in a bright room.

5 Rekodkan keputusan dalam jadual.
Record the results in a table.

Kesimpulan

Keadaan Jisim radas / Mass of apparatus Kadar transpirasi
Condition Rate of transpiration
Awal eksperimen Akhir eksperimen
Ketiadaan cahaya Beginning of experiment End of experiment
Absence of light
200 185 200 – 162 = 0.08
3 × 60

Kehadiran cahaya 200 160 200 – 160 = 0.22
Presence of light 3 × 60

18

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 18 10/4/21 12:00 PM

6 Guru meminta setiap kumpulan menyimpan radas di bawah keadaan bagi setiap faktor yang dikaji
dan membiarkan radas selama 3 jam di bawah keadaan kajian tersebut.
(a) Guru meminta setiap kumpulan menimbang semula jisim radas bagi setiap faktor selepas 3 jam
di bawah keadaan kajian, untuk merekodkan bacaan ‘jisim radas akhir eksperimen’.
(b) Guru membimbing murid cara untuk mengukur kadar transpirasi, dan murid diminta
menganalisis data dan mengira kadar transpirasi.

G8

(c) Setiap kumpulan diminta membincangkan dan Bab 3: Pengangkutan
membentangkan dapatan kumpulan mereka kepada
seluruh kelas. Guru menerangkan dan merumuskan D Kelembapan udara / Air humidity
keputusan eksperimen murid dan membimbing murid
untuk membuat kesimpulan eksperimen. Hipotesis Semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar transpirasi.

(d) Murid melengkapkan laporan di buku amali dan The lower the air humidity, the higher the rate of transpiration.
berbincang dalam kumpulan untuk menjawab soalan
berkaitan eksperimen dalam buku amali. Pemboleh Dimanipulasikan / Manipulated : Kelembapan udara / Air humidity
ubah Bergerak balas / Responding : Kadar transpirasi / Rate of transpiration
Langkah berjaga-jaga dalam eksperimen Dimalarkan / Constant : Suhu, pergerakan udara, keamatan cahaya, masa, saiz tumbuhan
1 Untuk membandingkan kadar transpirasi antara faktor Temperature, air movement, light intensity, time, size of plant

persekitaran yang dikaji, hendaklah menggunakan pokok Prosedur 1 Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bahagian A.
yang segar dan sihat, jenis pokok dan saiz serta bilangan Set up the apparatus as shown in the diagram in part A.
daun yang sama, daun tidak terlalu berlilin (transpirasi
sangat lambat) atau basah (liang stoma tertutup). 2 Timbang set radas dengan menggunakan neraca elektronik.
2 Bahagian batang pokok yang digunakan hendaklah Weigh the set of apparatus using an electronic balance.
dipotong di dalam air bagi mengelakkan salur xilem yang
mengangkut air ke bahagian daun tumbuhan tertutup 3 Balut tumbuhan dengan beg plastik yang mengandungi kalsium klorida kontang dan ikat
dengan gelembung udara. plastik beg dengan kemas. Selepas tiga jam, sekali lagi timbang set radas.
3 Pastikan neraca elektronik/digital diletakkan di atas Wrap the plant with a plastic bag containing anhydrous calcium chloride and secure the plastic bag tightly. After
permukaan yang rata sebelum membuat bacaan
timbangan jisim. three hours, once again weigh the set of apparatus.

Amaran/Peringatan 4 Ulang langkah 1 – 3 tanpa membalut tumbuhan dengan beg plastik.
1 Berhati-hati semasa menggunakan alat yang tajam untuk Repeat steps 1 – 3 without wrapping the plant with a plastic bag.

memotong dahan pokok. 5 Rekodkan keputusan dalam jadual.
Record the results in a table.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD. Keputusan

Keadaan Jisim radas / Mass of apparatus Kadar transpirasi
Condition Rate of transpiration
Awal eksperimen Akhir eksperimen
Kelembapan udara rendah Beginning of experiment End of experiment
Lower air humidity
200 162 200 – 162 = 0.21
Kelembapan udara tinggi 3 × 60
Higher air humidity
200 180 200 – 180 = 0.11
3 × 60

Perbincangan
1 Apakah fungsi lapisan minyak? / What is the function of the layer of oil?

Untuk menghalang air dalam kelalang kon daripada tersejat. / To prevent water in the conical flask from evaporating.

2 Apakah yang diwakili oleh perbezaan jisim radas?
What is represented by the difference in mass of apparatus?
Wap air yang hilang melalui daun / Water vapour that is lost from the leaves

3 Apakah yang ditunjukkan oleh kadar perbezaan jisim radas terhadap masa?
What is shown by the difference in mass of apparatus over time?
Kadar transpirasi / Rate of transpiration

19

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 19 10/4/21 12:00 PM

G9

Eksperimen 6 Tindak Balas Logam dengan Oksigen

Standard Kandungan (S.K)
4.2 Siri Kereaktifan Logam

Standard Pembelajaran (S.P)
4.2.1 Membina siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas logam terhadap oksigen serta menulis persamaan perkataan bagi tindak balas
tersebut

Standard Prestasi
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai kereaktifan logam dan dapat melaksanakan tugasan mudah.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Halaman buku amali: 21 – 23 Hari: Tarikh: Bab 4: Kereaktifan Logam

Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN Tindak Balas Logam dengan
Aktiviti Tambahan Oksigen
1 Guru membuat aktiviti talk partner (rakan perbincangan). 6Inkuiri

(a) Guru memaparkan video tindak balas antara beberapa 4.2 Siri Kereaktifan Logam TP3
logam dengan oksigen.
SP: 4.2.1
KOD QR: Video
TEMA TAFSIRAN
Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube.
com/watch?v=0KonBvfnzdo untuk menonton Penerokaan Unsur Mengaplikasikan pengetahuan mengenai kereaktifan logam dan dapat melaksanakan tugasan mudah.
video tindak balas antara beberapa jenis dalam Alam
logam dengan oksigen.
Tujuan Untuk mengkaji tindak balas antara logam dengan oksigen.
Untuk tujuan pembelajaran Radas dan To study the reaction of metals with oxygen.
Bahan
(b) Murid diminta berbincang dalam kumpulan berdua Pernyataan Tabung didih, kertas asbestos, kapas kaca, penunu Bunsen, kaki retort, pengepit retort,
dengan memerhati tindak balas antara logam dengan masalah penyepit, jalur magnesium, jalur aluminium, serbuk besi, serbuk kuprum, serbuk zink dan
oksigen yang ditunjukkan dalam video. Hipotesis hablur kalium manganat(VII).
Boiling tube, asbestos paper, glass wool, Bunsen burner, retort stand, retort clamp, tongs, magnesium ribbon,
(c) Murid diminta membandingkan kecergasan tindak Pemboleh aluminium ribbon, iron powder, copper powder, zinc powder and potassium manganate(VII) crystals.
balas dengan memerhati kepantasan pembakaran atau ubah
baraan, warna nyalaan dan warna hasil. Prosedur Logam yang manakah bertindak balas dengan lebih cergas dengan oksigen?
Which metals react more vigorous with oxygen?
(d) Guru meminta setiap kumpulan berkongsi
perbincangan mereka dengan menerangkan perbezaan Logam berbeza mempunyai kadar tindak balas yang berbeza dengan oksigen untuk
kecergasan bagi tiga kumpulan logam berikut:
(i) Logam sangat reaktif (kalium, natrium, litium) membentuk oksida logam . Logam yang lebih reaktif menunjukkan kadar
(ii) Logam reaktif (magnesium)
(iii) Logam kurang reaktif (besi dan kuprum) tindak balas yang lebih cergas dengan oksigen.
dengan oksigen berdasarkan pembakaran dan
ciri nyalaan. Different metals have different rates of reaction with oxygen to form metal oxides . The more

(e) Guru menerangkan tentang siri kereaktifan logam reactive metals show a more vigorous rate of reaction with oxygen.
dan hubung kaitnya dengan kadar tindak balas antara
logam dengan oksigen. Dimanipulasikan / Manipulated : Jenis logam / Type of metals

2 Guru membimbing murid cara mengenal pasti susunan Bergerak balas / Responding : Kereaktifan logam / Reactivity of metals
dan kedudukan logam-logam dalam siri kereaktifan logam
dengan cara mnemonik. Murid digalakkan membina Dimalarkan / Constant : Kuantiti logam / Quantity of metals
siri mnemonik mereka sendiri. Guru menunjukkan satu
contoh mnemonik: 1 Sediakan radas seperti yang Serbuk besi Serbuk kuprum
ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Serbuk zink Iron powder Copper powder
Set up the apparatus as shown in the diagram Zinc powder
Wul kaca
on the right. Wul kaca Glass wool
Glass wool Kertas asbestos
2 Panaskan serbuk besi, zink dan Asbestos paper
kuprum dengan kuat menggunakan Hablur kalium PHeaantaskan HPeaantaskan
penunu Bunsen. manganat(VII) Kaki retort
Heat the iron powder, zinc powder and copper Retort stand
Potassium
powder strongly using a Bunsen burner. manganate(VII)

crystals

3 Kemudian, panaskan hablur kalium manganat(VII).

Then, heat the potassium manganate(VII) crystals.

4 Bandingkan tindak balas logam-logam dengan memerhati warna nyalaan, kadar tindak

balas dan rupa sisa pepejal yang tinggal di akhir tindak balas (hasil tindak balas).

Compare the reaction of the metals by observing the colour of the flame, the rate of reaction and the residue of

solid at the end of the reaction (product of reaction).

5 Panaskan jalur magnesium di udara menggunakan penunu Bunsen dan perhatikan kadar

tindak balasnya.

Heat the magnesium ribbon in the air using a Bunsen burner and observe the rate of reaction.

21

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 21 10/4/21 12:00 PM

Bab 4: Kereaktifan Logam
6 Ulang langkah 5 menggunakan pita aluminium. / Repeat step 5 using aluminium ribbon.
7 Rekodkan semua pemerhatian dalam jadual. / Record all observations in a table.

Keputusan

Logam Pemerhatian / Observation Kadar tindak
Metal balas
Warna nyalaan Warna hasil tindak balas
Colour of flame Colour of product Rate of reaction
Sangat cergas
Magnesium Terbakar pantas dengan nyalaan putih terang. Putih Vigorous
Magnesium Burns quickly with a bright white flame. White Cergas
Less vigorous
Aluminium Terbakar pantas dengan nyalaan terang. Kelabu Cepat
Burns quickly with a bright flame. Grey Fast
Aluminium Kurang cepat
Less fast
Zink Terbakar sederhana pantas dengan nyala hijau kebiruan. Kuning (panas) / Yellow (hot) Perlahan
Zinc Burns moderately with a green-blue flame. Putih (sejuk) / White (cold) Slow

Besi Berbara dengan nyala kuning terang. Perang
Ferum Glows with a bright yellow flame. Brown

Kuprum Berbara sangat perlahan. Hitam
Copper Glows slowly. Black

Perbincangan

1 Mengapakah kapas kaca perlu diletakkan pada kedudukan seperti dalam rajah? KBAT Mengaplikasi
Why should the glass wool be placed at the position as in the diagram?
(a) Antara hablur kalium manganat(VII) dan serbuk logam
Between the potassium manganate(VII) crystals and metal powder
Menghalang kalium manganat (VII) daripada bercampur dengan serbuk logam.

To prevent potassium manganate (VII) crystals from mixing with the metal powder.

(b) Di mulut tabung didih / At the mouth of the boiling tube
Menghalang oksigen daripada terbebas ke sekeliling dengan cepat. / To prevent oxygen from being released quickly to the surroundings.

2 Apakah fungsi hablur kalium manganat(VII) dalam eksperimen ini?
What is the function of potassium manganate(VII) crystals in this experiment?
Hablur kalium manganat(VII) membebaskan oksigen apabila dipanaskan.

Potassium manganate(VII) crystals release oxygen when heated.

3 Mengapakah logam perlu dipanaskan dengan kuat terlebih dahulu? KBAT Mengaplikasi
Why should the metals be heated strongly at first?
Untuk mengaktifkan logam supaya tindak balas mudah berlaku. / To activate the metal to make it ready for the reaction.

4 (a) Tindak balas kimia antara logam dengan oksigen membentuk satu sebatian stabil gabungan daripada
logam dan oksigen. Namakan hasil yang terbentuk.
The chemical reaction between metals and oxygen forms a stable compound from a combination of the metal and oxygen.
Name the product.
Logam oksida / Metal oxide

22

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 22 10/4/21 12:00 PM

G10

Kalau Kalium (K) Sangat reaktif
Nak Natrium (Na) Reaktif
Lari Lithium (Li) Sederhana/kurang reaktif
Kuat Kalsium (Ca) Tidak reaktif
PENERBIT ILMUMacam Magnesium (Mg)
BAKTI SDN. BHD.Anak Aluminium (Al)
Zebra Zink (Zn)
Berusaha Besi/Ferum (Fe)
Tekun Timah/Stanum (St)
Praktis Plumbum (Pb)
Kelajuan Kuprum (Cu)
Mengikut Merkuri (Hg)
Pelari Perak/Argentum (Ar)
England Emas/Aurum (Au)
Perlu Platinum (Pt)

Aktiviti Eksperimen
1 Aktiviti eksperimen dilakukan oleh murid dalam satu kumpulan lima orang.

(a) Guru menetapkan tempoh masa untuk murid membuat eksperimen dan merekodkan
keputusan.

(b) Guru melukis jadual keputusan eksperimen di papan putih dan setiap kumpulan diminta
menuliskan pemerhatian eksperimen dalam jadual.

(c) Guru melakukan kaedah hot seat. Seorang wakil kumpulan diminta membincangkan keputusan
dan membuat kesimpulan bagi eksperimen. Guru membimbing murid untuk membuat
rumusan bagi eksperimen

(d) Murid diminta menjawab semua soalan berkaitan eksperimen di buku amali.
(e) Guru mentaksir aktiviti mengeksperimen murid untuk pelaporan PBD murid.

Langkah berjaga-jaga dalam eksperimen
1 Panaskan serbuk logam dengan kuat terlebih dahulu untuk mengaktifkannya sebelum memanaskan

kalium mangganat (VII).
2 Pastikan mulut tabung didih tidak menghala kepada sesiapa atau objek semasa pemanasan.

Amaran/Peringatan
1 Berhati-hati agar tidak menyentuh tabung didih panas dengan tangan.
2 Tidak mendekatkan nyalaan api penunu Bunsen atau sebarang bahan berbara di hadapan mulut

tabung didih yang membebaskan gas oksigen.

G11

Eksperimen 7 Perbandingan antara Tindak Balas
Endotermik dengan Eksotermik

Standard Kandungan (S.K)
5.1 Tindak Balas Endotermik dan Eksotermik

Standard Pembelajaran (S.P)
5.1.3 Menjalankan eksperimen untuk membanding dan membeza tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermik

Standard Prestasi
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai termokimia dan dapat melaksanakan tugasan mudah.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Halaman buku amali: 24 – 26 Hari: Tarikh: Bab 5: Termokimia

Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN Perbandingan antara Tindak
Aktiviti Tambahan Balas Endotermik dengan
1 Aktiviti membuat buku skrap: 7Inkuiri Eksotermik

(a) Guru meminta murid membentuk satu kumpulan dua 5.1 Tindak Balas Endotermik dan Eksotermik TP3
orang.
SP: 5.1.3
(b) Murid diminta membuat rujukan dari pelbagai sumber
seperti buku teks, Internet dan perpustakaan untuk TEMA TAFSIRAN
mencari maklumat tajuk buku skrap yang berikut:
Penerokaan Unsur Mengaplikasikan pengetahuan mengenai termokimia dan dapat melaksanakan tugasan mudah.
‘Aplikasi Tindak Balas Eksotermik dan Endortermik’ dalam Alam
(c) Guru membimbing cara menyediakan buku skrap dan
Mengkaji tindak balas endotermik dan eksotermik. HEBAT SAINS MODUL 6
menetapkan format buku skrap seperti berikut : To study endothermic and exothermic reactions.
(i) Tajuk dan nama kumpulan Tujuan
(ii) Perbezaan tindak balas eksotermik dan endotermik
Pernyataan Adakah tindak balas endotermik berlaku apabila suhu campuran menurun manakala tindak
dalam bentuk pengurusan grafik masalah balas eksotermik berlaku semasa suhu campuran meningkat?
(iii) Contoh aplikasi tindak balas eksotermik dan Hipotesis Does an endothermic reaction occur when the temperature of mixture decreases while an exothermic reaction occur

endotermik Pemboleh when the temperature of mixture increases?
(iv) Gambar-gambar berkaitan ubah
(v) Rumusan Tindak balas endotermik melibatkan penyerapan haba daripada persekitaran dan
2 Aktiviti projek mini:
(a) Murid dibahagikan kepada satu kumpulan empat menyebabkan suhu persekitaran menurun , manakala tindak balas eksotermik
orang.
(b) Murid diminta melayari Internet untuk mencari contoh melibatkan pembebasan haba ke persekitaran dan menyebabkan suhu persekitaran
satu reka cipta.
(c) Guru membincangkan dan membimbing murid contoh- meningkat .
contoh bahan yang boleh digunakan dan kaedah
penyediaan. An endothermic reaction involves the absorption of heat from the surroundings and causes the decrease in the
(d) Murid diminta mereka cipta beg panas dan beg sejuk
dengan menggunakan bahan biasa yang terdapat surrounding temperature, whereas exothermic reaction involves the release of heat to the surroundings and
di rumah atau bahan kitar semula.
causes the surrounding temperature to increase .
KOD QR: Video
(a) Dimanipulasikan: Jenis bahan kimia
Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube.
com/watch?v=d-QOZgP1wGE untuk menonton Manipulated: Types of chemical substances
video reka cipta beg panas dan sejuk.
(b) Bergerak balas: Peningkatan atau pengurangan suhu
Untuk tujuan pembelajaran
(e) Murid diminta membuat pembentangan tentang projek Responding: Increase or decrease in temperature

dengan menyatakan: (c) Dimalarkan: Kuantiti bahan kimia
(i) Alat dan bahan serta cara penyediaannya
(ii) Lakaran rajah yang berlabel Constant: Quantity of chemical substances

Radas dan Tabung didih, spatula, rod kaca, termometer, hablur natrium hidroksida, serbuk ammonium
Bahan
Prosedur klorida and air suling.

Boiling tubes, spatula, glass rod, thermometer, sodium hydroxide crystals, ammonium chloride powder and distilled

water. KOD QR: Video Eksperimen

Termometer Imbas Kod QR atau layari
Thermometer https://www.youtube.com/
watch?v=uGJrvAqVMMI untuk
menonton video eksperimen
tindak balas endotermik dan
eksotermik.

Air suling Untuk tujuan pembelajaran
Distilled water

SHoadbiulumr nhaydtrriouxmidehicdrryostkaslsida Serbuk ammonium klorida
Ammonium chloride powder

24

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 24 10/4/21 12:00 PM

Kaedah Bab 5: Termokimia
1 Tuangkan 10 m air suling ke dalam tabung didih. / Pour 10 m of distilled water into a boiling tube.
2 Ukur dan rekodkan suhu awal air. Rasa dengan tangan dinding luar tabung didih dan

catatkan dapatan anda.
Measure and record the initial temperature of the water. Feel the outer wall of the boiling tube with your hands
and record your findings.
3 Masukkan satu spatula hablur natrium hidroksida ke dalam tabung didih tersebut.
Put a spatula of sodium hydroxide crystals into the boiling tube.
4 Kacau campuran menggunakan rod kaca sehingga semua hablur larut.
Stir the mixture with a glass rod so that all the crystals dissolve.
5 Ukur dan rekod suhu akhir campuran. Rasa dengan tangan dinding luar tabung didih dan
catatkan dapatan anda.
Measure and record the final temperature of the mixture. Feel the outer wall of the boiling tube with your hands
and record your findings.
6 Ulang langkah 1 – 5 menggunakan serbuk ammonium klorida.
Repeat steps 1 – 5 using ammonium chloride powder.
1 10 m air suling dituangkan ke dalam tabung didih. / 10 m of distilled water is poured into a boiling tube.

2 Suhu awal air diukur dan direkodkan. Dinding luar tabung didih dirasa dengan tangan dan dapatan dicatatkan.

The initial temperature of the water is measured and recorded. The outer wall of the boiling tube is felt with hands and

the findings are recorded.

3 Satu spatula hablur natrium hidroksida dimasukkan ke dalam tabung didih itu.

A spatula of sodium hydroxide crystals is put into the boiling tube.

4 Campuran dikacau menggunakan rod kaca sehingga semua hablur larut.

The mixture is stirred with a glass rod so that all the crystals are dissolved.

5 Suhu akhir campuran diukur dan direkodkan. Dinding luar tabung didih dirasa dengan tangan dan dapatan dicatatkan.

The final temperature of the water is measured and recorded. The outer wall of the boiling tube is felt with hands

and the findings are recorded.

6 Langkah 1 – 5 diulang dengan menggunakan serbuk ammonium klorida.

Steps 1 – 5 are repeated using ammonium chloride powder.

Keputusan

Jenis bahan kimia Suhu awal Suhu akhir Perubahan suhu Dinding luar
Type of chemicals Initial temperature Final temperature Change in temperature tabung didih
(Sejuk/Panas)
(°C) (°C) (°C) Outer wall of boiling
tube (Hot/Cold)
Hablur natrium 31 39 +8
hidroksida + air suling 31 Kenaikan sebanyak 8 °C Panas
Sodium hidroxide crystals + 27 Increases in temperature by 8 °C Hot
distilled water
-4 Sejuk
Serbuk ammonium Penurunan suhu sebanyak Cold
klorida + air suling
Ammonium chloride powder 4 °C
+ distilled water Decreases in temperature by 4 °C

25

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 25 10/4/21 12:00 PM

G12

(iii) Cara penggunaan
(iv) Hasil rekacipta

Aktiviti Eksperimen
1 Aktiviti eksperimen dilaksanakan oleh murid dalam satu kumpulan lima orang.

(a) Guru menetapkan masa eksperimen.
(b) Guru melukis jadual keputusan eksperimen di papan putih dan setiap kumpulan diminta

menuliskan bacaan suhu awal dan akhir eksperimen yang diperoleh.
(c) Guru melakukan kaedah hot seat. Seorang wakil kumpulan diminta membincangkan keputusan

eksperimen kumpulan mereka kepada seluruh kelas.
(d) Guru mentaksir aktiviti mengeksperimen murid untuk pelaporan PBD.

Langkah berjaga-jaga dalam eksperimen
1 Mengambil bacaan suhu termometer dengan tepat dengan mengelakkan ralat paralaks.
2 Berhati-hati ketika memegang termometer kerana mudah pecah dan tidak memegang di bahagian

bebuli termometer.

Amaran/Peringatan
1 Menggunakan spatula untuk mengambil bahan kimia.
2 Berhati-hati agar larutan natrium hidroksida tidak terkena kulit.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Eksperimen 8Membina Transformer Injak Naik dan Injak
Turun

Standard Kandungan (S.K)
6.2 Transformer

Standard Pembelajaran (S.P)
6.2.1 Menjalankan eksperimen membina transformer injak naik dan injak turun

Standard Prestasi
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai elektrik dan kemagnetan dan dapat melaksanakan tugasan mudah

Halaman buku amali: 27 – 29 Hari: Tarikh:

Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN Bab 6: Elektrik dan Kemagnetan
Aktiviti Tambahan
1 Guru melaksanakan kaedah rakan perbincangan atau 8Inkuiri Membina Transformer Injak
Naik dan Injak Turun
talk partner dan aktiviti membaca dan menanda untuk
menggalakkan perbincangan dan perkongsian ilmu 6.2 Transformer TP3
pengetahuan antara murid.
(a) Guru membahagikan murid kepada satu kumpulan SP: 6.2.1

dua orang. TEMA TAFSIRAN
(b) Murid diminta membuat aktiviti membaca dan
Tenaga dan Mengaplikasikan pengetahuan mengenai elektrik dan kemagnetan dan dapat melaksanakan tugasan mudah.
menanda dalam masa 10 minit untuk mencari Kelestarian Hidup
maklumat penting dari buku teks dan modul:
(i) Apakah transformer Tujuan Untuk membina transformer injak naik dan injak turun.
(ii) Fungsi transformer Pernyataan To build a step-up transformer and a step-down transformer.
(iii) Simbol transformer masalah
(iv) Bagaimana transformer dibina Apakah kesan bilangan lilitan gegelung primer dan gegelung sekunder kepada voltan input
(v) Contoh alat elektrik yang menggunakan dan voltan output?
What is the effect of the number of turns of primary coil and secondary coil on input voltage and output voltage?
transformer
A Transformer injak naik / Step-up transformer

Hipotesis Semakin bertambah bilangan lilitan gegelung sekunder, semakin meningkat voltan

output. increases .
As the number of turns of secondary coils increases, the output voltage

Pemboleh (a) Dimanipulasikan : Bilangan lilitan gegelung sekunder
ubah Manipulated : Number of turns of secondary coil
Radas dan
Bahan (b) Bergerak balas: Voltan output
Responding : Output voltage

(c) Dimalarkan : Bilangan lilitan gegelung primer, voltan input
Constant : Number of turns of primary coil, input voltage

Dua mentol, dua teras besi berbentuk-C, dawai bertebat, voltmeter dan bekalan kuasa a.u.
(voltan rendah).
Two bulbs, two C-shaped iron cores, insulated wire, voltmeter and a.u power supply (low voltage).

Prosedur Gegelung M Klip Teras besi lembut
Coil M Clip Soft iron core

Bekalan kuasa Voltmeter
Power supply

Mentol P Gegelung N
Bulb P Coil N

Mentol Q
Bulb Q

27

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 27 10/4/21 12:00 PM

G13

(vi) Jenis transformer Bab 6: Elektrik dan Kemagnetan
(vii) Perbezaan antara transformer injak naik dan
1 Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
transformer injak turun. Prepare the apparatus as shown in the diagram.
(c) Guru menggunakan kaedah talk partner. Guru
2 Lilitkan 30 lilitan dawai kuprum bertebat pada salah satu teras besi lembut berlapis
memberikan setiap kumpulan kertas putih dan masa berbentuk-C
10 minit untuk murid membuat aktiviti berikut: Wind 30 turns of insulated copper wire around one of the laminated C-shaped iron cores as shown in the
(i) Melakar rajah berlabel struktur transformer injak diagram.

turun dan injak naik menggunakan simbol. 3 Lilitkan 40 lilitan dawai kuprum bertebat pada teras besi lembut berlapis berbentuk-C
(ii) Membezakan antara transformer injak naik dan yang satu lagi.
Wind 40 turns of insulated copper wire around another laminated C-shaped iron core.
transformer injak turun dalam bentuk pengurusan
grafik. 4 Letakkan kedua-dua teras bersama-sama dan gunakan klip untuk memastikannya
disambung bersama.
Aktiviti Eksperimen Place the two cores together and use clips to ensure that they are joined together.
1 Guru meminta murid berkolaborasi dalam satu kumpulan
5 Sambungkan kedua-dua bekalan kuasa dan mentol P kepada M.
lima orang untuk aktiviti eksperimen. Murid digalakkan Connect both the power supply and bulb P to M.
membuat eksplorasi cara memasang radas eksperimen
bersama ahli kumpulan. 6 Sambungkan mentol Q kepada N. Pasangkan voltmeter merentasi mentol Q.
(a) Setiap kumpulan diminta membuat perbincangan Connect bulb Q to N. Connect a voltmeter across bulb Q.

bebas 5 minit sebelum memasang set radas bagi 7 Hidupkan bekalan arus ulang-alik 2 V, perhatikan kecerahan mentol P dan Q, dan
penyiasatan. catatkan bacaan voltmeter.
(b) Guru memeriksa setiap set radas yang lengkap dan Turn on the 2 V current supply, observe the brightness of bulbs P and Q, and record the voltmeter reading.
meminta murid menerangkan yang berikut:
(i) Bagaimana radas berfungsi 8 Matikan bekalan kuasa. Ulangi langkah 1 hingga 7 dengan menukarkan bilangan lilitan
(ii) Bahagian dalam sebuah transformer gegelung N kepada 50 lilitan.
(iii) Gegelung primer dan gegelung sekunder Turn off the power supply. Repeat steps 1 to 7 by changing the number of turns of coil N to 50 turns.
(iv) Voltan input dan voltan output
(v) Susunan radas bagi transformer injak naik dan 9 Rekodkan semua pemerhatian anda. / Record all your observations.

injak turun. Keputusan
(c) Murid diberi tempoh masa untuk menjalankanPENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD. Bilangan lilitan dawai Kecerahan mentol Bacaan voltmeter
eksperimen sehingga selesai dan setiap kumpulan Number of turns of wire Brightness of the bulb Voltmeter reading
diminta membincangkan keputusan eksperimen dan
membuat rumusan. Gegelung M Gegelung N P Q Input (V) Output (V)
(d) Guru mentaksir aktiviti mengeksperimen murid untuk Coil M Coil N
pelaporan PBD. Malap Cerah
30 40 Dim Bright 2 2.7
Langkah berjaga-jaga dalam eksperimen Malap Lebih cerah
1 Memastikan wayar penyambung yang digunakan adalah 30 50 Dim Brighter 2 3.3

bertebat dengan sempurna. B Transformer injak turun / Step-down transformer
2 Memastikan mentol-mentol yang digunakan adalah sama
Hipotesis Semakin berkurang bilangan lilitan gegelung sekunder, semakin menurun voltan
jenis.
output. decreases .
Amaran/Peringatan As the number of turns of secondary coils decreases, the output voltage
1 Menggunakan nilai voltan seperti yang telah dinyatakan
Pemboleh (a) Dimanipulasikan : Bilangan lilitan gegelung sekunder
dalam prosedur eksperimen dan tidak mengubahnya ubah Manipulated : Number of turns of secondary coil
tanpa pengetahuan atau arahan daripada guru.
(b) Bergerak balas : Voltan output
Responding : Output voltage

(c) Dimalarkan : Bilangan lilitan gegelung primer, voltan input
Fixed : Number of turns of primary coil, input voltage

28

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 28 10/4/21 12:00 PM

Radas dan Bab 6: Elektrik dan Kemagnetan
Bahan
Prosedur Dua mentol, dua teras besi berbentuk-C, dawai bertebat, voltmeter dan bekalan kuasa a.u.
(voltan rendah).
Keputusan Two bulbs, two C-shaped iron cores, insulated wire, voltmeter and a.u power supply (low voltage).

1 Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
Prepare the apparatus as shown in the diagram.

2 Lilitkan 30 lilitan dawai kuprum bertebat pada salah satu teras besi lembut berlapis
berbentuk-C
Wind 30 turns of insulated copper wire around one of the laminated C-shaped iron cores as shown in the
diagram.

3 Lilitkan 20 lilitan dawai kuprum bertebat pada teras besi lembut berlapis berbentuk-C
yang satu lagi.
Wind 20 turns of insulated copper wire around another laminated C-shaped iron core.

4 Letakkan kedua-dua teras bersama-sama dan gunakan klip untuk memastikannya
disambung bersama.
Place the two cores together and use clips to ensure that they are joined together.

5 Sambungkan kedua-dua bekalan kuasa dan mentol P kepada M.
Connect both the power supply and bulb P to M.

6 Sambungkan mentol Q kepada N. Pasangkan voltmeter merentasi mentol Q.
Connect bulb Q to N. Connect a voltmeter across bulb Q.

7 Hidupkan bekalan arus ulang-alik 2 V, perhatikan kecerahan mentol P dan Q dan catatkan
bacaan voltmeter.
Turn on the 2 V current supply, observe the brightness of bulbs P and Q and record the voltmeter reading.

8 Matikan bekalan kuasa. Ulangi langkah 1 hingga 7 dengan menukarkan bilangan lilitan
gegelung N kepada 10 lilitan.
Turn off the power supply. Repeat steps 1 to 7 by changing the number of turns of coil N to 10 turns.

9 Rekodkan semua pemerhatian anda.
Record all your observations.

Bilangan lilitan dawai Kecerahan mentol Bacaan voltmeter
Number of turns of wire Brightness of the bulb Voltmeter reading

Gegelung M Gegelung N P Q Input (V) Output (V)
Coil M Coil N
Malap Lebih malap
30 20 Dim Dimmer 2 1.3
Malap
30 10 Dim Sangat malap 2 0.7
Very dim

Perbincangan

1 Nyatakan fungsi transformer.
State the function of transformer.
Untuk meningkatkan atau menurunkan voltan.

To increase or decrease the voltage.

29

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 29 10/4/21 12:00 PM

G14

Eksperimen 9 Tenaga Keupayaan Kenyal

Standard Kandungan (S.K)
7.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik

Standard Pembelajaran (S.P)
7.2.2 Mengirakan tenaga keupayaan kenyal dalam kehidupan harian

Standard Prestasi
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai elektrik dan kemagnetan dan dapat melaksanakan tugasan mudah.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Halaman buku amali: 31 – 32 Hari: Tarikh: Bab 7: Tenaga dan Kuasa

Cadangan Aktiviti EKSPERIMEN Tenaga Keupayaan Kenyal
Aktiviti Tambahan
1 Aktiviti projek mini 9Inkuiri

(a) Projek merekacipta alat yang mengaplikasikan prinsip 7.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik TP3
tenaga keupayaan kenyal.
SP: 7.2.2
(b) Murid dikehendaki membuat projek dalam satu
kumpulan empat orang. TEMA TAFSIRAN

(c) Murid diminta menonton video contoh rekacipta Tenaga dan Mengaplikasikan pengetahuan mengenai elektrik dan kemagnetan dan dapat melaksanakan tugasan mudah.
dengan melayari Internet. Kelestarian Hidup

(d) Guru membincangkan dan memberi idea sebagai Tujuan Mengkaji hubungan antara daya dengan pemanjangan spring.
motivasi kepada murid. Hipotesis To study the relationship between force and spring extension.
Pemboleh
(e) Murid diminta merekacipta satu alat atau model yang ubah Semakin besar daya yang dikenakan, semakin bertambah pemanjangan spring.
digerakkan dengan menggunakan tenaga keupayaan
kenyal dari gelang getah atau spring. Radas dan As the force applied increases, the extension of the spring also increases .
Bahan
(f) Murid diminta membuat pembentangan tentang Dimanipulasikan / Manipulated : Daya/berat beban // Force/weight of load
projek dengan menyatakan:
(i) Alat dan bahan serta cara penyediaannya Bergerak balas / Responding : Pemanjangan spring / Extension of spring
(ii) Lakaran rajah alat dan cara rekaan berfungsi
(iii) Menerangkan aplikasi prinsip tenaga keupayaan Dimalarkan: Jenis spring / diameter spring / panjang spring
kenyal dalam alat.
Constant: Type of spring / diameter of spring / length of spring
KOD QR: Video
Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube.com/ Spring, kaki retort, pengapit-G, pembaris meter, plastisin, pin, pemberat 50 g, 100 g, 150 g,
watch?v=9xhEXDrMMLg untuk menonton video 200 g dan 250 g.
tentang rekacipta alat yang mengaplikasikan prinsip Spring, retort stand, meter rule, G-clamps, pin, plasticine, weight of 50 g, 100 g, 150 g, 200 g and 250 g.
tenaga keupayaan kenyal.
Prosedur
Untuk tujuan pembelajaran
Kaki retort
Aktiviti Eksperimen Retort stand
1 Aktiviti eksperimen dilakukan oleh murid dalam satu
Pengapit-G Spring
kumpulan lima orang bagi mengkaji hubungan antara G-clamp Spring
daya dengan pemanjangan spring.
(a) Guru memaparkan video berkaitan eksperimen Meja Pin
Table Pin
dengan melayari Internet. Contohnya: Plastisin
Plasticine
KOD QR: Video
Pemberat 50 g
Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube.com/ 50 g weight
watch?v=ZG2XJut8TeU untuk menonton video tentang
tenaga keupayaan kenyal. Pembaris meter
Meter rule
Untuk tujuan pembelajaran
1 Susun radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas.
Arrange the apparatus as shown in the diagram above.

2 Rekod panjang asal spring. / Record the initial length of spring.
3 Gantung pemberat dengan jisim 50 g pada hujung spring.

Hang the weight with a mass of 50 g at the end of the spring.

4 Ukur panjang baharu spring. Hitung pemanjangan spring.
Measure the new length of the spring. Calculate the extension of the spring.

5 Ulang langkah 2 hingga 4 dengan menggunakan beban berlainan jisim, iaitu 100 g, 150 g,
200 g dan 250 g. / Repeat steps 2 to 4 using different mass loads, which are 100 g, 150 g, 200 g and 250 g.

Keputusan 15 cm
Panjang asal spring / Initial length of spring :

31

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 31 10/4/21 12:00 PM

Bab 7: Tenaga dan Kuasa

Jisim (g) / Mass (g) 50 100 150 200 250
Daya (N) / Force (N) 0.5 1 1.5 2 2.5

Panjang spring (cm) 17 19 21 23 25
Length of spring (cm)

Pemanjangan spring (cm) 2 4 6 8 10
Extension of spring (cm)

Contoh jawapan / Sample answer

Perbincangan

1 Berdasarkan keputusan yang diperoleh, lukis graf pemanjangan spring (cm) lawan daya (N).
Based on the results obtained, draw a graph of extension of spring (cm) against force (N).

Pemanjangan spring (cm)
Extension of spring (cm)
10

8

6

4

2

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Daya (N)
Force (N)

2 Daripada keputusan eksperimen, didapati spring memanjang 2 cm setiap kali beban 50 g ditambah.
Based on the results of the experiment, the spring extended 2 cm each time a 50 g mass is added.

3 Ini mematuhi Hukum Hook yang menyatakan pemanjangan sebarang objek kenyal seperti spring
berkadar terus dengan daya yang ditambah kepadanya.

This follows the Hooke’s Law which states that the extension of an elastic object like a spring is directly proportional to the force added
to it.

Kesimpulan

Hipotesis diterima . Semakin besar daya yang dikenakan, semakin bertambah pemanjangan spring.

The hypothesis is accepted . As the force applied increases, the extension of the spring also increases .

Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru: ............................................ Tarikh: ..............................

Ulasan: ...................................................................................................................................................................................................................................................

32

Conquer Sains Tkt 3-Eksperimen.indd 32 10/4/21 12:00 PM

G15

PENERBIT ILMU (b) Guru menyoal murid soalan-soalan berkaitan eksperimen berdasarkan video yang ditayangkan
BAKTI SDN. BHD. seperti berikut:
(i) Apakah jenis tenaga yang dimiliki spring yang dimampatkan atau diregangkan?
(ii) Apakah bentuk graf yang menunjukkan hubungan antara pemanjangan spring dengan
daya yang mematuhi Hukum Hooke?
(iii) Nyatakan Hukum Hooke.

(c) Murid diminta menjalankan eksperimen dan membuktikan hipotesis bagi eksperimen.
(d) Murid diminta menganalisis dan mentafsirkan data yang diperoleh dengan menggunakan graf.

Guru membimbing murid cara melukiskan graf.
(e) Setiap kumpulan diminta menampalkan graf di papan putih dan membentangkan keputusan

serta membuat rumusan eksperimen bagi kumpulan masing-masing.
(f) Guru mentaksir aktiviti murid sebagai laporan PBD.

G16

Hari: Tarikh:

EKSPERIMEN Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas

1Inkuiri Gerak Balas Tumbuhan Terhadap
Pelbagai Rangsangan

1.3 Rangsangan dan Gerak Balas Tumbuhan TP3

SP: 1.3.3

TEMA TAFSIRAN
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Penyelenggaraan dan Mengaplikasikan pengetahuan mengenai rangsangan dan gerak balas untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
Kesinambungan Hidup melaksanakan tugasan mudah.

Tujuan Mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan.
To study the response of plants towards various stimuli.

Pernyataan Bahagian manakah pada tumbuhan yang bergerak balas terhadap air, cahaya, graviti dan
masalah sentuhan?
Which parts of the plant respond towards water, light, gravity and touch?

Radas dan Bikar, piring Petri, kasa dawai, kapas lembap, air, gel silika, kotak, pita pelekat, plastisin,
Bahan anak benih kacang hijau, pokok semalu dan pokok timun.
Beaker, Petri dish, wire gauze, moist cotton wool, water, silica gel, box, adhesive tape, plasticine, green bean
seedlings, Mimosa pudica plant and cucumber plant.

A Gerak balas tumbuhan terhadap air / Response of plants towards water

Hipotesis Akar tumbuhan tumbuh ke arah air.

The roots of plants grow towards water.

Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Kehadiran air / Presence of water
ubah (b) Bergerak balas / Responding: Arah pertumbuhan akar / Direction of growth of roots

(c) Dimalarkan / Constant: Jenis anak benih / Type of seedlings

Kapas lembap
Prosedur Moist cotton wool
Anak benih / Seedling
Gel silika Kasa dawai / Wire gauze Air
Silica gel Water
Bikar / Beaker Bikar / Beaker B
Bikar / Beaker A

1 Sediakan radas seperti dalam rajah di atas.
Set up the apparatus as shown in the diagram above.

2 Simpan bikar A dan B di dalam almari gelap selama tiga hari.
Keep beakers A and B in a dark cupboard for three days.

3 Perhatikan anak benih selepas tiga hari dan lukis pemerhatian anda.
Observe the seedlings after three days and draw your observation.

1

Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas

B Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya / Response of plants towards light

Hipotesis Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya manakala akar tumbuh menjauhi
cahaya. grow away from the light.

The shoots of plants grow towards the light and the roots

Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Arah cahaya / Direction of light
PENERBIT ILMU ubah(b) Bergerak balas / Responding: Arah pertumbuhan pucuk dan akar / Direction of growth of shoots and roots
BAKTI SDN. BHD.
(c) Dimalarkan / Constant: Jenis anak benih / Type of seedlings

Mentol / Bulb Lubang / Hole
Prosedur Bikar / Beaker Mentol / Bulb

Anak benih / Seedling Kotak
Box
Bikar / Beaker C Kapas lembap Bikar / Beaker D
Moist cotton wool

1 Sediakan radas seperti dalam rajah di atas.
Set up the apparatus as shown in the diagram above.

2 Letakkan bikar C dan D di bawah cahaya lampu selama tiga hari.
Place beakers C and D under a lighted bulb for three days.

3 Perhatikan anak benih selepas tiga hari dan lukis pemerhatian anda.
Observe the seedlings after three days and draw your observation.

C Gerak balas tumbuhan terhadap graviti / Response of plants towards gravity

Hipotesis Akar tumbuhan tumbuh ke arah graviti manakala pucuk tumbuh
menentang arah graviti.

The roots of plants grow in the direction of gravity and the shoots grow against the direction
of gravity.

Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Kedudukan anak benih / Position of seedlings
ubah (b) Bergerak balas / Responding: Arah pertumbuhan pucuk dan akar / Direction of growth of shoots and roots

(c) Dimalarkan / Constant: Jenis anak benih, kehadiran air, ketiadaan cahaya

Type of seedlings, presence of water, absence of light

Prosedur Radikel (akar)
Radicle (root)
Plumul (pucuk) G
Plumule (shoot) F Pita pelekat / Adhesive tape
Piring Petri / Petri dish
E Plastisin / Plasticine

2

Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas

1 Sediakan radas dan susun kedudukan anak benih seperti dalam rajah di atas.
Set up the apparatus and arrange the positions of the seedlings as shown in the diagram above.

2 Letakkan piring Petri dalam kedudukan seperti ditunjukkan dalam rajah.
Place the Petri dish in the position as shown in the diagram.

3 Simpan piring Petri di dalam almari gelap selama tiga hari.
Place the Petri dish in a dark cupboard for three days.

4 Perhatikan anak benih selepas tiga hari dan lukis pemerhatian anda.
Observe the seedlings after three days and draw your observation.

PENERBIT ILMUD Gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan / Response of plants towards touch
BAKTI SDN. BHD.
Hipotesis Sesetengah bahagian tumbuhan seperti sulur paut dan daun bergerak balas terhadap
sentuhan.

Some parts of plants like the tendrils and leaves respond to touch.

Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Bahagian tumbuhan, jenis tumbuhan / Part of plant, type of plant
ubah Penguncupan daun, sulur paut melilit pada objek

(b) Bergerak balas / Responding: Fold of leaves, tendrils twining around thde object

(c) Dimalarkan / Constant: Objek / Object

Prosedur 1 Sentuh daun pokok semalu dan perhatikan.
Touch the leaves of Mimosa pudica plant and observe.

2 Letakkan satu kayu panjang berdekatan pokok timun. Perhatikan selepas satu minggu.
Place a long stick near a cucumber plant. Observe after one week.

Pemerhatian

Lukis dan lengkapkan pemerhatian dalam jadual di bawah.
Draw and complete the observation in the table below.

Eksperimen Pemerhatian Penjelasan
Experiment Observation Explanation

A Gerak balas xxxxxxxxxx Akar tumbuh membengkok ke arah kapas lembap
terhadap air Bikar / Beaker A
manakala pucuk tumbuh ke atas .
Response towards
water

The roots grow bending towards the moist cotton wool while the shoots

grow upwards .

xxxxxxxxxxxxxxxxx Akar tumbuh lurus ke arah air manakala
pucuk tumbuh ke atas.
Bikar / Beaker B The roots
grow straight towards water while the
shoots grow upwards.

3

Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas Pucuk tumbuh tegak ke atas ke arah cahaya
akar tumbuh ke bawah.
B Gerak balas manakala
terhadap The shoots grow straight upwards towards the light while the
cahaya
roots grow downwards.
Response towards
light

Bikar / Beaker C

PENERBIT ILMU Pucuk tumbuh membengkok ke arah cahaya
BAKTI SDN. BHD. while the roots
manakala akar tumbuh ke bawah .

The shoots grow bending towards the light

Bikar / Beaker D grow downwards .
EG
C Gerak balas F E: Pucuk tumbuh ke atas manakala akar tumbuh
terhadap while the roots grow towards
gravity ke arah graviti .
manakala akar tumbuh
Response towards The shoots grow upwards while the roots grow towards

gravity manakala akar tumbuh
while the roots grow towards
gravity .

F: Pucuk tumbuh ke atas

ke arah graviti .

The shoots grow upwards

gravity .

G: Pucuk tumbuh ke atas

ke arah graviti .

The shoots grow upwards

gravity .

D Gerak balas Daun pokok semalu menguncup apabila disentuh.
terhadap The leaves of Mimosa pudica plant fold when touched.
sentuhan

Response towards

touch

Sulur paut pokok timun melilit pada kayu panjang
around the long stick
yang diletakkan berhampirannya.

Tendrils of the cucumber plant twine

placed near it.

4

Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas

Perbincangan

1 Nyatakan jenis tropisme yang ditunjukkan oleh bahagian-bahagian tumbuhan dalam setiap eksperimen.
State the type of tropism shown by parts of plants in each experiment.
(a) Gerak balas terhadap air/ Response towards water:
(i) Akar/Roots: Hidrotropisme positif / Positive hydrotropism
(ii) Pucuk/Shoots: Hidrotropisme negatif / Negative hydrotropism

(b) Gerak balas terhadap cahaya/ Response towards light:
(i) Akar/Roots: Fototropisme negatif / Negative phototropism
(ii) Pucuk/Shoots: Fototropisme positif / Positive phototropism

(c) Gerak balas terhadap graviti/ Response towards gravity:
(i) Akar/Roots: Geotropisme positif / Positive geotropism
(ii) Pucuk/Shoots: Geotropisme negatif / Negative geotropism

(d) Gerak balas terhadap sentuhan / Response towards touch:
(i) Daun semalu / Leaves of Mimosa pudica: Seismonastik / Seismonastic
(ii) Sulur paut / Tendrils: Tigmotropisme positif / Positive thigmotropism

2 Apakah fungsi / What is the function of
(a) gel silika dalam eksperimen A?
silica gel in experiment A?
Untuk menyerap air / To absorb water

(b) kapas lembap dalam eksperimen B dan C?
moist cotton wool in experiments B and C?
Untuk membekalkan air bagi pertumbuhan anak benih. / To supply water for the growth of seedlings
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
3 Mengapakah set radas bagi eksperimen A dan C disimpan di dalam almari gelap?
Why are the sets of apparatus for experiments A and C kept in a cupboard?

Mengelak pengaruh cahaya ke atas pertumbuhan anak benih. / To avoid the influence of light on the growth of the seedlings.

4 Apakah kepentingan gerak balas yang ditunjukkan oleh tumbuhan dalam eksperimen ini?
What is the importance of responses shown by plants in this experiment?
(a) Pucuk / Shoot
Pucuk tumbuh ke arah cahaya supaya daun dapat menyerap cahaya untuk melakukan fotosintesis.

The shoots grow towards the light so that the leaves can absorb light to carry out photosynthesis.

(b) Sulur paut / Tendril
Sulur paut melilit pada objek yang menyentuh tumbuhan untuk membolehkan tumbuhan mendapat sokongan dan cahaya.

Tendrils twine around the object that touches the plant to enable the plant to get support and light.

5

Bab 1: Rangsangan dan Gerak Balas
(c) Akar / Root
Akar tumbuh ke arah graviti supaya akar dapat mencengkam tanah dengan kuat sebagai sokongan dan akar tumbuh ke arah air
untuk mendapatkan air dan mineral.

The roots grow towards gravity to enable the roots to hold the soil firmly as a support and the roots grow towards water to obtain water and

minerals.

5 Berdasarkan eksperimen ini, rangsangan yang manakah mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada
akar, air atau graviti? Jelaskan. KBAT Menganalisis
Based on the experiment, which stimulus has a stronger influence on the roots, water or gravity? Explain.
Air. Tumbuhan memerlukan air untuk mengekalkan pertumbuhan normal.

Water. Plants need water to maintain their normal growth.

6 Adakah cahaya satu faktor bagi percambahan biji benih. Jelaskan. KBAT Menganalisis
Is light a factor for germination of seeds? Explain.
Tidak, kerana anak benih masih bercambah walaupun disimpan di tempat gelap.

No, because seeds can still germinate although they are kept in a dark place.

7 Adakah kedudukan biji benih penting dalam pertumbuhan tanaman?
Is the position of seeds important in the growth of crops?
Tidak, kerana anak benih akan tumbuh dan bergerak balas terhadap rangsangan yang diterima.

No, because seeds will grow and respond towards the stimuli they received.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Kesimpulan

Hipotesis diterima. / The hypothesis is accepted.

(a) Akar tumbuhan tumbuh ke arah air.
The roots of plants grow towards water.

(b) Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya, manakala akar tumbuh menjauhi cahaya.
grow away from the light.
The shoots of plants grow towards the light and the roots

(c) Akar tumbuhan tumbuh ke arah graviti, manakala pucuk tumbuh menentang arah

graviti.

The roots of plants grow in the direction of gravity and the shoots grow against the direction of gravity.

(d) Sesetengah bahagian tumbuhan seperti sulur paut dan daun bergerak balas terhadap
leaves respond to touch.
sentuhan.

Some parts of plants like the tendrils and

Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru: ............................................ Tarikh: ..............................

Ulasan: ...................................................................................................................................................................................................................................................

6

Hari: Tarikh:

EKSPERIMEN Perbezaan Kandungan Gas Bab 2: Respirasi
dalam Udara Sedutan dan
2Inkuiri Udara Hembusan

2.1 Sistem Respirasi TP3

SP: 2.1.2

TEMA TAFSIRAN
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Penyelenggaraan danMengaplikasikan pengetahuan mengenai respirasi untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugas mudah.
Kesinambungan Hidup

A Peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan KOD QR: Video Eksperimen
dan udara hembusan Imbas Kod QR atau layari https://www.youtube.
Percentage of oxygen in the inhaled and exhaled air com/watch?v=C8aPA4HTFBo untuk menonton
video eksperimen perbezaan kandungan gas
dalam udara hembusan dan sedutan.

Untuk tujuan pembelajaran

Tujuan Untuk mengkaji perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara
exhaled air.
hembusan .

To investigate the difference in the percentage of oxygen in inhaled and

Pernyataan Apakah perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusan?
masalah What is the difference in the percentage of oxygen in the inhaled and exhaled air?

Hipotesis Udara sedutan mengandungi peratus komposisi oksigen yang lebih tinggi berbanding
dengan udara hembusan.

Inhaled air contains higher percentage of oxygen than the exhaled air.

Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Jenis udara di dalam balang gas / Type of air in the gas jar
ubah (b) Bergerak balas / Responding: Aras akhir air di dalam balang gas / Final water level in the gas jar

(c) Dimalarkan / Constant: Suhu dan tekanan udara, isi padu balang gas

Air temperature and air pressure, volume of gas jar

Radas dan Balang gas, alas balang gas, lilin, mancis, besen kaca, plastisin, pen penanda, air, udara
Bahan hembusan dan udara sedutan.

Gas jar, gas jar stand, candle, matches, glass basin, plasticine, marker pen, water, inhaled and exhaled air.

Prosedur 1 Bahagikan isi padu balang gas kepada lima bahagian yang seragam dan tanda dengan pen
penanda seperti yang ditunjukkan dalam Rajah A.
Divide the volume of the gas jar into five equal parts and mark using the marker pen as shown in Diagram A.

Balang gas Isi padu balang gas ini dibahagikan
Gas jar kepada lima bahagian yang
Penanda aras air seragam dan ditanda dengan pen
Water mark penanda
Volume of gas jar is divided into five equal
parts and marked with a marker pen

Rajah / Diagram A

7

Bab 2: Respirasi

2 Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah B.
Set up the apparatus as shown in Diagram B.

Balang gas
Gas jar

Air
Water

Penanda aras air Lilin / Candle
Water level mark

PENERBIT ILMU Alas balang gas Plastisin / Plasticine
BAKTI SDN. BHD.Gas jar stand Besen kaca / Glass basin

Rajah / Diagram B

3 Nyalakan lilin dan telangkupkan balang gas bertanda yang berisi udara ke atas lilin

tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C.

Light a candle and invert a gas jar filled with air over the candle as shown in Diagram C.

Lilin
Candle

Rajah / Diagram C

4 Perhatikan aras akhir air apabila lilin terpadam. Berdasarkan aras akhir air, anggarkan
peratusan oksigen di dalam balang gas tersebut.
Observe the final water level when the candle flame extinguishes. Based on the final water level, estimate the

percentage of oxygen in the air in the gas jar.

5 Kemudian, kumpulkan udara hembusan dengan menggunakan susunan radas seperti
yang ditunjukkan dalam Rajah D.
Next, collect exhaled air using the apparatus set up as shown in Diagram D.

Balang gas Udara hembusan terkumpul
Gas jar Collected exhaled air
Udara hembusan
Exhaled air Penanda aras Lilin
air Candle
Water level mark

Alas balang gas Besen kaca/Glass basin
Gas jar stand Plastisin/Plasticine

Air/Water

Rajah / Diagram D

6 Pastikan isi padu udara hembusan yang dikumpulkan adalah sama dengan isi padu udara
sedutan dalam Rajah A dan B (di penanda aras air).
Make sure that the volume of exhaled air collected is the same as the volume of inhaled air in Diagrams A & B (at

the water level mark)

7 Ulang langkah 3 dan 4.
Repeat steps 3 and 4.

8

Keputusan Jenis udara dalam balang Udara sedutan Bab 2: Respirasi
Type of air in gas jar Inhaled air Udara hembusan
1/5 bahagian
Aras akhir air di dalam Exhaled air
balang gas 1/5 of the parts Kurang daripada 1/5
Final water level in gas jar Less than 1/5 of the parts
20%
Anggaran peratus oksigen 15%
dalam udara
Percentage of oxygen in the air
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Perbincangan

1 Apakah yang diwakili oleh aras akhir air di dalam balang gas?
What is represented by the final water level in the gas jar?
Aras akhir air di dalam balang gas mewakili jumlah kandungan gas oksigen yang telah digunakan untuk pembakaran api lilin. Apabila
semua kandungan oksigen di dalam balang gas telah habis digunakan, api lilin akan terpadam serta aras air dalam balang gas akan
meningkat.

The final water level in the gas jar represents the total amount of oxygen used for the combustion of the candle flame. After all the oxygen is being

used up, the candle flame extinguishes while the water level in the gas jar rises.

2 Kenaikan aras air di dalam balang gas yang manakah lebih tinggi? Jelaskan pemerhatian anda.
Which gas jar shows more increase in water level? Explain your observation.
Kenaikan aras air dalam balang gas yang mengandungi udara sedutan adalah lebih tinggi, iaitu 1/5 bahagian daripada isi padu balang
gas berbanding dengan balang gas yang mengandungi udara hembusan. Keputusan ini menunjukkan bahawa udara sedutan
mempunyai kandungan gas oksigen yang lebih tinggi berbanding dengan udara hembusan.

The water level increase in the gas jar filled with inhaled air is higher than the gas jar filled with exhaled air which is 1/5 part of the total volume of the

gas jar. This result shows that inhaled air contains higher percentage of oxygen than the exhaled air.

Kesimpulan

Hipotesis diterima . Udara sedutan mengandungi peratus komposisi oksigen yang lebih tinggi
berbanding dengan udara hembusan.

The hypothesis is accepted . Inhaled air contains higher percentage of oxygen than the exhaled air.

B Kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan
Concentration of carbon dioxide in inhaled and exhaled air

Tujuan Untuk mengkaji perbezaan kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara
hembusan.
To investigate the difference in concentration of carbon dioxide in inhaled and exhaled air.

9

Bab 2: Respirasi Apakah perbezaan kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan?
What is the difference in the concentration of carbon dioxide in inhaled and exhaled air?
Pernyataan
masalah

Hipotesis Udara sedutan mengandungi kepekatan karbon dioksida yang lebih rendah berbanding
dengan udara hembusan.

Inhaled air contains lower concentration of carbon dioxide than the exhaled air.

Pemboleh (a) Dimanipulasikan / Manipulated: Jenis udara yang dilalukan ke dalam air kapur
ubah Type of air passed through the limewater

(b) Bergerak balas / Responding: Keadaan air kapur / Condition of the limewater
(c) Dimalarkan / Constant: Kepekatan air kapur, isi padu kelalang kon
Concentration of limewater, volume of conical flask
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Radas dan Air kapur, udara hembusan dan udara sedutan, kelalang kon, salur penghubung, tiub getah,
Bahan tiub kaca dan penyumbat getah.

Limewater, inhaled and exhaled air, conical flask, connecting tube, rubber tubing, glass tube and rubber stopper.

Prosedur

Tiub getah
Rubber tubing

Klip A Klip B
Clip A Clip B

Udara dihembus Penyumbat Udara disedut
keluar getah masuk
Air breathed out Air breathed in
Rubber stopper

Tiub kaca
Glass tube

Air kapur B
Limewater
A

1 Sediakan susunan set radas seperti dalam rajah di atas.
Set up the apparatus as shown in the diagram above.

2 Klip A dibiarkan tertutup, manakala klip B terbuka. Sedut udara beberapa kali di tiub
getah sambil memerhatikan gelembung gas dan keadaan air kapur dalam kelalang kon B.
Let clip A closed while clip B opened. Inhale air a few times from the rubber tubing while observing the gas

bubbles and the condition of the limewater in the conical flask B.

3 Biarkan klip B tertutup dan klip A terbuka. Hembus udara beberapa kali ke dalam tiub
sambil memerhatikan gelembung gas dan keadaan air kapur dalam kelalang kon A.
Let clip B closed and clip A opened. Exhale air a few times into the rubber tubing while observing the gas bubbles

and the condition of the limewater in the conical flask A.

4 Keadaan air kapur dalam kedua-dua kelalang kon diperhatikan dan direkodkan.
The condition of the limewater in both flasks are observed and recorded.

10

Keputusan Kelalang Jenis udara yang dilalukan Bab 2: Respirasi
Flask ke dalam air kapur
A Keadaan air kapur
B Type of air that passes through limewater Condition of limewater

Udara hembusan Keruh
Exhaled air Cloudy
Jernih, tiada perubahan ketara
Udara sedutan Clear, no exact changes
Inhaled air

PENERBIT ILMUPerbincangan
BAKTI SDN. BHD.
1 Apabila udara hembusan melalui kelalang A, air kapur menjadi keruh. Apabila udara sedutan melalui
kelalang B, air kapur kekal jernih. Keputusan ini menunjukkan bahawa udara hembusan mempunyai
kandungan gas karbon dioksida yang lebih tinggi berbanding dengan udara sedutan .

When exhaled air passes through flask A, the limewater becomes cloudy. Whereas, when inhaled air passes through the limewater

in flask B, it stays clear. The result shows that exhaled air contains higher content of carbon dioxide than the

inhaled air.

2 Berikan satu sebab mengapa kandungan gas karbon dioksida lebih tinggi dalam udara hembusan
berbanding dengan udara sedutan.
Give one reason why carbon dioxide content is higher in exhaled air than in inhaled air.

Kandungan gas karbon dioksida dalam udara hembusan lebih tinggi kerana karbon dioksida ialah bahan kumuh hasil daripada respirasi

sel yang dikumuhkan keluar daripada badan semasa menghembus nafas.

The content of carbon dioxide in exhaled air is higher because carbon dioxide gas is a waste product from cell respiration that is excreted out from

the body during exhalation.

3 Namakan satu bahan uji lain yang boleh digunakan untuk menggantikan air kapur bagi menjalankan
penyiasatan yang sama. Jelaskan pemerhatian yang akan diperolehi. KBAT Menganalisis
Name one other indicator that can be used to replace limewater for the same investigation. Explain the observation result.

Larutan penunjuk hidrogen karbonat. Warna larutan penunjuk hidrogen karbonat akan bertukar menjadi kuning dengan kehadiran

gas karbon dioksida yang berasid.

Hydrogen carbonate indicator. The colour of hydrogen carbonate indicator will change to yellow in the presence of acidic carbon dioxide gas.

Kesimpulan

Hipotesis diterima . Udara hembusan mengandungi peratus gas karbon dioksida yang lebih tinggi

berbanding dengan udara sedutan.

The hypothesis is accepted . Exhaled air contains higher percentage of carbon dioxide gas compared to inhaled air.

Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru: ............................................ Tarikh: ..............................

Ulasan: ...................................................................................................................................................................................................................................................

11

Hari: Tarikh:

EKSPERIMEN Bab 2: Respirasi

3Inkuiri Kesan Merokok terhadap
Peparu

2.3 Kesihatan Sistem Respirasi Manusia TP3

SP: 2.3.2

TEMA TAFSIRAN
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Penyelenggaraan danMengaplikasikan pengetahuan mengenai respirasi untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan melaksanakan tugas mudah.
Kesinambungan Hidup

Tujuan Untuk menyiasat kesan merokok terhadap peparu. HEBAT SAINS MODUL 25
To investigate the effects of smoking on the lungs.

Pernyataan Apakah kesan merokok terhadap peparu?
masalah What is the effect of smoking on the lungs?

Hipotesis Asap rokok mengandungi tar tembakau yang menghitamkan peparu, gas berasid yang

mengakis tisu peparu dan menghasilkan haba yang meningkatkan suhu peparu.

Cigarette smoke contains tobacco tar that blackens the lungs, acidic gases that corrode the lung tissues and

produces heat that increases the lungs temperature.

Radas dan Tiub kaca berbentuk-U, pam penuras, kelalang kon, penutup getah, tiub kaca, tiub getah,
Bahan termometer, mancis, rokok, kapas putih dan larutan penunjuk universal.
U-shaped tube, filter pump, conical flask, rubber stopper, glass tube, rubber tube, thermometer, matches, cigarettes,

white cotton wool and universal indicator solution.

Prosedur 1 Sediakan radas seperti yang Termometer Tiub getah
ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Thermometer Rubber tube

Set up the apparatus as shown in the diagram Rokok Ke pam penuras
on the right. Cigarette To lter pump

2 Nyalakan rokok dan hidupkan pam Tiub-U Tiub kaca
penuras untuk menyedut asap rokok U-tube Glass tube
supaya melalui kapas dan larutan
penunjuk universal. Kapas Penunjuk universal
Cotton wool Universal indicator

Light up the cigarette and turn on the filter pump

to suck the cigarette smoke so that it goes through the cotton wool and the universal indicator solution.

3 Rekodkan pemerhatian dalam jadual. / Record the observations in a table.

Keputusan

Bahan Pemerhatian / Observation Inferens
Materials Inference
Di awal eksperimen Di akhir eksperimen
Suhu At the beginning of experiment At the end of experiment Asap rokok mengandungi haba.
Temperature Cigarette smoke contains heat.
30 °C 32 °C Asap rokok mengandungi bahan yang
Kapas putih menghitamkan tisu peparu.
White cotton wool Putih Perang Cigarette smoke contains substances that
White Brownish blackens the lung tissues.
Warna larutan
penunjuk universal Hijau Kuning Asap rokok adalah berasid.
The colour of universal Green Yellow Cigarette smoke is acidic.
indicator solution

12

Bab 2: Respirasi

Perbincangan

1 Apakah bahagian dalam sistem repirasi manusia yang diwakili oleh kapas?
What is the part of the human respiratory system that is represented by the cotton wool?

Tisu peparu / The lung tissues

2 Namakan bahan dalam asap rokok yang mengubah warna bahan-bahan berikut.
Name the substances in the cigarette smoke that change the colour of these materials.
(a) Kapas putih / Cotton wool : Tar tembakau / Tobacco tar
(b) Penunjuk universal / Universal indicator : Gas karbon monoksida / Carbon monoxide gas

3 Namakan bahan dalam asap rokok yang menyebabkan kesan berikut kepada badan manusia.
Name the substances in the cigarette smoke that cause the following effects to the human body.
(a) Ketagihan merokok / Addiction to smoking : Nikotina / Nicotine
(b) Menyebabkan kanser (sejenis karsinogen) / Causes cancer (carsinogen) : Tar / Tar
(c) Merendahkan paras oksigen dalam darah : Gas karbon monoksida / Carbon monoxide gas
Reduces the level of oxygen in the blood:

4 Berdasarkan keputusan eksperimen, nyatakan tiga kesan negatif asap rokok terhadap peparu.
Based on the results of the experiment, state three negative effects of cigarette smoke to the lungs.
– Mengandungi tar yang melekat dan menghitamkan tisu peparu dan menyebabkan pertukaran gas kurang cekap.

Contains tar that sticks and blackens the lung tissues, causing inefficient gas exchange.

– Mengandungi gas sulfur dioksida yang boleh mengakis tisu peparu.

Contains sulphur dioxide that can corrode the lung tissues.

– Membebaskan haba yang mengeringkan peparu. / Releases heat that dries up the lungs.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Kesimpulan

Hipotesis diterima . Merokok membahayakan kesihatan kerana asap rokok mengandungi

haba yang meningkatkan suhu peparu, mengandungi tar yang menghitamkan

tisu peparu dan boleh menyebabkan kanser . Asap rokok juga mengandungi gas berasid

yang boleh mengakis tisu peparu.

The hypothesis is accepted . Smoking endangers our health because cigarette smoke contains heat

that raises the lung’s temperature, contains tar that blackens the lung tissues and can cause

cancer . Cigarette smoke also contains acidic gases that can corrode the lung tissues.

Menguasai Belum Menguasai Tandatangan Guru: ............................................ Tarikh: ..............................

Ulasan: ...................................................................................................................................................................................................................................................

13


Click to View FlipBook Version