The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ROHANA BINTI SULONG Moe, 2022-01-12 05:43:50

SOALAN 4 BAHAGIAN SIRAH DAN TOKOH

PERCUBAAN NEGERI 2021 PEND ISLAM

Keywords: KSSM PEND ISLAM

Page | 1

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI
KHULAFAK AL RASYIDIN Putrajaya
Terengganu
1 Apakah maksud Khulafak Al rasyidin
• Tampuk kepimpinan dipegang oleh empat khalifah (1m) selepas Kedah
kewafatan Nabi Muhammad SAW pada 632 M @11 Hijrah (1m). SBP
Johor
2 Senaraikan dua orang khalifah yang menerajui kerajaan Khulafak Al rasyidin
• Abu Bakar As Siddiq Pulau Pinang
• Umar bin al Khattab Putrajaya
• Uthman bin Affan
• Ali bin Abi Talib Sabah

3 Siapakah khalifah pertama yang memerintah kerajaan Khulafak Al Rasyidin Sabah
• Saidina Abu Bakar As Siddiq

4 Senaraikan dua ciri kepimpinan Khulafak Al rashidin
Nyatakan dua ciri kepimpinan Khalifah Abu Bakar As Siddiq
• Tegas memerangi golongan murtad / nabi palsu / golongan yang
enggan membayar zakat.
• Berpandangan jauh seperti mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai
usaha menghimpunkan tulisan ayat al-Quran.
• Setia dengan arahan Rasulullah SAW untuk menghantar Usamah bin
Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam.
• Mengamalkan Syura dalam menentukan strategi peperangan.

Nyatakan dua ciri kepimpinan khalifah Umar bin al-Khatab
• Tegas.
• Adil.
• Cekap.
• Berfikiran terbuka

Nyatakan dua ciri kepimpinan Uthman bin Affan r.a.
• Berpandangan jauh iaitu pembukuan al-Quran.
• Berfikiran terbuka seperti melonggarkan syarat penggunaan harta
Baitul Mal.
• Berfikiran terbuka dengan membenarkan sahabat keluar dari kota
Madinah.
• Prihatin dengan menyumbangkan harta kekayaan.
• Prihatin seperti membesarkan masjid Nabawi .
• Inovatif seperti menubuhkan angkatan tentera laut Islam


5 Jelaskan dua sumbangan Saidina Uthman dalam bidang politik
• Berjaya mematahkan pemberontakan.
• Berjaya meluaskan kuasa wilayah Islam.
• Berjaya menawan Pulau Cyprus

Page | 2

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI

6 Jelaskan pencapaian dalam aspek ekonomi pada zaman pemerintahan Pulau Pinang

khalifah Umar bin al-Khatab

• Memperkenalkan pelbagai cukai baharu seperti cukai jizyah dan kharaj.

• Memajukan sistem pengairan dan saliran melalui pembinaan terusan

Amirul Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa di Basrah.

• Mengemaskini institusi Baitul Mal dan meneroka tanah baharu untuk

memperbanyak hasil pertanian.

7 Jelaskan dua contoh ketegasan khalifah dalam era kepimpinan khulafak al Kedah

Rasyidin

• Saidina Abu Bakar tegas dalam memerangi golongan murtad/ nabi

palsu/ golongan enggan membayar zakat

• Saidina Umar tegas dalam menggantikan kepimpian Khalid bin Al

Walid sebagai panglima perang tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin

Jarrah semasa perang Yamamah

• Saidina Ali tegas dalam memecat beberapa gabenor yang dilantik oleh
Khalifah Uthman seperti Muawiyah dan Abu Musa al As’ari dalam

meredakan kemarahan pemberontak

8 Jelaskan pencapaian pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin dalam aspek agama Johor
• Berjaya memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang
enggan membayar zakat.
• Menyebarkan dakwah Islam sehingga tersebar di wailayah Mesir, Parsi
dan Rom.

9 Senaraikan tiga pencapaian pemerintahan Khulafak Al Rasyidin dari aspek Kedah

pendidikan SBP

• Menyelaras bacaan / penulisan Mashaf al Quran menggunakan lahjah

Arab

• Menubuhkan sekolah iaitu al Kuttab / yang khusus untuk kanak-kanak

• Mengumpul / menulis semula naskhah al Quran

10 Terangkan dua iktibar daripada pemerintahan Khulafa’ ar-Rasyidin. Sabah
• Kita hendaklah mencontohi kepimpinan khalifah (I) supaya
kesejahteraan agama dan rakyat terpelihara daripada kezaliman. (H)
• Kita hendaklah mengukuhkan perpaduan umat Islam (I) agar hak
antara satu sama lain tidak teraniaya. (H)
• Kita hendaklah menggiatkan usaha dakwah (I) agar kebenaran Islam
dapat disebarkan. (H)
• Kita hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan
kemajuan negara (I) agar negara bertambah maju. (H)
• Kita hendaklah mengamalkan akhlak terpuji (I) agar menjadi contoh
teladan yang baik. (H)
• Kita hendaklah menyokong kegiatan ekonomi umat Islam (I) supaya
umat Islam dihormati. (H)

Page | 3

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI
KBAT Kedah

11 Keunggulan kepimpinan khulafak Al Rasyidin telah Berjaya menyebarkan Putrajaya
dakwah Islamiyah sehingga ke Mesir , Parsi dan Rom
Sebagai seorang pelajar , bagaimanakah anda mengembalikan keunggulan Terengganu
tersebut
KBAT : cara untuk mengambalikan kegemilangan Islam N. Sembilan
Kelantan
Cadangan isi jawapan Putrajaya
• Mempelajari ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah Perak
• Menguasai teknologi dan kepakaran Selangor
• Mengamalkan akhlak yang mulia
• Mengukuhkan perpaduan kaum Page | 4
• Menyokong segala kegiatan ekonomi kerajaan

12 Saidina Ali memiliki ketinggian ilmu dalam pebagai bidang
Sebagai seorang murid , bincangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk
berjaya dalam pelajaran
KBAT : CARA / LANGKAH
Cadangan isi:
• Menguasai ilmu yang dipelajari.
• Mengkaji sesuatu ilmu yang baharu

13 Kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat merupakan fokus utama
seseorang pemimpin apabila dipilih untuk menerajui sesebuah negara
Huraikan pendapat anda bagaimana mencontohi kepimpinan Khulafak Al
rasyidin ke arah membentuk negara yang maju dan sejahtera

Cadangan isi
• Sentiasa bersikap adil
• Sentiasa berfikiran terbuka
• Tegas dalam membuat keputusan
• Menghiasai diri dengan sifat prihatin

Fokus kepada sikap seorang pemimpin

KERAJAAN UMAYYAH
1 Siapakah pengasas kerajaan Umayyah

• Muawiyah bin Abi Sufian
2 Senaraikan dua orang khalifah yang terkenal pada zaman kerajaan Umaiyah

• Muawiyah bin Abi Sufian
• Abdul Malik bin Marwan
• al-Walid bin Abd Malik
• Umar bin Abd Aziz

3 Nyatakan dua sumbangan khalifah Umar Abdul Aziz
• Cukai Jizyah dikecualikan kepada kafir Zimmi
• Mengarahkan Syihab al-Zuhri membukukan hadis Rasulullah SAW.
• Rumah transit untuk pedagang/ musafir dibina.
• Menaik taraf insfrastuktur
• Mengasaskan Diwan Penasihat

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI
4 Jelaskan dua faktor kegemilangan kerajaan Umaiyah dari aspek ketenteraan Kelantan
Perak
• Pasukan tentera yang berdisiplin.
• Memiliki semangat jihad yang tinggi.
• Kemudahan pengkalan tentera yang canggih.
• Memiliki kapal perang yang lengkap.
• Meniru corak strategi peperangan Parsi

5 Jelaskan dua faktor kegemilangan kerajaan Umayyah dalam bidang politik Selangor

• Memilih Damsyik sebagai pusat pemerintahan

• Kejayaan mengekang pemberontakan Syiah dan Khawarij.

• Meluaskan pembukaan wilayah Islam di Rom, China,India, Afrika Utara

dan Eropah

6 Keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan N. Sembilan
dan kekejaman
Jelaskan dua sebab kemerosotan kerajaan Umayyah selain faktor di atas
• Khalifah mengamalkan cara hidup mewah dan boros
• Sikap diskriminasi khalifah terhadap golongan mawali dalam pemilihan
jawatan gabenor
• Sikap taasub antara kabilah arab sehingga mencetuskan perpecahan
• Pemberontakan oleh puak Syiah dan Khawarij serta golongan tidak
berpuas hati dengan penubuhan Umayyah
• Sistem lantikan khalifah secara monarki yang menimbulkan perebutan
kuasa

7 Jelaskan dua faktor kemerosotan Umayyah dari aspek sosial Putrajaya
• Sikap taksub antara kabilah arab utara dan selatan sehingga
mencetuskan perpecahan dan gerakan sulit.
• Sikap diskriminasi sebahagian khalifah terhadap golongan mawali
seperti bangsa Turki dan Barbara dalam pemilihan jawatan gabenor

8 Terangkan dua iktibar daripada pemerintahan kerajaan Umaiyah Kelantan

• Kita hendaklah memartabatkan ajaran al-Quran dalam urusan Putrajaya

kepimpinan (1m) agar syariat Islam dapat ditegakkan. (1m) Selangor

• Kita hendaklah mencontohi sifat mulia yang ada pada khalifah (1m)

supaya dipandang mulia. (1m)

• Kita hendaklah menjaga hubungan baik antara pemimpin dengan

rakyat (1m) agar hidup harmoni. (1m)

• Kita hendaklah menjaga kebajikan rakan (1m) agar mengeratkan kasih

sayang. (1m)

• Kita hendaklah memiliki semangat jihad yang tinggi (1m) dalam

mempertahankan kedaulatan negara. (1m)

• Kita hendaklah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan (1m) agar

dapat memberi sumbangan kepada umat Islam. (1m)

Page | 5

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI

KBAT

9 Keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana cenderung kepada hiburan N. Sembilan

dan kekejaman

Merujuk pernyataan di atas , bagaimanakah anda dapat mengambil

pengajaran supaya kemerdekaan negara Malaysia dapat dikekalkan

KBAT :Cadangkan langkah atau cara
• Mengamalkan akhlak mulia
• Menjauhi sifat-sifat mazmumah
• Sentiasa mengamalkan ajaran al Quran dan Hadis

10 Kepimpinan Khalifah Kerajaan Umaiyah telah berjaya mencapai Perak
kecemerlangan yang membanggakan umat Islam sehingga ke hari ini.
Huraikan cara anda mencontohi kepimpinan para khalifah tersebut

KBAT : Cadangan/langkah
Cadangan Isi:
• Menyemarakkan aktiviti keilmuan
• Mengiktiraf ulama
• Dakwah kepada bukan Islam
• Memanfaat kemudahan awam

KERAJAAN ABASIYAH Pahang

1 Berapakah bilangan khalifah Kerajaan Abbasiah dan dimanakah pusat

pemerintahannya
• Bilangan khalifah Kerajaan Abbasiah – 37 orang
• Pusat pemerintahan – Baghdad, Iraq

2 Senaraikan dua khalifah Kerajaan Abbasiah yang terkenal Pahang

• Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Saffah

• Abu Jaafar Abdullah bin Muhammad bin Ali al-Mansur

• Harun al-Rasyid bin Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur al-Abbas

• Abu Jaafar Abdullah al-Makmun bin Harun al-Rasyid

3 Jelaskan faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiah dari aspek agama Pahang

• Galakan khalifah memberi peruntukan khas kepada ulamak

• Semangat jihad yang tinggi

• Peranan institusi pendidikan sebagai pusat pengajian ilmu Islam

4 Huraikan dua iktibar yang boleh diambil daripada pemerintahan Kerajaan Pahang

Abbasiah.

• Memilih pemimpin yang berwibawa (1m) supaya urusan pentadbiran

berjalan lancar (1m)

• Bijak memanfaatkan sumber yang ada (1m) agar mampu bersaing di

peringkat global (1m)

• Mencontohi dan mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam (1m) agar

dapat berlaku adil (1m)

• Banyak meneroka pelbagai bidang ilmu (1m) agar kegemilangan

tamadun Islam terus kekal (1m)

• Berusaha mempereratkan hubungan perpaduan antara kaum (1m)

supaya negara aman (1m)

Page | 6

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI

KERAJAAN UTHMANIAH

1 Senaraikan dua tempat yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor

Uthmaniyah.

• Sogut

• Bursa

• Edirne

• Istanbul

2 Nyatakan sejarah kerajaan Uthmaniah secara ringkas Perlis

• Bersempena nama Uthman bin Ertughrul. Melaka

• Tempoh pemerintahan 1299-1924 M.

• Kawasan pemerintahan meliputi sebahagian besar Benua Asia, Eropah

dan Afrika.

• Bilangan pemerintah 37 orang.

• Pemerintah pertama Uthman bin Ertughrul.

• Pemerintah terakhir Sultan Abdul Majid II.

3 Senaraikan dua tokoh sultan yang terkenal pada zaman kerajaan Uthmaniah Perlis

• Uthman bin Ertughrul. SBP

• Murad I bin Urkhan.

• Muhammad al-Fatih bin Murad II.

• Sulaiman al-Qanuni bin Salim I.

4 Jelaskan dua sumbangan yang diberikan oleh Sultan Uthman bin Ertughul Terengganu

• Menyatukan wilayah anatolia selatan / selepas ditinggalkan Byzantine

• Mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia / daripada kerajaan Saljuk

• Mengasaskan kerajaan Uthmaniah

5 Jelaskan dua faktor kegemilangan Kerajaan Uthmaniyah Melaka

SBP

Aspek sosial
• Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang

memerlukan. Johor
• Mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. (Sosial)
• Sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas,

pendidikan dan kesihatan

a) Pentadbiran : Perlis
• Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua (Pentadbiran
agama dan hakim tertinggi. dan
• Pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh keilmuan)
pegawai pentadbiran.
• Penguasaan laluan di antara benua Eropah dengan benua Asia apabila
menguasai Selat Dardanelles dan Selat Bosporus.

b) Keilmuan :
• Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga
mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan,
pembangunan, falsafah, kesenian seni dan teknikal.
• Menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di
Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan

Page | 7

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI

6 Jelaskan empat faktor kemerosotan kerajaan Uthmaniah. Sabah

Terangkan dua faktor kemerosotan kerajaan Uthmaniah Selangor

• Kemorosotan ekonomi kerajaan Uthmaniah/(1m)/ yang mengakibatkan Terengganu

beban hutang yang tinggi

• Negara tidak stabil akibat gerakan menuntut kemerdekaan daripada

wilayah tertentu.

• Kekurangan tenaga mahir dalam membangunkan negara(1m) akibat

kelemahan sistem pendidikan

• Persaingan politik dalaman (1m)akibat perebutan kuasa antara

putera(1m) raja

7 Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Sultan Muhammad fateh Selangor

• Namanya Muhamad al-Fatih bin Murad II

• Dilahirkan pada 833 H/1429 M

• Meninggal dunia pada 886 H/1481 M

• Tempoh pemerintahannya selama 31 tahun

• Jawatannya pemerintahan ke 7 kerajaan Uthmaniyah

8 Nyatakan dua sumbangan Sultan Muhammad al Fatih N. Sembilan

Jelaskan dua sumbangan Sultan Muhammad Fatih Pulau Pinang

Selangor

Sultan Muhammad al-Fateh bin Murad II telah membuka kota Constantinople

pada tahun 857 Hijrah bersamaan 1435 Masihi. Sabah

Nyatakan dua sumbangan beliau yang lain kepada kerajaan Uthmaniah.

• Membuka kota konstantinople pada tahun 857H/1453M

• Menyatukan empayar di Utara Balkan bagi mengelakkan serangan

Hungary

• Mewakafkan Hagia Sophia / Aya Sophia sebagai masjid dan membina

kompleks al Fatih

9 Terangkan dua iktibar daripada pemerintahan baginda (Sultan Muhamad N. Sembilan

Fateh) Perlis

Terangkan dua iktibar yang dapat diambil daripadapemerintahan kerajaan Melaka

Uthmaniah

• Kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa (1m) supaya

urusan pentadbiran berjalan lancer(1m)

• Kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh Islam (1m) agar imej Islam

dipandang tinggi (1m)

• Kita hendaklah sentiasa memperbaiki penerokaan ilmu (1m) agar

mampu bersaing di peringkat antarabangsa (1m)

• kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta akan negara (1m)

agar rela berkorban mempertahankannya daripada serangan musuh

(1m).

• kita hendaklah berpegang pada ajaran Islam (1m) supaya hidup

diberkati Allah SWT (1m).

10 Jelaskan jawatan yang disandang bagi dua orang pemerintah tersebut iaitu : Sabah

(a) Sultan Uthman bin Ertughul.

(b) Sultan Sulaiman al-Kanunname bin Salim I.

a) Pemerintah pertama kerajaan Uthmaniah. (1m)
b) Pemerintah kesepuluh Kerajaan Uthmaniah. (1m)

Page | 8

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI
KBAT Pulau Pinang

11 Sabda Rasulullah SAW;

Maksudnya : Sesungguhnya Constantinople itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik
ketua ialah ketuanya, dan sebaik-baik tentera ialah tenteranya.

(Riwayat Ahmad)
Sultan Muhammad al-Fateh merupakan tokoh pahlawan Islam yang telah
berjaya merealisasikan hadis di atas.
Huraikan iktibar yang boleh anda teladani daripada keunggulan beliau

Cadangan isi:

• Mengamalkan sifat berani menegakkan syiar Islam.
• Mempelajari sejarah tokoh-tokoh Islam terdahulu.
• Rajin menuntut ilmu.
• Menghormati para ulamak.
• Berpegang teguh pada ajaran Islam.
• Menghayati semangat cintakan negara.
• Menjadi pemimpin yang berwibawa.

BAHAGIAN TOKOH Perlis
Terengganu
IMAM ABU HANIFAH
1 Nyatakan nama sebenar beliau Perlis
Pulau Pinang
• Nu’man bin Thabit al-Kufi Terengganu

2 Senaraikan dua hasil karya beliau yang terkenal Perlis
• Al-Faraid.
• Al-Fiqh al-Akbar.
• Al-‘Alimu Wa al-Muta’llim.

3 Jelaskan dua keperibadian Imam Abu Hanifah

• Semangat memuliakan ilmu pengetahuan.
• Kuat beribadat seperti sentiasa melakukan qiamullail, berpuasa sunat

dan selalu khatam al-Quran.
• Seorang yang pemurah dan penyayang.
• Tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat dan kedudukan
4 Nyatakan dua kaedah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah Pulau Pinang
dalam mengasaskan mazhab
• Al-Quran.
• Al-Hadis.
• Fatwa para sahabat.
• Qias.
• Istihsan.
• Ijma’.
• ‘Uruf.

Page | 9

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI
IMAM MALIK Johor

1 Nyatakan dua riwayat hidup Imam Malik SBP
• Nama sebenar Malik bin Anas Al-Madani.
• Lahir pada tahun 93 Hijrah.
• Tempat lahir di Madinah.
• Wafat pada 179 Hijrah.

2 Terangkan dua keperibadian Imam Malik

• Mencintai Rasulullah SAW sehingga tidak sanggup menunggang kuda

dalam kpta Madinah (1m) kerana jasad Rasulullah yang dimakamkan di

situ

• Menghormati dan ,emcintai ilm (1m) dengan berpegang teguh kepada

prinsip murid mencari guru(1m)

• Memuliakan majlis pengajian hadis dengan memakai wangian (1m)

kerana menghormati Rasulullah (1m)

3 Jelaskan bukti kesungguhan Imam Malik dalam menuntut ilmu. Johor

Terengganu

• Sanggup berpanas terik.

• Sanggup menahan kesejukan.

• Sanggup berkorban dalam apa jua keadaan

KBAT

4 “Imam Malik memiliki ketinggian akhlak yang boleh dijadikan contoh teladan” Johor

Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mencontohi ketinggian akhlak (Tangkak)

Imam Malik untuk menjadi pelajar yang Berjaya

KBAT : Mencontohi ketinggian akhlak Imam Malik untuk menjadi pelajar yang

Berjaya.

Cadangan isi:

• Sanggup berkorban harta / masa
• Memuliakan majlis pengajian ilmu
• Menghormati dan mencintai ilmu
• Mengasihi Rasulullah SAW

IMAM SYAFIE

1 Senaraikan dua sifat peribadi Imam Syafie Selangor

• Sanggup tinggal dengan Arab Badwi semata-mata untuk menguasai Melaka

bahasa dan kesusasteraan Arab. SBP

• Sanggup bermusafir jauh semata-mata cinta pada ilmu.

• Berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah.

• Sangat pemurah kepada fakir miskin.

• Sifat warak yang tinggi dan kuat beribadat

2 Nyatakan dua hasil karya Imam al-Syafie yang utama Melaka

• Ar-Risalah

• Al-Umm

• Al-Musnad

3 Nyatakan dua nama guru bagi Al-Imam as-Syafie. Sabah

• Al-Imam Malik bin Anas

• Sufyan bin Uyainah

• Muslim Khalid az-Zanji

Page | 10

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI
4 Jelaskan dua bukti kesungguhan Al-Imam as-Syafie dalam menuntut ilmu. Sabah
Melaka
• Sanggup bermusafir ke tempat yang jauh.
• Berguru dengan ramai tokoh ilmuan. Selangor
• Berguru sehingga ke Madinah / Baghdad / Mesir dalam masa yang
Melaka
lama
5 Jelaskan dua sumbangan beliau dalam tTamadun Islam

• Menghasil karya
• Melahirkan ramai ulama’/ sarjana
• Pengasas mazhab
• Mazhab tersebar luas
6 Ilmu bukan sekadar dihafal, tetapi yang lebih utama ialah yang memberi
manfaat
Petikan di atas merupakan kata-kata Imam al-Syafie. Bagaimanakah anda
mencontohi sifat tokoh tersebut untuk menjadi pelajar yang cemerlang.
Huraikan

Cadangan isi :
• Bersungguh-sungguh menuntut ilmu / tekun / rajin
• Sabar / tidak berputus asa dalam menuntut ilmu / berdisiplin
• Mempunyai keazaman yang tinggi / kuat semangat / cita-cita
• Menghormati ibu bapa dan guru-guru

SALAHUDIN AL AYUBI

1 Nyatakan riwayat hidup Salahuduin Al Ayubi secara ringkas Kedah

• Nama : Yusuf bin Ayub Syazi Pahang

• Lahir : 532H

• Wafat : 589H

• Jawatan : pemerintah kerajaan Ayubiah

• Guru tersohor : Ali bin Hasan bin Habbatullah bin al Syakir ad Dimsaqi

2 Jelaskan dua ketimggian akhlak Salahudin al Ayubi yang boleh dicontohi Kedah
• Sangat menghormati para ulamak N. Sembilan
• Berani mempertahankan agama Pulau Pinang
• Prihatin terhadap kebajikan rakyat Perak

3 Jelaskan dua sumbangan Salahuddin Al Ayubi SBP

Ketenteraan Pahang
• Membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera salib

Keilmuan
• Mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Pentadbiran Negara Kedah
• Mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya sebuah N. Sembilan
hospital (1m) yang dinamakan al Bimastan al Atiq Pulau Pinang
• Menyediakan sebuah Gedung ubatan (1m) bagi membolehkan ubat
diagihkan mengikut gred yang ditetapkan kepada para pesakit (1m)

Page | 11

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI
KBAT Pahang

4 Salahuddin al-Ayubi merupakan seorang pemerintah yang prihatin terhadap
kebajikan rakyat. Beliau telah mengubah dewan di istana dengan
menjadikannya sebuah hospital.
Berdasarkan petikan di atas, bagaimanakah anda sebagai ketua kelas dapat
memberikan perkhidmatan kepada rakan-rakan anda? Huraikan

KBAT : CARA / USAHA/LANGKAH
Cadangan isi

• Membantu rakan-rakan yang memerlukan pertolongan
• Bertanya khabar rakan-rakan yang tidak hadir ke sekolah
• Memberikan maklumat terkini berkaitan urusan kelas dan sekolah

HASAN AL BANA Kelantan
1 Nyatakan riwayat hidup Hasan al Banna Selangor

• Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad al-Banna.
• Lahir 25 Syaaban 1323H / 14 Oktober 1906M.
• Tarikh meninggal 12 Februari 1949 / Tahun 1368H.

2 Apakah jawatan yang disandang oleh Hasan Al Banna Terengganu
• Mursyidul Am Ikhawanul Muslimin

3 Nyatakan ketinggian akhlak tokoh Hassan al-Banna Johor (KT)
• Memuliakan orang yang warak dan soleh. Kelantan
• Gigih menggerakkan usaha dakwah Selangor
• Berlapang dada apabila terdapat perbezaan pandangan.

4 Jelaskan dua cara anda mencontohi ketinggian akhlak Hassan Al-Banna untuk Johor

menjadi muslim sejati (Tangkak)

• Memuliakan orang yang warak dan soleh.

• Gigih menggerakkan usaha dakwah.

• Berlapang dada apabila terdapat perbezaan pandangan

5 Terangkan dua sumbangan Hasal Al Banna SBP

• Menghasilkan karya agung seperti Muzzakirrat al Dakwah/ Al Ma’thurat

• Mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin (1m) yang

mengembangkan syariat dan dakwah Islamiah(1m)

• Melahirkan anak murid yang hebat (1m) seperti Syed Qutub, Ysusf al

Qaradawi(1m)

6 Jelaskan sumbangan Hassan Al-Banna dalam bidang organisasi. Johor
• Mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin / Ikhwan al-Muslimin (Tangkak)

7 Senaraikan dua hasil karya beliau. Kelantan
• al-Ma’thurat
• Risalah al-Ta’alim
• Muzakirah Dakwah Wadda’iyyah

Page | 12

NO SOALAN DAN SKEMA NEGERI
8 Terangkan dua iktibar daripada ketokohan Hasan al Banna Kelantan
Terengganu
Terangkan iktibar daripada keunggulan tokoh-tokoh

• Kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu (1m)
supaya berjaya dalam kehidupan. (1m)

• Kita hendaklah cekal dalam menyebarkan dakwah (1m) agar Islam
tersebar luas. (1m)

• Kita hendaklah menyebarkan ilmu (1m) agar dapat memberi manfaat
kepada negara. (1m)

• Kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang berkualiti (1m)
supaya dapat berbakti kepada masyarakat. (1m)

• Kita hendaklah bekerjasama dalam membangunkan negara (1m)
supaya negara dihormati (1m).

AHMAD BIN IBRAHIM

1 Nyatakan dua hasil karya Ahmad bin Ibrahimyang terkenal dan menjadi Putrajaya

rujukan terkini

• Buku Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.

• Pelopor Jurnal Hukum.

• Menghasilkan buku-buku berkaitan undangundang di Malaysia seperti

Sistem Undang- Undang Malaysia dan Islamic Law in Malaysia

2 Nyatakan dua contoh ketinggian akhlak Ahmad bin Ibrahim Putrajaya
• Suka menyebarkan ilmu. Terengganu
• Menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan

Page | 13


Click to View FlipBook Version
Previous Book
(0529238486) Attractive Bur Dubai Call Girls
Next Book
(PDF) Limitless: How to Ignore Everybody, Carve your Own Path, and Live Your Best Life