The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rahayumanan19, 2020-01-30 00:51:38

rpt sej T5 2020 SKBD

RPT SEJ T5 chegebu 2020

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

TAJUK : 1. WARISAN NEGARA KITA FOKUS : UNIT 1. INSTITUSI RAJA TONGGAK KEDAULATAN NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
6.1 Institusi Raja 6.1.1 Menyatakan maksud raja dan institusi raja sebagai warisan Peta Bulatan
kerajaan. negara.
1 KBAT:
6.1.2 Menyatakan konsep daulat dan TP 2 : Murid memahami tentang Menganalisis
1 Jan– 5 Jan 2020 derhaka. institusi raja sebagai warisan
negara. Aktiviti PAK-21:
K6.1.5 Menyatakan kepentingan taat setia Brainstorming
kepada raja. TP 3 : Murid boleh menerangkan (Sumbangsaran),
tentang institusi raja sebagai Rocket writing
K6.1.6 Menyatakan kepentingan warisan negara. (Penulisan pantas).
mempertahankan institusi raja. i-THINK:
TP 4 : Murid boleh menguasai Peta Alir
2 6.1.3 Menyatakan kedudukan raja pada masa maklumat tentang institusi
kini. raja sebagai warisan negara. KBAT:
6 Jan– 12 Jan 2020 Menganalisis
6.1.4 Menyenaraikan negara-negara lain di
1 Asia yang mengamalkan sistem Aktiviti PAK-21:
pemerintahan beraja pada masa kini. Think-pair-share
Presentations
K6.1.7 Menyatakan penghargaan terhadap (Persembahan)-
institusi raja. berpasangan.

[email protected] Page 1

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

2 Page 2

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

TAJUK : 1. WARISAN NEGARA KITA FOKUS : UNIT 2. WARISAN ISLAM DI MALAYSIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
3 6.2 Agama Islam 6.2.1 Menyatakan Islam sebagai TP 1 : Murid mengetahui agama Peta Bulatan
warisan Islam sebagai warisan negara.
13 Jan – 19 Jan 2020 KBAT:
negara. TP 2 : Murid memahami agama Menilai
K6.2.5 Menyatakan peranan agama Islam sebagai warisan negara.
Islam dalam membentuk perpaduan. Aktiviti PAK-21:
i--Think Map - Peta
4 6.2.2 Menyatakan Islam sebagai TP 3 : Murid boleh menerangkan Alir,
agama Persekutuan. tentang agama Islam sebagai Presentations.
20 Jan– 26 Jan 2020 warisan negara. i-THINK:
K6.2.6 Menyatakan nilai-nilai Peta Pokok, Peta Buih
# keagamaan yang diamalkan
CUTI bagi membentuk masyarakat KBAT:
TAHU BARU yang harmoni. Mengaplikasi
CINA
23 JANUARI 6.2.3 Menyatakan cara hidup TP 4 : Murid boleh menguasai Aktiviti PAK-21:
HINGGA bermasyarakat dalam Islam. maklumat tentang agama Role play, I-think map.
27 JANUARI Islam sebagai warisan negara. i-THINK:
2020 6.2.4 Menyatakan kesenian Islam di Peta pokok
Malaysia.
5 KBAT:
K6.2.7 Menyatakan kesenian Islam Menganalisis
27 Jan – 2 Feb 2020 sebagai salah satu warisan
negara yang dibanggakan. Aktiviti PAK-21:
3 Qudrat Activity

[email protected] Page 3

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

Galery Walk.

TAJUK : 1. WARISAN NEGARA KITA FOKUS : UNIT 3. BAHASA MELAYU WARISAN KITA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
TP 1 : Murid mengetahui i-THINK:
6 6.3 Bahasa 6.3.1 Menyatakan asal usul bahasa tentang bahasa Melayu Peta Alir, Peta
Melayu Melayu. sebagai warisan negara. Pelbagai Alir
3 Feb – 9 Feb 2020 KBAT:
# KEJOHANAN K6.3.4 Menyatakan bahasa Melayu sebagai TP 5 : Murid boleh membuat Menilai, mencipta
warisan negara yang dibanggakan. penilaian tentang bahasa Aktiviti PAK-21:
MERENTAS DESA Melayu sebagai warisan Brainstorming,
negara. Presentations.
4 FEBRUARI 2020 i-THINK:
TP 2 : Murid memahami bahasa Peta Buih
7 6.3 Bahasa 6.3.2 Menyatakan bahasa Melayu sebagai Melayu sebagai warisan KBAT:
Melayu lingua franca. Negara. Menganalisis
10 Feb – 16 Feb 2020 Aktiviti PAK-21:
K6.3.5 Menyatakan bahasa Melayu sebagai TP 6 : Murid boleh menzahirkan i-Think Map - Peta
bahasa perpaduan. idea yang rasional tentang Buih,
bahasa Melayu sebagai Presentations.
8 6.3 Bahasa 6.3.3 Menyatakan taburan penutur warisan negara. i-THINK:
4 17 Feb– 23 Feb 2020 Melayu bahasa Melayu di dunia. Peta Pokok
TP 4 : Murid boleh menguasai KBAT:
[email protected] K6.3.6 Menyatakan kepentingan bahasa maklumat tentang bahasa
Page 4

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

Melayu sebagai bahasa ilmu. Melayu sebagai warisan Menganalisis
negara.
# KURSUS Aktiviti PAK-21:
KEPIMPINAN Think pair share,
PEMIMPIN 1 Gallery walk.
21 & 22 FEB

TAJUK : 2. PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA FOKUS : UNIT 4. TERGUGATNYA KEDAULATAN NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

9 7.1 Penjajahan dan 7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang TP 1 : Murid mengetahui i-THINK:
Campur tangan menjajah dan campur tangan di tentang penjajahan dan Peta pokok
24 Feb – 1 Mac kuasa luar negara kita. campur tangan kuasa luar
2020 di negara kita. KBAT:
K7.1.5 Menyatakan kepentingan Mengaplikasi
memelihara kedaulatan dan TP 2 : Murid memahami
kemakmuran negara kita. tentang penjajahan dan Aktiviti PAK-21:
campur tangan kuasa luar Recap group, Table
di negara kita. talkers.

7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
tentang penjajahan dan Peta Pokok
10 7.1 Penjajahan dan berada di bawah penjajahan dan campur tangan kuasa luar
2 Mac – 8 Mac Campur tangan campur tangan British. di negara kita KBAT:
kuasa luar Menganalisis
2020 K7.1.5 Menyatakan kepentingan
Aktiviti PAK-21:
# PENGISIAN memelihara kedaulatan dan Qudrat Activity, Galery
DATA SEGAK & Walk.
kemakmuran negara kita.

PAJSK

5 2 MAC 2020

[email protected] Page 5

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

Minggu 11

11 ULANGKAJI
9 Mac- 15 Mac 2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

(KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020, KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

TAJUK : 2. PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA FOKUS : UNIT 5. PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

12 7.1 Penjajahan dan 7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur TP 4 : Murid boleh menguasai I-THINK:
Campur tangan tangan British dalam pentadbiran dan maklumat tentang Peta Pokok
23 Mac – 29 Mac kuasa luar ekonomi. penjajahan dan campur
2020 tangan kuasa luar di negara KBAT:
7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan dan kita. Menganalisis
# KEM campur tangan British terhadap
KEPIMPINAN pentadbiran dan sosioekonomi. Aktiviti PAK-21:
Café,
KECIL 2 K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber Presentations.
27 & 28 MAC alam untuk kemajuan negara kita.

2020

6 Page 6

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:
13 7.2 Perjuangan Tokoh 7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan penilaian tentang Peta Buih Berganda
Tempatan yang menentang penjajahan British. penjajahan dan campur
30 Mac – 5 Apr menentang tangan kuasa luar di KBAT:
2020 British K7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap negara kita. Menilai, mencipta
perjuangan pemimpin terdahulu.
TP 6 : Murid boleh menzahirkan Aktiviti PAK-21:
14 7.2 Perjuangan Tokoh 7.2.2 Menyatakan peristiwa penentangan idea yang rasional berkaitan Think-pair-share
Tempatan tokoh tempatan terhadap British. penjajahan dan campur Presentations
6 Apr – 12 Apr menentang tangan kuasa luar di negara
2020 British K7.2.4 Menyatakan iktibar yang diperoleh kita. i-THINK:
daripada perjuangan tokoh terdahulu. Peta alir
# SUKANTARA
8 APRIL 2020 K7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap KBAT:
perjuangan pemimpin terdahulu. Mengaplikasi

Aktiviti PAK-21:
Recap group,
Brainstorming.

# SUKAN
SEKOLAH
9 APRIL 2020

7 #CUTI

[email protected] Page 7

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

PERISTIWA

TAJUK : 2. PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA FOKUS : UNIT 5. PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
TP 6 : Murid boleh menzahirkan i-THINK:
15 7.2 7.2.3 Menyatakan sebab penentangan tokoh idea yang rasional berkaitan Peta Pokok
Perjuangan Tokoh tempatan terhadap British. penjajahan dan campur tangan
13 April – 19 Tempatan kuasa luar di negara kita. KBAT:
April 2020 menentang K7.2.6 Menyatakan kepentingan pertahankan Menilai
British kedaulatan negara. T
P 1 : Murid mengetahui Sejarah Aktiviti PAK-21:
16 7.3 7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah Round Table,
Sejarah perjuangan kemerdekaan. kemerdekaan negara. Presentations.
20 April – 26 Kemerdekaan
April 2020 195 K 7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh- I-THINK:
tokoh pejuang kemerdekaan yang Peta Titi
7 boleh dicontohi.
KBAT:
# LADAP 5 Menilai
20 APRIL 2020
Aktiviti PAK-21:
Recap Group,I-think map

8 Page 8

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

17 7.3 7.3.2 Menamakan tokoh-tokoh yang berjuang TP 2 : Murid memahami Sejarah i-THINK:
Sejarah ke arah kemerdekaan. kemerdekaan negara. Peta Pokok
27 April – 3 Kemerdekaan 1957
Mei 2020 K7. 3.7 Menyatakan kepentingan KBAT:
mempertahankan kedaulatan negara. Mengaplikasi

Aktiviti PAK-21:
Hot seat, Presentations

TAJUK : 2. PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA FOKUS : UNIT 5. PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
7.3.3 Menyatakan rundingan bagi TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
18 7.3 Sejarah mendapatkan kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan negara. Peta Bulatan
Kemerdekaa 1957
4 Mei – 10 Mei K 7.3.6 Menyatakan kepentingan permuafakatan dalam KBAT:
2020 perjuangan menuntut kemerdekaan Menganalisis

# ulangkaji Aktiviti PAK-21:
# pksr 1 tahap Role-Play, Goldfish Bowl

2

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PKSR 1
11 Mei – 17 Mei
2020 11 MEI 2020 – 15 MEI 2020

9 Page 9

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

20 7.3 Sejarah 7.3.4 Menyatakan detik-detik pengisytiharan TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
18 Mei – 24 Kemerdekaan kemerdekaan. maklumat tentang Sejarah Peta Alir
Mei 2020 1957 kemerdekaan negara.
K7. 3.7 Menyatakan kepentingan KBAT:
# PENUTUP mempertahankan kedaulatan negara. Menilai

IHYA Aktiviti PAK-21:
RAMADHAN Presentations, Peta i-
20 MEI 2020 think

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020

TAJUK : 3. YANG DI-PERTUAN AGONG FOKUS : UNIT 7. YANG DI-PERTUAN AGONG PAYUNG NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

21 8.1 Institusi Yang di- 8.1.1 Menyatakan Yang di-Pertuan Agong TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
8 Jun – 14 Pertuan Agong sebagai institusi ketua negara Malaysia. institusi Yang di-Pertuan Peta Alir
Jun 2020 Agong.
8.1.2 Menyatakan cara pelantikan Yang di- KBAT:
# kem Pertuan AgonG TP 2 : Murid memahami tentang Mengaplikasi
institusi Yang di-Pertuan
Cemerlang K8.1.5 Menyatakan kepentingan menghargai Agong. Aktiviti PAK-21:
Yang di-Pertuan Agong sebagai Rocket writing, Galery
Jawi tahap lambang perpaduan. walk.

2 K8.1.6 Menjelaskan keunikan institusi Yang
8 JUN 2020 di-Pertuan Agong dalam sistem
pemerintahan di Malaysia.
10

[email protected] Page 10

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

22 8.1 Institusi Yang di- 8.1.3 Menyenaraikan bidang kuasa Yang di- TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
15 Jun – 21 Pertuan Agong Pertuan Agong. tentang institusi Yang di- Peta Pokok
Jun 2020 Pertuan Agong.
8.1.4 Menyatakan alat-alat kebesaran Yang KBAT:
# HARI di-Pertuan Agong dan Permaisuri TP 4 : Murid boleh menguasai Menganalisis
Agong. maklumat tentang institusi
KEUSAHA Yang di-Pertuan Agong. Aktiviti PAK-21:
K8.1.7 Menyatakan kepentingan Recap group, Bus Stop.
WANAN menghormati pemimpin negara
18 JUN

2020

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 8. JATA NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
9.1.1 Menyenaraikan lambang pada Jata
9.1 Jata Negara Negara TP 1 : Murid mengetahui Jata i-THINK:
Negara sebagai lambang Peta Titi
23 9.1.2 Menyatakan makna lambang-lambang identiti negara.
22 Jun – 28 Jun pada Jata Negara. KBAT:
TP 2 : Murid memahami Jata Negara Mencipta
2020 K9.1.4 Menyatakan kepentingan menghormati sebagai lambang identiti
# KEM BESTARI Jata Negara. negara. Aktiviti PAK-21:
Puzzle it Out
SOLAT K9.1.5 Menyatakan Jata Negara sebagai (Selesaikan),
lambang perpaduan. Presentations.
TAHAP 2

17 JUN 2020

24 9.1.3 Menyatakan cogan kata yang terdapat TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
9.1 Jata Negara pada Jata Negara. maklumat tentang Jata Peta Bulatan
Negara sebagai lambang
11 29 Jun – 5 Julai KBAT:

[email protected] Page 11

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

2020 identiti negara. Menilai
# DIALOG
PRESTASI K9.1.6 Menyatakan kepentingan menghayati Aktiviti PAK-21:
I JULAI 2020 dan mengamalkan cogan kata Jata Mind Map (Peta
Negara. Minda),
Presentations.

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 9. BENDERA BERKIBAR

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

25 9.2 Bendera 9.2.1 Menyatakan nama bendera kebangsaan TP 1 : Murid mengetahui i-THINK:
Kebangsaan 9.2.2 Menyatakan sejarah penciptaan bendera kebangsaan Peta Alir
sebagai identiti negara.
6 Jul – 12 Jul bendera kebangsaan. KBAT:
2020 TP 2 : Murid memahami Menganalisis
K9.2.6 Menyatakan tujuan bendera bendera kebangsaan
# BULAN kebangsaan dikibarkan. sebagai identiti negara. Aktiviti PAK-
PELANCARAN 21:
Hot seat
MEMBACA Galery walk
6 JULAI 2020

12 Page 12

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

26 9.2 Bendera 9.2.3 Menyatakan makna warna dan TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
Kebangsaan lambang pada bendera kebangsaan. tentang bendera kebangsaan Peta Pokok.
13 Jul – 19 Jul sebagai identiti negara.
2020 K9.2.7 Menjelaskan kepentingan KBAT:
menghormati bendera kebangsaan. Menilai
# LATIHAN
KAWAD Aktiviti PAK-
21:
KEBAKARAN 2 Presentation,
14 JULAI 2020 Chart and Share
(Catat dan
kongsi)

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 10. NEGARAKU

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

27 9.2 Bendera 9.2.4 Menyatakan etika menaikkan bendera TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
Kebangsaan kebangsaan. maklumat tentang bendera Peta Bulatan
20 Jul– 26 Jul kebangsaan sebagai identiti
2020 K9.2.8 Menyatakan bendera kebangsaan negara. KBAT:
sebagai simbol perpaduan. Mengaplikasi
#
PELANCARAN Akt PAK-21:
Free Discussion ,
BULAN
KEMERDEKAA Think– Pair–
Share
N
20 JULAI 2020

# LADAP 8 Page 13

13 22 JULAI 2020

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(KUMPULAN A: 24.07.2020 - 01.08.2020, KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILADHA
31.07.2020 – 01.8.2020

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
9.2.5 Mengenal bendera kebangsaan negara- TP 5 : Murid boleh membuat I-THINK:
28 9.2 Bendera negara di Asia Tenggara. penilaian tentang bendera Peta Buih
3 Ogos – 9 Ogos Kebangsaan kebangsaan sebagai identiti
K9.2.8 Menyatakan bendera kebangsaan negara. KBAT:
2020 sebagai simbol perpaduan Menganalisis
TP 6 : Murid boleh menzahirkan
# PENGISIAN idea yang rasional tentang Akt PAK-21:
DATA bendera kebangsaan sebagai Rocket writing,
identiti negara. Café
SEGAK/PAJSK
3 OGOS 2020 Page 14

# KEM
CEMERLANG

JAWI
5 OGOS 2020

# LADAP 10
7 OGOS -

14 BOWLING

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

29

10 Ogos – 16
Ogos 2020

# MENTOR
MENTEE 10
13 OGOS 2020

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 9. BENDERA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Murid berupaya untuk…
i-THINK:
30 9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.1 Menyatakan nama lagu kebangsaan TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta Alir
Malaysia. lagu kebangsaan sebagai
17 Ogos – 23 Ogos identiti negara. KBAT:
2020 9.3.2 Menyatakan sejarah penciptaan lagu Mengaplikasi
kebangsaan Malaysia.
# CUTI AWAL Aktiviti PAK-21:
MUHARAM K9.3.6 Menyatakan peranan lagu TP 2 : Murid memahami lagu Role play, I-think map
kebangsaan kebangsaan sebagai sebagai
20 OGOS 2020 identiti negara.
dalam membentuk jati diri.

15 Page 15

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

9.3 Lagu Kebangsaan i-THINK:
Peta Bulatan
31 9.3.3 Menyatakan lirik dan maksud Lagu TP 3 : Murid boleh menerangkan
Negaraku. tentang lagu kebangsaan KBAT:
24 Ogos – 30 Ogos sebagai identiti negara. Menilai
2020 K9.3.7 Menjelaskan kepentingan
menyanyikan lagu kebangsaan dengan Aktiviti PAK-21:
bersemangat. Hot seat,
Presentations.

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 10. NEGARAKU

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Murid berupaya untuk…
TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
32 9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.4 Menyatakan etika menyanyikan lagu maklumat tentang lagu Peta Pokok
kebangsaan. kebangsaan sebagai identiti
31 Ogos – 6 Sept negara. KBAT:
2020 9.3.5 Menyatakan kepentingan lagu Mengaplikasi
kebangsaan. TP 5 : Murid boleh membuat
# MINGGU penilaian tentang lagu Aktiviti PAK-21:
PANITIA SAINS K9.3.8 Menyatakan lagu kebangsaan kebangsaan sebagai identiti Recap Group
1 SEPTEMBER sebagai negara. Presentations

2020 simbol perpaduan.

16 Page 16

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

9.4 Bahasa Melayu 9.4.1. Menyatakan kedudukan bahasa TP 1 : Murid mengetahui bahasa i-THINK:
Melayu dalam perlembagaan kebangsaan sebagai identiti Peta Pokok
33 negara.
K9.4.4 Menyatakan kepentingan KBAT:
7 Sept – 13 Sept memperkasa bahasa kebangsaan sebagai TP 2 : Murid memahami bahasa Menganalisis
2020 alat perpaduan kebangsaan sebagai identiti
negara. Aktiviti PAK-21:
# BACAAN YASIN & K9.4.6. Menyatakan rasa bangga Round table,
SOLAT HAJAT menggunakan bahasa Melayu dalam presentations.
10 SEPT 2020 pertuturan dan penulisan.

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 11. BAHASA MELAYU BAHASA KEBANGSAAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
Murid berupaya untuk… TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
34 9.4 Bahasa Melayu tentang bahasa kebangsaan sebagai Peta Pokok
9.4.2. Menyatakan peranan bahasa identiti negara.
14 Sept - 20 Sept Kebangsaan KBAT:
2020 K9.4.4 Menyatakan kepentingan TP 4 : Murid boleh menguasai Menilai
memperkasa bahasa kebangsaan sebagai alat maklumat tentang bahasa
# CUTI HARI perpaduan kebangsaan sebagai identiti negara. Aktiviti PAK-21:
MALAYSIA K9.4.6. Menyatakan rasa bangga Talk partners,
16 SEPT 2020 menggunakan bahasa Melayu dalam Presentations.
pertuturan dan penulisan.

17 Page 17

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

9.4 Bahasa Melayu 9.4.3 Menyatakan usaha memartabatkan TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. penilaian tentang bahasa Peta Bulatan
35 kebangsaan sebagai identiti negara.
K9.4.5 Menyatakan rasa bangga KBAT:
21 Sept – 27 Sept menggunakan bahasa Melayu dalam TP 6 : Murid boleh menzahirkan Menilai
2020 pertuturan dan penulisan idea yang rasional tentang bahasa
kebangsaan sebagai identiti negara. Aktiviti PAK-21:
# UPSR 2020 Survey (Tinjauan),
21 SEPT – 24 SEPT gallery walk.

2020

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN Murid berupaya untuk…
TARIKH i-THINK:
9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.1 Menyatakan nama bunga kebangsaan TP 1 : Murid mengetahui bunga Peta Buih
36 negara kita. kebangsaan sebagai identiti negara.
9.5.2 Menyatakan makna warna merah pada KBAT:
28 Sept – 4 Okt bunga kebangsaan. TP 2 : Murid memahami bunga Menilai
2020 K9.5.5 Menyatakan keistimewaan bunga raya kebangsaan sebagai identiti negara.
sebagai bunga kebangsaan. Aktiviti PAK-21:
Survey, gallery walk

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 12. BUNGA KEBANGSAAN

18 Page 18

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

37 9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.3 Menjelaskan kaitan bilangan TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
kelopak tentang bunga kebangsaan Peta Pokok
5 Okt – 11 Okt sebagai identiti negara
2020 bunga kebangsaan dengan KBAT:
prinsip- TP 4 : Murid boleh menguasai Menganalisis
# CUTI HARI maklumat tentang bunga
prinsip Rukun Negara kebangsaan sebagai Aktiviti PAK-21:
LAHIR TYT YANG Table cloth, Gallery
DIPERTUA K9.5.7 Menyatakan kebanggaan bunga identiti walk
kebangsaan dijadikan lambang negara.
NEGERI MELAKA
9 OGOS 2020 dalam
pelbagai urusan.

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Murid berupaya untuk…

38 9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.4 Mengenal pasti bunga kebangsaan TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:
negara di Asia Tenggara. penilaian tentang bunga Peta Buih
12 Okt – 18 Okt kebangsaan sebagai identiti
2020 K9.5.7 Menyatakan kebanggaan bunga negara. KBAT:
kebangsaan dijadikan lambang Menilai
# LATIHAN KAWAD dalam pelbagai urusan. TP 6 : Murid boleh menzahirkan
KEBAKARAN 3 idea yang rasional tentang bunga Aktiviti PAK-21:
kebangsaan sebagai identiti Free Discussion,
13 OKTOBER 2020 negara. Presentations

# TARIKH AKHIR
KEMASKINI PAJSK
16 OKTOBER 2020

19

[email protected] Page 19

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

19 Okt – 23 Okt PKSR 2
2020
19 OKTOBER 2020 –23 OKTOBER 2022

MINGGU 40, 41,42,43 - PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 14- 16 NOVEMBER 2020, KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN

(KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020, KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

20 Page 20

[email protected]

RPT SEJARAH TAHUN 5 SK BELIMBING DALAM 2020

21 Page 21

[email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คาถาชินบัญชร
Next Book
rpt sains T5 SKBD 2020