Rookies Histoire Download PDF
  • 6
  • 77
MODUL SEM 1
Berikut merupakan modul sejarah STPM bagi Semester 1 yang disediakan oleh Mahasiswa Jabatan Sejarah Universiti Malaya sesi 2020/2021✨. Modul ini mengandungi soalan-soalan berserta skema jawapan yang berhubungkait dengan silibus-silibus subjek sejarah STPM. ✨Modul ini sesuai dijadikan rujukan untuk membantu pelajar mengingati isi-isi penting tentang Sejarah Dunia✨. Diharapkan usaha kami ini dapat memberi sepenuhnya manfaat kepada semua pelajar STPM dalam proses menimba ilmu pengetahuan.✨
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 15
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications