The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Ценоразпис за услуга превод и легализация, извършвана от преводаческа агенция Wordz.biz

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hristov.plamen, 2019-03-20 17:20:53

Ценоразпис за легализация от агенция за преводи Wordz.biz

Ценоразпис за услуга превод и легализация, извършвана от преводаческа агенция Wordz.biz

Keywords: превод и легализация цени,превод и легализация,легализация на документи,легализация и апостил на документи

Your partner in translation

Ценоразпис за услуга превод и легализация
на документи, предлагана от агенция за
преводи Wordz.biz

www.wordz.biz 1 +359 (0) 988 398 898
[email protected]

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕВОД НА ЧУЖД ЕЗИК И
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ..................................................................................................................... 3

Заверяване на документи в МВнР................................................................................... 4
Общински документи ........................................................................................................ 5
Образователни документи ................................................................................................ 6
Образователни документи за държави, с които България има сключен договор
за правна помощ ................................................................................................................. 7
Съдебни документи ............................................................................................................ 8
Документи издадени от частни фирми........................................................................... 9
Документи издадени от банка ........................................................................................ 10
Издаване на документи и преписи от Агенция по вписванията ............................. 11
Документи, издадени от НАП......................................................................................... 12
Медицински свидетелства от частни болници ........................................................... 13
Документи издадени от НОИ ......................................................................................... 14
Документи издадени от Агенция за социално подпомагане (по-долу: „АСП“).... 15
Документи издадени от системата на МВР ................................................................. 16
Документи издадени от Министерство на земеделието или инспекция по храните
(по-долу „МЗХ“)................................................................................................................ 17
Документи от Министерство на отбраната (по-долу „МО“).................................... 18
Църковни документи ....................................................................................................... 19
Документи издадени от Агенция по заетостта ............................................................ 20
Документи издадени от Държавен архив..................................................................... 21
Документи от Агенция митници ................................................................................... 22
Майсторско свидетелство ............................................................................................... 23
Приложение 1: Цени за превод ...................................................................................... 24

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ В ЧУЖБИНА – ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЗАВЕРКА НА ПОДПИСА НА ПРЕВОДАЧА ПРЕД НОТАРИУС............................. 25

Заверяване на преводи пред нотариус.......................................................................... 26

ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ИЛИ ЗАВЕРЕНИ ОТ ЧУЖДИ ПОСОЛСТВА И
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ОТГОВАРЯЩИ ЗА БЪЛГАРИЯ ... 27

2

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ В БЪЛГАРИЯ –
ПРЕВОД НА ЧУЖД ЕЗИК И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Забележки:
Посочените цени включват:

 Държавни такси за необходимите заверки, апостили и легализация
 Комисионна за услугата
Посочените цени не включват:
 Цената и срокът за изпълнение на самия превод (цените за превод

са посочени в долната част на този документ)
 Разходите за куриерската услуга за изпращането на документите

и връщането им на клиента
 Евентуални такси и комисионни на куриерската фирма,

начислявани за наложен платеж (в случай, че плащането се
извършва с наложен платеж)
Отстъпка за втори и всеки следващ документ: 3 лв. на документ

3

Заверяване на документи в МВнР

Бавна услуга
Срок за изпълнение: една седмица

Цена за превод……………………………………………………………….

Само заверка на превод 30 лв.

Само апостил 30 лв.

Заверка на превод + апостил 45 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: два работни дни

Цена за превод……………………………………………………………….

Само заверка на превод 40 лв.

Само апостил 40 лв.

Заверка на превод + апостил 60 лв.

Експресна услуга
Срок: за същия или за следващия работен ден

Цена за превод……………………………………………………………….

Само заверка на превод 55 лв.

Само апостил 55 лв.

Заверка на превод + апостил 80 лв.

4

Общински документи

Документите трябва да са снабдени с правоъгълен печат за чужбина и апостил от
общината, от която са издадени.
Апостилът може евентуално да се постави и в областната управа София.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: две седмици

Апостил 20 лв. една седмица

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 30 лв. една седмица

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 3 – 4 работни дни

Цена за превод 25 лв. два работни дни
Апостил 40 лв. два работни дни
МВнР: заверка на превод

Експресна услуга
Срок за изпълнение: за същия или за следващия работен ден

Цена за превод……………………………………………………………….

Апостил 30 лв. един работен ден

МВнР: заверка на превод 55 лв.

Към настоящия момент областна управа София поставя апостили само с бавна
поръчка.

5

Образователни документи

 Освен нотариално заверено копие на документа, трябва да се представи и
оригинала за справка. Изключение правят дипломи, издадени след 2012 г. В случай,
че е необходимо да се представи оригинала, същият ще бъде върнат на
притежателя заедно с легализираните документи.

 Цените са на документ. Диплома и приложение са два отделни документа. В
цената на превода да се предвиди нотариалния текст и Апостила.

 За държави, с правна помощ 1се заверява само превод на документа в МВнР. Не се
поставя Апостил в МОН.

 Необходим е оригинала или нотариално заверено копие на документа, който се
прикрепва към превода. За препоръчване е това да бъде нотариално заверено
копие, тъй като веднъж прикрепен, документът става неразделна част от
превода.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: две седмици

Нотариално заверено копие 15 лв.

Апостил МОН - срок: 7 работни дни 30 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 5 работни дни

Нотариално заверено копие 15 лв.

Апостил МОН – срок: 3 работни дни 40 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 2-3 работни дни

Нотариално заверено копие 15 лв.

Апостил МОН – срок: 1 работен ден 55 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 55 лв.

1 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

6

Образователни документи за държави, с които България има
сключен договор за правна помощ2

Бавна услуга
Срок за изпълнение: една седмица

Нотариус 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 3 - 4 работни дни

Нотариус 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: за същия или за следващия работен ден

Нотариус 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 55 лв.

2 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

7

Съдебни документи

 Свидетелството за съдимост важи само в оригинал и трябва да има два подписа.
Решение или удостоверение от съда – с оригинален подпис на съдия. Нотариални
документи в оригинал (пълномощно, декларация, нот. акт и др. )

 За държави, с които България има сключен договор за правна помощ3 не се
поставя Апостил в Министерството на правосъдието (по-долу „МПр“).
Прилагат се цените като за общински документи.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: две седмици

Апостил МПр – срок: 4 работни дни 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга

Срок за изпълнение: 5 работни дни

Апостил МПр – срок: 4 работни дни 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 1 - 2 работни дни

Апостил МПр - срок: 1 работен ден 25 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 55 лв.

Копие на нотариален акт, заверено от нотариус
Прилагат се цени за документи от частни фирми.

3 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

8

Документи издадени от частни фирми

 В това число влизат: служебни бележки, удостоверения за курсове, заплати,
писма, молби, препоръки и др.

 Предоставя се оригинал или нотариално заверено копие.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: две седмици

Нотариус 15 лв.

МПр – срок: 4 работни дни 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 5 работни дни

Нотариус 15 лв.

МПр – срок: 3 работни дни 25 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 1 - 2 работни дни

Нотариус 15 лв.

МПр – срок: 1 работен ден 30 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

МВнР: заверка на превод 55 лв.

9

Документи издадени от банка

 В това число влизат: банкови удостоверения, референции.
 Важат само в оригинал.
 За държави, с които България има сключен договор за правна помощ4 също е

необходимо да има заверка от БНБ. За тях обаче не се поставя Апостил от
МВнР.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: една седмица

БНБ – срок: 2 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 3 - 4 работни дни

БНБ - срок: 2 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 1 - 2 работни дни

БНБ – срок: 1 работен ден 20 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

4 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

10

Издаване на документи и преписи от Агенция по вписванията

 В това число влизат: удостоверение за актуално състояние, удостоверение за
несъстоятелност, копие от учредителен акт, копие от устав или фирмено
решение, удостоверение от регистър Булстат.

 Минималната такса е за удостоверение за актуално състояние. Таксата за
преписи зависи от броя страници. Ако не знаете броя страници, цената се
уточнява по–късно. Първата страница на препис е 5 лв., а всяка следваща е по 2
лв.

Издаване на документ от Агенция по вписванията:

Срок за изпълнение: 1 – 2 работни дни 7 лв.
Минималната такса на Агенцията по вписванията 6 лв.
Банкова такса 15 лв.
Комисионна услуга

Документи, издадени от Агенция по вписванията (по-долу „АВ“)

Документите важат само с оригинален подпис и кръгъл печат от АВ.
За държави, с които България има сключен договор за правна помощ5 също е
необходимо да има заверка от централата на АВ. За тях обаче не се поставя
Апостил от МВнР.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: 10 работни дни

АВ – срок: 3 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга

Срок за изпълнение: 5 работни дни

АВ – срок: работни 3 дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 1 - 2 работни дни

АВ един ден 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

5 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

11

Документи, издадени от НАП

 Трябва да са снабдени с правоъгълен печат от издаващия НАП.
 За държави, с които България има сключен договор за правна помощ6 също е

необходим правоъгълен печат. Не се поставя обаче Апостил.
 Прилагат се цени и срокове от стр. 1.

6 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

12

Медицински свидетелства от частни болници

 В това число влизат: свидетелства от личен лекар и т.н.
 На печата на клиниките пише АД, ООД или ЕООД. Правят се копия от нотариус,

които се заверяват в Министерството на правосъдието.
 Прилагат се цени и срокове като за служебни бележки от фирми.

13

Документи издадени от НОИ

 Трябва да са удостоверения.
 Важат само в оригинал и подписани от директор.
 Заповед за пенсия не се заверява.
 За държави, с които България има сключен договор за правна помощ7също е

необходима заверка в НОИ.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: една седмица

Заверка НОИ – срок: 2 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 3 - 4 работни дни

Заверка НОИ – срок: 2 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 1 - 2 работни дни

Заверка НОИ – срок: 1 работен ден 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

7 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

14

Документи издадени от Агенция за социално подпомагане
(по-долу: „АСП“)

 Важат само в оригинал.
 Трябва да са разпечатани на принтер и да имат изходящ номер.
 За държави, с които България има сключен договор за правна помощ8 също е

необходима заверка в АСП. При тях обаче не се поставя Апостил в МВнР.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: една седмица

Заверка АСП – срок: 2 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 3 - 4 работни дни

Заверка АСП – срок: 2 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 1 - 2 работни дни

Заверка АСП – срок: 1 работен ден 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

8 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

15

Документи издадени от системата на МВР

 В това число влизат: служебна бележка за лични документи, книжка, паспорт,
кражба, автомобил, инциденти, оръжия и др.

 Важат само в оригинал.
 За държави, с които България има сключен договор за правна помощ9 също е

необходимо да се направи заверка в МВР. Не се поставя обаче Апостил в МВнР.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: две седмици

Заверка: МВР – срок: 5 работни дни 25 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 10 работни дни

Заверка: МВР – срок: 7 дни 25 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 3 - 4 работни дни

Заверка: МВР – срок: 1 работен ден 35 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

9 Списък на държавите, с които България има сключен договор за правна помощ:
https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

16

Документи издадени от Министерство на земеделието или
инспекция по храните (по-долу „МЗХ“)

Бавна услуга
Срок на изпълнение: една седмица

Заверка МЗХ - срок: 2 работни дни 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 5 работни дни

Заверка МЗХ - срок: 2 работни дни 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 2 - 3 работни дни

Заверка МЗХ - срок: 1 работен ден 25 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

17

Документи от Министерство на отбраната (по-долу „МО“)

Бавна услуга
Срок за изпълнение: една седмица

Заверка МО – срок: 2 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга

Срок за изпълнение: 5 работни дни

Заверка МО – срок: 2 работни дни 10 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 2 - 3 работни дни

Заверка МО – срок: 1 работен ден 15 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

18

Църковни документи

 Трябва да са заверени от местната митрополия.
 Издадените от Софийска митрополия могат да бъдат заверени от нас. Срокът

за тази услуга е 2 работни дни, а дължимата комисионна: 20 лв.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: една седмица

Заверка синод – срок: 2 работни дни 20 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 5 работни дни

Заверка синод – срок 2 дни 20 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 2 - 3 работни дни

Заверка синод – срок: 1 работен ден 25 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

19

Документи издадени от Агенция по заетостта

 Прилагат се цени и срокове като за документи от Агенцията за социално
подпомагане.

20

Документи издадени от Държавен архив

 Документите трябва да са в оригинал и да имат печат от Военен архив Велико
Търново или регионалните архиви.

 Прилагат се цени и срокове като за документи от Агенцията за социално
подпомагане.

21

Документи от Агенция митници

 Документите трябва да имат оригинален правоъгълен печат от Агенция
митници. Тази заверка се прави само лично от собственика.

 Прилагат се цени и срокове от стр. 1.

22

Майсторско свидетелство

 Важи в оригинал или нотариално заверено копие.

Бавна услуга
Срок за изпълнение: две седмици

Нотариална заверка: 15 лв.

Заверка централа – срок: 5 работни дни 20 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 45 лв.

Само заверка на превод 30 лв.

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 5 работни дни

Нотариална заверка 15 лв.

Заверка централа – срок: 5 работни дни 20 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 60 лв.

Само заверка на превод 40 лв.

Експресна услуга
Срок за изпълнение: 3 работни дни

Нотариална заверка 15 лв.

Заверка централа – срок: 2 - 3 работни дни 30 лв.

Цена за превод……………………………………………………………….

Заверка на превод и Апостил 80 лв.

Само заверка на превод 55 лв.

23

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Цени за превод на документи, подлежащи на легализация (от български на чужд
език, за чужбина) или нотариална заверка от чужд на български език, за
България).

Език Група 1 Група 2 Група 3
(типови (дипломи и (специализирани преводи:
документи) приложения,
икономика, финанси, техническа литература,
маркетинг и реклама, медицински документи,…)
счетоводство,
данъци…)

Английски 12 лв. 16 лв. 16 лв.
Немски 12 лв. 16 лв. 16 лв.
Френски 12 лв. 16 лв. 16 лв.
Италиански 12 лв. 16 лв. 16 лв.
Испански 12 лв. 16 лв. 16 лв.
Руски 13 лв. 16 лв. 16 лв.
Гръцки 13 лв. 16 лв. 16 лв.
Турски 13 лв. 16 лв. 16 лв.
Чешки 15 лв. 20 лв. 20 лв.
Словашки 15 лв. 20 лв. 20 лв.
Португалски 15 лв. 20 лв. 20 лв.
Румънски 15 лв. 20 лв. 20 лв.
Сръбски 15 лв. 20 лв. 20 лв.
Македонски 15 лв. 20 лв. 20 лв.
Хърватски 15 лв. 20 лв. 20 лв.
Украински 13 лв. 16 лв. 16 лв.
Нидерландски 15 лв. 18 лв. 18 лв.
Норвежки 22 лв.
Датски 22 лв.
Шведски 22 лв.
Арабски 17 лв.
Албански 18 лв.
Унгарски 18 лв.
Фински 18 лв.
Иврит 20 лв.

Азерски, арменски, казахски, молдовски, полски, словенски, фарси, китайски и
японски: по договаряне

 Посочените цени са за една преводаческа страница (1800 символи с интервалите)
 За бързи преводи (за следващия работен ден) цената се увеличава с 50%.
 За експресни преводи (в рамките на деня) цената се увеличава със 100%.

24

ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ В ЧУЖБИНА –
ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЗАВЕРКА

НА ПОДПИСА НА ПРЕВОДАЧА ПРЕД
НОТАРИУС

25

Забележки:
 Моля, свържете се с нас, за да уточним точно за какъв документ става дума и какви

са необходимите изисквания за заверяването му в България. За различните
документи от чужбина има специфични изисквания (апостил, заверка от посолство,
МВнР и др.).
 Процедура: документите се превеждат от чужд на български език и преводачът
заверява извършения от него превод лично пред нотариус.
 Цената за превода се определя според обема и езика.
 Таксата за заверка пред нотариус се определя съгласно долната таблица.
 За персонална оферта и консултация, не се колебайте да се свържете с нас.

Заверяване на преводи пред нотариус

Език Цена Срок
Английски 1 работен ден
Немски 25 лв. 1 работен ден
Френски 30 лв. 1 работен ден
Испански 30 лв. 1 работен ден
Сръбски 35 лв. 1 работен ден
Турски 35 лв. 1 работен ден
Арабски 35 лв. 1 работен ден
Португалски 35 лв. 1 работен ден
Македонски 42 лв. 1 работен ден
Гръцки 35 лв. 1 работен ден
42 лв.

 Цената е за 1 документ.
 Цената включва: нотариална такса, такса преводач, комисионна.
 Цената не включва: превод, изпращане по куриер до клиента
 Срокът за горната услуга не включва срока извършването на самия превод.

26

ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ИЛИ ЗАВЕРЕНИ ОТ ЧУЖДИ
ПОСОЛСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ

ИЛИ ОТГОВАРЯЩИ ЗА БЪЛГАРИЯ

 Документът трябва да има оригинален печат от посолството на съответната
държава.

 След това се заверява в МВнР без превод.
 Когато преводът е готов се подписва пред нотариус.
 Сроковете са като за документи от чужбина, като се добавя и срока на МВнР.

Бавна услуга

Срок за изпълнение: две седмици

Заверка МВнР – срок: една седмица 30 лв.

Цена за превод…………………………………….

Подпис пред нотариус…………………………….

Бърза услуга
Срок за изпълнение: 5 работни дни

Заверка МВнР – срок: 2 работни дни 40 лв.

Цена за превод…………………………………….

Подпис пред нотариус…………………………….

Експресна услуга
Срок за изпълнение: за същия или за следващия работен ден

МВнР - срок: 1 - 2 работни дни 58 лв.

Цена за превод…………………………………….

Подпис пред нотариус…………………………….

27


Click to View FlipBook Version