The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nortasniyah, 2018-12-18 00:15:04

PowerPoint Presentation

KERTAS MAKLUMANMANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI(MKSANM)


BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM


8 OKTOBER 2018

STATUS TINDAKAN OLEH BPI BERKAITAN

MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI
Disember/Januari


Julai Ogos September Oktober November


 Pembentangan
KM di MSJM
Bil.16/2018
 Mesyuarat  Mesyuarat JK  Bengkel  Bengkel Pemurnian pada 19 Okt Pelancaran
Susulan Jemaah Induk Task Force Penyelarasan Manual 1-4 Okt 2018 2018
Menteri bersama YB BPI Penyediaan  Perjumpaan Manual

Bil.6/2018 Menteri pada 1 Manual 4-6  Bengkel Penyediaan bersama YB Kesedaran Sivik
Ogos 2018 di Sept 2018 teks nilai pada 16 – 18 Menteri pada 1 Dan Amalan Nilai
 Penubuhan JK Parlimen Okt 2018 Nov 2018 Murni
Induk dan JK Oleh YAB
Kerja Kesedaran  Mesyuarat JK  Pertemuan JK  Pembentangan KM di  Pelaksanaan Perdana Menteri
Sivik & Nilai Task Force pada Task Force Mesyuarat Susulan Simulasi Manual
Bil.1/2018 7 Ogos Bil.3/2018 pada 27 Sept Jemaah Menteri pada
2018 19 Okt 2018  Pembentangan
KM di Dilaksanakan

 Mesyuarat JK  Bengkel  Bengkel Kawal Mutu Mesyuarat bersama-sama
Task Force pada Penyediaan Manual 23-25 Okt Profesional dengan pelancaran
24 Julai Manual Bil. 1 2018 KPM Pelan Strategik
Bil.2/2018 pada 15 -16 Ogos  Cetakan manual Inisiatif #110
2018 di ILIM untuk Pembangunan Nilai
dan Sahsiah
pelancaran

NILAI TERASKEBAHAGIAAN BERTANGGUNGJAWAB

Keadaan hidup yang aman 01 Kesanggupan diri

damai serta gembira seseorang untuk memikul
dan melaksanakan tugas

04 serta kewajipan dengan

sempurna
02HORMAT- KASIH SAYANG

MENGHORMATI Kepekaan dan perasaan


Menghargai dan memuliakan 03 cinta yang lahir daripada
seseorang serta menghormati hati yang ikhlas

peraturan institusi sosial

NILAI TERAS BERDASARKAN LIMA DOMAIN


DIRI01 44 contoh teks manual berkaitan nilai disediakanPEMBAHAGIAN

EKOSISTEM 05 Hormat-menghormati 02 KELUARGA BERDASARKAN DOMAIN


Kasih sayang
Kebahagiaan DOMAIN SEKOLAH SEKOLAH JUMLAH

Bertanggungjawab RENDAH MENENGAH
Diri 6 6 12

Keluarga 6 3 9

Komuniti
NEGARA 04 03 KOMUNITI (Rakan, Guru & 6 7 13
Masyarakat)

Negara 1 3 4

Ekosistem 3 3 6
DOMAIN KESEDARAN SIVIK DAN

AMALAN NILAI MURNI JUMLAH 22 22 44Berdasarkan Teori Strategi Pendidikan Akhlak Imam al Ghazali

ITEM DOMAIN MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI

SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
BULAN MINGGU NILAI TERAS
DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM
DOMAIN DOMAIN
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Setiap Murid Mesti Domain Diri Wawasan diri

Kedua Mempunyai Matlamat
Belajar
JANUARI Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Diri Sentiasa Domain Komuniti Toleransi
Keempat Mengutamakan

Keselamatan
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormati Ibu bapa Domain Diri Menjaga Maruah
Kedua
FEBRUARI
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri Kesederhanaan Domain Keluarga Bersyukur

Keempat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Menjaga Kebersihan Domain Diri Kesejahteraan
Kedua Diri Rohani
MAC
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Flora dan Fauna Domain Ekosistem Menghargai Sumber

Keempat Alam
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Keluarga Hormat Kepada Domain Keluarga Mengurus Konflik
Kedua Keluarga
APRIL
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri Keikhlasan Domain Komuniti Pemurah

Keempat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Keluarga Tanggungjawab Domain Diri Kesejahteraan Emosi
Kedua Terhadap Keluarga
MEI
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Komuniti Peka Terhadap Domain Komuniti Mengutamakan
Keempat Komuniti Orang Lain

SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
BULAN MINGGU NILAI TERAS DOMAIN ITEM DOMAIN ITEM

DOMAIN DOMAIN
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Komuniti Menghormati Guru Domain Diri Malu Melakukan

Kedua Perkara yang dibenci
JUN agama
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Berterima Kasih Domain Komuniti Kepedulian Sosial
Keempat Kepada Ibu Bapa
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Komuniti Menghargai masa Domain Keluarga Belas Kasihan

Kedua
JULAI
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Kelestarian Alam Domain Ekosistem Pemuliharaan Alam
Keempat Sekitar

Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Komuniti Menghormati Jiran Domain Komuniti Menghormati
Kedua Kepelbagaian
OGOS
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Komuniti Ramah Mesra Domain Komuniti Semangat
Keempat Bermasyarakat
Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Ekosistem Menjaga Kebersihan Domain Negara Integriti

Kedua Kawasan Sekolah
SEPTEMBER
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Negara Cinta kepada Negara Domain Negara Patriotik
Keempat
Minggu Pertama dan Hormat- Menghormati Domain Komuniti Memberi Sokongan Domain Komuniti Menghormati Orang

Kedua Kepada Rakan Kelainan Upaya
OKTOBER (OKU)
Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Prihatin kepada Domain Diri Keredaan
Keempat Keluarga

Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Diri Jujur Domain Negara Ketaatan/patuh
Kedua kepada melaksanakan
NOVEMBER tugas
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Keluarga Menyayangi keluarga Domain Ekosistem Menghargai Alam

Keempat Sekitar

KAEDAH PELAKSANAAN
Dua nilai teras dilaksana setiap bulanManual ini dibacakan oleh pihak pentadbir pada

setiap kali perhimpunan rasmi sekolah


Sekolah melaksana tema dan aktiviti mengikut

turutan dalam manualAktiviti pengukuhan nilai dilakukan mengikut

kreativiti pihak sekolahSetiap aktiviti dalam perhimpunan tidak melebihi

10 minit

PENINGKATAN NILAIPEMBUDAYAAN


AMALAN


KEFAHAMANKESEDARAN 04


01 02 03

MESYUARAT SUSULAN JEMAAH MENTERI (MSJM)

U
L
 Menerapkan nilai rajin bekerja, berdisiplin, integriti,
A semangat kesukarelawan dan sifat malu apabila

S melakukan sesuatu yang kurang sesuai pada
A
tempatnya perlu ditekankan dalam MKSANM;
N


 Pelaksanaan kaedah penerapan nilai murni kepada
D
Kertas Manual Kesedaran Sivik dan Amalan guru dan murid ini dijadikan budaya dalam
A
Nilai Murni telah dibentangkan dan N kehidupan harian tanpa wujud perasaan terpaksa

dipersetujui dalam MSJM Bil.16/2018 yang untuk melaksanakannya;

bertarikh 19 Oktober 2018 P
 MKSANM dijadikan sebagai agenda negara melalui
A
jaringan strategik dengan kementerian-kementerian,
N agensi-agensi berkepentingan dan pertubuhan

D
agama;
A

N
 Mengadakan kerjasama dengan pihak media ; dan
G
A  Memperkasakan latihan profesionalisme keguruan

N

INTEGRASI NILAI MURNI DALAM


MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM


Perjumpaan Bahagian Pendidikan Islambersama-sama YB Menteri pada 01 November


2018, YB Menteri Pendidikan telahmencadangkan supaya diadakan nilai tambahpada manual sisipan berdasarkan MKSANMsedia ada dengan memasukkan potongan ayatal-Quran dan hadis bagi menyokong setiap nilai


murni yang terdapat dalam MKSANM

JANUARI tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Semut yang perlu kita semua dilaksanakan mulai hari
Minggu Pertama dan Kedua boleh mengangkat beban melebihi berat ini iaitu amalan membaca buku selama 10

badannya. Haiwan ini juga menunjukkan minit pada setiap hari. Amalan ini perlu
Domain Diri; Kesanggupan dan kesungguhan semangat kerjasama yang tinggi dan dilaksanakan atas rasa tanggungjawab
setiap individu untuk meningkatkan bersungguh-sungguh dalam melakukan terhadap diri sendiri dalam usaha untuk
kecemerlangan dan fokus mencapai cita-cita. kerjanya. mencapai kejayaan atau cita-cita yang

dihasratkan. Ada pepatah menyebut :
Tajuk : “Rajin Seperti Semut” Cuba fikirkan bagaimana kita boleh “Genggam bara api biar sampai menjadi

mencontohi haiwan kecil ini dalam kehidupan arang.”
Semut haiwan yang rajin. sifat rajin. Saya seharian kita untuk mencapai kejayaan?
yakin murid-murid sudah biasa melihat semut, (Berikan masa untuk murid berfikir) Lagu cadangan untuk diperdengarkan kepada

serangga kecil . murid:

Pertama : Kita hendaklah mempunyai
Haiwan kecil ini memberi contoh sistem kerja keazaman yang tinggi untuk berjaya. Semut Berkawad (Didi and Friends)
yang sangat efektif. Semut sangat rajin dan https://www.youtube.com/watch?v=0MHa0M
berdisiplin, tidak pernah diam, selalu berjalan Kedua : Rajin berusaha secara bersungguh- iAf18

ke sana ke mari mencari makan. Mereka hidup sungguh contohnya mengulangkaji pelajaran.
berkumpulan, terdapat semut peninjau yang Perdengarkan lagu Semut Berkawad

berfungsi sebagai pencari sumber makanan. Ketiga: Sentiasa bekerjasama dengan rakan- Bersoal jawab dengan murid selepas nyanyian.
Dia akan meninggalkan jejak berupa feromon rakan untuk mendapatkan ilmu.
(bau) di sepanjang perjalanan sebagai Keempat: Tidak mementingkan diri sendiri Amalan Berterusan 2019:

panduan kepada semut lain sekiranya mereka contohnya tidak berkongsi nota atau catatan. Murid dan guru membaca buku 10 minit pada
terjumpa sumber makanan. Begitulah cara Manusia diciptakan dengan kelebihan bahkan setiap hari.

semut berinteraksi dengan koloninya( lebih hebat berbanding makhluk yang lain.
kumpulannya).

Kita mestilah tidak mudah mengeluh atau CONTOH TEKS LAMPIRAN
Di sebalik kelemahan semut yang sangat kecil, berputus asa. Justeru, satu amalan berterusan

PENUTUP


Ahli Mesyuarat Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan


Pendidikan Negeri Kali ke-35 Bil.2/2018 dimohon mengambil


maklum dengan Manual Kesedaran Sivik dan Amalan Nilai


Murni.


Click to View FlipBook Version