The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Conquer! Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2021-10-29 06:26:24

Conquer! Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3

Conquer! Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 3

Conquer!ModulAktivitiPT3
PENERBIT
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Reka Bentuk
dan Teknologi •MohdAsrulIshak

3Tingkatan
KSSM

EKSTRA! MesraSAMPEL Digital

 Aktiviti PAK-21 Video Tutorial
 Panduan Kerja e-Soalan e-RPH
Contoh Laporan Kerja Projek
Projek

Reviu PT3 • PAK-21 • i-THINK • PIB • Kod QR

Sesuai Digunakan untuk Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Kandungan N1 – N16
1 – 11
Nota Ekspress
Bab 1 Aplikasi Teknologi 12 – 15
Reviu PT3 16 – 37
Bab 2 Pembangunan Produk 38 – 41
Reviu PT3 42 – 53
Pentaksiran Pertengahan Tahun 54 – 64
Bab 3 Reka Bentuk dalam Perniagaan 65 – 68
Reviu PT3 69 – 80
Kertas Model PT3 81 – 83
Kerja Projek Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 3 R1 – R2
Rekod Prestasi
Aktiviti Pembelajaran Abad ke-21 i-v
Kerja Projek Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 3 vi
Panduan Pelaksanaan Kerja Projek
PENERBIT vii - xvi
ILMU
BAKTI SDN. BHD.

Nota Ekspres

Bab 1: Aplikasi Teknologi

1.1 Reka Bentuk Mekatronik

1.1.1 Menyatakan Maksud Reka Bentuk Mekatronik
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
1 Mekatronik ialah satu bidang yang menggabungkan disiplin ilmu mekanikal, elektrik, elektronik, kawalan dan
pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
2 Gabungan elemen-elemen tersebut membolehkan produk mekatronik beroperasi secara automatik atau separa
automatik.
3 Mekatronik juga boleh dikenali sebagai "sistem elektro-mekanikal" atau "kejuruteraan kawalan dan automasi".
Produk mekatronik akan mula bekerja apabila suis ditekan atau penderia tertentu diaktifkan dan produk
mekatronik akan berhenti dengan sendirinya apabila tugas telah selesai.
4 Mekatronik terhasil daripada gabungan dua perkataan, iaitu 'meka' daripada perkataan mekanikal dan 'tronik'
daripada perkataan elektronik.
5 Ciri-ciri produk mekatronik ialah:
(a) Menggunakan tenaga elektrik

(b) Mempunyai penderia dan panel kawalan

(c) Mempunyai bahagian yang boleh bergerak
(d) Boleh berfungsi secara automatik dan separa automatik
6 Terdapat empat perkembangan Revolusi Industri, iaitu:
i-THINK Peta Alir

Revolusi Industri 1.0 Revolusi Industri 2.0 Revolusi Industri 3.0 Revolusi Industri 4.0

Penggunaan reka Penemuan tenaga Penggunaan reka Gabungan reka
bentuk mekanikal elektrik yang bentuk elektronik bagi bentuk mekatronik
menggantikan tenaga bersama internet
membolehkan produk menghasilkan reka benda, data raya dan
manusia. dihasilkan dalam bentuk mekatronik. pengkomputeran
kuantiti yang besar
dan cepat. awan bagi
membentuk sistem
pengeluaran pintar.

7 Revolusi Industri 4.0 berkembang melalui konsep cyberphysical, iaitu mengawal dan mengurus operasi industri
dengan mengguna pakai sistem mekatronik, internet benda, data raya, pengkomputeran awan dan kecerdasan
buatan.
8 Sembilan teras Revolusi Insustri 4.0:
i-THINK Peta Dakap
(a) Keselamatan siber

(b) Robot berautonomi

(c) Persepaduan sistem

Sembilan (d) Internet benda
Teras Revolusi (e) Simulasi
Industri 4.0 (f ) Data raya

(g) Realiti terimbuh

(h) Pengkomputeran awan

(j) Pembuatan bahan mentah

N1

Bab 3: Reka Bentuk dalam Perniagaan

3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pemasaran

3.1.1 Menyatakan Maksud Pemasaran

1 Pemasaran ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar
kepada pengguna. Selain itu juga, pemasaran ialah proses atau aktiviti pihak pengeluar untuk memasar dan
menyampaikan maklumat kepada pengguna.

2 Proses dalam bidang pemasaran:
i-THINK Peta Alir
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Keperluan dan kehendak pelangganPermintaan Produk Nilai

Pertukaran Urus niaga Pasaran
Perniagaan
3 Aliran pemasaran produk:
Pergudangan

Pengeluar Pengangkutan Pengguna
organisasi dan

akhir

3.1.2 Menerangkan Peranan Reka Bentuk dalam Pemasaran

1 Produk yang hendak dipasarkan mempunyai ciri-ciri tertentu seperti reka bentuk, warna atau saiz produk agar
dapat menarik perhatian pengguna.
2 Antara kepentingan reka bentuk ialah:
(a) Memenuhi kehendak individu dan masyarakat

(b) Memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian

3 Peranan reka bentuk dalam pemasaran terbahagi kepada tiga, iaitu: i-THINK Peta Pokok

Peranan Reka Bentuk dalam Pemasaran

Memenuhi keperluan dan Saluran komunikasi pengeluar Mengukuh penjenamaan
kehendak pengguna kepada pengguna sesuatu produk

• Fungsi produk • Pengenalan diri produk • Rangkaian perkongsian
• Reka bentuk produk teknologi dan produk
• Kekuatan dan kelemahan
• Nilai produk • Rakan strategik perniagaan
• Trend

N12

PENERBIT ILMUAktiviti Pembelajaran Abad ke-21 PAK-21
BAKTI SDN. BHD.
Aktiviti 1 Jigsaw

1.1 Reka Bentuk Mekatronik
1.1.4 Menghasilkan gambar rajah blok (block diagram) produk mekatronik sedia ada.

Objektif Pembelajaran

1 Murid dapat menghasilkan gambar rajah blok pada produk sedia ada.
2 Menguji pengetahuan murid dalam menghasilkan gambar rajah blok.

Panduan Guru

1 Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan besar (home team) yang terdiri daripada empat
hingga enam orang atau mana-mana jumlah murid yang munasabah. Setiap murid dalam kumpulan
tersebut akan dinomborkan.

2 Seterusnya murid dipecahkan kepada kumpulan lebih kecil, iaitu kelompok pakar (expert team)
mengikut nombor masing-masing.

3 Tajuk atau produk akan diberikan kepada murid berkaitan penghasilan gambar rajah blok pada
produk mekatronik sedia ada. Setiap murid perlu memahami, menganalisis dan mempelajari
maklumat berkenaan bersama dengan ahli lain kumpulan tersebut (expert team). Produk mekatronik
yang diberi mestilah berlainan dalam buku teks.

4 Seterusnya, murid-murid dalam expert team berbincang sesama sendiri bagi menghasilkan gambar
rajah blok produk mekatronik. Setiap ahli kumpulan perlu menyumbangkan idea.

5 Setelah selesai berbincang, murid dalam kelompok pakar (expert team) akan kembali ke kumpulan asal
semula (home team). Berdasarkan murid yang telah ditetapkan nombor oleh guru awal tadi, murid
akan mengajar, membimbing dan membentang kepada ahli-ahli lain tentang perkara yang dipelajari
dalam kelompok pakar (expert team) tadi.

6 Setelah selesai, murid secara sukarela membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari.
7 Rumusan guru.

Panduan Murid

1 Gambar rajah blok ditakrifkan sebagai suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis
dalam bentuk blok.

2 Tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi, nama
elemen atau litar yang terlibat.

3 Terdapat tiga bahagian dalam gambar rajah blok, iaitu input, output dan proses.

i

2.1 Teknologi yang Dipilih
• Pilih gabungan dua atau lebih aplikasi teknologi di atas bagi penghasilan produk baharu atau
penambahbaikan produk sedia ada.

2.2 Tujuan Penggunaan Teknologi
• Menerangkan tujuan sebab memilih gabungan dua atau lebih teknologi yang dipilih bagi
menghasilkan produk yang digemari oleh pelanggan.

2.3 Fungsi Teknologi
• Fungsi teknologi yang digunakan mestilah dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan
dan kehendak pelanggan.
• Setiap komponen dan fungsi komponen yang terdapat pada aplikasi teknologi yang dipilih perlu
diterangkan secara terperinci.
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Aplikasi TeknologiGambar Rajah Komponen

2.4 Kekuatan dan Kelemahan Teknologi

Jadual Perbandingan Kekuatan dan Kelemahan Teknologi yang Dipilih

Aplikasi Teknologi Komponen Kekuatan Kelemahan

3.0 Perancangan Konsep
3.1 Pemilihan Konsep Reka Bentuk

1 Memilih konsep penghasilan idea iaitu reka bentuk mengikut fungsi produk (form follow function)
atau fungsi mengikut bentuk (function follow form).

2 Memilih elemen dan prinsip reka bentuk yang akan digunakan dalam proses lakaran idea.

3.2 Lakaran Perkembangan Idea bagi Produk
1 Lakaran perkembangan idea perlu mengikut elemen dan prinsip reka bentuk yang telah disetujui oleh

pelanggan dalam borang projek brief.
2 Lakaran perkembangan idea merupakan cadangan rekaan dan boleh dilukis secara 3D pada sudut

pandangan yang berbeza.
3 Lakaran perkembangan idea boleh dilukis lebih daripada satu sebagai cadangan sebelum lakaran

sebenar dipilih.

4.0 Lakaran Akhir
4.1 Lakaran 3D Bermaklumat

Lakaran yang dilengkapi semua maklumat yang diperlukan oleh pelanggan berkaitan produk dilukis
dalam bentuk 3 Dimensi (3D).

4.2 Lakaran Ceraian Komponen
1 Lakaran ceraian menunjukkan ceraian semua komponen yang terdapat pada produk dalam bentuk 3

Dimensi.
2 Lakaran ceraian menunjukkan hubungan antara komponen pada suatu reka bentuk.

xi

Buku Teks: Halaman 1 - 32

Bab

1 Aplikasi Teknologi

Buku Teks: Halaman 3 – 4

1.1 Reka Bentuk Mekatronik

A Isikan tempat kosong di bawah. S.P 1.1.1 TP 1

PENERBIT ILMUMaksud Reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk yang menggabungkan disiplin
BAKTI SDN. BHD.Reka Bentuk
Mekatronik ilmu elektrik , elektronik , mekanikal , kawalan dan

pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Konsep cyberphysical ialah mengawal dan mengurus operasi industri

Konsep dengan mengguna pakai sistem mekatronik , internet benda ,
Cyberphysical
data raya , pengkomputeran awan kecerdasan buatan
dan .

B Namakan sejarah Revolusi Industri berpandukan gambar rajah di bawah. S.P 1.1.1 TP 1

Revolusi 2.0 Revolusi 3.0 Revolusi 4.0 Revolusi 1.0C Nyatakan definisi mekatronik yang diperkenalkan oleh Tetsuro Mori, jurutera kanan sebuah
syarikat di Jepun pada tahun 1969. S.P 1.1.1 TP 1

Aplikasi elektronik dan teknologi komputer untuk
mengawal pergerakan sistem mekanikal sesuatu produk.

Menguasai : TP 1

1.1 Belum Menguasai : TP 1 1

Buku Teks: Halaman 22 – 26

1.1 Reka Bentuk Mekatronik

A Senaraikan lima kriteria pemilihan lakaran reka bentuk produk. S.P 1.1.5 TP 4

i-THINK Peta Pokok

Kriteria Pemilihan Lakaran Reka Bentuk Produk

PENERBIT ILMU1 Menarik perhatian2 Warna yang seimbang 3 Reka bentuk mudah
BAKTI SDN. BHD.penggunadan sesuai dihasilkan

4 Mempunyai nilai 5 Maklumat lakaran Aktiviti PIB
estetika lengkap

B Berdasarkan gambar rajah blok yang dihasilkan pada halaman 5 (versatile table lamp), lengkapkan
elemen mekatronik yang terdapat pada produk tersebut. S.P 1.1.5 TP 4

Elemen Fungsi

Sistem elektrik Membekalkan sumber elektrik untuk menyalakan lampu LED.

Sistem mekanikal Menaikkan dan menggerakkan lengan lampu meja serba guna.

Sistem elektronik Menerima dan menukar isyarat.

Sistem kawalan dan pengaturcaraan Mengawal pusingan serta naik dan turun lengan lampu meja serba guna.

Pelibatan Ibu Bapa KOD QR: e-Soalan e-Soalan
Imbas Kod QR untuk latihan
Anda bersama-sama ibu bapa melakukan aktiviti: tambahan Bab 1.
1 Mengenal pasti produk-produk mekatronik yang terdapat di sekeliling anda.
2 Menyenaraikan teras yang terdapat dalam Revolusi Industri 4.0. Untuk tujuan pembelajaran

1.1 Belum Menguasai : TP 4 Menguasai : TP 4

7

Buku Teks: Halaman 77

2.1 Penghasilan Produk

Berdasarkan halaman 24, sediakan bajet produk bagi projek tersebut dengan menggunakan konsep
SMART. S.P 2.1.6 KBAT Mengaplikasi

PENERBIT ILMU Aktiviti PAK-21
BAKTI SDN. BHD.
(Guru menilai hasil dan kreativiti murid)

AKTIVITI Gallery Tour

1 Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada lima hingga enam orang bagi setiap
kumpulan.

2 Guru memberikan satu contoh produk sedia ada di pasaran pada setiap kumpulan.
3 Ahli kumpulan perlu berbincang sesama ahli dan melakukan penambahbaikan terhadap produk tersebut.
4 Guru memberikan kertas sebak pada setiap kumpulan.
5 Setiap kumpulan perlu menyediakan borang projek brief dan cadangkan penambahbaikan pada produk tersebut.

Murid boleh merujuk contoh borang projek brief dalam buku teks halaman 44 pada Jadual 2.2.
6 Tampalkan borang projek brief tersebut di stesen yang telah ditetapkan oleh guru.
7 Setiap kumpulan perlu menyediakan kertas dan pensel di stesen mereka.
8 Setiap kumpulan yang datang ke stesen mereka akan memberikan pendapat dan pengukuhan terhadap hasil kerja

kumpulan tersebut.
9 Ahli kumpulan juga diarahkan oleh guru untuk berpecah sementara waktu untuk melihat stesen yang lain juga.
1 0 Setelah kembali semula ke kumpulan asal, ceritakan/laporkan pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh.
11 Setiap kumpulan juga perlu melihat maklum balas dan penambahbaikan yang ditulis oleh kumpulan lain sebagai

rujukan.

29

Reviu PT3

Bahagian A
Jawab semua soalan.

1 Antara berikut, yang manakah proses penyelesaianPENERBIT ILMU 4 Pernyataan berikut berkaitan tentang prinsip reka
masalah inventif?BAKTI SDN. BHD. bentuk.
A Buat analisis berantai punca kesan
B Penambahbaikan produk Kesamaan, perhatian atau tumpuan pelbagai
C Pendokumentasian elemen yang digabungkan untuk membentuk
D Penjanaan idea satu komposisi.

2 Pernyataan di bawah berkaitan dengan justifikasi Apakah prinsip reka bentuk tersebut?
pereka bentuk semasa memilih teknologi sebelum A Keseimbangan
menghasilkan sesuatu reka bentuk produk baharu. B Keringkasan
C Kesatuan
P ereka bentuk perlu menggabungkan dan D Kontras
mengaplikasi teknologi yang sesuai dan tepat
semasa proses menghasilkan reka bentuk 5 Antara berikut, yang manakah contoh keseimbangan
produk baharu. pada reka bentuk?
I Keseimbangan jejari
Apakah justifikasi tersebut? II Keseimbangan ilustrasi
A Fungsi teknologi III Keseimbangan asimetri
B Tujuan penggunaan teknologi IV Keseimbangan komposisi
C Aplikasi teknologi yang dipilih A I dan III
D Kekuatan dan kelemahan teknologi B I dan IV
C II dan III
3 Rajah 1 menunjukkan elemen reka bentuk. D II dan IV

6 Antara berikut, yang manakah kategori warna sejuk?
A Kuning
B Merah
C Oren
D Biru

Rajah 1 7 Pernyataan berikut berkaitan tentang lakaran produk
yang hendak dibuat.
Apakah elemen tersebut?
A Tekstur • Bentuk ilustrasi objek yang menyamai
B Bentuk pandangan mata manusia.
C Ruang
D Rupa • Ilustrasi dihasilkan dalam bentuk 3D dan
mempunyai bentuk lebih realistik.

• Menunjukkan suasana ruang.

Apakah jenis lakaran tersebut?
A Lakaran perspektif
B Lakaran piktorial
C Lakaran ceraian
D Lakaran 3D

38

Bahagian B
Jawab semua soalan.

1 Maklumat berikut berkaitan dengan kajian keperluan pelanggan.

A Maklumat pelanggan
B Latar belakang produk
C Penambahbaikan

Padankan kajian keperluan pelanggan dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.
Pereka bentuk mengenal pasti pandangan pelanggan dari aspek reka bentuk produk,
harapan pelanggan, pesaing pelanggan dan kelemahan produk

Mengenal pasti pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk yang dihasilkan

Menitikberatkan pelbagai faktor sebelum membeli seperti jenama, kegunaan, kebaikan,
kelemahan dan pengeluar produk (kilang)
2 Berikut ialah simbol inventif pada model fungsi.
PENERBIT ILMU C
BAKTI SDN. BHD. A
B

A

B

C

Padankan simbol tersebut dengan menulis A, B atau C pada ruang jawapan yang telah disediakan. B
Komponen (pembawa fungsi) C

Subjek (penerima kesan akibat perubahan parameter)

40

Bahagian C
Jawab semua soalan.

1 Jadual 1 menunjukkan jadual kerja dalam bentuk carta gantt.

Jadual 1

Aktiviti Bulan Jan Feb Mac 2021 Jun Jul Ogos
Mengenal pasti projek Apr Mei

Pemilihan projek/masalah
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.Mengumpul data dan analisis projek

Penetapan objektif/Sasaran

Cadangan penyelesaian

Persembahan dan persetujuan pihak pengurusan

Pelaksanaan

Penilaian dan pemantauan

Penyeragaman

Perancangan
Pelaksanaan

Berdasarkan Jadual 1,

(a) Nyatakan maksud jadual kerja.

Jadual kerja ialah suatu perancangan aktiviti yang dipersembahkan dalam bentuk jadual dan perancangan dibuat
berdasarkan senarai aktiviti dan tempoh yang ditetapkan.

(b) Nyatakan tiga tujuan menghasilkan jadual kerja. KBAT Mengaplikasi
(i) Mengelakkan kerugian masa dan kos
(ii) Mengawal sumber tenaga pekerja
(iii) Mengelakkan pembaziran

(Mana-mana jawapan betul diterima)

(c) Nyatakan lima garis panduan menyediakan jadual kerja.
(i) Menentukan aktiviti yang perlu ada di dalam jadual.
(ii) Menganggarkan sumber yang diperlukan.
(iii) Menganggarkan kos dan bajet produk.
(iv) Menganggarkan tempoh masa.
(v) Menyusun aktiviti mengikut keutamaan.

41

Kertas Model PT3 100

Bahagian A
[15 markah]

Jawab semua soalan.

1 Apakah maksud teknologi? A Saiz
A Proses mereka bentuk dan mencipta produk B Rupa
yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak C Bentuk
pelanggan D Tekstur
B Pengaplikasian sains dan matematik dengan 4 Rajah 1 menunjukkan contoh garisan.
menggunakan sumber semula jadi untuk
dijadikan alat, tenaga atau sistem Rajah 1
C Gabungan pengetahuan tentang penyusunan Antara berikut,yang manakah jenis garisan itu?
bahan secara terancang dengan mengaplikasikan
pengetahuan sains dan matematik A Garisan tebal
D Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara B Garisan halus
terancang untuk menghasilkan sesuatu produk C Garisan beralun
yang memberi impak kepada kehidupan D Garisan putus-putus
5 Rajah 2 menunjukkan bentuk geometri asas.
2 Antara berikut, yang manakah padanan peneranganPENERBIT ILMU
teknik pembinaan objek yang betul?BAKTI SDN. BHD.

Teknik Penerangan

Pembuangan Melibatkan teknik
memasukkan sesuatu objek

A asas ke dalam objek lain
untuk menghasilkan objek
baharu

Peleraian Melibatkan teknik Rajah 2
B membuang bahagian tertentu
daripada objek asas untuk A Oktagon
menghasilkan objek baharu B Heptagon
C Nonagon
Penyatuan Melibatkan teknik D Dekagon
C mencantum dua atau
lebih objek asas untuk
menghasilkan objek baharu 6 Susun mengikut urutan yang betul langkah
pemasangan sistem fertigasi.
Pembenaman Melibatkan teknik
meleraikan sesuatu objek asas I Pemotongan paip poli
D menghasilkan objek baharu II Penyediaan set penitis
III Membuat lubang untuk nipple pada paip tertier
yang lebih ringkas IV Menyediakan lakaran reka bentuk sistem

3 Berikut ialah penyataan berkaitan elemen dalam fertigasi
reka bentuk. A I, III, II, IV
• Ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. B I, III, IV, II
• Menggambarkan perbezaan antara objek dari C III, IV, I, II
segi jarak, panjang, tinggi dan kedalaman. D IV, I, II, III

69

1 Berikut ialah elemen reka bentuk. Bahagian B
[55 markah]
Jawab semua soalan.

A Ruang
B Garisan
C Bentuk

PENERBIT ILMUPadankan elemen reka bentuk itu dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan.
BAKTI SDN. BHD.
Objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan C
B
Cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak [2 markah]

2 Berikut ialah bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk. B
A Abstrak A
B Konkrit B
[3 markah]
Padankan bidang itu menulis A atau B pada petak jawapan yang disediakan.
Seramik [2 markah]

Sewaan

Lukisan

3 Nyatakan dua jenis keseimbangan dalam prinsip reka bentuk.
(a) Keseimbangan simetri (formal)
(b) Keseimbangan asimetri (tidak formal)

71

Bahagian C
[30 markah]
Jawab semua soalan.
1 Rajah 3 menunjukkan reka bentuk produk yang mempunyai nilai tambah.

PENERBIT ILMU Produk A Produk B
BAKTI SDN. BHD.
Rajah 3
Berdasarkan Rajah 3,

(a) Nyatakan empat perbandingan kedua-dua reka bentuk produk tersebut walaupun mempunyai fungsi yang
sama.

(i) Produk A:

• Reka bentuk meja makan yang ringkas.

• Tidak memerlukan ruang yang besar.

(ii) Produk B:
• Reka bentuk meja makan yang eksklusif.
• Memerlukan ruang yang besar.

[4 markah]

(b) Nyatakan empat reka bentuk produk yang memainkan peranan bagi memenuhi keperluan dan kehendak
pengguna melaui ciri-ciri produk.

(i) Fungsi produk

(ii) Reka bentuk produk

(iii) Kekuatan dan kelemahan produk
(iv) Nilai produk

[4 markah]

(c) Nyatakan dua kepentingan reka bentuk.
(i) Memenuhi kehendak individu dan masyarakat.
(ii) Memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian.

[2 markah]

78

Kerja Projek Reka Bentuk dan Teknologi KSSM Tingkatan 3

Bil. Arahan

1 Murid dikehendaki membangunkan sebuah produk berfungsi atau berfungsi sebahagian.

2 Masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan kerja projek ini selama 22 minggu bermula dari Mac hingga
Julai tahun semasa.

3 Murid boleh membangunkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian secara individu atau berkumpulan,
namun persembahan produk dinilai secara individu.

PENERBIT ILMU4Murid perlu menyediakan dokumentasi produk yang hendak dihasilkan (folio) dan pembentangan produk
BAKTI SDN. BHD.yang dihasilkan.

5 Proses kerja yang 5.1 Menyatakan produk yang hendak dihasilkan
dicadangkan

5.2 Mengenal pasti asas teknologi

5.3 Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk

5.4 Menghasilkan lakaran produk

5.6 Menyediakan jadual kerja

5.7 Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk

5.8 Penghasilan produk – langkah kerja

5.9 Pengujian produk

5.10 Menyediakan dokumentasi

6 Murid disarankan sentiasa berbincang dengan guru bagi memastikan keberhasilan dan kualiti produk yang
dibangunkan.

A Kulit hadapan Format Laporan Pendokumentasian

B Penghargaan Maklumat yang perlu ada pada muka hadapan laporan hendaklah
Abstrak mengandungi:
(a) Nama produk
C (b) Nama murid
1.0 Kandungan (c) Nombor kad pengenalan
(d) Angka giliran
(e) Guru penilai
(f ) Tarikh dihantar
(g) Nama mata pelajaran
(h) Tingkatan
Halaman ini memberikan pujian dan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kerja projek tersebut.
Ringkasan bagi kandungan keseluruhan suatu laporan dan
memberikan gambaran awal tentang sesuatu produk yang telah
dihasilkan.
Isi kandungan laporan yang disusun mengikut tajuk dan subtajuk
bagi memudahkan pembaca merujuk folio yang dihasilkan.

81

e-Soalan 1

Jawab semua soalan.
 1 Rajah berikut merupakan Sistem Brek Anti-Kunci (ABS) pada kenderaan yang merupakan salah satu produk

mekatronik.

Dengan ABS

Tanpa ABS

(a) Apakah ABS (Anti-Lock Brake System)? KBAT Mengigat(b) Hasilkan gambar rajah blok produk yang ditunjukkan di atas. KBAT Menganalisis
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.E1

Laporan Lengkap Penghasilan Produk

Muka Hadapan

Reka Bentuk dan Teknologi
Tingkatan 3 Tahun 2022
Penghasilan Produk
PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Nama Produk : Lampu Tidur Magik
Nama Murid : Muhammad Aqeef Zufayri bin Mohd Asrul
Tingkatan : 3 Cahaya
No. Kad Pengenalan : 050617-XX-XXXX
Angka Giliran : XXXXXXXXXXX
Guru Penilai : Mohd Asrul bin Ishak
Aplikasi Teknologi : Reka Bentuk Pembuatan, Elektronik dan Elekrik
Tarikh Dihantar : 1 Julai 2022
Nama Mata Pelajaran : Reka Bentuk dan Teknologi

Minggu yang ke 1 HARI : xxxISNIN TARIKH : XX03 JANUARI 2022

MASA / KELAS / TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN / OBJEKTIF / KRITERIA KEJAYAAN /
MATA BBM / AKTIVITI / REFLEKSI

PELAJARAN KELAS: MATA PELAJARAN: BIL. MURID: ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
MASA: RBT
Choose an item.
BAB
STANDARD Choose an item. TANDAKAN (X) PADA RUANG
KANDUNGAN Choose an item. YANG DISEDIAKAN
Choose an item.
STANDARDPENERBIT ILMUChoose an item. EMK ☐
PEMBELAJARAN BAKTI SDN. BHD.Choose an item. ☐
Bahasa ☐
OBJEKTIF ☐
PEMBELAJARAN Nilai Murni ☐

Patriotisme

Keusahawanan

Sains & Teknologi
Teknologi Maklumat
dan Komunikasi
Kelestarian Alam
Sekitar
Kreativiti dan
Inovasi

AKTIVITI PDPC AKTIVITI PAK21 ☐

☐ Buku Teks ☐ Model ☐ Lain-lain: Hot Seat ☐
☐ Internet ☐ Edaran Role Play ☐
BAHAN BANTU ☐ Projektor ☐ Carta/Peta Peta i-Think ☐
MENGAJAR (BBM) ☐ Powerpoint ☐ Lembaran Kerja Round Table ☐
Gallery Walk ☐
STRATEGI PAK21 Choose an item. ☐ Mengaplikasi ☐ Menilai Think Pair Share ☐
ARAS PEMIKIRAN ☐ Menganalisis ☐ Mencipta Three Stay, One Stay ☐
☐ Mengingati I see, I Think, I Wonder ☐
PETA i-THINK ☐ Memahami ☐ Pokok ☐ Bulatan Post It Notes ☐
☐ Dakap ☐ Buih Berganda Exit Card
☐ Titi GRASPS
☐ Buih
PENTAKSIRAN & PENILAIAN

_______ murid dapat menguasai objektif pembelajaran. Murid Kuiz ☐
diberikan latihan pengayaan. Projek ☐
Drama ☐
_______ murid tidak menguasai objektif pembelajaran. Murid diberikan Hasil kerja ☐
latihan pengukuhan. Soal Jawab ☐
Latihan bertulis ☐
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan kerana: Pembentangan ☐
Lembaran kerja ☐
Pemerhatian/ lisan/
Soal jawab ☐

REFLEKSI/ ☐ Mesyuarat / ☐ Mengiringi Murid ☐ Cuti Rehat / Cuti
TINDAKAN
SUSULAN Kursus Keluar Sakit TAHAP PENGUASAAN (PBD)

☐ Program ☐ Aktiviti Luar ☐ Cuti Bencana / TP6 ☐
TP5 ☐
Sekolah Cuti Khas TP4 ☐
TP3 ☐
☐ Cuti Peristiwa TP2 ☐
TP1 ☐
Aktiviti PdP dibawa ke :

KERJA SUSULAN MURID

PEMULIHAN :
PENGAYAAN :


Click to View FlipBook Version