The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022
เสนอ 6 เทรนด์สี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by l_yanami, 2022-04-06 22:55:31

THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 เสนอ 6 เทรนด์สี

THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022
เสนอ 6 เทรนด์สี

THAI TEXTILES TREND BOOK S/S2022 ผลงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
เปิดตัวหนังสือผ้าไทยที่นักออกแบบทุกคนต้องมี! สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญาทรงจัดทำเทรนด์บุ๊กเล่มนี้ขึ้นเพื่อนักออกแบบ
ชุมชน และผู้ประกอบอาชีพทุกสาขา

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่รุ่มรวยไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าซึ่งสืบต่อกันมาช้านาน จึงไม่แปลกที่ชาวต่าง
ชาติต่างดั้นด้นเดินทางมาถึงประเทศเราเพื่อครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้ชื่นชมและสัมผัสด้วยตัวเอง หากอีกหนึ่งหน้าที่ในการเป็นคนไทย
คือการดูแลรักษา ปกป้อง สืบต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงรากเหง้าของตัวเอง โว้ก
ในฐานะสื่อแฟชั่น หัวข้อที่เราให้ความสนใจอยู่เสมอเห็นจะเป็นเรื่องของ “ผ้าทอ” ผลงานศิลปะที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่

การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการย้อมสีด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อรังสรรค์ขึ้นเป็นผ้าไทยผืนสวย

หากการดูแลรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมผ้าไทยที่เราได้เห็นกันอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ผ้าไทยเป็นอย่างมาก ทรงวางรากฐานให้กับราษฎรได้ช่วยกันดูแลฟูมฟัก
วัฒนธรรมเหล่านั้นภายใต้โครงการ “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์” ด้วยทรงเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้วคนไทยมีฝีมือด้านศิลป
หัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพโดดเด่นไม่แพ้ใคร และแน่นอนว่าพระองค์ไม่เพียงแค่อนุรักษ์ผ้าไทยให้สืบไปเท่านั้น หากสิ่งนี้ยัง
เป็นการหยิบยื่นโอกาสในการเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวของชุมชนด้วย วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา พระราชนัดดาในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสานต่องานโครงการ พร้อมปรับให้มีความทันสมัย เข้ากับไลฟ์

สไตล์ของคนยุคใหม่มากขึ้น ทรงมีความเชื่อมั่นเฉกเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ว่าผ้าทอของไทยเรานั้นไปได้ไกล

พระองค์ทรงต่อยอดพระราชปณิธานด้วยการผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานที่มีอยู่ จากพระ
อัจฉริยภาพของพระองค์เองด้วยทรงเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI BANGKOK” ที่จัดแสดงโชว์คอลเล็กชั่

นอยู่หลายครั้งทั้งในประเทศไทย ไปจนถึงการจัดแสดงผลงานที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังทรงได้รับรางวัลศิลปาธร หรือ
รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นประจำปี 2561 ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) “ทรงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและแบ่ง

ปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย” ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่ความทันสมัยแก่วงการผ้าไทย

ด้วยเหตุนี้ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 ขึ้น และทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ
บริหาร (Editor in chief) ด้วยพระองค์เองร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และทีมที่ปรึกษา ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทย
และเทรนด์แฟชั่นระดับโลกขึ้น โดยหนึ่งในคณะที่ปรึกษาได้แก่ กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้กประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไป

มอบให้ราษฎรและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพ ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่านี้ต่อไป โดยมีเทรนด์บุ๊กเล่มนี้เป็นเสมือนคู่มือ

พระองค์ทรงพระนิพนธ์คำนำไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และทีมที่ปรึกษาของข้าพเจ้าได้
รวบรวมข้อมูลเชิงลึก และทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทำให้หนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK
SPRING/SUMMER 2022 สามารถใช้งานได้จริง ข้าพเจ้าได้นำประสบการณ์ด้านแฟชั่นทั้งจากการที่ได้ไปเรียนต่อและศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ การลงมือปฏิบัติจริง การได้มีโอกาสเข้าไปเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้ลงพื้นที่ในต่างจังหวัดหลาย
จังหวัดทำให้เห็นมิติอันหลากหลาย รวมทั้งความรู้ความสามารถที่มีมอบไว้กับหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เหล่านักเรียน
นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ ศิลปิน ช่างทอผ้า และผู้ที่อยากเป็นนักออกแบบในทุกสาขาทั่วทุกภูมิภาค เพื่อรักษาสมบัติทาง
วัฒนธรรมของชาติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทูลกระหม่อมปู่และสมเด็จย่าของข้าพเจ้าได้พระราชทานคำแนะนำและสอนข้าพเจ้าเสมอ
มา เรื่องการสร้างอาชีพ ให้แก่ราษฎรซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืน ทำให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้”

“ผ้าไทย” คือหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ช่วยสะท้อนเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดี และถูกพัฒนาปรับเปลี่ยนตาม
ยุคสมัย เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่และแฟชั่นของโลก โดยยังคงคุณค่าของหัตถกรรมไทยเอาไว้อย่างครบถ้วน

ตัวอย่างการนำผ้าไทยมาปรับใช้ให้เข้ากับแฟชั่นในยุคปัจจุบัน

THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022

เสนอ 6 เทรนด์สี

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือสำหรับนักออกแบบทั่วทุกสาขาที่สามารถหยิบเอาไปใช้ต่อยอดในงานสาขาที่เกี่ยวข้องได้ โดยภายในจะ
บอกเล่าตั้งแต่ประเภทของเนื้อผ้า การเลือกสี การออกแบบลวดลาย รวมไปถึงเทรนด์และแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของ
อุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอาข้อมูลทั้งหมดไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทยได้อย่างมีทิศทาง โดย THAI

TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 นำเสนอ 6 เทรนด์ ที่ได้จาก 6 กลุ่มสีที่ผ่านการเลือกสรรและเป็นตัวแทน
ของ “สีโทนไทย” ที่จะสามารถโดดเด่นอยู่ในแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในอนาคต โดยแต่ละโทนสีจะให้ภาพลักษณ์และอารมณ์ที่แตกต่างกัน

ออกไป ยังรวมไปถึงวัสดุที่เลือกใช้ ลวดลาย และเทคนิคการทอผ้าแบบต่างๆไทยโทนสีดินแดงเทศ

แถบสีแดง (Holistic Elegance) สื่อถึงความคลาสสิกร่วมสมัย เหมาะกับ
กลุ่มผู้ให้คุณค่ากับความงามแบบองค์รวม

แถบสีแดง (Holistic Elegance)
เป็นสีที่ถูกใช้มากที่สุดสำหรับผ้าทอพื้นเมืองไทย เนื่องจากสื่อถึงความหมายที่คลาสสิกร่วม

สมัย เหมาะกับกลุ่ม The Admirer ผู้ให้คุณค่ากับความงามแบบองค์รวม
ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการประกอบด้วย

SIRIVANNAVARI BANGKOK
เสื้อผ้าชั้นสูง หมายเลข 11 - ชุดเดรสสั้นสีแดง ทรงได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรง
เป็นแบบอย่างในการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าใหม่ของอัตลักษณ์ความงามแบบ
ไทย ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่จากโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับตกแต่งด้วยเทคนิคการร้อยและปักลูกปัด
ด้วยมือ แบบ HAUTE COUTURE โครงเสื้อผสมผสานการออกแบบตำแหน่งเส้นคัตติ้ง
การตกแต่งด้วยเกล็ดทรงและการจับเดรปที่แขน
เพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของอันเป็นเลิศของผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ

SIRIVANNAVARI BANGKOK
เสื้อผ้าชั้นสูง หมายเลข 12 - ชุดราตรียาวสีแดง ทรงได้รับแรงบันดาลใจจาก
ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมให้เกิดคุณค่า
ใหม่ของ อัตลักษณ์ความงามแบบไทย ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่จากโครงการ
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ประดับตกแต่งด้วยเทคนิคการร้อยและปักลูกปัดด้วยมือ แบบโอต์ กูตูร์ รูป
ทรงเสื้อที่เน้นความพอดีบริเวณลำตัว ผสมกับการวางลายผ้าที่แสดงให้เห็นถึง
ความคลาสสิคและสง่างาม

KAI BOUTIQUE
ชุดเดรสสีแดง ตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงสร้างชุดเน้น
การตัดต่อโดยใช้เทคนิคการวางลายผ้าผสมการจับเดรปเพื่อสร้างรูปทรงและการจีบรูด
ช่วงไหล่ โดยองค์รวมคำนึงถึงการใช้วัสดุให้คุ้มค่ามากที่สุด
ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความคลาสสิกและฝีมือชั้นสูงที่ผสมกันเป็นหนึ่งเดียว

TIRAPAN

ชุดเดรสสีแดง ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแพรวาจากโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตัดต่อด้วยผ้าไหมทอมือ โครงสร้างชุด
ที่สะท้อนความสุภาพ ความคลาสสิกและสง่างามที่ถูกจัดสรรให้ลงตัวและกลมกล่อม เกิด

จากการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบที่เป็นเลิศกับความงามองค์รวมที่พอเพียง ราย
ละเอียดอันพิถีพิถันถูกหลอมรวมไว้ ภายใต้แนวคิด ความสง่างามครบมิติ

TIRAPAN

ชุดเดรสสีแดง ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแพรวาจากโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตัดต่อด้วยผ้าไหมทอมือโดยใช้รูปแบบ
ที่คลาสสิก เน้นความเป็นผู้หญิง โดยทรงรูปเสื้อผ้าเป็นแบบเข้ารูปแต่ยังคงความสุภาพ
เรียบร้อย ตกแต่งแบบผู้หญิงด้วยสายโบว์ จีบรูดช่วงเอวผสมการตัดต่อผ้าหนาและบาง

ได้อย่างกลมกลืนลงตัว

ไทยโทนสีดอกบวบ

แถบสีเหลือง (The Value of Dusit Lagacy) นำเสนอถึงความรุ่งเรืองในยุค 1920
เหมาะกับกลุ่มผู้นำแฟชั่นที่ชอบเข้าสังคม

แถบสีเหลือง (The Value of Dusit Lagacy)
นำเสนอถึงความรุ่งเรืองหรูหราในยุค 1920 เหมาะกับกลุ่มผู้นำแฟชั่น

The Influencer ที่ชอบเข้าสังคมและมีเสน่ห์ดึงดูด
ประกอบด้วยผลงานของดีไซเนอร์ไทย ได้แก่

ASAVA
ชุดเดรสทรงตรงตัวยาวสีเหลือง ตัดเย็บจากผ้าไหมยกดอก แสดงถึงไลฟ์สไตล์
ยุคใหม่ ที่รวมการใช้ชีวิต การแสดงออกถึงรสนิยมในบริบทและสถานที่ที่เหมาะ
สม หยิบยืมขนบดั้งเดิมมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ตัวชุดประดับ
ตกแต่งด้วยรายละเอียดงานปักหรูหราแบบงานโอตกูตูร์
เพื่อเน้นให้ผิวสัมผัสผ้าโดดเด่น โดยลวดลายการตกแต่งดึงจากวัฒนธรรมไทย

ASAVA

ชุดเดรสยาวสีเหลืองเทคนิคจับรูดช่วงคอ ตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกดอก
เทคนิคโครงชุดที่เรียบง่ายแต่แสดงถึงความหรูหราอย่างสากล

วิถีชีวิตแบบ Glocal Standard ถูกนำกลับมาตีความใหม่ผ่านโครง
ชุดรูปทรงเรขาคณิตที่มีความเข้มแข็งและวัสดุผ้าไหมที่มี่ผิวสัมผัสอัน

อ่อนนุ่มในตัวเอง

KAI BOUTIQUE

ชุดเดรสสีเหลืองด้านซ้าย ตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกทองจาก
จังหวัดลำพูน ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงยุค 1920 ใน
สไตล์ Flapper สำหรับการออกงานกลางคืน โครงสร้างรูป
ทรงเรขาคณิตที่ชัดเจนจากสไตล์ Art Deco เส้นสายที่ลื่น

ไหลอวดลวดลายงานศิลปะบนผืนผ้าที่ผสมผสาน
วัฒนธรรมตะวันตกและไทย โดยเน้นหลักที่วัตถุดิบที่มี

ความวิจิตร

KAI BOUTIQUE

ชุดเดรสสีเหลืองด้านขวา ตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกทองจาก
จังหวัดลำพูน โครงสร้างชุดรูปทรงเรขาคณิตทรงตรง เน้น
การวางลาดลายของผ้าที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ

ผ้ายก เป็นเสื้อผ้าสำหรับโอกาสพิเศษโดยคำนึงถึงการ
หลอมรวมของวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ามกลางกระแส

โลกาภิวัฒน์ และการก่อเกิดอัตลักษณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับ
โลกปัจจุบัน

กลุ่มผ้าไทยแถบสีย้อมธรรมชาติ
(Social Creation)

ตอบโจทย์ความเป็นธรรมชาติสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเป็นผู้
ให้ของ The Caregiver ผลงานของดีไซเนอร์ไทยที่จัดแสดงในกลุ่มนี้

THEATRE
(ซ้าย) ชุดเดรสยาว ตัดเย็บจากผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
จากจังหวัดขอนแก่น แนวคิดตอบรับวิถีชีวิตและความ
ต้องการของคนเมืองที่โหยหาความเป็นธรรมชาติและ
รากเหง้าทางวัฒนธรรม ผสมผสานความเป็นพื้นบ้านกับ
ความสมัยใหม่ โครงชุดที่เรียบง่าย รายละเอียดการปล่อย
ชายรุ่ย น้ำหนักที่เบาโดยใช้วัสดุที่มีความพลิ้วและผิว
สัมผัสที่แปลกใหม่ ก่อให้เกิดความหรูหราที่ผ่อนคลาย

THEATRE
(ขวา) ชุดเสื้อและกางเกง ตัดเย็บจากผ้าไหมย้อมสี
ธรรมชาติจากจังหวัดขอนแก่น วัสดุและเทคนิคการย้อม
แบบท้องถิ่นถูกแปรรูปด้วยการออกแบบที่เป็นสากล
โครงชุดที่หลวมและใหญ่เกินพอดี เน้นที่คุณค่าของวัสดุ
จากธรรมชาติ สะท้อนแนวคิดที่ว่าด้วย ความผ่อนคลาย

คือความหรูหราและความเรียบง่ายคือองค์รวม

WISHARAWISH
ชุดเดรสสีฟ้าขาว ตัดเย็บจากผ้าไหมแต้มหมี่ย้อมสีธรรมชาติ จังหวัด

ขอนแก่น แนวคิดของความพอเพียงและการลดทอน ไม่ฟุ่มเฟือย
ผ่านโครงเสื้อที่ถูกดึงให้ยาวและใหญ่เกินพอดี การวางผ้าแนวเฉลียง
เพื่อให้เกิดทั้งความสบายและไม่ปรุงแต่งรูปร่าง ผสมการพันและผูก

ตามวิถีการนุ่งและห่มผ้าพื้นเมือง

WISHARAWISH
ชุดเสื้อและกางเกง ตัดเย็บจากผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เสื้อคลุม
ดัดแปลงจากเสื้อพื้นเมือง สวมกับกางเกงขาบานผ้าไหมแต้มหมี่
สะท้อนความเรียบง่ายโดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตให้ช้าลง ผ่อนคลายให้

มากขึ้น และจุดสำคัญคือสวมใส่ได้สบาย

ไทยโทนสีโศก
แถบสีเขียว (Nostalgic Dream) เล่าถึงความฝัน ความไร้เดียง

สา และความแฟนตาซีของกลุ่มผู้มีความฝัน

แถบสีเขียวโศก (Nostalgic Dream)
เล่าถึงความฝันและความไร้เดียงสา รวม

ไปถึงความแฟนตาซีของกลุ่ม The
Dreamer จัดแสดงผลงานของดีไซเนอร์

ไทยอย่าง

KLOSET

ชุดเสื้อและกระโปรง ตัดเย็บจากผ้าไหมหางกระรอก อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ใช้เทคนิคการรูดระบายและการจับสม็อค ประดับ
ตกแต่งด้วยรายละเอียดที่แสดงถึงแนวคิดของความเป็นเด็กผู้หญิง

ผ่านการซ้อนเลเยอร์ผ้าที่อ่อนโยน แต่กล้าเสี่ยงและสนุกสนาน
สะท้อนแนวคิดที่ทุกอย่างเป็นไปได้ ซ้อนทับระหว่างที่มาที่ไปของอดีต

ปัจจุบันและอนาคต

ไทยโทนสีหมึกจีน
แถบสีดำ (New Wave Ego) สำหรับนักปกครองที่เปรียบ
เสมือนศูนย์กลางของจักรวาลการบริหาร และกฎระเบียบ

TUBE GALLERY

ชุดเดรสตัดต่อผ้าไหมมัดหมี่ลายฟันปลา
แนวคิดที่ว่า สังคมแห่งความเหมือนที่
แตกต่าง ถูกนำเสนอผ่านความซับซ้อนใน
การสร้างสรรค์ รูปทรงที่แปลกใหม่ถูก
ถ่ายทอดด้วยการลดทอนโดยให้สีดำเป็นสี
แห่งตัวตนร่วม ผ้าไหมพื้นบ้านถูกนำมา
ตัดเย็บด้วยการคำนวณ ประมวลผลให้
เกิดดีไซน์ที่สร้างความน่าสนใจประหนึ่ง

การออกแบบเชิงวิศวกรรม

ARCHIVE026

ด้านซ้าย ชุดผ้าไหมลายขัดยืนดำพุ่งสีเทา จิม ทอมป์สัน รูปทรงที่มี
โครงสร้างชัดเจนเป็นผลจากการวิเคราะห์อย่างแยบยล ผลลัพธ์ใหม่

คือแนวทางที่แสดงถึงอำนาจและความเป็นผู้นำ การผสมผสาน
เทคนิคแนว Tailor แบบผู้ชายและรายละเอียดแบบผู้หญิง ส่งผลให้
เกิดโครงเสื้อที่ไม่บ่งบอกเพศ โครงเสื้อที่ซ่อนเรือนร่างผู้ใส่ และนำ

เสนอตัวตนใหม่

ARCHIVE026

ด้านขวา ชุดเดรสผ้าไหมลายลูกแก้ว จังหวัดสุรินทร์ การสร้างวอลูมที่
เกิดจากการรูดระบาย จับจีบที่เกิดจากการคำนวณให้ได้รูปทรงเชิง
ประติมากรรม การจงใจใช้สีดำบนดำเพื่อส่งเสริมให้ความเป็น
ปัจเจกบุคคลมีความชัดเจนและแตกต่าง ภายใต้แนวคิด คลื่นลูกใหม่
ที่มีกระบวนการคิดนอกกรอบไม่เป็นไปตามแผนการศึกษาดั้งเดิม

ไทยโทนสีเงิน
แถบสีเทา (Change for Redemption) สัญลักษณ์ของการนำ

เสนอทางเลือกใหม่ให้กับสังคม เพื่อบ่งบอกถึงความต้องการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไข

MILIN

ด้านซ้าย ชุดเดรสผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้างสรรค์ กลุ่ม
ทอผ้าตุ้มทอง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย
โครงชุดแนวเบสิกลำลองสำหรับวัยรุ่น รูปแบบ
สปอร์ต สตรีตสไตล์ ผสมการใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึก

ผสมหลากผิวสัมผัสด้วยเทคนิคมัดหมี่ไล่เฉดสี สร้าง
เป็นรูปทรงที่เรียกร้องความสนใจ


MILIN

ด้านขวา ชุดเสื้อและกระโปรง ตัดเย็บด้วยผ้าไหม
ลายขัด จิม ทอมป์สัน และผ้าปักเลื่อมเสริมด้วยการ
ปักทับด้วยมือ สร้างรายละเอียดท้าทายสายตา เรียก
ร้องดึงดูดความสนใจ นำเสนอตัวตนในรูปแบบของ
ความเป็นคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงเสื้อเบสิกลำลอง
สำหรับวัยรุ่นที่แสดงออกถึงความคล่องแคล่วฉับไว

T AND T

ด้านซ้าย ชุดเสื้อและกางเกงพร้อมเสื้อคลุม ตัดเย็บ
ด้วยผ้าไหมผสมกับผ้าฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ ในภาพ
รวมของเสื้อผ้าแนวสตรีต เรียกร้องความสนใจด้วย
การผสมวัสดุผ้าที่ไม่ปกติ รูปแบบสปอร์ตถูกปรับให้

มีขนาดโอเวอร์ไซซ์ สื่อสัญลักษณ์ถึงการ
เปลี่ยนแปลง การตั้งคำถามเพื่อท้าทายสาธารณชน

T AND T

ด้านขวา ชุดเดรสสีเทา ตัดเย็บด้วยผ้าไหมเส้นพุ่ง
หนาสลับบาง จิม ทอมป์สัน ภายใต้โครงชุดรูปทรงที่
มีวอลูม โอเวอร์ไซส์เกินพอดี การตกแต่งที่ผิวผ้าและ
การรูดระบายเกินพอดี เรียกร้องความสนใจเพื่อสื่อ

ถึงความเป็นนักปฏิวัติและความเป็นคนรุ่นใหม่
สะท้อนแนวคิดการเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า


Click to View FlipBook Version