The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusmasterpiece, 2018-12-25 04:36:48

Buku Pengurusan Takwim dan Perancangan Persekolahan 2019

Manual Pengurusan

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

BIL ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

 Pelan Laluan Kecemasan 1 – 24
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 25 – 31
 Falsafah Pendidikan Khas 32 – 33
 Misi Pendidikan Khas
 Visi Pendidikan Khas 34
 Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas 35
 Objektif Pendidikan Khas 36
 Falsafah Sekolah – Guru 36
 Falsafah Sekolah – Murid 37
 Visi Sekolah
 Misi Sekolah 38
 Piagam Pelanggan 39
 Lencana Sekolah 39
 Penggal Persekolahan 40
 Carta Organisasi Sekolah – Guru 40
 Carta Organisasi Sekolah – Staf 41
 Senarai Penuh Guru dan Staf Sokongan 41
 Senarai Penuh Guru-guru dan AKP 42

Takwim dan Program 43
43
Arahan dan Pengumuman 44
44
Pengagihan Tugas Guru Penolong Kanan

Jawatankuasa Unit Pentadbiran

 Jawatankuasa Keutuhan Sekolah

 Jawatankuasa Perancang Sekolah

 Panel Pemilih Calon Barisan Hadapan

 Jawatankuasa Pengurusan kewangan & Akaun

Sekolah

 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan

 Jawatankuasa SKPMg2

 Jawatankuasa Mesyuarat Pengurusan Sekolah

 Jawatankuasa Jadual Waktu

 Jawatankuasa Pembuka Tender Sekolah

 Jawatankuasa Bencana

 Jawatankuasa Pasukan Inovasi Sekolah

 Jawatankuasa Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia

 Jawatankuasa Pembantu Pengurusan Murid

 Jawatankuasa Pembangunan Staf

 Jawatankuasa Maklumat & Data

 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

 Jawatankuasa Penyelaras Pelan Pembangunan 45
Profesional
45
 Jawatankuasa PBPPP 46
 Jawatankuasa Pengangkutan Sekolah 46
 Jawatankuasa Keraian 46
 Jawatankuasa Murid Cicir
47 -48
Pengurusan Kurikulum 49 – 53
 Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Kurikulum 2019
 Ahli Jawatankuasa Induk Kurikulum Tahun 2019 54
 Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja Kurikulum Tahun 2019 55
 Ketua Panitia Matapelajaran Tahun 2019 56
 Guru Kelas (GK) dan Guru Pendamping (GP) 2019 57
 Ahli Jawatankuasa PBS 2019 58
 Bilik-bilik Khas 59
 Ahli Jawatankuasa Pentaksiran dan Transformasi Kurikulum
Peranan Tugas Panitia Matapelajaran 60 – 62
Tarikh Urus Tadbir Peperiksaan Dalaman/Luaran Tahun 2019 63 - 71

Pengurusan Hal Ehwal Murid 72
 Ahli Jawatankuasa Pentaksiran dan Transformasi Kurikulum 73
 AJK Induk Pengurusan HEM 2019 74
 Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Hem 2019 74
 Jawatankuasa Badan Disiplin & Pengawas 2019 75
 Jawatankuasa Bimbingan & Kaunseling & PPDa 2019 75
 Jawatankuasa Bantuan & Kebajikan 75
 Jawatankuasa SPBT 76
 Jawatankuasa RMT & PSIM 76
 Jawatankuasa 3K 77
 Jawatankuasa APDM & Pengurusan Murid 77
 Jawatankuasa Kantin 78
 Jawatankuasa Pendaftaran & Buku Kedatangan 78
 Jawatankuasa Unit Lawatan 79
 Jawatankuasa Kesihatan 79
 Jawatankuasa PIBG ( e-SARANA) 84-89
 Takwim Pengurusan Hem 2019

Pengurusan Kokurikulum 90
91
 Carta Organisasi Kokurikulum 91
 Jawatankuasa Kerja Unit kokurikulum 2019 91
 Jawatankuasa Kelab Rukun negara 92
 Jawatankuasa Kelab Komputer 92
 Jawatankuasa Sukan Petanque 92
 Jawatankuasa Boling Tenpin 92
 Jawatankuasa Permainan Dalaman 93
 Jawatankuasa Pengakap 93
 Jawatankuasa PAJSK 94-96
 Rumah Sukan 2019 97-103
 Takwim Aktiviti Kokurikulum 104
 Carta Gant Kurikulum 2019

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan

jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

“Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan
saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta

menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin
pembangunan individu dan memelihara suatu
masyarakat yang bersatupadu, demokratik,
progresif dan berdisiplin.”

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS

Laporan Jawatan Kuasa Kabinet yang mengkaji
pelaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169
merupakan satu titik penekanan dan tumpuan yang lebih
jelas kepada perkembangan pendidikan khas di Malaysia.

Perakuan ini menyebut

“Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya
bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat.

Adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambil alih
sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihak-pihak

persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Di
samping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam
memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus

digalakkan”

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan khas di Malaysia adalah satuusaha yang
berterusan untuk melahirkan insan berkemahiran,
berhaluan, berupaya merancang dan menguruskan
kehidupan serta menyedari

potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli
masyarakat yang seimbang dan produktif selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MISI PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-
murid dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka
dapat berdikari, berjaya dalam hidup dan memberikan

sumbangan bakti kepada masyarakat
dan negara.

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

VISI PENDIDIKAN KHAS

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada murid-
murid dengan keperluan khas ke arah kecemerlangan
hidup sejajar dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi

Negara.

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

FALSAFAH SEKOLAH
GURU-GURU

“Bahawasanya kami pendidik-pendidik di sekolah ini
mempunyai keupayaan dan kebolehan khusus untuk
member pendidikan yang sempurna kepada murid-murid
kami yang akan menempuh liku-liku hidup yang penuh
dengan cabaran di dalam masyarakat.”

FALSAFAH SEKOLAH
MURID-MURID

“Bahawasanya murid-murid yang belajar di sekolah ini
adalah mempunyai kebolehan dan berpotensi untuk
berkembang maju dari segi kepakaran dan kemahiran. Dari
itu peluang yang seluas-luasnya akan diberi kepada mereka
di sekolah ini untuk memperkembangkan bakat mereka”.

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

PIAGAM PELANGGAN

Bahawasanya kami warga Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas
Kg Baharu, dengan penuh tekad, iltizam, berikrar dan berjanji akan
menumpukan seluruh tenagan dan usaha kami:

Memberi pendidikan yang menyeluruh dan membimbing
bagi melahirkan insan yang kamil selaras dengan matlamat
dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Melaksanakan kerja-kerja pengajaran dan pembelajaran
dengan bijaksana dan saksama.

Bergiat dan berusaha menimba ilmu pengetahuan dan
kemahiran perguruan bagi mempertingkatkan prestasi
pembelajaran dan pengajaran.

Sentiasa peka, prihatin dan bersedia menghadapi cabaran.

Membimbing murid-murid ke arah matlamat Wawasan 2020.

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50300 KUALA LUMPUR

LENCANA SEKOLAH

MOTO:
BERILMU, BERDIKARI

Warna Kuning
Melambangkan negara Malaysia Berajadan Berpelembagaan.

Warna Hijau
Melambangkan keharmonian masyarakat majmuk.
Dua Tangan yang Menadah
Lambang murid Berkeperluan Khas perlu bimbingan dan
keperihatinan daripada masyarakat.
Cuping Telinga dan Anak Panah
Murid Berkeperluan Khas yang menghadapi masalah
pendengaran.

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU 50300 KUALA LUMPUR

CARTA ORGANISASI SEKOLAH TAHUN 2019
(GURU)

GURU BESAR
EN. EDDIE IDRIS BIN DIN @AHMAD

DG42

PK HAL EHWAL MURID PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
PN. NORMILAH BT BAKAR PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI PN. WAHIDAH ABDULLAH SHARRI

DG42 DG42 DG32

PN. ROSNANI BT MUHAMMAD PIDDIN PN. HJH. ZURAIDA BT MUHAMMAD
DG44 DG44

T.LANTIK: 21.2.2007 T.LANTIK: 5.1.2009

EN. AMRIL NURMAN BIN LOKMAN PN. WAN NUR ZIHAH BT WAN ALI
DG41 DG41

T.LANTIK: 25.6.2015 T.LANTIK: 1.4.2014

CIK HUZAINA BT HUSIN EN. AFFENDI BIN AWANG
DG41 DG42

T.LANTIK: 2.5.2017 T.LANTIK: 6.1.2003

PEN. MUHAMMAD AZIM BIN SULAIMAN PN. FAUZIAH BT AHMAD YUSOF
DG41 DG41

T.LANTIK: 3.7.2017 T.LANTIK: 27.1.2015

CIK NUR BAZLAA BT MUSTAKIM PN. NUR SHAFIQAH BT ABD. HADI
DG41 DG41

T.LANTIK: 21.1.2016 T.LANTIK: 15.8.2016

EN. MOHD FARHAN BIN MOHD FISHOUL EN. MOHD FAKHRUL RAZI BIN ABD. WAHAB
DG41 DG44

T.LANTIK: 1.7.2013 T.LANTIK: 4.1.2010

CIK SOO TOH WAN LI PN. CHE DAHRAH BT BAHAROM
DG41 DG42

T.LANTIK: 2.7.2015 T.LANTIK: 16.1.1999

TN. HJ. ARRIFUDDIN BIN DZULKHEFLI EN. MOHD AZIZI BIN SULAIMAN
DG41 DG41

T.LANTIK: 16.1.2012 T.LANTIK: 4.1.2010

PN. SITI NORZALIHA BT MOHD ZAIN PN. NOR AZIZAH BT AHMAD
DG44 DG41

T.LANTIK: 2.1.2008 T.LANTIK: 3.7.2000

PN. AZEAH BT MOHD MANSOR PN. NIK AZLINDA BT NIK LAH
DG41 DG

T.LANTIK: 6.3.2014 T.LANTIK: 10.11.2008

PN. HASNIZAN BT HASSAN
DG41

T.LANTIK: 24.10.2011

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU 50300 KUALA LUMPUR

CARTA ORGANISASI SEKOLAH TAHUN 2019
(STAFF)

GURU BESAR
EN. EDDIE IDRIS BIN DIN @AHMAD

DG42

PK HAL EHWAL MURID PK PENTADBIRAN PK KOKURIKULUM
PN. NORMILAH BT BAKAR PN. SUHAILI BINTI ABD. GHANI PN. WAHIDAH ABDULLAH SHARRI

DG42 DG42 DG32

PENOLONG JURUTERA PEMBANTU PENGURUSAN MURID
YM TENGKU KAZMAN PN.NORAINI BT MOHD NOOR
GRED:N19
GRED: JA29 T.LANTIK: 16.7.2003
T.LANTIK: 17.6.2008
PEMBANTU PENGURUSAN MURID
PEMBANTU TADBIR (P/O) CIK HADIJAH BINTI OTHMAN
PN. NORAYU AZLIANA BT AMIR GRED:N19
T.LANTIK: 26.7.2005
GRED:N19
T.LANTIK: 23.11.2006 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
PN. RAZLINA BT MOHD RAZIB
PEMBANTU TADBIR KEWANGAN GRED:N19
YM RAJA SHAHRIZ BIN RAJA ALI T.LANTIK: 12.3.2008

GRED:N19 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
T.LANTIK: 16.12.2002 PN. NORHANIZA BT MOHAMAD

PEMBANTU OPERASI GRED:N19
PN. SITI NORMAH BT SELAMAT T.LANTIK: 28.4.2008

GRED:N14 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
T.LANTIK: 6.2.1979 PN. SITI FAUZIAH BT RAMLAN
GRED:N19
PEMANDU KENDERAAN T.LANTIK: 28.4.2008
EN MAT ROZNI MOHD GHAZALI
PEMBANTU PENGURUSAN MURID
GRED:H11 CIK SITI NUR ZULEA BT MOHAMAD ZULKI
T.LANTIK: 24.12.2012
GRED:N19
PEMANDU KENDERAAN T.LANTIK: 28.4.2008

GRED:
T.LANTIK:

SK PENDIDIKAN KHAS KHAS BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50350 KUALA LUMPUR

PENGAGIHAN TUGAS UNTUK GURU PENOLONG KANAN
A. KURIKULUM

1. MATA PELAJARAN / SUKATAN PELAJARAN
2. PEPERIKSAAN
3. JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
4. SALURAN AM DAN JAMINAN KUALITI
5. JADUAL WAKTU – LATIHAN MENGAJAR
6. PERPUSTAKAAN
7. PELAJARAN KHAS
8. MBMMBI
9. KSSR
10. PBS
11. GURU BESAR

B. HAL EHWAL MURID

1. PIBG
2. DISIPLIN
3. PANDUAN KERJAYA
4. KESIHATAN
5. KEMASUKAN MURID
6. PERTUKARANMURID
7. BERHENTI SEKOLAH
8. LAWATAN MURID
9. KAMAR SELESA
10. RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN / PROGRAM SUSU
11. BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN
12. SISTEM MAKLUMAT MURID
13. ELAUN MURID KHAS
14. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
15. HARI GURU

3. KOKURIKULUM

1. PERSATUAN IKHTISAS
2. PERTUBUHAN BERUNIFORM/ SUKARELA
3. KELAB SUKAN
4. PAMERAN
5. KELAS TAMBAHAN
6. SUKAN
7. HARI UCAPAN
8. MAJALAH SEKOLAH
9. KOPERASI SEKOLAH
10. MURID DAN SUKANSK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN DISEMBER TAHUN 2018

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.12.2018 SABTU CUTI SEKOLAH
02.12.2018 AHAD CUTI SEKOLAH S/U Mesyuarat
03.12.2018 ISNIN CUTI SEKOLAH S/U Kurikulum
04.12.2018 SELASA CUTI SEKOLAH S/U HEM
05.12.2018 RABU CUTI SEKOLAH S/U Kokurikulum
06.12.2018 KHAMIS CUTI SEKOLAH
07.12.2018 JUMAAT CUTI SEKOLAH
08.12.2018 SABTU CUTI SEKOLAH
09.12.2018 AHAD CUTI SEKOLAH
10.12.2018 ISNIN CUTI SEKOLAH
11.12.2018 SELASA CUTI SEKOLAH
12.12.2018 RABU CUTI SEKOLAH
13.12.2018 KHAMIS CUTI SEKOLAH
14.12.2018 JUMAAT CUTI SEKOLAH
15.12.2018 SABTU CUTI SEKOLAH
16.12.2018 AHAD CUTI SEKOLAH
17.12.2018 ISNIN CUTI SEKOLAH
18.12.2018 SELASA CUTI SEKOLAH
19.12.2018 RABU CUTI SEKOLAH
20.12.2018 KHAMIS CUTI SEKOLAH
21.12.2018 JUMAAT CUTI SEKOLAH
22.12.2018 SABTU CUTI SEKOLAH
23.12.2018 AHAD CUTI SEKOLAH
24.12.2018 ISNIN CUTI SEKOLAH
25.12.2018 SELASA HARI KRISMAS
26.12.2018 RABU CUTI SEKOLAH
27.12.2018 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan Sekolah
Bil.1/2019
28.12.2018 JUMAAT Mesyuarat JK Kurikulum
Bil.1/2019
29.12.2018 SABTU Mesyuarat Pengurusan HEM
30.12.2018 AHAD Bil.1/2019
31.12.2018 ISNIN Mesyuarat Kokurikulum
Bil.1/2019

Mesyuarat JK Pengurusan Aset Pegawai Aset
Bil.1/209 PT Kewangan
Mesyuarat JK Pengurusan
Kewangan dan AKaun Sekolah Semua Guru dan
Bil.1/2019 PPM
Persediaan Sesi Persekolahan
2019

SK PENDIDKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN JANUARI 2019

Tarikh Hari Aktiviti Tindakan Catatan
01.01.2019 Selasa Tahun Baru 2018
02.01.2019 Rabu Sesi Persekolahan Bermula Guru Bertugas
Taklimat Kepada Ibu Bapa Dan Penjaga Penyelaras Transisi
03.01.2019 KHAMIS Program Transisi Bermula Penyelaras RMT
04.01.2019 JUMAAT Program RMT bermula (Murid Thn 2-6) Peny. Panitia
Mesyuarat Ketua-Ketua Panitia Bil.1/2019
05.01.2019 SABTU Mesyuarat Panitia BM Bil.1/2019 KP BM
06.01.2019 AHAD Mesyuarat Panitia BI Bil.1/2019 KP BI
07.01.2019 ISNIN
Mesyuarat Panitia Sains/DST Bil.1/2019 KP Sains
08.01.2019 SELASA Mesyuarat Panitia Matematik Bil.1/2019 KP Matematik
09.01.2019 RABU Mesyuarat Panitia BIK Bil.1/2019 KP BIK
Mesyuarat Panitia PAI Bil.1/2019 KP PAI
10.01.2019 KHAMIS Mesyuarat JK Surau Bil.1/2019 KP PAI
Mesyuarat Panitia Pendidikan Moral KP Moral
11.01.2019 JUMAAT Bil.1/2018
12.01.2019 SABTU Guru Bertugas
13.01.2019 AHAD Perhimpunan Pagi Pengurusan
14.01.2019 ISNIN Taklimat Mingguan KP PAI
Taklimat Bacaan Yasin/ Program Moral
(Kisah-kisah Teladan) KP PKS
Taklimat Program Pameran Kesenian KP Matematik
Taklimat Program ‘Smart Math’ KP BM
Taklimat Program Tesaurus Saya
KP RBT
Mesyuarat Panitia RBT Bil.1/2019 KP TMK
Mesyuarat Panitia TMK Bil.1/2019 KP PKS
Mesyuarat Panitia PKS Bil.1/2019 KP Sejarah
Mesyuarat Panitia Sejarah Bil.1/2019 KP PJK
Mesyuarat Panitia PJK Bil.1/2019
Mesyuarat AJK Sukan & Permainan, Kelab, Guru Aset Program Panitia
Unit Beruniform dan PAJSK Bil.1/2019 GPM
Gotong-royong Aset 1 Guru ICT
Mesyuarat JK PSS Bil.1/2019 Guru ICT
Mesyuarat JK ICT Bil.1/2019 KP PAI/ Moral
Mesyuarat JK SSQS Bil.1/2019
Bacaan Yasin/ Program Moral (Kisah-kisah Guru Aset
Teladan)
Pemeriksaan Aset (1) Guru Bertugas
Pentadbiran
Perhimpunan Pagi PT Pentadbiran
Taklimat Mingguan KP Sains
Semakan Buku Rekod Perkhidmatan KP BIK
Taklimat Program Poket Cilik Sains
Taklimat Program Kelas Mari Berisyarat

15.01.2019 SELASA Mesyuarat JK PBS Bil.1/2019 S/U PBS Program Panitia
16.01.2019 RABU Semakan Buku Rekod Perkhidmatan PT Pentadbiran
Gotong-royong Stor Sukan KP PJK Program Panitia
17.01.2019 KHAMIS Semakan Buku Rekod Perkhidmatan PT Pentadbiran Program Panitia
Program Poket Cilik Sains Bermula KP Sains
18.01.2019 JUMAAT Aktiviti Kokurikulum PK KoKo
Mesyuarat Aset Bil.4/2018 (Sukuan Guru Aset
19.01.2019 SABTU keempat) PT Pentadbiran
20.01.2019 AHAD Semakan Buku Rekod Perkhidmatan
21.01.2019 ISNIN Bacaan Yasin/ Program Moral (Kisah-kisah KP PAI/ Moral
22.01.2019 SELASA Teladan)
23.01.2019 RABU Semakan Buku Rekod Perkhidmatan PT Pentadbiran
Program Kelas Mari Berisyarat KP BIK

Hari Thaipusam PT Kewangan
Mesyuarat JK Pengurusan Akaun &
Kewangan Bil.1/2019 PK KoKo
Aktiviti Ko-Kurikulum
S/U
24.01.2019 KHAMIS Mesyuarat SKPMg2 Bil.1/2019 S/U Program Panitia
25.01.2019 JUMAAT Mesyuarat e-Prestasi Bil.1/2019 KP PAI/KP Pend
26.01.2019 SABTU Bacaan Yasin/ Program Moral (Kisah-kisah Moral
27.01.2019 AHAD Teladan)
28.01.2019 ISNIN Guru Bertugas
Perhimpunan Pagi Pentadbiran
29.01.2019 SELASA Taklimat Mingguan Penyelaras 3K
Taklimat Pertandingan Kebersihan &
30.01.2019 RABU Keceriaan Kelas S/U PBS Prog. Unit APDM
Mesyuarat PBS Bil.1/2019
Mesyuarat J/K APDM Bil 1/2019 Penyelaras APDM
Bengkel Pengisian APDM S/U
Mesyuarat J/K Pendaftaran & Buku
Kedatangan Bil 1/2019 PK KoKo
Aktiviti Ko-Kurikulum J/K 3K

31.01.2019 KHAMIS Gotong-royong Kelas Program 3K

SK PENDIDKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR

TAKWIM BULAN FEBRUARI 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.02.2019 JUMAAT Hari Wilayah Persekutuan
02.02.2019 SABTU Guru Bertugas Program PSS
03.02.2019 AHAD Tahun Baru Cina Pentadbiran Program Panitia
04.02.2019 ISNIN Tahun Baru Cina GPM Program Unit
05.02.2019 SELASA Tahun Baru Cina KP PJK Kesihatan
06.02.2019 RABU Tahun Baru Cina S/U
07.02.2019 KHAMIS Tahun Baru Cina S/U
08.02.2019 JUMAAT Tahun Baru Cina PK KoKo
09.02.2019 SABTU S/U Kesihatan
10.02.2019 AHAD Perhimpunan Pagi S/U
11.02.2019 ISNIN Taklimat Mingguan S/U
Pelancaran Program NILAM S/U
12.02.2019 SELASA Pelancaran Program Saya Juara
Mesyuarat JK Disiplin & Pengawas Bil 1
13.02.2019 RABU Mesyuarat JK B&K Bil 1/2019
14.02.2019 KHAMIS Aktiviti Ko-Kurikulum
Aktiviti “ Katakan Tidak Pada Obesiti”

Mesyuarat JK Bantuan & Kebajikan Murid
Bil 1/2019
Mesyuarat JK 3K Bil 1/2019
Mesyuarat JK Kantin Bil 1/2019

15.02.2019 JUMAAT Bacaan Yasin/ Program Moral (Kisah-kisah KP PAI/ Moral Program Panitia
Teladan)
16.02.2019 SABTU
17.02.2019 AHAD Perhimpunan Pagi Guru Bertugas Program Disiplin
18.02.2019 ISNIN Watikah Pelantikan Pengawas Sekolah & Ketua Guru Disiplin
Pengawas PSS Pengurusan
19.02.2019 SELASA Taklimat Mingguan S/U Peperiksaan
20.02.2019 RABU Taklimat Penyediaan Soalan PKSR 1
21.02.2019 KHAMIS LADAP S/U LADAP Program Panitia
Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo
22.02.2019 JUMAAT Mesyuarat J/K RMT Bil 1/2019 S/U
Mesyuarat J/K SPBT Bil 1/2019 S/U
23.02.2019 SABTU Bacaan Yasin/ Program Moral (Kisah-kisah KP PAI/Moral
24.02.2019 AHAD Teladan)
25.02.2019 ISNIN
Perhimpunan Pagi Guru Bertugas
26.02.2019 SELASA Taklimat Mingguan Pengurusan
Taklimat Program Celik IT KP TMK
27.02.2019 RABU Mesyuarat J/K Kesihatan Bil 1/2019 S/U
28.02.2019 KHAMIS Mesyuarat J/K Lawatan Bil 1/2019 S/U
Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo
Program Celik IT KP TMK

SK PENDIDKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR

TAKWIM BULAN MAC 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.03.2019 JUMAAT Bacaan Yasin/ Program Moral (Kisah-kisah KP PAI/Moral Program Panitia
Teladan) Program Panitia
02.03.2019 SABTU Guru Bertugas Program Panitia
03.03.2019 AHAD Perhimpunan Pagi Pengurusan
04.03.2019 ISNIN Taklimat Mingguan KP RBT Program Panitia
Taklimat Program Saya Kreatif KP RBT Program Panitia
05.03.2019 SELASA Program Saya Kreatif PK KoKo Program Panitia
06.03.2019 RABU Aktiviti Ko-Kurikulum Setiausaha
07.03.2019 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil. 2 /2019 KP PAI/Moral
08.03.2019 JUMAAT Bacaan Yasin/ Program Moral (Kisah-kisah
Teladan) S/U PIBG
09.03.2018 SABTU Mesyuarat Agung PIBG S/U e-RPI/RPI
Perbincangan e-RPI/RPI
10.03.2019 AHAD Guru Bertugas
11.03.2019 ISNIN Perhimpunan Pagi Pengurusan
Taklimat Mingguan S/U Peperiksaan
12.03.2019 SELASA PKSR 1 S/U Peperiksaan
13.03.2019 RABU Taklimat SAPS S/U Peperiksaan
14.03.2019 KHAMIS PKSR 1 S/U Peperiksaan
PKSR 1 S/U Peperiksaan
15.03.2019 JUMAAT PKSR 1 S/U Unit HEM
16.03.2019 SABTU Mesyuarat Pengurusan HEM Bil 2/2019
17.03.2019 AHAD Mesyuarat Ko-Kurikulum Bil 2/2019 S/U Peperiksaan
18.03.2019 ISNIN PKSR 1
Guru Bertugas
19.03.2019 SELASA Perhimpunan Pagi Pengurusan
Taklimat Mingguan KP PJK
20.03.2019 RABU Taklimat SEGAK KP BI
Taklimat Lawatan ke Kidzania Pengurusan
21.03.2019 KHAMIS Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 1 S/U Kurikulum
Mesyuarat Kurikulum Bil.2/2019 Pengurusan
22.03.2019 JUMAAT Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 1 KP PJK
23.03.2019 SABTU SEGAK 1 Pengurusan
24.03.2019 AHAD Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 1 PK KoKo
25.03.2019 ISNIN Aktiviti Ko-Kurikulum Pengurusan
Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 1 KP BI
26.03.2019 SELASA Lawatan ke Kidzania Pengurusan
27.03.2019 RABU Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 1
Guru Bertugas
Perhimpunan Pagi Pengurusan
Taklimat Mingguan KP BIK
Taklimat Program Bijak Isyarat KP BIK
Program ‘Bijak Isyarat’ PK KoKo
Aktiviti Ko-Kurikulum

28.03.2019 KHAMIS Mesyuarat AJK Sukan & Permainan, Kelab, KP PAI /Moral Program Panitia
Unit Beruniform dan PAJSK Bil.2/2019
29.03.2019 JUMAAT Bacaan Yassin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita
Moral)
30.03.2019 SABTU
31.03.2019 AHAD

SK PENDIDKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN APRIL 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
Perhimpunan Pagi Guru Bertugas
01.04.2019 ISNIN Taklimat Mingguan Pengurusan Program PSS
Taklimat Program LINUS Cerdik Anakku Guru Pemulihan Program Panitia
02.04.2019 SELASA Taklimat Pencerapan PdPc PK Pentadbiran Program PSS
03.04.2019 RABU Taklimat Kem Membaca PSS GPM Program Lawatan
Program Panitia
04.04.2019 KHAMIS Israk dan Mikraj PK Koko
05.04.2019 JUMAAT Aktiviti Ko-Kurikulum GPM Program Panitia
Kem Membaca PSS KP PAI/Moral Program Panitia
06.04.2019 SABTU Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita
07.04.2019 AHAD Moral) GPM Program 3K
08.04.2019 ISNIN Kem Membaca PSS
Guru Bertugas
09.04.2019 SELASA Perhimpunan Pagi Pengurusan
10.04.2019 RABU Taklimat Mingguan PK KoKo
11.04.2019 KHAMIS Aktiviti Ko-Kurikulum Guru Lawatan
12.04.2019 JUMAAT Aktiviti Mendaki Gunung (Bukit Broga)
KP PAI/Moral
13.04.2019 SABTU Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita
14.04.2019 AHAD Moral) Guru Bertugas
Pengurusan
15.04.2019 ISNIN Perhimpunan Pagi KP Sains
Taklimat Mingguan S/U PBS
16.04.2019 SELASA Taklimat Lawatan ke ‘Farm In The City’
17.04.2019 RABU Mesyuarat PBS Bil.2/2019 KP Sains
18.04.2019 KHAMIS PK Koko
19.04.2019 JUMAAT Lawatan ke ‘Farm In The City’
Aktiviti Ko-Kurikulum KP PAI/Moral
20.04.2019 SABTU
21.04.2019 AHAD Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita Guru Aset
22.04.2019 ISNIN Moral)
Pemeriksaan Aset (2) Guru Bertugas
23.04.2019 SELASA Pengurusan
Perhimpunan Pagi Penyelaras 3K
24.04.2019 RABU Taklimat Mingguan S/U LADAP
25.04.2019 KHAMIS Taklimat Aktiviti ‘ Save Me’ Guru Aset
LADAP
Mesyuarat JK Aset Bil.1/2019 (Sukuan PK KoKo
Pertama) Penyelaras 3K
Aktiviti Ko-Kurikulum PT Kewangan
Aktiviti ‘ Save Me’
Mesyuarat JK Pengurusan Akaun &
Kewangan Bil.2/2019

26.04.2019 JUMAAT Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral Program Panitia
Moral) Program KoKo
27.04.2019 SABTU Perkhemahan Pengakap Ketua Unit Badan Program KoKo
28.04.2019 AHAD Beruniform
29.04.2019 ISNIN Perkhemahan Pengakap Ketua Unit Badan
Beruniform
30.04.2019 SELASA Perhimpunan Pagi
Taklimat Mingguan Guru Bertugas
Taklimat Gotong-royong Aset (2) Pengurusan
LADAP Guru Aset
Mesyuarat JK Kurikulum Bil.2/2019 S/U LADAP
Gotong-royong Aset (2) S/U Kurikulum
Guru Aset

SK PENDIDKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN MEI 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.05.2019 RABU Program Panitia
02.05.2019 KHAMIS Hari Pekerja Ketua Sukan &
03.05.2019 JUMAAT Sukantara Permainan Program Panitia
04.05.2019 SABTU KP PAI/Moral Program Panitia
05.05.2019 AHAD Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita Program Panitia
06.05.2019 ISNIN Moral) S/U Sukan Program Panitia
Guru Bertugas KP PAI/Moral
07.05.2019 SELASA Sukan Olahraga Sekolah Pengurusan
Perhimpunan Pagi Program Panitia
08.05.2019 RABU Taklimat Mingguan KP PAI/Moral
09.05.2019 KHAMIS Ulangkaji PKSR 2
10.05.2019 JUMAAT Taklimat Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai KP PAI/Moral
Murni
11.05.2019 SABTU Ulangkaji PKSR 2 KP PAI/Moral
12.05.2019 AHAD Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni
13.05.2019 ISNIN KP PAI/Moral
Ulangkaji PKSR 2
14.05.2019 SELASA Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral
15.05.2019 RABU Ulangkaji PKSR 2
16.05.2019 KHAMIS Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral
Bacaan Yassin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita
17.05.2019 JUMAAT Moral) Guru Bertugas
18.05.2019 SABTU Ulangkaji PKSR 2 Pengurusan
19.05.2019 AHAD Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni S/U Peperiksaan
20.05.2019 ISNIN S/U Peperiksaan
Perhimpunan Pagi KP PAI/Moral
Taklimat Mingguan S/U Peperiksaan
Taklimat SAPS KP PAI/Moral
PKSR 2 S/U Peperiksaan
Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral
PKSR 2
Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni S/U Peperiksaan
PKSR 2 KP PAI/Moral
Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral
Hari Guru S/U Peperiksaan
PKSR 2 KP PAI/Moral
Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni
Program Berbuka Puasa Guru Bertugas
PKSR 2 Pengurusan
Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral
KP PKS
Hari Wesak KP PAI/Moral
Perhimpunan Pagi
Taklimat Mingguan
Taklimat Program Kem Bestari Solat
Taklimat Program Pameran Kesenian
Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni

21.05.2019 SELASA Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral Program Panitia
22.05.2019 RABU Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral Program Panitia
23.05.2019 KHAMIS Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral Program Panitia
Program Kem Bestari Solat KP PAI/Moral Program Panitia
24.05.2019 JUMAAT Penutup Program Ihya Ramadan/Nilai-nilai KP PAI/Moral Program Panitia
Murni
25.05.2019 SABTU Program Pameran Kesenian KP PKS Program Panitia
26.05.2019 AHAD CUTI SEKOLAH
27.05.2019 ISNIN CUTI SEKOLAH
28.05.2019 SELASA CUTI SEKOLAH
29.05.2019 RABU CUTI SEKOLAH
30.05.2019 KHAMIS CUTI SEKOLAH
31.05.2019 JUMAAT CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

SK PENDIDKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN JUN 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.06.2019 SABTU
02.06.2019 AHAD CUTI SEKOLAH Guru Bertugas Program Panitia
03.06.2019 ISNIN CUTI SEKOLAH Pengurusan Program Panitia
04.06.2019 SELASA HARI RAYA AIDILFITRI KP TMK Program 3K
05.06.2019 RABU HARI RAYA AIDILFITRI Peny. Panitia Program Panitia
06.06.2019 KHAMIS CUTI SEKOLAH
07.06.2019 JUMAAT CUTI SEKOLAH S/U
08.06.2019 SABTU CUTI SEKOLAH S/U
09.06.2019 AHAD Perhimpunan Pagi S/U
10.06.2019 ISNIN Taklimat Mingguan S/U
Taklimat Program IT ‘Challenge’ S/U
Mesyuarat Ketua-Ketua Panitia Bil.2/2019 Panitia TMK
Mesyuarat Panitia BM Bil.2/2019 PK KoKo
Mesyuarat Panitia BI Bil.2/2019 S/U
S/U
11.06.2019 SELASA Mesyuarat Panitia Sains/DST Bil.2/2019 S/U
12.06.2019 RABU Mesyuarat Panitia Matematik Bil.2/2019
13.06.2019 KHAMIS Mesyuarat Panitia BIK Bil.2/2019 KP PAI/Moral
Program ‘IT Challenge’
14.06.2019 JUMAAT Aktiviti Ko-Kurikulum S/U Peperiksaan
Mesyuarat Panitia PAI Bil.2/2019
Mesyuarat JK Surau Bil.2/2019 Guru Bertugas
Mesyuarat Panitia Pendidikan Moral JK 3K
Bil.2/2018
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita Pengurusan
Moral) KP Sains
Hari Terbuka 1 S/U
S/U
15.06.2019 SABTU Perhimpunan Pagi S/U
16.06.2019 AHAD Penyampaian Hadiah Utk Aktiviti ‘ Wow S/U
17.06.2019 ISNIN Cantiiknya “ Fasa 1 S/U
Taklimat Mingguan KP Sains
18.06.2019 SELASA Program Imaginasi Kreatifku PK KoKo
19.06.2019 RABU Mesyuarat Panitia RBT Bil.2/2019 S/U
20.06.2019 KHAMIS Mesyuarat Panitia TMK Bil.2/2019 S/U
21.06.2019 JUMAAT Mesyuarat Panitia PKS Bil.2/2019 S/U
Mesyuarat Panitia Sejarah Bil.2/2019
Mesyuarat Panitia PJK Bil.2/2019
Program Imaginasi Kreatifku
Aktiviti Ko-Kurikulum
Mesyuarat JK PSS Bil.2/2019
Mesyuarat JK ICT Bil.2/2019
Mesyuarat JK SSQS Bil.2/2019

22.06.2019 SABTU Perhimpunan Pagi Guru Bertugas
23.06.2019 AHAD Taklimat Mingguan Pengurusan
24.06.2019 ISNIN Penyelenggaraan Aset Guru Aset
Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 2 Pengurusan
25.06.2019 SELASA Taklimat Program Jejak Maklumat KP Sejarah Program Panitia
Mesyuarat SKPMg2 Bil.2/ 2019 S/U Prog. Unit B&K
26.06.2019 RABU Mesyuarat e-Prestasi Bil. 2/2019 S/U
27.06.2019 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan Bil.2/2019 S/U Program Panitia
Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 2 Pengurusan Program panitia
28.06.2019 JUMAAT Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 2
Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo
29.06.2019 SABTU Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 2 Pengurusan
30.06.2019 AHAD Program Jejak Maklumat KP Sejarah
Aktiviti Sambutan Hari Lahir - Fasa 1 JK B&K
Mesyuarat J/K APDM Bil 2/2019 Setiausaha
Mesyuarat J/K Pendaftaran & Buku Setiausaha
Kedatangan Bil 2/2019
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral
Moral)
Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 2 Pengurusan
Program Jejak Maklumat KP Sejarah

SK PENDIDKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN JULAI 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.07.2019 ISNIN Perhimpunan Pagi Guru bertugas
Taklimat Mingguan Pengurusan Program Panitia
02.07.2019 SELASA Semakan Buku Rekod Perkhidmatan PT Pentadbiran Program Panitia
Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil.3/2019 Setiausaha Program Panitia
03.07.2019 RABU Semakan Buku Rekod Perkhidmatan PT Pentadbiran
04.07.2019 KHAMIS Mesyuarat J/K Disiplin & Pengawas Bil 2 S/U Program Panitia
Mesyuarat J/K B&K Bil 2/2019 S/U
05.07.2019 Semakan Buku Rekod Perkhidmatan PT Pentadbiran
Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo
06.07.2019 Semakan Buku Rekod Perkhidmatan PT Pentadbiran
07.07.2019 Mesyuarat J/K Bantuan & Kebajikan Murid S/U
08.07.2019 Bil 2/2019
Mesyuarat J/K 3K Bil 2/2019 S/U
09.07.2019 Mesyuarat J/K Kantin Bil 2 /2019 S/U

10.07.2019 JUMAAT Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral
11.07.2019 Moral)
SABTU Semakan Buku Rekod Perkhidmatan PT Pentadbiran
12.07.2019 AHAD
13.07.2019 ISNIN Perhimpunan Pagi Guru Bertugas
14.07.2019 Taklimat Mingguan Pengurusan
15.07.2019 Taklimat Program Lawatan Ke Bank Negara KP PAI

16.07.2019 SELASA Program Lawatan ke Bank Negara KP PAI
Mesyuarat J/K RMT Bil 2/2019
17.07.2019 RABU Mesyuarat J/K SPBT Bil 2/2019 PK Koko
KHAMIS Aktiviti Ko-Kurikulum
18.07.2019 Mesyuarat PBS Bil.3/2019 KP PAI/Moral
JUMAAT Mesyuarat AJK Sukan & Permainan, Kelab,
SABTU Unit Beruniform dan PAJSK Bil.3/2019 Guru Bertugas
AHAD Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita Pengurusan
ISNIN Moral) KP BI
Guru Aset
SELASA Perhimpunan Pagi
Taklimat Mingguan S/U Peperiksaan
RABU Taklimat Program ‘Big Book’ KP BI
Mesyuarat JK Aset Alih Kerajaan Bil.2/2019 S/U Peperiksaan
KHAMIS (Sukuan Kedua) KP BI
Ujian Percubaan UPSR PK KoKo
Program ‘Big Book’ S/U Peperiksaan
Ujian Percubaan UPSR KP BI
Program ‘Big Book’
Aktiviti Ko-Kurikulum
Ujian Percubaan UPSR
Program ‘Big Book’

19.07.2019 JUMAAT Mesyuarat JK Pengurusan Akaun & PT Kewangan Program Panitia
Kewangan Bil.2/2019 Program Panitia
20.07.2019 SABTU Ujian Percubaan UPSR S/U Peperiksaan
21.07.2019 AHAD Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral
22.07.2019 ISNIN Moral)
‘Program Big Book’ KP BI
23.07.2019 SELASA
Perhimpunan Pagi Guru Bertugas Program PSS
24.07.2019 RABU Taklimat Mingguan Pengurusan Program Panitia
25.07.2019 KHAMIS Taklimat Minggu PSS GPM Program PSS
26.07.2019 JUMAAT ‘Program Big Book’ KP BI Program Panitia
Minggu PSS GPM
27.07.2019 SABTU ‘Program Big Book’ KP BI Program PSS
28.07.2019 AHAD Mesyuarat Pengurusan HEM Bil 3/2019 S/U Unit HEM Program Panitia
29.07.2019 ISNIN Mesyuarat Ko-Kurikulum Bil 3/2019
Minggu PSS GPM Program PSS
30.07.2019 SELASA ‘Program Big Book’ KP BI Program Panitia
31.07.2019 RABU Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo Program KoKo
Minggu PSS GPM Program Panitia
‘Program Big Book’ KP BI
Pertandingan Petanque Ketua Petanque Program PSS
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral Program Panitia
Moral)
Minggu PSS GPM
‘Program Big Book’ KP BI

Perhimpunan Pagi Guru Bertugas Program Panitia
Taklimat Mingguan Pengurusan Program Panitia
Taklimat Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program Panitia
‘Program Big Book’ KP BI
‘Program Big Book’ KP BI Program Panitia
Mesyuarat JK Kesihatan Bil 2/2019 S/U Program Unit
Mesyuarat JK Lawatan Bil 2/2019 S/U Disiplin
‘Program Big Book’ KP BI
Program Kepimpinan & Sahsiah Ketua Guru Disiplin
Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN OGOS TAHUN 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.08.2019 KHAMIS Program ‘Big Book’ KP BI Program Panitia
02.08.2019 JUMAAT Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program Panitia
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral Program Panitia
03.08.2019 SABTU Moral) Program Panitia
04.08.2019 AHAD Program ‘Big Book’ KP BI Program Panitia
05.08.2019 ISNIN Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah
Pemeriksaan Aset 3 Guru Aset Program Panitia
06.08.2019 SELASA Program Panitia
Perhimpunan Pagi Guru Bertugas Program Panitia
07.08.2019 RABU Taklimat Mingguan Pengurusan Program Panitia
Program ‘Big Book’ KP BI Program Panitia
08.08.2019 KHAMIS Taklimat SEGAK 2 KP PJK Program Panitia
Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program Panitia
09.08.2018 JUMAAT
Program ‘Big Book’ KP BI Program Panitia
10.08.2019 SABTU SEGAK 2 KP PJK Program Panitia
11.08.2019 AHAD Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program Panitia
12.08.2019 ISNIN Program Panitia
13.08.2019 SELASA Program ‘Big Book’ KP BI Program Panitia
14.08.2019 RABU Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah
15.08.2019 KHAMIS Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo Program Panitia
16.08.2019 JUMAAT Pertandingan Petanque BIl.2 Ketua Petanque Program Panitia
17.08.2019 SABTU LADAP S/U LADAP Program Panitia
18.08.2019 AHAD Program ‘Big Book’ KP BI Program Panitia
19.08.2019 ISNIN Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program Panitia
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral
20.08.2019 SELASA Moral)
Program ‘Big Book’ KP BI
Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah

HARI RAYA AIDILADHA Guru Bertugas
HARI RAYA AIDILADHA Pengurusan
CUTI SEKOLAH KP Matematik
CUTI SEKOLAH KP BI
CUTI SEKOLAH KP Sejarah
CUTI SEKOLAH KP BI
KP Sejarah
Perhimpunan Pagi KP Matematik
Taklimat Mingguan
Taklimat Program Math ‘Challenge’
Program ‘Big Book’
Program Bulan Kemerdekaan
Program ‘Big Book’
Program Bulan Kemerdekaan
Program Math ‘Challenge’

21.08.2019 RABU Program ‘Big Book’ KP BI Program Panitia
Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program Panitia
22.08.2019 KHAMIS Program Math ‘Challenge’ KP Matematik Program Panitia
23.08.2019 JUMAAT Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo
KP BI Program Panitia
24.08.2019 SABTU Program ‘Big Book’ KP Sejarah Program Panitia
25.08.2019 AHAD Program Bulan Kemerdekaan KP Matematik Program Panitia
26.08.2019 ISNIN Program Math ‘Challenge’ KP PAI/Moral Program Panitia
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan
27.08.2019 SELASA (Cerita Moral) KP BI Program Panitia
28.08.2019 RABU Program ‘Big Book’ KP Sejarah Program Panitia
29.08.2019 KHAMIS Program Bulan Kemerdekaan
30.08.2019 JUMAAT Guru Bertugas Program Panitia
Perhimpunan Pagi Pengurusan
31.08.2019 SABTU Taklimat Mingguan KP Sejarah Program Panitia
Taklimat Program Galeri Sejarah Program Panitia
Taklimat Aktiviti “Bijak Kenal” KP BI
Program ‘Big Book’ KP Sejarah Program Panitia
Program Bulan Kemerdekaan S/U Kurikulum Program Panitia
Mesyuarat JK Kurikulum Bil.3/2019 KP BI Program Panitia
Program ‘Big Book’ KP Sejarah Program Panitia
Program Bulan Kemerdekaan KP BI
Program ‘Big Book’ KP Sejarah Program Panitia
Program Bulan Kemerdekaan PK KoKo Program Panitia
Aktiviti Ko-Kurikulum KP BI Program Unit 3K
Program ‘Big Book’ KP Sejarah Program Panitia
Program Bulan Kemerdekaan Penyelaras 3K
Aktiviti “Bijak Kenal” KP PAI/MORAL Program Panitia
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita Program Panitia
Moral) KP BI Program Panitia
Penutup Program ‘Big Book’ KP Sejarah
Galeri Sejarah KP Sejarah
Program Bulan Kemerdekaan
HARI KEBANGSAAN

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN SEPTEMBER TAHUN 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.09.2019 AHAD AWAL MUHARAM
02.09.2019 ISNIN Perhimpunan Pagi Guru Bertugas Program Panitia
Taklimat Mingguan Pengurusan Program Panitia
03.09.2019 SELASA Pencerapan Kali 2 Pengurusan Program Panitia
04.09.2019 RABU Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program
Pencerapan Kali 2 Pengurusan Kecemerlangan
05.09.2019 KHAMIS Pencerapan Kali 2 Pengurusan Akademik
Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program Panitia
Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo Program Panitia
Pencerapan Kali 2 Pengurusan
Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah Program Panitia
Program Kecemerlangan Akademik Bengkel KP BM Program Panitia
Menjawab Soalan UPSR Program Panitia
Program Panitia
06.09.2019 JUMAAT Pencerapan Kali 2 Pengurusan Program Panitia
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/MORAL
Moral) Program Panitia
Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah
Program Panitia
07.09.2019 SABTU HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN
08.09.2019 AHAD AGONG
09.09.2019 ISNIN Program Bulan Kemerdekaan
Program Bulan Kemerdekaan
10.09.2019 SELASA Aktiviti Ko-Kurikulum KP Sejarah
11.09.2019 RABU Program Bulan Kemerdekaan KP Sejarah
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita PK KoKo
12.09.2019 KHAMIS Moral) KP Sejarah
13.09.2019 JUMAAT Program Bulan Kemerdekaan KP PAI/MORAL

KP Sejarah

14.09.2019 SABTU Hari Malaysia PK KoKo
15.09.2019 AHAD KP PAI/Moral
16.09.2019 ISNIN Aktiviti Ko-Kurikulum
17.09.2019 SELASA
18.09.2019 RABU Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita
19.09.2019 KHAMIS Moral)
20.09.2019 JUMAAT

21.09.2019 SABTU Perhimpunan Pagi Pengurusan
22.09.2019 AHAD
23.09.2019 ISNIN

Taklimat Mingguan

Taklimat Kem Bestari Solat / Nilai-nilai Murni KP PAI/Moral

24.09.2019 SELASA Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo
25.09.2019 RABU Kem Bestari Solat / Buku Skrap KP PAI/Moral
26.09.2019 KHAMIS

27.09.2019 JUMAAT Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral Program Panitia
Moral)
28.09.2019 SABTU Guru Bertugas Program Panitia
29.09.2019 AHAD Perhimpunan Mingguan Pengurusan Program Unit
30.09.2019 ISNIN Taklimat Mingguan S/U Peperiksaan Lawatan
Taklimat Penyediaan Soalan PKSR 3 KP RBT
Taklimat Program D’Saji Pengurusan
Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 3 Penyelaras
Lawatan Ke Muzium Negara Lawatan

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN OKTOBER TAHUN 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.10.2019 SELASA Program D’Saji KP RBT Program Panitia
Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 3 Pengurusan Program Panitia
02.10.2019 RABU
03.10.2019 KHAMIS Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 3 Pengurusan Program Panitia
04.10.2019 JUMAAT Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo Program Panitia
Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 3 Pengurusan Program Unit 3K
05.10.2019 SABTU Boling Murid & Guru En Mohd Farhan
06.10.2019 AHAD Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral Program Panitia
07.10.2019 ISNIN Moral) Program Panitia
Semakan Buku Latihan/Aktiviti kali 3 Pengurusan
08.10.2019 SELASA
09.10.2019 RABU Perhimpunan Pagi Guru Bertugas
10.10.2019 KHAMIS Taklimat Mingguan Pengurusan
11.10.2019 JUMAAT Taklimat Program Lawatan ke Kilang Roti KP BM
Gardenia
12.10.2019 SABTU KP BM
13.10.2019 AHAD Program Lawatan ke Kilang Roti Gardenia PK KoKo
14.10.2019 ISNIN Aktiviti Ko-Kurikulum
Mesyuarat PBS Bil.4/2019 KP PAI/Moral
15.10.2019 SELASA Bacaan Yassin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita
Moral)
16.10.2019 RABU
17.10.2019 KHAMIS Perhimpunan Pagi Guru Bertugas
Penyampaian Hadiah Akt. “Wow Cantiknya” J/K 3K
18.10.2019 JUMAAT - Fasa 2
19.10.2019 SABTU Taklimat Mingguan Pengurusan
20.10.2019 AHAD Taklimat Program ‘Spelling Bee’ KP BI
Mesyuarat Ketua-Ketua Panitia Bil.3/2019 S/U
Mesyuarat Panitia BM Bil.3/2019
Mesyuarat Panitia BI Bil.3/2019 S/U
S/U
Mesyuarat Panitia Sains/DST Bil.3/2019 S/U
Mesyuarat Panitia Matematik Bil.3/2019 S/U
Mesyuarat Panitia BIK Bil.3/2019 S/U
Program ‘Spelling Bee’ KP BI
Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo
Mesyuarat Panitia PAI Bil.3/2019 S/U
Mesyuarat JK Surau Bil.3/2019 S/U
Mesyuarat Panitia Pendidikan Moral S/U
Bil.3/2018
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral
Moral)

21.10.2019 ISNIN Perhimpunan Mingguan Guru Bertugas
Taklimat Mingguan Pengurusan
22.10.2019 SELASA Mesyuarat Panitia RBT Bil.3/2019 S/U
RABU Mesyuarat Panitia TMK Bil.3/2019 S/U
23.10.2019 Mesyuarat Panitia PKS Bil.3/2019 S/U
KHAMIS PKSR 3 S/U Peperiksaam
24.10.2019 JUMAAT Mesyuarat Panitia Sejarah Bil.3/2019 S/U
SABTU Mesyuarat Panitia PJK Bil.3/2019 S/U
25.10.2019 PKSR 3 S/U Peperiksaan
26.10.2019 AHAD PKSR 3 S/U Peperiksaan
27.10.2019 ISNIN Mesyuarat JK PSS Bil.3/2019 S/U
28.10.2019 Mesyuarat JK ICT Bil.3/2019 S/U
SELASA Mesyuarat JK SSQS Bil.3/2019 S/U
29.10.2019 RABU PKSR 3 S/U Peperiksaan
30.10.2019 KHAMIS Mesyuarat JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan Guru Aset
31.10.2019 Bil.3/2019 (Sukuan Ketiga)
PKSR 3 S/U Peperiksaan

HARI DEEPAVALI Guru Bertugas
Perhimpunan Pagi Pengurusan
Taklimat Mingguan Guru Pemulihan
Taklimat Penamatan Program Linus Cerdik
Anakku PT Kewangan
Mesyuarat JK Pengurusan Akaun &
Kewangan Bil.3/2019 PK KoKo
Aktiviti Ko-Kurikulum

Program Pameran Kesenian KP PKS Program panitia
Mesyuarat J/K APDM Bil 3/2019 S/U
Mesyuarat J/K Pendaftaran & Buku S/U
Kedatangan Bil 3/2019
Mesyuarat J/K Kesihatan Bil 3/2019 S/U

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR
TAKWIM BULAN NOVEMBER TAHUN 2019

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN CATATAN
01.11.2019 JUMAAT Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral Program Panitia
Moral)
02.11.2019 SABTU Guru Bertugas Program
03.11.2019 AHAD Perhimpunan Pagi Pengurusan Kecemerlangan
04.11.2019 ISNIN Taklimat Mingguan S/U Kurikulum Akademik
Taklimat Hari Anugerah Cemerlang 2019
05.11.2019 Program Panitia
SELASA Mesyuarat J/K Displin & Pengawas Bil.3 S/U
06.11.2019 Mesyuarat J/K B&K Bil 3/2019 S/U Program B&K
07.11.2019 RABU Mesyuarat J/K Lawatan Bil 3/2019 S/U Program Panitia
08.11.2019 KHAMIS Aktiviti Ko-Kurikulum PK KoKo
JUMAAT Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil 4/2019 Setiausaha
09.11.2019 Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita KP PAI/Moral
10.11.2019 SABTU Moral)
11.11.2019 AHAD
ISNIN HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD
12.11.2019 S.A.W
13.11.2019 SELASA
14.11.2019 RABU Perhimpunan Pagi Guru Bertugas
KHAMIS Taklimat Mingguan Pengurusan
15.11.2019 Taklimat Program Saya Juara - Selesai KP PJK
JUMAAT Taklimat Penamatan Program Poket Cilik KP Sains
16.11.2019 Sains
17.11.2019 SABTU Taklimat Penamatan Program Tesaurus KP BM
18.11.2019 AHAD Saya
ISNIN Perbincangan Majlis Hari Anugerah S/U Kurikulum
19.11.2019 Cemerlang
SELASA Mesyuarat J/K RMT Bil 3/2019 S/U
Mesyuarat J/K SPBT Bil 3/2019 S/U
PK KoKo
Aktiviti Kokurikulum Guru Bimbingan
Sambutan Hari Kanak-Kanak S/U
Mesyuarat SKPMg2 Bil.3/2019 S/U
Mesyuarat e-Prestasi Bil.3/2019 KP PAI/Moral
Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita
Moral) Guru Aset
Pemeriksaan Aset 4

Perhimpunan Pagi Guru Bertugas
Taklimat Mingguan Pengurusan
Perbincangan Hari Anugerah Cemerlang S/U Kurikulum
Mesyuarat J/K Bantuan dan Kebajikan Bil S/U
3/2019

20.11.2019 RABU Mesyuarat J/K Kesihatan Bil 3/2019 S/U
Mesyuarat J/K Kantin Bil 3/2019 S/U
21.11.2019 KHAMIS Hari Anugerah Cemerlang S/U Kurikulum
Hari Terbuka 2 S/U Peperiksaan
22.11.2019 JUMAAT
Mesyuarat Pengurusan HEM Bil 4/2019 S/U Unit HEM Program Panitia
23.11.2019 SABTU Mesyuarat Ko-Kurikulum Bil 4/2019 KP PAI/Moral
24.11.2019 AHAD Mesyuarat AJK Sukan & Permainan, Kelab,
25.11.2019 ISNIN Unit Beruniform dan PAJSK Bil.1/2019
26.11.2019 SELASA Bacaan Yasin/ Kisah-Kisah Teladan (Cerita
27.11.2019 RABU Moral)
28.11.2019 KHAMIS Taklimat Akhir Tahun
29.11.2019 JUMAAT CUTI SEKOLAH
30.11.2019 SABTU CUTI SEKOLAH
Mesyuarat JK Kurikulum Bil.4/2019
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH
CUTI SEKOLAH

SK PENDIDIKAN KHAS KG BAHARU JALAN RAJA ABDULLAH 50300 KUALA LUMPUR

TARIKH HARI TAKWIM BULAN DISEMBER TAHUN 2019 TINDAKAN CATATAN
01.12.2019 AHAD AKTIVITI
02.12.2019 ISNIN
03.12.2019 SELASA CUTI SEKOLAH
04.12.2019 RABU CUTI SEKOLAH
05.12.2019 KHAMIS CUTI SEKOLAH
06.12.2019 JUMAAT CUTI SEKOLAH
07.12.2019 SABTU CUTI SEKOLAH
08.12.2019 AHAD CUTI SEKOLAH
09.12.2019 ISNIN CUTI SEKOLAH
10.12.2019 SELASA CUTI SEKOLAH
11.12.2019 RABU CUTI SEKOLAH
12.12.2019 KHAMIS CUTI SEKOLAH
13.12.2019 JUMAAT CUTI SEKOLAH
14.12.2019 SABTU CUTI SEKOLAH
15.12.2019 AHAD CUTI SEKOLAH
16.12.2019 ISNIN CUTI SEKOLAH
17.12.2019 SELASA CUTI SEKOLAH
18.12.2019 RABU CUTI SEKOLAH
19.12.2019 KHAMIS CUTI SEKOLAH
20.12.2019 JUMAAT CUTI SEKOLAH
21.12.2019 SABTU CUTI SEKOLAH
22.12.2019 AHAD CUTI SEKOLAH
23.12.2019 ISNIN CUTI SEKOLAH
24.12.2019 SELASA CUTI SEKOLAH
25.12.2019 RABU CUTI SEKOLAH
26.12.2019 KHAMIS CUTI SEKOLAH
HARI KRISMAS
27.12.2019 JUMAAT Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil.1/2020
Mesyuarat JK Kurikulum Bil.1/2020
Mesyuarat Pengurusan HEM Bil/ 2020
Mesyuarat Kokurikulum Kali 1/2020

28.12.2019 SABTU
29.12.2019 AHAD
30.12.2019 ISNIN
31.12.2019 SELASASK PENDIDIKAN KHAS KHAS BAHARU
JALAN RAJA ABDULLAH
50350 KUALA LUMPUR

ARAHAN DAN PENGUMUMAN

1. MASA SEKOLAH

1.1 Masa sekolah bagi semua guru sesi pagi adalah seprti berikut:

Hari Isnin - Selasa 7.40 pagi – 1.00 petang (T1) tahun 1 sahaja(1.30)

Hari Isnin – Selasa 7.40 pagi – 1.30 petang (T2)

Hari Rabu – Khamis 7.40 pagi – 1.00 petang (T1)

Hari Rabu – Khamis 7.40 pagi – 12.30 petang (T1)

Hari Jumaat 7.40 pagi – 12.00 tengahari (T1 & T2)

Hari Isnin – Jumaat 8.30 pagi – 12.00 tengahari ( Pra Sekolah)

 Semua guru perlu hadir 10 minit sebelum kelas bermula

1.2 Semua guru dikehendaki berada di sekolah dalam masa bertugas. Kebenaran
di berikan untuk guru meninggalkan kawasan sekolah pada masa bertugas
dalam keadaan kecemasan (Rujuk bil 7 dlm Pej. W/P5505). Guru-guru ini
terlebih dahulu dikehendaki mengisi butir-butir dalam buku khas di pejabat
sekolah.

2. JADUAL KEDATANGAN GURU-GURU
2.1 Mesin perakam waktu digunakan oleh semua guru dan kakitangan sokongan
sekolah bagi mencatatkan waktu hadir dan pulang dari pejabat.

3. TIDAK HADIR KE SEKOLAH
3.1 Apabila seseorang guru tidak dapat ke sekolah, beliau adalah dikehendaki
mengambil tindakan supaya memberitahu pihak pentadbir sekolah sebelum
sekolah bermula, Buku rekod pengajaran, anak kunci dan buku teks mestilah
dihantar ke pejabt sekolah. Sijil Sakit (MC) hendaklah dihantar dengan segera.

4. GURU BERTUGAS
4.1 Guru Bertugas Mingguan pastikan sampai ke sekolah 15 minit sebelum
sekolah bermula dan meninggalkan sekolah 15 minit selepas bersurai. Anda
akan bertanggungjawab memastikan kelab-kelab dibuka dan ditutup, lampu
dipasang dan ditutup semasa datang dan balik.
4.2 Guru bertugas akan menjalankan perhimpunan sekolah.
4.3 Anda akan bertanggungjawab bagi semua aktiviti sekolah dan kejadian yang
berlaku sepanjang minggu.
4.4 Anda akan membuat laporan dalam buku laporan yang disediakan.
4.5 Sebelum perhimpunan, diminta guru bertugas berbincang dengan pihak
pentadbir terlebih dahulu bagi memdapatkan maklumat untuk disampaikan
semasa perhimpunan.
4.6 Guru bertugas hendaklah meronda kawasan sekolah pada masa sampai, rehat
dan balik untuk membuat laporan tertentu. Segala laporan dan teguran
hendaklah dibuat pada masa perhimpunan.

5. PERHIMPUNAN MURID-MURID
5.1 Perhimpunan selama 30 minit akan dijalankan pada tiap-tiap hari isnin jam
7.40 pagi.
5.2 Murid-murid mestilah diarahkan beratur dengan pantas dan senyap menuju ke
tapak perhimpunan.
5.3 Semua guru termasuklah guru ganti hendaklah hadir di perhimpunan.
5.4 Semua guru berdiri dihadapan bersama guru besar.

6. MENGAJAR DI DALAM KELAS
6.1 Setiap pelajaran mestilah diajar dengan lengkap.Murid-murid tidak dibenarkan
duduk tanpa membuat tugasan.
6.2 Semua kerja bertulis dikawal oleh guru. Kerja rumah murid perlu mencukupi
dan pastikan diperiksa.
6.3 Jangan memeriksa buku rampaian dan kertas ujian semasa PdP berjalan.
6.4 Semua kerja bertulis perlulah diperiksa, dibetulkan dengan cekap dan teliti.
Guru hendaklah menandatangani serta menulis tarikh dimana kerja telah
disemak.

6.5 Catatan-catatan (notis) diberikan hendaklah diperiksa, ditandatangani dan
ditulis tarikhnya oleh guru.

6.6 Guru tidak boleh meninggalkan kelas tanpa sebab-sebab yng munasabah.
Guru kelas adalah bertanggungjawab atas kejadian berlaku di dalam kelas.
Keadaan kelas dan murid memcerminkan perwatakan anda.

6.7 Pemeriksaan kerja bertulis ialah tanggungjawab guru kelas dan guru yang
bertangungjawab bagi mata pelajaran berkenaan.

6.8 Semua buku kerja mesti digunakan dan kerja-kerja ditanda/diperiksa.
6.9 Buku Kerja dan Buku Tulis akan disemak secara berkala.
6.10 Selepas peperiksaan, guru-guru hendaklah merancang sesuatu aktiviti khas

untuk murid-murid mereka supaya keadaan murid dapat dikawal.
6.11 Ujian bulanan hendaklah diadakan tiap-tiap hujung bulan mengikut takwim.

Semua keputusan hendaklah dicatat di dalam buku rekod.
6.12 Guru yang mengajar dilarang menggunakan telefon bimbit dihadapan murid

semasa PdP berlangsung.

7. BUKU RAMPAIAN
7.1 Buku kerja murid/ fail murid hendaklah dihantar kepada ibubapa / penjaga
murid-murid mengikut tarikh yang ditetapkan dlam kelander sekolah.
7.2 Buku rampaian akan juga diperiksa oleh pihak pentadbir pada masa yang
ditetapkan.
7.3 Semua buku kerja boleh disimpan di bilik darjah, tetapi buku catatan bolehlah
disimpan oleh murid-murid untuk ulangkaji.
7.4 Pulangkan semua buku murid diakhir tahun. Jangan ada yang masih disimpan
dalam almari.

8. KETETAPAN PADA WAKTU
( Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 2/81 bertarikh 12 Setember 1981 dirujuk)
8.1 Ketepatan pada waktu hendaklah diikuti oleh semua guru
8.2 Guru-guru patut tepat pada waktu datang ke sekolah, kelas atau apa-apa
perjumpaan. Jika jarak rumah jauh cari jalan dan usaha datang awal. Jangan
bergantung kepada takdir dan keadaan tanpa usaha dan ikhtiar

9. DISIPLIN
9.1 Disiplin sekolah adalah tanggungjawab semua guru.
9.2 Semua guru khasnya Guru Kelas patut menjaga dan menggalakkan murid-
murid:
9.2.1 Datang ke sekolah dengan berpakaian kemas, bersih dan sentiasa
mengalakkan murid.
9.2.2 Memberi salam kepada guru-guru/ orang yang jauh lebih tua dan kawan-
kawan dengan cara yang baik.
9.2.3 Beratus semasa masuk dan keluar dari kelas.
9.2.4 Pengucapan “terima kasih” , “minta Maaf” dan sebagainya dalam Bahasa
Malaysia/Bahasa Inggeris.
9.2.5 Pada waktu akhir, pastikan kelas bersih dan kemas.
9.2.6 Jangan makan dan minum dalam kelas kecuali dikantin. Murid tidak
dibenarkan ke kantin untuk membeli makan untuk guru.
9.2.7 Tidak dibenarkan menyapu bilik darjah atau kaki lima kelas pada masa
belajar.
9.2.8 Murid-mesti beratur semasa hendak ke kantin.
9.2.9 Setiap lawatan belajar, semua murid-murid diwajibkan berpakaian sekolah
dan begitu juga dengan semua guru-guru hendaklah berpakaian kemas.

10. DENDA JASMANI (CORPORAL PUNISHMENT)
10.1 Guru-guru dilarang menjalankan apa-apa pun cara denda jasmani. Semua
jenis perbuatan yang melanggar disiplin patut dilaporkan ke badan disiplin.
10.2 Sekiranya terdapat guru-guru melanggar peraturan ini dan tindakan
mahkamah diambil ke atas mereka. Pihak sekolah, Jabatan dan kementerian
tidak akan bertanggungjawab. Semua ditanggung oleh guru itu sendiri 100%

11. PAKAIAN
11.1 Arahan seperti dalam K.P Bil.8/1986, K.P.0543(48) dan arahan JPN Kuala
Lumpur mstilah diikuti. Perhatian khas hendaklah diikuti mengenai pakaian
yang bersesuai dengan jasmani.
11.2 Guru-guru lelaki hendaklah memakai tali leher pada hari Isnin sehingga rehat.

12. KEBERSIHAN
12.1 Setiap guru patut menjaga kebersihan sekolah dan sekelilingnya supaya
kelihatan bersih.
12.2 Kebersihan kelas adalah tanggungjawab semua guru. Keadaan kelas
mencerminkan keperibadian seorang guru.
12.3 Apabila murid-murid keluar untuk Pendidikan Jasmani, baju dan sebagainya
hendaklah disusun dengan baik dalam bilik darjah dengan kemas. Kelas
hendaklah dikunci.
12.4 Kebersihan hendaklah dijaga. Tegur murid-murid yang mengotorkan dinding
dan sebagainya.

13. ALAT BANTUAN, KAD PERSEORANGAN (VISUAL INDIVIDUAL CARDS)
13.1 Alatan bantuan mengajar mesti dipamerkan dalam tiap-tiap kelas. Alatan yang
dipamerkan mesti berkaitan dengan tajuk pelajaran yang diajar. Alat bantuan
perlu sentiasa di tukar bersesuaian dengan PdP.

14. MURID-MURID YANG TIDAK HADIR SEKOLAH
14.1 Jika seseorang murid tidak hadir ke sekolah lebih dari 3 hari tanpa memberi
alasan, guru darjah hendaklah menghubungi pejabat untuk berhubung
dengan ibubapa/penjaga murid.
14.2 Guru-guru hendaklah mengingatkan murid-murid bahawa mereka mesti
membawa surat keterangan daripada ibubapa atau sijil-sijil sakit jika tidak
hadir.
14.3 Penyata ketidakhadiran hendaklah dibuat pada hujung tiap-tiap bulan.

15. BUKU REKOD PENGAJARAN
15.1 Semua rancangan pelajaran hendaklah disediakan dalam Buku Rekod pada
sebelum 06 Januari 2018 (Jumaat)
15.2 Semua butir-butir berkenaan murid hendaklah dilengkapi sebelum 08 Januari
2018( Isnin)
15.3 Rancangan Pengajaran Mingguan bersama dengan pelajaran-pelajaran pada
hari isnin hendaklah disediakan tiap-tiap minggu. Buku rekod mengajar mesti
dihantar ke bilik GPK pada hari Jumaat jam 1.05 petang.

15.4 Seorang guru yang menggantikan guru (relief) dalam satu kelas hendaklah
mengisi Buku Rekod Pengajaran dan Persendirian bagi guru yang tidak hadir
balik digunakan semasa relief.

15.5 Segala kejadian mustahak hendaklah direkodkan di dalam Buku Rekod
bahagaian rekod Aktiviti/ Pencapaian/ Peringkat.

16. JADUAL KEDATANGAN MURID
16.1 Jadual kedatangan sementara akan digunakan selama 1 bulan. Semua butir
dalam Jadual Kedatangan hendaklah diperiksa dengan teliti oleh guru darjah.
Perhatian Khas diberikan kepada alamat ibubapa/penjaga, nombor telefon
rumah atau pejabat dan juga nama murid-murid mesti sama seperti dalam
surat kelahiran serta nombor kemasukan murid.
16.2 Semua butir dalam jadual kedatangan hendaklah ditulis dengan skrip dan
disiapkan pada 19 Januari 2018 (Jumaat). Nama dan semua data telah
dilengkapkan pada tarikh tersebut.
16.3 Sebarang kesilapan mestilah dipalang dan ditandantanga oleh guru.
16.4 Guru-guru hendaklah berhati-hati apabila menutup jadual kedatangan.
16.5 Semua jadual kedatangan mesti dihantar ke pejabat sebelum rehat tiap-taip
hari. Tidak dibenarkan sekali-kali membawa Buku Jadual Kedatangan balik ke
rumah.

17. BUKU PENDAFTARAN MASUK/ ADMISSION BOOK
17.1 Nama murid yang baru masuk dan berdaftar akan dicatatkan ke dalam Buku
Pendaftaran Rasmi Sekolah dengan teliti dan lengkap. Ini dibuat oleh GPK
HEM / Guru Kelas sahaja.

18. KAD SULIT (CUMULATIVE CARDS)
18.1 Semua butir-butir berkenaan hendaklah diisikan.
18.2 Sila pastikan bahawa bilangan kad adalah sama dengan bilangan murid dalam
kelas.
18.3 Butir-butir berkenaan tinggi, berat dan sebagainya hendaklah diisi dengan
sistem matrik.
18.4 Rekod markah ujian hendaklah diisi dengan teliti dan kemas.
18.5 Sila asingkan kad-kad mengikut kelas sebelum 31 Januari 2018 (Rabu).

19. HAL-HAL LAIN
19.1 penggunaan telefon hendaklah dicatat di dalam buku telefon dan dibayar jika
ianya urusan peribadi.
19.2 Kunci-kunci hendaklah diambil dan dikembalikan ditempat asalnya. Murid-
murid tidak dibenarkan mengambil kunci.
19.3 Segala pembelian/pemesanan barang-barang untuk kegunaan sekolah
hendaklah melalui Guru Besar/GPK. Guru-guru tidak dibenarakan
berhubungkan dengan wakil jualan tanpa kebenaran Guru Besar. ( JPWP 01-
489)JILID.5/(82 2/9/94.
19.4 Tiap-tiap guru diharap dapat memberi kerjasama, sumbangan dan tenaga
yang bersungguh-sungguh supaya dapat meninggikan taraf sekolah dalam
segala bidang dan jurusan untuk memberi faedah kepada murid-murid.
19.5 Temujanji dengan doktor urusan peribadi, sila tentukan semua temujanji
dengan doktor anda dibuat diluar waktu persekolahan. Urusan Peribadi
diselesaikan juga diluar waktu persekolahan. Kecuali tidak dapat dielakkan
(terbukti) atau temujanji doktor/mahkamah.
19.6 Pulang awal pada hari persekolahan tidak digalakkan kecuali dengan alasan
munasabah dan penting.
19.7 Guru-guru diminta melayan ibu bapa/ penjaga murid dengan baik jika mereka
datang untuk bertanyakan sesuatu.
19.8 Jika ada guru pelatih dari mana-mana institusi datang membuat latihan
mengajar di sekolah ini, diminta guru-guru darjah yang diambil oleh guru
pelatih ini berada di dalam kelas untuk membantu mereka.
19.9 Kerjasama antara guru-guru dan pihak yang terlibat dengan sekolah
hendaklah ditingkatkan demi kemajuan sekolah
19.10 Guru-guru hendaklah berinteraksi dengan sopan dan hormat-menghormati.
Gunakan bahasa yang sopan, baik dan sesuai bersama murid atau rakan
sejawatan. Amalkan budaya murni.


Click to View FlipBook Version