The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rahunee, 2021-12-10 02:03:43

สิ่งมีชีวิต

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สิ่งมีชีวิต

ครูราฮูนี ดีตรีเพชร

สิ่งมีชีวิต (Organism) หมายถึง
สิ่งที่มีตัวตน สามารถเคลื่อนที่ได้ ต้องการ
อาหาร ต้องการที่อยู่ และสามารถที่จะสืบพันธุ์
ได้ ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตสิ่งมีชีวิต

ประเภทของสิ่งมีชีวิต

สัตว์ และ มนุษย์ พืช

เห็ดรา และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

1. ต้องมีการเจริญเติบโต

2. เคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานที่
เกิดขึ้นในร่างกาย

3.สืบพันธุ์ได้

4. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

5. ประกอบไปด้วยเซลล์

6. มีการหายใจ

7. มีการขับถ่ายของเสีย

8. ต้องกินอาหาร หรือแร่ธาตุต่างๆ

สรุป

ลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือ หายใจได้ กินอาหารได้
ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ และมี
ลักษณะพิเศษเพิ่มเติมอีกเช่น มีการเจริญเติบโต
สืบพันธุ์ได้ ส่วนลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตจะตรงกัน

ข้ามกับสิ่งมีชีวิต

ขอบคุณค่ะ


Click to View FlipBook Version