The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by faizalnorwen, 2021-05-06 00:04:20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

RANCANGANPELAJARAN


TAHUNAN

PENDIDIKANSENI VISUAL
TINGKATAN 2SMK ENTABUAN TENOM

TAHUN 2021
Disediakan oleh : Disemak oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :


……………………........... …………….…………………. …………….…………………. …………….…………………………………………..
(EN SIBON SOPITAG) (PN MERRY MASION) (PN TEO CHEW LING) (EN SUNTHARARAJOO RENGASAMY)
Guru Subjek PSV Ketua Panitia PSV Ketua Bidang Kemanunsiaan Pengetua Cemerlang JUSA C

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021SILABUS KSSM PSV
TINGKATAN 2BIDANG BIDANG BIDANG
SEJARAH DAN APRESIASI REKA BENTUK KOMUNIKASI VISUAL
SENI VISUALTAJUK 1 TAJUK 5 TAJUK 7 TAJUK 10 TAJUK 11
SENI RAGAM HIAS REKA BENTUK SENI BENTUK SENI REKA SENI FOTO
PENGANGKUTAN, LANDSKAP INDUSTRI GRAFIK
ALAT PERMAINAN
RAKYAT DAN ALAT
DOMESTIK TAJUK 6 SUB-TOPIK SUB-TOPIK
SENI BENTUK HIASAN SIMBOL DAN PINHOLE
DALAMAN LOGOBIDANG SENI HALUS BIDANG
SENI KRAFTAJUK 2 TAJUK 8 TAJUK 9
TAJUK 4
SENI LUKISAN SENI CETAKAN SENI SULAMAN SENI SERAMIK
TAJUK 3
SENI CATAN


1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

ISI KANDUNGAN

BIDANG TAJUK MUKA CATATAN
SURAT

3
SEJARAH DAN
APRESIASI SENI TAJUK: 1.0 SENI RAGAM HIAS PENGANGKUTAN, ALAT
VISUAL
PERMAINAN RAKYAT DAN ALAT DOMESTIK
TAJUK: 2.0 SENI LUKISAN 3
SENI HALUS
TAJUK: 3.0 SENI CATAN 6


TAJUK: 4.0 SENI CETAKAN 7

TAJUK: 5.0 REKA BENTUK LANDSKAP 9

REKA BENTUK
TAJUK: 6.0 REKA BENTUK HIASAN DALAMAN 10

TAJUK: 7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 11


TAJUK: 8.0 SENI SULAMAN 13
SENI KRAF
TAJUK: 9.0 SENI SERAMIK 15TAJUK: 10.0 SENI REKA GRAFIK (SIMBOL DAN LOGO) 16
KOMUNIKASI VISAUAL


TAJUK: 11.0 SENI FOTO (PINHOLE) 17


2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL
TAJUK 1 : SENI RAGAM HIAS PENGANGKUTAN, ALAT PERMAINAN RAKYAT dan ALAT DOMESTIK
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
1.1 Persepsi Murid boleh: i. Menjelaskan jenis Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
Seni 1.1.1 Menggalurkan perkembangan Ragam Hias dan perbincangan
3 -Pemahaman Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia Pengangkutan, Alat - Foto EMK: Teknologi
terhadap Seni i) Pengangkutan Permainan Rakyat dan - Video Maklumat dan
(20- Ragam Hias ii) Alat Permainan Rakyat Alat Domestik - Tayangan Komunikasi/ASK
22/1/2021) Pengangkutan, iii)Alat Domestik Slide (powerpoint)
Alat Permainan
Rakyat dan Alat - Lembaran kerja
Domestik dalam - Multimedia
bidang Sejarah
dan Apresiasi
Seni Visual
JANUARI
1.2 Eksplorasi 1.2.1 Meneroka motif Seni Ragam Hias: ii. Memperihalkan tokoh Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
dan sumbangannya
Seni
media dan teknik
ii) Alat Permainan Rakyat
-Maklumat i) Pengangkutan iii. Mengidentifikasi jenis eksplorasi bahan, EMK: Teknologi
daripada iii)Alat Domestik motif dalam Ragam penghasilan portfolio Maklumat dan
pelbagai sumber Hias Pengangkutan, Komunikasi/ASK
bagi pengukuhan Alat Permainan Rakyat Kajian/Pengumpulan
pemahaman dan Alat Domestik Maklumat melalui
terhadap Seni kaedah PAK-21
Ragam Hias - Bus Stop
Pengangkutan, - One Stay Other
Alat Permainan Stray
Rakyat dan Alat - Pembentangan
Domestik
1.3 Ekspresi Seni 1.3.1 Menghasilkan dokumentasi iv.Menjana hasil Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi/
-Penzahiran idea perkembangan Seni Ragam Hias persembahan portfolio portfolio yang kreatif, Mencipta
4 dan konsep Pengangkutan, Alat Permainan dalam Ragam Hias menarik dan inovatif
melalui pelbagai Rakyat dan Alat Domestik Pengangkutan, Alat - Persembahan EMK: Teknologi
JANUARI 29/01/2021) penjanaan Alat Domestik - Peta pemikiran Komunikasi/ASK
Permainan Rakyat dan
Maklumat dan
sumber dan
multimedia
(25-
teknologi dalam
- Artist book
tugasan - Poster

- Infografik
- Scrap book


3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

1.4 Apresiasi 1.4.1 Mempamerkan hasil karya v. Mempamerkan karya Sesi apresiasi KBAT: Menilai
Seni 1.4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan dan menjelaskan - Pameran
-Penghayatan rakan dengan menumpukan pada aspek pengalaman sendiri - Pembentangan EMK: Teknologi
terhadap hasil Bahasa Seni Visual dengan menumpukan - Gallery Walk Maklumat dan
karya seni dalam 1.4.3 Menjelaskan pengalaman pada aspek media dan (Kaedah PAK-21) Komunikasi/ASK
Seni Ragam Hias sendiri dalam penghasilan teknik berpandukan
Pengangkutan, Bahasa Seni Visual
karya
Alat Permainan
Rakyat dan Alat
Domestik dengan
menggunakan
Bahasa Seni
Visual


BIDANG : SENI HALUS
TAJUK 2 : SENI LUKISAN
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan Cadangan Strategi
2.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan melalui Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
Seni perbincangan tentang: perbincangan tentang dan perbincangan
5 -Pemahaman 2.1.1 Menjelaskan definisi definisi, sejarah, tokoh - Foto (Jpeg) EMK: Lukisan
terhadap konsep Lukisan dan karya Seni - Video Kejuruteraan
Seni Lukisan 2.1.2 Memperihalkan tentang Lukisan - Tayangan (lukisan perspektif),
(01- dalam Bidang perkembangan seni lukisa dari aspek Sains (anatomi)
05/01/2021) Seni Halus i) Sejarah Lukisan Gua Tempatan Slide (powerpoint)
- Lembaran kerja
ii) Pelukis Tempatan
iii)Karya Lukisan Pelukis Tempatan - Multimedia
- Hasil sedia ada
murid
2.2 Eksplorasi 2.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
JANUARI -Eksplorasi dan penghasilan seni lukisan penerokaan pelbagai pelbagai ilustrasi EMK: Lukisan

eksplorasi lakaran
eksperimentasi dan
Seni
penerokaan media dan teknik dalam
ekspresi wajah
Kejuruteraan
media dan teknik
aplikasi

pengetahuan
teknik dan media
Sains (anatomi)
penghasilan karya
dalam dalam proses (menggunakan (lukisan perspektif),
penghasilan Seni Seni Lukisan yang pelbagai)
Lukisan
Kajian/
Pengumpulan
Maklumat melalui
kaedah PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan


4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

2.3 Ekspresi Seni 2.3.1 Menterjemah lakaran asas dan iii. Menterjemahkan hasil Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi/
6 -Penzahiran idea perspektif dengan berpandukan gambar daripada lakaran asas dan Mencipta
dan konsep secara kreatif berdasarkan subjek pilihan: eksperimentasi dan lakaran perspektif
(08- melalui pelbagai i) Figura manusia dan penerokaan media dan berpandukan EMK: Kreativiti dan
12/02/2021) sumber dalam haiwan teknik dalam kepada subjek Inovasi, Lukisan
penjanaan a. Skala tubuh manusia penghasilan karya kajian Kejuruteraan
tugasan dan haiwan Seni Lukisan dengan Melalui (lukisan perspektif),
b. Aksi menggunakan kaedahImitasi Sains (anatomi)
ii) Lukisan Perspektif imaginasi dan idea (peniruan dengan
dengan kreatif
melakar semula
a. Satubtitik lenyap daripada panduan
b. Dua titik lenyap bergambar)
c. Tiga titik lenyap - Mendokumentasi-
kan
gambar aksi haiwan
dan manusia
- Lukisan bangunan
pelbagai sudut
pandangan/
perspektifMINGGU 7
CUTI TAHUN BARU CINA
(10 – 13/02/2020)


BIDANG : SENI HALUS
TAJUK 2 : SENI LUKISAN
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan Cadangan Strategi
2.4 Apresiasi 2.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
8 Seni 2.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menghayati dan - Pameran EMK: Kreativiti dan

menjelaskan
FEBRUARI 19/02/2021) terhadap hasil menumpukan pada aspek Bahasa Seni pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi
karya sendiri dan rakan dengan
-Penghayatan
- Pembentangan
(15-
dalam penghasilan
karya Seni
Visual
(PAK-21)
karya
Lukisan dengan
2.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
menggunakan
Bahasa Seni dalam penghasilan karya

Visual
5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : SENI HALUS
TAJUK 3 : SENI CATAN
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
3.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan melalui Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
9 Seni perbincangan tentang: perbincangan tentang dan perbincangan
-Pemahaman 3.1.1 Menjelaskan definisi definisi, sejarah, tokoh - Foto (Jpeg) EMK: ASK
(22- terhadap konsep Catan dan karya Seni Catan - Video
26/02/2021) Seni Catan 3.1.2 Memperihalkan - Tayangan
dalam bidang tentang perkembangan seni Slide (powerpoint)
Seni Halus catan dari aspek: - Lembaran kerja
i) Pelukis Cat Air Tempatan
ii) Karya Catan Pelukis Tempatan - Multimedia
- Hasil sedia ada
murid

3.2 Eksplorasi 3.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan media dan teknik dalam eksperimentasi dan eksplorasi
- Eksplorasi dan penghasilan seni catan penerokaan pelbagai penghasilan teknik EMK: Kelestarian
aplikasi media dan teknik cat air Alam Sekitar,
dalam proses
Geografi

pengetahuan
FEBUARI dalam penghasilan karya Meneroka teknik cat
air menggunakan
Seni Catan
penghasilan Seni

bahan jenis kertas
Catan
dan media yang
pelbagai
- basah atas basah
- basah atas kering
- kering atas basah
- kering atas kering

Kajian/
Pengumpulan
Maklumat melalui
kaedah PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

3.3 Ekspresi Seni 3.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan hasil Menghasilkan karya KBAT: Mengaplikasi/
10 - Penzahiran eksperimentasi dan penerokaan media daripada yang kreatif, menarik Mencipta
idea dan konsep dan teknik dalam penghasilan karya seni eksperimentasi dan dan inovatif
MAC (01-05/03/ melalui pelbagai catan dengan menggunakan imaginasi penerokaan media dan - Flora EMK: Kelestarian
Alam Sekitar,
teknik dalam
2021)
dan idea secara kreatif
sumber dalam
- Fauna
penjanaan penghasilan karya - Objek buatan Geografi, Kreativiti
tugasan Seni Catan dengan manusia dan Inovasi
menggunakan

6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

imaginasi dan idea - Fantasi
dengan kreatif - Gabungan

3.4 Apresiasi 3.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
11 Seni 3.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menghayati dan - Pameran
- Penghayatan karya sendiri dan rakan menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
(08-12/03/ terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
2021 karya Seni Catan Seni Visual dalam penghasilan (PAK-21)
dengan 3.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri karya
menggunakan dalam penghasilan karya
Bahasa Seni
Visual


BIDANG : SENI HALUS
TAJUK 4 : SENI CETAKAN
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
4.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan melalui Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
Seni perbincangan tentang: perbincangan tentang dan perbincangan
12 -Pemahaman 4.1.1 Menjelaskan definisi definisi, sejarah, - Foto (Jpeg) EMK: ASK
terhadap konsep Cetakan tokoh dan karya Seni - Video
15-19/03/ Seni Cetakan 4.1.2 Memperihalkan Cetakan - Tayangan
2021) dalam bidang tentang perkembangan
Seni Halus seni cetakan: Slide (powerpoint)
- Lembaran kerja
i) Pelukis Cetak
ii) Karya Cetakan - Multimedia
4.1.3 Menerangkan prinsip - Hasil sedia ada
dan konsep Seni murid
Cetakan konvensional
4.1.4 Menjelaskan kaedah
MAC dan teknik Seni
Cetakan

4.2 Eksplorasi 4.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan media dan teknik dalam eksperimentasi dan eksplorasi kesan
- Eksplorasi dan penghasilan seni cetakan penerokaan pelbagai jalinan pada EMK: Kelestarian
aplikasi menggunakan: media dan teknik permukaan bahan Alam Sekitar,
pengetahuan i) Alat dalam proses alam semula jadi Geografi
dalam ii) Media penghasilan karya dan objek buatan
penghasilan Seni iii) Teknik Seni Cetakan manusia (media dan
Cetakan bahan yang
pelbagai) sebelum
diterjemahkan
kepada teknik
cetakan
Kajian/Pengumpulan

7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

Maklumat melalui
kaedah PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

4.3 Ekspresi Seni 4.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan hasil Menghasilkan karya KBAT: Mengaplikasi/
13 - Penzahiran eksperimentasi dan penerokaan media daripada yang kreatif, menarik Mencipta
idea dan konsep dan teknik dalam penghasilan karya seni eksperimentasi dan dan inovatif
(22-26/03/ melalui pelbagai cetakan dengan menggunakan imaginasi penerokaan media dan - Flora EMK: Kelestarian
2021)
Alam Sekitar,
teknik dalam
MAC sumber dalam dan idea secara kreatif penghasilan karya - Fauna Geografi, Kreativiti

penjanaan
- Tipografi
tugasan Seni Cetakan dengan - Corak dan Inovasi
menggunakan - Logo/Simbol
imaginasi dan idea
dengan kreatif - GabunganMINGGU 14
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 & CUTI GOOD FRIDAY
(29 – 31/03 & 05/04/2021)


BIDANG : SENI HALUS
TAJUK 4 : SENI CETAKAN
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
4.4 Apresiasi 4.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
15 Seni 4.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menghayati dan - Pameran
- Penghayatan karya sendiri dan rakan menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan

dalam penghasilan
2021)
Seni Visual
karya Seni
MAC (06 –09/04 terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
(PAK-21)
Cetakan dengan 4.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri karya
menggunakan dalam penghasilan karya
Bahasa Seni
Visual

8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : REKA BENTUK
TAJUK 5 : REKA BENTUK LANDSKAP
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
5.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan sejarah Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
16 Seni perbincangan tentang: dan prinsip Reka dan perbincangan
-Pemahaman 5.1.1 Memerihalkan sejarah Bentuk Landskap - Foto (Jpeg) EMK: Lukisan
(12-16/04/ terhadap Reka perkembangan Reka Bentuk - Video Kejuruteraan
2021) Bentuk Landskap Landskap - Tayangan (Kerjaya),
dalam bidang 5.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk Slide (powerpoint) Kelestarian Alam
Reka Bentuk Landskap dari aspek: - Lembaran kerja Sekitar, Geografi
i) Jenis landskap (jenis tanah, bentuk
a. Landskap lembut - Multimedia muka bumi), Sains
b. Landskap kejur - Hasil sedia ada dan Teknologi
ii) Peranan dan fungsi murid (ekosistem)
iii) Prinsip dan elemen
iv) Konsep
v) Ergonomik
ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
5.2 Eksplorasi
5.2.1 Membuat eksperimentasi dan
APRIL Seni penerokaan alatan, bahan dan proses eksperimentasi dan eksplorasi teknik
mewarna (rendering) EMK: Lukisan
penerokaan alatan
dalam penghasilan lukisan simbol pelan
- Eksplorasi dan
aplikasi Reka Bentuk Landskap dan bahan dalam sebelum Kejuruteraan
pengetahuan i) Proses mereka bentuk landskap Reka Bentuk diterjemahkan (Kerjaya),
dalam Landskap kepada lukisan Kelestarian Alam
penghasilan 5.2.2 Pendedahan alatan dan bahan pelan Sekitar, Geografi
lukisan simbol dalam penghasilan model 3D Reka Bentuk (jenis tanah, bentuk
dan pelan Landskap Kajian/ muka bumi), Sains
landskap dalam Pengumpulan dan Teknologi
Reka Bentuk Maklumat (alat dan (ekosistem)
Landskap bahan, simbol dan
teknik rendering)
melalui kaedah
PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan


9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

5.3 Ekspresi Seni 5.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan Menghasilkan pelan KBAT: Mengaplikasi/
17 - Penzahiran eksperimentasi dan penerokaan lukisan simbol dan yang kemas dan Mencipta
idea dan konsep alat, bahan, konsep dan simbol pelan induk landskap sesuai mengikut
(19-23/04/ melalui pelbagai dalam penghasilan: dengan menggunakan subjek/tema kajian EMK: Lukisan
APRIL 2021) sumber dan i) Lukisan pelan Reka Bentuk imaginasi dan idea - pelan mini Kejuruteraan
(Kerjaya),
dengan kreatif
landskap (landskap
teknologi dalam
penjanaan Landskap menggunakan skala halaman rumah, Kelestarian Alam
yang sesuai
tugasan landskap kawasan Sekitar, Geografi
riadah, landskap (jenis tanah, bentuk
taman rekreasi dll) muka bumi)
5.4 Apresiasi 5.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
18 Seni 5.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menghayati dan - Pameran
- Penghayatan karya sendiri dan rakan menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
(19-23/04/ terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
2021) karya Reka Seni Visual dalam penghasilan (PAK-21)
Bentuk Landskap 5.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri karya
dengan dalam penghasilan karya
menggunakan
Bahasa Seni
Visual


BIDANG : REKA BENTUK
TAJUK 6 : REKA BENTUK HIASAN DALAMAN
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan Cadangan Strategi
6.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan sejarah Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
19 Seni perbincangan tentang: dan prinsip Reka dan perbincangan
-Pemahaman 6.1.1 Memerihalkan sejarah Bentuk Hiasan - Foto (Jpeg) EMK: Lukisan
(03-07/05/ terhadap Reka perkembangan Reka Bentuk Hiasan Dalaman - Video Kejuruteraan
2021) Bentuk Hiasan Dalaman - Tayangan (Kerjaya), KH, Sains
Dalaman dalam 6.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk Slide (powerpoint) dan Teknologi
bidang Reka Hiasan Dalaman dari aspek: - Lembaran kerja (ekosistem)
Bentuk i) Jenis landskap - Multimedia
ii) Peranan dan fungsi - Hasil sedia ada
iii)Prinsip dan elemen
MEI iv) Konsep murid
v) Ergonomik

6.2 Eksplorasi 6.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan, bahan dan proses eksperimentasi dan eksplorasi teknik
- Eksplorasi dan dalam penghasilan lukisan pelan lantai penerokaan alatan mewarna (rendering) EMK: Lukisan
aplikasi sebuah rumahkediaman dan bahan dalam sebelum Kejuruteraan
pengetahuan Reka Bentuk Hiasan diterjemahkan (Kerjaya), KH, Sains
dalam 6.2.2 Pendedahan alatan dan bahan Dalaman kepada lukisan dan Teknologi
penghasilan dalam penghasilan model 3D Reka Bentuk pelan lantai (ekosistem)


10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

lukisan simbol Hiasan Dalaman Kajian/Pengumpulan
dan pelan Maklumat (tulisan
landskap dalam seni bina, alat dan
Reka Bentuk bahan, simbol dan
Hiasan Dalaman teknik rendering)
melalui kaedah
PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

6.3 Ekspresi Seni 6.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan Menghasilkan pelan KBAT: Mengaplikasi/
20 - Penzahiran eksperimentasi dan penerokaan alat, lukisan simbol dan lantai yang kemas Mencipta
idea dan konsep bahan, konsep dan simbol dalam pelan lantai dengan dan sesuai mengikut
(10/05/ melalui pelbagai penghasilan: menggunakan subjek/tema kajian EMK: Lukisan
MEI 2021) sumber dan i) Lukisan pelan Reka Bentuk Hiasan imaginasi dan idea - ruang dalam Kejuruteraan
dengan kreatif
(Kerjaya), KH, ASK

teknologi dalam
kediaman
Dalaman menggunakan skala
penjanaan yang sesuai - ruangpejabat
tugasan - ruang komersial
- ruang taska

6.4 Apresiasi 6.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
21 Seni 6.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menghayati dan - Pameran
- Penghayatan karya sendiri dan rakan menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
(18-22/05/ terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
MEI 2021) karya Reka Seni Visual dalam penghasilan (PAK-21)
karya
Bentuk Hiasan
6.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
Dalaman dengan dalam penghasilan
menggunakan Karya
Bahasa Seni
Visual


MINGGU 21 - 22
PEPERIKSAAN PENGGAL 1
(17 – 28/05/2021)MINGGU 23 - 24
CUTI PERTENGAHAN TAHUN & CUTI AIDILFITRI
(31/05 HINGGA 04-11/06/2021)


11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : REKA BENTUK
TAJUK 7 : REKA BENTUK INDUSTRI
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
7.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan sejarah Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
25 Seni perbincangan tentang: dan prinsip Reka dan perbincangan
-Pemahaman 7.1.1 Memerihalkan sejarah Bentuk Industri - Foto (Jpeg) EMK: Lukisan
(14-18/06/ terhadap Reka perkembangan Reka Bentuk Industri - Video Kejuruteraan
2021) Bentuk Industri 7.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Tayangan (Kerjaya), KH, RBT
dalam bidang Industri dari aspek: Slide (powerpoint)
Reka Bentuk i) Bidang Reka Bentuk Industri - Lembaran kerja
a. Reka Bentuk Produk
b. Reka Bentuk Perabot - Multimedia
c. Reka Bentuk Automotif - Hasil sedia ada
vi) Peranan dan fungsi murid
vii) Prinsip dan elemen
viii) Ergonomik

7.2 Eksplorasi 7.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan, bahan dan proses eksperimentasi dan eksplorasi teknik
JUN - Eksplorasi dan dalam penghasilan lakaran Reka Bentuk penerokaan alatan mewarna (rendering) EMK: Lukisan
Kejuruteraan
sebelum
dan bahan dalam
Produk
aplikasi
pengetahuan 7.2.2 Membanding beza penentuan Reka Reka Bentuk Hiasan diterjemahkan (Kerjaya), KH, RBT
dalam Bentuk Produk berdasarkan: Industri kepada lakaran
penghasilan i) Bentuk mengikut fungsi
lakaran dalam ii) Fungsi mengikut bentuk Kajian/
Reka Bentuk 7.2.3 Pendedahan alatan Pengumpulan
Industri dan bahan dalam penghasilan model 3D Maklumat (idea
Reka Bentuk Industri lakaran, alat dan
bahan, simbol dan
teknik rendering)
melalui kaedah
PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

7.3 Ekspresi Seni 7.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi/
26 - Penzahiran eksperimentasi dan penerokaan alat, perkembangan idea lakaran dan lukisan Mencipta
idea dan konsep bahan, konsep dan simbol lakaran dan melalui lakaran perincian termasuk EMK: Lukisan
dengan menggunakan
(28-30/06-
rendering mengikut
lukisan perincian
JUN – JULAI /2021) sumber dan imaginasi dan idea subjek/tema kajian Kejuruteraan
melalui pelbagai
02/07
(Kerjaya),
dengan kreatif
teknologi dalam
- bahan, media dan
Kelestarian Alam
penjanaan
teknik baharu
Sekitar, KH, RBT,
tugasan
- bahan, media dan
teknik digunakan

semula (hasil produk Kreativiti dan Inovasi
baharu)

7.4 Apresiasi 7.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
27 Seni 7.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menghayati dan - Pameran
- Penghayatan karya sendiri dan rakan menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
(12-16/07/ terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
JULAI 2021) karya Reka Seni Visual dalam penghasilan (PAK-21)

karya
7.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
Bentuk Industri
dengan dalam penghasilan karya
menggunakan
Bahasa Seni
Visual


MINGGU 28
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 & CUTI HARI RAYA HAJI
(19/07-23/07/2021)


BIDANG : SENI KRAF
TAJUK 8 : SENI SULAMAN
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan Cadangan Strategi
8.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan prinsip Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
29 Seni perbincangan tentang: asas, jenis, alatan, dan perbincangan
-Pemahaman 8.1.1 Menjelaskan prinsip bahan dan teknik seni - Foto (Jpeg) EMK: Lukisan
(26-30/07/ terhadap prinsip asas Seni Sulaman sulaman - Video Kejuruteraan
2021) Seni Sulaman 8.1.2 Menyatakan jenis, - Tayangan (Kerjaya)
JULAI dalam bidang alatan dan bahan Seni Sulaman Slide (powerpoint)
Menerangkan teknik
8.1.3
Seni Kraf
- Lembaran kerja
Seni Sulaman - Multimedia
- Hasil sedia ada
murid13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

8.2 Eksplorasi 8.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Kajian/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan, bahan dan teknik eksperimentasi dan Pengumpulan
- Eksplorasi dan berdasarkan kefahaman terhadap prinsip penerokaan alatan, Maklumat EMK: Lukisan
aplikasi teknik penghasilan seni sulaman bahan dan teknik (komponen prinsip Kejuruteraan
Seni Sulaman berdasarkan asas, jenis, alatan, (Kerjaya), ERT
bagi pengukuhan kefahaman terhadap bahan dan teknik
pemahaman printip penghasilan seni sulaman
terhadap prinsip seni sulaman melalui kaedah
asas sulaman PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan
- Aplikasi Peta i-
Think

8.3 Ekspresi Seni 8.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan hasil Memilih produk dan KBAT: Mengaplikasi/
30 - Penzahiran eksperimentasi dan penerokaan alat, daripada membuat Mencipta
(02-06/07/ idea dan konsep bahan dan teknik dalam penghasilan eksperimentasi dan dokumentasi
2021) melalui pelbagai produk seni sulaman dengan penerokaan alatan, mengikut EMK: Lukisan
sumber dan menggunakan imaginasi dan idea secara bahan dan teknik subjek/tema kajian Kejuruteraan
dalam penghasilan
(Kerjaya), ERT
kreatif
JULAI teknologi dalam produk seni sulaman - bahan, media dan (asas jahitan, motif),
teknik baharu
penjanaan
Kreativiti dan Inovasi
dengan menggunakan
tugasan
imaginasi dan idea - bahan, media dan
teknik digunakan
secara kreatif semula (hasil produk
baharu)
- fungsi

8.4 Apresiasi 8.4.1 Mempamerkan hasil produk seni iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
31 Seni menghayati dan - Pameran
(09-13/08/ - Penghayatan 8.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
2020) terhadap hasil produk seni sendiri dan rakan dengan pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
JULAI produk Seni menumpukan pada aspek Bahasa Seni dalam penghasilan (PAK-21)
produk
Sulaman dengan
Visual
menggunakan
Bahasa Seni 8.4.3 Menjelaskan pengalaman
Visual sendiri dalam penghasilan karyaMINGGU 32
CUTI AWAL MUHARRAM
(10-11/08/2021)

14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021


MINGGU 32
UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 2
(16-20/08/2021)BIDANG : SENI KRAF
TAJUK 9 : SENI SERAMIK
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
9.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan prinsip Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
33 Seni perbincangan tentang: asas, jenis, alatan, dan perbincangan
(23-26/08/ -Pemahaman 9.1.1 Menjelaskan prinsip asas Seni bahan dan teknik seni - Foto (Jpeg) EMK: Nilai murni
2021) terhadap prinsip Seramik seramik - Video (kepentingan
Seni Seramik 9.1.2 Menyatakan jenis Seni Seramik - Tayangan mengekalkan tradisi
dalam bidang i) Tradisional Slide (powerpoint) penghasilan seni
Seni Kraf ii) Kontemporari - Lembaran kerja seramik)
9.1.3 Menerangkan teknik Seni
Seramik: - Multimedia
i) Teknik picit - Hasil sedia ada
ii) Teknik lingkaran murid
iii) Teknik acuan
iv) Teknik kepingan
v) Teknik lempar alin

OGOS 9.1.4 Menjelaskan fungsi Seni Seramik

9.2 Eksplorasi 9.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Kajian/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan, bahan dan teknik eksperimentasi dan Pengumpulan
- Eksplorasi dan berdasarkan kefahaman terhadap prinsip penerokaan alatan, Maklumat EMK: RBT
aplikasi teknik penghasilan seni seramik bahan dan teknik (komponen prinsip
Seni Seramik berdasarkan asas, jenis, alatan,
bagi pengukuhan kefahaman terhadap bahan dan teknik
pemahaman prinsip penghasilan seni seramik melalui
terhadap prinsip seni seramik kaedah PAK-21
asas seramik - Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan
- Aplikasi Peta i-
Think
15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

9.3 Ekspresi Seni 9.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan hasil Memilih produk dan KBAT: Mengaplikasi/
34 - Penzahiran eksperimentasi dan penerokaan alat, daripada membuat Mencipta
idea dan konsep bahan dan teknik dalam penghasilan eksperimentasi dan dokumentasi
(30/08 – melalui pelbagai produk seni seramik dengan penerokaan alatan, mengikut EMK: RBT,
OGOS 03/09/ sumber dan menggunakan imaginasi dan idea secara bahan dan teknik subjek/tema kajian Keusahawanan
dalam penghasilan
2021
kreatif
teknologi dalam
- bahan, teknik dan
produk seni seramik
penjanaan
tugasan dengan menggunakan proses
- kemasan akhir
imaginasi dan idea (warna/glazing)
secara kreatif - fungsi produk

9.4 Apresiasi 9.4.1 Mempamerkan hasil produk seni iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
35 Seni 9.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menghayati dan - Pameran
- Penghayatan produk seni sendiri dan rakan dengan menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
OGOS (06-10/08/ terhadap hasil menumpukan pada aspek Bahasa Seni pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi,
dalam penghasilan
Keusahawanan
2021)
Visual
produk Seni
(PAK-21)
produk
Seramik dengan
menggunakan 9.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya
Bahasa Seni
Visual


MINGGU 36
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3 & CUTI HARI MALAYSIA
(13-17/09/2021)


BIDANG : KOMUNIKASI VISUAL
TAJUK 10 : SENI REKA GRAFIK (SIMBOL DAN LOGO)
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
10.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan definisi, Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
37 Seni perbincangan tentang: jenis serta ciri simbol dan perbincangan
(20- -Pemahaman 10.1.1 Menjelaskan definisi Simbol dan dan logo - Foto (Jpeg) EMK: Teknologi
25/09/2021) terhadap Seni Logo - Video Maklumat dan
Reka Grafik 10.1.2 Menyatakan jenis Simbol dan - Tayangan Komunikasi, ASK
Logo

dalam bidang
Slide (powerpoint)
iii) Alam semula jadi
iv) Objek buatan manusia
Visual
- Multimedia
SEPTEMBER Komunikasi 10.1.3 Menjelaskan ciri Simbol dan Logo - Lembaran kerja

- Hasil sedia ada
murid
10.2 Eksplorasi 10.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan rekaan Simbol dan Logo eksperimentasi dan lakaran dan lukisan
- Eksplorasi dan dengan pelbagai media dan teknik penerokaan rekaan perincian EMK: Teknologi
simbol dan logo berpandukan subjek Maklumat dan

16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

aplikasi rekaan dengan pelbagai media kajian (sumber idea) Komunikasi, ASK
Simbol dan Logo dan teknik
bagi pengukuhan Kajian/
pemahaman Pengumpulan
terhadap Seni Maklumat: jenis dan
Reka Grafik rekaan Simbol dan
Logo kaedah PAK-
21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan
- Aplikasi Peta i-
Think

10.3 Ekspresi 10.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan hasil Memilih sumber KBAT: Mengaplikasi/
38 Seni eksperimentasi dan penerokaan rekaan daripada idea/lakaran/ lukisan Mencipta
- Penzahiran Simbol dan Logo untuk menghasilkan eksperimentasi dan perincian dan EMK: Teknologi
OKTOBER 01/10/ melalui pelbagai dan idea secara kreatif simbol dan logo dalam dokumentasi Maklumat dan
(27-30/09-
penerokaan rekaan
membuat
karya dengan menggunakan imaginasi
idea dan konsep
2021)
Komunikasi, ASK
penghasilan karya
portfolio
sumber dan
teknologi dalam
imaginasi dan idea
penjanaan dengan menggunakan - Apps Symbol/Logo
Maker
tugasan secara kreatif - Adobe Illustrator

10.4 Apresiasi 10.4.1 Mempamerkan hasil karya seni iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai

39
menghayati dan
Seni
10.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil
- Pameran
OKTOBER (04-08/ - Penghayatan karya seni sendiri dan rakan dengan menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan

Inovasi, Teknologi
pengalaman sendiri
terhadap hasil
menumpukan pada aspek Bahasa Seni
- Gallery Walk
dalam penghasilan
10/
Maklumat dan
karya seni
Visual
(PAK-21)
2021)
10.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya produk Komunikasi

17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : KOMUNIKASI VISUAL
TAJUK 11 : SENI FOTO (PINHOLE)
Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
11.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan definisi, Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
40 Seni perbincangan tentang: ciri dan fungsi Pinhole dan perbincangan
-Pemahaman 11.1.1 Menjelaskan definisi - Foto (Jpeg) EMK: Teknologi
(11-15/10/ terhadap Seni dan fungsi - Video Maklumat dan
2021) Foto dalam 11.1.2 Menjelaskan ciri imej - Tayangan Komunikasi, ASK
bidang yang terhasil daripada Pinhole Slide (powerpoint)
Komunikasi 11.1.3 Memperihalkan - Lembaran kerja
Visual sejarah Pinhole dalam fotografi - Multimedia

- Hasil sedia ada
murid

11.2 Eksplorasi 11.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan dan bahan dalam eksperimentasi dan lakaran dan lukisan EMK: Teknologi
OKTOBER aplikasi dengan pelbagai media berpandukan subjek Maklumat dan
penerokaan Pinhole
penghasilan Pinhole
perincian
- Eksplorasi dan
kajian (Model
Komunikasi, ASK,
dan teknik
penghasilan
Pinhole bagi
imej)

pengukuhan Pinhole yang dipilih) Sains (Pantulan
pemahaman Kajian/
terhadap Seni Pengumpulan
Reka Grafik Maklumat: label
bahagian Pinhole
dan fungsi melalui
kaedah PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan
- Aplikasi Peta i-
Think

11.3 Ekspresi 11.3.1 Menterjemah hasil daripada iii. Menterjemahkan hasil Menghasilkan 1 KBAT: Mengaplikasi/
41 Seni eksperimentasi dan penerokaan daripada rekaan Pinhole Mencipta
- Penzahiran penghasilan Pinhole dengan berpandukan eksperimentasi dan (Imitasi EMK: Teknologi
penerokaan Pinhole
bentuk/Mencipta
OKTOBER (18-22/10/ melalui pelbagai oleh guru dalam penghasilan bentuk baharu) Maklumat dan
tatacara yang disediakan melalui edaran
idea dan konsep
2021)
Komunikasi, ASK,
karya dengan
- Label
sumber dan
menggunakan
Sains (Pantulan
teknologi dalam
- Fungsi
penjanaan
secara kreatif
tugasan imaginasi dan idea - Aplikasi imej)18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

11.4 Apresiasi 11.4.1 Mempamerkan hasil produk seni iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai

42
menghayati dan
Seni
11.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil
- Pameran
OKTOBER 29/10/ - Penghayatan karya seni sendiri dan rakan dengan menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan

pengalaman sendiri
(25-
Inovasi, Teknologi
menumpukan pada aspek Bahasa Seni
terhadap hasil
- Gallery Walk
dalam penghasilan
Maklumat dan
produk seni
Visual
(PAK-21)
2021)
11.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya produk Komunikasi


MINGGU 43-44
PENEGUHAN/ULANGKAJI
(01-12/11/2021)MINGGU 45 - 46
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
(15-26/11/2021)CUTI AKHIR TAHUN
(29/11 HINGGA 02/01/2022)


19


Click to View FlipBook Version