The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pem 1 SLIDE KM_MANUAL NILAI MKSPI JPN KK 35 Bil 2 2018 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nortasniyah, 2018-12-18 00:00:06

Pem 1 SLIDE KM_MANUAL NILAI MKSPI JPN KK 35 Bil 2 2018 (1)

Pem 1 SLIDE KM_MANUAL NILAI MKSPI JPN KK 35 Bil 2 2018 (1)

KERTAS MAKLUMAN
MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI

(MKSANM)

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM
8 OKTOBER 2018

STATUS TINDAKAN OLEH BPI BERKAITAN
MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI

Disember/Januari

Julai Ogos September Oktober November

 Pembentangan

KM di MSJM

Bil.16/2018

 Mesyuarat  Mesyuarat JK  Bengkel  Bengkel Pemurnian pada 19 Okt Pelancaran
Susulan Jemaah Induk Task Force Penyelarasan
Menteri bersama YB BPI Penyediaan Manual 1-4 Okt 2018 2018 Manual
Bil.6/2018 Menteri pada 1 Manual 4-6 Kesedaran Sivik
Ogos 2018 di Sept 2018  Perjumpaan Dan Amalan Nilai
 Penubuhan JK Parlimen
Induk dan JK  Bengkel Penyediaan bersama YB Murni
Kerja Kesedaran
Sivik & Nilai teks nilai pada 16 – 18 Menteri pada 1 Oleh YAB
Bil.1/2018 Perdana Menteri
Okt 2018 Nov 2018
 Mesyuarat JK Dilaksanakan
Task Force pada  Mesyuarat JK  Pertemuan JK  Pembentangan KM di  Pelaksanaan bersama-sama
24 Julai dengan pelancaran
Bil.2/2018 Task Force pada Task Force Mesyuarat Susulan Simulasi Manual Pelan Strategik
Inisiatif #110
7 Ogos Bil.3/2018 pada 27 Sept Jemaah Menteri pada Pembangunan Nilai
dan Sahsiah
2018 19 Okt 2018  Pembentangan

KM di

 Bengkel  Bengkel Kawal Mutu Mesyuarat
Penyediaan
Manual Bil. 1 Manual 23-25 Okt Profesional
pada 15 -16 Ogos
2018 di ILIM 2018 KPM
 Cetakan manual

untuk

pelancaran

NILAI TERAS

KEBAHAGIAAN 01 BERTANGGUNGJAWAB

Keadaan hidup yang aman Kesanggupan diri
damai serta gembira seseorang untuk memikul
dan melaksanakan tugas
04 serta kewajipan dengan
sempurna
HORMAT- 02
MENGHORMATI KASIH SAYANG
03
Menghargai dan memuliakan Kepekaan dan perasaan
seseorang serta menghormati cinta yang lahir daripada
peraturan institusi sosial hati yang ikhlas

NILAI TERAS BERDASARKAN LIMA DOMAIN

DIRI

01 44 contoh teks manual berkaitan nilai disediakan

05EKOSISTEM 02 KELUARGA PEMBAHAGIAN
BERDASARKAN DOMAIN
DOMAIN
Hormat-menghormati Diri SEKOLAH SEKOLAH JUMLAH
Kasih sayang RENDAH MENENGAH 12
Kebahagiaan
6 6
Bertanggungjawab

Keluarga 6 39

04NEGARA 03 KOMUNITI Komuniti 6 7 13
(Rakan, Guru &
Masyarakat)

Negara 1 34

DOMAIN KESEDARAN SIVIK DAN Ekosistem 3 36
AMALAN NILAI MURNI JUMLAH 22 22 44

Berdasarkan Teori Strategi Pendidikan Akhlak Imam al Ghazali

ITEM DOMAIN MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI

SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH

BULAN MINGGU NILAI TERAS DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM

JANUARI DOMAIN DOMAIN
FEBRUARI
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Setiap Murid Mesti Domain Diri Wawasan diri
MAC
APRIL Kedua Mempunyai Matlamat

MEI Belajar

Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Diri Sentiasa Domain Komuniti Toleransi

Keempat Mengutamakan

Keselamatan

Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormati Ibu bapa Domain Diri Menjaga Maruah

Kedua

Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri Kesederhanaan Domain Keluarga Bersyukur

Keempat

Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Menjaga Kebersihan Domain Diri Kesejahteraan

Kedua Diri Rohani

Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Flora dan Fauna Domain Ekosistem Menghargai Sumber

Keempat Alam

Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormat Kepada Domain Keluarga Mengurus Konflik

Kedua Keluarga

Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri Keikhlasan Domain Komuniti Pemurah

Keempat

Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Keluarga Tanggungjawab Domain Diri Kesejahteraan Emosi

Kedua Terhadap Keluarga

Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Komuniti Peka Terhadap Domain Komuniti Mengutamakan

Keempat Komuniti Orang Lain

SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH

BULAN MINGGU NILAI TERAS DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM
JUN Hormat-Menghormati
JULAI Minggu Pertama dan DOMAIN DOMAIN
Kedua
OGOS Domain Komuniti Menghormati Guru Domain Diri Malu Melakukan
SEPTEMBER Minggu Ketiga dan
Keempat Perkara yang dibenci
OKTOBER Minggu Pertama dan
NOVEMBER Kedua agama
Minggu Ketiga dan
Keempat Kebahagiaan Domain Keluarga Berterima Kasih Domain Komuniti Kepedulian Sosial
Minggu Pertama dan Kepada Ibu Bapa
Kedua Bertanggungjawab Domain Komuniti Menghargai masa Domain Keluarga Belas Kasihan
Minggu Ketiga dan
Keempat Kasih Sayang Domain Ekosistem Kelestarian Alam Domain Ekosistem Pemuliharaan Alam
Minggu Pertama dan Domain Komuniti Sekitar
Kedua Hormat-Menghormati Domain Komuniti Menghormati Jiran Domain Komuniti Menghormati
Minggu Ketiga dan Domain Negara Kepelbagaian
Keempat Kebahagiaan Domain Komuniti Ramah Mesra Semangat
Minggu Pertama dan Bermasyarakat
Kedua Bertanggungjawab Domain Ekosistem Menjaga Kebersihan Integriti
Kasih Sayang Domain Negara Kawasan Sekolah
Minggu Ketiga dan Cinta kepada Negara Domain Negara Patriotik
Keempat
Minggu Pertama dan Hormat- Menghormati Domain Komuniti Memberi Sokongan Domain Komuniti Menghormati Orang
Kedua Kepada Rakan Domain Diri Kelainan Upaya
(OKU)
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Prihatin kepada Keredaan
Keempat Keluarga
Bertanggungjawab Domain Diri Jujur Domain Negara Ketaatan/patuh
Domain Ekosistem kepada melaksanakan
Kasih Sayang Domain Keluarga Menyayangi keluarga tugas
Menghargai Alam
Sekitar

KAEDAH PELAKSANAAN

Dua nilai teras dilaksana setiap bulan

Manual ini dibacakan oleh pihak pentadbir pada
setiap kali perhimpunan rasmi sekolah

Sekolah melaksana tema dan aktiviti mengikut
turutan dalam manual

Aktiviti pengukuhan nilai dilakukan mengikut
kreativiti pihak sekolah

Setiap aktiviti dalam perhimpunan tidak melebihi
10 minit

PENINGKATAN NILAI

PEMBUDAYAAN

AMALAN

KEFAHAMAN

03 04KESEDARAN
01
02

MESYUARAT SUSULAN JEMAAH MENTERI (MSJM)

U

L  Menerapkan nilai rajin bekerja, berdisiplin, integriti,
A semangat kesukarelawan dan sifat malu apabila
S melakukan sesuatu yang kurang sesuai pada
A tempatnya perlu ditekankan dalam MKSANM;
N

Kertas Manual Kesedaran Sivik dan Amalan D  Pelaksanaan kaedah penerapan nilai murni kepada
Nilai Murni telah dibentangkan dan A guru dan murid ini dijadikan budaya dalam
dipersetujui dalam MSJM Bil.16/2018 yang N kehidupan harian tanpa wujud perasaan terpaksa
bertarikh 19 Oktober 2018 untuk melaksanakannya;

P  MKSANM dijadikan sebagai agenda negara melalui
A jaringan strategik dengan kementerian-kementerian,
N agensi-agensi berkepentingan dan pertubuhan
D agama;
A

N  Mengadakan kerjasama dengan pihak media ; dan
G

A  Memperkasakan latihan profesionalisme keguruan
N

INTEGRASI NILAI MURNI DALAM
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

Perjumpaan Bahagian Pendidikan Islam
bersama-sama YB Menteri pada 01 November
2018, YB Menteri Pendidikan telah
mencadangkan supaya diadakan nilai tambah
pada manual sisipan berdasarkan MKSANM
sedia ada dengan memasukkan potongan ayat
al-Quran dan hadis bagi menyokong setiap nilai
murni yang terdapat dalam MKSANM

JANUARI tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Semut yang perlu kita semua dilaksanakan mulai hari

Minggu Pertama dan Kedua boleh mengangkat beban melebihi berat ini iaitu amalan membaca buku selama 10

badannya. Haiwan ini juga menunjukkan minit pada setiap hari. Amalan ini perlu

Domain Diri; Kesanggupan dan kesungguhan semangat kerjasama yang tinggi dan dilaksanakan atas rasa tanggungjawab

setiap individu untuk meningkatkan bersungguh-sungguh dalam melakukan terhadap diri sendiri dalam usaha untuk

kecemerlangan dan fokus mencapai cita-cita. kerjanya. mencapai kejayaan atau cita-cita yang

dihasratkan. Ada pepatah menyebut :

Tajuk : “Rajin Seperti Semut” Cuba fikirkan bagaimana kita boleh “Genggam bara api biar sampai menjadi

mencontohi haiwan kecil ini dalam kehidupan arang.”

Semut haiwan yang rajin. sifat rajin. Saya seharian kita untuk mencapai kejayaan?

yakin murid-murid sudah biasa melihat semut, (Berikan masa untuk murid berfikir) Lagu cadangan untuk diperdengarkan kepada

serangga kecil . murid:

Pertama : Kita hendaklah mempunyai

Haiwan kecil ini memberi contoh sistem kerja keazaman yang tinggi untuk berjaya. Semut Berkawad (Didi and Friends)

yang sangat efektif. Semut sangat rajin dan https://www.youtube.com/watch?v=0MHa0M

berdisiplin, tidak pernah diam, selalu berjalan Kedua : Rajin berusaha secara bersungguh- iAf18

ke sana ke mari mencari makan. Mereka hidup sungguh contohnya mengulangkaji pelajaran.

berkumpulan, terdapat semut peninjau yang Perdengarkan lagu Semut Berkawad

berfungsi sebagai pencari sumber makanan. Ketiga: Sentiasa bekerjasama dengan rakan- Bersoal jawab dengan murid selepas nyanyian.

Dia akan meninggalkan jejak berupa feromon rakan untuk mendapatkan ilmu.

(bau) di sepanjang perjalanan sebagai Keempat: Tidak mementingkan diri sendiri Amalan Berterusan 2019:

panduan kepada semut lain sekiranya mereka contohnya tidak berkongsi nota atau catatan. Murid dan guru membaca buku 10 minit pada

terjumpa sumber makanan. Begitulah cara Manusia diciptakan dengan kelebihan bahkan setiap hari.

semut berinteraksi dengan koloninya( lebih hebat berbanding makhluk yang lain.

kumpulannya). Kita mestilah tidak mudah mengeluh atau CONTOH TEKS LAMPIRAN

Di sebalik kelemahan semut yang sangat kecil, berputus asa. Justeru, satu amalan berterusan

PENUTUP

Ahli Mesyuarat Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan
Pendidikan Negeri Kali ke-35 Bil.2/2018 dimohon mengambil
maklum dengan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai
Murni.


Click to View FlipBook Version