The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ROHANA BINTI SULONG Moe, 2020-04-19 07:57:38

PENDIDIKAN ISLAM TING 3 BAHAGIAN FEKAH

TING 3 KSSM

Zulhana7096

PELAJARAN 15

Zulhana7096

KONSEP FARDHU AIN
DAN FARDHU KIFAYAH

Fardhu Maksud Tuntutan yang telah ditetapkan oleh
Ain Allah ke atas semua orang Islam yang
Zulhana7096
mukallaf
Sekiranya tuntutan ini tidak
dilaksanakan maka individu tersebut

akan berdosa

Menutup aurat

Contoh Solat Fardhu 5 waktu

Berpuasa di bulan Ramadhan

Zulhana7096 Tuntutan yang telah ditetapkan oleh
Allah kepada masyarakat secara
Maksud kolektif
Fardhu
Kifayah Sekiranya sebahagian ahli masyarakat
telah melaksanakannya , maka
Contoh
gugurlah kewajipan ke atas orang lain
Menguruskan jenazah

Usahawan muslim

Solat berjemaah

KESAN PENGHAYATAN FARDHU AIN Zulhana7096
DAN KIFAYAH KEPADA DIRI

Membentuk keperibadian muslim yang sejati

Membudayakan amalan mulia dalam
kehidupan

Membentuk keseimbangan rohani dan jasmani,
emosi dan intelektual

Berusaha menjadi individu kreatif dan inovatif

KESAN PENGHAYATAN FARDHU AIN Zulhana7096
DAN KIFAYAH KEPADA MASYARAKAT

Membentuk masyarakat yang
bertanggungjawab

Membina masyarakat yang berdisiplin serta
mematuhi undang-undang

Mewujudkan masyarakat saling membantu
antara satu sama lain

Keperluan hidup masyarakat dapat dipenuhi

KESAN PENGHAYATAN FARDHU AIN Zulhana7096
DAN KIFAYAH KEPADA NEGARA

Negara aman dan bebas daripada kejadian
jenayah

Pentadbiran negara berjalan lancar kerana di
urus dengan telus

Ekonomi negara berkembang dengan pesat
kerana bebas dari rasuah

Pembangunan negara dapat dilaksanakan
secara terancang dan bersepadu

FARDHU AIN FARDHU KIFAYAH

SOLAT PERUSAHAAN PAKAIAN

PERLU MENUTUP AURAT MENUTUP AURAT

Zulhana7096

Zulhana7096

... )
.
(

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

//

Zulhana7096
//

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

              

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

() :

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096

             
…    Zulhana7096

ZAKAT HAIWAN TERNAKAN Zulhana7096
Unta
JENIS Kambing dan Lembu dan

biri-biri kerbau

NISAB 40 ekor 30 ekor 5 ekor

KADAR ZAKAT 1 ekor kambing 1 ekor lembu I ekor biri-biri
atau biri-biri jantan

UMUR 2 tahun 1 tahun ke 1 tahun ke
atas atas
BINATANG kambing 1

YANG DIZAKAT tahun biri-biri

Syarat wajib Dipelihara di padang terbuka
zakat
Bukan digunakan untuk bekerja seperti
embajak dan lain-lain

ZAKAT EMAS, PERAK, MATAWANG Zulhana7096

JENIS Emas Perak Matawang

NISAB 20 mithqal 200 dirham 20 mithqal
(85 gram) (595 gram) (85 gram emas)

KADAR ZAKAT 2.5 % 2.5 % 2.5 %

ZAKAT EMAS Wajib ke atas perhiasan yang melebihi kadar
PERHIASAN uruf (tidak termasuk batu permata atau
seumpamanya) dan cukup haul. Kadar
berbeza mengikut negeri

Emas yang tidak dipakai kerana disimpan ,
rosak atau lama, wajib dizakat apabila cukup

haul dan nisab

Zulhana7096

Zulhana7096

Zulhana7096


Click to View FlipBook Version