The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Latihan Perkongsian_Untung Kasar

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-44040609, 2021-09-29 01:55:41

Bengkel Perkongsian_

Latihan Perkongsian_Untung Kasar

Latihan 1 Perkongsian

Harun, Tahir dan Ikwan adalah pekongsi dalam Perkongsian Hartawan. Berikut

adalah Imbangan Perkongsian Hartawan Duga pada 30 Jun 2021

Imbangan Duga pada 30 Jun 2021

Butir Debit(RM) Kredit (RM)
Modal 1 Julai 2020
150000
Harun 80000
Tahir 50000
Ikwan
Akaun Semasa 1 Julai 2020 12,250 25,900
Harun 10,500
Tahir 79,000
Ikwan 120000 25,000
Alatan pejabat 45000
Kenderaan 65,400 37,704
Susutnilai terkumpul Alatan Pejabat 87000 1,920
Susutnilai terkumpul Kenderaan
Inventori pada 30 Jun 2021 100000 236,161
Akaun Belum Terima dan Akaun Belum Bayar 55,600 1,500
Peruntukan Hutang Ragu
Simpanan tetap (4% kadar faedah) 45,405
Bank 28,340
Untung Kasar 17,890
Faedah simpanan tetap
Gaji 4,800
Belanja am
Sewa 15,000
Insurans 25,000
Ambilan
Harun 8,000
Tahir 663685
Ikwan

663685

Maklumat tambahan
i Gaji belum bayar RM2,580
ii Simpanan tetap dibuat bermula 1 Januari 2021
iii Insurans yang dibayar adalah untuk setahun berakhir 31 Ogos 2021
iv Hutang lapuk dihapuskan RM1,200
v Peruntukan hutang ragu diselaraskan 2% atas akaun belum terima bersih
vi Belanja am yang dibayar termasuk alat tulis berjumlah RM280
vi Gaji Harun telah dibayar untuk 6 bulan dan tersilap dicatat dalam akaun gaji

vii Kenderaan disusutnilai 10% setahun atas kos
viii Alatan pejabat disusutnilaikanpada kadar 20% setahun atas baki berkurangan.

Syarat-syarat Ikatan Perjanjian Perkongsian Hartawan adalah seperti berikut
a Untung atau rugi dibahagikan mengikut nisbah 5:3:2
b Faedah atas modal pekongsi akan dibayar 6% faedah.
c Ambilan akan dikenakan faedah 5% setahun.
d Harun dibayar gaji sebanyak RM10,000 setahun.

Anda dikehendaki menyediakan;
a. Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 jun 2021
b. Akaun Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 30 jun 2021
c. Penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021 (bahagian ekuiti pemilik)

AKAUN UNTUNG RUGI BAGI TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2021

Untung kasar
+ hasil-hasil

-Belanja-belanja

AKAUN PENGASINGAN UNTUNG RUGI BAGI TAHUN BERAKHIR 30 JUN 2021
Untung bersih
+ Faedah atas ambilan
Harun
Tahir
Ikwan

-Faedah atas modal
Harun
Tahir
Ikwan

-Gaji

Akaun Semasa
Harun
Tahir
Ikwan

AKAUN SEMASA PEKONGSI HARUN TAHIR IKWAN
HARUN TAHIR IKWAN

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN PADA 30 JUN 2021


Click to View FlipBook Version
Previous Book
جوم ماهيركن باج جاوي
Next Book
Ebookรวม