The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yanghua9628, 2021-03-14 08:31:02

peluasan ayat utk murid 2021

peluasan ayat utk murid 2021

Jom Belajar Bersama
Cikgu Qiaokelic Tan

MUDAHNYA BINA AYAT 造句超简单

Kaedah SKOP 造句的模式

S Subjek 人物(主语)
K Kata Kerja 动词
O Objek 东西
P Peluasan ayat 扩展

Subjek Kata Objek 东西 Peluasan

人物 Kerja 动词 扩展

Kunjungi Channel Qiaokelic Tan di Youtube !请到巧克力老师频道观看有关的视频!
https://www.youtube.com/c/QiaokelicTan

P Peluasan 句子扩展方式

tempat / waktu 地方/时间(di ke pada semasa )
cara / perasaan用具/方法/心情 (dengan )
kata adjektif 形容词 ( yang )
Sebab/tujuan 原因/目的(supaya untuk kerana agar (SUKA))

Dalam satu ayat,kita boleh gabungkan beberapa jenis peluasan
untuk membina ayat yang gramatis.在一个句子中,我们可以使用
超过一种扩展方式,例如我们可以使用地方+原因等等。

Contoh : 例句
Bapa berjoging di taman rekreasi untuk menjaga kesihatannya.

Kaedah SKOP Pelbagai Peluasan 句子扩展方式 P

S KO

Subjek Kata kerja Objek Peluasan
人物 动词 东西 扩展

Datuk membaca surat khabar di ruang tamu.

Datuk membaca surat khabar pada masa lapangnya.

Datuk membaca surat khabar untuk mengetahui
berita terkini.

Datuk membaca surat khabar di ruang tamu pada masa
lapangnya untuk mengetahui berita terkini.

Bina ayat dengan pelbagai jenis peluasan使用不同的句子扩展法

S KO P

Subjek Kata kerja Objek Peluasan
人物 动词 东西 扩展

1. Chan Ho sekeluarga menikmati makanan yang enak dan
berkhasiat. (adjektif 形容词)

2. Chan Ho sekeluarga menjamu selera di restoran.(tempat地方)

3. Chan Ho sekeluarga menikmati makanan dengan
berselera. (cara 方法)

Bina ayat dengan pelbagai jenis peluasan使用不同的句子扩展法

S KO P

Subjek Kata kerja Objek Peluasan
人物 动词 东西 扩展

4. Chan Ho sekeluarga makan malam di restoran untuk
meraikan hari jadi nenek. (tujuan 原因)

5. Chan Ho dan keluarganya menikmati makanan sambil
berbual-bual mesra. (kata hubung 连词)

P Peluasan 句子扩展方式

tempat / waktu 地方/时间(di ke pada semasa )
cara / perasaan用具/方法/心情 (dengan )
kata adjektif 形容词 ( yang )
Sebab/tujuan 原因/目的(supaya untuk kerana agar (SUKA))

Murid-murid boleh menggabungkan pelbagai peluasan predikat ini
untuk membina ayat yang lengkap dan gramatis .同学们可以结合超过
一个扩展方式以造出优美的句子!

Sekian ,terima kasih! Ikhlas daripada :
Cikgu Qiaokelic Tan


Click to View FlipBook Version