The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by delokpats11634, 2022-04-06 12:49:36

Cinema Flyer (1)

Cinema Flyer (1)

MAJOR CINEPLEX

MAJOR GROUP

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการ
จัดการองค์กร และ ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ศึกษาหาความ

รู้ในเรื่องข้อมูลของธุรกิจจาก Business Profile
จากInternet ในเรื่องของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
จำกัด (มหาชน) และศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับ

การเรียนผู้จัดทำโดย
ทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน
หรือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อ

แนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด
ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยสารบัญ ก

คำนำ 1
สารบัญ 2
ดำเนินธุระกิจเกี่ยวกับอะไร 3-7
วัตถุประสงค์ที่ใช้ / นำเสนอ 8
ลักษณะโคสร้างองค์กร 9
กลุ่มเป้าหมาย 10-11
สินค้าและบริการที่จัดจำหน่าย. 12-13
กิจกรรมเพื่อสังคม 14
รายชื่อสมาชิก
อ้างอิงประวัติโรงภาพยนตร์ MAJOR Cineplex

โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) สร้างขึ้นเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ์

ใน รูปแบบของ Standalone โดยเป็นอาคาร 7-10 ชั้น
โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซีนีเพล็กซ์ (Cineplex) สร้างขึ้นเป็น
ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ์
ในรูปแบบของ Standalone โดยเป็นอาคาร 7-10 ชั้น ซึ่ง
รวมโรงภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ด้วยกัน และมี

พื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้า ทำให้ผู้ชมได้รับอรรถรสทั้งจาก
จำนวนภาพยนตร์ที่หลากหลายและร้านค้าร้านอาหารที่มีให้เลือก
มากมาย โรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone ณ สิ้นปี 2563

มี 5 สาขา ได้แก่สาขาปิ่ นเกล้า สาขาสุขุมวิท สาขารัชโยธิน
สาขารังสิต และสาขา เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย
นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้ว

บริษัทยังขยายสาขาในอีก 3 รูปแบบ ดังนี้

1

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำอันดับ
หนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทษไทย ที่มีวิสัย
ทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการชมภาพยนตร์เเละไลฟ์
สไตล์ด้านความบันเทิงที่มากกว่าเเค่การชมภาพยนตร์เพียง
อย่างเดียว ได้ทำเนินธุกิจที่ครอบคลุ่มการบริการทุกช่องทาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน
โดยประกอบด้วยธุกิจดังต่อไปนี้
-ธุรกิจโรงภาพยนตร์,โบว์ลิ่ง,คาราโอเกะ,ไอซ์สเก็ต
-ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณาเเละพื้นที่เช่า
-ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย
-ธุรกิจจัดหาเเละซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยเเละต่างประเทศ
-ธุรกิจผลิตเเละจัดจำหน่าย
-ธุรกิจสื่อโทรทัศน์
2

วัตถุประสงค์ที่ใช้และนำเสนอ เพราะบริษัทมีการพัฒนาและสรรหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับเปลี่ยน
จากฟิล์ม 35 mm เป็นระบบดิจิตอลซึ่งทำให้ภาพมีความคมชัดมาก
ยิ่งขึ้น การใช้ระบบ E-Ticketing เข้ามาแทนการซื้อตั๋วหนังผ่าน
Box Office เพื่อลดเวลาการต่อแถวซื้อตั๋วของลูกค้า และเพิ่ม
ช่องทางที่ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นผ่าน Mobile
Application ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อตั๋วและสแกน QR Code เข้า
โรงภาพยนตร์ได้ทันที และได้มีการออกแบบและตกแต่งโรง
ภาพยนตร์ระดับหกดาว เพื่อสนองการใช้ชีวิตที่เหนือระดับ เพื่อ
สร้างประสบการณ์แตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์นิยมความสะดวกสบายและ
ความเป็นส่วนตัวในการชมภาพยนตร์อย่าง เต็มรูปแบบ

3

ลักษณะโครงสร้างองค์กร ของเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
ฝ่ายโรงภาพยนตร์

4

ลักษณะโครงสร้างองค์กร ของเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
ฝ่ายโรงภาพยนตร์
1. แผนกธุรการ-การเงิน ทำหน้าที่
- ดูแลรับผิดชอบการคีย์ประวัติพนักงานใหม่ จัดทำสรุปเงินเดือน
- จัดทำสรุปบัญชีการเงิน
รายได้ของสาขาและทำเอกสารส่งให้บัญชีส่วนกลาง
- ดูแลงานด้านธุรการ งานสำนักงานทั่วไป และดูแลกฎระเบียบ
บริษัทของสาขา

2. แผนกห้องฉาย ทำหน้าที่
- ปฏิบัติงานดูแลการฉายภาพยนตร์ ตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์
- รักษาอุปกรณ์การฉายเพื่อทำให้การฉายภาพยนตร์เป็นไปอย่าง
ราบรื่น
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. แผนกจอง-จำหน่ายตั๋วภาพยนตร์ ทำหน้าที่
- ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่
กำหนด
- ให้บริการกับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า

5

ลักษณะโครงสร้างองค์กร ของเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
ฝ่ายธุรกิจโบว์ลิ่ง

   1. แผนกพนักงาน ทำหน้าที่
-ใ.ห้บริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ
- ดูแลความเรียบร้อยและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
- แนะนำบริการและแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า

2. แผนกอาหาร ทำหน้าที่
- ปรุงอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง-ญี่ปุ่น ตามเมนู หรือตามที่ลูกค้าสั่ง
- ตรวจเช็ค Stock ของแห้ง-ของสด-อุปกรณ์ เพื่อพร้อมใช้งาน
- ดูแลเรื่องอาหารสำหรับงานเลี้ยงต่างๆ ที่มีขึ้น

3. แผนกช่างซ่อม ทำหน้าที่
- รับผิดชอบดูแลเรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขา
ให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมการซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนและการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม
- ประสานงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง/ เร่งรัดงานในการ
ดูแล บำรุง รักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ

6

ลักษณะโครงสร้างองค์กร ของเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.แผนกสื่อโฆษณา ทำหน้าที่
- เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆให้ลูกค้าได้
ทราบทุกช่องทาง
- ผลิตสื่อที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้และเป็นธรรม
- สามารถตอบปัญหาที่ลูกค้าข้องใจได้อย่าง
กระจ่างแจ้ง

2. แผนกบริการลูกค้า ทำหน้าที่
  - อำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่ลูกค้า
ฝ่ายบริหาร
1. แผนกเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่

- ควบคุมดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยให้กับสถานที่
- ควบคุมเจ้าหน้าที่และพนักงานร้านค้าให้อยู่ในกฏระเบียบของ

ศูนย์การค้า
- ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- อำนวยความสะดวก และควบคุมดูแลการจัดงานโปรโมชั่นต่างๆ

7

ลักษณะโครงสร้างองค์กร ของเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์
แผนกซ่อมบำรุง ทำหน้าที่
- ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบ
โทรศัพท์, ระบบประปาภายในศูนย์การค้า
- ให้บริการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างที่ใช้งานในองค์กร

ฝ่ายสารสนเทศ
1. แผนก System ทำหน้าที่

 - วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบเพื่อให้
สอดคล้องกับ Business
- จัดทำเอกสาร ARS, Spec, ER-Diagram, Workflow, Data
Dictionary
- จัดทำ Test script ทดสอบระบบ ติดตามแก้ไขปัญหาที่พบได้

  2. แผนกออกแบบ ทำหน้าที่
- ออกแบบ ตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์/ โบว์ลิ่งสำนักงานใหญ่
- สรุปเปรียบเทียบราคาผู้รับเหมา

8

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน
วัยสูงอายุ และกลุ่มที่มาเป็นครอบครัว โดยกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานจะ
มีความถี่ในการใช้บริการชมภาพยนตร์สูง
เพราะภาพยนตร์ที่เข้าฉายในปัจจุบันมีจำนวนมากและมีความหลาก
หลายของประเภทสูง มีภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมทุกวัย ทำให้ฐาน
ลูกค้าผู้ชมภาพยนตร์ค่อนข้างกว้าง

9

สินค้าและบริการที่จัดจำหน่าย
เป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงและใน
ปัจจุบันเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มีโรงภาพยนตร์
อยู่ใน 57 จังหวัด จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ

10

กิจกรรมเพื่อสังคม

1.)เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญ
ชวนมาเป็น “ผู้ให้”ด้วยการร่วมบริจาคเลือด แก้ปัญหา
ภาวะขาดแคลนหลังวิกฤตโควิด-19
2.)ร่วมสบทบทุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.)เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน กับ Green Cinema
รณรงค์แยกประเภทขยะ สู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติก
เป็นชุด PPE.
4.)กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2563
เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ
คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้น
การมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการ
เรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์
พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข
5.)กิจกรรม Blood Hero vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด
เติม Heal ให้ครบล้านซีซี
6.) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบบัตร ดูหนังฟรี และ โยน
โบว์ลิ่งฟรี เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ
ทำเนียบรัฐบาล
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน
20,000 ที่นั่ง และบัตรโยนโบว์ลิ่งฟรี จำนวน 5,000
เกม

11

12

กมลชนก สุขประเสริฐ no.79ดิลกพัทธ์ เสืออิ่ม no.84

จิดาภา วัฒนราช no.100

13

ณัชชนก เชี่ยวนาวิน no.115

ภาณุภาค อนุวัฒนานุกูล no.128

ฮาลดี้ ปาทาน no.138

14

อ้างอิง

http://club-major.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1
http://club-major.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1
https://investor.majorcineplex.com/th/business-
characteristics/cinema-business
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/56/2007065
9T06.DOC
https://www.stock2morrow.com/stockguide/stockfocus_detail.p
hp?id=MAJOR
https://investor.majorcineplex.com/en

15


Click to View FlipBook Version