The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pssskbangsar, 2022-01-16 04:04:01

LAPORAN PAMERAN BERTEMA AIDILFITRI

PAMERAN BERTEMA

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PAMERAN BERTEMA INDAHNYA AIDILFITRI

1.0 Nama Program : Pameran Bertema Indahnya Aidilfitri
2.0 Tarikh : 1 Mei – 11 Jun 2021

3.0 Medium : Secara atas talian / Bersemuka

4.0 Tempat : Pusat Sumber SK Bangsar / secara atas talian

5.0 Objektif :

5.1 memberi pendedahan dan pengetahuan kepada murid tentang ibadah di bulan

Ramadan dan sambuatan Aidilfitri di Malaysia.

5.2 belajar dan melibatkan aktiviti PSS semasa dalam PKPB.

5.3 belajar mengurangkan tekanan belajar melalui penglibatan dalam penganjuran

pameran.

6.0 Sasaran : Warga SK Bangsar

7.0 KPI (Indikator Output) :
7.1 Menyediakan info maklumat ibadah puasa dan Aidilfitri di laman sosial Facebook,

Instagram dan Blog Pusat Sumber SK Bangsar.
7.2 Kemahiran Literasi Maklumat, membaca maklumat perayaan Hari Raya Aidilfifri.
7.3 Murid mencipta ucapan Hari Raya Aidilfitri untuk dimasukkan ke dalam Buletin Raya.
7.4 Mereka cipta sampul duit Raya mengikut kreativiti murid.
5. Penerbitan Buletin Raya 2021.

8.0 Jawatankuasa :

Jawatankuasa yang akan melaksanakan program ini adalah seperti di bawah :

Penasihat JAWATANKUASA PROGRAM
: Encik Soharto bin Baharen – Guru Besar

Pengerusi : Puan Norsilah binti Dali - GPK Tadbir dan Kurikulum

Naib Pengerusi :

Encik Ikhwan Najib bin Badar - GPK Hal Ehwal Murid

Encik Muhammad Adha bin Rosli - GPK Kokurikulum

Pn Hasmah binti Usman - GPK Petang

PK01 – Pengurusan Panitia

Penyelaras : Cik Norhazalina binti Hashim

Setiausaha : Cik Norain binti Che Ali

Bendahari : Puan Zalina binti Mohamad

Jurukamera : Puan Razliana binti Zulkafli

AJK :

Encik Mohd Hafizi bin Abdullah

Encik Taufik bin Ibrahim

Puan Norhidayah binti Rahman

Pengawas Pusat Sumber

9.0 Strategi Pelaksanaan :

9.1 Aktiviti Program dilaksanakan atas talian melalui Google Form yang disediakan oleh
pihak Pusat Sumber SK Bangsar.

10.0 Jadual Pelaksanaan Program :

10.1 Poster maklumat pertandingan di muat naik melalui Facebook , Instagram dan Blog

Pusat Sumber SK Bangsar.

10.2 Pertandingan ucapan Raya Aidilfitri ,Foto Aidilfitri dan reka cipta sampul raya.

10.3 Peserta memuat naik gambar melalui Google Form yang disediakan oleh

Pusat Sumber SK Bangsar.

10.4. Penerbitan Buletin Raya 2021.

.

11.0 Kaedah Pemantauan :

11.1 Pemerhatian atas talian secara berterusan.

12.0 Laporan Bergambar :

PK01 – Pengurusan Panitia

Pertandingan mereka cipta sampul duit raya

PK01 – Pengurusan Panitia

Penyampaian hadiah pemenang. Tahniah

13.0 Implikasi Kewangan : PK01 – Pengurusan Panitia

Bil Bahan Jumlah
1 Ucapan Aidilfitri RM135.00

Prasekolah RM135.00
Tempat Pertama - RM 20.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00
Jumlah : RM 45.00
Tahap 1
Tempat Pertama - RM 20.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00
Jumlah : RM 45.00
Tahap 2
Tempat Pertama - RM 20.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00
Jumlah : RM 45.00
2. Pertandingan Reka Cipta Sampul Duit Raya
Prasekolah
Tempat Pertama - RM 20.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00
Jumlah : RM 45.00
Tahap 1
Tempat Pertama - RM 20.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00
Jumlah : RM 45.00
Tahap 2
Tempat Pertama – RM 20.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00
Jumlah : RM 45.00

3. Pertandingan Mewarna Aildilfitri PK01 – Pengurusan Panitia
Prasekolah
Tempat Pertama – RM 20.00 RM135.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00 RM50.00
Jumlah : RM 45.00 RM 320.00
Tahap 1
Tempat Pertama – RM 20.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00
Jumlah : RM 45.00
Tahap 2
Tempat Pertama – RM 20.00
Tempat Kedua - RM 15.00
Tempat Ketiga - RM 10.00
Jumlah : RM 45.00

4. Pengunjung Bertuah

6 orang x RM 10.00 =RM 60.00
Tahap 1 – 3 orang murid
Tahap 2 – 3 orang murid
Jumlah = RM 50.00
Jumlah

14.0 Penutup :

Semua ahli jawatankuasa telah melaksanakan tugas dengan sebaiknya.. Penglibatan murid
amat menggalakan dalam aktiviti yang dianjurkan oleh Pusat Sumber SK Bangsar.

PK01 – Pengurusan Panitia

Disediakan oleh, Tarikh : 20 Jun 2021
Tarikh : 20 Jun 2021
……………….…………………..
NORHAZALINA BINTI HASHIM

Disahkan oleh,
……………………………...
SOHARTO BIN BAHAREN
GURU BESAR
SK BANGSAR


Click to View FlipBook Version