The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suffler85, 2019-05-08 05:06:05

UMS SPRINT BULETIN PKPP

SEMESTER 2 SESI 2018/ 2019

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

13 APRIL 2019

KURSUS KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTISISWA) ISU UTAMA

PROGRAM BAKTISISWA BERSAMA PELAJAR NUMBAK
VISION CENTER

oleh (UMS PKPP)

Program yang dijalankan oleh Center agar lebih mempraktikkan Penyerahan Carta Organisasi
pelajar Universiti Malaysia Sabah sikap kerjasama serta kemahiran Pelajar Numbak Vision Center
Kursus Kepimpinan Dan Motivasi insaniah dalam diri mereka. Di
(BAKTISISWA) seramai 43 orang ini samping itu pelajar kursus juga Sesi penyerahan carta organisasi yang dihasilkan oleh
merupakan Program UMS Sprint UMS dapat melahirkan rasa bersyukur pelajar kursus dan pelajar Numbak Vision Center sebagai
di bawah pimpinan pensyarah Kursus serta keprihatinan terhadap pelajar tandan kenang-kenangan.
Baktisiswa Dr. Colonius Atang dan di Sekolah Numbak Vision Center
pengarah projek Anastasia Majuin yang kurang bernasib baik. Aktiviti Latihan Dalam Kumpulan
serta dibantu oleh Petrus Belakuk (LDK)
Anak Selupi bersama ahli jawatan Motivasi diri juga turut
kuasa yang lain. dipraktikkan dalam program ini di Pembahagian kumpulan semasa pelaksanaan aktiviti-
mana pelajar kursus menyampaikan aktiviti LDK.
Program yang diberi tajuk, mesej motivasi secara berkesan
Program Baktisiswa Bersama Pelajar kepada pelajar Sekolah Numbak
Numbak Vision Center, Kota Vision Center agar ianya mampu
Kinabalu, Sabah dengan tema #Ba! menyuntik keyakinan dalam diri
Jum Kita Tulung! melibatkan seramai pelajar sekolah tersebut.
129 pelajar Numbak yang berumur
11 hingga 17 tahun. Numbak vision Kunjungan pelajar kursus ke
center merupakan sekolah non- Sekolah Numbak Vision Center juga
goverment yang diasaskan oleh telah melahirkan perasaan rasa
Korea FHI Sdn. Bhd dengan dihargai dalam diri pelajar tersebut
menerapkan pembelajaran 3M yang membuatkan mereka rasa
(Menulis, Membaca dan Mengira). bersyukur berada di bumi Sabah dan
seterusnya membentuk pemikiran
Program UMS Sprint ini telah mereka untuk menjadi seorang
mengadakan aktivti-aktivti seperti manusia yang berguna di masa
latihan dalam kumpulan (LDK) yang hadapan.
dapat membantu pelajar Vision

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

6 APRIL 2019

KURSUS UMS SEJATI II (BOMBA & PENYELAMAT) ISU UTAMA

PROGRAM GOTONG-ROYONG MAHASISWA BERSAMA
PELAJAR ASRAMA SMK. LIKAS

oleh (UMS PKPP)

Kota Kinabalu, 6 April 2019: Kursus Penyelamat telah terlibat dalam
menjayakan program tersebut dan
UMS Sejati II (Bomba dan Penyelamat) mendapat sambutan daripada pelajar
asrama SMK. Likas dengan penyertaan
telah menganjurkan program seramai 120 orang.

kemasyarakatan bertempat di SMK. Program kemasyarakatan ini
dirasmikan oleh jurulatih kursus, PgKB II
Likas, Kota Kinabalu. Program Ibnu Sahad bin Hj Punggak dengan Demonstrasi Menyelamat
beberapa aktiviti dijalankan seperti
dianjurkan adalah merupakan aktiviti senamrobik, ceramah kebombaan, Kaedah menyelamat yang ditunjukkan oleh pelajar
gotong-royong dan pameran bertujuan kursus kepada peserta program.
UMS Sprint yang mana setiap kursus mengeratkan lagi hubungan silaturahim
antara pelajar kursus dan pelajar asrama
kokurikulum Universiti Malaysia Sabah SMK. Likas.

wajib mengadakan aktiviti

kemasyarakatan dengan kerjasama

daripada Pusat Kemajuan

Pembangunan Pelajar (PKPP) sebagai

sebahagian penilaian subjek kursus

kokurikulum.

Program dikenali sebagai Program Kemuncak program ini adalah
semasa sesi penyampaian hadiah dan
Gotong-Royong Bersama Pelajar sagu hati kepada peserta. Program ini
telah memberikan faedah yang luas
Asrama SMK.Likas, Kota Kinabalu yang kepada semua pihak yang terlibat dan
mengeratkan lagi hubungan silaturahim
bertemakan ”KASIH TERJALIN antara pelajar kursus dengan peserta
sejajar dengan objektif program yang
KESELAMATAN TERJAMIN" dengan dilaksanakan.

tujuan utama program ini adalah bagi Ceramah Kebombaan

meningkatkan kesedaran tentang Ceramah Kebombaan yang disampaikan oleh Pegawai
Bomba Jabatan Bomba Dan Penyelamat, En. Amran Bin
keselamatan kebakaran serta Amir.

mewujudkan dan mengeratkan lagi

jaringan komunikasi antara pelajar

asrama SMK. Likas. Seramai 76 orang

pelajar kursus diiringi oleh dua orang

jurulatih daripada Jabatan Bomba Dan

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

20 APRIL 2019

KURSUS UMS SEJATI II (BRASSBAND) ISU UTAMA

LIKAS BEACH CLEAN UP

oleh (UMS PKPP)

Pada 20 April 2019, kursus UMS SEJATI II dimana mereka merawat gelandangan yang Aktiviti Pembersihan Pantai
(Brassband) telah mengadakan program tinggal di sana. Walaupun kedatangan
UMS Sprint membersihkan pantai mereka itu tidak diiktiraf namun, sebagai Pelajar kursus sedang giat membersihkan kawasan
bertemakan “Likas Beach Clean Up” manusia sifat prihatin perlu ditunjukkan Pantai Teluk Likas.
bertempat di Pantai Teluk LIkas. dengan keadaan mereka. Oleh itu aktiviti ini
diadakan untuk memberi kesedaran kepada
Program UMS Sprint dengan kerjasama pelajar kursus dan peserta program bahawa
Kelab Sukarelawan Siswa UMS (KESUWA) keprihatinan antara manusia itu adalah
ini merupakan penilaian wajib bagi pelajar penting dan perlu diamalkan.
kursus dalam subjek kokurikulum Universiti
Malaysia Sabah. Aktiviti Acara Sukaneka

“Get Fit, Stay Healthy” Acara sukaneka telah berlangsung
dengan jayanya dan penyertaan darpada
Program dimulakan dengan aktiviti orang awam sangat memberangsangkan
senamrobik yang telah berlangsung tepat serta para pelajar juga tidak ketinggalan
pada jam 8 pagi. Semua pelajar kursus turut serta dalam acara ini.
terlibat dalam acara tersebut turut disertai
oleh orang awam yang berada di pantai Program tamat selepas makan tengahari Ketibaan Pelajar Di Pantai Teluk
tersebut. dan melalui program ini kepentingan untuk Likas
menjaga kebersihan pantai dapat dipupuk
Selesai sahaja acara senamrobik itu, dikalangan pelajar kursus disamping Ketibaan pelajar di Pantai Teluk Likas sebelum
aktiviti membersihkan pantai pun bermula. penerapan kemahiran insaniah sepanjang
Skop tugas adalah pelajar kursus program UMS Sprint dijalankan. membuat persediaan bagi aktiviti program UMS Sprint.
dibahagikan kepada beberapa kumpulan
untuk memudahkan kerja pembersihan.

Beach First Aid

Beberapa orang pelajar kursus
menjalankan aktiviti “Beach First Aid”

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

7 APRIL 2019

KURSUS INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARKAT (INTERIM) ISU UTAMA

PROGRAM SEHARI BERSAMA PUSTAKA IQBAL

oleh (UMS PKPP)

KOTA KINABALU: Universiti Malaysia Sabah (UMS) menulis, membaca, mengira dan juga mengaji.
telah menjalankan program kemasyarakatan bersama Melalui Rumah Puisi ini juga, mereka dapat
pelajar di bawah Program Interaksi Institusi Dan mengasah bakat dan kebolehan.
Masyarakat (INTERIM) pada hari Ahad yang lalu
bersamaan dengan 07 April 2019. Program ini KELEBIHAN PROGRAM KEPADA PELAJAR KURSUS
dijalankan di Rumah Puisi Hasyuda Abadi, Kampung
Gudon Sepanggar dengan bertemakan “Sehari Sejuta INTERIM Ice Breaking
Memori”. Penasihat bagi program ini ialah Dr. Jurry Bt
F Micheal dan pengarah bagi program ini ialah Nor Kelebihan yang diperoleh selepas menjalankan Aktiviti pertama yang dijalankan pembahagian
Faadhilah Binti Faisal dibantu oleh Moorcol Micheall kumpulan bersama fasilitator. Seterusnya sesi suai kenal
selaku timbalan pengarah program. program ini pelajar dapat menyesuaikan diri untuk antara peserta yang teribat.

Program ini melibatkan pelajar INTERIM seramai berinteraksi dengan masyarakat luar. Selain itu,
26 orang dengan kerjasama pelajar CSR Project A
Million Smile seramai 14 orang. Manakala peserta yang pelajar juga dapat memupuk sifat kemanusiaan dan
terilbat ialah diantara yang berumur 7 hingga 18 tahun
seramai 50 orang. Program ini merupakan program prihatin yang tinggi dalam diri.
kerjasama dengan Pusat Kokurikulum Dan Pemajuan
Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Tuntasnya melalui program ini, para pelajar
dapat membiasakan diri dengan masyarakat luar.
LATAR BELAKANG PESERTA Akhir sekali, golongan ini tidak seharusnya disisihkan
malah dibantu supaya tidak tercicir daripada arus
kemodenan, “Mereka juga insan biasa”.

Peserta program terdiri daripada golongan yang Sesi Perkongsian
tidak mempunyai dokumen pengenalan diri. Oleh hal
yang demikian, peluang mereka untuk bersekolah Secara sukarela peserta tampil kehadapan untuk
seperti kanak-kanak yang lain adalah terbatas. Satu berkongsi pendapat semasa program dijalankan.
inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan dengan
membuka Rumah Puisi Hasyuda Abadi untuk
memberi peluang kepada golongan ini untuk
menuntut ilmu sama ada ilmu dunia mahupun ilmu
keagamaan. Para pelajar ini didedahkan dengan ilmu

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

13 APRIL 2019

KURSUS UMS SEJATI II (KEMBARA) ISU UTAMA

JALINAN KORPORAT ANTARA MAHASISWA DAN MASYARAKAT SK. PEKAN
TELIPOK DENGAN KERJASAMA PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TUARAN

oleh (UMS PKPP)

Pada 13 April 2019, Kursus UMS Sejati II sepanjang pelaksanaan di sekolah tersebut.
(Kembara) telah menjalankan program UMS Murid-murid SK. Pekan Telipok didedahkan
Sprint di SK. Pekan Telipok. Program UMS dengan kepentingan untuk mengitar semula
Sprint tersebut adalah kerjasama dengan bahan-bahan yang terbuang. Melalui sesi
Pejabat Pendidkan Daerah Tuaran. Projek Kitar Semula murid-murid sekolah
dapat berkongsi tentang projek kitar semula
Program UMS Sprint yang dijalankan yang telah dihasilkan oleh mereka di bawah Projek Kitar Semula
adalah bertujuan untuk menjalin jalinan bimbingan pelajar kursus sepanjang aktiviti
korporat di antara mahasiswa Universiti berlangsung. Para pelajar SK. Pekan Telipok menerangkan mengenai
Malaysia Sabah dan juga masyarakat di SK. projek kitar semula yang telah dilakukan oleh mereka di
Pekan Telipok serta bagi memenuhi Tanda Peringatan Kepada SK. Pekan Telipok. hadapan para hadirin.
penilaian pelajar kursus dalam subjek
kokurikulum. Sebagai tanda peringatan kepada SK.
Pekan Telipok pelajar kursus telah menghiasi
Program UMS Sprint yang telah dinding di SK. Pekan Telipok dengan mural
dirasmikan oleh YDP PIBG SK. Pekan Telipok untuk menceriakan lagi persekitaran di
iaitu Yakup Bin Ibrahim disertai seramai 400 sekolah tersebut .
orang murid daripada darjah 4 hingga darjah
6 dan terdapat juga segelintir ibu bapa Selain itu juga pelajar kursus telah
mereka yang datang ke sekolah untuk menyumbangkan tenaga dalam membina
memberi sokongan pada program tersebut. taman mini di sekolah tersebut. Di harap
Di samping itu guru-guru di SK. Pekan dengan serba sedikit tenaga yang dicurahkan
Telipok telah memberikan komitmen yang oleh pelajar kursus semasa program UMS
sepenuhnya semasa program tersebut Sprint ini akan dapat membantu sekolah
dijalankan. tersebut menjadi lebih ceria dan kondusif
untuk murid-murid datang belajar ke
Pendedahan Mengenai Kepentingan sekolah.
Mengitar Semula.

Program jalinan korporat UMS Sprint ini Lukisan Mural
telah mengadakan beberapa aktiviti
Para pelajar kursus sedang tekun menyiapkan mural di
bahagian bilik sukan SK. Pekan Telipok

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

13 APRIL 2019

KURSUS UMS SEJATI II (PARAMEDIK) ISU UTAMA

PROGRAM JIWA MESRA BERSAMA JIREH HOME TUARAN

oleh (UMS PKPP)

13 April 2019, kursus UMS SEJATI II telah dilakukan bersama-sama dengan Aktiviti Pembersihan Oleh Pelajar
(Paramedik) Semester 2 Sesi 2018/ 2019 pekerja serta para penghuni Jireh Home. Kursus
telah menganjurkan Program Jiwa Mesra
Bersama Jireh Home di Tuaran, Sabah. Selaku pengarah program UMS SPRINT Penglibatan pelajar kursus dalam membersihkan
Penganjuran program ini merupakan Kursus UMS SEJATI II (Paramedik), saudara
sebahagian daripada penilaian subjek kursus Joel Lee dan juga jurulatih kursus, En. Albert kawasan rumah perempuan di Jireh Home, Sabah.
kokurikulum yang dikenali sebagai program Joseph berharap melalui program ini semua
UMS Sprint Pusat Kokurikulum Dan pelajar kursus akan dapat meningkatkan
Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. kemahiran insaniah mereka disamping
mempraktikkan amalan kebersihan pada
Pada hari pelaksanaan program seramai setiap masa.
68 orang pelajar kursus diikuti jurulatih
kursus En. Albert Joseph serta 20 orang Pelaksanaan Aktiviti Gotong-
kanak-kanak dan 6 orang pekerja Jireh Royong Pembersihan
Home, Sabah telah terlibat.
Gotong-royong pembersihan kawasan rumah lelaki di
Pada hari pelaksanaan program
tersebut juga semua pihak terlibat telah Jireh Home, Sabah sedang giat dijalankan oleh pelajar
bekerjasama dalam membersihkan kawasan
sekeliling rumah anak yatim Jireh Home kursus.
serta para pelajar kursus telah membuat
perkongsian ilmu pengetahuan mengenai
piramid makanan dan juga cara-cara
memberus gigi yang betul kepada penghuni
rumah anak yatim.

Semua aktiviti telah siap dilaksanakan
pada jam 1 petang dan sebelum bertolak
balik ke Universiti Malaysia Sabah sesi
penyampaian cenderahati serta bergambar

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

20 APRIL 2019

KURSUS PENGURUSAN JENAZAH DAN MASJID ISU UTAMA

KURSUS PENGURUSAN JENAZAH

oleh (UMS PKPP)

KOTA KINABALU, 20 April 2019: UMS Sprint Seramai 90 orang peserta yang Demonstrasi Pengurusan Jenazah
yang dianjurkan oleh Kursus Pengurusan menyertai kursus ini telah dibahagikan
Masjid dan Jenazah telah berakhir dengan kepada beberapa kumpulan bagi membuat Pelajar kursus sedang menunjukkan demonstrasi
jayanya apabila Program UMS Sprint ini demonstrasi pengurusan jenazah. Kemudian, pengurusan jenazah.
mendapat sambutan hangat daripada markah telah dinilai oleh para pelajar kursus.
pelajar-pelajar dan guru-guru SMK. Hadiah yang berbentuk Hamper juga Pelajar Kursus Pengurusan
Bandaraya, serta ibu bapa para pelajar. ditawarkan untuk para peserta yang dinilai Jenazah Dan Masjid
dengan baik dalam menjalankan program ini.
Program yang dilaksanakan ini berbentuk Pelajar-pelajar kursus yang terlibat dalam pelaksanaan
satu kursus yang diberi nama Kursus Program yang dijalankan kali ini bermula Program UMS Sprint di SMK. Bandaraya.
Pengurusan Jenazah, “Jalan Menuju Ke pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 1.30
Syurga” yang dianjurkan oleh para siswazah petang. Peserta yang turut hadir telah
yang mengambil kursus kokurikulum Kursus diberikan makanan dan minuman secara
Pengurusan Masjid dan Jenazah Universiti percuma oleh Pusat Islam UMS pada waktu
Malaysia Sabah. sarapan pagi dan juga waktu makan tengah
hari.
Program yang dikelola oleh saudara
Muhammad Khairul Nizamuddin bertindak Program yang telah dirasmikan oleh
sebagai pengarah program untuk Encik Mohd Fazli bin Zainal selaku Guru
memastikan program ini berjalan dengan Panitia Pendidikan Islam SMK Bandaraya
lancar manakala Ustazah Noorisah Taljid Kota Kinabalu ini sekaligus menjadi individu
selaku penasihat bagi Kursus Pengurusan penting yang juga telah menyempurnakan
Masjid dan Jenazah semester 2 sesi 2018/ majlis penyampaian hadiah kepada
2019. pemenang bagi peserta terbaik.

Untuk anjuran kali ini, acara yang
dilakukan adalah Kursus Pengurusan Jenazah
dan ceramah yang melibatkan sebahagian
daripada pelajar tingkatan 4 dan 5 menyertai
kursus ini.

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

20 APRIL 2019

KURSUS PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR ISU UTAMA

A DAY AT RUMAH AMAL KASIH, KINGFISHER

oleh (UMS PKPP)

Pada 20 April 2019, kursus Pengurusan Terdapat juga beberapa aktiviti yang Aktiviti Gotong-Royong
Organisasi Pelajar daripada Universiti dilakukan di antara pelajar kursus dan warga
Malaysia Sabah telah mengadakan lawatan rumah anak yatim dan antaranya adalah Pelajar kursus sedang melakukan aktiviti gotong-royong
kebajikan yang merupakan program UMS aktiviti pertandingan melukis, permainan mengecat dan pembersihan di kawasan Rumah Kasih,
Sprint ke rumah anak yatim Rumah Amal sudoku dan melipat origami. Untuk setiap Kingfisher.
Kasih yang terletak di No. 23, Lorong aktiviti hadiah telah diberi untuk pemenang
Kingfisher 11, 88400 Kota Kinabalu, Sabah. mengikut kategori aktiviti. Aktiviti ini secara
Lawatan ini melibatkan pelajar kursus tidak langsung telah membuat hari warga
Pengurusan Organisasi Pelajar dan rumah anak yatim lebih ceria pada hari
pensyarah kursus Encik Mohd Nazier Mat. tersebut dan mengasah kemahiran insaniah
pelajar kursus.
Tujuan utama program ini dijalankan
adalah sebagai penilaian subjek kokurikulum Lawatan ini diakhiri dengan ucapan
bagi pelajar di samping mendedahkan penutup daripada pengetua Rumah Amal
pelajar kursus tentang tanggungjawab diri Kasih, Kingfisher Ustaz Jamrie bin Sapari.
terhadap masyarakat sekeliling dan supaya Antara initipati ucapannya adalah harapan
pelajar dapat bersosial dengan masyarakat. beliau agar aktiviti sebegini dapat
Justeru itu juga pelajar kursus dapat diperbanyakkan lagi pada masa hadapan di
menanam rasa kasih sayang terhadap samping dapat mengekalkan hubungan erat
golongan yang kurang berkemampuan sama dua hala antara pihak Universiti Malaysia
ada daripada segi dalaman dan luaran. Sabah dan pihak Rumah Amal Kasih,
Kingfisher.
Untuk menambah keceriaan suasana
rumah tersebut, beberapa aktiviti telah Pertandingan Melukis
dilakukan di antara pelajar kursus dan anak-
anak yatim. Salah satunya adalah aktiviti Pertandingan melukis antara aktiviti yang diadakan
gotong-royong membersihkan kawasan selain membuat origami dan uji minda dalam Bahasa
sekitar rumah amal tersebut dan aktiviti Inggeris dan Matematik.
tersebut sedikit sebanyak telah menjadikan
suasana persekitaran rumah tersebut lebih
kemas dan teratur.

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

14 APRIL 2019

KURSUS PROJEK SAINS MAKANAN ISU UTAMA

HEALTHY BODY COMES FROM HEALTHY FOOD

oleh (UMS PKPP)

Kursus Projek Sains Makanan telah ini. Program UMS Sprint merupakan salah Penjualan Produk Makanan
menjalankan program UMS Sprint di Gaya satu program yang wajib dan membawa
Street pada 14 April 2019. Program ini telah markah sebanyak 30% dalam penilaian Produk yang dijual semasa pelaksanaan program UMS
diberi tema “If You Never Try, You Will Never subjek Kursus Kokurikulum Universiti SPRINT kursus Projek Sains Makanan.
Know”. Malaysia Sabab.

Program yang dijalankan bertujuan khas Pada hari aktiviti tersebut dijalankan,
untuk memberi suatu pendedahan luas para pelajar kursus telah menjual sebanyak
tentang bidang perniagaan kepada enam (6) produk makanan dan antara produk
mahasiswa dan mahasiswi kursus Projek yang telah dijual adalah mee goreng, Choco
Sains Makanan. Aktiviti UMS SPRINT ini Rice, Sandwich, Spaghetti dan Sausage Bun.
memberi fokus kepada beberapa objektif,
salah satunya adalah bertujuan untuk Banting UMS SPRINT Kursus Projek
membuka peluang kepada mahasiswa dan Sains Makanan
mahasiswi mengendalikan perniagaan secara
kecil-kecilan. Banting yang telah digunakan di ruang penjualan Gaya

Selain itu, program ini juga bertujuan Street oleh kursus Projek Sains Makanan sepanjang
untuk memberi peluang kepada mahasiswa
dan mahasiswi untuk berinteraksi dengan program UMS SPRINT dijalankan.
masyarakat luar bagi meningkatkan
keyakinan dalam berkomunikasi dengan
orang ramai. Aktiviti UMS Sprint ini juga
dijalankan supaya dapat mewujudkan
komunikasi secara interaktif dan
menerapkan kemahiran bekerja sebagai satu
kumpulan di kalangan pelajar kursus.

Terdapat seramai 42 orang pelajar iaitu
kesemua pelajar kursus Projek Sains
Makanan telah menyertai aktiviti UMS Sprint

BULETIN UMS SPRINT PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR UMS

UMS SPRINT

SEMESTER 2
2018/ 2019

13 APRIL 2019

KURSUS SENAMROBIK ISU UTAMA

APPRECIATING NATURE

oleh (UMS PKPP)

Pada 13 April 2019 Kursus Senamrobik daripada juga telah diletakkan papan tanda supaya Aktiviti Gotong-Royong
Universiti Malaysia Sabah telah mengadakan memudahkan orang ramai mengetahui
Program UMS Sprint Aerobic Meaningful Day keberadaan air terjun semula jadi tersebut. Aktiviti gotong-royong sedang giat dijalankan oleh
'Appreciating Nature' yang diadakan di kawasan pelajar kursus.
UMS Peak di Universiti Malaysia Sabah. Terdapat beberapa aktiviti yang diadakan
Program ini disertai oleh semua pelajar Kursus seperti memasang tanda arah bagi panduan Pemasangan Tali Laluan
Senamrobik dan dibantu oleh pensyarah kursus arah perjalanan ke air terjun. Di samping itu,
Puan Awina Kamis. aktiviti memasang tali di laluan curam UMS Pelajar kursus memasang tali di laluan curam UMS Peak
Peak untuk mengelakkan sebarang menuju ke air terjun.
Program UMS Sprint ini dijalankan bagi kemalangan daripada berlaku kepada
memupuk dan meningkatkan kesedaran pengunjung yang ingin ke air terjun.
tentang kesihatan, kebersihan, dan alam
semula jadi, terutamanya di kawasan yang Aktiviti Aerobic Meaningful Day
sering dikunjungi oleh mahasiswa, mahasiswi 'Appreciating Nature' yang telah berjalan
serta masyarakat di sekitar Universiti Malaysia dengan lancar ini diakhiiri dengan ucapan
Sabah untuk melakukan aktiviti mendaki penutupan oleh pensyarah Kursus Senamrobik
ataupun 'Hiking' bertujuan melestarikan gaya dengan harapan sentiasa mengamalkan gaya
hidup sihat di kalangan mahasiswa dan hidup sihat.
mahasiswi serta warga Universiti Malaysia
Sabah.

Untuk memudahkan masyarakat
mengetahui kewujudan air terjun di UMS,
pelajar Kursus Senamrobik telah
membersihkan kawasan laluan ke air terjun
tersebut. Selain itu, pelajar kursus juga telah
memasang tanda arah ke laluan kawasan air
terjun di UMS Peak. Laluan masuk ke air terjun


Click to View FlipBook Version