The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kartoen, 2018-11-15 07:40:57

Preview Kronieken Amoras De Zaak Krimson #3

W ILLY VANDERS TEEN - MARC LEGENDRE - CHAREL CAMBRÉ

de kronieken van

DE ZAAK KRIMSON #3

Met dank aan:
Hamo, Kati Debecker en Steven Dupré

© 2018 Standaard Uitgeverij, Rijnkaai 100/A11, B-2000 Antwerpen
www.standaarduitgeverij.be
[email protected]
Alle rechten van reproductie, vertaling en aanpassing zijn uitdrukkelijk voorbehouden voor alle landen.
D/2018/0034/142
ISBN 978 90 02 26595 2

DE NiEUWE VLEUGEL VAN WAT iK HET STRAFSTE ViND, iS DAT JE
HET UNiVERSiTAiR ZiEKENHUiS iN MiJN HERi ERiNGEN OPDUiKT…

WORDT GEOPEND D R …EN ZELF NiET SNAPT
PROFE OR WAREF AZMEH, WAT JE ER UiTsp kt.
EXPERT OP HET GEBiED VAN Ai.*

iN PL TS VAN M’N
BiERV D OP TE MAKEN,
ZOU JE WAT M R OVER JE
TiJD iN PiSCiNE-LES-BAiNS
KU EN VERTE EN.

ER MOET N
LOGiSCHE VERKLARiNG

ZiJN, DAT KAN NiET
ANDERS.

Pf RT...

P FT, JiJ GR FT iN
MiJN VERLEDEN. DUS ZEG

JiJ M R HOE HET ZiT.

*Ai - Artificiële inte igentie

HET WAS TE DENKEN, ZU EN WE LAMBiK D RNA ZAL iK ME
VERMOEiDHEiD EN ALCOHOL N R DE LOG RKAMER OVER DiT R DSEL

G N NiET SAMEN. BRENGEN, TOBiAS? BUiGEN.

J ZES, WiSKE,
HET iS Mi EN iN DE NACHT,

L T ME SLAPEN.

SUSKE,
L F JE

NOG?

JE LiGT OP N PE ON WAT? DAT iK DACHT DAT iK DE KANS iS KLEiN DAT
iN DE REGEN, SUS. M N HET DROMEN WAS, ER OP DiT R NOG
WE WERDEN BEDWELMD… R HET iS A EM L TREiNEN RiJDEN…

iEMAND iS ER MET KRiMSONS ECHT?
KO ERTJE VAND R.

DUS STEL iK V R EN ALS ER TOCH
DAT JE SNEL MET N N RiJDT, ST T HiJ
W RSCHiJNLiJK STiL
ALTERNATiEF OP DE D R N SPONTANE
PRO EN KOMT, WANT
STAKiNG.
iK BEN HET BEU! HÉ, iS DAT
NiET DiE GEK DiE
ONS NViEL?

ZOU KU EN.

N AUTO!

GERED!

?! HÉÉÉÉ!

W T JE ZEKER DAT
DiE KEREL HET KO ERTJE

H FT?

DiEZ, WAT DOE JE?!

CO ECT.

ZAG JiJ WAT iK ZAG?

iK VR S VAN WEL.

W ROM WAS DAT NODiG? iK HAD N iT MOGEN
iNSTE EN OM MET N
OM RiSiCO’S UiT ROBOT SAMEN TE WERKEN.
TE SLUiTEN.

N ANDROïDE.

DiT iS NiET WAT?
NORM L, CO ECT?

NU, SUS!

iNDERD D,
NiET NORM L!

UH?


Click to View FlipBook Version