The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atinkhairul1901, 2022-04-19 20:22:10

Ebook MPU

Ebook MPU

Suasana Lebaran Zaman

Dahulu.

Perpaduan Di


Edisi Kumpulan 1

Malaysia

Ahli kumpulan

i FATIN NABILAH BINTI KHAIRUL SHAMSI 35
41
06DKM19F1026

ii IMAN HAZIRAH BINTI SHAHRAN

06DKM19F2004

iii SUFIA ADLINA BINTI AHMAD SHUKRI

06DKM19F2007

iv MUHAMMAD AMIROL HAKIM BIN MUSARUL AZAN

06DKM10F2003

vvii MUHAMAD RIEZUAN AFIQ BIN MOHD NIZAR
viii 06DKM19F2019

ix

x

xi

Perpaduan Di

Malaysia

Isi Kandungan

i PENGENALAN
ii MAKSUD PERPADUAN
iii KEPENTINGAN PERPADUAN
iv FAKTOR MENYUMBANG KEPADA

PENGUKUHAN PERPADUAN

v CABARAN MENGEKALKAN PERPADUAN
vi LANGKAH MENGEKALAN
vii KESIMPULAN

Perpaduan Di

Malaysia

PENGENALAN

Perpaduan di kalangan etnik di negara amatlah penting untuk
dikekalkan supaya dapat menjamin keselamatan negara agar
kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini berkekalan. Hal ini untuk
mengelakkan berulangnya perkara yang tidak diingini. Misalnya,
perkara seperti rusuhan kaum yang berlaku pada 13 MEI 1969 di
negara kita. Dalam rusuhan itu terdapat beberapa orang dari kalangan
masyarakat kita yang mati dalam peristiwa tersebut. Hal itu,
perpaduan di kalangan etnik penting supaya kejadian yang sama tidak

berulang lagi dan dapat mengekalkan kestabilan politik

Perpaduan Di
Malaysia

Perpaduan Di Malaysia   |  1

PERPADUAN

The love for humanity

Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan empayar dan menggunakan kepaduan yang terdapat dalam
yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan masyarakat pinggiran untuk membawa perubahan kepada
jiran mereka. Ia perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. pimpinan.
Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun
sains kemasyarakat. Mengikut Émile Durkheim, jenis-jenis perpaduan masyarakat itu
seiringan dengan jenis masyarakat. Durkheim memperkenalkan
Asas perpaduan bagi sesuatu masyarakat berbeza. Dalam istilah perpaduan mekanikal dan organik sebagai sebahagian
masyarakat ringkas atau biasa ia mungkin berdasarkan daripada teorinya berkaitan pembangunan masyarakat dalam
hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati dan karyanya, The Division of Labour in Society (1893) (Pembahagian
menyayangi. Bagi masyarakat yang lebih kompleks pula, Tenaga Kerja dalam Masyarakat). Dalam sesuatu masyarakat
terdapat beberapa teori berkaitan faktor yang menyumbang yang mempamirkan perpaduan mekanikal, kejeleketan dan
kepada perpaduan sosial ataupun masyarakat. perpaduan datang daripada warga yang serupa – warganya
berasa terkait melalui kerja, pendidikan dan latihan keagamaan,
Asabiyyah merujuk kepada perpaduan sosial dengan dan cara hidup.
penekanan kepada kesatuan, kesedaran kumpulan, dan
kepaduan sosial, pada asalnya di dalam konteks "kepuakan" Perpaduan mekanikal terdapat dalam masyarakat yang
dan "kesukuan", tetapi kadangkala digunakan untuk "tradisional" dan masyarakat kecil.[5] Perpaduan organik pula
nasionalisme moden, menyerupai sistem komunalisme. Istilah muncul daripada pergantungan saling dalam kalangan ahli
Ibn Khaldun secara amnya sama dengan perpaduan. Ibn masyarakat. Keadaan saling bergantung ini pula muncul ekoran
Khaldun dengan secara efektif menyatakan bahawa setiap pengkhususan kerja dan warga masyarakat yang saling
dinasti memiliki benih-benih kejatuhannya. Beliau menerangkan melengkapi, yakni perkembangan yang terdapat dalam
bahawa keluarga yang memerintah lazimnya muncul dari pinggir masyarakat "moden" dan "industri"

PERPADUAN KAUM

Malaysia telah melalui pelbagai pengalaman dan budaya yang diamalkan oleh agama
pahit sebelum berdiri teguh dan kukuh masing-masing agar penindasan yang
sebagai negara membangun. Pasti berlaku di Afrika, Indonesia dan Thailand
pengalaman dijajah oleh negara asing tidak dapat dibendung. Budaya melentur buluh
akan diulangi lagi sepertimana yang kita biarlah dari rebungnya hendaklah
ketahui penjajahan Malaysia dimulai dengan dipraktikkan dalam diri anak-anak sejak
Portugis, Inggeris, Belanda, Jepun, kemudian kecil lagi dalam membentuk dan menanam
Inggeris lagi selepas itu. Teriakan dan sorakan semangat perpaduan. Sebagai contoh di
keramat ‘Merdeka’ pada 31 Ogos 1957 adalah sekolah, lagu kebangsaan dinyanyikan dan
tidak semudah yang disangka untuk dilalui Rukun Negara dihayati sebagai ikrar untuk
dan memaknakan kemerdekaan tersebut. Bagi mendisiplinkan diri. Maka dengan demikian,
memastikan negara tidak dijajajah dan digugat mereka akan menyedari akan kepentingan
oleh negara asing, perpaduan kaum sangat bersatu padu saling hormat-menghormati.
penting demi menjamin ketenteraman negara Oleh itu, kita hendaklah bersama-sama
ini. Kita tiada seorang pahlawan seperti berganding bahu dan berganding tenaga
Rentap yang menentang kubu Raja Brooke di dalam membajai dan menyemai semangat
Nanga Skrang pada tahun 1983, ataupun Dol perpaduan dalam kalangan masyarakat
Said yang melakukan penentangan terhadap terutamanya anak-anak yang masih
kemaraan penjajah pada tahun 1826 di Naning, bersekolah. Selain itu, pelancong juga akan
atau gerakan penentangan Inggeris di Sabah tertarik untuk melawat negara kita dengan
yang gagah diketuai oleh Mat Salleh pada semangat perpaduan yang ditonjolkan oleh
tahun 1884 hingga 1900. Yang kita ada adalah rakyat Malaysia. Para pelancong akan lebih
Dato Seri Najib Tun iaitu ketua barisan tertarik untuk mempelajari budaya dan adat
pemimpin negara yang merangkap sebagai resam rakyat Malaysia disebabkan keunikan
Perdana Menteri Malaysia. Tanpa kegagahan masyarakat kita yang berbilang kaum yang
seperti tokoh zaman dulu-kala, yang perlu hidup dalam suasana harmoni. Hal ini
hanyalah semangat Malaysia yang bersatu demikian kerana, pelancong berasa lebih
padu tanpa mengira kaum dan agama seperti selesa dan selamat berada di negara ini
kata pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita walaupun suatu ketika dahulu Malaysia
roboh. Oleh itu, peganglah pepatah ini sebagai turut tergugat dengan muncul dan
prinsip di dalam hidup demi menjamin tersebarnya wabak virus influenza H1N1
keamanan dan kesejahteraan negara. yang menjadi topik hangat di seluruh dunia,
namun industi pelancongan tetap
Perasaan cinta, sayangkan negara dan berkembang maju saban tahun kerana
perasaan ingin membebaskan negara daripada wujudnya perpaduan yang kukuh. Timbalan
sebarang penjajahan adalah satu semangat Menteri Pelancongan pernah mengeluarkan
nasionalisme. Oleh itu, semangat nasionalisme kenyataan bahawa dengan adanya sifat
yang mendalam tanpa mengira kaum, agama perpaduan dan layanan baik mesra yang
dan warna kulit telah dapat dipupuk menerusi diberikan oleh rakyat negara ini kepada
perpaduan kaum. Berdasarkan senario hari ini, pelancong asing, peratusan peningkatan
sifat tanggungjawab haruslah wujud dalam industri pelancongan akan terus berlaku
kalangan rakyat Malaysia dengan menerima meskipun agak berkurangan dengan
dengan minda yang terbuka segala adat resam wujudnya wabak penularan H1N1.

Tidak disangkal lagi bahawa, rakyat Malaysia dapat
bergaul mesra antara satu sama lain yang boleh
terdiri daripada berbilang kaum dan juga agama.
Sebagai contoh, di sekolah rendah dan juga
menengah, para pelajar dapat menikmati
infrasruktur yang disediakan dan dapat belajar
dalam satu sekolah yang sama. Seperti peribahasa
ada mengatakan muafakat membawa berkat. Jadi,
jelas sekali di sini perpaduan kaum bukan sahaja
dapat menyemai dan menanam sifat patriotisme di
dalam diri malahan dapat dapat menarik lebih
ramai pengunjung untuk bertandang ke Malaysia.

Negara ini sebenarnya turut tidak terlepas
daripada isu pergaduhan, pertelingkahan dan
penindasan yang pernah berlaku kepada rakyat
Malaysia yang juga merupakan golongan majoriti di
Malaysia. Pastinya rusuhan kaum yang berlaku
pada 13 Mei 1969 telah tertanam dalam ingatan dan
minda masing-masing. Pada masa itu, semua
barisan pemimpin dan rakyat telah berhempas
pulas untuk mengatasi dan menamatkan masalah
penindasan tersebut. Lantasan itu, konsep
perpaduan kaum hendaklah diamalkan manakala
sikap seperti enau dalam belukar melepaskan
pucuk masing-masing hendaklah dielakkan bagi
menjamin perpaduan kaum di seluruh Malaysia.
Bahkan dengan perpaduan kaum juga dapat
mengekalkan keharmonian negara. Hal ini
demikian kerana, masyarakat yang mempunyai
semangat perpaduan yang tinggi dapat hidup
dalam keadaan selesa dan hormat menghormati
antara berlainan kaum sejajar dengan penggubalan
dasar luar Malaysia selepas Perang Dunia Kedua,
hal ini sekaligus membawa kepada keamanan
setempat.

Imej negara dapat ditingkatkan dengan semangat
perpaduan hasil daripada kerjasama seluruh rakyat
Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum dan
agama tanpa timbulnya sebarang masalah. Sebagai
contoh, ketika musim perayaan terutamanya,
amalan ziarah-menziarahi dan bermaaf-maafan
adalah antara amalan kebiasaan rakyat Malaysia.
Bertitik tolak daripada ini, sedikit sebanyak sikap
perpaduan dapat diwujudkan.

Perpaduan negara merujuk kepada satu bentuk penyatuan pelbagai kelompok yang
mempunyai latar belakang sosial, agama, budaya, dan bahasa yang berbeza di
bawah satu bentuk identiti nasional yang lebih khusus serta dapat diterima oleh

majoriti golongan etnik di negara ini. Di Malaysia, penghayatan kepada prinsip-
prinsip Rukun Negara dalam kalangan rakyat mampu melahirkan masyarakat

Malaysia bersatu padu dalam pelbagai aspek. Ini kunci kepada negara yang aman
dan kesejahteraan rakyat. Bangsa dan pembangunan negara tidak akan bermakna
jika generasi muda tidak diserapkan dengan nilai-nilai yang sesuai untuk mengisi
peranan warganegara dan kepemimpinan hari ini. Belia mempunyai kuasa untuk
mengubah negara menjadi tempat yang lebih baik dan membawa perubahan positif

di negara ini. Dilengkapi dengan nilai-nilai yang baik dan positif, mereka dapat
mempengaruhi rakan untuk menyumbang kepada pembangunan negara.

Kepentingan Perpaduan

Perpaduan dalam kalangan dalam
Oleh itu, perpaduan amat penting

pelbagai etnik di negara kita haruslah
bagi kita agar peristiwa hitam

dikekalkan untuk menjamin keselamatan
tersebut dapat dicegah dimasa

negara agar kemerdekaan yang kita
hadapan. Dalam nada yang sama,

kecapi sekarang ini berkekalan. Hal ini
kita dapat mengekalkan kestabilan

adalah penting untuk mengelakkan
politik jika kejadian rusuhan kaum ini

peristiwa gelap iaitu rusuhan kaum pada
dapat dielakkan oleh semua anggota

13 Mei 1969 berlaku lagi. Peristiwa
masyarakat yang memiliki semangat

berdarah ini telah mengorbankan begitu
nasionalisme dan patriotik yang

banyak nyawa rakyat Malaysia. tinggi.

Kepentingan

Perpaduan

"Melayu keluar! Apa
Selain itu, keharmonian in juga mesti dikekalkan

lagi duduk sini, kita
untuk melahirkan perasaaan cinta akan negara

hentam lu, sekarang
dan sanggup berkorban untuk tanah tumpahnya

kita ada kuasa" darah kita. Perpaduan dalam kalangan etnik di

negara ini juga akan dapat mengukuhkan lagi

- Lim Kit Siang - keselamatan negara daripada ancaman luar

(Bapa 13 Mei) mahupun dalam.

Warganegara yang memiliki semangat

nasionalisme akan melahirkan kekuatan dalam

mempertahankan negara ini daripada campur

tangan kuasa luar seterusnya memelihara

kedaulatan negara ini dan mengekalkan

kemerdekaan negara ini. Selain itu, perpaduan

negara yang jitu juga dapat membina sebuah

masyarakat yang saling menghormati antara

satu sama lain atas faktor rasa kekitaan yang

lahir dalam jiwa masyarakat. Sifat iri hati dan

khianat pastinya terlebur jika rakyat melentur

buluh biar dari rebungnya akan sifat saling

menghormati dalam diri anak - anak kecil.

CABARAN
MENGEKALKAN

PERPADUAN

Cabaran pertama adalah dari segi politik
negara, Perbezaan parti politik di Malaysia
yang berasaskan perkauman telah
menyukarkan perpaduan kaum, Dunia politik
penuh dengan kontroversi dimana terdapat
pelbagai individu yang mempunyai tujuan dan
kepentingan yang berbeza. Bagi menggerakkan
negara ke arah kemajuan yang berdiri sama
tinggi dan duduk sama rendah dengan negara
maju yang lain, ahli poltik perlu bersikap
terbuka dan matang. Politik seharusnya
membela nasib keseluruhan rakyat dan tidak
mengikut kepentingan bagi mana mana pihak.
Ini membuktikan bahawa fahaman parti politk
merupakan salah satu cabaran untuk
mengekalkan perpaduan kaum di negara ini.
Sekiranya rakyat dan para pemimpin
bekerjasama mengatasi cabaran ini, perpaduan
kaum antara masyarakat dalam negara ini akan
menjadi lebih erat

Cabaran yang kedua ialah dominisasi sesebuah
kaum dalam sesuatu bidang ekonomi juga telah
mewujudkan jurang ekonomi antara
perkauman. Cabaran ini telah berlaku sejak dari
zaman penjajahan British dimana kaum Melayu
menjadi petani dan nelayan, manakala kaum
India diletakkan di ladang getah dan kaum Cina
pula bekerja sebagai pedagang dan melakukan
perlombongan. Setelah kemerdekaan dicapai,
telah berlaku perubahan di mana setiap kaum
mendapat peluang pendidikan dan mampu
berjaya sekiranya semua berusaha dengan
bersungguh - sungguh. Namun, akibat
daripada dasar penjajah dahulu, kesannya
masih dapat dilihat sehingga sekarang dimana
sektor perniagaan masih didominasi oleh kaum
Cina dan kebanyakan kaum India masih tinggal
di ladang. Keadaan ini telah menyebabkan
interaksi sosial di antara mereka terbatas.
Akibatnya, perasaan prasangka dan perkauman
akan menjadi semakin kuat dan menebal di
antara sesama kaum dan menyukarkan proses
perpaduan.

Cabaran seterusnya adalah dari segi sosial golongan muda dimana sistem pendidikan yang
diasingkan mengikut telah wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Pengenalan sistem
sekolah vernakular yang mengikut kaum telah menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang.
Terdapat masih ramai rakyat yang merupakan warganegara Malaysia tidak fasih berutur dalam
bahasa kebangsaan iaitu Bahasa Melayu. Bahasa merupakan elemen utama untuk berkomunikasi di
antara satu sama lain. Jika semua bangsa melibatkan diri dalam kegiatan sosial terutamanya
pendidikan dan berkomunikasi dengan baik, maka akan timbul sifat keterbukaan, persefahaman dan
toleransi antara satu sama lain. Dengan mewujudkan satu sahaja aliran dalam sistem pendidikan
negara serta penekanan terhadap penggunaan bahasa kebangsaan tentu dapat menyelesaikan
masalah perpaduan kaum.

Cabaran yang terakhir ialah kemudahan media massa dan sosial yang semakin pantas dalam
menyampaikan sesuatu teks atau video telah menunjukkan sisi negatifnya. Penyebaran fitnah dan
berita palsu semakin banyak berlaku terutama apabila isu yang berkaitan sensiviti perkauman atau
agama. Setiap individu sepatutnya bertanggungjawab dan beretika dalam menyampaikan sesuatu
perkara yang sensitif dan tidak sahih. Semua individu perlu menyelidik terlebih dahulu sebelum
mengatakan sesuatu terharap perkara yang menyentuh tentang perkauman dan agama. Pihak
berkuasa perlu berlaku tegas dengan menguatkuasakan undang - undang kepada pelaku yang
mencetuskan isu yang boleh menggolakkan perpaduan antara kaum. Masyarakat yang lain juga perlu
menjadi individu yang bertanggungjawab dengan melaporkan kepada pihak polis jika terlihat atau
terlibat dalam sesuatu perkara yang menimbulkan kemarahan sesuatu kaum.

langkah -langkah

mengekalkan perpaduan


kaum

1. Kerajaan
Mengadakan aktiviti sukan

yang terdiri daripada pelbagai

jenis sukan dari berbagai

bangsa, sebagai contoh kaum

melayu dengan sepak takraw,

kaum cina dengan xiangqi,

kaum india dengan kho-kho

dan banyak jenis lagi dari

kaum-kaum lain.Hal ini akan

merapatkan kaum di malaysia

kerana dapat mengenali

sesama mereka melalui sukan.
Mengadakan Muzium khas

untuk menunjukkan semua

jenis etnik kaum dimalaysia.hal

ini amat membantu kerana

tanpa mengenali kaum itu kita

takkan boleh rapat dengan

sesuatu kaum itu.

Langkah - Langkah

Mengekalkan Perpaduan


Kaum

2. Masyarakat
Melakukan pertandingan

berskala kecil antara penduduk

taman tidak mengikut umur,

contohnya : pertandingan

peragaan pakaian tradisional

kaum,melukis dan mewarna.

hal ini akan merapatkan

hubungan antara penduduk

taman yang menyertai

pertandingan tersebut.
Menganjurkan gotong-

royong.Hal ini dapat

membuatkan penduduk taman

dapat bersatu hati

mencantikkan rumah masing-

masing beserta taman yang

mereka diami dan

mencetuskan ikatan

silaturrahim yang baru kerana

dapat bantu membantu

sesama jiran setaman.

langkah -langkah

mengekalkan perpaduan


kaum

3. Ibu bapa
Menjadi contoh kepada anak-

anak.Hal ini akan menerapkan

anak-anak supaya

menghormati bangsa-bangsa

dan agama lain dari pada kecil

bak kata pepatah melentur

buluh biarlah dari rebungnya.
Menghantar atau mengajar

anak-anak bahasa lain

daripada bahasa ibunda bagi
memahami pelbagai jenis

bahasa di malaysia.
Mengajari ilmu agama dengan

betul kerana tiada agama yang

menyuruh mana-mana

umatnya bertengkar dengan

pengganut agama lain

malahan menghormati agama

yang lain.

langkah -langkah

mengekalkan perpaduan


kaum

4. Sendiri
Kita juga wajarlah berpatisipasi

dalam pelbagai aktiviti

perkauman dan keagamaan

yang menjurus ke arah

kebaikan bagi mengeratkan

silaturrahim perpaduan

sesama kita.
Kita haruslah menolak apa-apa

jenis aktiviti yang boleh

membuat kegaduhan yang

merenggangkan perpaduan

antara kita terutama di

malaysia.

Kesimpulan



Kita adalah rakyat malaysia yang dikenali hidup dengan

pelbagai jenis kaum,bangsa,agama yang datang dari

berbagai aspek umur maka kita wajarlah melestarikan

dan memantapkan perpaduan antara kaum sesama kita

demi mencapai integrasi international, bak kata pepatah

dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1.Buku Pengurusan SMKTP 2022 edited 7 April 2022
Next Book
คู่มือการใช้งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน