The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KHBRBT SMK TAWAU, 2019-11-24 22:00:37

LAPORAN KMR CLUSTER 4

LAPORAN KMR CLUSTER 4

LAPORAN PELAKSANAAN
PERANCANGAN
PDP PBL STEMEC
REKA BENTUK&
TEKNOLOGI
SMK TAWAU 2019

PERNYATAAN MASALAH BAGI
PBL:

PEMBAZIRAN MINYAK MASAK
DI DAPUR.
BAGAIMANAKAH MINYAK
MASAK DAPAT DIKITAR
SEMULA UNTUK KEGUNAAN
SEHARIAN?

PBL/KMR/STEMEC

PERNYATAAN MASALAH BAGI PBL:

PEMBAZIRAN MINYAK MASAK DI DAPUR.
BAGAIMANAKAH MINYAK MASAK DAPAT DIKITAR SEMULA
UNTUK KEGUNAAN SEHARIAN?

 ELEMEN STEM DALAM PBL YANG
DIRANCANG:

 S: Kimia/sains
 Bahan kimia/alkali yang akan
digunakan

 T: Geografi
 Teknologi hijau(big ideas)

 E: RBT
 Proses mereka bentuk model &
acuan

 M: Bahasa Inggeris
 laporan

PBL/KMR/STEMEC

PERANCANGAN KERTAS KERJA

PDP PBL KMR/STEMEC SMK TAWAU 2019

Nama PBL/KMR/STEMEC projek 1
Sekolah SMK Tawau
Tajuk Teknologi
Ringkasan Projek Menghasilkan sabun wangi dengan menggunakan bahan kitar semula.
(Abstrak) (Teknologi Hijau dan teknologi pembuatan dengan menggunakan
teknik proses dan prosedur yang butul.
Mata Pelajaran Guru mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi, Kimia/sains, Geografi
Tingkatan dan Bahasa Inggeris berkolabarasi menyediakan peluang kepada
Masa pelajar tingkatan 2 mempelajari dan menghasilkan produk
berdasarkan konsep teknologi Hijau.
Perancangan projek yang sistematik melalui penghasilan kertas kerja
projek dengan pengunaan bahasa yang gramatis dan dimantapkan
dengan penggunaan formula yang tepat didedahkan untuk
menyokong penghasilan produk yang berfungsi dengan baik. Projek ini
akan memantapkan kemahiran merekacipta satu invensi dan inovasi
dalam kalangan murid-murid yang membolehkan produk diguna pakai
dengan bermakna semasa manusia menghadapi bencana yang tidak
di jangka.
Reka Bentuk & Teknologi, Kimia, Geografi dan Bahasa Inggeris
DUA MUSLIM/IBNU MAJAH
8 Minggu

PBL/KMR/STEMEC

PERANCANGAN KERTAS KERJA
PDP PBL KMR/STEMEC SMK TAWAU 2019

Standard MP1 : Reka Bentuk & Teknologi
Kandungan 2.1 Teknologi Pembuatan
MP2: Kimia/ sains
Standard 13.2 Bahan pencuci(kimia)tingkatan 4
Pembelajaran 6.1 Sifat asid dan alkali(sains) tingkatan 2
MP2 : Geografi
5.2 Teknologi Hijau
MP3 : Bahasa Inggeris
4.2 Process and Procedures
MP1: Reka Bentuk & Teknologi
2.1.4 Membuat lakaran model 3d bermaklumat
2.1.5 Menganalisis lakaran model 3d
2.1.6 Membuat acuan
2.1.7 Membuat model 3D berdasarkan proses kerja :

a. secara acuan
2.1.8 Membuat kemasan model 3D menggunakan electro static
MP2: Kimia /sains
13.2.1 Memerihalkan sabun dan detergen
13.2.2 Menghuraikan proses penyediaan sabun melalui aktiviti
MP3 : Geografi
5.2.4 Membahaskan kepentingan teknologi hijau
5.2.5 Mencadangkan amalan berkonsepkan teknologi hijau
MP4 : Bahasa Inggeris
4.2.3 Produce a plan or draft of two paragraphs or more and modify this
appropriantely either in response to feedback or independently.

PERANCANGAN KERTAS KERJA PBL/KMR/STEMEC

PDP PBL KMR/STEMEC SMK TAWAU 2019

Standard MP1: Reka Bentuk & Teknologi
Prestasi TP 2: Menjelaskan proses pembuatan produk
TP 3: menghasilkan lakaran 3D dan model yang mempunyai maklumat lengkap iaitu dari segi
prinsip,elemen, bahan dan ukuran.
TP4: menganalisis bahan yang sesuai dan lakaran untuk membuat model 3D
TP5: Menjustifikasikan prinsip dan elemen reka bentuk model 3D
TP6: membuat kemasan model 3D dan Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan model
yang dibina dan menjana idea untuk produk yang lebih efisien.

MP2: Kimia

TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan mengenai kimia consumer dan industry dalam

konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/ tugasan

dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mangambil kira nilai social/ ekonomi/

budaya masyarakat.

MP3 : Geografi

TP6 : Menghasilakn alat atau mempersembahkan idea berkaitan teknologi hijau yang kreatif dan

inovatif.

MP4 : Bahasa Inggeris

TP6 : Can show the ability to plan, draft and edit written work independently

Hasil Di akhir pembelajaran, murid dapat :

Pembelajaran 1. Menghasilkan sabun yang menggunakan bahan kitar semula untuk pemuliharaan alam sekitar

2. Menghasilkan produk yang boleh digunakan dengan menggunakan bahan terbuang atau kitar

semula (teknologi hijau)

3. Menerangkan proses dan prosedur sesuatu projek dengan menggunakan tatabahasa yang

betul dan tepat.

4. Menyelesaikan masalah penggunaan teknologi hijau

PBL/KMR/STEMEC

PERANCANGAN KERTAS KERJA
PDP PBL KMR/STEMEC SMK TAWAU 2019

The Big Idea TEKNOLOGI HIJAU

(Idea Utama)

MP1 : Reka Bentuk dan Teknologi

1. Namakan dua kaedah dalam teknologi pembuatan produk.

2. Senaraikan produk yang dihasilkan menggunakan teknologi pembuatan.

3. Nyatakan kelebihan model dalam teknologi pembuatan produk.

Soalan Pencetus

Idea MP2: Kimia/ Sains

(Soalan Penting) 1. Apakah bahan-bahan yang boleh digunakan semula untuk kegunaan harian?

2. Bagaimana ianya boleh dihasilkan?

3. Bagaimana menghasilkan sabun daripada bahan-bahan kitar semula?

MP3 : Geografi
1. Apakah anda faham tentang teknologi hijau?
2. Apakah kriteria produk teknologi hijau?
3. Apakah contoh produk teknologi hijau?
4. Apakah kepentingan teknologi hijau?
5. Apakah amalan berkonsep teknologi hijau?

MP4 : Bahasa Inggeris
1. Life without technology
2. Adventanges of technology
3. Disadvantages of technology

PBL/KMR/STEMEC

PERANCANGAN KERTAS KERJA
PDP PBL KMR/STEMEC SMK TAWAU 2019

Rancangan Pentaksiran

Tugasan Evidens

1. Penghasilan produk (Sabun wangi) 1. Kertas kerja

2. Merancang bagaimana 2. Produk Projek

menghasilkan produk secara efektif 3. Pembentangan power point

3. Membentang proses & prosedur 4. Objek 3D

penghasilan projek

4. Memastikan saiz produk mengikut saiz

yang sesuai

Langkah Pengajaran Rujuk Timeline

Sumber 1. Bahan kitar semula (Minyak masak

terpakai)

2. Komputer riba / LCD

3. Maklumat dalam internet

4. Natrium hidroksida

5. Air

6. Pewarna

7. Pewangi

Rubrik penilaian 1. Borang penilaian

2. Produk

PBL/KMR/STEMEC

PERANCANGAN KERTAS KERJA
PDP PBL KMR/STEMEC SMK TAWAU 2019

Timeline : Perancangan M1 – M7
Ketua Cluster 4 : Mohammad Syammil Bin Ishak(RBT)
Subjek : Geografi, Reka Bentuk & Teknologi, Kimia, Bahasa Inggeris

SUBJEK MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5 MINGGU 6 MINGGU 7
GEOGRAFI Menyatakan Mencadangkan PERBENTANGAN
konsep kepentingan Membina Membina model Membuat Menghasilkan
REKA BENTUK teknologi teknologi hijau model awal awal dan PROJEK
& TEKNOLOGI hijau, ciri dan dan dan menghasilkan kemasan pada reka bentuk
contoh membahaskan menghasilkan acuan produk PERBENTANGAN
produk kepentingannya acuan acuan dan sabun dengan PROJEK
Mengumpul Merancang produk.
idea dan lakaran idea. membentangka menggunakan PERBENTANGAN
maklumat Memilih lakaran PROJEK
berkaitan idea yang n acuan yang bahan dan
idea reka terbaik. PERBENTANGAN
bentuk PROJEK
sabun. dihasilkan. acuan yang

dirancang.

Mengenalpasti Menerangkan Melaksanakan
kegunaan alkali
KIMIA/ SAINS dan kehidupan proses proses
(EMK) seharian.
pembuatan pembuatan

sabun sabun

BAHASA Mencari Mencari Menghasilkan
INGGERIS maklumat maklumat artikel berkaitan
berkaitan berkaitan proses dan
teknologi teknologi prosedur
pembuatan pembuatan penghasilan
sabun dan sabun dan sabun dan
kaedah aplikasi kaedah aplikasi teknologi hijau
teknologi hijau. teknologi hijau.

PERANCANGAN KERTAS KERJA PBL/KMR/STEMEC
PDP PBL KMR/STEMEC SMK TAWAU 2019
: Perancangan Anggaran Perbelanjaan
Timeline

Bil Bahan Kuantiti Anggaran harga Jumlah Catatan
seunit (RM)

1. Mounting board / 5 - -
kotak terpakai
- Penghasilan
2 Minyak masak 7.5L - produk sabun
terpakai -
- Penghargaan
3 Pewangi secukupnya - 2.00 kpd 3 kumpulan
172.00
4 Pewarna secukupnya - terbaik
30.00
5. Air 2000ml 0.20 Pembentangan
10.00 kumpulan
6. Natrium Hidroksida 1200g 17.20 25.00
25.00 Ice breaking
7. Hamper alat tulis 3 10.00 25.00
25.00
8. Kertas majhong 10 1.00 3.60
9. 2.50 317.6
10 Marker pen merah 10 2.50
11 2.50
12 Marker pen biru 10 2.50
13 1.80
Marker pen hitam 10

Marker pen hijau 10

Gula-gula 2 peket

JUMLAH

PBL/KMR/STEMEC

SESI PERLAKSANAAN PDPC
PBL/KMR SECARA BERSAMA
DIANTARA GURU

GEOGRAFI- CIKGU TARMIZI
RBT- CIKGU SYAMMIL
BI – TEACHER SYAHRINI SYAZUREEN
SAINS – CIKGU RAPIDAYA
CG KIMIA – CIKGU AGNES

PBL/KMR/STEMEC

GEOGRAFI

 STANDARD KANDUNGAN DAN TAHAP
PENGUASAAN DALAM DSKP GEOGRAFI

PBL/KMR/STEMEC

Definisi Teknologi Hijau

 Teknologi hijau(TH) didefinisikan sebagai
pembangunan dan aplikasi produk, peralatan
serta sisitem untuk memelihara alam semula
jadi serta meminimumkan atau mengurangkan
kesan negatif daripada aktiviti manusia
(KeTTHA, 2016). Segala alat produk serta sistem
yang dapat mengurangkan degradasi kualiti
persekitaran, rendah atau sifar pembebasan
gas rumah hijau, jimat tenaga dan sumber asli,
menggunakan sumber Tenaga Boleh Baharu
serta selamat pada alam sekitar adalah
merupakan TH (Iskandar, 2015). Jika
dibandingkan dengan teknologi sedia ada, TH
merupakan teknologi yang mesra alam dan
lebih rendah kadar pembebasan ke udara

PBL/KMR/STEMEC

STATISTIK KAJIAN PENCEMARAN 2016:

 SETIAP SESI RUMAH MENGGUNAKAN
MINIMA SECARA PURATA MINYAK MASAK
SEBANYAK 2 KG SEBULAN.

 45 % MINYAK TIDAK BOLEH DIGUNAKAN
AKAN DIBUANG BEGITU SAHAJA.

SUMBER : www.usim.edu.my

PBL/KMR/STEMEC

KESAN PEMBUANGAN MINYAK
MASAK TERPAKAI:

Menyebabkan sinki & sistem perparitan
tersumbat.

Pembiakan haiwan perosak seperti
tikus & lipas.

Pembiakan bakteria.
Penghasilan gas rumah hijau melalui

tindakbalas kimia.
(Gas metana)

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MENGHASILKAN BANCUHAN SABUN

SESI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BERSAMA

ANTARA GURU RBT,
GEOGRAFI DAN BAHASA

INGGERIS.

SESI PdPc CIKGU
TARMIZI(GEOGRAFI)

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MENGHASILKAN BANCUHAN SABUN

SESI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BERSAMA

ANTARA GURU RBT,
GEOGRAFI DAN BAHASA

INGGERIS.

SESI PdPc CIKGU
TARMIZI(GEOGRAFI)

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MENGHASILKAN BANCUHAN SABUN

SESI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BERSAMA

ANTARA GURU RBT,
GEOGRAFI DAN BAHASA

INGGERIS.

SESI PdPc CIKGU SYAMMIL (RBT)

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MENGHASILKAN BANCUHAN SABUN

SESI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BERSAMA

ANTARA GURU RBT,
GEOGRAFI DAN BAHASA

INGGERIS.

SESI PdPc CIKGU SYAMMIL

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MENGHASILKAN BANCUHAN SABUN

SESI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BERSAMA

ANTARA GURU RBT,
GEOGRAFI DAN BAHASA

INGGERIS.

SESI PdPc CIKGU SYAMMIL

PBL/KMR/STEMEC

DSKP RBT TINGKATAN 2

PBL/KMR/STEMEC

DSKP RBT TINGKATAN 2

PBL/KMR/STEMEC

CARTA ALIR PROSES KMR DALAM
PENGHASILAN ACUAN DAN MODEL

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MEREKA BENTUK ACUAN SABUN (RBT)

Proses Mencari Idea
Berbantukan Komputer 1
Malaysia Melalui Carian
Maklumat Dan Contoh
Reka Bentuk Yang
Terdapat Dalam Carian
Internet Serta
Menghasilkan Lakaran
Idea Awal Reka Bentuk
Sabun Yang
Dikehendaki Pelajar

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MEREKA BENTUK ACUAN SABUN (RBT)

PENERANGAN DAN
TUNJUK CARA

PENGGUNAAN BAHAN
MENGHASILKAN ACUAN

DARIPADA RESIN DAN
HARDENER DAN

PELAKSANAAN MEREKA
BENTUK ACUAN OLEH
PELAJAR

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MEREKA BENTUK ACUAN SABUN (RBT)

ACUAN YANG SUDAH
DITUANGKAN BAHAN
CAMPURAN RESIN DAN
HARDENER DIBIARKAN

MEMBEKU

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MEREKA BENTUK ACUAN SABUN (RBT)

ACUAN YANG SUDAH
MEMBEKU DIKELUARKAN

MODEL AWAL DAN
DIKEMASKAN SERTA

DIBERSIHKAN

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MEREKA BENTUK ACUAN SABUN (RBT)

REKA BENTUK ACUAN
SABUN YANG TELAH SIAP
DIBERSIHKAN DAN SEDIA

UNTUK DIGUNAKAN

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MEREKA BENTUK ACUAN SABUN (RBT)

SESI PEMBENTANGAN
HASIL ACUAN DAN
LAKARAN IDEA

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES PELAKSANAAN
PdPc MATAPELAJARAN
RBT

GURU M/PELAJARAN
- MSI
KELAS YANG TERLIBAT
-2 MUSLIM

1) PROSES PENGHASILAN
ACUAN SECARA
KONVENSIONAL

2) PROSES MENGHASILKAN
REKA BENTUK SABUN
MENGGUNAKAN ACUAN.

PBL/KMR/STEMEC

BAHAN DAN ALATAN MENGHASILKAN TUANGAN
SABUN

1) MINYAK MASAK
TERPAKAI

2) NATRIUM
HIRDOKSIDA
(NoAh)

3) GULA
4) MINYAK WANGI

TANPA ALCOHOL
5) SARUNG TANGAN

LATEX
6) FACIAL MASK
7) PENITIS
8) BIKAR
9) SILINDER
10)ACUAN SABUN
11)VASELINE

PBL/KMR/STEMEC

CARTA ALIR PROSES KMR DALAM
PENGHASILAN TUANGAN SABUN

PBL/KMR/STEMEC

PBL/KMR/STEMEC

HASIL SABUN YANG
SUDAH MEMBEKU

PBL/KMR/STEMEC

ENGLISH

 STANDARD KANDUNGAN DAN TAHAP
PENGUASAAN DALAM DSKP ENGLISH

PBL/KMR/STEMEC

ENGLISH

 STANDARD KANDUNGAN DAN TAHAP
PENGUASAAN DALAM DSKP ENGLISH

PBL/KMR/STEMEC

LAPORAN BERGAMBAR
PROSES MENGHASILKAN BANCUHAN SABUN

SESI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BERSAMA

ANTARA GURU RBT,
GEOGRAFI DAN BAHASA

INGGERIS.

SESI PdPc CIKGU SYAZUREEN (BI)

KEKUATAN PBL/KMR/STEMEC
DAPAT MEMAHAMI PERKAITAN ISI
KANDUNGAN PEMBELAJARAN KELEMAHAN
DENGAN MUDAH
KEKANGAN MENDAPATKAN BEKALAN
PELAJAR DAPAT MEMPELAJARI BAHAN YANG LEBIH SESUAI BAGI
CARA MENGURUSKAN BAHAN MENGHASILKAN ACUAN IAITU
SISA(MINYAK TERPAKAI) SILICONE MOLD

MENGHASILKAN PRODUK ACUAN YANG DIHASILKAN
PEMBERSIH (SABUN) DARI BAHAN MENGGUNAKAN RESIN
TERPAKAI MENGHADAPI SEDIKIT MASALAH
KETIKA HENDAK MENANGGALKAN
MENGURANGKAN MASALAH HASIL TUANGAN SABUN DARI ACUAN
PENCEMARAN
PROSES KEMASAN ACUAN
KERJASAMA PENGAJARAN MENGALAMI SEDIKIT MASALAH
DIANTARA GURU YANG AMAT KERANA MOUNTING BOARD MELEKAT
BAIK PADA BAHAN ACUAN RESIN

KOS MENGHASILKAN ACUAN
DARIPADA RESIN MEMERLUKAN KOS
YANG LEBIH TINGGI.

PENGUASAAN KEMAHIRAN BAHASA
INGGERIS MASIH PERLU
DITINGKATKAN.

PBL/KMR/STEMEC

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
MENGGUNAKAN BAHAN SILICONE RUBBER/MOLD BAGI
MENGHASILKAN ACUAN AGAR LEBIH MUDAH UNTUK
DITANGGALKAN MODEL YANG TERHASIL DARI ACUAN
MENGHASILKAN BAHAN BANCUHAN MENGHASILKAN SABUN
MENGGUNAKAN BAHAN ORGANIK SEPERTI SERAI,DAUN
PANDAN ATAU BAHAN ORGANIK LAIN.


Click to View FlipBook Version