The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nortasniyah, 2019-04-08 05:06:19

KERTAS KERJA PAK21 DIGITAL INK CLASSROOM 2019 last

KERTAS KONSEP

BENGKEL DIGITAL INK CLASS ROOM PdPc ABAD KE-21
BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI PERLIS
TAHUN 2019

ANJURAN :
UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS
20191 | P a g e

KERTAS KONSEP
BENGKEL DIGITAL INK CLASS ROOM PdPc ABAD KE-21
GURU BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI PERLIS
TAHUN 2019


1.0 PENGENALAN

Abad ke-21 begitu sinonim dengan era digital bertunjangkan kemahiran teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT) menyebabkan kemahiran tersebut menjadi semakin
penting kini. Kepentingan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ini selaras
dengan keperluan kemahiran abad ke-21 yang sememangnya penting untuk diaplikasikan
dalam bidang pendidikan. Profesionalisme guru perlu dipertingkatkan memandangkan
mereka adalah tunjang kepada pelopor kemahiran abad ke-21 dalam melahirkan modal
insan kreatif dan inovatif. Kajian lepas mendapati bahawa tahap kesediaan guru dalam
menguasai kemahiran masih pada tahap memuaskan. Kegagalan guru dalam menggunakan
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam proses pengajaran dan pembelajaran
menyebabkan kemahiran ini sukar digarap di kalangan guru. Tanpa kesediaan yang tinggi di
dalam diri guru, segala reformasi pendidikan yang dijalankan bagi melahirkan generasi
muda sejajar dengan perkembangan dunia akan menemui jalan kegagalan.


2.0 TUJUAN

Meningkatkan keberkesanan pedagogi dan pentaksiran di kalangan guru menggunakan
aplikasi semasa sekaligus melonjakkan penguasaan Bahasa Arab dan Pendidikan Islam
dalam kalangan murid sekolah rendah.


3.0 OBJEKTIF

3.1 Membina aplikasi Online Discussion ( Perbincangan atas Talian ) sebagai
percambahan minda dalam pemerkasaan PdPc berkesan
3.2 Responsif kepada kehendak dan cadangan GBA dan GPI sekolah-sekolah negeri
Perlis tentang keperluan PdPc berteraskan multemedia untuk pemantapan PdPc
berkesan
3.3 Menekankan perkara-perkara berikut;
i. Differentiated Instruction-Form Theories Practice
ii. Planning for and Managing a Differentiated Classroom.

2 | P a g e

4.0 KUMPULAN SASARAN

200 Orang Peserta

 Pegawai SPI JPN Perlis : 3 Orang

 Jurulatih Utama Bahasa Arab dan Pendidikan Islam : 25 Orang
 GBA dan GPI Sekolah Rendah : 172 Orang


5.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM

Tarikh : 24 & 25 April 2019
Hari : Rabu & Khamis
Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang
Tempat : Dewan Kuliah MAIPs, Behor Temak, Kangar, Perlis

6.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA PERINCIAN JUMLAH

6.1 Makan Dan Minum Peserta Rm 15.00 x RM 3 000.00
( Makan Pagi & Tengahari ) 200 Orang Peserta

6.2 Sewa Dewan Kuliah Maips RM 250 x 2 hari RM 500.00

6.3 Mineral Water RM 0.50 x 200 RM 100.00

JUMLAH KESELURUHAN RM 3 600.007.0 TENTATIF PROGRAM

Sila lihat Lampiran 1


8.0 STRATEGI PROGRAM
8.1 Methodologi kursus;
i- Kaedah ceramah: Memberi kefahaman tentang konsep Pengajaran dan
Pembelajaran Abad ke-21 dengan mengaplikasikan Digital Ink Classroom
ii- Kaedah Praktikal: Dilaksanakan melalui bengkel-bengkel dalam kumpulan kecil
dengan memfokuskan pengaplikasian elemen abad ke 21 dalam rancangan

pengajaran harian dan proses pengajaran dan pembelajaran.
iii- Sesi soal jawab dan perkongsian pengalaman.3 | P a g e

9.0 OUTPUT
Peserta dapat memahami konsep Pengajaran Abad ke-21 dan pengaplikasiannya
dalam bilik darjah.

10.0 OUTCOME
Mewujudkan PdPc Pendidikan Islam dan Bahasa Arab yang menyeronokkan yang
seterusnya akan mendorong kepada peningkatan penguasaan murid dalam ujian.

11.0 PELAN PENGURUSAN RISIKO

Bil Risiko Pelan Tindakan

Online – perisian atas talian (tiada - Pengunaan YES dari semua
1.
capaian internet sekolah yang hadir
- Beralih ke bilik Kuliah BTPN
2. Tempat tidak dapat digunakan
Perlis


12.0 PENUTUP

Adalah menjadi harapan pihak penganjur agar program ini akan berjalan lancar dan
dapat mencapai objektif serta matlamat yang digariskan sekaligus bersama-sama
memperkasakan kemenjadian anak-anak Perlis dengan bekalan pengetahuan dan
kemahiran berfikir. Insya-Allah.

Disediakan Oleh : Disemak Oleh :


( MOHD RAFFIDZI BIN ZAINOL ABIDIN ) ( HJ. AHMAD SABRI BIN MOHAMAD)
Penolong Pengarah Operasi j-QAF Ketua Unit Pengurusan Pendidikan
Sektor Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Islam
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis.


Disahkan Oleh :


( HJ. MOHAMMAD BIN HJ ABD GHANI A.M.P, P.M.P )
Ketua sektor
Sektor Pendidikan Islam
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis.4 | P a g e

Lampiran 1


BENGKEL DIGITAL INK CLASS ROOM PdPc ABAD KE-21
BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI PERLIS

TAHUN 2019

24 April 2019 – Guru Pendidikan Islam
25 April 2019 – Guru Bahasa Arab

MASA PERKARA PEMBENTANG


7.30 – 8.00 PG PENDAFTARAN

8.00 – 8.30 PG SLOT 1 : GURU INTERAKTIF 1 : KAHOOT Ust Najmuddin / Ust Imtiyaz /

Ustzh Che Mawarni / Ustzh Nur Raihan
- Syarahan Interaktif, bengkel dan persembahan
Jurulatih Utama Negeri Bahasa Arab

8.30 – 10.30 PG SLOT 2 : GURU INTERAKTIF 2 : QUIZZIZZ Ust Khairul Hakimi / Ust Mohd Shahir
Ustzh Sanisah / Ustzh Rafizah
- Syarahan Interaktif , bengkel dan persembahan
Jurulatih Utama Negeri Bahasa Arab

10.30 – 11.00 PG REHAT DAN MAKAN PAGI


11.00 – 1.00 TGH SLOT 3 : GURU INTERAKTIF 3 : PLICKERS Ust Suriady / Ust Mohd Shahrin
Ustzh Nur Hidayah / Ustzh Ruzaimah
- Syarahan Interaktif , bengkel dan persembahan
Jurulatih Utama Negeri Bahasa Arab

1.00 TGH – 2.00 PTG REHAT, MAKAN TENGAHARI DAN SOLAT ZOHOR

2.00 – 4.00 PTG SLOT 4 : GURU INTERAKTIF 4 : QUIZALIZE Ust Khairul Hakimi / Ust. Mohd Saiful

Ustzh Norazita / Ustzh Maslina Izani
- Syarahan Interaktif , bengkel dan persembahan
Jurulatih Utama Negeri Bahasa Arab

4.00 – 4.30 PTG REFLEKSI BENGKEL / BERSURAI
*** Tentatif adalah tertakluk kepada perubahan. Peserta diwajibkan membawa laptop dengan dengan capaian internet sendiri semasa bengkel

5 | P a g e

Lampiran 1


BENGKEL DIGITAL INK CLASS ROOM PdPc ABAD KE-21
BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI PERLIS

TAHUN 2019

24 April 2019 – Guru Pendidikan Islam
25 April 2019 – Guru Bahasa Arab

MASA PERKARA PEMBENTANG


7.30 – 8.00 PG PENDAFTARAN

8.00 – 8.30 PG SLOT 1 : GURU INTERAKTIF 1 : KAHOOT Ust Najmuddin / Ust Imtiyaz /

Ustzh Che Mawarni / Ustzh Nur Raihan
- Syarahan Interaktif, bengkel dan persembahan
Jurulatih Utama Negeri Bahasa Arab

8.30 – 10.30 PG SLOT 2 : GURU INTERAKTIF 2 : QUIZZIZZ Ust Khairul Hakimi / Ust Mohd Shahir
Ustzh Sanisah / Ustzh Rafizah
- Syarahan Interaktif , bengkel dan persembahan
Jurulatih Utama Negeri Bahasa Arab

10.30 – 11.00 PG REHAT DAN MAKAN PAGI


11.00 – 1.00 TGH SLOT 3 : GURU INTERAKTIF 3 : PLICKERS Ust Suriady / Ust Mohd Shahrin
Ustzh Nur Hidayah / Ustzh Ruzaimah
- Syarahan Interaktif , bengkel dan persembahan
Jurulatih Utama Negeri Bahasa Arab

1.00 TGH – 2.00 PTG REHAT, MAKAN TENGAHARI DAN SOLAT ZOHOR

2.00 – 4.00 PTG SLOT 4 : GURU INTERAKTIF 4 : QUIZALIZE Ust Khairul Hakimi / Ust. Mohd Saiful

Ustzh Norazita / Ustzh Maslina Izani
- Syarahan Interaktif , bengkel dan persembahan
Jurulatih Utama Negeri Bahasa Arab

4.00 – 4.30 PTG REFLEKSI BENGKEL / BERSURAI
*** Tentatif adalah tertakluk kepada perubahan. Peserta diwajibkan membawa laptop dengan dengan capaian internet sendiri semasa bengkel

5 | P a g e

6 | P a g e


Click to View FlipBook Version