The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aminahzhafran, 2019-12-20 19:38:12

Buku Pengurusan Kecemerlangan 2020

SMK RAWANG 2020
Senarai Kandungan

SENARAI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
A Maklumat Diri Guru 1

B Titipan Tinta Pengetua 2

C Jawatankuasa Penyediaan Buku Pengurusan Kecemerlangan 3
1.0 PENGENALAN

1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi dan Misi Kementerian Pendidikan 4

1.2 Etika Kerja Kementerian Pendidikan 5
1.3 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 6

1.4 Naratif Baharu 7

1.5 Transformasi Sekolah 2025 (TS25) 8
1.6 Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 9

1.7 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 10

1.8 Ciri-ciri Sekolah Berkesan 11
1.9 Ciri-ciri Guru Berkesan 11

1.10 Ikrar Guru 12

2.0 HALA TUJU SMK RAWANG
2.1 Visi, Misi dan Moto Sekolah 13

2.2 Matlamat dan Piagam Sekolah 14

2.3 Lencana, Logo dan Lagu Sekolah 15
2.4 Profil Sekolah 16

2.5 Pelan Kedudukan Bilik Darjah 17

3.0 TAKWIM PERSEKOLAHAN DAN AKTIVITI

3.1 Penggal Persekolahan dan Cuti 18
3.2 Takwim Sekolah 19
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN A

SMK RAWANG 2020
Senarai Kandungan

4.0 PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI

4.1 Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan 32

4.2 Jadual Guru Bertugas Mingguan 41
4.3 Jawatankuasa Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi 48

5.0 PENGURUSAN KURIKULUM
5.1 Dasar dan Matlamat Kurikulum 59

5.2 Fungsi Utama Majlis Kurikulum 60
5.3 Jadual Tugasan AJK Membina Jadual Guru Ganti 61
Jadual dan Senarai Pencerapan Guru / Semakan Buku / Bacaan Buku /
5.4 PBPPP / e-RPH 63

5.5 Maklumat Pemantauan Semakan Hasil Kerja Murid 66

5.6 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 67
6.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
6.1 Matlamat dan Objektif Pengurusan HEM 80

6.2 Fokus Pengurusan HEM 80
6.3 Senarai Nama Guru Kelas Sesi Pagi dan Sesi Petang 81

6.4 Jawatankuasa Pengurusan HEM 83
7.0 PENGURUSAN KOKURIKULUM

7.1 Dasar dan Objektif Pengurusan Kokurikulum 99
7.2 Fokus Kecemerlangan Kokurikulum 99

7.3 Jadual Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum dan Latihan Rumah Sukan 100
7.4 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 101
8.0 PENGURUSAN KEWANGAN

8.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Kewangan 116
8.2 Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) 117

8.3 Proses Perolehan Bekalan / Perkhidmatan (Pembelian Terus) 119
8.4 Majalah Sekolah 122

9.0 PENGURUSAN PENTADBIRAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
9.1 Carta Organisasi Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 124

9.2 Jawatankuasa Pengurusan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) 125

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN A

SMK RAWANG 2020
Senarai Kandungan

10.0 PENGURUSAN INFRASTRUKTUR DAN FIZIKAL

10.1 Definisi, Matlamat dan Objektif Sekolah Selamat 135
10.2 Jawatankuasa Pengurusan Infrastruktur Dan Fizikal 136
11.0 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

11.1 Jawatankuasa Perkembangan Staf dan Latihan Personel 141
11.2 Pelan Induk Profesion Keguruan dan Laluan Kerjaya Guru 142

11.3 Maklumat Tujuh Hari Latihan Setahun 143
11.4 Senarai Nama dan Direktori Guru 144

11.5 Senarai Nama dan Direktori Anggota Kumpulan Pelaksana 149
11.6 Jadual Penyelia Kawasan dan Pengawas Peperiksaan Awam 150

12.0 PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR DAN KOMUNITI
12.1 Carta Organisasi PIBG dan PIBK 155
12.2 Visi, Misi, Moto dan Tujuan PIBG 157

12.3 KPI PIBG 158
12.4 Jawatankuasa dan Direktori AJK PIBG Sesi 2019/2020 159

12.5 Jawatankuasa Sarana Ibu Bapa 160Ifeveryoneis

movingforwardtogether

Then


successtakescareofitself
~ Henry Ford ~

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN A

SMK RAWANG 2020MAKLUMAT DIRI GURU
1. Nama : …………………………………………………………………..…………………………..
2. Alamat Rumah : …………………………………………………………………..…….………...

3. Jantina : ………………………….………. 4. Agama :…………….……….……….…….….

5. Tarikh Lahir :…………….…………….… 6. Tempat Lahir : …………….…..….…………..

7. No. Kad Pengenalan : …………………… 8. No. Cukai Pendapatan: …….…………………

9. No. Rujukan JPN : ………………..…….. 10. Tarikh Kenaikan Gaji: ………..…....…………

11. Kelulusan Ikhtisas………………….…… 12. Kelulusan Akademik : ………………………

13. Opsyen : ………………………………… 14. No. Telefon (P : HP) : ………………….……

15. Nama WarisTerdekat /Hubungan / No. 16. Alamat :…………………………….….……


Telefon :……….……… /…………….….. ……………………………………………………

.

Mata Pelajaran Diajar / Kelas


Mata Pelajaran Kelas Mata Pelajaran Kelas

Pengalaman Mengajar

Sekolah Tahun Mata Pelajaran

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 1

SMK RAWANG 2020ASSALAMUALAIKUM WBT DAN SALAM 1SEMEKAR
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Selawat dan salam ke atas Junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. dan para sahabatnya.

Syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan
kurnia-Nya, kita dapat menyelesaikan kerja buat
kita pada tahun 2019 dengan cemerlang. Semoga
kedatangan tahun 2020 membawa bersama
semangat baru bekerja yang lebih tekun, tersemat
dalam jiwa setiap warga SMK Rawang. Saya
mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan
syabas dan tahniah kepada semua guru dan anggota
pelaksana SMK Rawang yang selama hari ini telah
bertungkus lumus menyumbang tenaga dan usaha
yang berterusan dalam membangunkan sekolah
yang kita cintai menuju KPI yang telah dipersetujui
bersama. Sebagai peneraju kepimpinan, saya amat
berpuas hati dengan peningkatan pencapaian dan
keupayaan yang telah diraih oleh SEMEKAR
selama ini. Justeru, visi dan misi serta hala tuju
sekolah akan diteruskan dengan penyegaran KPI
dan hasrat untuk memantapkan lagi kerja buat dan
urus tadbir SMK Rawang. Saya percaya SEMEKAR boleh maju ke hadapan dan meraih
Besarlah harapan lebih banyak kejayaan dan kecemerlangan. Bagi merealisasikan

kita untuk impian ini semestinyalah kita bergerak sebagai satu pasukan -
guru dan anggota pelaksana yang mantap, berdedikasi, gembira,
melahirkan lebih saling menghormati dan mempercayai di samping barisan
banyak kemenjadian pengurusan yang cekap dalam merangka dan melaksanakan

murid yang perancangan yang telah dibuat. Tidak siapapun boleh menafikan
bahawa kerjasama semua adalah perlu kerana bulat air kerana
bermakna sebagai pembetung, bulat kata kerana muafakat. Percayalah budaya yang
persediaan kita amalkan di sekolah ini sentiasa dicemburui oleh komuniti

menghadapi cabaran sekitar sebagai mana yang kita gahkan – sederap seirama selangkah
menuju kecemerlangan. Maka marilah kita meneruskan amanah
pasca persekolahan, yang masih belum selesai di samping menambah baik usaha-
murid yang usaha yang telah menzahirkan kejayaan bermakna. Ingatlah,

meletakkan bersatu itu suatu permulaan, terus bersatu itu suatu kemajuan
SEMEKAR di hati dan bekerjasama itu suatu kejayaan. Kita amat berharap agar
pengurusan semua bidang pada tahun ini lebih baik dari tahun-
mereka. tahun lepas.

Akhir sekali, marilah sama-sama kita menyemai usaha dan cita demi membuahkan hasil yang
melapangkan dada bila tiba masa tuaiannya nanti, insya-Allah, keikhlasan yang kita hulurkan,
keberkatan pula akan kita galas. Semoga usaha dan keikhlasan ini diberkati oleh Tuhan.

NorzalinabintiAbdulKadir

PENGETUA
SMK RAWANG

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 2

SMK RAWANG 2020JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN KECEMERLANGAN SEKOLAH
TAHUN 2020
Pengerusi : Pn. Norzalina binti Abdul Kadir
Pengetua SMK Rawang

Timbalan Pengerusi : Pn. Hajah Nooruslaini binti Mohd Nor
Penolong Kanan Pentadbiran


Naib Pengerusi : Pn. Hajah Meriam binti Awang Sulaiman
Penolong Kanan HEM


Dr Mahaletchimi a/p Balakrishnan
Penolong Kanan Kokurikulum


Pn. Rafidah binti Rashid
Penolong Kanan Petang

Pn. Marhaini binti Dasiron
Penolong Kanan Pendidikan Khas

Penyelaras : Pn. Norliza binti Brahim (GKMP Bahasa)
Pn. Jamani binti Omar (GKMP Kemanusiaan)

AJK : Pn. Noriati binti Md Zain (GKMP Sains dan Matematik)
Pn. Khatijah binti Embong (GKMP Teknik & Vokasional)

Setiausaha Kurikulum : Pn. Suzana binti Kasim

Setiausaha HEM : Pn. Rahimah binti Hassan

Setiausaha Kokurikulum : Pn. Fatimahwati binti Awang Samah
Penolong PK Petang : Pn. Nurhisham binti Othman

Setiausaha PIBG : Pn. Wan Safiah Noor binti Mohamad


Ifeveryoneis movingforwardtogether,


thensuccess takescareofitself

~HenryFordSEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 3

SMK RAWANG 2020
Pengenalan

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN

SMK RAWANG 2020
PengenalanFALSAFAHPENDIDIKAN KEBANGSAAN


‘Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan Negara’VISI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


‘PENDIDIKAN BERKUALITI - INSAN TERDIDIK - NEGARA SEJAHTERA’MISIKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


‘MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI

ASPIRASI NEGARA’


SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 4

SMK RAWANG 2020
Pengenalan

1.2 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Objektif Etika Kerja Kementerian Pendidikan ialah :

Menanam sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang
diamanahkan bagi mempertingkatkan kualiti kerja.

Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan
dan organisasi.


Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan
prinsip-prinsip berikut :
Niat yang betul

Perlakuan yang baik

Penggerak ke arah kebaikan

Memperkotakan apa yang dikatakan

Berdisiplin dan beradab

Walaupun terdapat banyak nilai
mulia, tetapi tujuh nilai utama
menjadi fokus Etika Kerja
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Nilai-nilai itu ialah :


Amanah

Benar

Bijaksana

Bersyukur

Dedikasi

Ikhlas

Penyayang

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 5

SMK RAWANG 2020
Pengenalan1.3 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)Those who know DO.
Those who UNDERSTAND TEACH- Aristotle
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 6

SMK RAWANG 2020
Pengenalan
1.4 NARATIF BAHARUSEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 7

SMK RAWANG 2020
Pengenalan
1.5 TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS 25 KPM)SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 8

SMK RAWANG 2020
Pengenalan

1.6 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

TAKRIFAN KURIKULUM KEBANGSAAN MENGIKUT PERATURAN 3 DI BAWAH
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997

“… suatu program pendidikan yang masuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaandan kepercayaan
untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempentingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan”.

CIRI-CIRI

● Kemahiran berfikir
● Komunikasi
● Kerja Sepasukan
● Kepimpinan
● Fleksibel
● Berinisiatif dan terarah kendiri
● Teknologi Maklumat dan Komunikasi
● Keusahawanan
● Belajar Sepanjang Hayat
● Kebolehan Menyesuaikan diri

PRINSIP PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 9

SMK RAWANG 2020
Pengenalan

1.7 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan
dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta
sesuatu Pelaksanaan KBAT dalam bilik darjah melalui perubahan dalam kurikulum, pedagogi
dan pentaksiran

Kurikulum - Ditulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum

Pedagogi - Pelbagai strategi PdP yang menerapkan KBAT seperti alat berfikir, soalan aras
tinggi dan inkuiri

Pentaksiran - Soalan berbentuk aras tinggi dalam peperiksaan pusatSEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 10

SMK RAWANG 2020
Pengenalan

1.8 CIRI-CIRI SEKOLAH BERKESAN


 Iklim Sekolah Positif
 Menggalakkan Interaksi Rakan Sejawat
Program Pembangunan Yang Intensif

Penyelesaian Masalah Yang Kreatif

Penglibatan Ibubapa

 Mengamalkan Kepimpinan Bersama
 Menawarkan Pelbagai Program Akademik
PdPc Berpusatkan Murid1.9 CIRI-CIRI GURU BERKESAN

1.9.1 CIRI-CIRI PROFESIONAL


1.9.1. 1 Pengetahuan
1. Berpengetahuan dalam bidang kepakaran/bidang yang diajar dan berupaya
menyampaikan ilmu kepada murid.
2. Sentiasa meningkatkan pengetahuan dan peka terhadap perkembangan
teknologi dan isu semasa dalam bidang pendidikan.

1.9.1.2 Kemahiran Mengajar

1. Mahir dalam pengajaran dan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik
pengajaran.
2. Menggunakan pelbagai sumber dan alat bantu mengajar.
3. Mengubahsuai kaedah, teknik dan alat bantu mengajar bersesuaian dengan
kumpulan murid
4. Menggabungjalinkan pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain dan
kehidupan sehari-hari.


1.9.1.3 Pengurusan Kelas

1. Keupayaan mengawal kelas dan mengekalkan interaksi dan wacana dalam
kelas.
2. Mewujudkan persekitaran kelas yang kondusif dengan maklumat, bersih dan
ceria.


1.9.1.4 Etika
1. Mematuhi Kod Etika Perguruan.
2. Berdedikasi, bertanggungjawab.
3. Berwawasan dan sentiasa memberi motivasi untuk meningkatkan pengetahuan
murid.
4. Menjadi guru mithali dan membentuk peribadi murid.


SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 11

SMK RAWANG 2020
Pengenalan

1.9.2 CIRI-CIRI PERSONALITI
RUPA DIRI - Menarik dari segi pakaian dan penampilan diri.
EMOSI - Emosi yang stabil dan sentiasa mengawal perasaan perilaku.

ADIL - Adil, saksama dan memberi layanan dan prihatin yang sama
rata kepada semua murid.
AMANAH - Jujur, menepati masa/waktu, bertanggungjawab dan
berprinsip teguh.
PERWATAKAN - Sopan, bertimbang rasa, empati, penyayang dan mengambil
berat terhadap kebajikan murid.
KEMAHIRAN - Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan suasana saling
INTERPERSONEL hormat menghormati antara guru dan murid serta berfikiran
terbuka.
PROAKTIF - Berfikiran positif dan mengambil inisiatif untuk memajukan
diri dan juga murid. Berinovatif dan suka mencuba sesuatu
yang baru sealiran dengan kemajuan dan perkembangan
semasa.


1.10 IKRAR GURU


Bahawasanya kami,
Guru-guru negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Dan mengatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti kepada masyarakat
Dan negara kami
Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan Negara
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukun Negara
Pada setiap masa
“ Don’t struggle


to be a better teacher than everybody else.

Simply be a better teacher than

you ever thought you could be ”- Robert John Meehan
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 12

SMK RAWANG 2020
Hala Tuju

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN

SMK RAWANG 2020
Hala Tuju


VISI SEKOLAH
SMK Rawang mengupayakan sistem pendidikan yang
berkualiti dan berkesan untuk melahirkan insan

cemerlang dari segi intelek, kognitif, afektif, konatif dan

sosial menjadi generasi yang dapat menjamin
kesejahteraan, bangsa dan negara.
MISI SEKOLAHSMK Rawang menyediakan satu sistem pendidikan
berkualiti merangkumi kepimpinan, pengurusan

organisasi, kurikulum, kokurikulum dan sukan, hal ehwal
murid serta pengajaran dan pembelajaran yang berkesan

bagi membangunkan potensi dalam memenuhi aspirasi

negara


MOTO SEKOLAH


CERGAS - BERILMU- BERDISIPLIN

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 13

SMK RAWANG 2020
Hala Tuju
MATLAMAT SEKOLAH
 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu

 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, bertrampilan

dan sejahtera.

 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara

 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua rakyat negara

Malaysia
PIAGAM SEKOLAHKami warga SMK Rawang berikrar akan memastikan:
 Memberikan perkhidmatan pendidikan yang adil, bermutu dan penuh


minat, kasih sayang, disiplin dan dedikasi

 Berusaha meningkatkan sahsiah dan kualiti kepimpinan guru,

kakitangan dan murid di semua peringkat.

 Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi bagi

mewujudkan iklim sekolah yang kondusif sebagai tempat dan

berlangsungnya proses pendidikan

 Bersikap terbuka, mesra dan sedia bekerjasama dengan semua pihak

dalam membina permuafakatan.

 Menunaikan amanah secara berhikmah dan berorientasikan matlamat

kecemerlangan


SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 14

SMK RAWANG 2020
Hala Tuju

LENCANA SEKOLAH

Sekolah Menengah Rawang

Pusat gedung ilmu berwibawa
Berdedikasi berakhlak mulia
Menjunjung tinggi Rukun Negara

Hormati guru dan ibu bapa
Berbakti dan mengenang jasa
Hidup harmoni sesama kita

Tanpa mengira kaum atau bangsa
SEMEKAR lambang kebanggaan kami
Ilmu dicari melengkapkan diri

Hidup sejahtera di kemudian hari
Kecemerlangan wawasan kami

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 15

SMK RAWANG 2020
Hala Tuju

PROFIL SEKOLAH
KOD SEKOLAH BEA7605
Sekolah Menengah Kebangsaan Rawang
NAMA DAN ALAMAT KM 25.6 Jalan Ipoh
48000 Rawang Selangor

NOMBOR TELEFON 03- 6091 7240

NOMBOR FAX 03- 6092 4881[email protected]
E-MEL SEKOLAH
[email protected]


KATEGORI A

BANDAR/LUAR Bandar
BANDAR

SESI 2 : Pagi & Petang

BILANGAN GURU 110 orang

BILANGAN MURID 1391 orang
Educating the MIND
WITHOUT
Educating the HEART
IS NO EDUCATION AT ALL

- ARISTOTLE
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 16

SMK RAWANG 2020
Hala Tuju

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 17

SMK RAWANG 2020
Takwim
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN

SMK RAWANG 2020
Takwim
3.1 PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

JENIS CUTI TARIKH HARI
Tahun Baru 1 Jan Rabu
Hari Thaipusam 8 Feb Sabtu
Hari Raya Cina 25 -27 Jan Sabtu - Isnin
Hari Pekerja 1 Mei Jumaat
Hari Wesak 7 Mei Khamis
Hari Keputeraan S.P.B.YDPA 6 Jun Sabtu
Nuzul Al – Quran 10 Mei Ahad
Hari Raya Puasa 24-25 Mei Ahad - Isnin
Hari Kebangsaan 31 Ogos Isnin
Hari Raya Haji 31Julai Jumaat
Hari 1 Malaysia 16 Sept Rabu
Maal Hijrah / Awal Muharam 20 Ogos Khamis
Hari Deepavali 14 Nov Sabtu
Maulidur Rasul 29 Okt Khamis
Hari Keputeraan DYMM Sultan Selangor 11 Dis Jumaat
Hari Krismas 25 Dis Jumaat
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 18

SMK RAWANG 2020
Takwim
TAKWIM SMK RAWANG TAHUN 2020

JANUARITARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 M1 RABU ■ CUTI TAHUN BARU 2020

2 KHAMIS PMD Ting 1
Mesy. AJK Watikah
Pelantikan Kepimp
Sek ( KS )
3 JUMAAT Orientasi Ting 5 PMD Ting 1
Mesy. Gotong
Royong Perdana 1/
3K
4 SABTU
5 AHAD
6 M2 ISNIN Watikah Pelantikan
Kepimpinan Sekolah
PMD Ting 4
PMD Ting 2
7 SELASA DP Ting 4 ( 2019) PMD Ting 4 Pendaftaran Koku
DP Ting 1 (2019 ) PMD Ting 2
8 RABU
9 KHAMIS PMD Ting 3
DP Kepimpinan
Sekolah 1
Mesy. Penghayatan
Nilai Murni 1
10 JUMAAT Mesy. UPP 1 PMD Ting 3
Verifikasi Data Murid
11 SABTU Gotong Royong Mesyuarat
Perdana 1 Agung Biro
PPKI 20/21
12 AHAD
13 M3 ISNIN Pelancaran Program Perhimpunan Unit
Sekolah Penyayang Beruniform 1/2020
KRS
Badminton MSSD
14 SELASA DP Ting 3 ( 2019 ) PMD Ting 5 Mesy. Agung Rumah
Mesy. Penyelaras dan Sukan
Guru Ting 2/ Ting 5 Badminton MSSD
15 RABU PMD Ting 5 Mesy. Agung Unit
Beruniform
Badminton MSSD

16 KHAMIS Mesy. Disiplin 1 / Mesy. Agung
Pengawas Sukan/Permainan
Badminton MSSD
17 JUMAAT Mesy. Agung
Kelab/Persatuan
Badminton MSSD
18 SABTU
19 AHAD
20 M4 ISNIN Pelancaran Program
Jom Ke Sekolah
21 SELASA Mesy. AJK PIBG

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 19

SMK RAWANG 2020
Takwim
22 RABU Salam Sayang
Gong Xi Fai Cai
23 KHAMIS CUTI TAHUN BARU CINA
24 JUMAAT CUTI TAHUN BARU CINA
25 SABTU CUTI TAHUN BARU CINA
26 AHAD CUTI TAHUN BARU CINA
27 M5 ISNIN CUTI TAHUN BARU CINA
28 SELASA Taklimat Larian
Merentas Desa
29 RABU SUKSES Sejarah Perjumpaan
SPM Kelab/Persatuan
2/2020
30 KHAMIS SUKSES BM SPM Mesy. JK Sekolah
Selamat/Keselamatan
1
31 JUMAAT Larian Merentas Cuti
Desa (Perjumpaan Peristiwa
Sukan/Permainan 1
2/2020)


FEBRUARI
TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 SABTU Mesy. Agung
PIBG
2 AHAD
3 M6 ISNIN Pelancaran Sekolah
Selamat
4 SELASA Mesy. Penyelaras dan
Guru Ting 1/ Ting 3

5 RABU Perjumpaan Unit
Beruniform 2/2020
6 KHAMIS Mesy. Kantin/
Kebajikan 1

7 JUMAAT
8 SABTU CUTI THAIPUSAM
9 AHAD
10 M7 ISNIN Pelancaran Bulan Kempen 5 S Mesyuarat Mesy.
Sumber Pendidikan (Senyum, sapa , Kokurikulum 2/2020 Kewangan /Aset
Salam, Smart, Taklimat Sukantara
Sahsiah)
11 SELASA Sukantara
12 RABU Sukantara
Perjumpaan
Sukan/Permainan
3/2020
13 KHAMIS Sukantara
14 JUMAAT
15 SABTU Kursus
Kepemimpinan
Pemimpin Murid

16 AHAD


SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 20

SMK RAWANG 2020
Takwim
17 M8 ISNIN Pelancaran Program Perhimpunan Unit
“Jom ke Sekolah Beruniform 2/2020
Awal” Kadet Polis

18 SELASA DP Keberadaan
Murid 1
19 RABU Perjumpaan
Kelab/Persatuan
3/2020
20 KHAMIS SUKSES Matematik
SPM
21 JUMAAT Ikrar Perangi Darvih
22 SABTU LP 1 - PAK21/
GSLM
23 AHAD
24 M9 ISNIN
25 SELASA SUKSES Perniagaan
/ Ekonomi SPM
26 RABU Perjumpaan Unit
Beruniform 3/2020
27 KHAMIS SUKSES BM PT3
SUKSES BM T2
28 JUMAAT Lambaian Kasih
PKP
29 SABTU LP 2 - Etika
Perkhidmatan
Awam


MAC
TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 AHAD
2 M10 ISNIN UJIAN SEGAK
3 SELASA UJIAN SEGAK
SUKSES P. Islam/
P. Moral SPM
4 RABU UJIAN SEGAK Perjumpaan
Kelab/Persatuan
4/2020
5 KHAMIS UJIAN SEGAK Mesy. Penyelaras
Ting 4
6 JUMAAT UJIAN SEGAK
7 SABTU
8 AHAD
9 M11 ISNIN
10 SELASA SUKSES BI SPM Mesy. HEM 2
11 RABU
12 KHAMIS
13 JUMAAT KEM BM SPM
14 SABTU KEM BM SPM / CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
15 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
16 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
17 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
18 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
19 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 21

SMK RAWANG 2020
Takwim
20 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
21 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
22 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
23 M12 ISNIN Perhimpunan Unit
Beruniform 3/2020
Pengakap
Mesyuarat Kejohanan
Sukan
24 SELASA DP Kepimpinan Saringan
Murid 2
25 RABU Saringan
Perjumpaan
Sukan/Permainan
4/2020
26 KHAMIS SUKSES Sains / Saringan / Raptai
Fizik SPM
27 JUMAAT Kejohanan Balapan Cuti
dan Padang Peristiwa 2
Perjumpaan
Sukan/Permainan
5/2020
28 SABTU LP 3 Teknologi
/ GSLM
29 AHAD
30 M13 ISNIN
31 SELASA SUKSES BM T4 Mesy. Pengawas/
SUKSES BM T1 Disiplin 2

APRILTARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 RABU Perjumpaan Unit
Beruniform 4/2020
2 KHAMIS DP SPM 2019
3 JUMAAT
4 SABTU
5 AHAD
6 M14 ISNIN Perasmian Bulan
Akademik
7 SELASA SUKSES BI PT3 Program Intervensi EKSPO Budaya
SUKSES BI T2 Murid lewat Malaysia
(Fasa Persiapan)
Perjumpaan
Kelab/Persatuan
5/2020
8 RABU EKSPO Budaya
Malaysia
(Fasa Pelaksanaan)
Perjumpaan
Kelab/Persatuan
6/2020
9 KHAMIS SUKSES Mesy. 3K 2
Matematik
Tambahan / Sains
SPM
10 JUMAAT


SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 22

SMK RAWANG 2020
Takwim
11 SABTU Majlis
Anugerah
Kecemerlangan
12 AHAD
13 M15 ISNIN Pelancaran Simple Perhimpunan Unit
Deeds (sesi ptg) Beruniform 4/2020
Pandu Puteri
14 SELASA Mesy. Kurikulum 2
15 RABU SUKSES BI T4 Perjumpaan
SUKSES BI T1 Sukan/Permainan
6/2020
16 KHAMIS SUKSES DP Disiplin/
Perakaunan / Pengawas 1
S.Komputer SPM
17 JUMAAT SUKSES Pertanian
SPM
18 SABTU LP 4 - Motivasi

19 AHAD
20 M16 ISNIN Perhimpunan Unit
Beruniform 4/2020
21 SELASA Jom Baca 10 minit Mesy. Kantin/
Kebajikan 2
22 RABU Perjumpaan Unit
Beruniform 5/2020
23 KHAMIS
24 JUMAAT Awal Ramadan
Cuti Peristiwa
3
25 SABTU
26 AHAD
27 M17 ISNIN PPT T4 & T5 Mesy.
Kewangan 2
28 SELASA PPT T4 & T5
29 RABU PPT T4 & T5
30 KHAMIS

MEI
TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 JUMAAT CUTI HARI PEKERJA
2 SABTU
3 AHAD
4 M18 ISNIN PPT
5 SELASA PPT DP Keberadaan
Murid 2
6 RABU PPT
7 KHAMIS CUTI HARI WESAK
8 JUMAAT PPT
9 SABTU
10 AHAD HARI NUZUL AL-QURAN
11 M19 ISNIN CUTI BERGANTI NUZUL AL-QURAN
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 23

SMK RAWANG 2020
Takwim
12 SELASA PPT Mesy. Verifikasi
Data 2
13 RABU PPT
14 KHAMIS PPT
15 JUMAAT PPT
16 SABTU
17 AHAD
18 M20 ISNIN Perhimpunan Unit
Beruniform 5/2020
Puteri Islam
19 SELASA SUKSES BI SPM Majlis Iftar Ramadan
20 RABU Salam Sayang Aidil
Fitri / Khatam Al-
Quran
21 KHAMIS CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
22 JUMAAT CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
23 SABTU CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24 AHAD CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
25 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
28 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
31 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN


JUN
TARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
3 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 KHAMIS HARI KEPUTERAAN DYMM YDP AGONG
5 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
7 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN
8 M21 ISNIN
9 SELASA Ujian Mendengar Mesy. Kantin 2 /
BM PT3 & T2 Kebajikan 2
10 RABU Ujian Mendengar Perjumpaan Unit
BM PT3 & T2 Beruniform 6/2020
11 KHAMIS
12 JUMAAT Sambutan Hari
Guru
Jamuan Hari
Raya
Cuti Peristiwa 4

13 SABTU SKOR A BM K1 LP 5 -
SPM Kokurikulum
14 AHAD
15 M22 ISNIN Perhimpunan Unit
Beruniform 6/2020
BSMM

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 24

SMK RAWANG 2020
Takwim
16 SELASA Mesy. Penghayatan
Nilai Murni
17 RABU Pertandingan Kawad
Kaki
Perjumpaan Unit
Beruniform 7/2020
18 KHAMIS Bicara Akademik
PPT (Ting 1-5 )
19 JUMAAT MERCU JAYA Perkhemahan Perdana
Matematik Perjumpaan Unit
Beruniform 8/2020
20 SABTU Perkhemahan Perdana
21 AHAD Perkhemahan Perdana
22 M23 ISNIN
23 SELASA Ujian Mendengar BI Mesy. Displin/
PT3 & T2 Pengawas 3
24 RABU Ujian Mendengar BI Perjumpaan
PT3 & T2 Sukan/ Permainan
7/2020
25 KHAMIS SUKSES Sains
SPM
26 JUMAAT DP PPT
27 SABTU SKOR A BM K2 LP 6 - HEM /
SPM GSLM
28 AHAD
29 M24 ISNIN
30 SELASA

JULAITARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 RABU SUKSES Sains Perjumpaan
SPM kelab/Persatuan
7/2020
2 KHAMIS Program Teknik Mesyuarat
Menjawab T5 kokurikulum 3/2020
3 JUMAAT Program Teknik
Menjawab T5
4 SABTU
5 AHAD
6 M25 ISNIN
7 SELASA Mesy. Kurikulum 3
8 RABU Perjumpaan
Sukan/Permainan
8/2020
9 KHAMIS Karnival Kerjaya Mesyuarat HEM 3

10 JUMAAT Karnival Kerjaya
11 SABTU SKOR A BM PT3 /
SUKSES Sastera /
BC/BT/BA SPM
12 AHAD
13 M26 ISNIN Perhimpunan Unit Mesy.
Beruniform 7/2020 Kewangan/Aset
Kadet Bomba 3

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 25

SMK RAWANG 2020
Takwim
14 SELASA DP Disiplin 2
15 RABU Perjumpaan
Unit Beruniform
9/2020
16 KHAMIS SUKSES
Perniagaan SPM
17 JUMAAT
18 SABTU GSLM
19 AHAD
20 M27 ISNIN
21 SELASA Mesy. Keselamatan
2
22 RABU Perjumpaan
Kelab/Persatuan
8/2020
23 KHAMIS
24 JUMAAT
25 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
26 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
27 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
28 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
29 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
30 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
31 JUMAAT HARI RAYA AIDILADHA


OGOSTARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
2 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
3 M28 ISNIN Persiapan Jalur Negeri
Selangor 3 - 7 Ogos
(Perjumpaan
Kelab/Persatuan
9/2020
4 SELASA UJIAN SEGAK / DP Keberadaan
MERCU JAYA Murid (3)
Sains SPM
5 RABU UJIAN SEGAK Perjumpaan
Sukan/Permainan
9/2020
6 KHAMIS UJIAN SEGAK DP Kepimpinan
Sekolah 3
7 JUMAAT UJIAN SEGAK AKKS
8 SABTU
9 AHAD
10 M29 ISNIN UJIAN SEGAK
11 SELASA MERCU JAYA
Matematik SPM
12 RABU Perjumpaan
Kelab/Persatuan
10/2020
13 KHAMIS Mesyuarat
Kantin/Kebajikan (3)

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 26

SMK RAWANG 2020
Takwim
14 JUMAAT Pelancaran Bulan
Kebangsaan
15 SABTU
16 AHAD
17 M30 ISNIN Perhimpunan Unit
Beruniform 8/2020
Pandu Puteri
18 SELASA Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
19 RABU Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
20 KHAMIS Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
21 JUMAAT Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
22 SABTU
23 AHAD
24 M31 ISNIN Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
25 SELASA Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
26 RABU Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
27 KHAMIS Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
28 JUMAAT Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
29 SABTU
30 AHAD
31 M32 ISNIN CUTI HARI KEBANGSAAN

SEPTEMBERTARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 SELASA Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
2 RABU Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
3 KHAMIS Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
4 JUMAAT Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
5 SABTU
6 AHAD
7 M33 ISNIN Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
8 SELASA Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
9 RABU Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
10 KHAMIS Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
11 JUMAAT Ujian Bertutur PT3
Percubaan SPM
12 SABTU Bengkel SPOT BM

13 AHAD

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 27

SMK RAWANG 2020
Takwim
14 M34 ISNIN Perhimpunan Unit Penutupan Bulan
Beruniform 9/2020 Kebangsaan
Kadet Polis
15 SELASA
16 RABU CUTI HARI MALAYSIA
17 KHAMIS SKOR A Sastera /
BC/BT/B.ARAB
18 JUMAAT
19 SABTU
20 AHAD
21 M35 ISNIN Spot Check
Kekemasan Diri 1 /T3
22 SELASA SKOR A BI SPM
23 RABU PAT T4 / Mesy. Kewangan
Perkampungan /Aset 4
Ilmu T3

24 KHAMIS PAT T4 /
Perkampungan
Ilmu T3
25 JUMAAT PAT T4 / Spot Check
Restu Ilmu PT3 Kekemasan Diri 2/T3
26 SABTU GSLM
27 AHAD
28 M36 ISNIN Ujian Bertulis PT3 / Spot Check
Program Pecutan Kekemasan Diri 1/T5
SPM
29 SELASA PAT T4 / Mesyuarat HEM 4
KEM SKOR A
SPM //
Ujian Bertulis PT3

30 RABU KEM SKOR A
SPM /
Ujian Bertulis PT3

OKTOBERTARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 KHAMIS Ujian Bertulis PT3
2 JUMAAT
3 SABTU
4 AHAD
5 M37 ISNIN Ujian Bertulis PT3
6 SELASA Ujian Bertulis PT3
7 RABU Program Pecutan Mesyuarat
SPM Fasa 1 kokurikulum 4/2020
8 KHAMIS Program Pecutan Spot Check
SPM Fasa 1 Kekemasan Diri 2/T5

9 JUMAAT
10 SABTU
11 AHAD
12 M38 ISNIN SPM Fasa 1
13 SELASA SPM Fasa 1


SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 28

SMK RAWANG 2020
Takwim
14 RABU SPM Fasa 1
15 KHAMIS SPM Fasa 1
16 JUMAAT Majlis Anugerah
Kokurikulum
17 SABTU
18 AHAD
19 M39 ISNIN PAT Perhimpunan Unit
Beruniform 10/2020
Kadet Bomba
20 SELASA PAT
Pecutan Akhir BM
/SEJARAH SPM
21 RABU PAT
Pecutan Akhir BM/
SEJARAH SPM
22 KHAMIS PAT

23 JUMAAT PAT Majlis ASUH 2020
24 SABTU Hari Apresiasi
T5 / GSLM
25 AHAD
26 M40 ISNIN Mesy. Kurikulum 4
PAT

27 SELASA PAT
28 RABU PAT
Restu Kasih T5
29 KHAMIS CUTI MAULIDUL RASUL
30 JUMAAT Pemulangan BLAK
semua unit
kokurikulum
31 SABTU Bengkel SPOT BM
If you cannot do GREAT things,
do SMALL THINGS


in aGREAT WAY

~ Napoleon Hill

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 29

SMK RAWANG 2020
Takwim


NOVEMBERTARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 AHAD
2 M41 ISNIN SPM
3 SELASA SPM
4 RABU SPM
5 KHAMIS SPM
6 JUMAAT
7 SABTU Majlis Anugerah
Kecemerlangan
PPKI
8 AHAD
9 M42 ISNIN SPM
10 SELASA DP T1, T2 , T4
11 RABU SPM DP Disp/Pengawas 3
12 KHAMIS SPM
13 JUMAAT CUTI HARI DEEPAVALI
14 SABTU CUTI HARI DEEPAVALI
15 AHAD CUTI HARI DEEPAVALI
16 M43 ISNIN CUTI HARI DEEPAVALI
17 SELASA SPM
18 RABU SPM
19 KHAMIS SPM
20 JUMAAT SPM
21 SABTU CUTI AKHIR TAHUN
22 AHAD
23 ISNIN SPM
24 SELASA SPM
25 RABU SPM
26 KHAMIS SPM
27 JUMAAT
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN


DISEMBERTARIKH HARI KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
PENTADBIRAN
1 SELASA SPM
2 RABU SPM
3 KHAMIS SPM
4 JUMAAT
5 SABTU
6 AHAD
7 ISNIN
8 SELASA
9 RABU


SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 30

SMK RAWANG 2020
Takwim
10 KHAMIS Keputusan PT3
11 JUMAAT
12 SABTU
13 AHAD
14 ISNIN
15 SELASA
16 RABU
17 KHAMIS
18 JUMAAT
19 SABTU
20 AHAD
21 ISNIN
22 SELASA
23 RABU
24 KHAMIS
25 JUMAAT CUTI KRISMAS
26 SABTU
27 AHAD
28 ISNIN Mesyuarat
Pengurusan 1
2021
29 SELASA Mesyuarat Guru
& Kurikulum 1
2021
30 RABU Mesyuarat HEM
& Koku 1 2021
31 KHAMIS
Catatan: Perancangan tertakluk kepada pindaan semasa
Rujukan:
LP - Latihan Personel
GSLM - Global School Leaders Malaysia
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 31

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan OrganisasiSEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

ETIKA DAN TATASUSILA PROFESION KEGURUAN


1.0 KETEPATAN MASA

1.1 Kehadiran ke sekolah - Guru mesti hadir 10 minit lebih awal sebelum loceng pertama
dibunyikan. Guru boleh menguruskan persediaan mengajar/BBM dan guru tingkatan dapat
mengambil kedatangan pelajar di tapak perhimpunan serta memastikan kelasnya bersih dan
kemas sebelum memulakan sesi pengajaran pada hari berkenaan.

1.2 Guru dikehendaki masuk ke kelas tepat pada waktunya. Guru tidak boleh meninggalkan
kelas tanpa alasan yang munasabah bagi memastikan disiplin dan keselamatan murid di
kelas berada dalam keadaan terkawal. Guru mata pelajaran/guru ganti pada waktu
berkenaan akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kemalangan kepada murid
semasa guru tiada di kelas.


1.3 Guru hendaklah memastikan setiap murid yang keluar dari kelas sewaktu PdPc diberikan
kad kebenaran keluar.
2.0 SISTEM PERAKAM MASA – Kedatangan guru & staf sokongan

2.1 Guna Sistem Perakam Masa dan “punch in” sebaik sahaja tiba di sekolah dan “punch out”
semasa balik.
2.2 Guru atau staf sokongan yang didapati tidak mematuhi peraturan Sistem Perakam Masa dan
mendapat 3 kali catatan merah berturut-turut dalam sebulan akan menerima:

i) Kad Hijau
ii) Kad Merah

Penukaran warna kad adalah teguran daripada pentadbir dan adalah diharapkan guru sentiasa
menambah baik diri masing-masing.


2.3 Guru dan staf sokongan hendaklah mendapatkan tandatangan Pengetua/Penolong
Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran jika hadir lewat atas sebab-sebab yang diizinkan.


2.4 Hubungi Pengetua / PKP dan JK Kelas Ganti dengan segera jika guru tidak dapat hadir atau
lewat supaya jadual guru ganti boleh disediakan.


2.5 Pentadbir menyemak kehadiran guru dan staf sokongan pada setiap awal bulan berikutnya
dan menurunkan tandatangan sebagai pengesahan.

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 32

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

3.0 MENINGGALKAN KAWASAN SEKOLAH

3.1 Guru-guru dan staf sokongan tidak bolah meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran
Pengetua / PK / GKMP.

3.2 Guru dan staf sokongan yang keluar semasa waktu bekerja perlu mengisi borang
kebenaran untuk mendapat kelulusan dan ditandatangani oleh Pengetua / PK / GKMP.

3.3 Pastikan “punch out” keluar dilakukan apabila keluar dan “punch in” apabila masuk ke
sekolah.

3.4 Guru dan staf sokongan yang pergi untuk mendapatkan rawatan di hospital perlu
mendapatkan ‘time slip’ dan jika melebihi daripada 4 jam perlulah mengambil Cuti Rehat
Khas (CRK) atau Cuti Rehat (CR).4.0 ETIKET BERPAKAIAN

4.1 Semua guru dan staf sokongan dikehendaki berpakaian kemas dan berkasut mengikut etiket
berpakaian kakitangan awam.


4.1.1 Sentiasa memakai tanda nama.
4.1.2 Berpakaian batik pada setiap hari Khamis.
4.1.3 Berpakaian rasmi sekolah pada hari program khas sekolah.
4.1.4 Memakai kasut bertutup penuh.
4.1.5 Memakai pakaian formal semasa bekerja.
4.1.6 Memakai baju pasukan Unit Uniform guru pada setiap hari Rabu dan
Perhimpunan Kokurikulum (Isnin ke-3 setiap bulan).5.0 PEKELILING IKHTISAS / PERINTAH AM PEGAWAI AWAM


5.1 Sila rujuk dan patuhi surat-surat pekeliling ikhtisas yang berkaitan seperti :

5.1.1 Surat Bil. 3/1961 – Penggunaan Waktu Tidak Mengajar
5.1.2 Surat Bil. PU(A) 531/97 Perkara 8 (AP) – Menyedia dan menghantar BPM.
5.1.3 Surat Bil. 1/1972 – Peraturan-peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959
5.1.4 Surat Bil. 5/1977 – Tugas-tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah
5.1.5 Surat Bil. 3/2005 – Cuti Rehat Khas
5.1.6 Surat Bil. 6/1985 – Peraturan Pakaian Guru
5.1.7 Surat Bil. 13/2005 – Pelaksanaan 5 hari bekerja dan boleh melaksanakan aktiviti pada
hari Sabtu.
5.1.8 Cabutan Perintah Am. Peg. Awam – Kelakuan dan Tatatertib (Bab D) dan pekeliling-
pekeliling lain yang berkaitan profesion keguruan.SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 33

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

6.0 CUTI

6.1 Cuti Sakit – Sijil cuti sakit hendaklah diserahkan kepada Pengetua/Penolong Kanan
Pentadbiran/Penolong Kanan Petang sebaik sahaja hadir bertugas.

6.2 Cuti Rehat Khas perlu dipohon 1 minggu sebelum bercuti kecuali kerana kecemasan sertakan
dokumen sokongan tujuan bercuti.

6.3 Tarikh Cuti Rehat Khas bukan hak sebaliknya adalah atas budi bicara pihak pentadbir.7.0 ACARA SEKOLAH


7.1 Guru dimestikan menghadiri majlis dan program sekolah seperti Hari Sukan, Hari Anugerah
Cemerlang, Mesyuarat Agung PIBG dan lain-lain aktiviti peringkat sekolah. Staf sokongan
boleh dipanggil bertugas sekiranya perlu.


7.2 Guru dan staf sokongan mesti “punch in” kehadiran (perakam waktu).

8.0 GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN


8.1 Guru bertugas harian hendaklah sampai ke sekolah sekurang-kurangnya 20 minit sebelum
masa persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 20 minit setelah sekolah
berakhir (setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik).


8.2 Mengurus majlis perhimpunan harian/mingguan. Peralatan perlu disediakan awal dan
disemak/diuji supaya perhimpunan dapat dijalankan mengikut masa.


8.3 Memastikan guru waktu terakhir meninggalkan bilik-bilik darjah yang telah dibersihkan,
sampah sarap dibuang, lampu, kipas dan tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan.


8.4 Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum
loceng pertama dibunyikan dan mengambil tindakan segera serta munasabah sekiranya di
perlukan.


8.5 Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan
sekolah. Tandas murid hendaklah diperiksa kebersihannya setiap awal pagi pada setiap hari.
Bertindak segera memberitahu pekerja swasta membersihkannya jika tandas didapati kotor
pada hari berkenaan (kebersihan lantai, mangkuk tandas dan sinki).

8.6 Mengisi Borang Markah Kebersihan dan Keceriaan Kelas.


8.7 Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.

8.8 Menguruskan rawatan murid yang sakit dan menghubungi ibu bapa pelajar serta menghantar
mereka ke hospital jika perlu.SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 34

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

8.9 Mengawasi murid menepati waktu datang ke sekolah dan pulang dari sekolah, semasa rehat
dan semasa pertukaran guru.


8.10 Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.


8.11 Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda
sekolah.


8.12 Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit beruniform
dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan.


8.13 Melengkapkan laporan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/
minggu persekolahan ke dalam e-Laporan Bertugas Harian/Mingguan.

8.14 Semua ucapan dan pengumuman semasa perhimpunan rasmi pada hari Isnin hendaklah
dilaporkan ke dalam e-Laporan Bertugas Harian/Mingguan.

8.15 Guru bertugas juga hendaklah membuat laporan terus kepada Pengetua/PK/GKMP sekiranya
ada perkara/masalah penting pada hari tersebut.

9.0 PERHIMPUNAN MINGGUAN


9.1 Perhimpunan rasmi diadakan pada hari Isnin waktu pertama sesi pagi dan Isnin waktu terakhir
sesi petang.
9.2 Semua guru dimestikan hadir di dalam perhimpunan dan tepat pada masanya .


9.3 Pada masa perhimpunan, guru-guru bertugas hendaklah menentukan murid-murid beratur
dalam keadaan teratur, berdisiplin dan berpakaian kemas serta memastikan semua pengawas
menjalankan tugas masing-masing.


9.4 Perkara yang hendak diumumkan kepada murid-murid hendaklah diberitahu kepada guru
bertugas dan guru bertugas akan mengumumkannya.


9.5 Acara perhimpunan:

i) Bacaan doa

ii) Nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Duli Yang Maha Mulia dan Lagu Sekolah.
iii) Membaca Ikrar Rukun Negara/ Ikrar Keselamatan Jalan raya / Ikrar Murid

iv) Laporan Guru Bertugas

v) Pengumuman oleh Pengerusi Majlis
vi) Acara Khas sekiranya ada

vii) Ucapan Pentadbir
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 35

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

10.0 SURAT PEKELILING SEKOLAH

10.1 Semua surat/surat pekeliling sekolah kepada KPM / JPS/ PPD / pihak luar / ibu bapa /
penjaga murid murid mesti ditandatangani oleh Pengetua. Sekiranya Pengetua tiada dan
surat itu perlu dikeluarkan segera, PKP hendaklah menandatangani surat berkenaan bagi
pihak Pengetua.

10.2 Surat pekeliling PIBG kepada ibu bapa/penjaga hendaklah ditandatangani oleh YDP PIBG
dan melalui pengetua dan satu salinan hendaklah diberi kepada Pengetua.11.0 KESELAMATAN BANGUNAN SEKOLAH


11.1 Guru kelas dan guru bilik khas bertanggungjawab atas keselamatan dan kebersihan bilik
berkenaan. Pastikan bilik sentiasa dikunci apabila guru meninggalkan bilik berkenaan.
11.2 Buat laporan segera kepada pihak pentadbiran jika ada kerosakan atau didapati bangunan
tidak selamat. Laporan perlu dicatatkan ke dalam Buku Laporan Kerosakan/e-Aduan
Kerosakan.
11.3 Penggunaan bilik-bilik khas mestilah direkodkan.
11.4 Pengambilan kunci-kunci Bilik Khas mestilah direkodkan.12.0 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELARAS TINGKATAN


12.1 Membantu guru APDM memasukkan data murid.

12.2 Membantu guru kelas mengisi APDM jika guru kelas tidak hadir.


12.3 Membantu guru-guru yang terlibat untuk membuat pembahagian murid dalam tingkatan di
bawah jagaannya. Persetujuan Guru Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang perlu diminta
terlebih dahulu.


12.4 Kuota pelajar mengikut kaum mesti dipatuhi. Guru Penolong Kanan Pentadbiran/ Penolong
Kanan Petang / Pengetua mesti dimaklumkan hal tersebut.


12.5 Membantu Penolong Kanan HEM dan Penolong Kanan Petang menerima kemasukan
pelajar baru dan membuat penempatan mengikut kelulusan dan aliran.


12.6 Membantu guru tingkatan membuat pengagihan buku Skim Pinjaman Buku Teks.


12.7 Membantu Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa memilih pelajar yang layak untuk
diberi bantuan/biasiswa/(Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM ).


12.8 Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan Petang tentang jumlah
pelajar dalam setiap kelas dari masa ke masa.

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 36

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

12.9 Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan pelajar baru disimpan di dalam daftar masuk
(ikut tingkatan) dengan kemas dan teratur.


12.10 Bekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling bagi mendapatkan kad-kad berikut
untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran pelajar.

12.8.1 Buku Kad Kemajuan Pelajar
12.8.2 Laporan PAJSK
12.8.3 Borang buku teks
12.8.4 Keterangan-keterangan kerja kursus RBT, Pendidikan Islam, Sejarah, Geografi,
Pendidikan Seni, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
12.8.6 Laporan disiplin

12.11 Sentiasa mengemaskinikan fail-fail pertukaran pelajar. Fail tersebut mesti disimpan di
pejabat. Kerjasama Pembantu Am pejabat perlu diminta.

12.12 Bekerjasama dengan guru tingkatan bagi menyiapkan sijil-sijil di peringkat sekolah iaitu:


12.10.1 Sijil Ujian Lisan Bahasa Melayu
12.10.2 Sijil Ujian Lisan Bahasa Inggeris
12.10.3 Sijil Pendidikan Seni
12.10.4 Sijil PAJSK
12.10.5 Sijil Berhenti dan lain-lain.

12.13 Bekerjasama menyempurnakan analisis peperiksaan PT3 dan SPM.


12.14 Bekerjasama dengan Setiausaha Peperiksaan bagi menyediakan bilik-bilik peperiksaan.

12.15 Membantu Penolong Kanan Petang menyelaraskan pendaftaran pelajar Tingkatan 1 dan
pengagihan kelas.

12.16 Memastikan guru tingkatan memasukkan butir-butir pelajar dalam Buku Pendaftaran.


12.17 Bertanggungjawab menjaga dan menguruskan Buku Kemasukan Sekolah. Buku ini mesti
disimpan di pejabat.

12.18 Membantu Setiausaha Sukan mengagihkan Rumah Sukan pelajar dan kegiatan
Kokurikulum.

12.19 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.“ MENGUCAPKAN perkataan yang baik

adalah sedekah ”


~Bukhairi & Muslim

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 37

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

13.0 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TINGKATAN13.1 PENGURUSAN KELAS

i. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada ketua kelas, penolong ketua
kelas, bendahari, AJK kebersihan dan AJK keceriaan. Memastikan AJK kebersihan
mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan putih, menyapu lantai, mengelap
tingkap, menyusun kerusi meja dan membuang sampah.


ii. Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas:

a) Visi / Misi sekolah
b) Carta organisasi kelas
c) Jadual waktu
d) Jadual tugas murid
e) Moto kelas
f) Sudut mata pelajaran dan maklumat KBAT
g) Perabot kelas diinventorikan
- Kerusi
- Meja
- Meja dan kerusi guru
- Papan putih
- Papan kenyataan
h) Alat tulis dan alat pembersihan kelas: pemadam papan putih, penyapu, bakul
sampah, penyapu habuk dan pengaut sampah.

iii. Memastikan pendawaian elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan
selamat digunakan. Beri maklumat ke pejabat segera apabila berlaku kerosakan.

iv. Melaporkan perabot yang rosak dan cermin tingkap yang pecah dengan kadar
segera. Catat aduan di dalam buku rekod kerosakan di kaunter pejabat untuk
diambil tindakan oleh Penolong Kanan bagi perkara (iii) dan (iv).

v. Membimbing AJK kelas yang dilantik menjalankan tugas.


vi. Mengisi APDM selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir.

vii. Menentukan semua maklumat yang dikehendaki ada di dalam APDM lengkap
sebulan selepas sesi persekolahan bermula.

viii. Memastikan laporan APDM dicetak dan disimpan di dalam fail yang disediakan di
pejabat.

ix Mengisi maklumat diri murid dalam Buku Pendaftaran Kemasukan Murid.

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 38

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

13.2 BUKU SPBT

i Memastikan buku pinjaman diagih kepada semua murid.
ii Mengemaskini borang SPBT dan memastikan murid menandatangani penerimaan
dan pemulangan buku.
iii Memastikan murid membalut dan menulis nama dan kelas di setiap buku berkenaan.13.3 PENDAFTARAN MURID BAHARU

i Guru tingkatan menerima kemasukan murid baru dari PK HEM.


ii Guru tingkatan akan mendaftarkan murid baru dalam buku pendaftaran murid.
Guru kelas mesti mengemaskini butir-butir diri murid di buku pendaftaran tersebut
secepat mungkin. Nombor pendaftaran murid hendaklah dicatat dalam Buku
Kedatangan Murid setiap bulan.

iii Guru tingkatan mesti menerima buku kemajuan pelajar, kad Kokurikulum, kad
kesihatan, Laporan Adab Pelajar dan lain-lain dokumen yang perlu dari sekolah
lama murid.

iv Mengambil butir-butir diri yang diperlukan daripada murid (seperti surat beranak
dan salinan kad pengenalan).

13.4 MURID PINDAH


i. Memastikan semua dokumen seperti kad kemajuan, buku kesihatan, kad rawatan
pergigian dipulangkan kepada murid. Catat semua dokumen yang diserahkan di
dalam borang rekod pengambilan fail murid. Pastikan borang ini ditandatangani
oleh ibu bapa/penjaga.

ii Memastikan hal-hal peperiksaan telah selesai diuruskan.


13.5 PENDAFTARAN SUKAN/PERMAINAN, PERSATUAN/KELAB DAN UNIT
BERUNIFORM.

i Memastikan setiap murid mempunyai rumah sukan.

ii Memastikan setiap murid menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan
senarai nama mereka mengikut persatuan/kelab, sukan/permainan dan badan
beruniform.

iii Menggalakkan murid-murid bergiat cergas dalam aktiviti sukan dan juga aktiviti
ko-kurikulum.

iv. Memastikan setiap murid mempunyai Kad Penilaian Kokurikulum.SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 39

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

14.0 HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN14.1 Pihak sekolah akan mengadakan Perhimpunan Rasmi pada hari pertama persekolahan (waktu
pertama diambil)

14.2 Guru Tingkatan dikehendaki masuk ke kelas masing-masing pada waktu ke-2 dan ke-3 untuk
pengurusan kelas masing-masing (Rujuk perkara 13.1)

14.3 Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) akan bermula seperti biasa mulai waktu ke-4
kecuali tingkatan 4 yang perlu menjalani Program Orientasi Tingkatan 4. Semua guru
dikehendaki masuk ke kelas masing-masing mengikut jadual waktu kelas yang disediakan.
Orientasi dan pengagihan kelas untuk tingkatan 4 di dewan dianggap aktiviti PdPc sekolah.

14.4 Semua murid perlu membawa buku teks mengikut jadual waktu. Sekiranya murid tidak
membawa buku teks pada hari pertama persekolahan, guru perlu menyediakan edaran aktiviti
kelas.


14.5 Pihak PPD/JPS akan memantau perjalanan sekolah dari semua aspek pada hari pertama
persekolahan.


“ The mediocre teacher TELLS.
The good teacher EXPLAINS.
The superior teacher DEMONSTRATES.


TheGREAT teacher INSPIRES. ”


~William Arthur WardOrang yang pesimis

selalu melihat kesulitan
“ di setiap kesempatan,
tapi orang yang OPTIMIS
selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan ”


~Saidina Ali
SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 40

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan Organisasi

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN - SESI PAGI
NAMA GURU BERTUGAS / TARIKH/ TARIKH/ TARIKH/ TARIKH/
KUMPULAN TUGAS TUGAS TUGAS TUGAS
02/01/2020 06/04/2020 20/07/2020 26/10/2020
03/01/2020 10/04/2020 24/07/2020 30/10/2020
1 1. Pn. Norakmar binti P 2 1 P
Yusoff
2. Pn. Zarina binti 1 P 2 1
Nordin
3. Pn. Norhafiza binti 2 1 P 2
Ruslan
4. Pn. Endah Wati binti 2 1 1 2
Abdul Rahim
06/01/2020 13/04/2020 03/08/2020 02/11/2020
10/01/2020 17/04/2020 07/08/2020 06/11/2020
2 1. Pn. Harlina binti Md. P 2 1 P
Salleh
2. Pn. Nurul Hidayah 1 P 2 1
binti Yusof
3. Pn. Airin Firdayu 2 1 P 2
binti Ishak
13/01/2020 20/04/2020 10/08/2020 09/11/2020
17/01/2020 24/04/2020 14/08/2020 13/11/2020
3 1. Pn. Rahimah binti P 2 1 P
Hassan
2. Pn. Faizah binti 1 P 2 1
Zakaria
3. Pn. Nurziana binti 2 1 P 2
Abdul Ghani
20/01/2020 27/04/2020 17/08/2020 16/11/2020
24/01/2020 01/05/2020 21/08/2020 20/11/2020
4 1. Pn. Zuraida binti P 2 1 P
Shafiei
2. Cik Sasikala a/p 1 P 2 1
Gopal@Kerisnan
3. Pn. Rajesvari a/p 2 1 P 2
Nadarajan
27/01/2020 04/05/2020 24/08/2020
31/01/2020 08/05/2020 28/08//2020
5 1. Cik Rahimah binti P 2 1
Moktar
2. Pn. Hasniwati binti 1 P 2
Hussin
3. Pn. Rosmah binti 2 1 P
Ramin

SEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 41

SMK RAWANG 2020
Pengurusan Dan Kepimpinan OrganisasiNAMA GURU TARIKH/ TARIKH/ TARIKH/ TARIKH/
BERTUGAS / TUGAS TUGAS TUGAS TUGAS
KUMPULAN 03/02/2020 11/05/2020 31/08/2020
07/02/2020 15/05/2020 04/09/2020
6 1. Pn. Norazlin binti P 2 1
Jasman
2. Pn. Hazliza binti 1 P 2
Hidzir
3. Pn. Rozidah binti 2 1 P
Mohammad Zaini
10/02/2020 18/05/2020 07/09/2020
14/02/2020 22/05/2020 11/09/2020
7 1. Pn. Siti Rafidah P 2 1
binti Kamsin
2. Pn. Khaw Poh Sim 1 P 2


3. Pn. Rosmawati binti 2 1 P
Jaafar
17/02/2020 08/06/2020 14/09/2020
21/02/2020 12/06/2020 18/09/2020
8 1. Pn. Fatimah binti P 2 1
Ali
2. Pn. Krishnaeni a/p 1 P 2
Subramaniam
3. Pn. Shalamawati 2 1 P
binti Jamaluddin
24/02/2020 15/06/2020 21/09/2020
28/02/2020 19/06/2020 25/09/2020
9 1. Pn. Suraini binti P 2 1
Hassan
2. Pn. Sharifah 1 P 2
Rabi’ah binti Syed
Sheikh
3. Pn. Marviza binti 2 1 P
Mohamad
02/03/2020 22/06/2020 28/09/2020
06/03/2020 26/06/2020 02/10/2020
10 1. Pn. Kartini binti P 2 1
Abu Bakar
2. Pn. Syarifah Dahlia 1 P 2
binti Sy. Abd. Aziz
3. Pn. Mazlina binti 2 1 P
IsmailSEDERAP SELANGKAH SEIRAMA MENUJU KECEMERLANGAN 42


Click to View FlipBook Version