The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nortasniyah, 2018-12-17 03:56:20

MODUL PROGRAM HAYYA BIL A’RABIAH

Jabatan Pendidikan Negeri PerlisKERTAS KONSEPPROGRAMHAYYA BIL A’RABIAH


PERINGKAT NEGERI PERLISTAHUN 2019


ANJURAN :SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

KERTAS KONSEP

HAYYA BIL A’RABIAH( ةلهسلا ةيبرعلا ةغللبا نيرخلآا عم لاصتلاا)1. TUJUAN

Kertas konsep ini dikemukakan bertujuan untuk melahirkan murid yang menguasai

kemahiran asas bahasa Arab dan mampu berkomunikasi menggunakan ayat-ayat mudah
serta mengamalkan nilai-nilai murni. Ianya selari dengan pelan strategik Jabatan

Pendidikan Negeri Perlis dan sektor dalam usaha membangunkan modal insan dan
kemenjadian murid disamping merealisasikan salah satu objektif program j-QAF iaitu
memastikan semua murid dapat menguasai asas kemahiran berkomunikasi di dalam

bahasa arab.


2. OBJEKTIF


2.1 Murid Dapat Bertutur Bahasa Arab Mudah Mengikut Situasi
2.2 Memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa arab mudah

2.3 Murid dapat mempraktikkan bahasa arab dalam kehidupan di sekolah


3. OUTPUT
Murid menggunakan modul Hayya Bil A’rabiah dalam PdPc


4. OUTCOME
4.1 Murid dapat berinteraksi bersama rakan-rakan sekelas dangan menggunakan

Bahasa Arab mudah.
4.2 Murid dapat bercakap di khalayak ramai dengan menggunakan Bahasa Arab mudah

4.3 Murid Dapat Memperkenalkan Diri Dengan Menggunakan Bahasa Arab Mudah5. SASARAN


5.1 Melibatkan murid tahun 2 dari 10 buah sekolah berprestasi tinggi subjek Bahasa
Arab sebagai sekolah rintis :
5.1.1 Sekolah Rendah Islam I


5.1.2 Sekolah Rendah Islam II

1

5.1.3 Sekolah Rendah Islam III


5.1.4 Sekolah Kebangsaan Padang Keria


5.1.5 Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai

5.1.6 Sekolah Kebangsaan Titi Tinggi


5.1.7 Sekolah Kebangsaan Kayang


5.1.8 Sekolah Kebangsaan Chuping

5.1.9 Sekolah Kebangsaan Kampung Serdang


5.1.10 Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang6. PENYELARAS

Unit Pengurusan Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis.


7. TEMPOH ( TIME FRAME )

Januari 2018 – November 2018


8. SENARAI NAMA JAWATANKUASA PENGGUBAL MODUL

BIL NAMA SEKOLAH NO. KP NO. TEL

1 Amir bin Malek SRI I 780715025819 012-5729153
2 Aniziana Bt. Abd. Rani SRI II 790610095000 017-5447458
3 Atiqah Binti Sukiran SRI III 880412065600 019-4798447
4 Norazita binti Ismail SK Padang Keria 821216095116 012-3441712
5 Norhidayah binti Shafie SK Seberang Ramai 860725265242 017-4392614

6 Nor Saffiyah Binti Yahya SK Titi Tinggi 850129085414 012-5663285
7 Ruzaimah Binti Mohamad SK Kayang 841113035354 013-4030823
Mohd. Khidzrul Hafiz Bin Mohd.
8 SK Chuping 790404145345 019-4477944
Hussin
9 Nur Hidayah Binti Abdullah SK Kampung Serdang 860902025080 016-5449769
10 Asniza Binti Ismail SK Tambun Tulang 810406095084 017-4470251
2

9. SPESIFIKASI PEMBINAAN MODUL HAYYA BIL ARABIAH


BENTUK BIL SOALAN
BIL MARKAH CATATAN
SITUASI / ITEM PENTAKSIRAN / MARKAH

1 Memberi salam Hiwar / Dialog 2 10 رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا
Menguasai tahap 5
رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
Ucapan selamat pagi احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا
2 2 10
Hiwar / Dialog Menguasai tahap 5

رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
Memperkenalkan احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا
3 2 10
nama Hiwar / Dialog
Menguasai tahap 5
رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
Ucapan Tanya khabar احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا
4 2 10
Hiwar / Dialog
Menguasai tahap 5
رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
5 Umur Hiwar / Dialog 2 10 احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا

Menguasai tahap 5
رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا

6 Siapa awak? Hiwar / Dialog 2 10 احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا
Menguasai tahap 5
رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
7 Tempat Belajar Hiwar / Dialog 2 10 احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا

Menguasai tahap 5
رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
8 Tempat tinggal Hiwar / Dialog 2 10 احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا
Menguasai tahap 5
رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
9 Ucapan Terima Kasih Hiwar / Dialog 2 10 احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا

Menguasai tahap 5
رواحملا بسح بيكارتلا ىلإ عامتسلاا
Ucapan selamat احيحص اقطن اهقطنو ةحرتقملا
10 2
tinggal Hiwar / Dialog 10
Menguasai tahap 5
100
JUMLAH :
markah

10. KANDUNGAN MODUL


8.1 Kulit hadapan
8.2 Soalan Lisan / Hiwar (rujuk lampiran

3

11. JADUAL KERJABIL PERKARA TARIKH / MASA TINDAKAN

Mencetak Modul (master copy) untuk
1 1 Feb 2019 ( Jumaat ) SPI
edaran ke sekolah

Draf surat pemakluman dan arahan SPI
2 4 Feb 2019 ( Isnin )
pelaksanaan di sekolah
Edaran ke sekolah untuk
3 diperbanyakkan mengikut bilangan 11 Feb 2019 ( Isnin ) SPI
murid.

4 Melaksanakan Modul di sekolah 12 Feb – 31 Julai 2019 Sekolah

Serahan Analisis Pencapaian Murid dan
5 1 Ogos 2019 Sekolah
laporan ke SPI
Menganalisis dan Laporan Mesyuarat
6 15 Ogos 2019 SPI
Pengurusan / Pelaporan Sektor


7 Tindakan Susulan


Catatan :
Tertakluk pada perubahan tarikh.


Disediakan oleh, Disemak oleh,(NORTASNIYAH BINTI BAHAUDIN) (HJ. SABRI BIN MOHAMAD)
Penyelia Operasi Bahasa Arab, Ketua Unit Pengurusan Pendidikan Islam,
Sektor Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan islam,
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis.


Tarikh : Tarikh :Disahkan oleh,
(HJ. MOHAMMAD BIN HJ ABD GHANI, A.M.P, P.M.P)
Ketua Sektor Pendidikan Islam,
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis.


Tarikh :
4

MODULPROGRAMHAYYA BIL A’RABIAH


ANJURAN :
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM,
5 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS

ف ا تل ع را
HIWAR و ي ة يلا ا لل غ ة لا م تلا ل م ذي لا م ع ل مH-1 Assalamualaikum ملاسلا م كي لعو م كي لع م لاسلا


H-2 Selamat pagi رو نلا حابص يخ لا حابص_______________ ا س م ي
Nama saya
H-3 ؟كم سا ام

________________
؟كم سا ام


Apa khabar?

H-4 ؟ك لاح في كو .يخ ب نَ أ ؟ك لاح في ك
Saya baik.

ٍ
H-5 Umur saya 8 tahun ؟ كرمع م كو . تاو نس عست ع م ر ي ؟ كرمع م كH-6 Saya pelajar (L) (P) ؟ تن أ نم . أ نَ ت ل م ذي ؟تن أ نمو ط ن ي ة لا ةسردم لا في سرد أ نَ ، أ


Saya Belajar di Sekolah
Kebangsaan _________ __________
H-7 أ ي ن ت د ر س ؟Saya Belajar di Sekolah ةيئادتبلإا ةسردم لا في سرد أ ، أ نَ

Rendah Islam ________

_____ ة يملاسلإا

H-8 Saya tinggal di Perlis أ ي ن ت س ك ن ؟ و . سي ب ر ل أ س ك ن في أ ي ن ت س ك ن ؟

H-9 Terima Kasih ع ف و ا ش ك ر ا


Jumpa lagi, jom ،ءا ق للا إ ل

H-10 ل ع ر ب ي ة با ا ي ه ، لا م ة سلا م ع

berbahasa Arab ل ع ر ب ي ة با ا ه ي


6

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PROGRAM HAYYA BIL A’RABIAH TAHUN 2018
SEKTOR PENDDIKAN ISLAM, JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS


NAMA SEKOLAH : ___________________________________________ NAMA KELAS : __________________________________________________


BIL NAMA MURID H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30
JUMLAH

Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar
TANDATANGAN GURU BESAR Tarikh :

( )

7

INSTRUMEN PENTAKSIRAN PROGRAM HAYYA BIL A’RABIAH TAHUN 2018
SEKTOR PENDDIKAN ISLAM, JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS


NAMA SEKOLAH : ___________________________________________ NAMA KELAS : __________________________________________________


BIL NAMA MURID H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-10
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30
JUMLAH

Saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar
TANDATANGAN GURU BESAR Tarikh :

( )

7


Click to View FlipBook Version